Инструкция для ARIETE 638

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

1

2

3

4

5

6

7

8

NL

GR

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

VOOR HET GEBRUIK DEZE AANWIJZINGEN LEZEN

Bij  het  gebruik  van  elektrische  apparaten  moeten 

altijd de nodige voorzorgsmaatregelen in acht genomm
men worden, waaronder:

1  Controleer of de elektrische volt van het apparaat 

overeenkomt  met  het  voltage  van  het  elektricimm
teitsnet.

2  Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer 

het  aangesloten  is  aan  het  elektriciteitsnet;  haal 
na gebruik de stekker uit het stopcontact.

3  Dit apparaat is niet geschikt om gebruikt te wormm

den  door  personen  (en  kinderen)  met  beperkte 
fysieke,  sensorische  en  mentale  capaciteiten. 
De gebruikers van het apparaat die niet over de 
nodige  ervaring  of  kennis  beschikken  over  het 
apparaat of die de gebruikshandleiding niet hebmm
ben  gelezen  moeten  altijd  gecontroleerd  worden 
door een persoon die verantwoordelijk is voor hun 
veiligheid. 

4  U moet oppassen dat kinderen niet met het appamm

raat gaan spelen.

5  Zet  het  apparaat  nooit  boven  of  in  de  buurt  van 

warmtebronnen. 

6  Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigmm

heden (regen, zon, enz…)

7  Pas  op  dat  de  elektriciteitskabel  niet  in  contact 

komt met warme oppervlaktes.

8  DE  MOTORBASIS,  DE  STEKKER  EN  DE 

ELEKTRICITEITSKABEL  NOOIT  ONDERDOMPELEN 
IN  WATER  OF  ANDERE  VLOEISTOFFEN,  GEBRUIK 
EEN VOCHTIGE DOEK VOOR HET REINIGEN.

9  NOOIT 

DE 

BEWEGENDE 

ONDERDELEN 

AANRAKEN.

10  Zet het apparaat tijdens het gebruik op een horimm

zontaal en stabiel werkvlak.

11  Houdt  de  vingers  en  ge  keukengereedschappen 

enz. op afstand van de ijsbak wanneer hij in werking 
staat het gevaren aan personen en de machine te 
voorkomen. SCHERPE KEUKENGEREEDSCHAPPEN 
OF  ANDERE  VOORWERPEN  MOGEN  NIET  IN  DE 
BAK GEBRUIKT WORDEN. Deze scherpe voorwermm
pen  kunnen  de  ijsmachine  beschadigen  Het  is 
wel  mogelijk  om  rubberen  of  houden  keukengemm
reedschappen te gebruiken wanneer de machine 
stilstaat.

12  Controleer voordat de ijsmachine in werking wordt 

gezet of alle onderdelen goed zijn samengesteld 
en dat de motorbasis goep op de deksel is vastmm
gezet.

13  Laat het apparaat niet leeg werken.
14  Nadat de motor lange tijd en zonder pauze heeft 

aangestaan  om  een  hoeveelheid  ijs  te  maken, 
wacht  tenminste  een  half  uur  voordat  de  motor 
van de machine weer in werking wordt gezet.

15  Laat  het  apparaat  niet  langer  dan  40  minuten 

doorgaand werken.

16  Als het ijs of de sorbet verse ingrediënten bevatmm

ten,  moeten  ze  binnen  één  week  geconsumeerd 
worden. IJs is lekkerder als het koud wordt gesermm
veerd.

17  Als  het  ijs  of  de  sorbet  wordt  bereidt  met  verse 

eieren mag het niet geconsumeerd worden door 
kinderen, zwangere vrouwen en bejaarden.

18  Als de bevroren oplossing uit de bak komt moet u 

het  gebruik  onderbreken.  De  bevroren  oplossing 
die wordt gebruikt is niet giftig.

19  Zet  het  apparaat  uit  en  trek  de  stekker  uit  het 

stopcontact  voordat  de  deksel  en  de  motorbasis 
worden verwijderd.

20  trek de stekker van het apparaat uit het stopconmm

tact  voordat  accessoires  worden  gemonteerd  of 
losgehaald, voordat het apparaat wordt gereinigd 
en wanneer het niet gebruikt wordt.

21  Om de stekker uit het stopcontact te trekken moet 

de  stekker  zelf  vastgenomen  worden.  Nooit  aan 
het snoer trekken.

22  Gebruik  de  ijsmachine  altijd  met  gemonteerde 

deksel.

23  Gebruik  het  apparaat  niet  wanneer  de  elektricimm

teitskabel of de stekker beschadigd is, of wanneer 
het apparaat zelf niet goed werkt; breng het appamm
raat  in  dit  geval  meteen  naar  het  Geautoriseerd 
Assistentiecentrum.

24  Wanneer de elektriciteitskabel beschadigd is moet 

ze  vervangen  worden  door  de  Constructeur  of 
door zijn technische assistentieservice of, in ieder 
geval, door een persoon die over de kwalificaties 
beschikt, zodat ieder risico wordt vermeden.  

25  Het  apparaat  is  ontworden  voor  UITSLUITENDE 

HUISHOUDELIJK  GEBRUIK  en  mag  dus  niet  voor 
commerciële  of  industriële  doeleinden  worden 
gebruikt.

26  Dit  apparaat  is  in  overeenkomst  met  de  normen 

2006/95/EG e EMC2004/108/EEG.

27  Wanneer  het  apparaat  weggegooid  wordt,  moet 

het onbruikbaar gemaakt worden door de elektrimm
citeitskabel eraf te knippen. Bovendien moeten de 
gevaarlijke onderdelen van het apparaat onschamm
delijk gemaakt worden, speciaal voor kinderen die 

het  apparaat  kunnen  gaan  gebruiken  als  speelmm
goed.

28  De  verpakkingselementen  moeten  buiten  bereik 

van  kinderen  worden  gehouden  omdat  ze  een 
gevarenbron kunnen zijn.

 

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN 

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (FIG. 1)

1  Hendel loszetten motorbasis
2  Motorbasis
3  Deksel
4  Dekselhouder
5  Mengstaaf
6  IJsbak
7  Houder
8  Antislipmbasis
9  Opening voor de ingredienten
10  Startschakelaar

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Voordat het apparaat wordt gebruikt en na het gebruik 

reinig  de  deksel  (3),  de  bijbehorende  houder  (4),  de 
ijsmand (6) en de mengstaaf (5) met warm water en 
zeep. 

ATTENTIE

:  Controleer  bij  het  monteren,  loshalen  of 

reinigen van het apparaat altijd dat het uit staat en  dat 
het niet is aangesloten aan het stroomnet.

m  De ijsbak (6) moet goed bevroren worden voordat ze 

wordt  gebruikt:  de  bak  beschikt  over  een  dubbele 
isolatie die helemaal bevroren moet worden (ongemm
veer  12  uur)  om  perfect  ijs  te  maken.  Het  wordt 
aangeraden om de ijsbak (6) achterin de vriezer te 
zetten, daar waar de temperatuur het laagste is.

m  De vriezer die wordt gebruikt moet op een temperamm

tuur van tenminste m 18°C staan

m  De bak moet goed afgesloten in een plastic zak in 

de  vriezer  geplaatst  worden  om  de  opname  van 
geuren en het contact met het ijs te voorkomen. De 
bak moet perfect verticaal geplaatst worden met de 
opening naar boven.

m  Bewaar de ijsbak (6) in de vriezer zodat ze op elk 

moment klaar staat voor het gebruik.  

  De  ijsbak  moet  tenminste  24  uur  in  de  vriezer 

staan.

m  Bereid  alle  ingrediënten  voor  en  meng  ze  in  een 

grote kom.

  Laat het mengsel dat warm is voorbereid afkoelen 

tot op kamertemperatuur en zet het vervolgens 5 tot 
6 uur in de koelkast, dit geld ook voor een mengsel 
dat koud is voorbereid.

m  Haal de ijsbak (6) uit de vriezer en zet hem op de 

geleider  op  de  basis  van  de  houder  (7)  zodat  de 
twee handvaten van de bak en van de houder op lijn 
staan, de ene bovenop de andere (Fig. 2).

m  Zet de dekselhouder (4) op de bak (6) met de specimm

ale pin in de lus op de mand en draai hem tegen de 
klok in totdat ze helemaal vast wordt gezet (Fig. 3).

m  Zet, afzonderlijk, de motorbasis (2) op de deksel (3), 

en houdt de hendel (1) ingedrukt en druk er vervolmm
gens zacht op tot aan de klik (Fig. 4).

m  Zet de vervolgens de motorbasis (2) op zijn kop, die 

vooraf is samengesteld en steek de mengstaaf (5)  
in de speciale opening (Fig. 5).

m  Zet het blok dat is samengesteld op de houder (4), 

en zet de geleider op lijn met de pin op de steun (4). 
Blokkeer het blok door met de klok mee te draaien 
tot aan de klik (Fig. 6).

ATTENTIE

:  Controleer  voordat  het  apparaat  wordt 

gebruikt of alle onderdelen goed zijn samengesteld.

m  Steek de stekker in het het stopcontact en druk op 

de startschakelaar (10) om de ijsmachine in werking 
te zetten (Fig. 7).

m  Giet het mengsel dat vooraf voorbereid en afgekoeld 

is  in  de  bak  (6)  door  de  speciale  opening  (9)  aan 
de  bovenkant  van  de  ijsmachine  (Fig.  8).  Laat  de 
mengstaaf (5) ongeveer 30 – 40 minuten maximaal 
draaien  totdat  de  gewenste  dikte  van  het  ijs  is 
bereikt.

ATTENTIE

: Laat tijdens het vullen van de bak tenminmm

ste 3 cm tussen het mengsel en de bovenste rand van 
de bak omdat het mengsel tijdens het bevriezingspromm
ces omhoog komt.

m  Als de gewenste dikte is bereikt, zet het apparaat uit 

met de startknop (10) (Fig. 7) en trek de stekker uit 
het stopcontact.

m  Verwijder de motorbasis (2) en de deksel (3) door ze 

tegen dek lok in te draaien en verwijder het ijs uit 
de bak met een rubberen spatel of plastic lepel en 
serveer het.

REINIGEN

ATTENTIE

:  Om  de  levensduur  van  de  ijsmachine  te 

verlengen reinig de onderdelen niet in de vaatwasser.

ATTENTIE

: Trek de stekker uit het stopcontact.

ATTENTIE

: De motorbasis, de stekker en het elektrimm

citeitsnoer  nooit  onder  water  of  andere  vloeistoffen 
zetten.  Gebruik  een  vochtige  doek  voor  het  reinigen 
van deze onderdelen.

Verwijder de motorbasis (2) door op de speciale hendel 

(1) te drukken en trek hem naar boven toe eruit (Fig. 
4). Haal alle onderdelen van het apparaat uit elkaar.

Reinig de deksel (3), de speciale houder (4), de mengmm

staaf  (5)  en  de  ijsbak  (6)  met  lauw  water  en  zeep. 

Vervolgens goed afdrogen.

ATTENTIE

:  De  ijsbak  (6)  nooit  bevriezen  als  ze  nog 

vochtig is.

Reing  de  motorbasis  (2)  met  een  vochtige  spons  of 

doek.

RECEPTEN

Frambozen en yoghurt ijs

Ingredienten:
200 g verse frambozen
50 g fijne zuiker
250 g witte yoghurt
Bereiding:
Maak  een  puree  van  de  frambozen  (als  u  de  pitjes 

wordt  verwijderen  gebruik  300  g  en  controleer  ze 
goed).

Giet de zuiker en de witte yoghurt erbij.
Laat het mengsel afkoelen en maak het ijs zoals aanmm

gegeven in de handleiding.

  

Bananenijs

Ingrediënten:
1 grote rijpe banaan
175 ml ontroomde melk
75 ml volle room
50 g fijne zuiker
Bereiding:
Maak een puree van de banaan
De melk, volle room en zuiker toevoegen.
Laat het mengsel afkoelen en maak het ijs zoals aanmm

gegeven in de handleiding.

  

Aardbeienijs

Ingrediënten:
300 g verse aardbeien
75 g fijne zuiker
100 ml volle room
Sap van een halve citroen
Bereiding:
Maak een puree van de aardbeien
De suiker, volle room en het citroensap toevoegen.
Laat het mengsel afkoelen en maak het ijs zoals aanmm

gegeven in de handleiding.

  

Ijs met chocola en mint

Ingrediënten:
200 ml ontroomde melk
50 g fijne zuiker
225 ml volle room
2 scheutjes puur mintsap
50 g geraspte chocola
Bereiding:
Verwarm de melk en de zuiker in een pan op een laag 

vuurtje totdat de zuiker is opgelost.

Laat afkoelen.
De volle room en het mintsap toevoegen.
Laat het mengsel afkoelen en maak het ijs zoals aanmm

gegeven in de handleiding.

De geraspte chocola pas toevoegen als het mengsel 

begint te bevriezen.

  

Vanilleijs

Ingrediënten:
2 eierdooiers
50 g fijne zuiker
150 ml ontroomde melk
150 ml volle room
Vanillestaafje
Bereiding:
Klop  de  eierdooiers,  de  zuiker  en  de  vanille  in  een 

kom.

Breng de melk langzaam aan de kook in een pan.
Voeg de eierdooiers toe en laat het oplossen.
Giet  het  mengsel  in  een  andere  pan,  oplossen  en 

verwarmen totdat het mengsel begint te condenseren. 
Het mengsel mag niet koken anders gaat het kapot.

Zodra het mengsel vast gaat zitten aan de achterkant 

van  de  lepel  verwijder  het  van  het  vuur  en  laat  het 
afkoelen.

De volle room toevoegen.
Laat het mengsel afkoelen en maak het ijs zoals aanmm

gegeven in de handleiding.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΑΥΤΕΣ  ΤΙΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ  ΠΡΙΝ  ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ

Όταν  χρησιμοποιείτε  ηλεκτρικές  συσκευές  είναι 

αναγκαίο  να  λαμβάνετε  τις  κατάλληλες  προφυλάξξ
ξεις, μεταξύ των οποίων: 

1  Σιγουρευτείτε ότι η ηλεκτρική τάση της συσκευξξ

ής  αντιστοιχεί  σε  εκείνη  του  ηλεκτρικού  σας 
δικτύου.

2  Μην  αφήνετε  αφύλακτη  την  συσκευή  όταν 

είναι  συνδεδεμένη  στο  ηλεκτρικό  δίκτυο. 
Αποσυνδέστε την μετά από κάθε χρήση.

3  Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 

από  πρόσωπα  (συμπεριλαμβανομένων  των 
παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή 
νοητικές ικανότητες. Οι χρήστες που δεν έχουν 
εμπειρία  και  γνώση  της  συσκευής  ή  που  δεν 
τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση 
της συσκευής, θα πρέπει να επιβλέπονται από 
ένα  πρόσωπο  υπεύθυνο  για  την  ασφάλειά 
τους.

4  Είναι αναγκαία η επιτήρηση των παιδιών για να 

βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

5  Μην  τοποθετείτε  την  συσκευή  κοντά  ή  επάνω 

σε πηγές θερμότητας.

6  Μην αφήνετε την συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοξξ

σφαιρικούς παράγοντες ( βροχή, ήλιο κλπ).

7  Προσέξτε  ώστε  το  καλώδιο  να  μην  έλθει  σε 

επαφή με θερμές επιφάνειες.

8  ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ  ΣΩΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ, 

ΤΟ  ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΗ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 
ΚΑΛΩΔΙΟ  ΣΕ  ΝΕΡΟ  Η΄  ΑΛΛΑ  ΥΓΡΑ, 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΝΑ ΥΓΡΟ ΠΑΝΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ.

9  ΜΗΝ  ΑΓΓΙΖΕΤΕ  ΠΟΤΕ  ΜΕΡΗ  ΠΟΥ 

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ.

10  Κατά  τη  χρήση,  τοποθετήστε  την  συσκευή  σε 

ένα οριζόντιο και σταθερό επίπεδο.

11  Κρατήστε  δάχτυλα,  κουζινικά  εγαλεία,  κλπ 

σε  απόσταση  από  το  καλαθάκι  του  πάγου 
κατά  τη  λειτουργία,  προκειμένου  να  ελαχιξξ
στοποιηθεί  ο  κίνδυνος  προσωπικών  βλαβών 
και  ζημιών  στη  μηχανή.  ΤΑ  ΕΡΓΑΛΕΙΑ  Ή  ΤΑ 
ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΔΕΝ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  ΤΟΥ  ΚΑΛΑΘΙΟΥ  ΠΑΓΟΥ.  Τα 
παραπάνω  αντικείμενα  μπορούν  να  προκαλέξξ
σουν  βλάβη  στην  παγωτομηχανή.  Μπορούν, 
αντίθετα,  να  χρησιμοποιηθούν  εργαλεία  από 
πλαστικό  ή  ξύλο  όταν  η  παγωτομηχανή  είναι 
σβηστή.

12  Πριν  θέσετε  σε  κίνηση  την  παγωτομηχανή, 

βεβαιωθείτε ότι έχει συναρμολογηθεί τέλεια και 
ότι  το  σώμα  κινητήρα  είναι  στέρεα  συνδεμένο 
στο καπάκι.

13  Μην θέτετε σε λειτουργία την συσκευή άδεια.
14  Αφού κρατήσετε σε λειτουργία τη μηχανή χωρίς 

διακοπές  για  την  παρασκευή  μιας  ποσότηξξ
τας  παγωτού,  περιμένετε  τουλάχιστον  τριάντα 
λεπτά πριν θέσετε και πάλι τη μηχανή σε λειξξ
τουργία.

15  Μην  επιτρέπετε  τη  χρήση  της  συσκευής  για 

περισσότερο από 40 λεπτά συνεχώς.

16  Αν το παγωτό ή η γρανίτα περιέχουν φρέσκα 

συστατικά,  πρέπει  να  καταναλωθούν  μέσα  σε 
μια  εβδομάδα.  Το  παγωτό  είναι  πιο  γευστικό 
όταν είναι κρύο.

17  Αν το παγωτό ή η γρανίτα περιέχουν ωμά αυγά, 

αποφύγετε  την  κατανάλωση  από  τα  παιδιά, 
εγγύους γυναίκες και ηλικιωμένους.

18  Αν  το  ψύχον  διάλυμα  εξέλθει  από  τον  κάδο, 

διακόψτε τη λειτουργία. Το ψύχον διάλυμα που 
χρησιμοποιείται δεν είναι τοξικό.

19  Σβήστε  τη  συσκευή  και  αποσυνδέστε  το  ρευξξ

ματολήπτη  από  την  πρίζα  του  ρεύματος  πριν 
αφαιρέσετε το καπάκι και το σώμα κινητήρα.

20  Αποσυνδέετε  πάντα  τον  ρευματολήπτη  της 

συσκευής  από  την  πρίζα  τροφοδοσίας  πριν 
τοποθετήσετε  ή  αφαιρέσετε  τα  εξαρτήματα, 
όταν την καθαρίζετε, ή όταν δεν τη χρησιμοποιξξ
είτε.

21  Για να να αποσυνδέσετε το ρευματολήπτη, κραξξ

τήστε  τον  καλά  και  αποσυνδέστε  τον  από  την 
πρίζα  του  τοίχου.  Μην  τον  αποσυνδέετε  ποτέ 
τραβώντας τον από το καλώδιο.

22  Χρησιμοποιείτε πάντα την παγωτομηχανή με το 

καπάκι συναρμολογημένο.

23  Μη χρησιμοποιείτε την συσκευή αν το ηλεκτριξξ

κό καλώδιο ή ο ρευματολήπτης έχουν υποστεί 
ζημιά,  ή  η  ίδια  η  συσκευή  είναι  ελαττωματική. 
Σ’  αυτή  τη  περίπτωση  πηγαίνετέ  την  στο  πιό 
κοντινό Εξουσιοδοτημένο Τεχνικό Κέντρο.

24  Εάν  το  καλώδιο  τροφοδοσίας  έχει  υποστεί 

ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον καταξξ
σκευαστή  ή  από  την  υπηρεσία  τεχνικής  εξυξξ
πηρέτησης ή εν τέλει από εξειδικευμένο άτομο 
κατά τρόπον ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυξξ
νος.

25  Η συσκευή έχει επινοηθεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ 

ΟΙΚΙΑΚΗ  ΧΡΗΣΗ  και  δεν  πρέπει  να  προοριξξ
σθεί γιά εμπορική ή βιομηχανική χρήση.

26  Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με την οδηγία 

2006/95/ΕΕ και ΕΜC2004/108/EOK.

27  Όταν  αποφασίσετε  να  αποσύρετε  ως  απόρξξ

ριμμα  την  παρούσα  συσκευή,  συνιστάται  να 
την καταστήσετε αδρανή, κόβοντας το καλώδιο 
τροφοδοσίας.  Συνιστάται  επίσης  να  καταστήξξ
σετε  αβλαβή  εκείνα  τα  μέρη  της  συσκευής 
που είναι επιδεκτικά να αποτελέσουν κίνδυνο, 
ειδικά  γιά  τα  παιδιά  που  θα  μπορούσαν  να 
χρησιμοποιήσουν  την  συσκευή  στα  παιγνίδια 
τους.

28  Τα στοιχεία της συσκευασίας δεν πρέπει να τα 

αφήνετε σε μέρη προσιτά στα παιδιά λόγω του 
ότι είναι πιθανές πηγές κινδύνου.

  ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ 

ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΙΚ. 1)

1  Μοχλός απελευθέρωσης του σώματος κινητήξξ

ρα

2  Σώμα κινητήρα
3  Καπάκι
4  Στήριγμα καπακιού
5  Αναδευτήρας
6  Κάδος πάγου
7  Δοχείο
8  Αντιολισθητική βάση
9  Οπή εισαγωγής υλικών
10  Διακόπτης λειτουργίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν  τη  χρησιμοποιήσετε  για  πρώτη  φορά  και 

μετά από κάθε χρήση, προβείτε στο πλύσιμο του 
καπακιού  (3),  του  σχετικού  στηρίγματος  (4),  του 
κάδου πάγου (6) και του αναδευτήρα (5) με ζεστό 
νερό και σαπούνι.

ΠΡΟΣΟΧΗ

:  Όταν  συναρμολογείτε,  αποσυναρξξ

μολογείτε  ή  καθαρίζετε  τη  συσκευή,  βεβαιωθείτε 
πάντα ότι είναι σβησμένη και δεν είναι συνδεμένη 
στην ηλεκτρική τροφοδοσία.

ξ  Ο κάδος πάγου (6) πρέπει να ψυχθεί ικανοποιξξ

ητικά  πριν  από  κάθε  χρήση:  Ο  κάδος  πάγου 
(6)  αποτελείται  από  ένα  δοχείο  διπλής  μόνωξξ
σης  που  απαιτεί  μια  ολική  ψύξη  (περίπου  12 
ώρες)  για  την  ιδανική  επιτυχία  του  παγωτού. 
Συνιστάται  η  τοποθέτηση  του  κάδου  στο  πίσω 
μέρος του καταψύκτη όπου η θερμοκρασία είναι 
πιο χαμηλή.

ξ  Ο καταψύκτης που χρησιμοποιείτε θα πρέπει να 

φτάνει σε μια θερμοκρασία τουλάχιστον –18°C.

ξ  Ο κάδος θα πρέπει να τοποθετηθεί, κατά προξξ

τίμηση  κλεισμένος  σε  μια  πλαστική  σακούλα 
για την αποφυγή απορρόφησης οσμών και την 
επαφή με τον πάγο, σε τέλεια κάθετη θέση και 
με το άνοιγμα προς τα επάνω.

ξ  Συνιστάται η φύλαξη του κάδου (6) στον καταξξ

ψύκτη όταν δεν τον χρησιμοποιείτε, αυτό θα σας 
εξασφαλίσει να τον έχετε ήδη έτοιμο σε οποιαξξ
δήποτε στιγμή.

  Ο κάδος θα πρέπει να διατηρηθεί στην κατάψυξξ

ξη για τουλάχιστον 24 ώρες.

ξ  Προετοιμάστε  τα  υλικά  αναμιγνύοντάς  τα  καλά 

σε ένα μεγάλο δοχείο.

  Το  παρασκεύασμα  θα  πρέπει  να  αφεθεί  να 

κρυώσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος αν έχει 
προετοιμαστεί  “εν  θερμώ”  και  στη  συνέχεια  να 
περαστεί, ακόμα και αν πρόκειται για μίγμα που 
προετοιμάστηκε “εν ψυχρώ” στο ψυγείο για 5ξ6 
ώρες.

ξ  Αφαιρέστε τον κάδο πάγου (6) από τον καταψύξξ

κτη και τοποθετήστε τον στον οδηγό στη βάση 
του δοχείου (7), κατά τρόπον ώστε τα χερούλια 
του κάδου και του δοχείου να ευθυγραμμιστούν 
μεταξύ τους, το ένα επάνω στο άλλο (Εικ. 2).

ξ  Τοποθετήστε  το  στήριγμα  καπακιού  (4)  επάνω 

στον  κάδο  (6)  με  το  σχετικό  άξονα  οδηγό  στο 
εσωτερικό της εγκοπής του κάδου και στρέψτε 
το αριστερόστροφα μέχρι το πλήρες μπλοκάριξξ
σμα (Εικ. 3).

ξ  Χωριστά,  τοποθετήστε  το  σώμα  κινητήρα  (2) 

στο  καπάκι  (3),  κρατώντας  πιεσμένο  το  μοχλό 
απελευθέρωσης (1) και πιέζοντας ελαφρά μέχρι 
το πλήρες δέσιμο (Εικ. 4).

ξ  Αναποδογυρίστε  το  σώμα  κινητήρα  (2),  που 

συναρμολογήσατε  προηγουμένως,  και  βάλτε 
στην ειδική οπή τον αναδευτήρα (5) (Εικ. 5).

ξ  Τοποθετήστε  το  σύνολο  που  συναρμολογήσατε 

επάνω  στο  στήριγμα  (4),  ευθυγραμμίζοντας  το 
σχετικό οδηγό με τον άξονα που βρίσκεται στο 
στήριγμα (4). Ακινητοποιήστε το στρέφοντάς το 
δεξιόστροφα μέχρι να ακούσετε το κλικ (Εικ. 6).

ΠΡΟΣΟΧΗ

:  Πριν  προχωρήσετε  στη  χρήση  της 

συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχετε συναρμολογήσει 
σωστά όλα τα μέρη.

ξ  Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύξξ

ματος  και  πιέστε  το  διακόπτη  λειτουργίας  (10) 
για να θέσετε σε λειτουργία την παγωτομηχανή 
(Εικ. 7).

ξ  Ρίξτε  το  μίγμα  που  προετοιμάσατε  και  έχετε 

ψύξει  προηγούμενα,  στο  εσωτερικό  του  κάδου 
(6)  μέσω  της  ειδικής  οπής  (9)  που  βρίσκεται 
στο  επάνω  μέρος  της  παγωτομηχανής  (Εικ.  8). 
Αφήστε  να  λειτουργήσει  ο  αναδευτήρας  (5)  επί 
30  –  40  λεπτά  το  πολύ,  μέχρι  την  επίτευξη  της 
επιθυμητής υφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

:  Κατά  τη  πλήρωση,  αφήστε  τουλάχιξξ

στον 3 εκατοστά μεταξύ του παρασκευάσματος και 
του επάνω χείλους του κάδου διότι, κατά τη φάση 
της ψύξης, το παρασκεύασμα διογκώνεται.

ξ  Με  την  επίτευξη  της  επιθυμητής  υφής,  σβήστε 

τη συσκευή μέσω του διακόπτη λειτουργίας (10) 
(Εικ. 7) και αποσπάστε το ρευματολήπτη από την 
πρίζα του ρεύματος.

ξ  Αφαιρέστε  το  σώμα  κινητήρα  (2)  και  το  καπάκι 

(3) που είναι συναρμολογημένα, στρέφοντάς τα 
αριστερόστροφα  και,  με  τη  βοήθεια  μιάς  πλαξξ
στικής  σπάτουλας  ή  ενός  πλαστικού  κουταλιού, 
βγάλτε και σερβίρετε το παγωτό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

: Για να επιμηκύνετε το βίο της παγωξξ

τομηχανής,  μην  πλένετε  τα  μέρη  σε  πλυντήριο 
πιάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

: Αφαιρέστε το ρευματολήπτη του ηλεξξ

κτρικού καλωδίου από την πρίζα του ρεύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

: Μη βυθίζετε ποτέ το σώμα κινητήρα, 

το ρευματολήπτη και το ηλεκτρικό καλώδιο σε νερό 
ή άλλα υγρά. Χρησιμοποιείτε ένα υγρό πανί για τον 
καθαρισμό τους.

Αφαιρέστε το σώμα κινητήρα (2) πιέζοντας το σχεξξ

τικό  μοχλό  απελευθέρωσης  (1)  και  εξάγοντάς  το 
προς τα επάνω (Εικ. 4).

Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή στα συνιστώμενά 

της μέρη.

Πλένετε το καπάκι (3), το σχετικό στήριγμα (4), τον 

αναδευτήρα (5) και τον κάδο πάγου (6) με χλιαρό 
σαπουνισμένο  νερό.  Στη  συνέχεια  στεγνώστε  τα 
τέλεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

: Μην προχωρείτε στην κατάψυξη όταν 

ο κάδος πάγου (6) είναι ακόμα υγρός.

Καθαρίζετε  το  σώμα  κινητήρα  (2)  με  ένα  υγρό 

σφουγγάρι ή με ένα πανί.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Παγωτό με σμέουρα (φραμπουάζ) και γιαοο

ούρτι

Υλικά:
200 γρ. φρέσκα σμέουρα
50 γρ. ραφιναρισμένη ζάχαρη
250 γρ. λευκό γιαούρτι
Εκτέλεση:
Πολτοποιήστε τα σμέουρα (αν θέλετε να αφαιρέσεξξ

τε τα σπόρια χρησιμοποιήστε, αντίθετα, 300 γρ. και 
περάστε τα από το κόσκινο).

Ρίξτε μέσα τη ζάχαρη και το λευκό γιαούρτι.
Αφήστε  να  παγώσει  το  μίγμα  και  παρασκευάστε 

το  παγωτό,  έτσι  όπως  περιγράφεται  στο  παρόν 
εγχειρίδιο.

Παγωτό μπανάνας

Υλικά:
1 μεγάλη ώριμη μπανάνα
175 ml αποβουτυρωμένο γάλα 
75 ml πλήρη κρέμα γάλακτος
50 γρ. ραφιναρισμένη ζάχαρη
Εκτέλεση:
Πολτοποιήστε τη μπανάνα
Προσθέστε το γάλα, την πλήρη κρέμα γάλακτος και 

τη ζάχαρη.

Αφήστε  να  παγώσει  το  μίγμα  και  παρασκευάστε 

το  παγωτό,  έτσι  όπως  περιγράφεται  στο  παρόν 
εγχειρίδιο.

Παγωτό φράουλας

Υλικά:
300 γρ. φρέσκες φράουλες
75 γρ. ραφιναρισμένη ζάχαρη
100 ml πλήρη κρέμα γάλακτος
Χυμός μισού λεμονιού
Εκτέλεση:
Πολτοποιήστε τις φράουλες
Προσθέστε τη ζάχαρη, την πλήρη κρέμα γάλακτος 

και το χυμό λεμονιού.

Αφήστε  να  παγώσει  το  μίγμα  και  παρασκευάστε 

το  παγωτό,  έτσι  όπως  περιγράφεται  στο  παρόν 
εγχειρίδιο.

Παγωτό σοκολάτας και δυόσμου

Υλικά:
200 ml. αποβουτυρωμένο γάλα
50 γρ. ραφιναρισμένη ζάχαρη
225 ml πλήρη κρέμα γάλακτος
2 ψεκασμούς καθαρού χυμού δυόσμου
50 γρ. τριμμένη σοκολάτα
Εκτέλεση:
Ζεστάνετε  σε  ένα  κατσαρολάκι  ανακατεύοντας, 

σε χαμηλή φωτιά, το γάλα και τη ζάχαρη μέχρι να 
λειώσει.

Αφήστε να κρυώσει.
Προσθέστε την πλήρη κρέμα γάλακτος και το χυμό 

δυόσμου.

Αφήστε  να  παγώσει  το  μίγμα  και  παρασκευάστε 

το  παγωτό,  έτσι  όπως  περιγράφεται  στο  παρόν 
εγχειρίδιο.

Προσθέστε  την  τριμμένη  σοκολάτα  μόνον  όταν  το 

μίγμα έχει αρχίσει και ψύχεται.

Παγωτό βανίλιας

Υλικά:
2 κρόκοι αυγού
50 γρ. ραφιναρισμένη ζάχαρη
150 ml αποβουτυρωμένο γάλα 
150 ml πλήρη κρέμα γάλακτος
Κοτσάνι βανίλιας
Εκτέλεση:
Χτυπήστε  τους  κρόκους,  τη  ζάχαρη  και  τη  βανίλια 

μέσα σε ένα πήλινο δοχείο.

Φέρτε  αργά  το  γάλα  σε  βράση    σε  ένα  κατσαροξξ

λάκι.

Προσθέστε  τους  κρόκους  αναμιγνύοντας  ταυτόξξ

χρονα.

Ρίξτε το μίγμα και πάλι στο κατσαρολάκι, αναμίξτε 

και ζεστάνετε μέρι το μίγμα να πήξει. Το μίγμα δεν 
πρέπει να βράσει, διαφορετικά θα χαλάσει.

Μόλις  αντιληφθείτε  ότι  το  μίγμα  κολλάει  στο  πίσω 

μέρος του κουταλιού, κατεβάστε από τη φωτιά και 
αφήστε να κρυώσει.

Προσθέστε την πλήρη κρέμα γάλακτος.
Αφήστε  να  παγώσει  το  μίγμα  και  παρασκευάστε 

το  παγωτό,  έτσι  όπως  περιγράφεται  στο  παρόν 
εγχειρίδιο.

Fig. 2

Fig. 1

1

2

3

4

6

7

5

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

8

9

10

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    NL BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK DEZE AANWIJZINGEN LEZEN Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de nodige voorzorgsmaatregelen in acht genomm men worden, waaronder: 1 Controleer of de elektrische volt van het apparaat overeenkomt met het voltage van het elektricitm
  • Страница 2 из 3
    ОПИСАНИЕ ПРИБОРА (РИС. 1) 1 Рычажок освобождения корпуса мотора 2 Корпус мотора 3 Крышка 4 Подставка для крышки 5 Мешалка 6 Ёмкость для льда 7 Ёмкость 8 Противоскользящая подставка 9 Отверстие для введения продуктов 10 Выключатель ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Перед тем, как использовать мороженицу в
  • Страница 3 из 3