Инструкция для ARISTON HOTPOINT- LUCE 7OHK 637 CX

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

1

NL

7OHK 637C X RU/HA

7OHK 637C RU/HA

OVEN

Inhoud

Het installeren, 2-4

Plaatsing
Elektrische aansluiting
Technische gegevens

Beschrijving van het apparaat, 5

Aanzichttekening
Bedieningspaneel

Starten en gebruik, 6

De oven starten

Programma’s, 7-8

Kookprogramma’s
Praktische kooktips
Kooktabel

De elektronische programmering, 9

Kookplaat, 10

Type kookplaat
Aanzetten kookplaat glaskeramiek
Praktische tips voor het gebruik van de
glaskeramische kookplaat

Voorzorgsmaatregelen en advies, 11

Algemene veiligheid
Afvalverwijdering
Energiebesparing en milieubehoud

Onderhoud en verzorging, 12

De elektrische stroom afsluiten
Reinigen van het apparaat
De ovendeur reinigen
Vervangen van het lampje
Service

Gebruiksaanwijzingen

Deutsch, 13

DE

Nederlands, 1

NL

Русский,  25

RS

Türkçe, 37

TR

Polski, 49

PL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 61
  Gebruiksaanwijzingen OVEN Inhoud NL Het installeren, 2-4 NL DE Nederlands, 1 Deutsch, 13 TR Türkçe, 37 PL RS Русский, 25 Plaatsing Elektrische aansluiting Technische gegevens Beschrijving van het apparaat, 5 Aanzichttekening Bedieningspaneel Polski, 49 Starten en gebruik, 6 De oven starten
 • Страница 2 из 61
  Installatie ! Bewaar dit boekje zorgvuldig voor eventuele raadpleging in de toekomst. Wanneer u het product weggeeft, verkoopt, of wanneer u verhuist, dient u dit boekje bij het apparaat te bewaren zodat alle nodige informatie voorhanden blijft. ! Lees de instructies aandachtig door: u vindt er
 • Страница 3 из 61
  Elektrische aansluiting Het klemmenbord is ingesteld voor een verbinding op 400 V driefasenstroom (zie afbeeldingen onder). N NL 400V 3N~H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363 L1 L2 L3 1 3 5 De keuken moet aan het elektrische net worden aangesloten. Deze functioneert met de wisselstroom, de spanning en de
 • Страница 4 из 61
  NL Het aansluiten van de voedingskabel aan het elektrische net Gebruik voor de voedingskabel een stekker die genormaliseerd is voor de lading aangegeven op het typeplaatje(zie hiernaast). Wanneer het apparaat rechtstreeks op het net wordt aangesloten moet u tussen het apparaat en het net een
 • Страница 5 из 61
  Beschrijving van het apparaat Aanzichttekening NL GLEUVEN om roosters in te schuiven Bedieningspaneel Rooster GRILL positie 5 positie 4 positie 3 positie 2 positie 1 Rooster LEKPLAAT Bedieningspaneel Controlelampje KOOKPLATEN Knop KOOKPLATEN Knop KOOKPLATEN DUBBELE DIAMETER Knop PROGRAMMA'S
 • Страница 6 из 61
  Starten en gebruik NL ! Wij raden u aan bij het eerste gebruik de oven minstens een uur leeg te laten functioneren, op maximum temperatuur en met de deur dicht. Nadat u de oven heeft uitgeschakeld, opent u de ovendeur en lucht u het vertrek. De lucht die u ruikt komt door het verdampen van de
 • Страница 7 из 61
  Programma’s Kookprogramma’s ! U kunt voor alle programma’s een temperatuur van tussen de 60°C en MAX instellen, behalve bij: • GRILL (hierbij is het aanbevolen alleen MAX te gebruiken); • GRATINEREN (hierbij is het aanbevolen niet meer dan 200°C in te stellen). Programma GEBAK OVEN NL Het achterste
 • Страница 8 из 61
  NL Kooktabel Programma's Gerechten Gewicht Roosterstanden (kg) Voorverwarming (minuten) Aanbevolen temperatuur Duur bereiding (minuten) Traditionele Eend Gebraden kalfs- of rundvlees Gebraden varkensvlees Koekjes (kruimeldeeg) Vruchtentaarten Multikoken Pizza (op 2 roosters) Lasagne Lamsvlees
 • Страница 9 из 61
  Elektronische programmering* Het programmeren van de kookduur DISPLAY Symbool EINDE BEREIDING Symbool DUUR •• •• Toets AFNAME TIJD Symbool KLOK Symbool TIMER Toets TOENAME TIJD Toets INSTELLEN TIJD De klok instellen ! U kunt de klok zowel instellen als de oven uit is als wanneer hij aan is, maar
 • Страница 10 из 61
  Kookplaat Type kookplaten Aangeraden stroomsterktes voor verschillend gebruik: NL Bij de oven hoort een kookplaat die samengesteld kan zijn uit twee verschillende verwarmingselementen: elektrische kookplaten van gietijzer (zie afbeelding 1) of glaskeramische kookplaten die zowel traditioneel kunnen
 • Страница 11 из 61
  Voorzorgsmaatregelen en advies ! Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd volgens de geldende internationale veiligheidsvoorschriften. Deze aanwijzingen zijn geschreven voor uw veiligheid en u dient ze derhalve goed door te nemen. Algemene veiligheidsmaatregelen • Dit apparaat is vervaardigd voor
 • Страница 12 из 61
  Onderhoud en verzorging NL De elektrische stroom afsluiten Sluit altijd eerst de stroom af voordat u tot enige handeling overgaat. Reinigen van het apparaat • De buitenkant, dus zowel het email en het roestvrij staal als de rubberen afdichtingen, kunnen met een spons en een sopje worden afgenomen.
 • Страница 13 из 61
  Bedienungsanleitung BACKOFEN Inhaltsverzeichnis DE Installation, 14-16 N L D E Nederlands, 1 Deutsch, 13 TR Türkçe, 37 PL RS Русский, 25 Aufstellung Elektroanschluss Technische Daten Beschreibung des Gerätes, 17 Geräteansicht Bedienfeld Polski, 49 Inbetriebsetzung und Gebrauch, 18 Backofen in
 • Страница 14 из 61
  Installation ! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig auf, damit Sie sie jederzeit zu Rate ziehen können. Sorgen Sie dafür, dass sie im Falle eines Verkaufs, eines Umzugs oder einer Übergabe an einen anderen Benutzer das Gerät stets begleitet, damit auch der Nachbesitzer die
 • Страница 15 из 61
  Elektroanschluss Der Anschluss an das Stromnetz ist am Herd vorzunehmen, der werkseitig für den Betrieb mit Wechselstrom zu der auf dem Typenschild (siehe nachfolgende Seite) angegebenen Spannung und Frequenz ausgelegt ist. Das Kochfeld wird mittels eines geeigneten Verbinders an den Herd
 • Страница 16 из 61
  DE Anschluss des Netzkabels an das Stromnetz Versehen Sie das Kabel mit einem Normstecker für die auf dem Typenschild angegebene Belastung (siehe nebenstehende Tabelle). Wird das Gerät direkt an das Stromnetz angeschlossen, ist zwischen Stromnetz und Gerät ein allpoliger, der Last und den
 • Страница 17 из 61
  Beschreibung des Gerätes Geräteansicht DE GLEITFÜHRUNGEN für die Einschübe Bedienfeld Einschub BACKOFENROST Einschubhöhe 5 Einschubhöhe 4 Einschubhöhe 3 Einschubhöhe 2 Einschubhöhe 1 Einschub FETTPFANNE Bedienfeld Kontrollleuchte KOCHZONEN Drehknopf KOCHZONEN Drehknopf DOPPELKOCHZONEN Drehknopf
 • Страница 18 из 61
  Inbetriebsetzung und Gebrauch DE ! Bei erstmaliger Inbetriebnahme sollte der leere Backofen für etwa eine Stunde bei Höchsttemperatur und geschlossener Backofentür in Betrieb genommen werden. Das Gerät danach ausschalten, die Backofentür öffnen und die Küche lüften. Der bei diesem Vorgang erzeugte
 • Страница 19 из 61
  Programme Garprogramme ! Für alle Programme kann eine Gartemperatur von 60° bis MAX. eingestellt werden, mit Ausnahme der Programme: Wärme gewährleistet wird. Dieses Programm eignet sich zum Garen empfindlicher Speisen (z.B. zum Backen von Hefeteigen) sowie zur Zubereitung von Kleingebäck auf drei
 • Страница 20 из 61
  DE Tabelle der Garzeiten Gew. (Kg) Einschubhöhe Vorheizzeit (Minuten) Empfohlene Temperatur Garzeit (Minuten) 1 1 1 1 3 3 3 3 3 15 15 15 15 15 200 200 200 180 180 65-75 70-75 70-80 15-20 30-35 Pizza (auf 2 Ebenen) Lasagne Lamm Brathähnchen + Kartoffeln Makrelen Plum Cake Windbeutel (auf 2 Ebenen)
 • Страница 21 из 61
  Der elektronische Garzeitprogrammierer* Programmieren der Garzeit-Dauer •• •• Einstellung der Uhr ! Die Uhr kann bei ausgeschaltetem und auch bei eingeschaltetem Backofen eingestellt werden, jedoch nicht, wenn das Ende einer Garzeit programmiert wurde. Nach dem Netzanschluss oder nach einem
 • Страница 22 из 61
  Kochfeld DE Kochfeldarten Empfohlene Leistungsstufen für die unterschiedlichen Gararten: Der Backofen wird in Kombination mit einem Kochfeld geliefert, das mit zwei Arten von Heizelementen bestückt sein kann: Elektroplatten aus Gusseisen (siehe Abb.1), oder GlaskeramikKochfelder traditioneller Art
 • Страница 23 из 61
  Vorsichtsmaßregeln und Hinweise ! Das Gerät wurde entsprechend den strengsten internationalen Sicherheitsvorschriften entworfen und gebaut. Nachstehende Hinweise werden aus Sicherheitsgründen geliefert und sollten aufmerksam gelesen werden. Allgemeine Sicherheit • Dieses Gerät ist für den nicht
 • Страница 24 из 61
  Reinigung und Pflege DE Abschalten des Gerätes vom Stromnetz Reihenfolge wird die Backofentür wieder angebracht. Vor jeder Reinigung und Pflege ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Überprüfung der Dichtungen Reinigung des Gerätes • Die emaillierten oder aus Edelstahl gefertigten Außenteile des
 • Страница 25 из 61
  Руководство по эксплуатации ДУХОВОЙ ШКАФ Содержание RS Установка, 26-28 NL DE Nederlands, 1 Deutsch, 13 TR Türkçe, 37 PL RS Русский, 25 Расположение Электрическое подсоединение Технические данные Описание изделия, 29 Общий вид Панель управления Polski, 49 Включение и эксплуатация, 30
 • Страница 26 из 61
  Монтаж ! Важно сохранить данное руководство для его последующих консультаций. В случае продажи, передачи изделия или при переезде на новое место жительства необходимо проверить, чтобы руководство оставалось вместе с изделием, для того чтобы его новый владелец мог ознакомиться с правилами
 • Страница 27 из 61
  Электрическое подсоединение RS 400В 3N~H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363 N L1 L2 L3 1 2 4 bqŠpnemm`“ b`pn)m`“ o`mek| 3 5 Электрическое подсоединение изделия выполняеться с кухонной плитой, расчитанной на переменный ток, с напряжением и частотой, указанными на паспортной табличке (см. следующую
 • Страница 28 из 61
  RS Подсоединение сетевого шнура изделия к сети электропитания Установите на сетевой шнур нормализованную штепсельную вилку, расчитанную на нагрузку, указанную на паспортной табличке (см. сбоку). В случае прямого подключения к сети электропитания между кухонной плитой и сетью необходимо установить
 • Страница 29 из 61
  Описание изделия Общий вид RS ВЫДВИЖНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ для противеней и решеток Панель управления положение 5 положение 4 положение 3 положение 2 положение 1 РЕШЕТКА ПРОТИВЕНЬ Панель управления Индикатор ТЕРМОСТАТА ЭЛЕКТРОННЫЙ программер* 29
 • Страница 30 из 61
  Включение и эксплуатация RS ! При первом включении духового шкафа рекомендуем прокалить его примерно в течение часа при максимальной температуре с закрытой дверцей. Затем выключите духовой шкаф, откройте дверцу и проветрите помещение. Запах, который вы можете почувствовать, вызван испарением
 • Страница 31 из 61
  Программы Программы приготовления ! Для всех программ можно задать температуру от 60°C до МАКС кроме: • ГРИЛЬ (рекомендуется устанавливать только МАКС. температуру); • ЗАПЕКАНКА (рекомендуется не превышать температуру 200°C). Programma ТРАДИЦИОННАЯ ДУХОВКА Включаются два нагревательных элемента:
 • Страница 32 из 61
  RS Таблица приготовления Продолжит-ть Вес (кг) Расположение уровней Время нагревания (минуты) 1 1 1 1 3 3 3 3 3 15 15 15 15 15 200 200 200 180 180 65-75 70-75 70-80 15-20 30-35 1 1 1 1+1 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1.5 2 до 4 3 2 2 до 4 2 2 2 до 4 2 до 4 2 2 до 4 3 15 10 10 15 10 10 10 10 10 10 15 230 180
 • Страница 33 из 61
  Электронный таймер программирования выпечки* Порядок программирования продолжительности выпечки 1. Нажмите несколько раз кнопку до тех пор, пока на ДИСПЛЕЕ не замигает символ и три цифровые значения; 2. при помощи “+” и “-” регулируется время; при их удерживании цифры меняются быстрее, что
 • Страница 34 из 61
  Варочная панель Модели варочной панели RS Духовой шкаф соединен с варочной панелью, которая может иметь два вида нагревательных элементов: чугунные рисунок 1 электрические конфорки (см. рисунок 1) или стеклокерамические конфорки, которые могут быть традициональными (см. рисунок 2) с расширяющимися
 • Страница 35 из 61
  Предосторожности и рекомендации ! Изделие спроектировано и изготовлено в соответствии с международными нормативами по безопасности. Необходимо внимательно прочитать настоящие предупреждения, составленные в целях вашей безопасности. • • Общие правила безопасности • Данное изделие предназначается для
 • Страница 36 из 61
  Техническое обслуживание и уход RS Отключение электропитания Перед началом какой-либо операции по обслуживанию или чистке отсоедините изделие от сети электропитания. Чистка изделия • Наружные эмалированные элементы или детали из нержавеющей стали, а также резиновые уплотнения можно протирать
 • Страница 37 из 61
  Kullaným talimatlarý FIRIN Ýçindekiler TR Kurulum, 38-40 NL DE Nederlands, 1 Deutsch, 13 TR Türkçe, 37 PL RS Русский, 25 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Teknik bilgiler Cihazýn tanýmý, 41 Genel görünüm Kontrol paneli Polski, 49 Baþlatma ve kullaným, 42 Fýrýnýn yakýlmasý Teknik destek Programlar,
 • Страница 38 из 61
  Kurulum ! Her gerektiðinde baþvurulabilmesi için bu el kitapçýðýnýn muhafaza edilmesi önemlidir. Cihazýn satýlmasý, baþkasýna verilmesi ya da taþýnmasý durumunda yeni kullanýcýnýn iþleyiþ ve iliþkin uyarýlar hakkýnda bilgi edinmesi için el kitapçýðýnýn cihazla birlikte verildiðinden emin olunuz. !
 • Страница 39 из 61
  Elektrik baðlantýsý Terminal kutusu üç fazlý 400 V baðlantýya göre hazýrlanmýþtýr (aþaðýdaki þekle bakýnýz). Þebekeye yapýlacak olan elektrik baðlantýsý, özellikler etiketinde belirtilmiþ olan gerilim ve frekans deðerlerinde dalgalý akýmla çalýþacak þekilde üretilmiþtir olan ocak üzerinde
 • Страница 40 из 61
  Besleme kablosunun þebekeye baðlantýsý TR Kablo üzerine özellikler etiketi üzerinde belirtilen yüke uygun bir fiþ monte ediniz (yana bakýnýz). Þebekeye doðrudan baðlantý yapýlmasý halinde, cihaz ile þebeke arasýna minimum temas aralýðý 3 mm olan ve yürürlükteki normlara uygun nitelikte çok kutuplu
 • Страница 41 из 61
  Cihazýn tanýtýmý Genel görünüm TR Rafların sürgülü KIZAKLARI Kontrol paneli konum 5 konum 4 konum 3 konum 2 konum 1 IZGARA rafı YAĞ TOPLAMA TEPSİSİ rafı Kontrol paneli TEPSİ Uyarı ışığı TEPSİ Düğmesi ÇİFT ÇAPLI LEVHA düğmesi PROGRAMLAR düğmesi Uyarı ışığı TERMOSTAT TERMOSTAT düğmesi ELEKTRONİK
 • Страница 42 из 61
  Baþlatma ve kullaným TR ! Fýrýný ilk kez kullandýðýnýzda, içi boþken termostatý maksimuma getirerek kapaðý kapalý vaziyette en az bir saat çalýþtýrýnýz. Sonra fýrýný kapatýp kapaðýný açýnýz ve mekaný havalandýrýnýz. Duyulan koku, fýrýný korumak için kullanýlan maddelerin buharlaþmasýna baðlý olarak
 • Страница 43 из 61
  Programlar Piþirme programlarý ! Tüm programlar için 60°C ile MAX arasýnda bir ýsý ayarlanabilir, tek bunun dýþýnda kalan: program hassas yemeklerin ve ayný anda üç rafta “kurabiyelerin” hazýrlanmasý (ör. mayalanmaya ihtiyaç duyan tatlýlar) için tavsiye edilir. Rosto çevirme* • IZGARA (Yalnýz MAX’a
 • Страница 44 из 61
  TR Pişirme tablosu Ağırlık (Kg) Rafların pozisyonu Ön ısıtma (dakika) Tavsiye edilen sıcaklık derecesi Pişirme süresi (dakika) 1 1 1 1 3 3 3 3 3 15 15 15 15 15 200 200 200 180 180 65-75 70-75 70-80 15-20 30-35 Pizza (2 raf üzerinde) Lazanya Kuzu Kızarmış tavuk + patates Uskumru Plum-cake Kurabiye
 • Страница 45 из 61
  Elektronik programlayýcý* Piþirme süresini programlama •• •• Saati ayarlama ! Saat, fýrýn kapatýldýðýnda veya açýldýðýnda, piþirme programýnýn bitiþ saati önceden ayarlanmadýðý takdirde ayarlanabilir. Cihaz elektriðe baðlandýktan sonra veya elektrik simgesi ve dört kesildikten sonra, EKRANDAKÝ
 • Страница 46 из 61
  Ocak bölümü Ocak bölümü tipleri Farklý piþirme þekilleri için tavsiye edilen güç seviyeleri: TR Fýrýn iki farklý tip ýsýtma elemanýndan oluþabilen bir ocakla birlikte tasarlanmýþtýr: Geleneksel özellikte de olabilen elektrikli demir levha (þekil 1’e bakýnýz) ya da cam-seramik yüzey (þekil 2’ye
 • Страница 47 из 61
  Önlemler ve tavsiyeler ! Cihaz uluslararasý emniyet mevzuatlarýna uygun olarak projelendirilmiþ ve üretilmiþtir. Bu uyarýlar güvenlik amaçlý olup dikkatlice okunmalýdýr. • Genel emniyet • Cihaz, meskenlerde kullanýlmak üzere tasarlanmýþ olup profesyonel kullaným amaçlý deðildir. • Yaðmur ve
 • Страница 48 из 61
  Servis ve bakým TR Elektrik akýmýnýn devre dýþý býrakýlmasý Herhangi bir iþlem yapmadan önce cihazýn elektrik þebekesine baðlantýsýný kesiniz. Cihazýn temizlenmesi • Emayeli veya inox dýþ kýsýmlar ile lastik contalar ýlýk su ve nötr sabunla ýslatýlmýþ bir sünger yardýmýyla temizlenebilir. Lekeler
 • Страница 49 из 61
  Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści PL NL DE Nederlands, 1 Deutsch, 13 TR Türkçe, 37 PL Polski, 49 RS Русский, 25 Instalacja, 50-52 Ustawianie Podłączenie do sieci elektrycznej Dane techniczne Opis urządzenia, 53 Widok ogólny Panel sterowania Uruchomienie i użytkowanie, 54 Włączanie piekarnika
 • Страница 50 из 61
  Instalacja ! Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi, aby móc w każdej chwili z niej skorzystać. W przypadku sprzedaży, odstąpienia lub przeprowadzki, upewnić się, że instrukcja obsługi pozostała wraz z urządzeniem. ! Po zabudowaniu urządzenia nie powinien być możliwy kontakt z jego częściami
 • Страница 51 из 61
  Podłączenie do sieci elektrycznej Podłączenie do sieci elektrycznej należy przeprowadzić na kuchence przystosowanej do pracy na prąd zmienny o napięciu i częstotliwości podanych na tabliczce znamionowej (zob. następna strona). Płytę grzejną podłącza się do kuchni za pomocą odpowiedniego złącza.
 • Страница 52 из 61
  Podłączenie przewodu zasilającego do sieci PL Zamocować na przewodzie znormalizowaną wtyczkę do obciążeń wskazanych na tabliczce znamionowej (zob. obok). W przypadku bezpośredniego podłączenia do sieci koniecznym jest zainstalowanie pomiędzy urządzeniem a siecią wyłącznika polowego z otwarciem
 • Страница 53 из 61
  Opis urządzenia Widok ogólny PL PROWADNICE ślizgów półek Panel kontrolny pozycja 5 pozycja 4 pozycja 3 pozycja 2 pozycja 1 Półka RUSZT Półka BRYTFANNA Panel sterowania Kontrolka POLA GRZEJNE Pokrętło POLA GRZEJNE Pokrętło PODWÓJNE POLA GRZEJNE Pokrętło PROGRAMY Kontrolka TERMOSTATU Pokrętło
 • Страница 54 из 61
  Uruchomienie i użytkowanie PL ! Przed pierwszym użyciem włączyć na przynajmniej jedną godzinę pusty piekarnik z zamkniętymi drzwiczkami i termostatem nastawionym na najwyższą temperaturę. Następnie wyłączyć, otworzyć drzwiczki piekarnika i wywietrzyć pomieszczenie. Zapach, jaki się wytworzy jest
 • Страница 55 из 61
  Programy Programy pieczenia ! Dla wszystkich programów pieczenia można ustawić temperaturę w zakresie od 60°C do MAX, z wyjątkiem: • GRILL (zaleca się ustawienie tylko na MAX); • ZAPIEKANIE (zaleca się nie przekraczać temperatury 200°C). Program PIEKARNIK TRADYCYJNY Włączają się obydwa grzejniki:
 • Страница 56 из 61
  PL Tabela pieczenia Waga (Kg) Poziomy Wcześniejsze nagrzanie (min) Zalecana temperatura Czas pieczenia (min) 1 1 1 1 3 3 3 3 3 15 15 15 15 15 200 200 200 180 180 65-75 70-75 70-80 15-20 30-35 Pizza (na 2 poziomach) Lasagne Jagnięcina Pieczony kurczak + ziemniaki Makrele Keksy Ptysie (na 2
 • Страница 57 из 61
  Programator elektroniczny 2. za pomocą przycisków „+” i „-” ustawić żądany czas trwania pieczenia; jeśli przytrzyma się je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej, aby ułatwić ustawienie. 3. zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk •• •• , aby zapisać ustawienie. 4. po upływie ustawionego
 • Страница 58 из 61
  Płyta grzejna PL Rodzaje płyt grzejnych Piekarnik jest przystosowany do płyty grzejnej, która może składać się z dwóch rodzajów elementów grzewczych: żeliwnych płytek elektrycznych (zob. rysunek 1) lub płyt witroceramicznych, które mogą być tradycyjne (zob. rysunek 2) lub z poszerzanymi polami
 • Страница 59 из 61
  Zalecenia i środki ostrożności ! Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa. Poniższe ostrzeżenia mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania, dlatego też należy je uważnie przeczytać. Bezpieczeństwo ogólne • Niniejsze
 • Страница 60 из 61
  Konserwacja i utrzymanie 04/2011 - 195088615.00 XEROX FABRIANO PL Odłączanie od prądu Przed każdą czynnością należy odłączyć urządzenie od sieci zasilania elektrycznego. Czyszczenie urządzenia • Części zewnętrzne emaliowane lub ze stali nierdzewnej oraz uszczelki gumowe mogą być czyszczone przy
 • Страница 61 из 61