Инструкция для BOSCH AHS 50-20 LI

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Robert Bosch Power Tools GmbH

70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 3R3

 (2016.12) T / 99 

EasyCut 12

 

NanoBlade 

pl

Instrukcja oryginalna

cs

Původní návod k používání

sk

Pôvodný návod na použitie

hu

Eredeti használati utasítás

ru

Оригинальное руководство по эксплуатации

uk

Оригінальна інструкція з експлуатації

kk

Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы 

ro

Instrucţiuni originale

bg

Оригинална инструкция

mk

Оригинално упатство за работа

sr

Originalno uputstvo za rad

sl

Izvirna navodila

hr

Originalne upute za rad

et

Algupärane kasutusjuhend

lv

Instrukcijas oriģinālvalodā

lt

Originali instrukcija

OBJ_BUCH-3108-001.book  Page 1  Thursday, December 15, 2016  12:27 PM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 1 Thursday, December 15, 2016 12:27 PM Robert Bosch Power Tools GmbH 70538 Stuttgart GERMANY www.bosch-pt.com 1 609 92A 3R3 (2016.12) T / 99 EasyCut 12 NanoBlade pl cs sk hu ru uk kk ro Instrukcja oryginalna Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie Eredeti
 • Страница 2 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 2 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 2| Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Strona 6 Česky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 11 Slovensky. . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 3 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM |3 3 4 5 6 2 8 9 1 10 7 11 11 EasyCut 12 A Bosch Power Tools 1 609 92A 3R3 | (15.12.16)
 • Страница 4 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 4 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 4| B 12 C D E F 1 609 92A 3R3 | (15.12.16) Bosch Power Tools
 • Страница 5 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 5 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM |5 G Bosch Power Tools 1 609 92A 3R3 | (15.12.16)
 • Страница 6 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 6 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 6 | Polski Polski Wskazówki bezpieczeństwa Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi OSTRZEZENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie
 • Страница 7 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 7 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Polski | 7 go nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.  Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub usunąć
 • Страница 8 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 8 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 8 | Polski  Nie otwierać akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo zwarcia. Akumulator należy chronić przed wysokimi temperaturami, np. przed stałym nasłonecznieniem, przed ogniem, wodą i wilgocią. Istnieje zagrożenie wybuchem.  W
 • Страница 9 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 9 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Polski | 9 Montaż  Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu (np. dogląd, wymiana narzędzi itd.) należy wyjąć akumulator z elektronarzędzia. Niezamierzone uruchomienie włącznika/wyłącznika grozi skaleczeniem. Ładowanie
 • Страница 10 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 10 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 10 | Polski Niektóre rodzaje pyłów, np. dębiny lub buczyny uważane są za rakotwórcze, szczególnie w połączeniu z substancjami do obróbki drewna (chromiany, impregnaty do drewna). Materiały, zawierające azbest mogą być obrabiane
 • Страница 11 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 11 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Česky | 11  Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę, elektronarzędzie i szczeliny wentylacyjne należy utrzymywać w czystości.  Brzeszczoty i uchwyt narzędziowy wolno czyścić wyłącznie na sucho. Aby usunąć mocniejsze
 • Страница 12 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 12 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 12 | Česky  S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženém explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach nebo páry zapálit.  Děti a jiné osoby udržujte při
 • Страница 13 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 13 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Česky | 13  Při špatném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu opláchněte místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, navštivte navíc i lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina
 • Страница 14 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 14 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 14 | Česky Technická data Univerzální pila Objednací číslo Jmenovité napětí max. hloubka řezu Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 Povolená teplota prostředí – při nabíjení – při provozu1) a při skladování Doporučené akumulátory
 • Страница 15 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 15 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Česky | 15 Pokud by řetěz proklouzával nebo se uvolnil od vodicí jednotky, povolte a zavřete kryt upnutí pilového listu. Při přiložení pilového listu k obrobku se doporučuje snížit rychlost pily. Odejmutí pilového listu Otevřete
 • Страница 16 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 16 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 16 | Slovensky Pravidelně čistěte upnutí SDS pilového listu. Za tímto účelem vyjměte z nářadí pilový list a nářadím lehce poklepejte o rovnou plochu. Silné znečištění elektronářadí může vést k poruchám funkce. Proto neřežte
 • Страница 17 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 17 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Slovensky | 17  Nepoužívajte prívodnú šnúru mimo určený účel na nosenie ručného elektrického náradia, ani na jeho zavesenie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky ťahaním za prívodnú šnúru. Zabezpečte, aby sa sieťová šnúra nedostala do
 • Страница 18 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 18 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 18 | Slovensky  Nepoužívané akumulátory neuschovávajte tak, aby mohli prísť do styku s kancelárskymi sponkami, mincami, kľúčmi, klincami, skrutkami alebo s inými drobnými kovovými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť premostenie
 • Страница 19 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 19 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Slovensky | 19 5 6 7 8 9 10 11 12 Akumulátor Tlačidlo uvoľnenia aretácie akumulátora Pútko Indikácia stavu nabitia akumulátora Kryt upínania pílového listu Zaisťovacia páčka krytu Rukoväť (izolovaná plocha rukoväte) Upínací
 • Страница 20 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 20 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 20 | Slovensky Pílový list Nanoblade Wood Basic Nanoblade Wood Speed Nanoblade Hardwood Basic Nanoblade Wood Speed Hĺbka rezu 50 mm 50 mm 50 mm 65 mm Objednávacie číslo 2 609 256 D83 2 609 256 D84 2 609 256 D85 2 609 256 D86
 • Страница 21 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 21 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Slovensky | 21 Keď sa pílový list zablokuje alebo zasekne, ihneď elektrické náradie vypnite. Pomocou vhodného nástroja trochu napáčte štrbinu rezu a pílový list vytiahnite. Tepelne závislá poistka proti preťaženiu Pri používaní v
 • Страница 22 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 22 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 22 | Magyar Magyar Biztonsági előírások Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz FIGYELMEZTETÉS Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának
 • Страница 23 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 23 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Magyar | 23  Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból és/vagy az akkumulátor-csomagot az elektromos kéziszerszámból, mielőtt az elektromos kéziszerszámon beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a szerszámot
 • Страница 24 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 24 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 24 | Magyar  Várja meg, amíg az elektromos kéziszerszám teljesen leáll, mielőtt letenné. A betétszerszám beékelődhet, és a kezelő elvesztheti az uralmát az elektromos kéziszerszám felett.  Ne nyissa fel az akkumulátort. Ekkor
 • Страница 25 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 25 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Magyar | 25 Az akkumulátor feltöltése  Csak a Műszaki Adatoknál megadott töltőkészülékeket használja. Csak ezek a töltőkészülékek felelnek meg pontosan az Ön elektromos kéziszerszámában alkalmazásra kerülő Li-ion-akkumulátornak.
 • Страница 26 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 26 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 26 | Magyar Tegye be az 5 akkumulátort a fogantyúba, amíg az érezhetően bepattan a helyére és egy síkba kerül a fogantyúval. szét a fűrészelt rést és húzza ki a résből az elektromos kéziszerszámot. Be- és kikapcsolás Az elektromos
 • Страница 27 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 27 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Русский | 27 Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretne rendelni, okvetlenül adja meg a termék típustábláján található 10-jegyű cikkszámot. Magyarország Robert Bosch Kft. 1103 Budapest Gyömrői út. 120. A www.bosch-pt.hu
 • Страница 28 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 28 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 28 | Русский Указания по безопасности Общие указания по технике безопасности для электроинструментов Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать
 • Страница 29 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 29 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Русский | 29 те съёмный аккумулятор. Этим предотвращается неконтролируемый повторный запуск. Применение электроинструмента и обращение с ним  Не перегружайте электроинструмент. Используйте для Вашей работы предназначенный для
 • Страница 30 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 30 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 30 | Русский может привести к потере равновесия и, как следствие, к потере контроля над электроинструментом.  Всегда держите электроинструмент во время работы обеими руками, заняв предварительно устойчивое положение. Двумя руками
 • Страница 31 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 31 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Русский | 31 бочих инструментов, не предусмотренных изготовителем, или техническое обслуживание не будет отвечать предписаниям, то уровень вибрации может быть иным. Это может значительно повысить вибрационную нагрузку в течение
 • Страница 32 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 32 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 32 | Русский Изъятие пильного полотна Откройте рычаг фиксации 10 и откиньте крышку SDS-крепления для пильного полотна 9 до конца вверх. Извлеките пильное полотно. Отсос пыли и стружки  Пыль некоторых материалов, как напр., красок
 • Страница 33 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 33 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Русский | 33 Техобслуживание и сервис Техобслуживание и очистка (см. рис. G)  Перед любыми манипуляциями с электроинструментом (напр., перед техобслуживанием, сменой рабочих инструментов и т. п.) извлекайте из него аккумуляторную
 • Страница 34 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 34 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 34 | Українська Утилизация Электроинструменты, аккумуляторные батареи, принадлежности и упаковку нужно сдавать на экологически чистую рекуперацию. Не выбрасывайте электроинструменты и аккумуляторные батареи/батарейки в бытовой
 • Страница 35 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 35 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Українська | 35  Якщо не можна запобігти використанню електроприладу у вологому середовищі, використовуйте пристрій захисного вимкнення. Використання пристрою захисного вимкнення зменшує ризик ураження електричним струмом. Безпека
 • Страница 36 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 36 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 36 | Українська Сервіс  Віддавайте свій прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин. Це забезпечить безпечність приладу на довгий час. Вказівки з техніки безпеки для універсальних
 • Страница 37 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 37 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Українська | 37 Монтаж Технічні дані Універсальна пилка Товарний номер Ном. напруга Макс. глибина пропилювання Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 Допустима температура навколишнього середовища – при заряджанні – при
 • Страница 38 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 38 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 38 | Українська Вибір пилкового полотна  Встромляйте лише чисті пилкові полотна. Слідкуйте за тим, щоб в SDS-кріпленні не було стружки та тирси. Використовуйте лише пилкові полотна, придатні для оброблюваного матеріалу. Пилкове
 • Страница 39 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 39 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Українська | 39 Керування швидкістю розпилювання Швидкість розпилювання увімкнутого електроприладу можна плавно регулювати більшим чи меншим натисканням на вимикач 4. Необхідна швидкість розпилювання залежить від матеріалу і умов
 • Страница 40 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 40 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 40 | Қaзақша Україна ТОВ «Роберт Бош» Cервісний центр електроінструментів вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60 Україна Тел.: (044) 4 90 24 07 (багатоканальний) E-Mail: pt-service.ua@bosch.com Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua
 • Страница 41 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 41 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Қaзақша | 41 Қауіпсіздік нұсқаулары Электр құралдарының жалпы қауіпсіздік нұсқаулықтары ЕСКЕРТУ Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді оқыңыз. Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау тоқтың
 • Страница 42 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 42 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 42 | Қaзақша Электр құралдарын пайдалану және күту  Құралды аса көп жүктемеңіз. Жұмысыңыз үшін жарамды электр құралын пайдаланыңыз. Жарамды электр құралымен керекті жұмыс аймағында дұрыс әрі сенімді жұмыс істейсіз.  Ажыратқышы
 • Страница 43 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 43 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Қaзақша | 43 Мысалы, аккумуляторды жылудан, сондайақ, үздіксіз күн жарығынан, оттан, судан және ылғалдан қорғаңыз. Жарылу қаупі бар.  Аккумулятордан зақымданған немесе дұрыс пайдаланбаған жағдайда бу шығуы мүмкін. Бұл жағдайда
 • Страница 44 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 44 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 44 | Қaзақша Аккумуляторды зарядтау  Тек техникалық мәліметтерде жазылған зарядтау құралдарын пайдаланыңыз. Тек қана осы зарядтау құралдары сіздің электр құралыңыздың ішінде литийиондық аккумулятормен сәйкес. Ескертпе: аккумулятор
 • Страница 45 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 45 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Қaзақша | 45 Пайдалану Жұмыс бойынша нұсқаулар (C – F суреттерін қараңыз)  Ара дискісін ешқашан бүкпеңіз! Пайдалануға ендіру Аккумуляторды орнату Ескертпе: Электр құралыңызға арналмаған аккумуляторды пайдалану қате жұмыс істеуіне
 • Страница 46 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 46 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 46 | Қaзақша Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану кеңестері Қызмет көрсету шеберханасы өнімді жөндеу және күту, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Қажетті сызбалар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпаратты
 • Страница 47 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 47 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Română | 47 Română Instrucţiuni privind siguranţa şi protecţia muncii Indicaţii generale de avertizare pentru scule electrice AVERTISMENT Citiţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile. Nerespectarea indicaţiilor de
 • Страница 48 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 48 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 48 | Română  Întreţineţi-vă scula electrică cu grijă. Controlaţi dacă componentele mobile ale sculei electrice funcţionează impecabil şi dacă nu se blochează, sau dacă există piese rupte sau deteriorate astfel încât să afecteze
 • Страница 49 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 49 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Română | 49 Descrierea produsului şi a performanţelor Citiţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile. Nerespectarea indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiunilor poate provoca electrocutare, incendii şi/sau răniri
 • Страница 50 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 50 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 50 | Română Montarea/demontarea pânzei de ferăstrău (vezi figura B)  Atunci când schimbaţi pânza de ferăstrău aveţi grijă să nu ţineţi scula electrică de partea în care se află întrerupătorul pornit/oprit sau să nu ţineţi mâna pe
 • Страница 51 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 51 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Română | 51 Pentru oprirea sculei electrice eliberaţi întrerupătorul pornit/oprit 4. Pentru a economisi energie, ţineţi scula electrică pornită numai atunci când o folosiţi. Acumulatorul Li-Ion este protejat împotriva descărcării
 • Страница 52 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 52 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 52 | Български Transport Acumulatorii Li-Ion integraţi respectă cerinţele legislaţiei privind transportul mărfurilor periculoase. Acumulatorii pot fi transportaţi rutier fără restricţii de către utilizator. În cazul transportului
 • Страница 53 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 53 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Български | 53 ния електроинструмент и извършваната дейност лични предпазни средства, като дихателна маска, здрави плътнозатворени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или шумозаглушители (антифони), намалява риска от
 • Страница 54 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 54 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 54 | Български Указания за безопасна работа с универсални триони  Когато съществува опасност по време на работа работният инструмент да засегне скрити под повърхността проводници под напрежение, допирайте електроинструмента само
 • Страница 55 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 55 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Български | 55 10 Застопоряващ лост на капака 11 Ръкохватка (Изолирана повърхност за захващане) 12 SDS-захват за ножовете Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка
 • Страница 56 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 56 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 56 | Български Избор на режещия лист  Използвайте само чисти режещи листове. Внимавайте и гнездото за захващане SDS да не е замърсено със стърготини и прах от рязането. Използвайте само режещи листове, които са подходящи за
 • Страница 57 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 57 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Български | 57 Препоръчва се намаляване на скоростта на рязане при допиране на режещия лист до разрязвания детайл. Поддържане и сервиз Светлинен индикатор за състоянието на акумулаторната батерия При частично или напълно натиснат
 • Страница 58 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 58 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 58 | Македонски При транспортиране от трети страни (напр. при въздушен транспорт или ползване на куриерски услуги) има специални изисквания към опаковането и обозначаването им. За целта се консултирайте с експерт в съответната
 • Страница 59 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 59 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Македонски | 59  Носете заштитна опрема и секогаш носете заштитни очила. Носењето на заштитна опрема, како на пр.маска за прав, обувки за заштита од лизгање, заштитен шлем или заштита за слухот, во зависност од видот и примената
 • Страница 60 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 60 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 60 | Македонски  Дланките држете ги подалеку од полето на работа со убодна пила. Не посегајте под делот што се обработува. Доколку дојдете во контакт со листовите за пила постои опасност од повреда.  Доколку е вклучен, не го
 • Страница 61 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 61 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Македонски | 61 Монтажа Технички податоци Сенаменска пила Број на дел/артикл Номинален напон макс. длабочина на резот Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014 Дозволена температура на околината – при полнење – при работа1) и при
 • Страница 62 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 62 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 62 | Македонски Лист за пила Nanoblade Wood Basic Nanoblade Wood Speed Nanoblade Hardwood Basic Nanoblade Wood Speed Длабочина на резот 50 мм 50 мм 50 мм 65 мм Број за нарачка Материјали 2 609 256 D83 2 609 256 D84 2 609 256 D85 2
 • Страница 63 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 63 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Македонски | 63 Совети за работа (види слики C – F)  При обработка на мали или тенки парчиња, секогаш користете стабилна подлога.  При пилење внимавајте на правецот на сечење од напред наназад (види слика E) или од горе надолу
 • Страница 64 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 64 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 64 | Srpski Само за земји во рамки на ЕУ Според европската регулатива 2012/19/EU електричните апарати што се вон употреба и дефектните или искористените батерии според регулативата 2006/66/EC мора одделно да се соберат и да се
 • Страница 65 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 65 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Srpski | 65  Izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator pre nego što preduzmete podešavanja na aparatu, promenu delova pribora ili ostavite aparat. Ova mera opreza sprečava nenameran start električnog alata.  Čuvajte
 • Страница 66 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 66 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 66 | Srpski Opis proizvoda i rada Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede. Upotreba prema svrsi Ovaj električni uređaj
 • Страница 67 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 67 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Srpski | 67  Nemojte vući lanac i nemojte skidati lanac sa trasirne jedinice! Promena lista testere  Koristite isključivo čiste listove testera. Vodite računa o tome da nema opiljaka ili brusilne prašine na SDS delu za prihvat
 • Страница 68 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 68 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 68 | Srpski Pokazivanje stanja punjenja akumulatora Pokazatelj statusa napunjenosti baterije 8 prikazuje na nekoliko sekundi status napunjenosti baterije 4 ako na pola ili u potpunosti pritisnete prekidač za
 • Страница 69 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 69 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Slovensko | 69 Uklanjanje djubreta Električne alate, akumulatore, pribor i pakovanja treba odvoziti reciklaži koja odgovara zaštiti čovekove sredine. Ne bacajte električne alate i akumulatore/baterije u kućno djubre! Samo za
 • Страница 70 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 70 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 70 | Slovensko  Nosite primerna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil in nakita. Lase, oblačila in rokavice ne približujte premikajočim se delom naprave. Premikajoči se deli naprave lahko zagrabijo ohlapno oblačilo, dolge lase ali
 • Страница 71 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 71 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Slovensko | 71  Pred odlaganjem električnega orodja počakajte, da se orodje popolnoma ustavi. Električno orodje se lahko zatakne, zaradi česar lahko izgubite nadzor nad njim.  Akumulatorske baterije ne odpirajte. Nevarnost
 • Страница 72 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 72 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 72 | Slovensko Opozorilo: Akumulatorsko baterijo dobavimo delno izpraznjeno. Da bi lahko akumulatorska baterija razvila svojo polno zmogljivost, jo morate pred prvo uporabo v celoti napolniti v vklopljeni polnilni napravi.
 • Страница 73 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 73 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Slovensko | 73  Po samodejnem izklapljanju električnega orodja ne pritiskajte vklopno/izklopnega stikala. Akumulatorska baterija se lahko poškoduje. Vzdrževanje in servisiranje Upravljanje hitrosti žaganja Hitrost žaganja
 • Страница 74 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 74 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 74 | Hrvatski Odlaganje Električna orodja, akumulatorske baterije, pribor in embalažo morate reciklirati v skladu z varstvom okolja. Akumulatorskih baterij/baterij ne smete odvreči med hišne odpadke! Samo za države EU: V skladu z
 • Страница 75 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 75 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Hrvatski | 75  Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje prašine, provjerite da li su iste priključene i da li se mogu ispravno koristiti. Primjena naprave za usisavanje može smanjiti ugroženost od prašine. Brižljiva
 • Страница 76 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 76 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 76 | Hrvatski  Kod oštećenja i nestručne uporabe aku-baterije mogu se pojaviti pare. Dovedite svježi zrak i u slučaju poteškoća zatražite pomoć liječnika. Pare mogu nadražiti dišne putove.  Aku-bateriju koristite samo u spoju sa
 • Страница 77 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 77 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Hrvatski | 77 na prekidaču za uključivanje/isključivanje i na zaporu uključivanja. U slučaju nehotičnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od ozljeda. Stavljanje/vađenje aku-baterije (vidjeti sliku
 • Страница 78 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 78 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 78 | Hrvatski Potrebna brzina rezanja ovisi o materijalu i radnim uvjetima te se može odrediti praktičnim pokusom. Preporučuje se smanjiti brzinu rezanja prilikom stavljanja lista pile na izradak. Pokazivač stanja napunjenosti
 • Страница 79 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 79 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Eesti | 79 Zbrinjavanje Električne alate, aku-baterije, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje. Električni alat i aku-bateriju ne bacajte u kućni otpad! Samo za zemlje EU: Prema Europskim smjernicama
 • Страница 80 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 80 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 80 | Eesti Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsemine ja kasutamine  Ärge koormake seadet üle. Kasutage töö tegemiseks selleks ettenähtud elektrilist tööriista. Sobiva elektrilise tööriistaga töötate ettenähtud jõudluspiirides
 • Страница 81 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 81 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Eesti | 81  Teravad esemed, näiteks naelad või kruvikeerajad, samuti löögid, põrutused jmt võivad akut kahjustada. Akukontaktide vahel võib tekkida lühis ja aku võib süttida, suitsema hakata, plahvatada või üle kuumeneda. Seadme
 • Страница 82 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 82 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 82 | Eesti Saelehe paigaldamine/vahetamine (vt joonist B)  Saelehe vahetamisel veenduge, et Te ei hoia elektrilist tööriista lüliti (sisse/välja) piirkonnast või lülitist (sisse/välja) ja sisselülitustõkisest. Juhuslikul
 • Страница 83 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 83 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Eesti | 83 Aku täituvusastme indikaator Aku laadimisastme näidik 8näitab pooleldi või täiesti sissevajutatud lüliti (sisse/välja) 4 puhul mõne sekundi jooksul aku laetuse astet ja koosneb kahevärvilisest LED-tulest. LED Roheline
 • Страница 84 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 84 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 84 | Latviešu Latviešu Drošības noteikumi Vispārējie drošības noteikumi darbam ar elektroinstrumentiem BRIDINAJUMS Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Šeit sniegto drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt
 • Страница 85 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 85 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Latviešu | 85  Pirms elektroinstrumenta apkopes, regulēšanas vai darbinstrumenta nomaiņas atvienojiet tā kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla vai izņemiet no tā akumulatoru. Šādi iespējams novērst elektroinstrumenta nejaušu
 • Страница 86 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 86 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 86 | Latviešu  Neatveriet akumulatoru. Tas var radīt īsslēgumu. Sargājiet akumulatoru no karstuma, piemēram, no ilgstošas atrašanās saules staros vai uguns tuvumā, kā arī no ūdens un mitruma. Tas var izraisīt sprādzienu. 
 • Страница 87 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 87 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Latviešu | 87 Montāža  Pirms jebkuru darbu veikšanas ar elektroinstrumentu (piemēram, pirms apkalpošanas, darbinstrumenta nomaiņas u.c.) izņemiet no tā akumulatoru. Ieslēdzēja nejauša nospiešana var radīt savainojumu. Akumulatora
 • Страница 88 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 88 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 88 | Latviešu Lietošana Norādījumi darbam (skatīt attēli C–F)  Nekādā gadījumā nesalieciet zāģa asmeni! Uzsākot lietošanu Akumulatora ievietošana Piezīme. Ja elektroinstrumenta darbināšanai tiek izmantoti nepiemēroti akumulatori,
 • Страница 89 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 89 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Lietuviškai | 89 Regulāri tīriet zāģa asmens SDS stiprinājumu. Šim nolūkam izņemiet no elektroinstrumenta zāģa asmeni un viegli uzsitiet ar elektroinstrumentu pa līdzenu virsmu. Ja elektroinstrumentā iekļūst liels daudzums
 • Страница 90 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 90 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 90 | Lietuviškai  Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie įžemintų paviršių, pvz., vamzdžių, šildytuvų, viryklių ar šaldytuvų. Kai jūsų kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio rizika.  Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus
 • Страница 91 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 91 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Lietuviškai | 91 Saugos nuorodos dirbantiems su universaliaisiais pjūklais  Jei atliekate darbus, kurių metu darbo įrankis gali kliudyti paslėptus elektros laidus, tai elektrinį įrankį laikykite už izoliuotų rankenų. Palietus
 • Страница 92 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 92 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 92 | Lietuviškai Informacija apie triukšmą ir vibraciją Triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal EN 60745-2-11. Pagal A skalę išmatuotas prietaiso garso slėgio lygis tipiniu atveju siekia 75 dB(A). Paklaida K=3 dB. Triukšmo lygis
 • Страница 93 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 93 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM Lietuviškai | 93 Kai kurios dulkės, pvz., ąžuolo ir buko, yra vėžį sukeliančios, o ypač, kai mediena yra apdorota specialiomis medienos priežiūros priemonėmis (chromatu, medienos apsaugos priemonėmis). Medžiagas, kuriose yra
 • Страница 94 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 94 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM 94 | Lietuviškai SDS pjūklelio įtvarą reguliariai valykite. Išimkite pjūklelį ir išpurtykite elektrinį įrankį, lengvai pastuksendami juo į lygų pagrindą. Jei norite išvengti elektrinio įrankio veikimo sutrikimų dėl užteršimo,
 • Страница 95 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page 95 Thursday, December 15, 2016 12:42 PM | 95 NanoBlade Wood Basic 50: NanoBlade Wood Speed 50: NanoBlade Hardwood Basic 50: NanoBlade Wood Speed 65: 2 609 256 D83 2 609 256 D84 2 609 256 D85 2 609 256 D86 1 600 A00 J6Z Bosch Power Tools 1 609 92A 3R3 | (15.12.16)
 • Страница 96 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page I Thursday, December 15, 2016 12:42 PM I de EU-Konformitätserklärung Allzwecksäge Sachnummer en EU Declaration of Conformity All-purpose saw Article number fr Déclaration de conformité UE Scie multifonctions N° d’article es Declaración de conformidad UE Sierra universal
 • Страница 97 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page II Thursday, December 15, 2016 12:42 PM II pl cs sk hu ru uk kk ro bg mk sr sl hr et Deklaracja zgodności UE Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty odpowiadają Piła uniwersalna Numer katalogowy wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych
 • Страница 98 из 99
  OBJ_BUCH-3108-001.book Page III Thursday, December 15, 2016 12:42 PM III lv lt Deklarācija par atbilstību ES standartiem Universālais zāģis Izstrādājuma numurs ES atitikties deklaracija Universalusis Gaminio numeris pjūklas EasyCut 12 3 603 CC9 0.. Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šeit
 • Страница 99 из 99