Инструкция для BOSCH IXO V Full

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Robert Bosch GmbH

Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

www.bosch-pt.com

2 609 004 717

 (2010.06) O / 280 

EEU

IXO

pl

Instrukcja oryginalna

cs

Původní návod k 
používání

sk

Pôvodný návod na 
použitie

hu

Eredeti használati 
utasítás

ru

Оригинальное руко-
водство по 
эксплуатации

uk

Оригінальна інструкція 
з експлуатації

ro

Instrucţiuni originale

bg

Оригинална 
инструкция

sr

Originalno uputstvo za 
rad

sl

Izvirna navodila

hr

Originalne upute za rad

et

Algupärane 
kasutusjuhend

lv

Instrukcijas 
oriģinālvalodā

lt

Originali instrukcija

OBJ_DOKU-14506-003.fm  Page 1  Tuesday, June 15, 2010  3:38 PM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 280
  Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany IXO www.bosch-pt.com 2 609 004 717 (2010.06) O / 280 EEU pl Instrukcja oryginalna cs Původní návod k používání sk Pôvodný návod na použitie hu Eredeti használati utasítás ru Оригинальное руководство по эксплуатации uk
 • Страница 2 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 2 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 2| Polski. . . . . . . . . . . . . . . . . Strona 7 Česky. . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 28 Slovensky . . . . . . . . . . . . . Strana 45 Magyar. . . . . . . . . . . . . . . . Oldal 65 Русский. . . . . . . . . . . . . . . Страница
 • Страница 3 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 3 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM |3 4 2 3 5 6 11 1 7 IXO 10 A 9 8 5 12 Bosch Power Tools 2 609 004 717 | (15.6.10)
 • Страница 4 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 4 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 4| B 2 1 1 C 3 2 609 004 717 | (15.6.10) Bosch Power Tools
 • Страница 5 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 5 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM |5 D 13 14 15 16 17 Bosch Power Tools 2 609 004 717 | (15.6.10)
 • Страница 6 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 6 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 6| E 18 F 3 2 609 004 717 | (15.6.10) Bosch Power Tools
 • Страница 7 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 7 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Polski | 7 Wskazówki bezpieczeństwa pl Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie
 • Страница 8 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 8 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 8 | Polski c) Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały się w bezpiecznej odległości. Odwrócenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem. 2) Bezpieczeństwo elektryczne a)
 • Страница 9 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 9 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Polski | 9 e) W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołym niebem, należy używać przewodu przedłużającego, dostosowanego również do zastosowań zewnętrznych. Użycie właściwego przedłużacza (dostosowanego do pracy na zewnątrz) zmniejsza
 • Страница 10 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 10 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 10 | Polski c) Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka i/lub podłączeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić się, że
 • Страница 11 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 11 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Polski | 11 4) Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektronarzędzi a) Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używać należy elektronarzędzia, które są do tego przewidziane. Odpowiednio dobranym elektronarzędziem pracuje się w danym
 • Страница 12 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 12 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 12 | Polski f) Należy stale dbać o ostrość i czystość narzędzi tnących. O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia się narzędzia tnącego, jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane narzędzia łatwiej się też prowadzi. g)
 • Страница 13 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 13 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Polski | 13 d) Przy niewłaściwym użyciu możliwe jest wydostanie się elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim, a w przypadku niezamierzonego zetknięcia się z elektrolitem, należy umyć dane miejsce ciała wodą. Jeżeli ciecz
 • Страница 14 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 14 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 14 | Polski f Przed wszelkimi pracami przy elektronarzędziu (np. pielęgnacja, wymiana narzędzi itp.), jak i przy transporcie i składowaniu należy przełącznik kierunków obrotów nastawić na pozycję środkową. Przy niezamierzonym uruchomieniu
 • Страница 15 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 15 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Polski | 15 f Przed użyciem każdorazowo sprawdzić stan ładowarki, przewodu i wtyku. Nie używać ładowarki w przypadku stwierdzenia uszkodzeń. Nie otwierać samodzielnie ładowarki. Naprawa powinna zostać przeprowadzona wyłącznie przez
 • Страница 16 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 16 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 16 | Polski Przedstawione graficznie komponenty Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do schematu elektronarzędzia na stronach graficznych. 1 Końcówka wkręcająca (bit)* 2 Uchwyt narzędziowy 3 Przykrywka gumowa 4
 • Страница 17 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 17 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Polski | 17 Dane techniczne Wkrętarka akumulatorowa IXO 3 603 J59 3.. Numer katalogowy V= 3,6 min-1 180 maks. moment obrotowy twardego/miękkiego wkręcania wg ISO 5393 Nm 3/2 maks. średnica śrub/wkrętów mm 5 kg 0,3 Napięcie znamionowe
 • Страница 18 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 18 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 18 | Polski Informacja na temat hałasu i wibracji Wartości pomiarowe hałasu określono zgodnie z normą EN 60745. Typowe dla tego urządzenia wartości poziomu ciśnienia akustycznego skorygowanego charakterystyką częstotliwościową A są
 • Страница 19 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 19 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Polski | 19 Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąć pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone, lub gdy jest wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy. W ten sposób łączna (obliczana na pełny wymiar
 • Страница 20 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 20 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 20 | Polski Montaż f Przed wszelkimi pracami przy elektronarzędziu (np. pielęgnacja, wymiana narzędzi itp.), jak i przy transporcie i składowaniu należy przełącznik kierunków obrotów nastawić na pozycję środkową. Przy niezamierzonym
 • Страница 21 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 21 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Polski | 21 Po automatycznym wyłączeniu elektronarzędzia nie naciskać ponownie włącznika. Może to doprowadzić do uszkodzenia akumulatora. UWAGA Jeżeli wskaźnik stanu naładowania akumulatora 5 świeci po wciśnięciu do połowy
 • Страница 22 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 22 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 22 | Polski Przystawka mimośrodowa/przystawka kątowa/przystawka momentu obrotowego (zob. rys. C – F) Przystawka mimośrodowa 13 umożliwia wkręcanie blisko krawędzi. Używając przystawki kątowej 14 można dokonywać wkręceń w miejscach
 • Страница 23 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 23 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Polski | 23 Praca Uruchamianie Ustawianie kierunku obrotów Przełącznikiem obrotów 9 można zmienić kierunek obrotów elektronarzędzia. Przy wciśniętym włączniku/ wyłączniku 8 jest to jednak niemożliwe. Bieg w prawo: Aby wkręcić śrubę,
 • Страница 24 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 24 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 24 | Polski W pełni automatyczna blokada wrzeciona (Auto-Lock) Wrzeciono blokowane jest przy nie wciśniętym włączniku/wyłączniku 8. Umożliwia to wkręcanie śrub również przy wyładowanym akumulatorze lub używanie elektronarzędzia jako
 • Страница 25 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 25 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Polski | 25 f Aby zapewnić bezpieczną i wydajną pracę, elektronarzędzie i szczeliny wentylacyjne należy utrzymywać w czystości. W razie awarii akumulatora należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu elektronarzędzi Bosch. Jeżeli
 • Страница 26 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 26 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 26 | Polski Polska Robert Bosch Sp. z o.o. Serwis Elektronarzędzi Ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa Tel.: +48 (022) 715 44 60 Faks: +48 (022) 715 44 41 E-Mail: bsc@pl.bosch.com Infolinia Działu Elektronarzędzi: +48 (801) 100 900 (w
 • Страница 27 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 27 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Polski | 27 Tylko dla państw należących do UE: Wbudowane akumulatory wolno wyjmować wyłącznie w celu utylizacji. Otwieranie obudowy może spowodować uszkodzenie elektronarzędzia. W celu wyjęcia akumulatora z elektronarzędzia należy
 • Страница 28 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 28 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 28 | Česky Bezpečnostní upozornění cs Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí VAROVÁNÍ Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah elektrickým
 • Страница 29 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 29 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Česky | 29 2) Elektrická bezpečnost a) Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se zásuvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravena. Společně s elektronářadím s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky.
 • Страница 30 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 30 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 30 | Česky 3) Bezpečnost osob a) Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistupujte k práci s elektronářadím rozumně. Nepoužívejte žádné elektronářadí pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Moment
 • Страница 31 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 31 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Česky | 31 g) Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky, přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity. Použití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem. 4) Svědomité zacházení a používání elektronářadí a) Stroj
 • Страница 32 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 32 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 32 | Česky f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně vzpřičují a dají se lehčeji vést. g) Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací nástroje apod. podle těchto
 • Страница 33 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 33 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Česky | 33 6) Servis a) Nechte Vaše elektronářadí opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze s originálními náhradními díly. Tím bude zajištěno, že bezpečnost stroje zůstane zachována. Bezpečnostní upozornění pro šroubovák f
 • Страница 34 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 34 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 34 | Česky Bezpečnostní upozornění pro nabíječky Chraňte nabíječku před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do nabíječky zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. f Nenabíjejte žádné cizí akumulátory. Nabíječka je vhodná pouze k nabíjení
 • Страница 35 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 35 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Česky | 35 Určené použití Stroj je určen k zašroubování a uvolňování šroubů. Elektronářadí používejte jen tehdy, pokud můžete plně odhadnout a bez omezení provést všechny funkce nebo jste obdrželi příslušné pokyny. Zobrazené komponenty
 • Страница 36 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 36 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 36 | Česky Technická data Akumulátorový šroubovák IXO 3 603 J59 3.. Objednací číslo V= 3,6 min-1 180 max. kroutící moment tvrdý/ měkký šroubový spoj podle ISO 5393 Nm 3/2 max. průměr šroubu mm 5 Jmenovité napětí Otáčky naprázdno Hmotnost
 • Страница 37 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 37 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Česky | 37 Celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří os) zjištěny podle EN 60745: Šroubování: hodnota emise vibrací ah <2,5 m/s2, nepřesnost K =1,5 m/s2. V těchto pokynech uvedená úroveň vibrací byla změřena podle měřících metod
 • Страница 38 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 38 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 38 | Česky Technická dokumentace u: Robert Bosch GmbH, PT/ESC, D-70745 Leinfelden-Echterdingen 08 Dr. Egbert Schneider Senior Vice President Engineering Dr. Eckerhard Strötgen Head of Product Certification Robert Bosch GmbH, Power Tools
 • Страница 39 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 39 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Česky | 39 Upozornění: Akumulátor se expeduje částečně nabitý. Pro zaručení plného výkonu akumulátoru jej před prvním nasazením v nabíječce zcela nabijte. Akumulátor Li-ion lze bez zkrácení životnosti kdykoli nabít. Přerušení procesu
 • Страница 40 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 40 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 40 | Česky Výměna nástroje (viz obr. B) f Nepoužívejte žádné oboustranné šroubovací čepele, jež jsou delší než 25 mm. Šroubovací bit 1 nasaďte přímo do nástrojového držáku 2. Excentrický nástavec/úhlový nástavec/ momentový nástavec (viz
 • Страница 41 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 41 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Česky | 41 Provoz Uvedení do provozu Nastavení směru otáčení Pomocí přepínače směru otáčení 9 můžete změnit směr otáčení elektronářadí. Při stlačeném spínači 8 to však není možné. Chod vpravo: Pro zašroubování šroubů přetlačte přepínač
 • Страница 42 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 42 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 42 | Česky Plně automatická aretace vřetene (Auto-Lock) Při nestlačeném spínači 8 je vrtací vřeteno zaaretované. To umožňuje zašroubování šroubů i při vybitém akumulátoru popř. použití elektronářadí jako šroubováku. f Při zablokovaném
 • Страница 43 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 43 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Česky | 43 Je-li nutné nahrazení přívodního kabelu, pak to nechte kvůli zamezení ohrožení bezpečnosti provést firmou Bosch nebo autorizovaným servisem pro elektronářadí Bosch. Pokud dojde i přes pečlivou výrobu a náročné kontroly k poruše
 • Страница 44 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 44 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 44 | Česky Zpracování odpadů Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí. Neodhazujte elektronářadí do domovního odpadu! Pouze pro země EU: Podle evropské směrnice
 • Страница 45 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 45 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Slovensky | 45 Bezpečnostné pokyny sk Všeobecné výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny POZOR Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v
 • Страница 46 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 46 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 46 | Slovensky 2) Elektrická bezpečnosť a) Zástrčka prívodnej šnúry ručného elektrického náradia musí pasovať do použitej zásuvky. Zástrčku v žiadnom prípade nijako nemeňte. S uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte ani žiadne
 • Страница 47 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 47 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Slovensky | 47 f) Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite ochranný spínač pri poruchových prúdoch. Použitie ochranného spínača pri poruchových prúdoch znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
 • Страница 48 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 48 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 48 | Slovensky d) Skôr ako náradie zapnete, odstráňte z neho nastavovacie náradie alebo kľúče na skrutky. Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti ručného elektrického náradia, môže spôsobiť vážne poranenia
 • Страница 49 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 49 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Slovensky | 49 b) Nepoužívajte nikdy také ručné elektrické náradie, ktoré má pokazený vypínač. Náradie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť do opravy odborníkovi. c) Skôr ako začnete náradie nastavovať
 • Страница 50 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 50 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 50 | Slovensky g) Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo, nastavovacie nástroje a pod. podľa týchto výstražných upozornení a bezpečnostných pokynov. Pri práci zohľadnite konkrétne pracovné podmienky a činnosť, ktorú budete
 • Страница 51 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 51 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Slovensky | 51 d) Z akumulátora môže pri nesprávnom používaní vytekať kvapalina. Vyhýbajte sa kontaktu s touto kvapalinou. Po náhodnom kontakte miesto opláchnite vodou. Ak sa dostane kvapalina z akumulátora do kontaktu s očami, po
 • Страница 52 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 52 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 52 | Slovensky Chráňte ručné elektrické náradie pred horúčavou, napr. aj pred trvalým slnečným žiarením, ohňom a pred vodou a vlhkosťou. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu. f Po poškodení akumulátora alebo v prípade neodborného používania môžu
 • Страница 53 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 53 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Slovensky | 53 f Nepoužívajte nabíjačku položenú na ľahko horľavom podklade (ako je napr. papier, textil a podobne) resp. ani v horľavom prostredí. Zohrievanie nabíjačky, ktoré vzniká pri nabíjaní, predstavuje nebezpečenstvo požiaru. f
 • Страница 54 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 54 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 54 | Slovensky Vyobrazené komponenty Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie elektrického náradia na grafickej strane tohto Návodu na používanie. 1 Skrutkovací hrot* 2 Upínací mechanizmus 3 Gumený kryt 4 Indikácia
 • Страница 55 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 55 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Slovensky | 55 Technické údaje Akumulátorový skrutkovač IXO 3 603 J59 3.. Vecné číslo V= 3,6 min-1 180 max. krútiaci moment tvrdé/mäkké ukončenie skrutkovania podľa ISO 5393 Nm 3/2 max. skrutkovací priemer mm 5 Hmotnosť podľa
 • Страница 56 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 56 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 56 | Slovensky Informácia o hlučnosti/vibráciách Namerané hodnoty hluku zistené podľa normy EN 60745. Typická hodnota hladiny akustického tlaku A výrobku je typicky nižšia ako 70 dB(A). Nepresnosť merania K =3 dB. Hladina hluku môže pri
 • Страница 57 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 57 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Slovensky | 57 Na ochranu osoby pracujúcej s náradím pre účinkami zaťaženia vibráciami vykonajte ďalšie bezpečnostné opatrenia, ako sú napríklad: údržba ručného elektrického náradia a používaných pracovných nástrojov, zabezpečenie
 • Страница 58 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 58 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 58 | Slovensky Montáž f Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí (napr. údržba, výmena nástroja a pod.) ako aj pri transporte a úschove náradia dajte prepínač smeru otáčania do strednej polohy. V prípade neúmyselného náhodného
 • Страница 59 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 59 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Slovensky | 59 Po automatickom vypnutí ručného elektrického náradia už viac vypínač nestláčajte. Akumulátor by sa mohol poškodiť. POZOR Ak sa rozsvieti sa červená indikácia stavu nabitia akumulátora 5 pri napoly stlačenom vypínači 8,
 • Страница 60 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 60 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 60 | Slovensky Excentrický nástavec/uhlový nástavec/ nástavec krútiaceho momentu (pozri obrázky C – F) Pomocou excentrického nástavca 13 môžete skrutkovať tesne pri okraji. Pomocou uhlového nástavca 14 môžete vykonávať skrutkové spoje na
 • Страница 61 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 61 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Slovensky | 61 Prevádzka Uvedenie do prevádzky Nastavenie smeru otáčania Prepínačom smeru otáčania 9 môžete meniť smer otáčania ručného elektrického náradia. Nie je to však možné vtedy, keď je stlačený vypínač 8. Pravobežný chod: Na
 • Страница 62 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 62 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 62 | Slovensky Plnoautomatická aretácia vretena (Auto-Lock) Keď nie je vypínač stlačený 8 je vŕtacie vreteno aretované. To umožňuje zaskrutkovanie skrutiek aj vtedy, keď je batéria vybitá, resp. používanie tohto ručného elektrického
 • Страница 63 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 63 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Slovensky | 63 Ak je potrebná výmena prívodnej šnúry, musí ju vykonať firma Bosch alebo niektoré autorizované servisné stredisko ručného elektrického náradia Bosch, aby sa zabránilo ohrozeniu bezpečnosti používateľa náradia. Ak by
 • Страница 64 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 64 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 64 | Slovensky Neodhadzujte ručné elektrické náradie do komunálneho odpadu!! Len pre krajiny EÚ: Podľa Európskej smernice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických výrobkoch a podľa jej aplikácií v národnom práve sa musia už
 • Страница 65 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 65 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Magyar | 65 Biztonsági előírások hu Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz FIGYELMEZTETÉS Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása
 • Страница 66 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 66 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 66 | Magyar 2) Elektromos biztonsági előírások a) A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott készülékekkel
 • Страница 67 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 67 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Magyar | 67 f) Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám nedves környezetben való használatát, alkalmazzon egy hibaáram-védőkapcsolót. Egy hibaáram-védőkapcsoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát. 3) Személyi biztonság
 • Страница 68 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 68 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 68 | Magyar d) Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvetlenül távolítsa el a beállítószerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállítószerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Страница 69 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 69 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Magyar | 69 b) Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell javíttatni. c) Húzza ki a csatlakozó dugót
 • Страница 70 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 70 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 70 | Magyar f) Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani. g) Az elektromos
 • Страница 71 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 71 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Magyar | 71 d) Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a
 • Страница 72 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 72 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 72 | Magyar f Az elektromos kéziszerszámon végzendő minden munka (például karbantartás, szerszámcsere, stb.) megkezdése előtt, valamint szállításhoz és tároláshoz kapcsolja át a forgásirány-átkapcsolót a középállásba. Ellenkező esetben a
 • Страница 73 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 73 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Magyar | 73 f Minden használat előtt ellenőrizze a töltőkészüléket, a kábelt és a csatlakozó dugót. Ha valamilyen megrongálódást észlel, ne használja a töltőkészüléket. Sohase nyissa fel saját maga a töltőkészüléket, és csak megfelelően
 • Страница 74 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 74 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 74 | Magyar Az ábrázolásra kerülő komponensek A készülék ábrázolásra kerülő komponenseinek sorszámozása az elektromos kéziszerszámnak az ábraoldalon található képére vonatkozik. 1 Csavarozó betét (bit)* 2 Szerszámbefogó egység 3 Gumisapka
 • Страница 75 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 75 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Magyar | 75 Műszaki adatok Akkumulátoros csavarozógép IXO 3 603 J59 3.. Cikkszám V= 3,6 perc-1 180 Maximális forgatónyomaték kemény/puha csavarozásnál az ISO 5393 szerint Nm 3/2 Legnagyobb csavar-Ø mm 5 kg 0,3 Névleges feszültség
 • Страница 76 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 76 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 76 | Magyar Zaj és vibráció értékek A zajmérési eredmények az EN 60745 szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra. A készülék (A)-kiértékelt zajszintjének tipikus értéke alacsonyabb, mint 70 dB(A). Szórás K =3 dB. A zajszint munka
 • Страница 77 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 77 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Magyar | 77 Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a kezelőnek a rezgések hatása elleni védelmére, például: Az elektromos kéziszerszám és a betétszerszámok karbantartása, a kezek melegen tartása, a munkamenetek megszervezése.
 • Страница 78 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 78 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 78 | Magyar Összeszerelés f Az elektromos kéziszerszámon végzendő minden munka (például karbantartás, szerszámcsere, stb.) megkezdése előtt, valamint szállításhoz és tároláshoz kapcsolja át a forgásirány-átkapcsolót a középállásba.
 • Страница 79 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 79 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Magyar | 79 FIGYELEM Az elektromos kéziszerszám automatikus kikapcsolása után ne nyomja tovább a be-/kikapcsolót. Ez megrongálhatja az akkumulátort. Ha az 5 akkumulátor töltési szint jelző félig benyomott 8 be-/kikapcsoló esetén piros
 • Страница 80 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 80 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 80 | Magyar Szerszámcsere (lásd a „B” ábrát) f Ne használjon olyan 2-végű csavarhúzó betétet, amelynek hossza meghaladja a 25 mm-t. Helyezze be az 1 csavarozó bitet közvetlenül a 2 szerszámbefogó egységbe. Excenteres előtét/könyökös
 • Страница 81 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 81 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Magyar | 81 Üzemeltetés Üzembe helyezés Forgásirány beállítása A 9 forgásirány-átkapcsoló az elektromos kéziszerszám forgásirányának megváltoztatására szolgál. Ha a 8 be-/ kikapcsoló be van nyomva, akkor a forgásirányt nem lehet
 • Страница 82 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 82 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 82 | Magyar Teljesen automatikus orsóreteszelés (Auto-Lock) Ha a 8 be-/kikapcsoló nincs benyomva, a fúróorsó automatikusan reteszelve van. Így a csavarokat kimerült akkumulátor mellett, illetve az elektromos csavarozógép csavarhúzóként
 • Страница 83 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 83 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Magyar | 83 Ha az akkumulátor már nem működik, forduljon egy Bosch elektromos kéziszerszám Vevőszolgálathoz. Ha a csatlakozó vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével csak a magát a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos
 • Страница 84 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 84 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 84 | Magyar Eltávolítás Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni. Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétbe!
 • Страница 85 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 85 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Magyar | 85 Akkumulátorok/elemek: Sohase dobja ki az akkumulátorokat/ elemeket a háztartási szemétbe, tűzbe, vagy vízbe. Az akkumulátorokat/ elemeket, ha lehet, ki kell sütni, össze kell gyűjteni, újra fel kell használni, vagy a
 • Страница 86 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 86 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 86 | Русский Указания по безопасности ru Общие указания по технике безопасности для электроинструментов Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать
 • Страница 87 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 87 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Русский | 87 в) Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц. Отвлекшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом. 2) Электробезопасность а) Штепсельная вилка
 • Страница 88 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 88 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 88 | Русский д) При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого кабели-удлинители. Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком. е) Если
 • Страница 89 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 89 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Русский | 89 в) Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента. Удержание пальца на
 • Страница 90 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 90 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 90 | Русский 4) Применение электроинструмента и обращение с ним а) Не перегружайте электроинструмент. Используйте для Вашей работы предназначенный для этого электроинструмент. С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее
 • Страница 91 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 91 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Русский | 91 е) Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии. Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклиниваются и их легче вести. ж)Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие
 • Страница 92 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 92 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 92 | Русский г) При неправильном использовании из аккумулятора может потечь жидкость. Избегайте соприкосновения с ней. При случайном контакте промойте соответствующее место водой. Если эта жидкость попадет в глаза, то дополнительно
 • Страница 93 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 93 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Русский | 93 f До начала работ по техобслуживанию, смене инструмента и т.д., а также при транспортировке электроинструмента установите переключатель направления вращения в среднее положение. При непреднамеренном включении выключателя
 • Страница 94 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 94 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 94 | Русский f Перед каждым использованием проверяйте зарядное устройство, кабель и штепсельную вилку. Не пользуйтесь зарядным устройством с обнаруженными повреждениями. Не вскрывайте самостоятельно зарядное устройство, а поручайте ремонт
 • Страница 95 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 95 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Русский | 95 Применяйте настоящий электроинструмент только, если Вы в состоянии полностью представить себе все функции и выполнить их без ограничений Вы получили соответствующие указания. Изображенные составные части Нумерация
 • Страница 96 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 96 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 96 | Русский Технические данные Аккумуляторный шуруповерт IXO 3 603 J59 3.. Товарный № Номинальное напряжение В= 3,6 Число оборотов холостого хода мин-1 180 Mакс. крутящий момент при работе в жестких/мягких материалах по ISO 5393 Нм 3/2
 • Страница 97 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 97 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Русский | 97 Данные по шуму и вибрации Уровень шума определен в соответствии с европейской нормой EN 60745. А-взвешенный уровень звукового давления электроинструмента обычно ниже 70 дБ(A). Недостоверность измерения К =3 дБ. Во время
 • Страница 98 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 98 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 98 | Русский Предусмотрите дополнительные меры безопасности для защиты оператора от воздействия вибрации, например: техническое обслуживание электроинструмента и рабочих инструментов, меры по поддержанию рук в тепле, организация
 • Страница 99 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 99 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Русский | 99 Сборка f До начала работ по техобслуживанию, смене инструмента и т.д., а также при транспортировке электроинструмента установите переключатель направления вращения в среднее положение. При непреднамеренном включении
 • Страница 100 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 100 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 100 | Русский После автоматического выключения электроинструмента не нажимайте больше на выключатель. Аккумулятор может быть поврежден. Если индикатор состояния заряженности аккумулятора 5 при наполовину вжатом выключателе 8 загopaeтcя
 • Страница 101 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 101 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Русский | 101 Замена рабочего инструмента (см. рис. В) f Не применяйте двусторонние бит-насадки с длиной свыше 25 мм. Вставьте бит-насадку 1 прямо в крепление рабочего инструмента 2. Эксцентриковая насадка/угловая насадка/ насадка с
 • Страница 102 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 102 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 102 | Русский Работа с инструментом Включение электроинструмента Установка направления вращения Выключателем направления вращения 9 можно изменять направление вращения патрона. При вжатом выключателе 8 это, однако, невозможно. Правое
 • Страница 103 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 103 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Русский | 103 Автоматическое фиксирование шпинделя (Auto-Lock) При отпущенном выключателе 8 шпиндель автоматически фиксируется. Это позволяет вворачивать шурупы также и с разряженным аккумулятором или использовать электроинструмент в
 • Страница 104 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 104 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 104 | Русский Если аккумулятор больше не работает, то обратитесь, пожалуйста, в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов фирмы Bosch. Если требуется поменять шнур, обращайтесь на фирму Bosch или в авторизованную
 • Страница 105 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 105 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Русский | 105 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и
 • Страница 106 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 106 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 106 | Русский Казахстан ТОО «Роберт Бош» Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента ул. Сейфуллина 51 050037 г. Алматы Казахстан Тел.: +7 (727) 232 37 07 Факс: +7 (727) 251 13 36 E-Mail: pt-service@kz.bosch.com Официальный сайт:
 • Страница 107 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 107 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Русский | 107 Только для стран-членов ЕС: Интегрированные аккумуляторы разрешается извлекать только для утилизации. Вскрытие корпуса чревато разрушением электроинструмента. Для изъятия аккумулятора из электроинструмента включите
 • Страница 108 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 108 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 108 | Українська Вказівки з техніки безпеки uk Загальні застереження для електроприладів Прочитайте всі застереження і вказівки. Недотримання застережень і вказівок може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних
 • Страница 109 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 109 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Українська | 109 2) Електрична безпека а) Штепсель електроприладу повинен підходити до розетки. Не дозволяється міняти щось в штепселі. Для роботи з електроприладами, що мають захисне заземлення, не використовуйте адаптери. Використання
 • Страница 110 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 110 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 110 | Українська е) Якщо не можна запобігти використанню електроприладу у вологому середовищі, використовуйте пристрій захисного вимкнення. Використання пристрою захисного вимкнення зменшує ризик ураження електричним струмом. 3) Безпека
 • Страница 111 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 111 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Українська | 111 г) Перед тим, як вмикати електроприлад, приберіть налагоджувальні інструменти та гайковий ключ. Перебування налагоджувального інструмента або ключа в частині приладу, що обертається, може призвести до травм. д) Уникайте
 • Страница 112 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 112 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 112 | Українська б) Не користуйтеся електроприладом з пошкодженим вимикачем. Електроприлад, який не можна увімкнути або вимкнути, є небезпечним і його треба відремонтувати. в) Перед тим, як регулювати що-небудь на приладі, міняти
 • Страница 113 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 113 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Українська | 113 ж)Використовуйте електроприлад, приладдя до нього, робочі інструменти т.і. відповідно до цих вказівок. Беріть до уваги при цьому умови роботи та специфіку виконуваної роботи. Використання електроприладів для робіт, для
 • Страница 114 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 114 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 114 | Українська г) При неправильному використанні з акумуляторної батареї може потекти рідина. Уникайте контакту з нею. При випадковому контакті промийте відповідне місце водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково зверніться до
 • Страница 115 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 115 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Українська | 115 Захищайте електроінструмент від тепла, зокрема, напр., від сонячних променів, вогню, води та вологи. Існує небезпека вибуху. f При пошкодженні або неправильній експлуатації акумуляторної батареї може виходити пар.
 • Страница 116 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 116 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 116 | Українська f Не користуйтеся зарядним пристроєм на основі, що може легко займатися, (напр., на папері, текстильних матеріалах тощо) або в горючому середовищі. Нагрівання зарядного пристрою під час заряджання може призводити до
 • Страница 117 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 117 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Українська | 117 Зображені компоненти Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроприладу на сторінці з малюнком. 1 Біта* 2 Патрон 3 Гумовий ковпачок 4 Індикатор обертання праворуч 5 Індикатор зарядженості
 • Страница 118 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 118 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 118 | Українська Технічні дані Акумуляторний шуруповерт IXO 3 603 J59 3.. Товарний номер В= 3,6 хвил.-1 180 Макс.обертальний момент при закручуванні в жорсткі/м’які матеріали відп. до ISO 5393 Нм 3/2 Макс. Ø гвинтів мм 5 Ном. напруга
 • Страница 119 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 119 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Українська | 119 Інформація щодо шуму і вібрації Рівень шумів визначений відповідно до європейської норми EN 60745. Рівень звукового тиску від приладу за класом А, як правило, нижчий за 70 дБ(A). Похибка K =3 дБ. Рівень шуму при роботі
 • Страница 120 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 120 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 120 | Українська Заява про відповідність Ми заявляємо під нашу виключну відповідальність, що описаний в «Технічні дані» продукт відповідає таким нормам або нормативним документам: EN 60745 (акумуляторні прилади) або EN 60335 (зарядні
 • Страница 121 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 121 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Українська | 121 Заряджання акумуляторної батареї (див. мал. A) f Не користуйтеся іншими зарядними пристроями. Доданий зарядний пристрій розрахований на іоннолітієву акумуляторну батарею, що знаходиться у Вашому приладі. f Зважайте на
 • Страница 122 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 122 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 122 | Українська Процес заряджання починається, коли мережний штепсель зарядного пристрою буде встромлений в розетку і акумуляторний шуруповерт буде встановлений на зарядний пристрій 12. Індикатор зарядженості акумуляторної батареї 5
 • Страница 123 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 123 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Українська | 123 Ексцентрикова насадка/кутова насадка/ насадка з настройкою обертального моменту (див. мал. C – F) За допомогою ексцентрикової насадки 13 Ви можете закручувати/викручувати гвинти близько від краю. За допомогою кутової
 • Страница 124 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 124 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 124 | Українська Робота Початок роботи Встановлення напрямку обертання За допомогою перемикача напрямку обертання 9 можна міняти напрямок обертання інструмента. Однак це не можливо, якщо натиснутий вимикач 8. Обертання праворуч: Для
 • Страница 125 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 125 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Українська | 125 Автоматична фіксація шпинделя (Auto-Lock) При ненатиснутому вимикачі 8 свердлильний шпиндель блокується. Це дозволяє закручувати гвинти, навіть коли акумуляторна батарея розрядилася, та використовувати електроприлад в
 • Страница 126 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 126 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 126 | Українська Якщо акумуляторна батарея більше не працює, будь ласка, зверніться в авторизовану сервісну майстерню електроприладів Bosch. Якщо треба поміняти під’єднувальний кабель, це треба робити на фірмі Bosch або в сервісній
 • Страница 127 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 127 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Українська | 127 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції небезпечне в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров’я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в
 • Страница 128 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 128 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 128 | Українська Лише для країн ЄС: Інтегровані акумуляторні батареї дозволяється виймати лише для утилізації. При відкриванні обшивки корпусу можливе зруйнування електроінструменту. Щоб вийняти акумуляторну батарею з електроприладу,
 • Страница 129 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 129 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Română | 129 Instrucţiuni privind siguranţa şi protecţia muncii ro Indicaţii generale de avertizare pentru scule electrice AVERTISMENT Citiţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile. Nerespectarea indicaţiilor de avertizare şi
 • Страница 130 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 130 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 130 | Română 2) Siguranţă electrică a) Ştecherul sculei electrice trebuie să fie potrivit prizei electrice. Nu este în nici un caz permisă modificarea ştecherului. Nu folosiţi fişe adaptoare la sculele electrice legate la pământ de
 • Страница 131 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 131 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Română | 131 3) Siguranţa persoanelor a) Fiţi atenţi, aveţi grijă de ceea ce faceţi şi procedaţi raţional atunci când lucraţi cu o sculă electrică. Nu folosiţi scula electrică atunci când sunteţi obosiţi sau vă aflaţi sub influenţa
 • Страница 132 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 132 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 132 | Română f) Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau podoabe. Feriţi părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de piesele aflate în mişcare. Îmbrăcămintea largă, părul lung sau podoabele pot fi prinse în piesele aflate
 • Страница 133 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 133 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Română | 133 e) Întreţineţi-vă scula electrică cu grijă. Controlaţi dacă componentele mobile ale sculei electrice funcţionează impecabil şi dacă nu se blochează, sau dacă există piese rupte sau deteriorate astfel încât să afecteze
 • Страница 134 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 134 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 134 | Română c) Feriţi acumulatorii nefolosiţi de agrafele de birou, monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca şuntarea contactelor. Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate duce la
 • Страница 135 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 135 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Română | 135 f Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice (de ex. întreţinere, schimbarea dispozitivelor, etc.) cât şi în timpul transportului şi depozitării acesteia aduceţi comutatorul de schimbare a direcţiei de rotaţie în
 • Страница 136 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 136 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 136 | Română f Înainte de utilizare controlaţi întotdeauna încărcătorul, cablul şi ştecherul. Nu folosiţi încărcătorul, în cazul în care constataţi deteriorarea acestuia. Nu deschideţi singuri încărcătorul şi nu permiteţi repararea
 • Страница 137 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 137 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Română | 137 Elemente componente Numerotarea elementelor componente se referă la schiţa sculei electrice de pe pagina grafică. 1 Cap de şurubelniţă* 2 Sistem de prindere accesorii 3 Manşon din cauciuc 4 Indicator direcţie de rotaţie,
 • Страница 138 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 138 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 138 | Română Date tehnice Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator IXO Număr de identificare Tensiune nominală 3 603 J59 3.. V= 3,6 rot./min 180 Moment de torsiune maxim, înşurubare dură/moale conform ISO 5393 Nm 3/2 Diam. max.
 • Страница 139 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 139 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Română | 139 Informaţie privind zgomotul/vibraţiile Valorile măsurate pentru zgomot au fost determinate conform EN 60745. Nivelul presiunii acustice evaluat A al maşinii este în mod normal inferior valorii de 70 dB(A). Incertitudine K =3
 • Страница 140 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 140 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 140 | Română Stabiliţi măsuri de siguranţă suplimentare pentru protejarea utilizatorului împotriva efectului vibraţiilor, ca de exemplu: întreţinerea sculei electrice şi a accesoriilor, menţinerea căldurii mâinilor, organizarea
 • Страница 141 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 141 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Română | 141 Montare f Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice (de ex. întreţinere, schimbarea dispozitivelor, etc.) cât şi în timpul transportului şi depozitării acesteia aduceţi comutatorul de schimbare a direcţiei de
 • Страница 142 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 142 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 142 | Română După deconectarea automată a sculei electrice nu mai apăsaţi pe întrerupătorul pornit/oprit. Acumulatorul s-ar putea deteriora. Dacă indicatorul stării de încărcare a acumulatorului 5 luminează roşu când întrerupătorul
 • Страница 143 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 143 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Română | 143 Schimbarea accesoriilor (vezi figura B) f Nu folosiţi capete de şurubelniţă cu două vârfuri, mai lungi de 25 mm. Introduceţi bitul de şurubelniţă 1 direct în sistemul de prindere a accesoriilor 2. Adaptor excentric/adaptor
 • Страница 144 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 144 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 144 | Română Demontare (vezi figurile E–F) Pentru demontarea accesoriilor mai sus amintite răsuciţi inelul de deblocare 18 în direcţia de rotaţie n şi extrageţi accesoriul trăgându-l spre înainte. Apoi puneţi din nou la loc manşonul din
 • Страница 145 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 145 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Română | 145 Pornire/oprire Apăsaţi pentru punerea în funcţiune a sculei electrice întrerupătorul pornit/oprit 8 şi ţineţi-l apăsat. Lampa 10 se aprinde atunci când întrerupătorul pornit/oprit 8 este apăsat puţin sau la maximum şi face
 • Страница 146 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 146 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 146 | Română Întreţinere şi service Întreţinere şi curăţare f Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice (de ex. întreţinere, schimbarea dispozitivelor, etc.) cât şi în timpul transportului şi depozitării acesteia aduceţi
 • Страница 147 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 147 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Română | 147 Serviciu de asistenţă tehnică post-vânzări şi consultanţă clienţi Serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzări răspunde întrebărilor dumneavoastră privind întreţinerea şi repararea produsului dumneavoastră cât şi
 • Страница 148 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 148 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 148 | Română Numai pentru ţările UE: Conform Directivei Europene 2002/96/CE privind maşinile şi aparatele electrice şi electronice uzate şi transpunerea acesteia în legislaţia naţională, sculele electrice scoase din uz trebuie colectate
 • Страница 149 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 149 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Български | 149 Указания за безопасна работа bg Общи указания за безопасна работа Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми. Съхранявайте
 • Страница 150 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 150 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 150 | Български 2) Безопасност при работа с електрически ток а) Щепселът на електроинструмента трябва да е подходящ за ползвания контакт. В никакъв случай не се допуска изменяне на конструкцията на щепсела. Когато работите със занулени
 • Страница 151 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 151 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Български | 151 Използването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от възникване на токов удар. 3) Безопасен начин на работа а) Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте предпазливо и
 • Страница 152 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 152 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 152 | Български г) Преди да включите електроинструмента, се уверявайте, че сте отстранили от него всички помощни инструменти и гаечни ключове. Помощен инструмент, забравен на въртящо се звено, може да причини травми. д) Избягвайте
 • Страница 153 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 153 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Български | 153 б) Не използвайте електроинструмент, чиито пусков прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не може да бъде изключван и включван по предвидения от производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремонтиран. в) Преди
 • Страница 154 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 154 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 154 | Български е) Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове оказват по-малко съпротивление и се водят по-леко. ж)Използвайте електроинструментите, допълнителните
 • Страница 155 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 155 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Български | 155 г) При неправилно използване от акумулаторна батерия от нея може да изтече електролит. Избягвайте контакта с него. Ако въпреки това на кожата Ви попадне електролит, изплакнете мястото обилно с вода. Ако електролит попадне
 • Страница 156 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 156 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 156 | Български както и при пренасяне и съхраняване, поставяйте превключвателя за посоката на въртене в средна позиция. При задействане на пусковия прекъсвач по невнимание съществува опасност от нараняване. Предпазвайте
 • Страница 157 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 157 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Български | 157 f Винаги преди употреба проверявайте зарядното устройство, захранващия кабел и щепсела. Не използвайте зарядното устройство в случай, че откриете повреди. Не отваряйте зарядното устройство, оставете ремонтите да бъдат
 • Страница 158 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 158 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 158 | Български Изобразени елементи Номерирането на елементите на електроинструмента се отнася до изображенията на страниците с фигурите. 1 Накрайник за завиване/развиване (бит)* 2 Гнездо 3 Гумена капачка 4 Светлинен указател за въртене
 • Страница 159 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 159 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Български | 159 Технически данни Акумулаторен винтоверт IXO 3 603 J59 3.. Каталожен номер V= 3,6 min-1 180 Mакс. въртящ момент при твърди/меки винтови съединения по ISO 5393 Nm 3/2 Mакс. Ø на винтове mm 5 kg 0,3 Номинално напрежение
 • Страница 160 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 160 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 160 | Български Информация за излъчван шум и вибрации Стойностите за шума са определени съгласно EN 60745. Равнището А на звуковото налягане на електроинструмента обикновено е по-малко от 70 dB(A). Неопределеност K =3 dB. По време на
 • Страница 161 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 161 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Български | 161 За точната преценка на натоварването от вибрации трябва да бъдат взимани предвид и периодите, в които електроинструментът е изключен или работи, но не се ползва. Това би могло значително да намали сумарното натоварване от
 • Страница 162 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 162 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 162 | Български Монтиране f Преди извършване на каквито и да е дейности по електроинструмента (напр. техническо обслужване, смяна на работния инструмент и т.н.), както и при пренасяне и съхраняване, поставяйте превключвателя за посоката
 • Страница 163 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 163 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Български | 163 Литиево-йонната батерия е със защита от пълно разреждане. Когато бъде достигнат съответният праг, електроинструментът се изключва от управляващата електроника: вибрациите на шлифоващата плоча спират и се чува тих звуков
 • Страница 164 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 164 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 164 | Български Смяна на работния инструмент (вижте фиг. В) f Не използвайте двустранни накрайници за завиване, които са по-дълги от 25 mm. Поставете накрайника за завиване 1 непосредствено в гнездото 2. Ексцентрикова приставк/Ъглова
 • Страница 165 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 165 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Български | 165 Работа с електроинструмента Пускане в експлоатация Избор на посоката на въртене С помощта на превключвателя 9 можете да сменяте посоката на въртене на електроинструмента. Това обаче не е възможно при натиснат пусков
 • Страница 166 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 166 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 166 | Български Автоматично блокиране на вала (Auto-Lock) Когато пусковият прекъсвач 8 не е натиснат, валът на електроинструмента се блокира. Това позволява завиването на винтове също и при изхабена акумулаторна батерия, респ.
 • Страница 167 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 167 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Български | 167 f За да работите качествено и безопасно, поддържайте електроинструмента и вентилационните отвори чисти. Ако акумулаторната батерия се повреди или изхаби, моля, обърнете се към оторизиран сервиз за електроинструменти на
 • Страница 168 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 168 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 168 | Български Роберт Бош EООД – България Бош Сервиз Център Гаранционни и извънгаранционни ремонти yл. Сребърна № 3–9 1907 София Тел.: +359 (02) 962 5302 Тел.: +359 (02) 962 5427 Тел.: +359 (02) 962 5295 Факс: +359 (02) 62 46 49
 • Страница 169 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 169 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Български | 169 Само за страни от ЕС: допуска се изваждането на вградените акумулаторни батерии само при бракуване. При отваряне на корпуса електроинструментът може да бъде повреден. За да демонтирате акумулаторната батерия от
 • Страница 170 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 170 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 170 | Srpski Uputstva o sigurnosti sr Opšta upozorenja za električne alate UPOZORENJE Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.
 • Страница 171 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 171 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Srpski | 171 b) Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama kao cevi, grejanja, šporet i rashladni ormani. Postoji povećani rizik od električnog udara ako je Vaše telo uzemljeno. c) Držite aparat što dalje od kiše ili vlage.
 • Страница 172 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 172 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 172 | Srpski c) Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Uverite se da je električni alat isključen, pre nego što ga priključite na struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite. Ako prilikom nošenja električnog alata držite prst na
 • Страница 173 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 173 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Srpski | 173 c) Izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator pre nego što preduzmete podešavanja na aparatu, promenu delova pribora ili ostavite aparat. Ova mera opreza sprečava nenameran start električnog alata. d) Čuvajte
 • Страница 174 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 174 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 174 | Srpski b) Upotrebljavajte samo akku predvidjene za to u električnim alatima. Upotreba drugih baterija može voditi povredama i požaru. c) Držite ne korišćeni akku dalje od kancelarijskih spajalica, novčića, ključeva, eksera,
 • Страница 175 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 175 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Srpski | 175 f Dovedite pre svih radova na električnom alatu (na primer održavanje, promena alata itd.) kao i njegovog transporta i čuvanja, preklopnik za smer okretanja u srednju poziciju. Kod nenameravanog aktiviranja prekidača za
 • Страница 176 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 176 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 176 | Srpski f Prokontrolišite pre svakog korišćenja aparat za punjenje, kabl i utikač. Ne koristite aparat za punjenje ako se konstatuju oštećenja. Ne otvarajte aparat sami i neka Vam ga popravlja samo stučno osoblje i samo sa
 • Страница 177 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 177 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Srpski | 177 Komponente sa slike Označavanje brojevima komponenti sa slika odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkoj strani. 1 Umetak uvrtača* 2 Prihvat za alat 3 Gumeni poklopčić 4 Pokazivač pravca okretanja desni smer 5
 • Страница 178 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 178 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 178 | Srpski Tehnički podaci Akku-odvrtač IXO Broj predmeta Nominalni napon 3 603 J59 3.. V= 3,6 -1 180 max. obrtni momenat tvrdji/ mekši slučaj zavrtanja prema ISO 5393 Nm 3/2 max. zavrtnji-Ø mm 5 kg 0,3 Broj obrtaja na prazno Težina
 • Страница 179 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 179 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Srpski | 179 Ukupne vrednosti vibracija (Zbir vektora tri pravca) su dobijene prema EN 60745: Zavrtnji: Emisiona vrednost vibracija ah <2,5 m/s2, Nesigurnost K =1,5 m/s2. Nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom
 • Страница 180 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 180 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 180 | Srpski Tehnička dokumentacija kod: Robert Bosch GmbH, PT/ESC, D-70745 Leinfelden-Echterdingen 08 Dr. Egbert Schneider Senior Vice President Engineering Dr. Eckerhard Strötgen Head of Product Certification Robert Bosch GmbH, Power
 • Страница 181 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 181 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Srpski | 181 Pažnja: Akumulator se isporučuje delimično napunjen. Da bi osigurali punu snagu akumulatora, punite akumulator pre prve upotrebe u aparatu za punjenje. Li-jonski akumulator može da se puni u svako doba, a da ne skraćujemo
 • Страница 182 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 182 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 182 | Srpski Električni alat za vreme radnje punjenja ne može da se koristi. Nije pokvaren ako za vreme radnje punjenja ne funkcioniše. f Zaštitite aparat za punjenje od vlage! Obratite pažnju na uputstva za uklanjanje djubreta. Promena
 • Страница 183 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 183 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Srpski | 183 Rad Puštanje u rad Podešavanje smera okretanja Sa preklopnikom smera okretanja 9 možete menjati smer okretanja električnog alata. Kod pritisnutog prekidača za uključivanje-isključivanje 8 ovo nije moguće. Desni smer: Za
 • Страница 184 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 184 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 184 | Srpski Potpuno automatska blokada vretena (Auto-Lock) Kod nepritisnutog prekidača za uključivanje-isključivanje 8 se blokira vreteno bušilice. Ovo omogućava uvrtanje zavrtanja i pri praznom akumulatoru odnosno korišćenje
 • Страница 185 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 185 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Srpski | 185 Ako akumulator više ne funkcioniše, obratite se jednom ovlašćenom servisu za Bosch-električne alate. Ako je potrebna zamena za priključni vod, onda to mora izvesti Bosch ili stručan servis za Bosch-električne alata da bi se
 • Страница 186 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 186 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 186 | Srpski Uklanjanje djubreta Električni pribori, pribor i pakovanja treba da se odvoze regeneraciji koja odgovara zaštiti čovekove sredine. Ne bacajte električni alat u kućno djubre. Samo za EU-zemlje: Prema evropskim smernicama
 • Страница 187 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 187 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Slovensko | 187 Varnostna navodila sl Splošna varnostna navodila za električna orodja Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali
 • Страница 188 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 188 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 188 | Slovensko 2) Električna varnost a) Priključni vtikač električnega orodja se mora prilegati vtičnici. Spreminjanje vtikača na kakršenkoli način ni dovoljeno. Pri ozemljenih električnih orodjih ne uporabljajte vtikačev z adapterji.
 • Страница 189 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 189 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Slovensko | 189 3) Osebna varnost a) Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela z električnim orodjem lotite z razumom. Ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni oziroma če ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.
 • Страница 190 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 190 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 190 | Slovensko f) Nosite primerna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil in nakita. Lase, oblačila in rokavice ne približujte premikajočim se delom naprave. Premikajoči se deli naprave lahko zagrabijo ohlapno oblačilo, dolge lase ali
 • Страница 191 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 191 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Slovensko | 191 e) Skrbno negujte električno orodje. Kontrolirajte brezhibno delovanje premičnih delov naprave, ki se ne smejo zatikati. Če so ti deli zlomljeni ali poškodovani do te mere, da ovirajo delovanje električnega orodja, jih je
 • Страница 192 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 192 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 192 | Slovensko d) V primeru napačne uporabe lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina. Izogibajte se kontaktu z njo. Pri naključnem kontaktu s kožo spirajte z vodo. Če pride tekočina v oko, dodatno poiščite tudi zdravniško pomoč.
 • Страница 193 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 193 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Slovensko | 193 f Če je akumulatorska baterija poškodovana ali če jo nepravilno uporabljate, lahko iz nje uhajajo pare. Poskrbite za dovod svežega zraka in pri težavah poiščite zdravnika. Pare lahko povzročijo draženje dihalnih poti.
 • Страница 194 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 194 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 194 | Slovensko Opis delovanja Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe. Uporaba v skladu z namenom
 • Страница 195 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 195 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Slovensko | 195 14 Kotni nastavek* 15 Nastavek vrtilnega momenta* 16 Prstan za prednastavitev vrtilnega momenta* 17 Označba za nastavitev vrtilnega momenta* 18 Obroč za deblokado* *Prikazan ali opisan pribor ni del standarnega obsega
 • Страница 196 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 196 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 196 | Slovensko Podatki o hrupu/vibracijah Merilne vrednosti hrupa izračunane v skladu z EN 60745. Nivo zvočnega tlaka naprave po vrednotenju A je tipično manjši od 70 dB(A). Netočnost K =3 dB. Nivo hrupa pri delu lahko preseže 80 dB(A).
 • Страница 197 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 197 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Slovensko | 197 Izjava o skladnosti Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da proizvod pod „Tehnični podatki“ ustreza naslednjim standardom oz. standardiziranim dokumentom: EN 60745 (akumulatorska orodja) oz. EN 60335 (polnilniki) v
 • Страница 198 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 198 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 198 | Slovensko Polnjenje akumulatorske baterije (glejte sliko A) f Ne uporabljajte nobenega drugega polnilnika. Polnilnik, ki je dobavljen skupaj z napravo, je prilagojen litijevo-ionski akumulatorski bateriji, vgrajeni v Vaše
 • Страница 199 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 199 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Slovensko | 199 Prikaz napolnjenosti akumulatorja 5 kaže napredovanje polnjenja. Med postopkom polnjenja prikaz sveti zeleno. Ko prikaz napolnjenosti akumulatorja 5 ugasne, je akumulator do konca napolnjen. Med postopkom polnjenja se
 • Страница 200 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 200 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 200 | Slovensko Montaža (glejte sliki C–D) Za montažo nastavkov snemite gumijast pokrovček 3 v smeri naprej navzdol. Nato lahko nataknete nastavke. Montaža nastavkov je možna z zasukom za 45°. Demontaža (glejte slike E–F) Za demontažo
 • Страница 201 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 201 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Slovensko | 201 Vklop/izklop Za zagon električnega orodja pritisnite vklopno/ izklopno stikalo 8 in ga držite pritisnjenega. Svetilka 10 sveti pri delno ali v celoti pritisnjenem vklopno/izklopnem stikalu 8 in pri neugodnih svetlobnih
 • Страница 202 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 202 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 202 | Slovensko Vzdrževanje in servisiranje Vzdrževanje in čiščenje f Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju (na primer vzdrževanje, zamenjava orodja, itd.) kakor tudi pri transportiranju in shranjevanju premaknite stikalo
 • Страница 203 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 203 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Slovensko | 203 Servis in svetovanje Servis vam bo dal odgovore na vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Prikaze razstavljenega stanja in informacije glede nadomestnih delov se nahajajo tudi na
 • Страница 204 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 204 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 204 | Slovensko Samo za države EU: Integrirane akumulatorske baterije smete odstraniti samo, ko jih odstranite med odpadke. Z odpiranjem okrova ohišja lahko električno orodje uničite. Akumulatorsko baterijo odstranite iz električnega
 • Страница 205 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 205 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Hrvatski | 205 Upute za sigurnost hr Opće upute za sigurnost za električne alate UPOZORENJE Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar,
 • Страница 206 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 206 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 206 | Hrvatski 2) Električna sigurnost a) Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni na koji način ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterski utikač zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim
 • Страница 207 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 207 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Hrvatski | 207 3) Sigurnost ljudi a) Budite pažljivi, pazite što činite i postupajte oprezno kod rada s električnim alatom. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje kod
 • Страница 208 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 208 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 208 | Hrvatski g) Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje prašine, provjerite da li su iste priključene i da li se mogu ispravno koristiti. Primjena naprave za usisavanje može smanjiti ugroženost od prašine. 4) Brižljiva
 • Страница 209 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 209 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Hrvatski | 209 f) Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Pažljivo održavani rezni alati s oštrim oštricama manje će se zaglaviti i lakše se s njima radi. g) Električni alat, pribor, radne alate, itd. koristite prema ovim uputama i na
 • Страница 210 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 210 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 210 | Hrvatski 6) Servisiranje a) Popravak vašeg električnog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju ovlaštenog servisa i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj će se način osigurati da ostane sačuvana sigurnost
 • Страница 211 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 211 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Hrvatski | 211 Upute za sigurnost za punjače Punjač držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u punjač povećava opasnost od električnog udara. f Ne punite aku-baterije drugih proizvođača. Punjač je prikladan samo za punjenje Bosch
 • Страница 212 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 212 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 212 | Hrvatski Opis djelovanja Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede. Uporaba za određenu namjenu Uređaj je
 • Страница 213 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 213 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Hrvatski | 213 15 Momentni nastavak* 16 Prsten za namještanje predbiranja zakretnog momenta* 17 Oznaka za namještanje zakretnog momenta* 18 Prsten za deblokiranje* *Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke.
 • Страница 214 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 214 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 214 | Hrvatski Informacije o buci i vibracijama Izmjerene vrijednosti za buku određene su prema EN 60745. Razina buke uređaja vrednovana s A obično je manja od 70 dB(A). Nesigurnost K =3 dB. Razina buke kod rada može premašiti 80 dB(A).
 • Страница 215 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 215 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Hrvatski | 215 Izjava o usklađenosti Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod opisan u „Tehnički podaci“ usklađen sa slijedećim normama ili normativnim dokumentima: EN 60745 (akumulatorski uređaji), odnosno EN 60335 (punjači
 • Страница 216 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 216 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 216 | Hrvatski Punjenje aku-baterije (vidjeti sliku A) f Ne koristite neki drugi punjač. Isporučeni punjač je usklađen s Li-Ionen aku-baterijom ugrađenom u vaš električni alat. f Pridržavajte se mrežnog napona! Napon izvora struje mora
 • Страница 217 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 217 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Hrvatski | 217 Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije 5 pokazuje napredovanje punjenja. Kod procesa punjenja upalit će se zeleni pokazivač. Ako više ne bi svijetlio pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije 5, znači da je
 • Страница 218 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 218 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 218 | Hrvatski Montaža (vidjeti slike C–D) Za ugradnju nastavaka skinite gumenu kapu 3 prema naprijed. Nakon toga možete nastavke nataknuti. Moguća je ugradnja nastavaka pomaknuto za 45°. Demontaža (vidjeti slike E–F) Za demontažu
 • Страница 219 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 219 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Hrvatski | 219 Uključivanje/isključivanje Za puštanje u rad električnog alata pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje 8 i držite ga pritisnutim. Svjetiljka 10 svijetli kada se prekidač za uključivanje/ isključivanje 8 pritisne
 • Страница 220 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 220 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 220 | Hrvatski Održavanje i servisiranje Održavanje i čišćenje f Prije svih radova na električnom alatu (npr. održavanje (zamjena alata, itd.), kao i kod njegovog transporta i spremanja, preklopku smjera rotacije treba prebaciti u
 • Страница 221 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 221 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Hrvatski | 221 Servis za kupce i savjetovanje kupaca Naš servis će odgovoriti na vaša pitanja o popravku i održavanju vašeg proizvoda, kao i o rezervnim dijelovima. Crteže u rastavljenom obliku i informacije o rezervnim dijelovima možete
 • Страница 222 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 222 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 222 | Hrvatski Samo za zemlje EU: Ugrađene aku-baterije smije se izvaditi samo u svrhu zbrinjavanja u otpad. Otvaranjem kućišta električni alat se može uništiti. Da bi se aku-baterija izvadila iz električnog alata, pritišćite prekidač za
 • Страница 223 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 223 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Eesti | 223 Ohutusnõuded et Üldised ohutusjuhised Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused. TÄHELEPANU Hoidke kõik ohutusnõuded
 • Страница 224 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 224 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 224 | Eesti 2) Elektriohutus a) Elektrilise tööriista pistik peab pistikupessa sobima. Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Ärge kasutage kaitsemaandusega elektriliste tööriistade puhul adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja
 • Страница 225 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 225 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Eesti | 225 3) Inimeste turvalisus a) Olge tähelepanelik, jälgige, mida Te teete, ning toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge kasutage elektrilist tööriista, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite
 • Страница 226 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 226 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 226 | Eesti f) Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted või pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele. g)
 • Страница 227 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 227 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Eesti | 227 e) Hoolitsege seadme eest korralikult. Kontrollige, kas seadme liikuvad osad töötavad veatult ega kiildu kiini. Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske
 • Страница 228 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 228 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 228 | Eesti d) Väärkasutuse korral võib akuvedelik välja voolata. Vältige sellega kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge lisaks arsti poole. Väljavoolav akuvedelik
 • Страница 229 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 229 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Eesti | 229 f Aku vigastamisel ja ebaõigel käsitsemisel võib akust eralduda aure. Õhutage ruumi, halva enesetunde korral pöörduge arsti poole. Aurud võivad ärritada hingamisteid. Ohutusnõuded akulaadijate kasutamisel Ärge jätke
 • Страница 230 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 230 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 230 | Eesti Tööpõhimõtte kirjeldus Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused. Nõuetekohane kasutamine Seade on ette nähtud
 • Страница 231 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 231 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Eesti | 231 14 15 16 17 18 Nurgaotsak* Pöördemomendi otsak* Pöördemomendi regulaator* Pöördemomendi reguleerimise märgis* Vabastusrõngas* *Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis
 • Страница 232 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 232 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 232 | Eesti Andmed müra/vibratsiooni kohta Müra mõõdetud vastavalt standardile EN 60745. Seadme A-karakteristikuga mõõdetud helirõhu tase on väiksem kui 70 dB(A). Mõõtemääramatus K =3 dB. Müratase võib töötamisel ületada 80 dB(A). Kandke
 • Страница 233 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 233 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Eesti | 233 Vastavus normidele Kinnitame ainuvastutajana, et punktis „Tehnilised andmed“ kirjeldatud toode vastab järgmistele standarditele või normdokumentidele: EN 60745 (akuga tööriistad), EN 60335 (akulaadijad) vastavalt direktiivide
 • Страница 234 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 234 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 234 | Eesti Aku laadimine (vt joonist A) f Teiste akulaadijate kasutamine on keelatud. Komplekti kuuluv akulaadija on kohandatud Teie elektrilisse tööriista paigaldatud Li-ioon-akuga. f Pöörake tähelepanu võrgupingele! Võrgupinge peab
 • Страница 235 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 235 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Eesti | 235 Laadimisel muutub elektrilise tööriista käepide soojaks. See on normaalne. Kui Te tööriista pikemat aega ei kasuta, lahutage akulaadija vooluvõrgust. Seadet ei ole võimalik laadimise ajal kasutada; seade ei ole seetõttu
 • Страница 236 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 236 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 236 | Eesti Lahtivõtmine (vt jooniseid E–F) Otsakute mahavõtmiseks keerake vabastusrõngast 18 pöörlemissuunas n ja tõmmake otsak suunaga ette maha. Seejärel asetage kummikate 3 uuesti kohale. Kasutus Seadme kasutuselevõtt Pöörlemissuuna
 • Страница 237 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 237 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Eesti | 237 Täisautomaatne spindlilukustus (Auto-Lock) Kui lüliti (sisse/välja) 8 ei ole alla vajutatud, siis seadme spindel lukustub. See võimaldab kruvisid sisse keerata ka siis kui, aku on tühi, ning kasutada seadet tavalise
 • Страница 238 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 238 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 238 | Eesti Tööohutuse tagamiseks tuleb toitejuhe lasta vajaduse korral vahetada Boschi elektriliste tööriistade volitatud parandustöökojas. Antud seade on hoolikalt valmistatud ja testitud. Kui seade sellest hoolimata rikki läheb, tuleb
 • Страница 239 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 239 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Eesti | 239 Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu olmejäätmete hulka! Üksnes EL liikmesriikidele: Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning
 • Страница 240 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 240 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 240 | Latviešu Drošības noteikumi lv Vispārējie drošības noteikumi darbam ar elektroinstrumentiem BRĪDINĀJUMS Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Šeit sniegto drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt
 • Страница 241 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 241 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Latviešu | 241 2) Elektrodrošība a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai jābūt piemērotai elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Nelietojiet kontaktdakšas salāgotājus, ja elektroinstruments caur
 • Страница 242 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 242 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 242 | Latviešu f) Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams lietot vietās ar paaugstinātu mitrumu, izmantojiet tā pievienošanai noplūdes strāvas aizsargreleju. Lietojot noplūdes strāvas aizsargreleju, samazinās risks saņemt elektrisko
 • Страница 243 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 243 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Latviešu | 243 d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas neaizmirstiet izņemt no tā regulējošos instrumentus vai atslēgas. Regulējošais instruments vai atslēga, kas ieslēgšanas brīdī atrodas elektroinstrumenta kustīgajās daļās, var radīt
 • Страница 244 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 244 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 244 | Latviešu b) Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts tā ieslēdzējs. Elektroinstruments, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstams lietošanai un to nepieciešams remontēt. c) Pirms elektroinstrumenta apkopes, regulēšanas vai
 • Страница 245 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 245 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Latviešu | 245 g) Lietojiet vienīgi tādus elektroinstrumentus, papildpiederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst šeit sniegtajiem norādījumiem, ņemot vērā arī konkrētos darba apstākļus un pielietojuma īpatnības. Elektroinstrumentu
 • Страница 246 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 246 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 246 | Latviešu d) Nepareizi lietojot akumulatoru, no tā var izplūst šķidrais elektrolīts. Nepieļaujiet elektrolīta nonākšanu saskarē ar ādu. Ja tas tomēr ir nejauši noticis, noskalojiet elektrolītu ar ūdeni. Ja elektrolīts nonāk acīs,
 • Страница 247 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 247 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Latviešu | 247 Sargājiet elektroinstrumentu no karstuma, piemēram, no ilgstošas atrašanās saules staros vai uguns tuvumā, kā arī no ūdens un mitruma. Tas var izraisīt sprādzienu. f Bojājuma vai nepareizas lietošanas rezultātā akumulators
 • Страница 248 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 248 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 248 | Latviešu f Uzlādes ierīcei darbojoties, nenovietojiet to uz ugunsnedroša paliktņa (piemēram, uz papīra, tekstilmateriāliem u.t.t.); nedarbiniet uzlādes ierīci ugunsnedrošos apstākļos. Uzlādes ierīces darbības laikā no tās izdalās
 • Страница 249 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 249 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Latviešu | 249 Attēlotās sastāvdaļas Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem elektroinstrumenta attēlā, kas sniegts ilustratīvajā lappusē. 1 Skrūvgrieža uzgalis* 2 Darbinstrumenta turētājs 3 Gumijas vāciņš 4 Griešanās virziena
 • Страница 250 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 250 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 250 | Latviešu Tehniskie parametri Akumulatora skrūvgriezis IXO 3 603 J59 3.. Izstrādājuma numurs V= 3,6 min.-1 180 Maks. griezes moments cietam/ mīkstam skrūvēšanas režīmam atbilstoši standartam ISO 5393 Nm 3/2 Maks. skrūvju Ø mm 5
 • Страница 251 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 251 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Latviešu | 251 Informācija par troksni un vibrāciju Trokšņa parametru vērtības ir noteiktas atbilstoši standartam EN 60745. Instrumenta radītā trokšņa spiediena pēc raksturlīknes A izsvērtā tipiskā vērtība nepārsniedz 70 dB(A). Izkliede
 • Страница 252 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 252 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 252 | Latviešu Veiciet papildu pasākumus, lai pasargātu strādājošo personu no vibrācijas kaitīgās iedarbības, piemēram, savlaicīgi veiciet elektroinstrumenta un darbinstrumentu apkalpošanu, novērsiet roku atdzišanu un pareizi plānojiet
 • Страница 253 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 253 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Latviešu | 253 Montāža f Pirms jebkuras ar elektroinstrumenta apkalpošanu saistītas darbības (piemēram, pirms apkopes, darbinstrumenta nomaiņas u.t.t.), kā arī pirms elektroinstrumenta transportēšanas vai uzglabāšanas pārvietojiet tā
 • Страница 254 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 254 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 254 | Latviešu UZMANĪBU Ja elektroinstruments ir automātiski izslēdzies, nemēģiniet to no jauna ieslēgt, nospiežot ieslēdzēju. Šādas rīcības dēļ var tikt bojāts akumulators. Ja akumulatora uzlādes pakāpes indikators 5 iedegas sarkanā
 • Страница 255 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 255 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Latviešu | 255 Darbinstrumenta nomaiņa (attēls B) f Nelietojiet divkāršos skrūvgriežu uzgaļus, kas ir garāki par 25 mm. Ievietojiet skrūvgrieža uzgali 1 tieši darbinstrumenta turētājaptverē 2. Ekscentra skrūvēšanas galva/leņķskrūvēšanas
 • Страница 256 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 256 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 256 | Latviešu Lietošana Uzsākot lietošanu Griešanās virziena izvēle Lietojot griešanās virziena pārslēdzēju 9, var mainīt elektroinstrumenta darbvārpstas griešanās virzienu. Taču tas nav iespējams laikā, kad ir nospiests ieslēdzējs 8.
 • Страница 257 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 257 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Latviešu | 257 Pilnīgi automātiska darbvārpstas fiksēšana (Auto-Lock) Ja ieslēdzējs 8 nav nospiests, instrumenta darbvārpsta tiek fiksēta nekustīgi. Tas ļauj ieskrūvēt skrūves arī tad, ja akumulators ir izlādējies, lietojot
 • Страница 258 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 258 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 258 | Latviešu f Lai nodrošinātu ilgstošu un nevainojamu elektroinstrumenta darbību, uzturiet tīru tā korpusu un ventilācijas atveres. Ja akumulators ir nolietojies, nogādājiet to firmas Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta
 • Страница 259 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 259 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Latviešu | 259 Latvijas Republika Robert Bosch SIA Bosch elektroinstrumentu servisa centrs Dzelzavas ielā 120 S LV-1021 Rīga Tālr.: + 371 67 14 62 62 Telefakss: + 371 67 14 62 63 E-pasts: service-pt@lv.bosch.com Atbrīvošanās no
 • Страница 260 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 260 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 260 | Latviešu Akumulatori un baterijas Neizmetiet akumulatorus un baterijas sadzīves atkritumu tvertnē un nemēģiniet no tiem atbrīvoties, sadedzinot vai nogremdējot ūdenskrātuvē. Akumulatori un baterijas pēc iespējas jāizlādē un tad
 • Страница 261 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 261 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Lietuviškai | 261 Saugos nuorodos lt Bendrosios darbo su elektriniais įrankiais saugos nuorodos Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti
 • Страница 262 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 262 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 262 | Lietuviškai 2) Elektrosauga a) Elektrinio įrankio maitinimo laido kištukas turi atitikti tinklo kištukinio lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu negalima modifikuoti. Nenaudokite kištuko adapterių su įžemintais elektriniais įrankiais.
 • Страница 263 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 263 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Lietuviškai | 263 3) Žmonių sauga a) Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką jūs darote ir, dirbdami su elektriniu įrankiu, vadovaukitės sveiku protu. Nedirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate pavargę arba vartojote narkotikų,
 • Страница 264 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 264 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 264 | Lietuviškai f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite plačių drabužių ir papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių elektrinio įrankio dalių. Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali įtraukti
 • Страница 265 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 265 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Lietuviškai | 265 e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinį įrankį. Patikrinkite, ar besisukančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur nestringa, ar nėra sulūžusių ar pažeistų dalių, kurios trikdytų elektrinio įrankio veikimą. Prieš
 • Страница 266 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 266 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 266 | Lietuviškai d) Netinkamai naudojant akumuliatorių, iš jo gali ištekėti skystis. Venkite kontakto su šiuo skysčiu. Jei skysčio pateko ant odos, nuplaukite jį vandeniu, jei pateko į akis – nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
 • Страница 267 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 267 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Lietuviškai | 267 Saugokite elektrinį įrankį nuo karščio, pvz., taip pat ir nuo ilgo saulės spindulių poveikio, ugnies, vandens ir drėgmės. Kyla sprogimo pavojus. f Pažeidus akumuliatorių ar netinkamai jį naudojant, gali išsiveržti
 • Страница 268 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 268 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 268 | Lietuviškai Funkcijų aprašymas Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba
 • Страница 269 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 269 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Lietuviškai | 269 15 Sukimo momento reguliavimo galvutė* 16 Sukimo momento nustatymo žiedas* 17 Žymė sukimo momentui nustatyti* 18 Atblokavimo žiedas* *Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą neįeina. Visą
 • Страница 270 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 270 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 270 | Lietuviškai Informacija apie triukšmą ir vibraciją Triukšmo matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745. Prietaiso triukšmo lygis, išmatuotas pagal A skalę, tipiniu atveju yra mažesnis nei 70 dB(A). Paklaida K =3 dB. Dirbant triukšmo
 • Страница 271 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 271 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Lietuviškai | 271 Atitikties deklaracija Atsakingai pareiškiame, kad skyriuje „Techniniai duomenys“ aprašytas gaminys atitinka žemiau pateiktas normas arba norminius dokumentus: EN 60745 (akumuliatoriniai prietaisai), EN 60335
 • Страница 272 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 272 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 272 | Lietuviškai Akumuliatoriaus įkrovimas (žiūr. pav. A) f Nenaudokite kitokio akumuliatorių kroviklio. Kartu su elektriniu įrankiu tiekiamas kroviklis yra specialiai skirtas jūsų elektrinio įrankio ličio jonų akumuliatoriui įkrauti. f
 • Страница 273 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 273 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Lietuviškai | 273 Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius 5 informuoja apie įkrovimo proceso eigą. Vykstant įkrovimo procesui, indikatorius šviečia žaliai. Jei įkrovos būklės indikatorius 5 nebešviečia, reiškia, jog akumuliatorius
 • Страница 274 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 274 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 274 | Lietuviškai Ant sukimo momento reguliavimo galvutės 15 esančiu sukimo momento nustatymo žiedu 16 galite pasirinkti vieną iš 10 sukimo momento pakopų. Tinkamai nustačius darbinis įrankis sustoja, kai tik varžtas įsukamas į medžiagą
 • Страница 275 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 275 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Lietuviškai | 275 Kairinis sukimasis: norėdami atlaisvinti arba išsukti varžtus, perstumkite sukimosi krypties perjungiklį 9 į dešinę iki atramos. Kairiosios sukimosi krypties indikatorius 6 dega, kai paspaustas įjungimo-išjungimo
 • Страница 276 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 276 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 276 | Lietuviškai Priežiūra ir servisas Priežiūra ir valymas f Prieš atliekant elektrinio įrankio aptarnavimo darbus (pvz., techninę priežiūrą, keičiant darbo įrankius ir t.t.), o taip pat jį transportuojant ir sandėliuojant, būtina
 • Страница 277 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 277 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM Lietuviškai | 277 Klientų aptarnavimo skyrius ir klientų konsultavimo tarnyba Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei atsarginėmis dalimis. Detalius brėžinius
 • Страница 278 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 278 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM 278 | Lietuviškai Tik ES šalims: Integruotus akumuliatorius leidžiama išimti tik tada, kai juos šalinate. Atidarant korpuso dangtį gali būti sugadinamas elektrinis įrankis. Prieš išimdami akumuliatorių, visiškai jį iškraukite nuspaudę
 • Страница 279 из 280
  OBJ_BUCH-833-003.book Page 279 Tuesday, June 15, 2010 3:41 PM | 279 2 608 572 260 2 608 190 046 2 608 190 047 Bosch Power Tools 2 609 004 717 | (15.6.10)
 • Страница 280 из 280