Инструкция для BOSCH PSR 1080 LI/2 (0.603.9A2.021), PSR 1080 LI 1 3Ah Case, PSR 1080 LI 1 5Ah x2 Case

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Robert Bosch GmbH

Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

www.bosch-pt.com

1 619 P11 957

 (2014.02) I / 268 

EEU

EEU

EEU

PSR 1080 LI

pl

Instrukcja oryginalna

cs

Původní návod k používání

sk

Pôvodný návod na použitie

hu

Eredeti használati utasítás

ru

Оригинальное руководство 
по эксплуатации

uk

Оригінальна інструкція 
з експлуатації

kk

Пайдалану нұсқаулығының 
түпнұсқасы 

ro

Instrucţiuni originale

bg

Оригинална инструкция

mk

Оригинално упатство за 
работа

sr

Originalno uputstvo za rad

sl

Izvirna navodila

hr

Originalne upute za rad

et

Algupärane kasutusjuhend

lv

Instrukcijas oriģinālvalodā

lt

Originali instrukcija

OBJ_DOKU-29738-003.fm  Page 1  Monday, February 24, 2014  3:37 PM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 268
  OBJ_DOKU-29738-003.fm Page 1 Monday, February 24, 2014 3:37 PM EEU EEU Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany PSR 1080 LI www.bosch-pt.com 1 619 P11 957 (2014.02) I / 268 EEU pl cs sk hu ru uk kk ro bg mk sr Instrukcja oryginalna Původní návod k používání
 • Страница 2 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 2 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 2| Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strona 6 Česky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 23 Slovensky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 3 Monday, February 24, 2014 3:00 PM |3 5 6 7 1 4 2 3 10 9 8 11 PSR 1080 LI Bosch Power Tools 1 619 P11 957 | (24.2.14)
 • Страница 4 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 4 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 4| A 12 13 14 B 2 15 15 16 1 619 P11 957 | (24.2.14) Bosch Power Tools
 • Страница 5 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 5 Monday, February 24, 2014 3:00 PM |5 C 8 8 Bosch Power Tools 1 619 P11 957 | (24.2.14)
 • Страница 6 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 6 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 6 | Polski Polski Wskazówki bezpieczeństwa Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi OSTRZEZENIE Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem,
 • Страница 7 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 7 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Polski | 7  Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i wilgocią. Przedostanie się wody do elektronarzędzia podwyższa ryzyko porażenia prądem.  Nigdy nie należy używać przewodu do innych czynności. Nigdy nie należy nosić
 • Страница 8 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 8 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 8 | Polski  Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz, znajdujący się w ruchomych częściach urządzenia mogą doprowadzić do obrażeń ciała.  Należy unikać nienaturalnych
 • Страница 9 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 9 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Polski | 9 dzia. Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia oddać do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.  Należy stale dbać o ostrość i czystość narzędzi tnących. O wiele
 • Страница 10 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 10 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 10 | Polski Wskazówki bezpieczeństwa dla wiertarek i wkrętarek  Podczas wykonywania prac, przy których narzędzie robocze lub śruba mogłyby natrafić na ukryte przewody elektryczne, elektronarzędzie należy trzymać wyłącznie za
 • Страница 11 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 11 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Polski | 11 Elektronarzędzie należy chronić przed wysokimi temperaturami, np. przed stałym nasłonecznieniem, przed ogniem, wodą i wilgocią. Istnieje ryzyko wybuchu.  W przypadku uszkodzenia i niewłaściwego użytkowania akumulatora
 • Страница 12 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 12 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 12 | Polski niebezpieczeństwo, iż urządzenie zostanie niewłaściwie obsłużone, a także może dojść do obrażeń. Opis urządzenia i jego zastosowania Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych
 • Страница 13 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 13 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Polski | 13 14 Ładowarka 15 Końcówka wkręcająca (bit)* 16 Uniwersalny uchwyt na końcówki wkręcające* *Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkowania osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego. Kompletny
 • Страница 14 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 14 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 14 | Polski Informacja na temat hałasu i wibracji Wartości pomiarowe hałasu określono zgodnie z normą EN 60745. Typowe dla tego urządzenia wartości poziomu ciśnienia akustycznego skorygowanego charakterystyką częstotliwościową A są
 • Страница 15 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 15 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Polski | 15 Dokumentacja techniczna (2006/42/WE): Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, D-70745 Leinfelden-Echterdingen 12 Henk Becker Helmut Heinzelmann Executive Vice President Head of Product Certification Engineering PT/ETM9
 • Страница 16 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 16 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 16 | Polski  Po automatycznym wyłączeniu elektronarzędzia nie naciskać ponownie włącznika. Może to doprowadzić do uszkodzenia akumulatora. Akumulator wyposażony jest w system kontroli temperatury NTC, który dopuszcza ładowanie
 • Страница 17 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 17 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Polski | 17 Ponowne zwolnienie blokady następuje po przekręceniu w przeciwnym kierunku – w celu wyjęcia narzędzia roboczego – przedniej tulei 2. Odsysanie pyłów/wiórów  Pyły niektórych materiałów, na przykład powłok malarskich z
 • Страница 18 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 18 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 18 | Polski Wskaźnik kierunku obrotów: obroty w lewo 7 świeci przy wciśniętym włączniku/wyłączniku 9 i pracującym silniku. Wybór momentu obrotowego Za pomocą pierścienia nastawczego 4 możliwe jest nastawienie wymaganego momentu
 • Страница 19 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 19 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Polski | 19 Wskaźnik stanu naładowania akumulatora Na wskaźniku naładowania akumulatora6 wyświetlany jest przez parę sekund stan naładowania akumulatora przy wciśniętym do połowy lub całkowicie włączniku/wyłączniku 9. Wskaźnik LED
 • Страница 20 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 20 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 20 | Polski Przed wkręcaniem większych, dłuższych śrub do twardego materiału, zaleca się dokonanie nawiercenia na ok. 2/3 długości śruby, o średnicy równej średnicy gwinta śruby. Konserwacja i serwis Konserwacja i czyszczenie  Przed
 • Страница 21 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 21 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Polski | 21 Polska Robert Bosch Sp. z o.o. Serwis Elektronarzędzi Ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa Na www.bosch-pt.pl znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące usług serwisowych online. Tel.: 22 7154460 Faks: 22 7154441 E-Mail:
 • Страница 22 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 22 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 22 | Polski Tylko dla państw należących do UE: Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE, niezdatne do użytku elektronarzędzia, a zgodnie z europejską wytyczną 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie, należy zbierać osobno
 • Страница 23 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 23 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Česky | 23 Česky Bezpečnostní upozornění Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah elektrickým proudem,
 • Страница 24 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 24 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 24 | Česky  Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či zavěšení elektronářadí nebo k vytažení zástrčky ze zásuvky. Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo spletené
 • Страница 25 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 25 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Česky | 25  Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky, přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity. Použití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem. Svědomité zacházení a používání elektronářadí  Stroj
 • Страница 26 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 26 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 26 | Česky  Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít za následek
 • Страница 27 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 27 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Česky | 27  Než jej odložíte, počkejte až se elektronářadí zastaví. Nasazovací nástroj se může vzpříčit a vést ke ztrátě kontroly nad elektronářadím.  Před každou prací na elektronářadí (např. údržba, výměna nástroje apod.) a též
 • Страница 28 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 28 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 28 | Česky pokynů zodpovědné osoby používat. V opačném případě existuje nebezpečí od chybné obsluhy a poranění. Popis výrobku a specifikací Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a
 • Страница 29 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 29 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Česky | 29 14 Nabíječka 15 Šroubovací bit* 16 Univerzální držák bitů* *Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství. Technická data
 • Страница 30 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 30 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 30 | Česky Informace o hluku a vibracích Naměřené hodnoty hluku zjištěny podle EN 60745. Vážená hodnota hladiny akustického tlaku stroje A je typicky menší než 70 dB(A). Nepřesnost K =3 dB. Hladina hluku může při práci překročit 80
 • Страница 31 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 31 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Česky | 31 Technická dokumentace (2006/42/ES) u: Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, D-70745 Leinfelden-Echterdingen 12 Henk Becker Helmut Heinzelmann Executive Vice President Head of Product Certification Engineering PT/ETM9 Robert
 • Страница 32 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 32 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 32 | Česky Proces nabíjení začíná, jakmile jste síťovou zástrčku nabíječky zasunuli do zásuvky a nabíjecí zástrčku 13 zastrčili do zdířky 12 na spodní straně rukojeti. Ukazatel stavu nabití akumulátoru 6 indikuje postup nabíjení. Při
 • Страница 33 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 33 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Česky | 33 Dbejte ve Vaší zemi platných předpisů pro opracovávané materiály.  Vyvarujte se usazenin prachu na pracovišti. Prach se může lehce vznítit. Provoz Uvedení do provozu Nastavení směru otáčení (viz obr. C) Pomocí přepínače
 • Страница 34 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 34 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 34 | Česky Lehký tlak na spínač 9 způsobí nízký počet otáček. S rostoucím tlakem se počet otáček zvyšuje. Doběhová brzda Při uvolnění spínače 9 se sklíčidlo zabrzdí a tím se zabrání doběhu nástroje. Při zašroubování šroubů uvolněte
 • Страница 35 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 35 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Česky | 35 Při vrtání do kovu použijte pouze bezvadné, naostřené vrtáky HSS (HSS=vysokovýkonná rychlořezná ocel). Odpovídající kvalitu zaručuje program příslušenství Bosch. Před zašroubováním větších, delších šroubů do tvrdých
 • Страница 36 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 36 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 36 | Česky Czech Republic Robert Bosch odbytová s.r.o. Bosch Service Center PT K Vápence 1621/16 692 01 Mikulov Na www.bosch-pt.cz si můžete objednat oprava Vašeho stroje online. Tel.: 519 305700 Fax: 519 305705 E-Mail:
 • Страница 37 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 37 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Slovensky | 37 Akumulátory/baterie: Li-Ion: Prosím dbejte upozornění v odstavci „Přeprava“, strana 36.  Integrované akumulátory se smějí odejmout pouze kvůli likvidaci. Otevřením skořepiny tělesa může být elektronářadí zničeno.
 • Страница 38 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 38 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 38 | Slovensky Bezpečnosť na pracovisku  Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené. Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať za následok pracovné úrazy.  Týmto náradím nepracujte v prostredí ohrozenom
 • Страница 39 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 39 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Slovensky | 39 na používanie vo vonkajšom prostredí, znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.  Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite ochranný spínač pri poruchových prúdoch. Použitie
 • Страница 40 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 40 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 40 | Slovensky vlasy alebo šperky môžu byť zachytené rotujúcimi časťami ručného elektrického náradia.  Ak sa dá na ručné elektrické náradie namontovať odsávacie zariadenie a zariadenie na zachytávanie prachu, presvedčte sa, či sú
 • Страница 41 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 41 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Slovensky | 41 nosť, ktorú budete vykonávať. Používanie ručného elektrického náradia na iný účel ako na predpísané použitie môže viesť k nebezpečným situáciám. Starostlivé používanie akumulátorového ručného elektrického náradia a
 • Страница 42 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 42 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 42 | Slovensky  Používajte vhodné prístroje na vyhľadávanie skrytých elektrickým vedení a potrubí, aby ste ich nenavŕtali, alebo sa obráťte na miestne energetické podniky. Kontakt s elektrickým vodičom pod napätím môže spôsobiť
 • Страница 43 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 43 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Slovensky | 43  Nabíjajte len lítiovo-iónové akumulátory Bosch alebo lítiovo-iónové akumulátory zabudované do výrobkov Bosch. Napätie akumulátora musí byť vhodné pre napätie nabíjačky. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru a
 • Страница 44 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 44 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 44 | Slovensky Používanie podľa určenia Toto náradie je určené na zaskrutkovávanie a uvoľňovanie skrutiek ako aj na vŕtanie do dreva, kovu, keramiky a plastov. Svetlo tohto elektrického náradia je určené na to, aby osvetľovalo priamu
 • Страница 45 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 45 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Slovensky | 45 Technické údaje Akumulátorový vŕtací skrutkovač Vecné číslo Menovité napätie Počet voľnobežných obrátok max. krútiaci moment tvrdé/mäkké ukončenie skrutkovania podľa ISO 5393 max. skrutkovací priemer max. vŕtací priemer
 • Страница 46 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 46 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 46 | Slovensky Informácia o hlučnosti/vibráciách Namerané hodnoty hluku zistené podľa normy EN 60745. Typická hodnota hladiny akustického tlaku A výrobku je typicky nižšia ako 70 dB(A). Nepresnosť merania K =3 dB. Hladina hluku môže
 • Страница 47 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 47 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Slovensky | 47 Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES) sa nachádza u: Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, D-70745 Leinfelden-Echterdingen 12 Henk Becker Helmut Heinzelmann Executive Vice President Head of Product Certification
 • Страница 48 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 48 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 48 | Slovensky  Po automatickom vypnutí ručného elektrického náradia už viac vypínač nestláčajte. Akumulátor by sa mohol poškodiť. Akumulátor je vybavený tepelnou poistkou NTC, ktorá dovolí nabíjanie akumulátora len v rozsahu teplôt
 • Страница 49 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 49 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Slovensky | 49 alergické reakcie a/alebo spôsobiť ochorenie dýchacích ciest pracovníka, prípadne osôb, ktoré sa nachádzajú v blízkosti pracoviska. Určité druhy prachu, napr. prach z dubového alebo z bukového dreva, sa považujú za
 • Страница 50 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 50 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 50 | Slovensky Pri vyskrutkovávaní skrutiek zvoľte prípadne nastavenie na vyšší stupeň, resp. nastavte na symbol „Vŕtanie“. Zapínanie/vypínanie Na zapnutie ručného elektrického náradia stlačte vypínač 9 a držte ho stlačený. Žiarovka
 • Страница 51 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 51 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Slovensky | 51 ty akumulátora 70 °C elektronika ručné elektrické náradie vypne dovtedy, kým náradie opäť nedosiahne optimálny rozsah teploty. Pri preťažení bliká navyše indikácia stavu nabitia akumulátora 6 trikrát červeno a žiarovka
 • Страница 52 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 52 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 52 | Slovensky Ak je potrebná výmena prívodnej šnúry, musí ju vykonať firma Bosch alebo niektoré autorizované servisné stredisko ručného elektrického náradia Bosch, aby sa zabránilo ohrozeniu bezpečnosti používateľa náradia. Ak by
 • Страница 53 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 53 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Slovensky | 53 Neodhadzujte ručné elektrické náradie ani akumulátory/batérie do komunálneho odpadu! Len pre krajiny EÚ: Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ sa musia nepoužiteľné ručné elektrické náradie (elektrospotrebiče) a podľa
 • Страница 54 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 54 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 54 | Magyar Magyar Biztonsági előírások Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása
 • Страница 55 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 55 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Magyar | 55  Kerülje el a földelt felületek, mint például csövek, fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek megérintését. Az áramütési veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve.  Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől
 • Страница 56 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 56 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 56 | Magyar ben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.  Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvetlenül távolítsa el a
 • Страница 57 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 57 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Magyar | 57 ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.  A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek
 • Страница 58 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 58 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 58 | Magyar érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen kívül egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat. Szervíz-ellenőrzés  Az elektromos kéziszerszámot csak
 • Страница 59 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 59 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Magyar | 59  Várja meg, amíg az elektromos kéziszerszám teljesen leáll, mielőtt letenné. A betétszerszám beékelődhet, és a kezelő elvesztheti az uralmát az elektromos kéziszerszám felett.  Az elektromos kéziszerszámon végzendő
 • Страница 60 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 60 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 60 | Magyar  Ne üzemeltesse a töltőkészüléket könnyen gyulladó alátéten (például papíron, textilanyagokon, stb.) illetve gyúlékony környezetben. A töltőkészülék a töltési folyamat során felmelegszik, ennek következtében tűzveszély
 • Страница 61 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 61 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Magyar | 61 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Hátsó hüvely Forgató nyomaték előválasztó beállító gyűrű Forgásirányjelző, jobbraforgás Akkumulátor feltöltési kijelző Forgasirányjelző, balraforgás Forgásirány-átkapcsoló Be-/kikapcsoló
 • Страница 62 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 62 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 62 | Magyar Akkumulátoros fúró- és csavarozógép Akkumulátor Kapacitás Akkucellák száma Töltőkészülék Cikkszám Töltési idő Érintésvédelmi osztály Ah óra PSR 1080 LI Li-ion 1,5 3 2 607 005 140 (EU) 2 607 005 139 (UK) 3,0 /II Zaj és
 • Страница 63 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 63 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Magyar | 63 Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a kezelőnek a rezgések hatása elleni védelmére, például: Az elektromos kéziszerszám és a betétszerszámok karbantartása, a kezek melegen tartása, a munkamenetek megszervezése.
 • Страница 64 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 64 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 64 | Magyar Megjegyzés: Az akkumulátor félig feltöltve kerül kiszállításra. Az akkumulátor teljes teljesítményének biztosítására az első alkalmazás előtt töltse fel teljesen az akkumulátort a töltőkészülékben. A Li-ion-akkumulátort
 • Страница 65 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 65 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Magyar | 65 állásba. Ellenkező esetben a be-/kikapcsoló véletlen megérintésekor bekapcsolódó készülék sérüléseket okozhat. Tartsa fogva az 1 gyorsbefogó fúrótokmány 3 hátsó hüvelyét, és forgassa el a 2 első hüvelyt az  forgásirányba,
 • Страница 66 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 66 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 66 | Magyar Jobbra forgás: Fúráshoz és csavarok behajtásához tolja el ütközésig balra a 8 forgásirány-átkapcsolót. A 5 forgásirányjelző Jobbraforgás a 9 be-/kikapcsoló benyomásakor forgó motor esetén kigyullad. Balra forgás: A
 • Страница 67 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 67 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Magyar | 67 A csavarok behajtásakor a 9 be-/kikapcsolót csak akkor engedje el, ha a csavar már egy síkban be van hajtva a munkadarab felületébe. A csavarfej ekkor nem hatol be a munkadarabba. Akkumulátor feltöltési kijelző A 6
 • Страница 68 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 68 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 68 | Magyar Fémben való fúráshoz csak kifogástalan, kiélesített HSS-fúrót (HSS = nagyteljesítményű gyorsvágó acél) használjon. A Bosch-cég tartozék-programja garantálja a megfelelő minőséget. Ha nagyobb, hosszabb csavarokat akar
 • Страница 69 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 69 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Magyar | 69 A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak. Magyarország Robert Bosch Kft. 1103 Budapest Gyömrői út. 120. A www.bosch-pt.hu oldalon online
 • Страница 70 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 70 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 70 | Русский Akkumulátorok/elemek: Li-ion: Kérjük vegye figyelembe az „Szállítás” fejezetben, a 69 oldalon leírtakat.  A beépített akkumulátorokat csak a hulladékba való eltávolításhoz szabad kivenni. A ház felnyitásakor az
 • Страница 71 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 71 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Русский | 71 Срок службы изделия Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке). Перечень
 • Страница 72 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 72 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 72 | Русский – подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5) Указания по безопасности Общие указания по технике безопасности для электроинструментов Прочтите все указания и инструкции по технике
 • Страница 73 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 73 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Русский | 73 ные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.  Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками.
 • Страница 74 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 74 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 74 | Русский или средств защиты органов слуха, – в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.  Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к
 • Страница 75 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 75 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Русский | 75 торожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.  Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не
 • Страница 76 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 76 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 76 | Русский  При неправильном использовании из аккумулятора может потечь жидкость. Избегайте соприкосновения с ней. При случайном контакте промойте соответствующее место водой. Если эта жидкость попадет в глаза, то дополнительно
 • Страница 77 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 77 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Русский | 77  Держите крепко электроинструмент в руках. При завинчивании и отвинчивании винтов/шурупов могут кратковременно возникать высокие обратные моменты.  Закрепляйте заготовку. Заготовка, установленная в зажимное
 • Страница 78 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 78 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 78 | Русский  Перед каждым использованием проверяйте зарядное устройство, кабель и штепсельную вилку. Не пользуйтесь зарядным устройством с обнаруженными повреждениями. Не вскрывайте самостоятельно зарядное устройство, а поручайте
 • Страница 79 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 79 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Русский | 79 Изображенные составные части Нумерация представленных компонентов выполнена по изображению на странице с иллюстрациями. 1 Быстрозажимной сверлильный патрон 2 Передняя гильза 3 Задняя гильза 4 Установочное кольцо крутящего
 • Страница 80 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 80 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 80 | Русский Дрель-шуруповерт Диаметр отверстия, макс. – Сталь – Древесина Диапазон зажима сверлильного патрона Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003 Аккумулятор Емкость Число элементов аккумулятора Зарядное устройство Товарный № Время
 • Страница 81 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 81 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Русский | 81 нения других работ, с различными принадлежностями, с применением сменных рабочих инструментов, не предусмотренных изготовителем, или техническое обслуживание не будет отвечать предписаниям, то уровень вибрации может быть
 • Страница 82 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 82 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 82 | Русский Сборка Зарядка аккумулятора (см. рис. А)  Не допускается использовать никакие другие зарядные устройства. Входящее в комплект поставки зарядное устройство рассчитано на литий-ионный аккумулятор Вашего электроинструмента.
 • Страница 83 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 83 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Русский | 83 При зарядке нагревается рукоятка электроинструмента. Это нормально. При продолжительном простое отсоедините, пожалуйста, зарядное устройство от сети. Электроинструментом нельзя пользоваться во время его зарядки; если
 • Страница 84 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 84 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 84 | Русский – Рекомендуется пользоваться респираторной маской с фильтром класса Р2. Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания для обрабатываемых материалов.  Избегайте скопления пыли на рабочем месте. Пыль может легко
 • Страница 85 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 85 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Русский | 85 Лампа 10 загорается при слегка или полностью вжатом выключателе 9 и освещает место расположения шурупа при недостаточном общем освещении. Для выключения электроинструмента отпустите выключатель 9. В целях экономии
 • Страница 86 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 86 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 86 | Русский Дополнительно при перегрузке индикатор заряженности аккумулятора 6 мигает 3 раза красным цветом и лампа 10 3 раза белым цветом. Защита от глубокой разрядки Электронная система «Electronic Cell Protection (ECP)» защищает
 • Страница 87 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 87 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Русский | 87 Если аккумулятор больше не работает, то обратитесь, пожалуйста, в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов фирмы Bosch. Если требуется поменять шнур, обращайтесь на фирму Bosch или в авторизованную
 • Страница 88 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 88 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 88 | Русский Россия Уполномоченная изготовителем организация: ООО «Роберт Бош» Ул. Академика Королева 13 стр. 5 129515 Москва Россия Тел.: 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный) E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com Полную и
 • Страница 89 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 89 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Русский | 89 Транспортировка На вложенные литиево-ионные аккумуляторные батареи распространяются требования в отношении транспортировки опасных грузов. Аккумуляторные батареи могут перевозиться самим пользователем автомобильным
 • Страница 90 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 90 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 90 | Українська Для изъятия аккумулятора из электроинструмента включите выключатель 9 до полной разрядки аккумулятора. Вывинтите винты на корпусе и снимате часть кожуха. Отсоедините присоединения аккумулятора и выньте его из корпуса.
 • Страница 91 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 91 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Українська | 91 Електрична безпека  Штепсель електроприладу повинен підходити до розетки. Не дозволяється міняти щось в штепселі. Для роботи з електроприладами, що мають захисне заземлення, не використовуйте адаптери. Використання
 • Страница 92 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 92 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 92 | Українська  Уникайте випадкового вмикання. Перш ніж ввімкнути електроприлад в електромережу або під’єднати акумуляторну батарею, брати його в руки або переносити, впевніться в тому, що електроприлад вимкнутий. Тримання пальця на
 • Страница 93 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 93 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Українська | 93 заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску приладу.  Ховайте електроприлади, якими Ви саме не користуєтесь, від дітей. Не дозволяйте користуватися електроприладом особам, що не знайомі з його роботою
 • Страница 94 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 94 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 94 | Українська Коротке замикання між контактами акумуляторної батареї може спричиняти опіки або пожежу.  При неправильному використанні з акумуляторної батареї може потекти рідина. Уникайте контакту з нею. При випадковому контакті
 • Страница 95 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 95 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Українська | 95  Закріплюйте оброблюваний матеріал. За допомогою затискного пристрою або лещат оброблюваний матеріал фіксується надійніше ніж при триманні його в руці.  Перед тим, як покласти електроприлад, зачекайте, поки він не
 • Страница 96 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 96 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 96 | Українська Пошкоджений зарядний пристрій, шнур або штепсель збільшує ризик ураження електричним струмом.  Не користуйтеся зарядним пристроєм на основі, що може легко займатися, (напр., на папері, текстильних матеріалах тощо) або
 • Страница 97 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 97 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Українська | 97 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Кільце для встановлення обертального моменту Індикатор обертання праворуч Індикатор зарядженості акумуляторної батареї Індикатор обертання ліворуч Перемикач напрямку обертання Вимикач
 • Страница 98 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 98 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 98 | Українська Акумуляторний дриль-шуруповерт Акумуляторна батарея Ємність Кількість акумуляторних елементів Зарядний пристрій Товарний номер Тривалість заряджання Клас захисту Агод. год PSR 1080 LI іонно-літієва 1,5 3 2 607 005 140
 • Страница 99 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 99 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Українська | 99 Для точної оцінки вібраційного навантаження треба враховувати також і інтервали часу, коли прилад вимкнутий або, хоч і увімкнутий, але саме не в роботі. Це може значно зменшити вібраційне навантаження протягом всього
 • Страница 100 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 100 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 100 | Українська  Зважайте на напругу в мережі! Напруга джерела живлення має відповідати даним на заводській табличці зарядного пристрою. Зарядні пристрої, розраховані на 230 В, можуть працювати також і від 220 В. Вказівка:
 • Страница 101 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 101 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Українська | 101 Заміна робочого інструмента (див. мал. B)  Перед будь-якими роботами з обслуговування електроприладу (напр., технічне обслуговування, заміна робочого інструмента тощо), а також перед його транспортуванням або
 • Страница 102 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 102 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 102 | Українська Робота Початок роботи Встановлення напрямку обертання (див. мал. C) За допомогою перемикача напрямку обертання 8 можна міняти напрямок обертання інструмента. Однак це не можливо, якщо натиснутий вимикач 9. Обертання
 • Страница 103 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 103 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Українська | 103 Регулювання кількості обертів Кількість обертів увімкнутого електроприладу можна плавно регулювати більшим чи меншим натисканням на вимикач 9. При легкому натисканні на вимикач 9 прилад працює з малою кількістю
 • Страница 104 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 104 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 104 | Українська женому акумуляторі прилад завдяки схемі захисту вимикається. Робочий інструмент більше не рухається. Вказівки щодо роботи  Приставляйте електроприлад до гвинта лише у вимкнутому стані. Робочі інструменти, що
 • Страница 105 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 105 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Українська | 105 При всіх запитаннях і при замовленні запчастин, будь ласка, обов’язково зазначайте 10-значний товарний номер, що знаходиться на заводській табличці електроприладу. Сервіс та надання консультацій щодо використання
 • Страница 106 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 106 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 106 | Українська При пересилці третіми особами (напр.: повітряним транспортом або транспортним експедитором) потрібно додержуватися особливих вимог щодо упаковки та маркування. В цьому випадку при підготовці посилки повинен приймати
 • Страница 107 из 268
  OBJ_DOKU-30285-003.fm Page 107 Wednesday, February 26, 2014 3:22 PM Қaзақша | 107 Қaзақша Сәйкестік туралы сертификат Нөмірi KZ.7500052.22.01.00637 Сәйкестік туралы сертификаттың қолданылу мерзімі 12.11.2018 дейін „Онiмд, кызметтi сертификатту орталыгы“ЖШС Алматы к-сы, Кабанбай батыр к-сi/Калдаяков
 • Страница 108 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 108 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 108 | Қaзақша Сақтау – құрғақ жерде сақтау керек – жоғары температура көзінен және күн сәулелерінің әсерінен алыс сақтау керек – сақтау кезінде температураның кенет ауытқуынан қорғау керек – орамасыз сақтау мүмкін емес – сақтау
 • Страница 109 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 109 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Қaзақша | 109  Жанатын сұйықтықтар, газдар немесе шаң жиылған жарылыс қауіпі бар қоршауда электр құралды пайдаланбаңыз. Электр құралдары ұшқын шығарып, шаң немесе буларды жандыруы мүмкін.  Электр құралдарын пайдалану кезінде
 • Страница 110 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 110 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 110 | Қaзақша пайдаланбаңыз. Электр құралды пайдалануда секундтық абайсыздық қатты жарақаттануларға алып келуі мүмкін.  Жеке сақтайтын киімді және әрдайым қорғаныш көзілдірікті киіңіз. Электр құрал түріне немесе пайдалануына
 • Страница 111 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 111 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Қaзақша | 111  Жабдықтарды реттеу, бөлшектерін алмастыру немесе құралды алып қоюдан алдын айырды розеткадан шығарыңыз және/немесе аккумуляторды алып тастаңыз. Бұл сақтық әрекеті электр құралдың байқаусыз қосылуына жол бермейді. 
 • Страница 112 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 112 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 112 | Қaзақша  Дұрыс пайдаланбағандықтан, аккумулятордан сұйықтық ағуы мүмкін. Оған тимеңіз. Кездейсоқ тигенде, сол жерді сумен шайыңыз. Сұйықтық көзге тисе, медициналық көмек алыңыз. Аккумулятордағы сұйықтық теріні тітіркендіруі
 • Страница 113 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 113 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Қaзақша | 113  Электр құралын (мысалы қызмет көрсету, аспаптарды алмастыру т.б.) пайдалануда және оларды тасымалдау және сақтауда айналу бағытының реттеушісін орта күйге жылжытыңыз. Қосқыш/өшіргішке кездейсоқ тию жарақаттану қаупін
 • Страница 114 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 114 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 114 | Қaзақша  Балалардың немесе дене, сезім немесе ойлау қабілеттері шектеулі, не тәжірібесі мен білімі аз, зарядтау құралын дербес әрі дұрыс басқара алмайтын адамдардың зарядтау құралын жауапты адамның бақылауынсыз және
 • Страница 115 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 115 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Қaзақша | 115 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Айналу бағытының ауыстырып-қосқышы Қосқыш/өшіргіш „PowerLight“ шырағы Тұтқа (беті оқшауландырылған) Зарядтау айырының науасы Зарядтау айыры Зарядталу құралы Қондырма бита* Қондырма биталардың
 • Страница 116 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 116 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 116 | Қaзақша Аккумуляторлық дрель-шуруп бұрауыш Электр оталдырғыш Өнім нөмірі Зарядтау уақыты Сақтық сыныпы PSR 1080 LI с 2 607 005 140 (EU) 2 607 005 139 (UK) 3,0 /II Шуыл және дірілдеу туралы ақпарат Шу деңгейі EN 60745
 • Страница 117 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 117 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Қaзақша | 117 Сәйкестік мәлімдемесі Жеке жауапкершілікпен біз „Техникалық мәліметтер“ де сипатталған өнімнің төмендегі ереже немесе нормативті құжаттарға сәйкес екенін білдіреміз: EN 60745 (аккумулятор құрылғысы) және EN 60335
 • Страница 118 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 118 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 118 | Қaзақша Литий-иондық аккумуляторды пайдалану мерзімін қысқартусыз кез келген уақытта зарядтауға болады. Зарядтау процесін үзу аккумулятордың зақымдалуына әкелмейді. Литий-иондық аккумулятор „Electronic Cell Protection (ECP)“
 • Страница 119 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 119 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Қaзақша | 119 Тез қысу патронының 1 артқы гильзасын 3 берік ұстап тұрыңыз және алдыңғы гильзаны 2  бағытында жұмыс құралын салу мүмкін болғанша бұраңыз. Құралды салыңыз. Тез қысатын бұрғылау патроны 1 гильзасын 3 ұстап алғы гильзаны
 • Страница 120 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 120 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 120 | Қaзақша Оң жаққа айналу бағыты: Бұрғылау және шуруптарды бұрап бекіту үшін айналу бағытының ауыстырып-қосқышын 8 солға тірелгенше басыңыз. Оңға айналу Айналу бағытының көрсеткіші 5 қосқыш/өшіргіш 9 қосулы болып қозғалтқыш істеп
 • Страница 121 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 121 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Қaзақша | 121 Жүріс тежегіші Қосқышты/өшіргішті 9 жібергенде, бұрғылау патроны тежеледі және осылай жұмыс құралының жүрісі тоқтатылады. Шуруптарды бұрап бекіткенде қосқышты/өшіргішті 9 шуруп дайындамаға біртегіс бұрап бекітілгенде
 • Страница 122 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 122 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 122 | Қaзақша Металда тесіктер жасау үшін жоғары сапалы, тез кесетін болаттан жасалған мүлтіксіз, өткірленген бұрғыларды пайдаланыңыз. Тиісті сапаға Bosch керек-жарақтары бағдарламасы кепілдік береді. Үлкен шуруптарды қатты
 • Страница 123 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 123 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Қaзақша | 123 Кеңес беруші Bosch қызметкерлері өнімді пайдалану және олардың қосалқы бөлшектері туралы сұрақтарыңызға тиянақты жауап береді. Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілді қызмет
 • Страница 124 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 124 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 124 | Қaзақша Тек қана ЕО елдері үшін: Еуропа 2012/19/EU ережесі бойынша жарамсыз электр құралдары және Еуропа 2006/66/EC ережесі бойынша зақымдалған немесе ескі аккумулятор/ батареялар бөлек жиналып кәдеге жаратылуы қажет.
 • Страница 125 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 125 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Română | 125 Română Instrucţiuni privind siguranţa şi protecţia muncii Indicaţii generale de avertizare pentru scule electrice AVERTISMENT Citiţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile. Nerespectarea indicaţiilor de
 • Страница 126 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 126 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 126 | Română  Nu schimbaţi destinaţia cablului folosindu-l pentru transportarea sau suspendarea sculei electrice ori pentru a trage ştecherul afară din priză. Feriţi cablul de căldură, ulei, muchii ascuţite sau componente aflate în
 • Страница 127 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 127 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Română | 127  Evitaţi o ţinută corporală nefirească. Adoptaţi o poziţie stabilă şi menţineţi-vă întotdeauna echilibrul. Astfel veţi putea controla mai bine maşina în situaţii neaşteptate.  Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi
 • Страница 128 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 128 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 128 | Română  Folosiţi scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. conform prezentelor instrucţiuni. Ţineţi cont de condiţiile de lucru şi de activitatea care trebuie desfăşurată. Folosirea sculelor electrice în alt
 • Страница 129 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 129 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Română | 129  Folosiţi mânerele suplimentate în cazul în care acestea au fost livrate împreună cu scula electrică. Pierderea controlului poate duce la vătămări corporale.  Folosiţi detectoare adecvate pentru a depista conductori şi
 • Страница 130 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 130 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 130 | Română Instrucţiuni privind siguranţa pentru încărcătoare Feriţi încărcătorul de ploaie sau umerzeală. Pătrunderea apei în încărcător măreşte riscul de electrocutare.  Încărcaţi numai acumulatori Li-Ion Bosch sau acumulatori
 • Страница 131 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 131 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Română | 131 Utilizare conform destinaţiei Scula electrică este destinată înşurubării şi deşurubării de şuruburi cât şi găuririi în lemn, metal, ceramică şi material plastic. Lampa acestei scule electrice este destinată iluminării
 • Страница 132 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 132 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 132 | Română Date tehnice Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator PSR 1080 LI Număr de identificare 3 603 J85 0.. Tensiune nominală V= 10,8 Turaţie la mersul în gol rot./min 0–550 Moment de torsiune maxim, înşurubare dură/moale
 • Страница 133 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 133 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Română | 133 Nivelul vibraţiilor specificat în prezentele instrucţiuni a fost măsurat conform unei proceduri de măsurare standardizate în EN 60745 şi poate fi utilizat la compararea diferitelor scule electrice. El poate fi folosit şi
 • Страница 134 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 134 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 134 | Română Montare Încărcarea acumulatorului (vezi figura A)  Nu folosiţi un alt încărcător. Încărcătorul cuprins în setul de livrare este adaptat la acumulatorul cu tehnologie lithiu-ion montat în scula dumneavoastră electrică. 
 • Страница 135 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 135 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Română | 135 În caz de neutilizare mai îndelungată vă rugăm să scoateţi încărcătorul din priză. Scula electrică nu poate fi folosită pe durata procesului de încărcare; nu înseamnă că este defectă dacă nu funcţionează în timpul
 • Страница 136 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 136 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 136 | Română Respectaţi prescripţiile din ţara dumneavoastră referitoare la materialele de prelucrat.  Evitaţi acumulările şi depunerile de praf la locul de muncă. Pulberile se pot aprinde cu uşurinţă. Funcţionare Punere în
 • Страница 137 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 137 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Română | 137 Lampa 10 se aprinde atunci când întrerupătorul pornit/oprit 9 este apăsat puţin sau la maximum şi face posibilă iluminarea sectorului de lucru în cazul în care condiţiile de luminozitate sunt necorspunzătoare. Pentru
 • Страница 138 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 138 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 138 | Română În mod suplimentar, în caz de suprasolicitare, clipeşte indicatorul nivelului de încărcare al acumulatorului 6 de trei ori roşu iar lampa 10 clipeşte de trei ori alb. Protecţie la descărcare profundă Acumulatorul cu
 • Страница 139 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 139 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Română | 139 Dacă este necesară înlocuirea cablului de racordare, pentru a evita punerea în pericol a siguranţei exploatării, această operaţie se va executa de către Bosch sau de către un centru autorizat de asistenţă tehnică
 • Страница 140 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 140 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 140 | Română În cazul transportului de către terţi (de exemplu: transport aerian sau prin firmă de expediţii) trebuie respectate cerinţe speciale privind ambalarea şi marcarea. În această situaţie, la pregătirea expedierii trebuie
 • Страница 141 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 141 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Български | 141 Български Указания за безопасна работа Общи указания за безопасна работа Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.
 • Страница 142 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 142 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 142 | Български  Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела, напр. тръби, отоплителни уреди, пещи и хладилници. Когато тялото Ви е заземено, рискът от възникване на токов удар е по-голям.  Предпазвайте електроинструмента си от
 • Страница 143 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 143 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Български | 143  Избягвайте опасността от включване на електроинструмента по невнимание. Преди да включите щепсела в захранващата мрежа или да поставите акумулаторната батерия, се уверявайте, че пусковият прекъсвач е в положение
 • Страница 144 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 144 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 144 | Български  Преди да променяте настройките на електроинструмента, да заменяте работни инструменти и допълнителни приспособления, както и когато продължително време няма да използвате електроинструмента, изключвайте щепсела от
 • Страница 145 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 145 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Български | 145 нето на различни акумулаторни батерии може да предизвика трудова злополука и/или пожар.  Предпазвайте неизползваните акумулаторни батерии от контакт с големи или малки метални предмети, напр. кламери, монети,
 • Страница 146 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 146 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 146 | Български  Ако работният инструмент се заклини, незабавно изключете електроинструмента. Бъдете подготвени за възникването на големи реакционни моменти, които предизвикват откат. Електроинструментът блокира, ако: – бъде
 • Страница 147 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 147 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Български | 147  Зареждайте само литиево-йонни акумулаторни батерии на Бош или литиево-йонни акумулаторни батерии, вградени в продукти на Бош. Номиналното напрежение на акумулаторната батерия трябва да съответства на това на
 • Страница 148 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 148 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 148 | Български Предназначение на електроинструмента Електроинструментът е предназначен за завиване и развиване на винтове, както и за пробиване в дърво, метали, керамични материали и пластмаси. Лампата на този електроинструмент е
 • Страница 149 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 149 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Български | 149 Технически данни Акумулаторен винтоверт Каталожен номер Номинално напрежение Скорост на въртене на празен ход Mакс. въртящ момент при твърди/меки винтови съединения по ISO 5393 Mакс. Ø на винтове Mакс. Ø на
 • Страница 150 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 150 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 150 | Български Пълната стойност на вибрациите ah (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са определени съгласно EN 60745: Пробиване в метал: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2, Завиване: ah <2,5 m/s2, K =1,5 m/s2.
 • Страница 151 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 151 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Български | 151 Henk Becker Executive Vice President Engineering Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ETM9 Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen 15.03.2012 Монтиране Зареждане на
 • Страница 152 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 152 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 152 | Български Акумулаторната батерия е съоръжена с NTC-температурен датчик, който допуска зареждането само в температурния интервал между 0 °C и 45 °C. По този начин се увеличава дълготрайността на акумулаторната батерия. Процесът
 • Страница 153 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 153 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Български | 153 въртене , докато чуете прещракване на захващащия механизъм. С това патронникът автоматично застопорява работния инструмент. Инструментът се освобождава, когато завъртите предната втулка 2 в противоположна посока.
 • Страница 154 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 154 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 154 | Български Светлинният индикатор за дясна посока на въртене 5 свети при натиснат пусков прекъсвач 9 и работещ електродвигател. Въртене наляво: За развиване на винтове натиснете превключвателя за посоката на въртене 8 до упор
 • Страница 155 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 155 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Български | 155 Спирачка При отпускане на пусковия прекъсвач 9 патронникът се спира принудително от спирачка, с което се предотвратява въртенето му по инерция след изключване на електроинструмента. При завиване на винтове отпускайте
 • Страница 156 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 156 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 156 | Български Указания за работа  Допирайте електроинструмента до винта само когато е изключен. Въртящият се работен инструмент може да се изметне. След продължителна работа с ниска скорост на въртене трябва да охладите
 • Страница 157 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 157 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Български | 157 Когато се обръщате с Въпроси към представителите, моля, непременно посочвайте 10-цифрения каталожен номер, означен на табелката на електроинструмента. Сервиз и технически съвети Отговори на въпросите си относно
 • Страница 158 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 158 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 158 | Български Бракуване Електроинструментите, акумулаторните батерии и допълнителните приспособления трябва да бъдат предавани за оползотворяване на съдържащите се в тях суровини. Не изхвърляйте електроинструменти и акумулаторни
 • Страница 159 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 159 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Македонски | 159 Македонски Безбедносни напомени Општи напомени за безбедност за електричните апарати ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Прочитајте ги сите напомени и упатства за безбедност. Грешките настанати како резултат од непридржување до
 • Страница 160 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 160 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 160 | Македонски  Избегнувајте физички контакт со заземјените површини на цевки, радијатори, шпорет и фрижидери. Постои зголемен ризик од електричен удар, доколку Вашето тело е заземјено.  Електричните апарати држете ги подалеку од
 • Страница 161 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 161 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Македонски | 161 ставиле прстот на прекинувачот или сте го приклучиле уредот додека е вклучен на напојување со струја, ова може да предизвика несреќа.  Извадете ги алатите за подесување или клучевите за зашрафување, пред да го
 • Страница 162 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 162 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 162 | Македонски Електричните апарати се опасни, доколку ги користат неискусни лица.  Одржувајте ги грижливо електричните апарати. Проверете дали подвижните делови функционираат беспрекорно и не се заглавени, дали се скршени или
 • Страница 163 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 163 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Македонски | 163 Сервис  Поправката на Вашиот електричен апарат смее да биде извршена само од страна на квалификуван стручен персонал и само со користење на оригинални резервни делови. Само на тој начин ќе бидете сигурни во
 • Страница 164 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 164 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 164 | Македонски  Пред било каква интервенција на електричниот апарат (на пр. одржување, замена на алат итн.) како и при негов транспорт и складирање, прекинувачот за правец на вртење ставете го во средна позиција. При невнимателно
 • Страница 165 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 165 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Македонски | 165  Децата и лицата, кои поради нивните физички, сензорни или духовни способности или нивно неискуство или непознавање не се во состојба, безбедно да ракуваат со полначот, не смеат да го користат истиот без надзор или
 • Страница 166 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 166 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 166 | Македонски 10 11 12 13 14 15 16 Лампа „PowerLight“ Рачка (изолирана површина на дршката) Отвор за приклучокот за полнење Приклучок за полнење Полнач Бит за одвртувач/зашрафувач * Универзален држач за битови * *Опишаната опрема
 • Страница 167 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 167 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Македонски | 167 Батериска дупчалка-одвртувач Полнач Број на дел/артикл Време на полнење Класа на заштита PSR 1080 LI ч 2 607 005 140 (EU) 2 607 005 139 (UK) 3,0 /II Информации за бучава/вибрации Мерни вредности за бучава во
 • Страница 168 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 168 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 168 | Македонски внимателно електричните апарати и алатот за вметнување, одржувајте ја топлината на дланките, организирајте го текот на работата. Изјава за сообразност Тврдиме на наша одговорност, дека опишаните производи во
 • Страница 169 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 169 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Македонски | 169 Литиум-јонските батерии може да се наполнат во секое време, без да се намали нивниот рок на употреба. Прекинот при полнењето не и наштетува на батеријата. Литиум-јонската батерија е заштитена со „Електронска заштита
 • Страница 170 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 170 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 170 | Македонски Држете ја цврсто задната чаура 3 на брзозатегачката глава 1 и свртете ја предната чаура 2 во правец , додека не се вметне алатот. Вметнете го алатот. Држете ја цврсто задната чаура 3 на брзозатезната глава за
 • Страница 171 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 171 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Македонски | 171 прекинувачот за вклучување/исклучување 9 е притиснат ова не е возможно. Тек на десно: За дупчење и зашрафување на шрафови притиснете го прекинувачот за менување на правец на вртење 8 на лево до крај. Приказот за
 • Страница 172 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 172 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 172 | Македонски Со нежно притискање на прекинувачот за вклучување/исклучување 9 се постигнуваат мал број на вртежи. Со зголемување на притисокот се зголемува и бројот на вртежи. Кочница за исфрлување од брзина При отпуштање на
 • Страница 173 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 173 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Македонски | 173 Совети при работењето  Електричниот апарат ставете го на шрафот само доколку е исклучен. Доколку апаратот е вклучен и се врти, тој може да се преврти и падне. По долготрајна работа со мал број на вртежи, за да го
 • Страница 174 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 174 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 174 | Македонски За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на уредот. Сервисна служба и совети при користење Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во
 • Страница 175 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 175 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Македонски | 175 Според европската регулатива 2012/19/EU електричните апарати што се вон употреба и дефектните или искористените батерии според регулативата 2006/66/EC мора одделно да се соберат и да се рециклираат за повторна
 • Страница 176 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 176 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 176 | Srpski Srpski Uputstva o sigurnosti Opšta upozorenja za električne alate Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.
 • Страница 177 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 177 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Srpski | 177  Ne nosite električni alat za kabl, ne vešajte ga ili ne izvlačite ga iz utičnice. Držite kabl dalje od vreline, ulja, oštrih ivica ili delova aparata koji se pokreću. Oštećeni ili uvrnuti kablovi povećavaju rizik
 • Страница 178 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 178 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 178 | Srpski  Ako mogu da se montiraju uredjaji za usisavanje i skupljanje prašine, uverite se da li su priključeni i upotrebljeni kako treba. Upotreba usisavanja prašine može smanjiti opasnosti od prašine. Brižljiva upotreba i
 • Страница 179 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 179 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Srpski | 179  Upotrebljavajte samo akku predvidjene za to u električnim alatima. Upotreba drugih baterija može voditi povredama i požaru.  Držite ne korišćeni akku dalje od kancelarijskih spajalica, novčića, ključeva, eksera,
 • Страница 180 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 180 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 180 | Srpski  Obezbedite radni komad. Radni komad kojeg čvrsto drže zatezni uredjaji ili stega sigurnije se drži nego sa Vašom rukom.  Sačekajte da se električni alat umiri, pre nego što ga ostavite. Upotrebljeni alat se može
 • Страница 181 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 181 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Srpski | 181  Kontrolišite decu. Time se obezbedjuje da se deca ne igraju sa uredjajem za punjenje.  Deca i osobe koje na osnovu svojih fizičkih, osećajnih ili duhovnih sposobnoti ili svoga neiskustva ili neznanja nisu u situaciji,
 • Страница 182 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 182 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 182 | Srpski 11 12 13 14 15 16 Drška (izolovana površina za prihvat) Utičnica za utikač punjenja Utikač za punjenje Uredjaj za punjenje Umetak uvrtača* Univerzalni dršač umetka* *Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno
 • Страница 183 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 183 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Srpski | 183 Informacije o šumovima/vibracijama Izmerene vrednosti buke utvrđene su u skladu sa EN 60745. Nivo zvučnog pritiska uredjaja vrednovan sa A je tipično manji od 70 dB(A). Nesigurnost K =3 dB. Nivo zvuka pri radu može
 • Страница 184 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 184 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 184 | Srpski Tehnička dokumentacija (2006/42/EC) kod: Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, D-70745 Leinfelden-Echterdingen 12 Henk Becker Helmut Heinzelmann Executive Vice President Head of Product Certification Engineering PT/ETM9
 • Страница 185 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 185 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Srpski | 185 Baterija je opremljena sa jednom NTC-kontrolom temperature, koja omogućuje punjenje samo u području temperature izmedju 0 °C i 45 °C. Na taj način se postiže dug vek trajanja baterije. Punjenje počinje čim se mrežni
 • Страница 186 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 186 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 186 | Srpski Neke prašine kao od hrasta i bukve važe kao izazivači raka, posebno u vezi sa dodatnim materijama za obradu drveta (hromati, zaštitna sredstva za drvo). Materijal koji sadrži azbest smeju raditi samo stručnjaci. –
 • Страница 187 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 187 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Srpski | 187 Uključivanje-isključivanje Pritisnite za puštanje u rad električnog alata prekidač za uključivanjeisključivanje 9 i držite ga pritisnut. Lampa 10 svetli kod lako ili potpuno pritisnutog prekidača za
 • Страница 188 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 188 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 188 | Srpski Zaštita od preopterećenja zavisna od temperature Pri propisanoj upotrebi ne može se električni alat preopteretiti. Pri suviše jakom opterećenju ili prekoračenju dozvoljene temperature akumulatora od 70 °C isključuje
 • Страница 189 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 189 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Srpski | 189 Ako je potrebna zamena za priključni vod, onda to mora izvesti Bosch ili stručan servis za Bosch-električne alata da bi se izbegle opasnosti po sigurnost. Ako bi električni alat i pored brižljivog postupka izrade i
 • Страница 190 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 190 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 190 | Srpski Samo za EU-zemlje: Prema evropskoj smernici 2012/19/EU ne moraju više neupotrebljivi električni alati a prema evropskoj smernici 2006/66/EC moraju akumulatori/baterije koji su u kvaru ili istrošeni odvojeno da se
 • Страница 191 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 191 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Slovensko | 191 Slovensko Varnostna navodila Splošna varnostna navodila za električna orodja Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar,
 • Страница 192 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 192 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 192 | Slovensko  Ne uporabljajte kabla za nošenje ali obešanje električnega orodja in ne vlecite za kabel, če želite vtikač izvleči iz vtičnice. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali premikajočimi se deli naprave.
 • Страница 193 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 193 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Slovensko | 193 Premikajoči se deli naprave lahko zagrabijo ohlapno oblačilo, dolge lase ali nakit.  Če je na napravo možno montirati priprave za odsesavanje ali prestrezanje prahu, se prepričajte, če so le-te priključene in če se
 • Страница 194 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 194 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 194 | Slovensko Skrbno ravnanje in uporaba akumulatorskih orodij  Akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec. Polnilnik, ki je namenjen določeni vrsti akumulatorskih baterij, se lahko vname, če
 • Страница 195 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 195 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Slovensko | 195 za eksplozijo, vdor v vodovodno omrežje pa ima za posledico materialno škodo.  V primeru blokiranja vstavnega orodja električno orodje takoj izklopite. Bodite pripravljeni na visoke reakcijske momente, ki povzročijo
 • Страница 196 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 196 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 196 | Slovensko  Polnilnik naj bo vedno čist. Zaradi umazanije lahko pride do električnega udara.  Pred vsako uporabo je potrebno polnilnik, kabel in vtikač preizkusiti. Če ugotovite poškodbe, polnilnika ne uporabljajte. Polnilnika
 • Страница 197 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 197 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Slovensko | 197 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Hitrovpenjalna glava Sprednji tulec Zadnji tulec Prstan za prednastavitev vrtilnega momenta Prikaz smeri vrtenja v desno Prikaz napolnjenosti akumulatorske baterije Prikaz smeri
 • Страница 198 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 198 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 198 | Slovensko Akumulatorski vrtalni vijačnik Akumulator Kapaciteta Število akumulatorskih celic Polnilnik Številka artikla Čas polnjenja Zaščitni razred Ah h PSR 1080 LI Litijevo-ionski 1,5 3 2 607 005 140 (EU) 2 607 005 139 (UK)
 • Страница 199 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 199 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Slovensko | 199 Določite dodatne varnostne ukrepe za zaščito upravljalca pred vplivi vibracij, npr. Vzdrževanje električnega orodja in vstavnih orodij, segrevanje rok, organizacija delovnih postopkov. Izjava o skladnosti Z izključno
 • Страница 200 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 200 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 200 | Slovensko Opozorilo: Akumulatorsko baterijo dobavimo delno izpraznjeno. Da bi lahko akumulatorska baterija razvila svojo polno zmogljivost, jo morate pred prvo uporabo v celoti napolniti v vklopljeni polnilni napravi.
 • Страница 201 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 201 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Slovensko | 201 Trdno držite zadnji tulec 3 hitrovpenjalne glave 1 in obračajte sprednji tulec 2 v smeri vrtenja , dokler se orodje ne da vstaviti. Vstavite orodje. Trdno držite zadnji tulec 3 hitrovpenjalne glave 1 in sprednji
 • Страница 202 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 202 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 202 | Slovensko Vrtenje v levo: Za popuščanje oziroma odvijanje vijakov pritisnite stikalo za preklop smeri vrtenja 8 do konca v desno. Prikaz smeri vretenja v levo 7 se sveti ob pritisnjenem vklopnem/izklopnem stikalu 9 in delujočem
 • Страница 203 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 203 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Slovensko | 203 Prikaz napolnjenosti akumulatorske baterije Na prikazovalniku napolnjenosti akumulatorske baterije 6 pri delno ali v celoti pritisnjenem vklopno/izklopnem stikalu 9 se za nekaj sekund prikaže stanje napolnjenosti
 • Страница 204 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 204 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 204 | Slovensko Vzdrževanje in servisiranje Vzdrževanje in čiščenje  Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju (na primer vzdrževanje, zamenjava orodja, itd.) kakor tudi pri transportiranju in shranjevanju premaknite
 • Страница 205 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 205 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Slovensko | 205 Slovensko Top Service d.o.o. Celovška 172 1000 Ljubljana Tel.: (01) 519 4225 Tel.: (01) 519 4205 Fax: (01) 519 3407 Transport Priložene litij-ionske akumulatorske baterije so podvržene zahtevam zakona o nevarnih
 • Страница 206 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 206 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 206 | Hrvatski  Integrirane akumulatorske baterije smete odstraniti le, če jih želite odvreči med odpadke. Z odpiranjem okrova ohišja lahko električno orodje uničite. Akumulatorsko baterijo odstranite iz električnega orodja tako, da
 • Страница 207 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 207 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Hrvatski | 207 Električna sigurnost  Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni na koji način ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterski utikač zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim
 • Страница 208 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 208 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 208 | Hrvatski uključen uređaj priključi na električno napajanje, to može dovesti do nezgoda.  Prije uključivanja električnog alata uklonite alate za podešavanje ili vijčani ključ. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu
 • Страница 209 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 209 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Hrvatski | 209  Električni alat, pribor, radne alate, itd. koristite prema ovim uputama i na način kako je to propisano za poseban tip uređaja. Kod toga uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za
 • Страница 210 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 210 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 210 | Hrvatski električnim vodovima može dovesti do požara i električnog udara. Oštećenje plinske cijevi može dovesti do eksplozije. Probijanje vodovodne cijevi uzrokuje materijalne štete.  Odmah isključite električni alat ako je
 • Страница 211 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 211 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Hrvatski | 211  Prije svakog korištenja provjerite punjač, kabel i utikač. Punjač ne koristite ukoliko bi se ustanovile greške. Punjač ne otvarajte sami, a popravak prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo sa
 • Страница 212 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 212 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 212 | Hrvatski 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Stražnja čahura Prsten za namještanje predbiranja zakretnog momenta Pokazivač smjera rotacije u desno Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije Pokazivač smjera rotacije u lijevo
 • Страница 213 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 213 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Hrvatski | 213 Aku bušilica i odvijač Aku-baterija Kapacitet Broj aku-ćelija Punjač Kataloški br. Vrijeme punjenja Klasa zaštite Ah h PSR 1080 LI Li-ionska 1,5 3 2 607 005 140 (EU) 2 607 005 139 (UK) 3,0 /II Informacije o buci i
 • Страница 214 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 214 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 214 | Hrvatski Prije djelovanja vibracija utvrdite dodatne mjere sigurnosti za zaštitu korisnika, kao npr.: održavanje električnog alata i radnih alata, kao i organiziranje radnih operacija. Izjava o usklađenosti Pod vlastitom
 • Страница 215 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 215 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Hrvatski | 215 Li-ionska aku-baterija može se u svakom trenutku puniti, bez skraćenja njenog vijeka trajanja. Prekid u procesu punjenja neće oštetiti aku-bateriju. Li-ionska aku-baterija je „Electronic Cell Protection (ECP)“ zaštitom
 • Страница 216 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 216 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 216 | Hrvatski Zabravljivanje će se osloboditi kada za vađenje alata okrenete prednju čahuru 2 u suprotnom smjeru. Usisavanje prašine/strugotina  Prašina od materijala kao što su premazi sa sadržajem olova, neke vrste drva,
 • Страница 217 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 217 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Hrvatski | 217 Prethodno biranje zakretnog momenta Sa prstenom za namještanje predbiranja zakretnog momenta 4 možete potreban zakretni moment prethodno odabrati u 10 stupnjeva. Kod ispravnog namještanja će se radni alat zaustaviti
 • Страница 218 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 218 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 218 | Hrvatski LED Stalno svijetli zeleno Stalno svijetli crveno Treperavo crveno svjetlo Kapacitet ≥ 30% < 30% ≤ 11% Zaštita od preopterećenja ovisna od temperature Kod uporabe za određenu namjenu električni alat se ne može
 • Страница 219 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 219 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Hrvatski | 219 Održavanje i servisiranje Održavanje i čišćenje  Prije svih radova na električnom alatu (npr. održavanje (zamjena alata, itd.), kao i kod njegovog transporta i spremanja, preklopku smjera rotacije treba prebaciti u
 • Страница 220 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 220 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 220 | Hrvatski Transport Li-ionske aku-baterije ugrađene u električnom alatu podliježu zakonu o transportu opasnih tvari. Aku-baterije korisnik može bez ikakvih preduvjeta transportirati cestovnim transportom. Ako transport obavlja
 • Страница 221 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 221 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Eesti | 221 Eesti Ohutusnõuded Üldised ohutusjuhised Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused. Hoidke kõik ohutusnõuded ja
 • Страница 222 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 222 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 222 | Eesti  Ärge kasutage toitejuhet otstarvetel, milleks see ei ole ette nähtud, näiteks elektrilise tööriista kandmiseks, ülesriputamiseks või pistiku pistikupesast väljatõmbamiseks. Hoidke toitejuhet kuumuse, õli, teravate
 • Страница 223 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 223 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Eesti | 223  Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted või pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
 • Страница 224 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 224 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 224 | Eesti loomuga. Elektriliste tööriistade nõuetevastane kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi. Akutööriistade hoolikas käsitsemine ja kasutamine  Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud akulaadijatega. Akulaadija,
 • Страница 225 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 225 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Eesti | 225  Tarviku blokeerumise korral lülitage elektriline tööriist viivitamatult välja. Seejuures võivad ilmneda suured reaktsioonijõud, mis põhjustavad tagasilöögi. Tarvik blokeerub: – kui elektrilisele tööriistale avaldub
 • Страница 226 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 226 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 226 | Eesti kes kasutavad originaalvaruosi. Vigastatud akulaadija, toitejuhe ja pistik suurendavad elektrilöögi ohtu.  Ärge kasutage akulaadijat kergestisüttival pinnal (nt paberil, tekstiilidel jmt) ja süttimisohtlikus keskkonnas.
 • Страница 227 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 227 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Eesti | 227 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Aku täituvusastme indikaator Vasaku käigu indikaator Reverslüliti Lüliti (sisse/välja) Lamp „Power Light“ Käepide (isoleeritud haardepind) Laadija pistiku pesa Laadimispistik Akulaadimisseade
 • Страница 228 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 228 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 228 | Eesti Akutrell-kruvikeeraja Akulaadimisseade Tootenumber Laadimisaeg Kaitseaste PSR 1080 LI h 2 607 005 140 (EU) 2 607 005 139 (UK) 3,0 /II Andmed müra/vibratsiooni kohta Müra mõõdetud vastavalt standardile EN 60745. Seadme
 • Страница 229 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 229 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Eesti | 229 Vastavus normidele Deklareerime ainuvastutajatena, et punktis „Tehnilised andmed“ kirjeldatud toode vastab järgmistele standarditele ja normidele: EN 60745 (akutööriistad) ja EN 60335 (akulaadimisseadmed) kooskõlas
 • Страница 230 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 230 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 230 | Eesti Li-ioon-akut kaitseb elektrooniline kaitsesüsteem „Electronic Cell Protection (ECP)“ täieliku tühjenemise eest. Tühja aku puhul lülitab kaitselüliti seadme välja: Tarvik ei pöörle enam.  Pärast elektrilise tööriista
 • Страница 231 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 231 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Eesti | 231 võib põhjustada seadme kasutajal või läheduses viibivatel inimestel allergilisi reaktsioone ja/või hingamisteede haigusi. Teatud tolm, näiteks tamme- ja pöögitolm, on vähkitekitava toimega, iseäranis kombinatsioonis
 • Страница 232 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 232 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 232 | Eesti Sisse-/väljalülitus Seadme kasutuselevõtuks vajutage lüliti (sisse/välja) 9 alla ja hoidke seda all. Lamp 10 põleb, kui lüliti (sisse/välja) 9 on osaliselt või täielikult alla vajutatud, ja valgustab tööpiirkonda pimedas
 • Страница 233 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 233 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Eesti | 233 Kaitse täieliku tühjenemise vastu Li-ioon-akut kaitseb elektrooniline kaitsesüsteem „Electronic Cell Protection (ECP)“ täieliku tühjenemise eest. Tühja aku puhul lülitab kaitselüliti seadme välja: Tarvik ei pöörle enam.
 • Страница 234 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 234 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 234 | Eesti Klienditeenindus ja müügijärgne nõustamine Klienditeeninduses vastatakse toote paranduse ja hoolduse ning varuosade kohta esitatud küsimustele. Joonised ja teabe varuosade kohta leiate ka veebisaidilt: www.bosch-pt.com
 • Страница 235 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 235 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Latviešu | 235 Akud/patareid: Li-ioon: Järgige palun juhiseid punktis „Transport“, lk 234.  Integreeritud akusid tohib maha võtta ainult käitlemiseks. Korpuse katte avamine võib elektrilist tööriista pöördumatult vigastada. Aku
 • Страница 236 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 236 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 236 | Latviešu  Nelietojiet elektroinstrumentu eksplozīvu vai ugunsnedrošu vielu tuvumā un vietās ar paaugstinātu gāzes vai putekļu saturu gaisā. Darba laikā elektroinstruments nedaudz dzirksteļo, un tas var izsaukt viegli degošu
 • Страница 237 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 237 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Latviešu | 237 Personiskā drošība  Darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu. Pārtrauciet darbu, ja jūtaties noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā. Strādājot
 • Страница 238 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 238 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 238 | Latviešu Saudzējoša apiešanās un darbs ar elektroinstrumentiem  Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Katram darbam izvēlieties piemērotu elektroinstrumentu. Elektroinstruments darbojas labāk un drošāk pie nominālās slodzes. 
 • Страница 239 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 239 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Latviešu | 239 noteikta tipa akumulatoram, un mēģinājums to lietot cita tipa akumulatoru uzlādei var novest pie uzlādes ierīces un/vai akumulatora aizdegšanās.  Pievienojiet elektroinstrumentam tikai tādu akumulatoru, ko ir
 • Страница 240 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 240 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 240 | Latviešu  Ja darbinstruments pēkšņi iestrēgst, nekavējoties izslēdziet elektroinstrumentu. Šādā gadījumā rodas ievērojams reaktīvais griezes moments, kas var izsaukt atsitienu. Darbinstruments parasti iestrēgst šādos
 • Страница 241 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 241 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Latviešu | 241  Uzturiet uzlādes ierīci tīru. Ja uzlādes ierīce ir netīra, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.  Ik reizi pirms lietošanas pārbaudiet uzlādes ierīci, tās elektrokabeli un kontaktdakšu. Nelietojiet uzlādes
 • Страница 242 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 242 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 242 | Latviešu Attēlotās sastāvdaļas Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem elektroinstrumenta attēlā, kas sniegts ilustratīvajā lappusē. 1 Bezatslēgas urbjpatrona 2 Priekšējā noturaploce 3 Aizmugurējā noturaploce 4 Gredzens
 • Страница 243 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 243 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Latviešu | 243 Akumulatora urbjmašīna – skrūvgriezis Maks. urbumu Ø – Tēraudā – Koks Urbjpatronas aptverspēja Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2003 Akumulators Akumulatora ietilpība Akumulatora elementu skaits Uzlādes ierīce
 • Страница 244 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 244 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 244 | Latviešu giem darbinstrumentiem, kā arī tad, ja tas nav pietiekošā apjomā apkalpots, instrumenta radītais vibrācijas līmenis var atšķirties no šeit norādītās vērtības. Tas var būtiski palielināt vibrācijas radīto papildu slodzi
 • Страница 245 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 245 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Latviešu | 245 Montāža Akumulatora uzlādes ierīce (attēls A)  Nelietojiet citas uzlādes ierīces. Kopā ar mērinstrumentu piegādātā uzlādes ierīce ir piemērota tajā iebūvētā litija-jonu akumulatora uzlādei.  Pievadiet uzlādes ierīcei
 • Страница 246 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 246 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 246 | Latviešu Elektroinstrumentu uzlādes laikā nevar darbināt; tas nav defekts, ja elektroinstruments uzlādes laikā nedarbojas. Ievērojiet norādījumus par atbrīvošanos no nolietotajiem izstrādājumiem. Darbinstrumenta nomaiņa (attēls
 • Страница 247 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 247 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Latviešu | 247 Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos priekšrakstus, kas attiecas uz apstrādājamo materiālu.  Nepieļaujiet putekļu uzkrāšanos darba vietā. Putekļi var viegli aizdegties. Lietošana Uzsākot lietošanu Griešanās virziena
 • Страница 248 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 248 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 248 | Latviešu Griešanās ātruma regulēšana Instrumenta griešanās ātrumu var regulēt bezpakāpju veidā, mainot spiedienu uz ieslēdzēju 9. Viegli nospiežot ieslēdzēju 9, darbvārpsta sāk griezties ar nelielu ātrumu. Palielinot spiedienu,
 • Страница 249 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 249 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Latviešu | 249 Norādījumi darbam  Kontaktējiet darbinstrumentu ar skrūves galvu tikai tad, ja elektroinstruments ir izslēgts. Rotējošs darbinstruments var noslīdēt no skrūves galvas. Ja elektroinstruments tiek ilgstoši darbināts ar
 • Страница 250 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 250 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 250 | Latviešu Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas atrodams uz elektroinstrumenta marķējuma plāksnītes. Klientu konsultāciju dienests un konsultācijas par lietošanu
 • Страница 251 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 251 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Latviešu | 251 Tikai ES valstīm Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2012/19/ES par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm, lietošanai nederīgie elektroinstrumenti, kā arī, atbilstoši direktīvai 2006/66/EK, bojātie
 • Страница 252 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 252 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 252 | Lietuviškai Lietuviškai Saugos nuorodos Bendrosios darbo su elektriniais įrankiais saugos nuorodos Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali
 • Страница 253 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 253 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Lietuviškai | 253  Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus ir drėgmės. Jei į elektrinį įrankį patenka vandens, padidėja elektros smūgio rizika.  Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirtį, t.y. neneškite elektrinio įrankio paėmę
 • Страница 254 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 254 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 254 | Lietuviškai  Stenkitės, kad kūnas visada būtų normalioje padėtyje. Dirbdami stovėkite saugiai ir visada išlaikykite pusiausvyrą. Tvirtai stovėdami ir gerai išlaikydami pusiausvyrą galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį
 • Страница 255 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 255 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Lietuviškai | 255  Elektrinį įrankį, papildomą įrangą, darbo įrankius ir t.t. naudokite taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, ir atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamą darbą. Naudojant elektrinius įrankius ne pagal paskirtį,
 • Страница 256 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 256 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 256 | Lietuviškai sprogimas. Pažeidus vandentiekio vamzdį galima pridaryti daugybę nuostolių.  Jei darbo įrankis įstringa, tuojau pat išjunkite elektrinį įrankį. Būkite pasirengę dideliam reakcijos momentui, kuris gali sukelti
 • Страница 257 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 257 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Lietuviškai | 257  Kiekvieną kartą prieš pradėdami naudoti patikrinkite kroviklį, laidą ir kištuką. Jei bus nustatyta gedimų, kroviklį toliau naudoti draudžiama. Neardykite kroviklio patys – jį gali remontuoti tik kvalifikuotas
 • Страница 258 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 258 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 258 | Lietuviškai 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dešiniosios sukimosi krypties indikatorius Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius Kairiosios sukimosi krypties indikatorius Sukimosi krypties perjungiklis Įjungimo-išjungimo jungiklis
 • Страница 259 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 259 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Lietuviškai | 259 Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas Kroviklis Gaminio numeris Įkrovimo trukmė Apsaugos klasė PSR 1080 LI val. 2 607 005 140 (EU) 2 607 005 139 (UK) 3,0 /II Informacija apie triukšmą ir vibraciją Triukšmo matavimų
 • Страница 260 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 260 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 260 | Lietuviškai Atitikties deklaracija Atsakingai pareiškiame, kad skyriuje „Techniniai duomenys“ aprašytas gaminys atitinka toliau įvardytus standartus ir norminius dokumentus: EN 60745 (akumuliatorinis prietaisas) ir EN 60335
 • Страница 261 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 261 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Lietuviškai | 261 Celių apsaugos sistema „Electronic Cell Protection (ECP)“ saugo ličio jonų akumuliatorių nuo visiškos iškrovos. Kai akumuliatorius išsikrauna, apsauginis išjungiklis išjungia elektrinį įrankį, ir darbo įrankis
 • Страница 262 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 262 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 262 | Lietuviškai Griebtuvas atrakinamas, jei, norėdami išimti įrankį, priekinę įvorę 2 pasukate priešinga kryptimi. Dulkių, pjuvenų ir drožlių nusiurbimas  Medžiagų, kurių sudėtyje yra švino, kai kurių rūšių medienos, mineralų ir
 • Страница 263 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 263 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Lietuviškai | 263 Sukimo momento pasirinkimas Sukimo momento nustatymo žiedu 4 galite pasirinkti sukimo momentą 10 pakopų. Tinkamai nustačius darbo įrankis sustabdomas, kai varžtas tvirtai įsukamas į medžiagą arba pasiekiamas
 • Страница 264 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 264 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 264 | Lietuviškai Su temperatūros pokyčiu susijusi apsauga nuo perkrovos Jei elektrinis prietaisas naudojamas pagal paskirtį, jis nebus veikiamas per didelės apkrovos. Esant per didelei apkrovai arba viršijus leistiną 70 °C
 • Страница 265 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 265 Monday, February 24, 2014 3:00 PM Lietuviškai | 265 Jei akumuliatorius nebeveikia, prašome kreiptis į Bosch įgaliotą klientų aptarnavimo tarnybą. Jei reikia pakeisti maitinimo laidą, dėl saugumo sumetimų tai turi būti atliekama Bosch įmonėje arba įgaliotose Bosch
 • Страница 266 из 268
  OBJ_BUCH-1666-003.book Page 266 Monday, February 24, 2014 3:00 PM 266 | Lietuviškai Šalinimas Elektriniai įrankiai, akumuliatoriai, papildoma įranga ir pakuotės turi būti ekologiškai utilizuojami. Elektrinių įrankių, akumuliatorių bei baterijų nemeskite į buitinių atliekų konteinerius! Tik ES
 • Страница 267 из 268
  OBJ_DOKU-29742-003.fm Page 267 Monday, February 24, 2014 3:36 PM | 267 2 607 005 140 (EU) 2 607 005 139 (UK) Bosch Power Tools 1 619 P11 957 | (24.2.14)
 • Страница 268 из 268