Инструкция для BOSCH TAS 2001 EE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

uk

¡

¡

it

sk

cs

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

uk

¡

¡

it

sk

cs

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

uk

¡

¡

it

sk

cs

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

uk

¡

¡

it

sk

cs

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

uk

¡

¡

it

sk

cs

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

uk

¡

¡

it

sk

cs

Instrukcja obsługi

Правила пользования

Інструкція з експлуатації

Návod k použití

Návod na použitie

Instrucţiuni de utilizare

TAS 20XXEE

05_TAS20_Heft2_CEE.indb   1

09.04.2011   12:32:05

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 103
  ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡it ¡ TAS 20XXEE ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ Instrukcja obsługi ¡ ¡¡ Правила пользования ¡ uk ¡¡uk uk Інструкція з експлуатації ¡ ¡cs ¡ Návod k použití sk ¡ sk ¡¡sk Návod na použitie ¡ uk Instrucţiuni de utilizare ¡ sk ¡¡ uk ¡ s ¡k 05_TAS20_Heft2_CEE.indb 1 09.04.2011 12:32:05
 • Страница 2 из 103
  ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ TAS 20XX ¡¡ Instrukcja obsługi ¡ ............................................................. 2 ¡¡ Правила пользования ¡ uk ........................................................... 18 ¡¡uk ........................................................... 34 ¡ uk Інструкція з
 • Страница 3 из 103
  9c 3a 9b 9d 9a 3 3b 8 10 11 12 1 www.tassimo.com 4b 7 4a 7b 2 7e 4 7c 7d 7a 6 5 05_TAS20_Heft2_CEE.indb 3 09.04.2011 12:32:08
 • Страница 4 из 103
  2 Dziękujemy za wybranie urządzenia T ­ ASSIMO. Urządzenie TASSIMO pozwoli Ci cieszyć się ulubionym napojem w każdej chwili. Aromatyczna kawa, mocne espresso, pyszna caffé crema, mleczne cappuccino, latte macchiato czy nawet filiżanka herbaty lub gorącej czekolady: aby zakosztować tych specjałów,
 • Страница 5 из 103
  3 pl Instrukcje bezpieczeñstwa ¡¡ Ryzyko porażenia prądem! –– Urządzenie zostało zaprojektowane w celu przygotowywania niewielkich ilości kawy do potrzeb indywidualnych i niekomercyjnych. Urządzenie można stosować w pomieszczeniach socjalnych, takich jak kuchnie dla pracowników sklepowych czy
 • Страница 6 из 103
  4 pl Urządzenie TASSIMO – informacje Przed.przystąpieniem.do.dalszego.czytania.otwórz.złożoną.stronę.ze.schematem. na.początku.instrukcji,.z.lewej. 1. Wewnętrzna.ścianka 2. Wyłącznik 3. Wyjmowalny.zbiornik.na.wodę . a. Pokrywa.zbiornika.na.wodę b.Pływak 4. Stojak.na.filiżanki . . a.
 • Страница 7 из 103
  pl 5 ►.Ustaw.przełącznik.w.położeniu. w . łączenia.(I).. Wszystkie.elementy.wyświetlacza. zaświecą.na.chwilę,.a.ikona.gotowości.a. pozostanie.włączona. ►.Wybierz.dużą.filiżankę.(min..200.ml).i. . umieść.ją.na.półce.na.filiżanki. . min. 200.ml 1. 3. click 2. 5. min. 200.ml 4. ►.1...
 • Страница 8 из 103
  6 Elementy sterujące i wyświetlacze pl Elementy sterujące Przełącznik zasilania Wyłącznik umożliwia przełączanie urządzenia TASSIMO do trybu gotowości a i wyłączanie go. Po włączeniu wszystkich 5 elementów wyświetlacza zapala się na krótko. Ikona gotowości pozostaje włączona do chwili użycia
 • Страница 9 из 103
  pl 7 7c 7d 7e 7c Ręczny N Ikona.trybu.ręcznego.N.jest.podświetlana. (na.zielono),.gdy.proces.parzenia.jest. bliski.zakończenia..Naciśnięcie.przycisku. włączania/wyłączania.w.ciągu.20.sekund. od.chwili.podświetlenia.ikony.trybu. ręcznego.umożliwia.przedłużenie.procesu.
 • Страница 10 из 103
  8 pl i¡ Uwaga: Aby.uniknąć.wycieku,.należy.wybrać.odpowiednią.dla.poszczególnych.napojów.wielkość.filiżanki..Rozmiar.filiżanki.jest.nadru. . kowany.na.opakowaniu.kapsułki.T.DISC. Sposób użycia urządzenia TASSIMO ! Ważne: – W.celu.uzyskania.odpowiednich. walorów.smakowych.zbiornik.na.wodę.
 • Страница 11 из 103
  pl 9 1 1. Automatycznie: Rozpocznij.proces.parzenia,.naciskając. przycisk.włączenia/wyłączenia..Zacznie. migać.ikona.trybu.automatycznego.O..Po. zakończeniu.automatycznego.procesu. parzenia.zacznie.migać.ikona.trybu. ręcznego.N..Napój.został.zaparzony. w.celu.uzyskania.optymalnego.smaku,.
 • Страница 12 из 103
  10 pl ►.Jeśli.nie.chcesz.przygotowywać. ¡¡ Ryzyko poparzenia! – Przed otwarciem jednostki parzącej odczekać do chwili zapalenia się pomarańczowej lampki. – Nie.wolno.otwierać.jednostki.parzącej. podczas.procesu.parzenia. – Pobierane.napoje.są.bardzo.gorące. Przechowywanie kapsułek T DISC
 • Страница 13 из 103
  pl 11 ►.Zbiornik.na.wodę,.wewnętrzną.ściankę. i.wszystkie.części.stojaka.na.filiżanki. . należy.myć.ręcznie.wodą..Nie.należy. używać.w.tym.celu.zmywarki. ►.Uchwyt.kapsułek.T.DISC.(9a),.jednostkę. 9a 9b 9c przebijającą.(9b).oraz.wylot.napoju. (9c).należy.wymontować.i.dokładnie.
 • Страница 14 из 103
  12 pl Odkamienianie Urządzenie.TASSIMO.ma.program. automatycznego.usuwania.kamienia.. Jeśli.urządzenie.jest.włączone,.gdy. podświetlana.jest.ikona.usuwania.kamienia. Q,.należy.natychmiast.uruchomić. program.usuwania.kamienia..Jeśli. program.usuwania.kamienia.nie.zostanie.
 • Страница 15 из 103
  pl 13 ►.Wyjmij.stojak.na.filiżanki.i.umieść.pod. . ok.. 20.minut wylotem.napoju.odpowiedni.zbiornik. (pojemność.min..500.ml). ►.Aby uruchomić program usuwania kamienia, naciśnij przycisk włączania/ wyłączania na przynajmniej 5 sekund. ►.Program.działa.automatycznie,.migają.
 • Страница 16 из 103
  14 pl Wymienny kolorowy zestaw Stojak.na.filiżanki.i.wewnętrzną.ściankę. . można.kupić.w.różnych.kolorach.w.dziale. obsługi.klienta.firmy.Bosch.(szczegóły.na. . stronie.99).lub.u.sprzedawcy.detalicznego. Aby.zmienić.kolorowy.zestaw: ►.Najpierw.wyjmij.stojak.na.filiżanki. .
 • Страница 17 из 103
  pl 15 Rozwiązywanie problemów W tabeli poniżej przedstawiono rozwiązania problemów i zakłóceń, które mogą wystąpić podczas korzystania z urządzenia TASSIMO. Jeśli nie można znaleźć rozwiązania określonego problemu lub jeśli występuje on nadal po wykonaniu procedury rozwiązywania problemów, należy
 • Страница 18 из 103
  16 pl Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie Tryb automatyczny O jest pomijany, urządzenie od razu przełącza się do trybu ręcznego N. Nie można wykryć kodu kreskowego. Oczyść okno odczytu kodu kreskowego. Jakość pianki uległa pogorszeniu. Wylot napoju jest zatkany lub brudny. Wyjmij wylot napoju z
 • Страница 19 из 103
  pl 17 Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie Kapsułka T DISC jest uszkodzona lub została zgubiona. Kapsułki serwisowej T DISC należy zawsze używać podczas procesów czyszczenia oraz odkamieniania. Wyjmij serwisową kapsułkę T DISC ze schowka z tyłu urządzenia. Komunikat P wyświetlany jest nawet wtedy,
 • Страница 20 из 103
  18 Благодарим вас за выбор кофеварки TASSIMO. С кофеваркой TASSIMO вы можете наслаждаться любимым напитком в любое время. Ароматный кофе, крепкий эспрессо, вкусный кофе с пенкой, капуччино или латте маккьято или даже чашка чая или горячего шоколада — все эти напитки ждут вас, нужно лишь нажать
 • Страница 21 из 103
  19 ru Существует риск получения ¡¡ удара электрическим током! –– Данный прибор предназначен для домашнего использования или для использования в некоммерческой, бытовой среде. –– При подключении и эксплуатации прибора соблюдайте спецификации, указанные на табличке с техническими данными,
 • Страница 22 из 103
  20 ru Первое использование кофеварки TASSIMO Перед.первым.использованием. кофеварки.TASSIMO.выполните. следующие.действия. ►.Включите.сетевой.шнур.прибора.в. розетку. ►.Выньте.емкость.для.воды.и.тщатель- но.прополощите.ее.под.проточной. водой..Наполните.ее.холодной.питьевой.водой.до.отметки.MAX.
 • Страница 23 из 103
  ru 21 . 4..Нажмите.на.кнопку.«Старт /стоп».. Начнется.процесс.чистки,.при.этом. в.чашку.потечет.вода. . 5..Когда.процесс.завершится,.вылейте. воду.из.чашки.и.поставьте.ее.снова. на.подставку. 5. мин. 200.мл 4. ! Важно: –. Повторите этапы 4.–5. четыре раза. ►.Откройте.отделение.для.заваривания,.
 • Страница 24 из 103
  22 ru Элементы дисплея 7a 7a Режим ожидания a Индикатор режима ожидания a (оранжевый) зажигается после того, как выключатель переводится в положение I. Теперь вы можете открыть отделение для заваривания и вынуть T DISC или вставить новый. 7b Автоматический режим O Индикатор автоматического режима O
 • Страница 25 из 103
  ru 23 Размер чашки Корректируя.высоту.подставки.для. чашки,.вы.можете.использовать. различные.по.размеру.чашки.и.стаканы,. в.зависимости.от.выбранного.вами. напитка..Для.чашек.среднего.размера. пользуйтесь.обычной.позицией. подставки..Чтобы.отрегулировать. подставку.под.меньший.размер.чашки.
 • Страница 26 из 103
  24 ru ►►Закройте отделение для заваривания, нажав на крышку до щелчка. . Пока кофеварка считывает штрих-код, мигает индикатор режима ожидания a. Индикатор автоматического режима O (зеленый) загорается, когда ваша кофеварка TASSIMO готова заваривать напиток. Ваша кофеварка TASSIMO сконструирована
 • Страница 27 из 103
  ru 25 2b 20 сек. i¡ Примечание: –. Во.время.процесса.заваривания. возможны.короткие.паузы..Таким. образом.оптимизируется.вкус. напитка. –. По.завершении.процесса.заваривания.всегда.вынимайте.использованный.T.DISC..Будьте.осторожны. и.держите.его.за.клапан,.поскольку.
 • Страница 28 из 103
  26 ru Хранение капсул T DISC Капсулы.T.DISC.можно.хранить.в.их. собственной.упаковке.или.в.других. коробках.на.ваш.выбор..Они.должны. храниться.в.прохладном.сухом. месте..Хранить.капсулы.T.DISC.в. холодильнике.не.нужно..Не.храните. их.в.морозильнике..При.условии,.что.
 • Страница 29 из 103
  ru 27 ►.Вручную.ополосните.чистой.водой. резервуар.для.воды,.брызговик.и.все. части.подставки.для.чашки,.не.мойте. их.в.посудомоечной.машине. ►.Снимите.держатель.T.DISC.(9а),. 9a 9b 9c ¡¡ Внимание: – Сразу.по.окончании.заваривания. устройство.для.прокалывания. может.быть.очень.горячим. ! Важно: –
 • Страница 30 из 103
  28 ru Удаление накипи Ваша.кофеварка.TASSIMO.имеет. автоматическую.программу.удаления. накипи..Если.загорится.индикатор. «Удалите.накипь».Q,.когда.прибор. работает,.необходимо.немедленно. запустить.программу.удаления.накипи.. Если.не.выполнить.процесс.удаления. накипи.согласно.инструкциям,.прибор.
 • Страница 31 из 103
  ru 29 ►.Установите.емкость.для.воды.на. около. 20.минут 5.сек. 500.мл 500.мл 500.мл 4x 10 om o.c im tass w. ww место.и.слегка.нажмите.на.нее,.чтобы. она.зафиксировалась.на.месте. ►.Уберите.подставку.под.чашку.и.поставьте.под.отверстие.для.наливания. напитков.подходящий.контейнер.
 • Страница 32 из 103
  30 ru Сменные цветные компоненты По.желанию.вы.можете.приобрести. некоторые.компоненты.кофеварки. (под. тавку.для.чашек.и.заднюю. с панель).в.другой.цветовой.гамме;.для. этого.обратитесь.в.авторизованный. сервисный.центр.(контактная. информация.приведена..на.стр..99).или.к. торговому.представителю.
 • Страница 33 из 103
  ru 31 Устранение неисправностей В приведенной ниже таблице описаны решения проблем и сбоев, которые могут возникнуть при эксплуатации кофеварки TASSIMO. Если вы не находите решения конкретной проблемы или проблема не устраняется после выполнения действий для устранения неисправностей, обратитесь в
 • Страница 34 из 103
  32 ru Проблема Возможная причина Ухудшается качество пенки на кофе. Блок для наливания напит- Выньте блок для наливака засорен или загрязнен. ния напитка из заварочного блока и отсоедините прокалыватель. После тщательной очистки всех деталей установите их назад в заварочный блок. Не удается плотно
 • Страница 35 из 103
  ru 33 Проблема Возможная причина Устранение P Символ «наполнить Застрял поплавок резервуара для воды. Очистите резервуар для воды и обеспечьте свободное движение поплавка. Символы P 7d и Q 7e одновременно мигают, и невозможно приготовить напитки. Произошел сбой в работе машины. Выключите машину с
 • Страница 36 из 103
  34 Дякуємо за те, що ви вибрали прилад для приготування напоїв TASSIMO. З нашим приладом TASSIMO ви можете насолоджуватися улюбленим напоєм у будь-який час. Ароматна кава, міцний еспресо, смачна кава з пінкою, капуччіно, латте маккіатто або навіть чашка чаю чи гарячого шоколаду - усі ці напої
 • Страница 37 из 103
  35 uk Інструкції з техніки безпеки ¡¡ Ризик отримання опіків! –– Перш ніж відкривати заварювальне відділення, дочекайтеся, поки засвітиться жовтогарячий індикатор. –– Ніколи не відкривайте заварювальне відділення під час процесу заварювання. –– Будь ласка, зважте на те, що напої, коли вони
 • Страница 38 из 103
  36 uk Прилад для приготування напоїв TASSIMO Короткий огляд Перш.ніж.читати.далі,.будь.ласка,. розкрийте.складану.сторінку.з. діаграмою.на.початку.цієї.інструкції.та. поверніть.її.ліворуч. 1. Бризковик 2. Вимикач.увімк./вимк. 3. Резервуар.для.води,.що.виймається . a. Кришка. b.Поплавок 4.
 • Страница 39 из 103
  uk 37 ►.Встановіть.резервуар.для.води.на. місце.і.злегка.надавіть.на.нього,.щоб. він.був.зафіксований. ►.Вийміть.Сервісний.T.DISC.з. відділення.для.його.зберігання.в. задній.частині.приладу. ►.Переведіть.перемикач.увімк./вимк.. у.положення.(I)..Усі.елементи.на.
 • Страница 40 из 103
  38 uk ►.Відкрийте.відділення.для. заварювання,.вийміть.Сервісний. T.DISC.і.покладіть.його.у.відділення.в. задній частині приладу. om o.c im tass w. ww Тепер Ваш прилад для приготування напоїв TASSIMO готовий до використання. Елементи управління та дисплею Елементи управління Вимикач
 • Страница 41 из 103
  uk 7a 39 Елементи дисплея 7a Режим очікування a Індикатор режиму a очікування (жовтогарячий) загорається після того, як вимикач переводиться в положення увімкнено. Тепер ви можете відкрити відділення для заварювання і вийняти T DISC або вставити новий. 7b 7c 7b Автоматичний режим O Індикатор
 • Страница 42 из 103
  40 7d uk 7e 7d Наповніть резервуар P Індикатор.«Наповніть.резервуар».P. (червоний).блимає,.коли.потрібно.наповнити.знімний.резервуар.водою.. Від’єднайте.резервуар.для.води,.наповніть.його.і.встановіть.на.прилад. TASSIMO. 7e Видаліть накип Q
 • Страница 43 из 103
  uk 41 Як користуватися приладом для приготування напоїв TASSIMO ! Важливо: – Для.отримання.оптимального. смаку.день.за.днем.наповнюйте. резервуар.для.води.лише. холодною.питною.водою.без.газу.. Не.використовуйте.воду,. пом’якшену.штучно.або.хімічними. методами. click
 • Страница 44 из 103
  42 uk 1. Автоматичний режим: Розпочніть процес заварювання, натиснувши на кнопку старт/стоп. При цьому починає блимати індикатор автоматичного режиму O. По завершенні процесу заварювання в автоматичному режимі запалюється індикатор індивідуального режиму N. Ваш напій буде заварений згідно із
 • Страница 45 из 103
  uk 43 ►.Через.20.секунд.після.завершення. кожного.процесу.заварювання.Ваша. TASSIMO.повертається.в.режим. очікування. ►.Не.відкривайте.відділення.для. заварювання.до.того,.як.загориться. індикатор.режиму.очікування.a.. Після.цього.диск.T.DISC.можна. вийняти..Тепер.Ви.можете.повністю.
 • Страница 46 из 103
  44 uk Технічне обслуговування і щоденний догляд Ризик ураження електричним ¡¡ струмом! – Перш.ніж.мити.прилад,.вимкніть. його.і.вийміть.вилку.з.розетки. – Ніколи.не.занурюйте.прилад.у.воду. – Не.користуйтеся.пароочищувачем. Щоб.прилад.для.приготування.напоїв.
 • Страница 47 из 103
  uk ¡¡ Увага: – Відразу.після.завершення.заварювання.пристрій.для.проколювання. може.залишатися.дуже.гарячим. ! Важливо: – Рекомендуємо.після.користування. Сервісним.T.DISC.зберігати.його.у. спеціальному.відділенні.. .задній. в частині.приладу.(10). 45 ►.Рекомендуємо.регулярно.мити.відді-
 • Страница 48 из 103
  46 uk ►.Наповніть.резервуар.для.води.до.по- значки.для.видалення.накипу.(0,5.л). та.додайте.засіб.для.видалення.накипу.відповідно.до.вказівок.виробника. i¡ Примітка: Якщо.вода.жорстка,.додайте.більше. засобу.для.видалення.накипу. 500.мл прибл.. 20.хвилин 500.мл ►.Встановіть.резервуар.для.води.на.
 • Страница 49 из 103
  uk 47 10 om вторіть.цей.етап.в.чотири.рази..Процес.видалення.накипу.завершений. ►.Тепер.відкрийте.відділення.для.заварювання,.видаліть.Сервісний.T.DISC.і. покладіть.його.для.зберігання.у.відділення..в.задній.частині.приладу.(10). . ►.Ваш.TASSIMO.готовий.до.роботи. o.c im tass w. ww Змінні кольорові
 • Страница 50 из 103
  48 uk Усунення несправностей У наведеній нижче таблиці викладені рішення проблем і несправностей, які можуть виникнути під час експлуатації TASSIMO. Якщо Ви не знаходите рішення конкретної проблеми або проблема зберігається після виконання дій по усуненню несправностей, будь ласка, зверніться у
 • Страница 51 из 103
  uk 49 Проблема Можлива причина Рішення O Автоматичний режим пропускається і прилад відразу переходить в індивідуальний режим N. Штрих-код не зчитується. Очистіть віконце для зчитування штрих-коду. Кава з пінкою має поганий смак. Отвір для наливання напоїв забився або забруднився. Зніміть отвір для
 • Страница 52 из 103
  50 uk Проблема Можлива причина Рішення Сервісний T DISC пошкодився або загубився. Сервісний T DISC слід обов’язково використовувати для очищення та для видалення накипу. Вийміть Сервісний T DISC з відділення для його зберігання в задній частині приладу. Загорається індикатор P «Наповніть
 • Страница 53 из 103
  51 cs Děkujeme, že jste si vybrali přístroj T ­ ASSIMO. Díky přístroji TASSIMO si můžete kdykoli vychutnat svůj oblíbený nápoj. Aromatická káva, silné espresso, Caffé Crema s výraznou chutí, krémové Cappuccino či Latte Macchiato nebo dokonce šálek čaje či horké čokolády: to vše čeká na vás po
 • Страница 54 из 103
  52 cs Bezpečnostní pokyny Nebezpečí úrazu elektrickým ¡¡ proudem! –– Tento spotřebič je určen k přípravě kávy v malých množstvích pro domácí použití, pro použití v nekomerčních prostředích podobného typu, například v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích, zemědělských a jiných malých
 • Страница 55 из 103
  cs 53 Přístroj TASSIMO zblízka Před.čtením.dalších.pokynů.si.nalevo. rozbalte.stránku.se.schématem.na.začátku. příručky. 1. Kryt.proti.vystříknutí 2. Vypínač 3. Odnímatelná.nádržka.na.vodu . a. Víko.nádržky.na.vodu b.Plovák 4. Držák.šálku . a. Odkapávač b.Podstava.pro.šálek . 5. Nastavení.výšky 6.
 • Страница 56 из 103
  54 cs ►.Přepněte.vypínač.do.polohy.zapnutí.I.. Všechny.položky.displeje.se.na.krátký. čas.rozsvítí.a.poté.zůstane.svítit.indikátor. pohotovosti.a. ►.Připravte.si.velký.šálek.(alespoň.200.ml). a.postavte.jej.na.podstavu.pro.šálek. 200. ml 1. 3. click 2. ►.1... dvihnutím.víka.otevřete.varnou. Z
 • Страница 57 из 103
  cs Ovládací prvky přístroje a displeje 55 Ovládací prvky přístroje Vypínač Pomocí vypínače lze zapnout či vypnout režim pohotovosti a přístroje TASSIMO. Po zapnutí se krátce rozsvítí všech pět položek displeje. Indikátor pohotovosti poté zůstane rozsvícen, dokud se spotřebič nezačne používat. ii
 • Страница 58 из 103
  56 cs 7c Ruční režim N Ikona.ručního.režimu.N.se.rozsvítí.zeleným. světlem,.je-li.proces.vaření.téměř.dokončen..Stisknutím.a.podržením.tlačítka.start/ stop.do.20.sekund.od.rozsvícení.ikony. ručního.režimu.lze.proces.vaření.prodloužit. a.upravit.tak.sílu.nápoje..Provedením.této.
 • Страница 59 из 103
  cs Návod k používání přístroje TASSIMO ! Důležité: – Chcete-li.dosáhnout.optimální. chuti,.plňte.nádržku.na.vodu.každý. den.výhradně.studenou.čerstvou. nesycenou.vodou..Nepoužívejte.uměle. ani.chemicky.změkčenou.vodu. Přístroj.TASSIMO.je.nyní.připraven.k.
 • Страница 60 из 103
  58 cs 2b 20 sek. b Slabší a větší nápoj:. Zahajte.proces.vaření.stisknutím.tlačítka. start /stop.. Ikona.automatického.režimu.O.začne. blikat..Po.dokončení.automatického. procesu.vaření.se.rozsvítí.ikona.ručního. režimu.N..Stisknutím.a.podržením. tlačítka.start /stop.do.20.sekund.lze.
 • Страница 61 из 103
  cs 59 Údržba a každodenní péče Nebezpečí úrazu elektrickým ¡¡ proudem! – Před.čištěním.spotřebič.vždy.vypněte. a.odpojte.od.elektrické.sítě. – Nikdy.jej.neponořujte.do.vody. – Nepoužívejte.parní.čističe. Přístroj.TASSIMO.pravidelně.čistěte,.aby.
 • Страница 62 из 103
  60 ¡¡ Upozornění: – Jednotka.s.trnem.může.mít.ihned.po. vaření.velmi.vysokou.teplotu. ! Důležité: cs i¡ Poznámka: Po.výdeji.mléčného.nápoje.nebo.horké. čokolády.doporučujeme.vyčistit.nejprve. jednotku.s.trnem.a.poté.varnou.jednotku. pomocí.servisního.disku.T.DISC,.než.
 • Страница 63 из 103
  cs 61 ►.Naplňte.nádrž.po.rysku.odvápňování. (0,5l).vodou.a.podle.pokynů.výrobce.přidejte.přípravek.na.odvápnění. i¡ Poznámka: Pokud.máte.tvrdou.vodu,.zvyšte.dávkování. přípravku.na.odvápnění. 500.ml ►.Vraťte.nádržku.na.vodu.na.místo.a.pevně. 500.ml na.ni.shora.zatlačte. ►..
 • Страница 64 из 103
  62 cs ►.Nyní.otevřete.varnou.jednotku,.vyjměte. 10 servisní.disk.T.DISC.a.vložte.jej.do. prostoru.na.zadní.straně.přístroje.(10). ►.Přístroj.TASSIMO.je.nyní.opět.připraven. k.použití. om o.c im tass w. ww Barevná sada s možností výměny Je.možné.zakoupit.držák.šálku.a.zadní.
 • Страница 65 из 103
  cs 63 Odstraňování problémů V následující tabulce jsou uvedena řešení problémů a závad, jež mohou nastat při používání přístroje TASSIMO. Pokud nenaleznete řešení pro konkrétní problém nebo pokud problém i po provedení opravné akce přetrvává, obraťte se na naše oddělení zákaznického servisu.
 • Страница 66 из 103
  64 cs Problém Možná příčina Řešení Kvalita kávy Crema se snížila. Výpusť pro nápoj je zanesená nebo špinavá. Vyjměte výpusť pro nápoj z varné jednotky a odejměte jednotku s trnem. Po důkladném vyčištění všechny části znovu sestavte a vložte je zpět do varné jednotky. Varnou jednotku nelze bezpečně
 • Страница 67 из 103
  cs 65 Problém Možná příčina Řešení Indikátor doplnění nádržky P se rozsvítí i v případě, že je v nádržce dostatečné množství vody. Plovák v nádržce na vodu je zaseknutý. Vyčistěte nádržku na vodu a ověřte, že se plovák může pohybovat. Indikátory P 7d a Q 7e blikají současně a nelze připravovat
 • Страница 68 из 103
  66 Ďakujeme, že ste si vybrali prístroj T ­ ASSIMO. Vďaka prístroju TASSIMO si môžete kedykoľvek vychutnať svoj obľúbený nápoj. Aromatická káva, silné espresso, Caffé Crema s výraznou chuťou, krémové Cappuccino či Latte Macchiato alebo dokonca šálka čaju či horúcej čokolády: to všetko čaká na vás
 • Страница 69 из 103
  sk Nebezpečenstvo úrazu elektrickým ¡¡ prúdom! –– Tento spotrebič je určený na prípravu kávy v malom množstve na domáce použitie, na použitie v nekomerčných prostrediach podobného typu, napríklad v kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách, poľnohospodárskych a iných malých podnikoch, a
 • Страница 70 из 103
  68 sk Prvé použitie prístroja TASSIMO Pred.prvým.použitím.prístroja.TASSIMO. vykonajte.nasledujúce.kroky: ►.Zapojte.napájací.kábel.do.zásuvky. elektrickej.siete. ►.Vyberte.nádržku.na.vodu,.dôkladne.ju. vypláchnite.tečúcou.vodou.a.naplňte. čerstvou.studenou.vodou.až.po.značku. MAX.
 • Страница 71 из 103
  sk 69 . 4..Stlačte.tlačidlo.start /stop..Začne.sa. vykonávať.proces.čistenia.a.do.šálky. se.bude.vypúšťať.voda. . 5..Po.dokončení.procesu.vylejte.vodu.a. vráťte.šálku.späť.na.držiak.šálky. 5. asp. 200.ml 4. ! Dôležité: –. Kroky 4. až 5. zopakujte štyrikrát.
 • Страница 72 из 103
  70 sk Položky displeja 7a 7a Pohotovosť a Ikona pohotovosti a sa rozsvieti oranžovým svetlom po zapnutí prístroja vypínačom. Potom možno otvoriť varnú jednotku a vybrať disk T DISC alebo vložiť nový disk T DISC. 7b Automatický režim O Ikona automatického režimu O sa rozsvieti zeleným svetlom, ak je
 • Страница 73 из 103
  sk 71 Veľkosť šálky Vďaka.nastaveniu.výšky.držiaka.šálky. možno.používať.rôzne.veľkosti.šálok.a. pohárov.v.závislosti.od.zvoleného.nápoja.. V.prípade.bežných.šálok.používajte. predvolenú.polohu..Polohu.držiaka.šálky. možno.upraviť.pre.menšie.šálky.(napríklad.
 • Страница 74 из 103
  72 sk Prístroj TASSIMO je navrhnutý tak, aby vždy pripravil optimálny nápoj. Dokáže automaticky uvariť váš obľúbený nápoj. Výsledok však možno pomocou prístroja TASSIMO taktiež upraviť podľa nasledujúcich pokynov. 1. Automatická príprava nápoja: Začnite proces varenia stlačením tlačidla
 • Страница 75 из 103
  sk 73 ►.Po.20.sekundách.od.dokončenia.procesu. varenia.sa.prístroj.TASSIMO.vráti.do. režimu.pohotovosti. ►.Neotvárajte.varnú.jednotku.skôr,.ako. sa.rozsvieti.ikona.pohotovosti.a..Disk. T.DISC.možno.potom.vybrať..Teraz.si. môžete.spraviť.pohodlie.a.vychutnať.si. svoj.horúci.nápoj..Ak.chcete,.môžete.
 • Страница 76 из 103
  74 sk Údržba a každodenná starostlivosť Nebezpečenstvo úrazu elektrickým ¡¡ prúdom! – Pred.čistením.spotrebič.vždy.vypnite.a. odpojte.od.elektrickej.siete. – Nikdy.ho.neponárajte.do.vody. – Nepoužívajte.parné.čističe. Prístroj.TASSIMO.pravidelne.čistite,.aby.
 • Страница 77 из 103
  sk ¡¡ Upozornenie: – Jednotka.s.hrotom.môže.mať.ihneď.po. varení.veľmi.vysokú.teplotu. ! Dôležité: – Po.použití.odporúčame.uložiť.servisný. disk.T.DISC.do.príslušného.úložného. priestoru.na.zadnej.strane.spotrebiča. (10). 75 i¡ Poznámka: Po.vydaní.mliečneho.nápoja.alebo.horúcej.
 • Страница 78 из 103
  76 sk ►.Naplňte.nádržku.na.vodu.po.značku. odvápnenia.(0,5.l).a.pridajte.prípravok.na. odvápnenie.podľa.pokynov.jeho.výrobcu. i¡ Poznámka: V.prípade.tvrdej.vody.zvýšte.množstvo. prípravku.na.odvápnenie. 500.ml ►.Vráťte.nádržku.na.vodu.na.miesto.a. 500.ml pevne.na.ňu.zhora.zatlačte.
 • Страница 79 из 103
  sk 77 ►.Teraz.otvorte.varnú.jednotku,.vyberte. 10 servisný.disk.T.DISC.a.vložte.ho.do. priestoru.na.zadnej.strane.prístroja.(10). ►.Prístroj.TASSIMO.je.teraz.opäť. pripravený.na.používanie. om o.c im tass w. ww Farebná súprava s možnosťou výmeny Je.možné.zakúpiť.držiak.šálky.a.zadný.
 • Страница 80 из 103
  78 sk Odstraňovanie problémov V nasledujúcej tabuľke sú uvedené riešenia problémov a porúch, ktoré môžu nastať pri používaní prístroja TASSIMO. Ak nenájdete riešenie pre konkrétny problém alebo ak problém aj po vykonaní opravnej akcie pretrváva, obráťte sa na naše oddelenie zákazníckeho servisu.
 • Страница 81 из 103
  sk 79 Problém Možná príčina Riešenie Kvalita kávy Crema sa znížila. Výpust nápoja je upchatý alebo špinavý. Vyberte výpust nápoja z varnej jednotky a odoberte jednotku s hrotom. Po dôkladnom vyčistení všetky časti znova zostavte a vložte ich späť do varnej jednotky. Varnú jednotku nemožno Jednotka
 • Страница 82 из 103
  80 sk Problém Možná príčina Riešenie Indikátory P 7d a Q 7e blikajú súčasne a nemožno pripravovať nápoje. V prístroji sa vyskytla porucha. Vypnite prístroj pomocou vypínača, počkajte približne 5 minút a potom prístroj znova zapnite. Ak indikátory P 7d a Q 7e aj naďalej svietia, obráťte sa na linku
 • Страница 83 из 103
  81 ro Vă mulţumim că aţi ales aparatul . TASSIMO. Cu TASSIMO, vă puteţi bucura în orice moment de băutura preferată. Cafea aromată, espresso scurt, cremă gustoasă de cafea, cappuccino cremos sau latte macchiato sau chiar şi o ceaşcă de ceai sau de ciocolată caldă: toate acestea se află la o apăsare
 • Страница 84 из 103
  82 ¡¡ de electrocutare! Risc –– Acest aparat este proiectat pentru prepararea de cantităţi mici de cafea pentru uz domestic, pentru utilizarea în medii non-comerciale similare gospodăriilor, precum bucătăriile angajaţilor din magazine, birouri, întreprinderi agricole şi alte companii mici sau
 • Страница 85 из 103
  ro 83 Prima utilizare a aparatului dvs. TASSIMO Înainte.de.prima.utilizare.a.aparatului.dvs.. TASSIMO,.procedaţi.după.cum.urmează: ►.Conectaţi.cablul.de.alimentare.la.priză. ►.Îndepărtaţi.şi.clătiţi.bine.rezervorul.sub. jet.de.apă.şi.umpleţi-l.cu.apă.rece.şi. proaspătă.până.la.marcajul.MAX..
 • Страница 86 из 103
  84 ro . 4..Apăsaţi.butonul.de.pornire /oprire.. Procesul.de.curăţare.începe.şi. eliberează.apă.în.ceaşcă. . 5..Atunci.când.procesul.este.complet,. goliţi.ceaşca.şi.puneţi-o.înapoi.pe. suportul.pentru.ceaşcă. 5. min. 200.ml 4. ! Important: –. Repetaţi paşii 4. – 5 de patru ori.
 • Страница 87 из 103
  ro 85 Elementele de pe afişaj 7a 7a Standby a a Pictograma Standby se aprinde (portocaliu) atunci când întrerupătorul de alimentare este în poziţia pornit. . Puteţi acum să deschideţi unitatea de infuzare şi să îndepărtaţi T DISC-ul sau să introduceţi unul nou. 7b Automat O O Pictograma Automat
 • Страница 88 из 103
  86 ro Dimensiunea ceştii Prin.reglarea.înălţimii.suportului.pentru. ceaşcă,.pot.fi.folosite.ceşti.şi.pahare.de. . diferite.dimensiuni.în.funcţie.de.băutura. aleasă..Folosiţi.poziţia.predefinită.pentru. . ceşti.normale..Puteţi.regla.suportul.pentru. ceşti.pentru.ceşti.mai.mici.(de.ex..ceşti.
 • Страница 89 из 103
  ro 87 Aparatul TASSIMO este proiectat pentru a pregăti de fiecare dată băutura perfectă. Acesta infuzează automat băutura dvs. preferată, însă puteţi să vă personalizaţi băutura cu TASSIMO urmând procedeul de mai jos. 1. Automat: Porniţi procesul de infuzare prin apăsarea butonului de
 • Страница 90 из 103
  88 ro ►.La.20.de.secunde.după.terminarea. fiecărui.proces.de.infuzare,.aparatul.dvs.. . TASSIMO.revine.la.modul.standby. ►.Nu.deschideţi.unitatea.de.infuzare.înainte. de.aprinderea.pictogramei.a.„Standby”.. T.DISC-ul.poate.fi.apoi.îndepărtat..Acum. . vă.puteţi.relaxa.bucurându-vă.de.băutura.
 • Страница 91 из 103
  ro 89 Întreţinerea şi îngrijirea zilnică ¡¡ de electrocutare! Risc – Opriţi.şi.deconectaţi.aparatul. electrocasnic.înainte.de.curăţare. – Nu.scufundaţi.niciodată.în.apă. aparatul.electrocasnic. – Nu.utilizaţi.un.aparat.de.curăţare.pe. bază.de.aburi.
 • Страница 92 из 103
  90 ¡¡ Atenţie: – Unitatea.de.perforare.poate.fi.foarte. . fierbinte.imediat.după.infuzare. . ! Important: – După.utilizare,.recomandăm.ca. T.DISC-ul.de.curăţare.să.fie.depozitat. . în.com. artimentul.său.din.spatele. p aparatului.electrocasnic.(10). ro ►.Vă.recomandăm.să.curăţaţi.unitatea.de.
 • Страница 93 из 103
  ro 91 ►.Umpleţi.rezervorul.de.apă.până.la.mar- cajul.de.decalcifiere.(0,5.l).şi.adăugaţi. . agentul.de.decalcifiere.conform.instrucţi. unilor.producătorului. i¡ Notă: Dacă.apa.este.dură,.măriţi.cantitatea.de. agent.de.decalcifiere. . 500.ml 500.ml ►.Introduceţi.rezervorul.de.apă.şi.apăsaţi-l.
 • Страница 94 из 103
  92 ro ►.Deschideţi.acum.unitatea.de.infuzare,. 10 îndepărtaţi.T.DISC-ul.de.curăţare.şi. depozitaţi-l.în.compartimentul.din.spatele. aparatului.(10). ►.Aparatul.dvs..TASSIMO.este.din.nou. gata.de.utilizare. om o.c im tass w. ww Setul cu culori interschimbabile
 • Страница 95 из 103
  ro 93 Depanarea Tabelul de mai jos furnizează soluţii pentru problemele şi erorile care pot apărea în timpul utilizării aparatului dvs. TASSIMO. Dacă nu găsiţi o soluţie pentru problema dvs. specifică, sau dacă problema persistă după depanare, vă rugăm să contactaţi departamentul nostru de servicii
 • Страница 96 из 103
  94 ro Problemă Cauză posibilă Soluţie Calitatea spumei a fost compromisă. Dispozitivul de evacuare a băuturii este murdar sau înfundat. Scoateţi dispozitivul de evacuare de la unitatea de infuzare şi detaşaţi unitatea de perforare. După curăţarea temeinică a tuturor componentelor, reasamblaţi
 • Страница 97 из 103
  ro 95 Problemă Cauză posibilă Soluţie Indicatorul de umplere a rezervorului P se aprinde chiar dacă există suficientă apă în rezervor. Flotorul este blocat în rezervorul de apă. Curăţaţi rezervorul de apă şi asiguraţi-vă că flotorul este liber. Indicatoarele luminoase P 7d şi Q 7e luminează
 • Страница 98 из 103
  96 pl Gwarancja Dla urządzenia obowiązują warunki gwaran­ cji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w kraju zakupu. Dokładne m infor­ acje otrzymacie Państwo w każdej chwili w punkcie handlowym, w którym dokonano zakupu urządzenia. W celu skorzystania z usług gwarancyinych konieczne jest
 • Страница 99 из 103
  TAS20_Garantietexte_Heft2_CEE.indd 97 19.01.2012 13:33:11 7. гарантия изготовителя Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенный Вами бытовой прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ о защите прав потребителей сроком 1 год. 6. Аксессуары и средства по уходу Для
 • Страница 100 из 103
  TAS20_Garantietexte_Heft2_CEE.indd 98 19.01.2012 13:33:11 Внимание! Список сервисных центров постоянно обновляется. АбАкАн, ИП Кобылянский Роман Сергеевич, 655016, Д. Народов пр-т, д.16, тел: (3902) 26-65-64, факс: (3902) 22-65-64 Альметьевск, ООО «Альметьевский Сервисный Центр», 423450, Нефтяников
 • Страница 101 из 103
  99 Kundendienst – Customer Service CZ eská republika, Č Czech Republic BSH domácí spotřebiče s.r.o. Firemní servis domácích spotřebičů Pekařská 10b 155 00 Praha 5 Tel.: 0251 095 546 Fax: 0251 095 549 www.bosch-home.com RU Russia, Россия OOO «БСХ Бытовая техника» Сервис от производителя Малая
 • Страница 102 из 103
  Infolinia TASSIMO Jeśli potrzebujesz informacji, masz pytania lub szukasz autoryzowanych serwisów Boscha znajdujących się w Twojej najbliższej okolicy skontaktuj się z TASSIMO: Infolinia konsumencka: 801 066 006 (koszt połączenia według taryfy lokalnej) www.tassimo.pl Dystrybutor: Kraft Foods
 • Страница 103 из 103