Инструкция для BOSCH TAS4013EE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

TAS 40XXEE

TAS 42XXEE

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

uk

¡

¡

it

sk

cs

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

uk

¡

¡

it

sk

cs

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

uk

¡

¡

it

sk

cs

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

uk

¡

¡

it

sk

cs

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

uk

¡

¡

it

sk

cs

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

uk

¡

¡

it

sk

cs

Instrukcja obsługi

Правила пользования

Інструкція з експлуатації

Návod k použití

Návod na použitie

Instrucţiuni de utilizare

05_TAS40_Heft2_CEE.indb   1

09.04.2011   13:17:24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 99
  ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ TAS 40XXEE TAS 42XXEE ¡¡it ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ Instrukcja obsługi ¡ ¡¡ Правила пользования ¡ uk ¡¡uk uk Інструкція з експлуатації ¡ ¡cs ¡ Návod k použití ¡sk ¡s¡skk Návod na použitie ¡ uk Instrucţiuni de utilizare ¡ k ¡s¡ uk ¡ ¡sk 05_TAS40_Heft2_CEE.indb 1 09.04.2011 13:17:24
 • Страница 2 из 99
  ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ TAS 40XX ¡¡ Instrukcja obsługi ¡ ............................................................. 2 ¡¡ Правила пользования ¡ uk ........................................................... 17 Інструкція з експлуатації ¡¡uk ¡ uk ...........................................................
 • Страница 3 из 99
  8c 8b 8d 8a 3a 9 3b 7 1 11 10 www.tassimo.com 6b 6a 6c 6e 6d 5 2 4c 4b 4a 05_TAS40_Heft2_CEE.indb 3 09.04.2011 13:17:26
 • Страница 4 из 99
  2 Dziękujemy za wybranie urządzenia . TASSIMO. Urządzenie TASSIMO pozwoli Ci cieszyć się ulubionym napojem w każdej chwili. Aromatyczna kawa, mocne espresso, pyszna caffé crema, mleczne cappuccino, latte macchiato czy nawet filiżanka herbaty lub gorącej czekolady: aby zakosztować tych specjałów,
 • Страница 5 из 99
  3 pl Instrukcje bezpieczeñstwa ¡¡Ryzyko porażenia prądem! ¡¡Ryzyko porażenia prądem! –– Urządzenie zostało zaprojektowane w celu przygotowywania niewielkich ilości kawy do potrzeb indywidualnych i niekomercyjnych. Urządzenie można stosować w pomieszczeniach socjalnych, takich jak kuchnie dla
 • Страница 6 из 99
  4 pl !Urządzenie!TASSIMO! –!informacje Przed.przystąpieniem.do.dalszego. czytania.otwórz.złożoną.stronę.ze. schematem.na.początku.instrukcji,.z.lewej. ! 1. Schowek.przewodu ! 2. Przełącznik.zasilania ! 3. W . yjmowalny.zbiornik.na.wodę a. Pokrywa.zbiornika.na.wodę b.Pływak ! 4. S .
 • Страница 7 из 99
  pl 5 ►.Ustaw.przełącznik.w.położeniu. . łączenia.(I).. w Wszystkie.elementy.wyświetlacza. zaświecą.na.chwilę,.a.ikona.gotowości.a. pozostanie.włączona. ►.Wybierz.dużą.fi.liżankę.(min..200.ml).i. umieść.ją.na.półce.na.fi.liżanki. min. 200.ml 1. 3. click 2. 5. min. 200.ml 4.
 • Страница 8 из 99
  6 Elementy sterujące i wyświetlacze pl Elementy sterujące Przełącznik zasilania Wyłącznik umożliwia przełączanie urządzenia TASSIMO do trybu gotowości a i wyłączanie go. Po włączeniu wszystkich 5 elementów wyświetlacza zapala się na krótko. Ikona gotowości pozostaje włączona do chwili użycia
 • Страница 9 из 99
  pl 7 6c! Ręczny!N Ikona.trybu.ręcznego.N.jest.podświetlana. (na.zielono),.gdy.proces.parzenia.jest. bliski.zakończenia..Naciśnięcie.przycisku. włączania/wyłączania.w.ciągu.20.sekund. od.chwili.podświetlenia.ikony.trybu. ręcznego.umożliwia.przedłużenie.procesu. parzenia.w.celu.dostosowania.mocy.
 • Страница 10 из 99
  8 pl Sposób użycia urządzenia TASSIMO !! Ważne: –– W celu uzyskania odpowiednich walorów smakowych zbiornik na wodę należy napełniać codziennie wyłącznie chłodną, świeżą, pozbawioną węglanów wodą. Nie należy używać wody sztucznie lub chemicznie zmiękczanej. Urządzenie TASSIMO jest gotowe do użytku.
 • Страница 11 из 99
  pl 9 2.!Niestandardowe.(obsługa.ręczna): a! W.celu.uzyskania.silniejszego!smaku.i. mniejszej!objętości!napoju.!Rozpocznij. proces.parzenia,.naciskając.przycisk. włączenia/wyłączenia. Zacznie.migać.ikona.trybu.automatycznego.O..Aby.przerwać.proces.wcześniej. i.dostosować.smak.napoju.zgodnie.z.
 • Страница 12 из 99
  10 pl Przechowywanie!kapsułek!T!DISC Kapsułki.T.DISC.można.przechowywać. w.ich.opakowaniu.lub.innych.wybranych. pojemnikach..Należy.je.przechowywać.w. chłodnym,.suchym.miejscu..Nie.jest.konieczne.przechowywanie.kapsułek.T.DISC. w.lodówce..Nie.należy.przechowywać.ich.w.
 • Страница 13 из 99
  pl 11 ►►Zbiornik 8a 8b 8c ¡¡Uwaga: –– Tuż po parzeniu jednostka przebijająca może być bardzo gorąca. !! Ważne: –– Po użyciu serwisowej kapsułki T DISC zaleca się umieszczenie jej w schowku z tyłu urządzenia (9). na wodę należy myć wyłącznie ręcznie wodą. Nie myć w zmywarce. ►►Pokrywę zbiornika na
 • Страница 14 из 99
  12 pl Uruchamianie!programu!usuwania! kamienia ►.Wyjmij.z.urządzenia.TASSIMO.zbiornik. na.wodę.i.serwisową.kapsułkę.T.DISC. (10)..Włóż.ją.do.jednostki.parzącej.tak,. aby.kod.paskowy.był.skierowany.do.dołu,. i.zamknij.mocno.zacisk.
 • Страница 15 из 99
  pl 13 ►.Po.umieszczeniu.serwisowej.kapsułki. T.DISC.w.uchwycie.otwórz.i.zamknij. jednostkę.parzącą,.a.następnie.naciśnij. przycisk.włączania/wyłączania.. Urządzenie.przemyje.się.samoczynnie.. Powtórz.ten.krok.cztery.razy..Proces. usuwania.kamienia.został.zakończony. 500.ml 4x
 • Страница 16 из 99
  14 pl Rozwiązywanie problemów W tabeli poniżej przedstawiono rozwiązania problemów i zakłóceń, które mogą wystąpić podczas korzystania z urządzenia TASSIMO. Jeśli nie można znaleźć rozwiązania określonego problemu lub jeśli występuje on nadal po wykonaniu procedury rozwiązywania problemów, należy
 • Страница 17 из 99
  pl 15 Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie Jakość pianki uległa pogorszeniu. Wylot napoju jest zatkany lub brudny. Wyjmij wylot napoju z jednostki parzącej i odłącz jednostkę przebijającą. Dokładnie wyczyszczone elementy złóż z powrotem i zamontuj w jednostce parzącej. Nie można dokładnie zamknąć
 • Страница 18 из 99
  16 pl Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie Komunikat P wyświetlany jest nawet wtedy, gdy w pojemniku na wodę jest jej odpowiednia ilość. Doszło do zablokowania pływaka w pojemniku na wodę. Wyczyść zbiornik na wodę i upewnij się, że pływak może się poruszać. Wyświetlane są symbole P 6d oraz Q 6e,
 • Страница 19 из 99
  17 ru Благодарим вас за выбор кофеварки TASSIMO. С кофеваркой TASSIMO вы можете наслаждаться любимым напитком в любое время. Ароматный кофе, крепкий эспрессо, вкусный кофе с пенкой, капуччино или латте маккьято или даже чашка чая или горячего шоколада — все эти напитки ждут вас, нужно лишь нажать
 • Страница 20 из 99
  18 ru Инструкции по технике безопасности ¡¡Существует риск получения удара электрическим током! –– Данный прибор предназначен для домашнего использования или для использования в некоммерческой, бытовой среде. –– При подключении и эксплуатации прибора соблюдайте спецификации, указанные на табличке с
 • Страница 21 из 99
  ru 19 !Ваша!кофеварка!TASSIMO!–!краткий!обзор Прежде.чем.читать.дальше,.раскройте. сложенную.страницу.со.схемой.в. начале.инструкции.и.разверните.ее. влево. ! 1. Отделение.для.хранения.шнура ! 2. Выключатель.питания ! 3. С . ъемная.емкость.для.воды a. Крышка.емкости.для.воды b.Поплавок ! 4. П .
 • Страница 22 из 99
  20 ru ►.Поставьте.выключатель.питания.в. положение.(I).. Все.элементы.на.экране.на.короткое. время.подсветятся,.а.затем. останется.гореть.индикатор.«Режим. ожидания».a. ►.Выберите.большую.чашку.(мин..200. мл).и.поставьте.ее.на.полку.для. чашки. мин. 200.мл 1. 3. click 2. 5. мин. 200.мл 4. ►.1...О
 • Страница 23 из 99
  ru Элементы управления и дисплея 21 Элементы управления Выключатель питания Выключатель питания вашей кофеварки TASSIMO переводит ее в режим ожидания a и выключает ее. Когда кофеварка включается, на короткое время зажигаются все 5 элементов дисплея. После этого индикатор режима ожидания продолжает
 • Страница 24 из 99
  22 ru 6c! Ручной!режим!N Индикатор.ручного.режима.N.(зеленый). загорается,.когда.процесс.заваривания. подходит.к.концу..Если.в.течение.20. секунд.после.того,.как.загорится.индикатор.ручного.режима.вы.будете.удерживать.кнопку.Старт/стоп,.вы.можете. продолжить.процесс.приготовления,.
 • Страница 25 из 99
  ru 23 ii Примечание: Чтобы избежать переливания через край, выбирайте подходящие размеры чашек для каждого напитка. Соответствующий размер чашки указан на упаковке T DISC. Использование кофеварки TASSIMO !! Важно: –– Для получения оптимального вкуса ежедневно наполняйте емкость для воды только
 • Страница 26 из 99
  24 ru 1.!Автоматический!режим:! Начните.процесс.заваривания,. нажав.на.кнопку.Старт/стоп..При. этом.начинает.мигать.индикатор. автоматического.режима.O..По. завершении.процесса.заваривания.в. автоматическом.режима.загорается. индикатор.ручного.режима.N..Ваш. напиток.будет.заварен.в.соответствии.
 • Страница 27 из 99
  ru 25 ►.Не.открывайте.отделение.для. заваривания.до.того,.как.загорится. индикатор.режима.ожидания.a..После. этого.T.DISC.можно.вынуть..Теперь. вы.можете.присесть.и.насладиться. своим.горячим.напитком..Если. хотите,.можно.сразу.же.приготовить. следующий.напиток..
 • Страница 28 из 99
  26 ru !Техническое!обслуживание!и!ежедневный!уход ¡¡Существует!риск!получения! удара!электрическим!током! –. Прежде.чем.мыть.прибор,.отключите.его.и.выньте.вилку.из.розетки. –. Никогда.не.погружайте.прибор.в. воду. –. Не.пользуйтесь.пароочистителем. 8d max Чтобы.кофеварка.TASSIMO.постоянно.
 • Страница 29 из 99
  ru ¡¡Внимание: –– Сразу по окончании заваривания устройство для прокалывания может быть очень горячим. !! Важно: –– Рекомендуем после пользования Service T DISC хранить его в специальном отделении в задней части прибора (9). 27 ►►Рекомендуем регулярно мыть отделение для заваривания при помощи
 • Страница 30 из 99
  28 ru Выполнение!программы!удаления! накипи ►.Отделите.емкость.для.воды.от.вашей. кофеварки.TASSIMO.и.достаньте. Service.T.DISC.(10)..Вставьте.его.в. отделение.для.заваривания.штрихкодом.вниз.и.тщательно.закройте. отделение,.надавив.на.крышку. ►.Наполните.емкость.для.воды.до.
 • Страница 31 из 99
  ru 29 ►.Вылейте.раствор.из.контейнера.и. 500.мл 4x 9 ass w.t ww m .co imo снова.поставьте.его.под.отверстие. для.наливания.напитков. ►.Прополощите.емкость.для.воды.и. наполните.ее.питьевой.водой.до. отметки.MAX. ►.Снова.установите.ее.в.вашу. кофеварку.TASSIMO. ►.Откройте.и.закройте.отделение.
 • Страница 32 из 99
  30 ru Устранение неисправностей В приведенной ниже таблице описаны решения проблем и сбоев, которые могут возникнуть при эксплуатации кофеварки TASSIMO. Если вы не находите решения конкретной проблемы или проблема не устраняется после выполнения действий для устранения неисправностей, обратитесь в
 • Страница 33 из 99
  ru 31 Проблема Возможная причина Ухудшается качество пенки на кофе. Блок для наливания напит- Выньте блок для наливака засорен или загрязнен. ния напитка из заварочного блока и отсоедините прокалыватель. После тщательной очистки всех деталей установите их назад в заварочный блок. Не удается плотно
 • Страница 34 из 99
  32 ru Проблема Возможная причина Устранение P Символ «наполнить Застрял поплавок резервуара для воды. Очистите резервуар для воды и обеспечьте свободное движение поплавка. Символы P 6d и Q 6e одновременно мигают, и невозможно приготовить напитки. Произошел сбой в работе машины. Выключите машину с
 • Страница 35 из 99
  33 uk Дякуємо за те, що ви вибрали прилад для приготування напоїв TASSIMO. З нашим приладом TASSIMO ви можете насолоджуватися улюбленим напоєм у будь-який час. Ароматна кава, міцний еспресо, смачна кава з пінкою, капуччіно, латте маккіатто або навіть чашка чаю чи гарячого шоколаду - усі ці напої
 • Страница 36 из 99
  34 Інструкції з техніки безпеки ¡¡Ризик отримання опіків! –– Перш ніж відкривати заварювальне відділення, дочекайтеся, поки засвітиться жовтогарячий індикатор. –– Ніколи не відкривайте заварювальне відділення під час процесу заварювання. –– Будь ласка, зважте на те, що напої, коли вони наливаються,
 • Страница 37 из 99
  uk 35 ! рилад!для!приготування!напоїв! П TASSIMO!Короткий!огляд Перш.ніж.читати.далі,.будь.ласка,. розкрийте.складану.сторінку.з. діаграмою.на.початку.цієї.інструкції.та. поверніть.її.ліворуч. ! 1. Відділення.для.зберігання.шнура ! 2. Вимикач.увімк./вимк. ! 3. .Резервуар.для.води,.що.виймається a.
 • Страница 38 из 99
  36 uk ►.Вийміть.Сервісний.T.DISC.з. відділення.для.його.зберігання.в. задній.частині.приладу. ►.Встановіть.резервуар.для.води.на. місце.і.злегка.надавіть.на.нього,.щоб. він.був.зафіксований. ►.Переведіть.перемикач.увімк./вимк.. у.положення.(I)..Усі.елементи.на.
 • Страница 39 из 99
  uk 37 ►.Відкрийте.відділення.для. 9 ass w.t ww m .co imo заварювання,.вийміть.Сервісний. T.DISC.і.покладіть.його.у.відділення.в. задній!частині!приладу. Тепер!Ваш!прилад!для!приготування! напоїв!TASSIMO!готовий!до! використання. ! лементи!управління!та! Е дисплея Елементи!управління Вимикач
 • Страница 40 из 99
  38 uk Елементи дисплея 6a 6a Режим очікування a Індикатор режиму очікування a (жовтогарячий) загорається після того, як вимикач переводиться в положення увімкнено. Тепер ви можете відкрити відділення для заварювання і вийняти T DISC або вставити новий. 6b Автоматичний режим O Індикатор
 • Страница 41 из 99
  uk 39 !Розмір!чашки Регулюючи.висоту.підставки.для.чашки,.Ви.можете.використовувати.різні.за. розміром.чашки.і.склянки,.залежно.від. обраного.вами.напою..Для.чашок.середнього.розміру.користуйтеся.звичайною. підставкою..Щоб.підняти.підставку.на.висоту,.яка.підходить.для.маленьких.чашок.
 • Страница 42 из 99
  40 uk Прилад.для.приготування.напоїв. TASSIMO.сконструйований.для. забезпечення.оптимальної.якості. напою.при.кожному.використанні..Він. автоматично.заварює.Ваш.улюблений. напій,.однак.із.приладом.TASSIMO.Ви. можете.також.припасувати.свій.напій.до. Вашого.смаку,.дотримуючись.наведених.
 • Страница 43 из 99
  uk ¡¡Ризик!отримання!опіків! –! Перш!ніж!відкривати!заварювальне!відділення,!дочекайтеся,! поки!засвітиться!жовтогарячий! індикатор. –. Ніколи.не.відкривайте.заварювальне.відділення.під.час.процесу. заварювання. –. Будь.ласка,.зважте.на.те,.що.напої,.коли.вони.наливаються,.є.дуже. гарячими.
 • Страница 44 из 99
  42 uk !Технічне!обслуговування!і!щоденний!догляд ¡¡Ризик!ураження!електричним! струмом! –. Перш.ніж.мити.прилад,.вимкніть. його.і.вийміть.вилку.з.розетки. –. Ніколи.не.занурюйте.прилад.у.воду. –. Не.користуйтеся.пароочищувачем. 8d max + 8a 8b 8c Щоб.прилад.для.приготування.напоїв.
 • Страница 45 из 99
  uk !! Важливо: –. Рекомендуємо.після.користування. Сервісним.T.DISC.зберігати.його.у. спеціальному.відділенні..в.задній. частині.приладу.(9). 43 i¡ Примітка: Рекомендуємо,.перш.ніж.готувати.наступний.напій.після.приготування.напою.
 • Страница 46 из 99
  44 uk ►.Наповніть.резервуар.для.води.до.по- значки.для.видалення.накипу.(0,5.л). та.додайте.засіб.для.видалення.накипу.відповідно.до.вказівок.виробника. i¡ Примітка: Якщо.вода.жорстка,.додайте.більше. засобу.для.видалення.накипу. 500.мл 500.мл прибл.. 20.хвилин 5.сек. 500.мл
 • Страница 47 из 99
  uk 45 ►.Відкрийте.і.закрийте.відділення.для. 500.мл 4x 9 ass w.t ww заварювання,.залишаючи.Сервісний. T.DISC.на.місці.-.на.підставці.для. T.DISC..Натисніть.кнопку.старт /.стоп.. Прилад.готовий.до.промивання.. Повторіть.цей.етап.в.чотири.рази. Процес.видалення.накипу. завершений.
 • Страница 48 из 99
  46 uk Усунення несправностей У наведеній нижче таблиці викладені рішення проблем і несправностей, які можуть виникнути під час експлуатації TASSIMO. Якщо Ви не знаходите рішення конкретної проблеми або проблема зберігається після виконання дій по усуненню несправностей, будь ласка, зверніться у
 • Страница 49 из 99
  uk 47 Проблема Можлива причина Рішення O «Автоматичний» режим пропускається і прилад відразу переходить в «індивідуальний» режим N. Штрих-код не зчитується. Очистіть віконце для зчитування штрих-коду. Кава з пінкою має поганий смак. Отвір для наливання напоїв забився або забруднився. Зніміть отвір
 • Страница 50 из 99
  48 uk Проблема Можлива причина Рішення Сервісний T DISC пошкодився або загубився. Сервісний T DISC слід обов’язково використовувати для очищення та для видалення накипу. Вийміть Сервісний T DISC з відділення для його зберігання в задній частині приладу. Сервісний T DISC можна замовити у відділі
 • Страница 51 из 99
  49 cs Děkujeme, že jste si vybrali přístroj . TASSIMO. Díky přístroji TASSIMO si můžete kdykoli vychutnat svůj oblíbený nápoj. Aromatická káva, silné espresso, Caffé Crema s výraznou chutí, krémové Cappuccino či Latte Macchiato nebo dokonce šálek čaje či horké čokolády: to vše čeká na vás po
 • Страница 52 из 99
  50 cs Bezpečnostní pokyny ¡¡Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! –– Tento spotřebič je určen k přípravě kávy v malých množstvích pro domácí použití, pro použití v nekomerčních prostředích podobného typu, například v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích, zemědělských a jiných malých
 • Страница 53 из 99
  cs 51 !Přístroj!TASSIMO!zblízka Před.čtením.dalších.pokynů.si.nalevo. rozbalte.stránku.se.schématem.na.začátku. příručky. ! 1. Úložný.prostor.na.síťový.kabel ! 2. Vypínač ! 3. O . dnímatelná.nádržka.na.vodu a. Víko.nádržky.na.vodu b.Plovák ! 4. D . ržák.šálku a. Odkapávač b.Nastavení.výšky c.
 • Страница 54 из 99
  52 cs ►.Vraťte.nádržku.na.vodu.na.místo.a.pevně. na.ni.shora.zatlačte. ►.Přepněte.vypínač.do.polohy.zapnutí.I.. Všechny.položky.displeje.se.na.krátký. čas.rozsvítí.a.poté.zůstane.svítit.indikátor. pohotovosti.a. ►.Připravte.si.velký.šálek.(alespoň.200.ml). a.postavte.jej.na.podstavu.pro.šálek. 200
 • Страница 55 из 99
  cs Ovládací prvky přístroje! a displeje 53 Ovládací prvky přístroje Vypínač Pomocí vypínače lze zapnout či vypnout režim pohotovosti a přístroje TASSIMO. Po zapnutí se krátce rozsvítí všech pět položek displeje. Indikátor pohotovosti poté zůstane rozsvícen, dokud se spotřebič nezačne používat. ii
 • Страница 56 из 99
  54 cs 6c! Ruční!režim!N Ikona.ručního.režimu.N.se.rozsvítí. zeleným.světlem,.je-li.proces.vaření.téměř. dokončen..Stisknutím.a.podržením.tlačítka. start/stop.do.20.sekund.od.rozsvícení.ikony. ručního.režimu.lze.proces.vaření.prodloužit. a.upravit.tak.sílu.nápoje..Provedením.této.
 • Страница 57 из 99
  cs ! ávod!k!používání! N přístroje!TASSIMO !! Důležité: –. Chcete-li.dosáhnout.optimální.chuti,. plňte.nádržku.na.vodu.každý.den.výhradně.studenou.čerstvou.nesycenou. vodou..Nepoužívejte.uměle.ani.chemicky.změkčenou.vodu. Přístroj.TASSIMO.je.nyní.připraven.k.
 • Страница 58 из 99
  56 cs 2b 20.sek. b! !Slabší!a!větší!nápoj:. Zahajte.proces.vaření.stisknutím.tlačítka. start /stop.. Ikona.automatického.režimu.O.začne. blikat..Po.dokončení.automatického. procesu.vaření.se.rozsvítí.ikona.ručního. režimu.N..Stisknutím.a.podržením. tlačítka.start /stop.do.20.sekund.lze.
 • Страница 59 из 99
  cs 57 !Údržba!a!každodenní!péče ¡¡Nebezpečí!úrazu!elektrickým! proudem! –. Před.čištěním.spotřebič.vždy.vypněte. a.odpojte.od.elektrické.sítě. –. Nikdy.jej.neponořujte.do.vody. –. Nepoužívejte.parní.čističe. Přístroj.TASSIMO.pravidelně.čistěte,.aby.
 • Страница 60 из 99
  58 cs !Odvápnění !! Důležité!upozornění:! Přístroj.TASSIMO.je.vybaven.programem. automatického.odvápnění..Pokud.je.spotřebič.zapnut.a.rozsvítí.se.ikona.odvápnění. Q,.je.třeba.ihned.spustit.program.odvápnění..Neproběhne-li.program.odvápnění. podle.pokynů,.může.dojít.k.poškození. spotřebiče. –.
 • Страница 61 из 99
  cs 59 ►.Program.nyní.bude.prováděn.automatic- 500.ml 500.ml 4x 9 ass w.t ww !Likvidace! ky.a.ikony.odvápnění.Q.a.automatického. režimu.O.budou.blikat..(Doba.trvání.je. přibližně.20.minut.).Odvápňovací.roztok. je.postupně.pumpován.do.spotřebiče.a.
 • Страница 62 из 99
  60 cs Odstraňování problémů V následující tabulce jsou uvedena řešení problémů a závad, jež mohou nastat při používání přístroje TASSIMO. Pokud nenaleznete řešení pro konkrétní problém nebo pokud problém i po provedení opravné akce přetrvává, obraťte se na naše oddělení zákaznického servisu.
 • Страница 63 из 99
  cs 61 Problém Možná příčina Varnou jednotku nelze bezpečně zavřít. Jednotka s trnem nebo Vložte držák disku T DISC a držák disku T DISC nejsou jednotku s trnem správným správně vloženy. způsobem. Disk T DISC není vložen správně. Řešení Vložte disk T DISC správným způsobem a zkontrolujte jeho
 • Страница 64 из 99
  62 Ďakujeme, že ste si vybrali prístroj . TASSIMO. Vďaka prístroju TASSIMO si môžete kedykoľvek vychutnať svoj obľúbený nápoj. Aromatická káva, silné espresso, Caffé Crema s výraznou chuťou, krémové Cappuccino či Latte Macchiato alebo dokonca šálka čaju či horúcej čokolády: to všetko čaká na vás po
 • Страница 65 из 99
  63 sk Bezpečnostné pokyny ¡¡Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! –– Tento spotrebič je určený na prípravu kávy v malom množstve na domáce použitie, na použitie v nekomerčných prostrediach podobného typu, napríklad v kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách, poľnohospodárskych a
 • Страница 66 из 99
  64 sk !Prístroj!TASSIMO!zblízka Pred.čítaním.ďalších.pokynov.si.naľavo. rozbaľte.stranu.so.schémou.na.začiatku. príručky. ! 1. Úložný.priestor.na.sieťový.kábel ! 2. Vypínač ! 3. O . dnímateľná.nádržka.na.vodu a. Veko.nádržky.na.vodu b.Plavák ! 4. D . ržiak.šálky a. Odkvapkávač b.Nastavenie.výšky c.
 • Страница 67 из 99
  sk 65 ►.Prepnite.vypínač.do.polohy.zapnutia.(I).. Všetky.položky.displeja.sa.na.krátky. čas.rozsvietia.a.potom.zostane.svietiť. indikátor.pohotovosti.a. ►.Pripravte.si.veľkú.šálku.(aspoň.200.ml).a. postavte.ju.na.podstavu.na.šálku. asp. 200 ml 1. 3. click 2. 5. asp. 200 ml 4.
 • Страница 68 из 99
  66 Ovládacie prvky prístroja! a displeja sk Ovládacie prvky prístroja Vypínač Pomocou vypínača možno zapnúť alebo vypnúť režim pohotovosti a prístroja TASSIMO. Po zapnutí sa krátko rozsvieti všetkých päť položiek displeja. Indikátor pohotovosti potom zostane rozsvietený, kým sa spotrebič nezačne
 • Страница 69 из 99
  sk 67 6c! Ručný!režim!N Ikona.ručného.režimu.N.sa.rozsvieti.zeleným.svetlom,.keď.je.proces.varenia.takmer. dokončený..Stlačením.a.podržaním.tlačidla. start/stop.do.20.sekúnd.od.rozsvietenia.
 • Страница 70 из 99
  68 sk Návod na používanie prístroja TASSIMO !! Dôležité: –– Ak chcete dosiahnuť optimálnu chuť, plňte nádržku na vodu každý deň výlučne studenou čerstvou nesýtenou vodou. Prístroj TASSIMO je teraz pripravený na používanie. Ak je prístroj pripravený, svieti ikona pohotovosti a. click ►►Vložte do
 • Страница 71 из 99
  sk 69 2a 2b 20.sek. 2.!Prispôsobenie!nápoja! (ručná.prevádzka):! a! Silnejší.a.menší!nápoj:.Začnite. proces.varenia.stlačením.tlačidla.start / stop..Ikona.automatického.režimu.O. začne.blikať..Stlačením.tlačidla.start / stop.kedykoľvek.počas.procesu.varenia. prípravu.predčasne.ukončite.a.upravte.
 • Страница 72 из 99
  70 ¡¡Nebezpečenstvo oparenia! –– Pred otvorením varnej jednotky čakajte, kým sa nerozsvieti oranžový indikátor. –– Varnú jednotku nikdy neotvárajte počas procesu varenia. –– Nezabudnite, že teplota nápojov pri vydávaní je veľmi vysoká. sk ii Poznámka: –– Počas procesu varenia môže dochádzať k
 • Страница 73 из 99
  sk 71 ! držba!a!každodenná! Ú starostlivosť ¡¡Nebezpečenstvo!úrazu!elektrickým! prúdom! –. Pred.čistením.spotrebič.vždy.vypnite.a. odpojte.od.elektrickej.siete. –. Nikdy.ho.neponárajte.do.vody. –. Nepoužívajte.parné.čističe. Prístroj.TASSIMO.pravidelne.čistite,.aby.
 • Страница 74 из 99
  72 sk !Odvápnenie !! Dôležité: Prístroj.TASSIMO.je.vybavený.programom. automatického.odvápnenia..Ak.je.spotrebič. zapnutý.a.rozsvieti.sa.ikona.odvápnenia.Q,.je.potrebné.ihneď.spustiť.program. odvápnenia..Ak.sa.program.odvápnenia. nevykoná.podľa.pokynov,.môže.dôjsť.k. poškodeniu.spotrebiča. –.
 • Страница 75 из 99
  sk 73 ►.Program.sa.teraz.bude.vykonávať. 500.ml 500.ml 4x 9 ass w.t ww !Likvidácia! automaticky.a.ikony.odvápnenia.Q.a. automatického.režimu.O.budú.blikať.. (Operácia.trvá.približne.20.minút.). Odvápňovací.roztok.sa.postupne. pumpuje.do.spotrebiča.a.potom.vyteká.
 • Страница 76 из 99
  74 sk Odstraňovanie problémov V nasledujúcej tabuľke sú uvedené riešenia problémov a porúch, ktoré môžu nastať pri používaní prístroja TASSIMO. Ak nenájdete riešenie pre konkrétny problém alebo ak problém aj po vykonaní opravnej akcie pretrváva, obráťte sa na naše oddelenie zákazníckeho servisu.
 • Страница 77 из 99
  sk 75 Problém Možná príčina Riešenie Kvalita kávy Crema sa znížila. Výpust nápoja je upchatý alebo špinavý. Vyberte výpust nápoja z varnej jednotky a odoberte jednotku s hrotom. Po dôkladnom vyčistení všetky časti znova zostavte a vložte ich späť do varnej jednotky. Varnú jednotku nemožno Jednotka
 • Страница 78 из 99
  76 sk Problém Možná príčina Riešenie Indikátory P 6d a Q 6e blikajú súčasne a nemožno pripravovať nápoje. V prístroji sa vyskytla porucha. Vypnite prístroj pomocou vypínača, počkajte približne 5 minút a potom prístroj znova zapnite. Ak indikátory P 6d a Q 6e aj naďalej svietia, obráťte sa na linku
 • Страница 79 из 99
  77 ro Vă mulţumim că aţi ales aparatul . TASSIMO. Cu TASSIMO, vă puteţi bucura în orice moment de băutura preferată. Cafea aromată, espresso scurt, cremă gustoasă de cafea, cappuccino cremos sau latte macchiato sau chiar şi o ceaşcă de ceai sau de ciocolată caldă: toate acestea se află la o apăsare
 • Страница 80 из 99
  78 ro Instrucţiuni de siguranţă ¡¡Risc de electrocutare! ¡¡Risc de arsuri! –– Acest aparat este proiectat pentru prepararea de cantităţi mici de cafea pentru uz domestic, pentru utilizarea în medii non-comerciale similare gospodăriilor, precum bucătăriile angajaţilor din magazine, birouri,
 • Страница 81 из 99
  ro 79 !Prezentare!generală!a!aparatului!TASSIMO Înainte.de.a.citi.mai.departe,.vă.rugăm. să.deschideţi.pagina.pliată.conţinând. diagrama.afl.ată.la.începutul.manualului,.pe. partea.stângă. ! 1. Compartiment.de.depozitare.a.cablului ! 2. Întrerupător.Pornit/Oprit ! 3. R . ezervor.detaşabil.de.apă a.
 • Страница 82 из 99
  80 ro ►.Scoateţi.T.DISC-ul.de.curăţare.din. min. 200.ml 1. 3. click 2. 5. min. 200.ml 4. compartimentul.său.din.spatele. aparatului.electrocasnic. ►.Introduceţi.rezervorul.de.apă.şi.apăsaţi-l. ferm.în.locaşul.său. ►.Comutaţi.întrerupătorul.Pornit/Oprit.în. poziţia.pornit.I..
 • Страница 83 из 99
  ro Comenzile şi afişajele 81 Comenzile Întrerupătorul de alimentare Întrerupătorul Pornit/Oprit comută aparatul dvs. TASSIMO în poziţia Pornit, a standby sau Oprit. Atunci când aparatul este pornit, toate cele 5 elemente de pe afişaj se aprind pentru o scurtă perioadă de timp. Ledul de standby va
 • Страница 84 из 99
  82 ro 6c Manual N N Pictograma „Manual” este afişată în culoarea verde atunci când procesul de infuzare este aproape complet. Dacă ţineţi apăsat butonul Pornire/Oprire în termen de 20 de secunde după ce pictograma Manual s-a aprins, puteţi prelungi procesul de infuzare pentru a regla concentraţia
 • Страница 85 из 99
  ro 83 !Dimensiunea!ceştii Prin.reglarea.înălţimii.suportului.pentru. ceaşcă,.pot.fi..folosite.ceşti.şi.pahare.de. diferite.dimensiuni.în.funcţie.de.băutura. aleasă..Folosiţi.poziţia.predefi.nită.pentru. ceşti.normale..Pentru.ajustarea.raftului. pentru.ceşti.mici.(de.ex..ceşti.de.espresso),.
 • Страница 86 из 99
  84 ro Aparatul.TASSIMO.este.proiectat.pentru.a. pregăti.de.fi.ecare.dată.băutura.perfectă.. Acesta.infuzează.automat.băutura.dvs.. preferată,.însă.puteţi.să.vă.personalizaţi. băutura.cu.TASSIMO.urmând.procedeul.de. mai.jos. 1 1.!Automat:!
 • Страница 87 из 99
  ro 85 ►.Nu.deschideţi.unitatea.de.infuzare.înainte. de.aprinderea.pictogramei.a.„Standby”.. T.DISC-ul.poate.fi..apoi.îndepărtat..Acum. vă.puteţi.relaxa.bucurându-vă.de.băutura. dvs..fi.erbinte..Dacă.doriţi,.puteţi.pregăti. imediat.o.nouă.băutură.. ►.Dacă.nu.mai.doriţi.să.pregătiţi.o.nouă.
 • Страница 88 из 99
  86 ro Î!ntreţinerea!şi!îngrijirea! zilnică ¡¡Risc!de!electrocutare! –. Opriţi.şi.deconectaţi.aparatul.electrocasnic.înainte.de.curăţare. –. Nu.scufundaţi.niciodată.în.apă.aparatul. electrocasnic. –. Nu.utilizaţi.un.aparat.de.curăţare.pe. bază.de.aburi. 8d max +
 • Страница 89 из 99
  ro 87 i¡ Notă:! După.distribuirea.unei.băuturi.cu.lapte.sau. unei.ciocolate.calde,.vă.recomandăm.să. curăţaţi.mai.întâi.unitatea.de.perforare.şi. apoi.unitatea.de.infuzare.utilizând.T.DISCul.de.curăţare.înainte.de.a.prepara.o.altă. băutură. !Decalcifi!ere Aparatul.dvs..TASSIMO.dispune.de.un.
 • Страница 90 из 99
  88 ro ►.Introduceţi.rezervorul.de.apă.şi.apăsaţi-l. ferm.în.locaşul.său. aprox.. 20.min. ►.Îndepărtaţi.suportul.pentru.ceaşcă.şi. 5.sec. 500.ml 500.ml 500.ml 4x 9 ass w.t ww m .co imo poziţionaţi.un.recipient.corespunzător.(cu. o.capacitate.de.min..500.ml).sub.orifi.ciul. de.evacuare.a.băuturii.
 • Страница 91 из 99
  ro 89 Depanarea Tabelul de mai jos furnizează soluţii pentru problemele şi erorile care pot apărea în timpul utilizării aparatului dvs. TASSIMO. Dacă nu găsiţi o soluţie pentru problema dvs. specifică, sau dacă problema persistă după depanare, vă rugăm să contactaţi departamentul nostru de servicii
 • Страница 92 из 99
  90 ro Problemă Cauză posibilă Soluţie Calitatea spumei a fost compromisă. Dispozitivul de evacuare a băuturii este murdar sau înfundat. Scoateţi dispozitivul de evacuare de la unitatea de infuzare şi detaşaţi unitatea de perforare. După curăţarea temeinică a tuturor componentelor, reasamblaţi
 • Страница 93 из 99
  ro 91 Problemă Cauză posibilă Soluţie Indicatorul de umplere a rezervorului P se aprinde chiar dacă există suficientă apă în rezervor. Flotorul este blocat în rezervorul de apă. Curăţaţi rezervorul de apă şi asiguraţi-vă că flotorul este liber. Indicatoarele luminoase P 6d şi Q 6e luminează
 • Страница 94 из 99
  92 pl Gwarancja Dla urządzenia obowiązują warunki gwaran­cji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w kraju zakupu. Dokładne infor­macje otrzymacie Państwo w każdej chwili w punkcie handlowym, w którym dokonano zakupu urządzenia. W celu skorzystania z usług gwarancyinych konieczne jest
 • Страница 95 из 99
  05_TAS40_Heft2_CEE.indb 93 09.04.2011 13:18:20 Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или товарный чек, товарная накладная). 7. гарантия изготовителя Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенный Вами бытовой прибор
 • Страница 96 из 99
  05_TAS40_Heft2_CEE.indb 94 09.04.2011 13:18:20 Внимание! Список сервисных центров постоянно обновляется. АбАкАн, ИП Кобылянский Р.С., 655016, пр-т Д. Народов, д.16, тел: (3902) 26-65-64, факс: (3902) 22-65-64 Альметьевск, ООО «Альметьевский Сервисный Центр», 423450, Сулеймановой ул., д.10, тел:
 • Страница 97 из 99
  95 Kundendienst – Customer Service CZ Česká republika, Czech Republic BSH domácí spotřebiče s.r.o. Firemní servis domácích spotřebičů Pekařská 10b 155 00 Praha 5 Tel.: 0251 095 546 Fax: 0251 095 549 www.bosch-home.com RU Russia, Россия OOO "БСХ Бытовая техника" Сервис от производителя Малая
 • Страница 98 из 99
  Infolinia!TASSIMO Jeśli.potrzebujesz.informacji,.masz.pytania.lub.szukasz.autoryzowanych.serwisów.Boscha. znajdujących.się.w.Twojej.najbliższej.okolicy.skontaktuj.się.z.TASSIMO: Infolinia.konsumencka:.801!066!006.(koszt.połączenia.według.taryfy.lokalnej) www.tassimo.pl
 • Страница 99 из 99