Инструкция для ELECTROLUX ECG6600

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Fully Automatic Espresso-Maker ECG6600

S

Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 9

Brugs

anvisning  . . . . . . . . . . 35

N

Bruksanvisning . . . . . . . . . . 61

Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . 87

Instruction book  . . . . . . . . 113

D

Gebrauchsanweisung . . . . 139
Návod k použití . . . . . . . . . 167
Instrukcja obsługi  . . . . . . . 193

H

Használati útmutató  . . . . . 221
Návod na obsluhu . . . . . . . 249
Navodilo za uporabo . . . . . 279

Priručnik . . . . . . . . . . . . . . .309
Priročnik za navodila  . . . . .339
Instrucţiuni de utilizare . . . .369
Rokasgrāmata . . . . . . . . . .397
Instrukcija . . . . . . . . . . . . . .429
Kasutusjuhend . . . . . . . . . .459
Kullanma kılavuzu  . . . . . . .489
Óïúòâàíå çà ðàáîòà

. . . . . . .519

Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè

.553

²íñòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿

 . . .583

1 CAPPUCCINO

2 CAFFELA

TTE

PAGE

822_949_354 ECG6600-East_Elux.book  Seite 1  Freitag, 1. Februar 2008  11:36 23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 1 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 INO CC PU 1C AP 2C AFF ELA TT E Fully Automatic Espresso-Maker ECG6600 PAGE S N D H Bruksanvisning . . . . . . . . . . . 9 Brugsanvisning . . . . . . . . . . 35 Bruksanvisning . . . . . . . . . . 61 Käyttöohje . . . . . .
 • Страница 2 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 2 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 F G H E D J C B K L A M 1 2
 • Страница 3 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 3 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 N 2 CAFFELA TTE CC PU AP 1C 2C AF INO FE LA TT E 1 CAPPUCCINO N1 N2 N3 N4 N5 2 3
 • Страница 4 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 4 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 U V T S R Q P O X Y W 3 4
 • Страница 5 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 5 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c d e f b g h a j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5
 • Страница 6 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 6 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 CLEAN 25 6 26
 • Страница 7 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 7 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 CLEAN 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1C APP UC 2C CIN O AFF EL AT TE 29 1 2 41 7
 • Страница 8 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 8 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 e a f b c 43 d 42 8 44
 • Страница 9 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 9 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 s kund, s Bästa igenom denna bruksanvisning. läs noga Beakta särskilt säkerhetsanvisningarna! Ta väl vara på bruksanvisningen för senare uppslagning och lämna ut den om en annan person övertar kaffebryggaren.
 • Страница 10 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 10 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 s 1 Bildförklaring 1.1 1.3 Framvy (bild 1) A Droppgaller B Varmhållningskanna C Huvudströmställare (på bryggarens baksida) D I höjd inställbart kaffeutlopp E Reglagepanel (se bild 3) F Lock för kaffebönbehållare G Lock
 • Страница 11 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 11 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 s 2 Kaffe och espresso • • • • • • Den helautomatiska bryggarens funktion garanterar mycket lätt hantering, vid kaffebryggning och lika enkel att sköta och vårda. En utsökt, individuell smak uppnås genom
 • Страница 12 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 12 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 s • Obs! Skållningsrisk vid inkopplat hetvattenmunstycke och mjölktappningsrör! Risk finns för att hett vatten eller het ånga leder till skållning. Håll ett kärl under hetvattenmunstycket resp. mjölktappningsröret innan
 • Страница 13 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 13 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 s 4 Översikt över menypunkterna • • • • • • • • • • • Meny «RESET» Återställning av ändrade parametrar till fabriksinställning. Nedan lämnas en översikt över de menypunkter med vilka vid fabriken 5 inställda parametrar
 • Страница 14 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 14 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 s 6.2 Påfyllning av vatten 3 Kontrollera före påkoppling att vatten finns i vattentanken och fyll vid behov på. Bryggaren använder vatten vid varje in- och frånkoppling för automatisk sköljning. 0 Ta ut vattentanken ur
 • Страница 15 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 15 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 s 0 Fyll på kaffebönor i kaffebönsbehållaren, se „Påfyllning av kaffebönsbehållaren“ Sida 14. Obs! För att undvika störningar får aldrig malet kaffe, djupfrysta eller karamelliserad kaffebönor eller annat fyllas på som
 • Страница 16 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 16 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 s Tre rosa fält: Hårdhetsgrad 3, hårt till 3,7 mmol/l, resp. till 21° tysk hårdhetsgrad resp. till 37,8° fransk hårdhetsgrad Fyra rosa fält: Hårdhetsgrad 4, mycket hårt över 3,7 mmol/l, resp. över 21° tysk hårdhetsgrad,
 • Страница 17 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 17 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 s 0 Tryck knappen "1 kopp kaffe" för 3 bryggning av en kopp eller knappen „2 koppar“ för 2 koppar. Nu malas bönorna. Vid kaffebryggningen fuktas kaffepulvret för förbryggning med en liten mängd vatten. Efter ett kort
 • Страница 18 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 18 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 s 7.2 Sköljning Vid sköljning värms bryggningsenheten och kaffeutloppet upp. Sköljningen dröjer endast några sekunder. 0 Tryck på knappen „MENU“ (bild 5). Menypunkten «VÄLJ SPRÅK» visas. 0 Tryck på knapparna bläddra"<"
 • Страница 19 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 19 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 s finns endast kaffebönor för 6 koppar, kommer 6 koppar att tillagas och därefter avbryts bryggningen. Fyll på bönbehållaren och tryck sedan på knappen „Kanna/cappuccino“ (bild 19). Nu brygger kaffeautomaten de 2 koppar
 • Страница 20 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 20 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 s 10 Tillaga cappuccino eller het mjölk (kaffe och mjölkskum) Med denna funktion kan het, uppskummad mjölk tillredas eller även cappuccino på en gång. 0 Lås upp och ta bort mjölkbehållarens lock genom lätt vrida det
 • Страница 21 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 21 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 s 10.3 Rengöring av munstycket Efter varje tillredning av mjölk eller cappuccino måste mjölkbehållarens munstycken rengöras enligt beskrivning nedan då risk finns att mjölkrester sitter kvar: 0 Ställ ett kärl under
 • Страница 22 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 22 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 s med kundtjänsten. För skada och blockering som främmande partiklar förorsakar kan vi frita oss från allt ansvar. 13 Menyinställningar 13.1 Inställning av språk 0 0 0 0 Du kan välja mellan flera språk. Ett annat språk
 • Страница 23 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 23 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 s 0 Välj vid behov med knapparna bläddra "<" eller ">" (bild 6) en annan avstängningstid. 0 När önskad avstängningstid visas, bekräfta med knappen „OK“ (bild 6). Avstängningstiden är nu programmerad. Om „OK“ inte trycks
 • Страница 24 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 24 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 s 0 0 0 0 0 0 Påfyllningsmängden kan anpassas till 13.6 alla fem koppstorlekar «ESPRESSOKOPP», «LITEN KOPP», «MELLANSTOR KOPP», «STOR KOPP», «MUGG»: Tryck på knappen „Menu“ (bild 5). Menypunkten «VÄLJ SPRÅK» visas. Tryck
 • Страница 25 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 25 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 s 0 Bekräfta menypunkten med knappen „OK“ (bild 6). 0 På displayen visas en stapel som förstoras eller förminskas; den står för den kaffemängd som behövs för en cappuccino. Vid behov kan med knapparna Bläddra "<" eller
 • Страница 26 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 26 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 s kannor som bryggts med respektive 14 antal koppar t.ex. «KANNA 4 KOPPAR 12» för 12 bryggda kannor med 4 koppar. 0 Tryck upprepade gånger på knapparna bläddra ">" (bild 6) för att visa antalet 14.1 utförda avkalkningar,
 • Страница 27 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 27 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 s 14.2 Tömning av sumpbehållaren Bryggaren räknar antalet kaffetappningar. Efter 14 enkla (eller 7 parvis) bryggda kaffemängder visas följande meddelande: «TÖM KAFFESUMPBEHÅLLAREN» som hänvisar till att sumpbehållaren är
 • Страница 28 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 28 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 s 0 Lås upp och öppna serviceluckan med öppningsknappen (bild 35). 0 Ta bort och rengör sumpbehållaren (bild 36). 0 Tryck in bryggningsenhetens röda upplåsningsknappar (bild 38) och dra ut bryggningsenheten. 3 0 0 0 0 0 0
 • Страница 29 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 29 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 s Om „OK“ inte trycks återgår bryggaren efter ca 120 sekunder automatiskt till bryggningsfunktion och avkalkningsprogrammet startas inte. Displayen visar i övre raden turvis «TILLSÄTT AVKALKMEDEL» och «TRYCK PÅ KNAPPEN
 • Страница 30 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 30 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 s 15 Vad göra om på displayen följande meddelande visas... «FYLL BEHÅLLAREN» • Vattentanken är tom eller inte riktigt insatt. 0 Fyll på tanken och sätt in de på rätt sätt, se „Påfyllning av vatten“ Sida 14. • Vattentanken
 • Страница 31 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 31 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 s 16 Problem som kan lösas innan kundtjänsten rings upp Om kaffebryggaren inte fungerar, kan orsaken till störningen lätt lokaliseras och åtgärdas genom att läsa anvisningarna i kapitlet „Vad göra om på displayen följande
 • Страница 32 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 32 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 s • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 32 Kaffepulver har använts (i stället för kaffebönor) och inget kaffe ges ut. För mycket förmalet kaffe har fyllts på. Ta bort bryggningsenheten och rengör noggrant bryggaren invändigt enligt
 • Страница 33 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 33 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 s 18 2 Avfallshantering Förpackningsmaterial Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan återanvändas. Plastdelarna är märkta, till exempel >PE<, >PS< etc. Lämna förpackningsmaterialet vid de kommunala
 • Страница 34 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 34 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 s 34
 • Страница 35 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 35 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 k k Kære kunde. brugsanvisning Læs venligst denne opmærksomt igennem. Især bedes du være opmærksom på sikkerhedsanvisningerne! Brugsanvisningen bør opbevares på et sikkert sted, så du har mulighed for at slå noget op i
 • Страница 36 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 36 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 k 1 Billedoversigt 1.1 1.3 Set forfra (fig. 1) Dryprist Varmholdekande Hovedafbryder (apparatets bagside) Kaffeudløbsrør (regulerbar i højden Betjeningspanel (se fig. 3) Låg til beholderen til kaffebønner Midterlåg til
 • Страница 37 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 37 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 k 2 Kaffe og espresso • • • • • • Funktionen af denne maskine garanterer dig enkel betjening, både hvad kaffebrygningen og service og plejen angår. Den fremragende, individuelle smag opnås gennem forinfusionssystemet: Før
 • Страница 38 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 38 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 k • OBS! Risiko for skoldning, når varmtvandsdysen eller mælkeudløbsrøret er aktiveret! Udløbende kogende vand resp. hed vanddamp kan give skoldning. Varmtvandsdysen og/eller mælkeudløbsrøret må kun aktiveres, når der
 • Страница 39 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 39 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 k 4 Oversigt over menupunkterne • • • • • • • • • Menu «DESCALE» (AFKALKNING) Start på afkalkningsprogrammet. • Menu «STATISTICS» (STATISTIK) Oplysning om antallet af bryggede kopper kaffe, antal kander à 4, 6, 8 eller 10
 • Страница 40 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 40 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 k kulden, skal man vente ca. 2 timer, før den må tændes! Vi anbefaler at lægge et passende underlag under maskinen for at undgå skader på grund at stænk. 0 Apparatet må kun tilsluttes en stikkontakt med jording. Brug
 • Страница 41 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 41 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 k 0 Sæt vandbeholderen på plads igen (fig. 7). Tryk altid beholderen helt i bund, så ventilen på vandbeholderen åbner sig. Nu viser displayet: «INSERT WATER SPOUT AND PRESS MENU KEY» (SÆT VANDDYSEN I + TRYK PÅ MENU). 0
 • Страница 42 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 42 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 k Maskinen udfører en skylning (displayet viser «RINSING... PLEASE WAIT...» (SKYLNING VENT...)) og slukker. 3 6.7 0 Programmering af vandets hårdhed Efter førstegangs ibrugtagning eller hvis der skiftes til en anden
 • Страница 43 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 43 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 k Med muligheden for at regulere malingsgraden og mængden af bønner, der skal males, kan maskinen indstilles til ens personlige smag. Bemærk, at der kun må anvendes rene kaffebønner uden tilsætning af karamelliserede
 • Страница 44 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 44 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 k ren fyldes op, ellers kan maskinen ikke længere brygge kaffe. (Normalt er der stadig en smule vand tilbage i vandbeholderen, når beskeden vises.). 3 Når displayet kommer med en besked «EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER» (TØM
 • Страница 45 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 45 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 k « 40%», der indikerer hvor langt brygningen er. Når forløbsbjælken er fyldt op og procentvisningen har nået 100%, afslutter maskinen brygningen og vender automatisk tilbage til kaffe-mode. 0 Tag nu kanden ud og luk
 • Страница 46 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 46 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 k beholder, kaffepulveret skal kunne komme direkte ned i infusionsenheden. 0 Drej knappen "Kaffestyrke / formalet kaffe" (fig. 21) til den ønskede position (til 1 kop) eller (til 2 kopper), for at vælge funktionen for
 • Страница 47 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 47 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 k 0 Pas på, at sugerøret sidder rigtigt 3 (fig. 25); sæt derefter låget på mælkebeholderen og lås den fast ved at dreje den en smule mod urets retning. 0 Tag varmtvandsventilen af (fig. 10) og stil mælkebeholderen ved
 • Страница 48 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 48 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 k OBS! Risiko for skoldning på den hede damp og varmtvandet, der kommer ud af mælkeudløbsrøret. 0 Tag derefter mælkebeholderen af og rens dyserne på maskinen med en fugtig klud (fig. 31). 0 Sæt varmtvandsdysen på plads
 • Страница 49 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 49 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 k 13 Menuindstillinger 13.1 Indstilling af sprog 0 0 0 0 Der kan vælges mellem flere sprog. Man vælger et andet sprog som følger: Tryk på tasten "MENU" (fig. 5). Nu vises menupunktet «CHOOSE LANGUAGE» (VÆLG SPROG).
 • Страница 50 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 50 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 k 0 Tryk på tasten "MENU" (fig. 5). Nu vises menupunktet «CHOOSE LANGUAGE» (VÆLG SPROG). 0 Tryk på bladre-tasterne "<" eller ">" (fig. 6) flere gange, indtil menupunktet «AUTO SHUTOFF TIME» (SLUKKETID) vises. 0 Bekræft
 • Страница 51 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 51 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 k Hvis der ikke trykkes på "OK", skifter maskinen efter ca. 120 sekunder tilbage til kaffe-mode, uden at gemme den nye indtastning. Displayet springer efter programmeringen automatisk tilbage til menupunktet «JUG OR CUP
 • Страница 52 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 52 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 k 0 Når du vil ændre og gemme den mælkemængde, der skal bruges til en cappuccino, bekræfter du menupunktet med tasten "OK" (fig. 6). 0 I displayet vises en bjælke, der kan gøres større eller mindre, og som repræsenterer
 • Страница 53 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 53 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 k Displayet springer efter programmeringen automatisk tilbage til menupunktet «HOT WATER PROGRAM» (VARMTVANDSPROGRAM). 0 Hvis du vil vende tilbage til kaffemode, trykker du nu på tasten "MENU" (fig. 5) eller venter i ca.
 • Страница 54 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 54 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 k 14 Rengøring og pleje Hold altid maskinen ren, så opnår du en konstant kaffekvalitet og undgår funktionsfejl. 14.1 Regelmæssig rengøring ved at skrabe de tørre kaffeaflejringer af med en nål (fig. 34). 14.2 Tømning af
 • Страница 55 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 55 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 k 0 Tag mælkeudløbsrøret (fig. 25) og sugerøret (fig. 37) af. 0 Rens alle dele omhyggeligt i varmt vand og opvaskemiddel. 0 Sæt sugerøret og mælkeudløbsrøret på igen. 1 Mælkebeholderen må ikke komme i opvaskemaskinen!
 • Страница 56 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 56 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 k Fig. 43: De to røde taster er sprunget korrekt ud. Fig. 44: De to røde taster er ikke sprunget ud. 0 Sæt drypbakken på igen sammen med affaldsbeholderen. 0 Luk servicelågen. 3 Hvis infusionsenheden ikke sættes ordentlig
 • Страница 57 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 57 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 k 0 0 0 0 0 for at fjerne kalkaflejringer i kaffemaskinens indre. Efter ca. 45 minutter er vandbeholderen tom og displayet viser på øverste linje skiftevis «DESCALE COMPLETE» (AFKALKNING UDFØRT) og «PRESS MENU KEY» (TRYK
 • Страница 58 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 58 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 k «EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER» (TØM AFFALDSBEHOLDER) • Affaldsbeholderen er fyldt. 0 Tøm affaldsbeholderen som beskrevet i „Tømning af affaldsbeholderen“ side 54, rengør den og sæt den korrekt på igen. «INSERT WASTE
 • Страница 59 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 59 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 k Kaffen har for lidt crema • Kaffen er malet for groft. 0 Drej knappen til indstilling af malingsgrad et trin til venstre mod uret (se „Indstilling af malingsgrad“ side 48). • Kaffeblandingen er ikke egnet. 0 Brug en
 • Страница 60 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 60 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 k • 0 • 0 • 0 • • • • 17 krevet under „Tilberedning af kaffe med malet kaffe“ side 45. Der er hældt formalet kaffe på, mens maskinen var slukket. Tag infusionsenheden af og rengør omhyggeligt maskinens indvendige dele,
 • Страница 61 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 61 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 n n Kjære kunde! Les denne bruksanvisningen nøye. Vær særlig oppmerksom på sikkerhetsmerknadene! Oppbevar bruksanvisningen til senere bruk, og gi den videre til fremtidige eiere av apparatet. Innholdsfortegnelse 1 1.1 1.2
 • Страница 62 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 62 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 n 1 Figurbetydning 1.3 1.1 Visning forfra (figur 1) O Plate til plassering av kopper P Varmekanne Q Hovedbryter (på baksiden av apparatet) R Kaffeutslippsenhet, regulerbar i høyS den T E Styrekonsoll (se figur 3) U F Lokk
 • Страница 63 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 63 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 n 2 Kaffe og espresso • • • • • • • Funksjonen til kaffemaskinen garanterer svært enkel bruk, både under kaffelaging og ved vedlikehold. En utmerket, særegen smak oppnås gjennom forbryggingssystemet: Før den egentlige
 • Страница 64 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 64 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 n • Advarsel! Forbrenningsfare når varmtvannsdysen/melkeutløpsrøret er aktivert! Varmtvann / varm vanndamp som kommer ut, kan føre til forbrenninger. Ikke aktiver varmtvanndysen/melkeutløpsrøret før du har plassert en
 • Страница 65 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 65 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 n 4 Oversikt over menypunktene • • • • • • • • • • Menyen «STATISTICS» (STATISTIKK) Finn antall lagede kopper kaffe, antall kanner med 4, 6, 8 eller 10 kopper og antall gjennomførte avkalkninger. • Menyen «RESET TO
 • Страница 66 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 66 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 n 0 Bare kople en jordet stikkontakt til apparatet. Ikke bruk stikkontakter som ikke er jordet. 6.2 1 Påfylling av vann Forsikre deg før innkopling om at det er vann i vannkolben. Fyll opp om 3 nødvendig. Apparatet
 • Страница 67 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 67 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 n Etter et par sekunder kommer det litt vann ut av varmtvannsdysen, og en fremdriftsindikator vises. Når koppen er fylt med ca. 30 ml vann, er fremdriftsindikatoren ferdig. Apparatet viser nå «TURNING OFF PLEASE WAIT...»
 • Страница 68 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 68 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 n 6.7 Etter første gangs bruk eller ved bruk av en annen vannkvalitet bør du stille inn apparatet på den vannhardhetsgraden som tilsvarer lokal vannhardhet. Bruk medfølgende teststav til å bestemme hardhetsgraden, eller
 • Страница 69 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 69 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 n 0 Velg ønsket koppstørrelse med dreiebryteren „Koppstørrelse“ (figur 13). Valgt koppstørrelse vises. Apparatet er innstilt på standardmengder fra fabrikk. Du kan endre og lagre disse etter smak for hver koppstørrelse,
 • Страница 70 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 70 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 n 7.1 Tips for å få varm kaffe: • Dersom du vil ha sterk kaffe rett etter at kaffemaskinen er slått på, (under 60 ml), så bruk det varme vannet fra skyllingen til å forvarme koppene. • Still inn en høyere kaffetemperatur
 • Страница 71 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 71 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 n Når du vil endre kaffestyrke og oppfyllingsmengde for kannefunksjonen, gå frem som beskrevet i „Innstilling av kanneprogrammet (kaffeestyrke og oppfyllingsmengde for kannen)“ side 75 beschrieben. 0 Still eventuelt inn
 • Страница 72 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 72 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 n 1 Bare bruk kaffe for helautomatiske espressomaskiner. Ikke fyll i kaffebønner, vannløselige og frysetørkede engangsprodukter eller annet drikkepulver i trakten. For fin kaffe kan føre til blokkeringer. Dersom trakten
 • Страница 73 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 73 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 n Displayet viser «CAPPUCCINO» på den øverste linjen og en fremdriftsindikator med prosenter på den nederste linjen, f.eks. « 40 %». Prosentene indikerer fremdriften for tilberedningen av cappuccino. 3 Melkemengden og
 • Страница 74 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 74 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 n 3 Apparatet er innstilt på standardmengder fra fabrikk. Du kan endre og lagre disse verdiene fritt, se „Stille inn programmet på varmtvann (programmer utslippsmengde)“ side 78. Det anbefales å ikke slippe ut varmt vann
 • Страница 75 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 75 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 n 0 0 0 0 0 Fabrikkinnstillingen er «TEMPERATURE HIGH» (TEMPERATUR HØY). Du kan endre fabrikkinnstillingen slik: Trykk på knotten ”MENU” (figur 5). Menypunktet «CHOOSE LANGUAGE» (VELG SPRÅK) kommer opp. Trykk på knottene
 • Страница 76 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 76 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 n 0 Trykk på knotten ”MENU” (figur 5). 0 Menypunktet «CHOOSE LANGUAGE» (VELG SPRÅK) kommer opp. 0 Trykk på knottene Bla "<" eller ">" (figur 6) inntil menypunktet «JUG PROGRAM» (PROGRAM FOR KANNE) kommer opp. 3 0 Trykk på
 • Страница 77 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 77 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 n 3 0 Trykk på menypunktet med knotten ”Ok” (figur 6). Displayet viser nå: «MILK VOLUME» (MELKEMENGDE). 0 Når du vil endre og lagre melkemengden for en cappuccino, så bekreft menypunktet med knotten "Ok" (figur 6). 0 På
 • Страница 78 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 78 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 n Når streken er på sitt bredeste, tilsvarer det maks. kopp-oppfyllingsmengde for cappuccinoprogrammet, som er ca 220 ml. 0 Når ønsket oppfyllingsmengde vises, så bekreft med knotten ”Ok” (figur 6). Oppfyllingsmengden er
 • Страница 79 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 79 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 n 0 Trykk flere ganger på knotten Bla ">" 14 (figur 6) for å vise antall utførte avkalkninger, f.eks. «TOT. DESCALES 5» (ANTALL AVKALKNINGER 5) for 5 avkalkninger. 14.1 0 For å gå tilbake til kaffemodus, trykk deretter to
 • Страница 80 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 80 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 n 14.2 Tømming av tresterbeholderen 0 Sett inn innsugningsrøret og melkeutløpsrøret igjen. Apparatet teller antall tilberedte kaffeblandinger. Etter hver 14. enkelt (eller 1 hver 7. parvis) tilberedte kaffe vises følgende
 • Страница 81 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 81 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 n 0 Løsne og åpne servicedøren ved å trykke på åpningsknappen (figur 35). 0 Ta ut dråpeoppsamlingsskålen og tresterbeholderen (fig. 36) og rengjør disse. 0 Trekk ut de to røde låsetastene på kaffetrakteren fra siden og
 • Страница 82 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 82 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 n 0 Trykk på knotten Bla "<", og displayet viser «DESCALE YES» (AVKALK JA). 0 Bekreft med knotten ”Ok” (figur 6). Avkalkningsprogrammet startes. Dersom du ikke trykker på ”Ok", går apparatet automatisk tilbake til
 • Страница 83 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 83 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 n 0 Ta ut vannkolben, fyll den med friskt vann og sett den inn igjen. Apparatet er nå driftsklart igjen og befinner seg i sist valgt kaffemodus. 3 15 Vi anbefaler å slå vekk den første koppen kaffe etter gjennomkjøring av
 • Страница 84 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 84 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 n «INSERT BREWING UNIT!» (SETT INN KAFFETRAKTEREN!) • Sannsynligvis har du glemt å sette kaffetrakteren inn i kaffemaskinen igjen etter rengjøringen. 0 Sett inn kaffetrakteren, se „Rengjøring av kaffetrakteren“ side 80
 • Страница 85 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 85 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 n • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 Kaffen slippes ikke ut av tutene på kaffeutslippsenheten, men ut av døren på siden Kaffeutslippsenhetens tuter er blokkert av størknet kaffe. Fjern den størknede kaffen med en nål (figur 29). Den
 • Страница 86 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 86 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 n 18 2 Avfallsbehandling Emballasjemateriale Emballasjematerialene er miljøvennlige og kan resirkuleres. Kunststoffene er merket med f.eks . >PE<, >PS< osv. Sørg for å kaste emballasjematerialene ifølge merkingen i den
 • Страница 87 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 87 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 q q Arvoisa asiakas käyttöohje huoon suositeltavaa lukea lellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Kiinnitä huomiota erityisesti turvallisuutta koskeviin ohjeisiin! Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten, ja
 • Страница 88 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 88 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 q 1 Kuvien numeroiden selitykset 1.1 Etusivu (kuva 1) A B C D E F G H J K L Valumisritilä Termoskannu Pääkytkin (laitteen takasivussa) Korkeudeltaan säädettävä kahviputki Ohjaustaulu (katso kuva 3) Kahvipapusäiliön kansi
 • Страница 89 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 89 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 q 2 Kahvia ja espressoa • • • • • • Automaattisella kahviasemallaon helppo valmistaa kahvia. Myös sen huolto ja hoito on helppoa. Seuraavassa luetellut seikat takaavat erinomaisen, yksilöllisen maun: Laite kostuttaa
 • Страница 90 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 90 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 q • Huom! Toiminnassa oleva kuumavesiputki/maitoputki voi johtaa palovammoihin! Laitteesta ulos tuleva kuuma vesi / kuuma vesihöyry voi johtaa palovammoihin. Käynnistä veden kuumennus / maitoputki vain, kun niiden alla on
 • Страница 91 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 91 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 q 4 Valikon kohdat • • • • • • • • • • • Valikko «NOLLAUS» Muutettujen laiteparametrien palauttaminen tehdasasetusten mukaisiksi. Valikon eri kohdilla voit muuttaa tehtaalla asetettuja laiteparametrejä ja tallentaa
 • Страница 92 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 92 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 q 6.2 Vesisäiliön täyttäminen 3 Tarkista aina ennen kuin kytket laitteeseen virran, että vesisäiliössä on vettä. Lisää vettä tarvittaessa. Laite tarvitsee vettä käynnistymisen ja virrankatkaisun aikaisiin automaattisiin
 • Страница 93 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 93 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 q 0 Täytä kahvipapusäiliö kahvipavuilla, katso „Kahvipapusäiliön täyttäminen“ Sivu 92. 3 Huom! Älä koskaan täytä kahvipapusäiliöön jauhettua kahvia, pakastettuja tai karamellisoituja kahvipapuja tai mitään muuta, mikä
 • Страница 94 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 94 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 q Ei yhtään tai yksi vaaleapunainen alue: kovuusaste 1, pehmeä enint. 1,24 mmol/l eli 7 saksalaista kovuusastetta eli 12,6 ranskalaista kovuusastetta Kaksi vaaleanpunaista aluetta: kovuusaste 2, keskikova enint. 2,5
 • Страница 95 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 95 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 q Voit valita kahviisi erittäin miedon, miedon, normaalin, vahvan tai erittäin vahvan maun. 0 Valitse haluamasi kahvin vahvuus kiertonupilla ”Kahvin vahvuus” (kuva 14). Valittu kahvin vahvuus näkyy näyttöruudussa. 0 Aseta
 • Страница 96 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 96 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 q • • • • 7.2 virta, käytä huuhteluvaiheen kuumaa vettä kuppien lämmittämiseen. Aseta vastaavassa valikossa kahvin lämpötila suuremmaksi, katso „Kahvin lämpötilanasettaminen“ Sivu 100. Jos kahvin valmistukseen tulee
 • Страница 97 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 97 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 q Jos haluat muuttaa kahvin vahvuutta ja kannutoiminnon täyttömäärää, menettele kohdassa „Kannuohjelman asettaminen (kahvin vahvuus ja täyttömäärä kannua varten)“ Sivu 101 selostetulla tavalla. 0 Aseta tarvittaessa
 • Страница 98 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 98 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 q kahvijauhetta poiskytkettyyn koneeseen, koska se leviää koneen sisällä. 1 Käytä vain täysautomaattisiin espressokeittimiin tarkoitettua kahvijauhetta. Älä täytä täyttöaukkoon kahvipapuja, veteen liukenevia,
 • Страница 99 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 99 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 q 0 Käännä maitoputkea (kuva 28) ja aseta 10.3 kahviputken ja maitoputken alle tarpeeksi iso kuppi 0 Paina kerran “Kannu/cappuccino“-painiketta (kuva 29). Kuppiin tulee ensin kuumennettua ja vaahtotettua maitoa ja sen
 • Страница 100 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 100 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 q jälleen valmis kahvin valmistusta varten, näyttöön tulee viimeksi valittu kahviasetus. 3 Tehtaalla laitteeseen on asetettu vakiomäärä. Voit muuttaa ja tallentaa sitä mieltymystesi mukaan, katso „Kuuman veden ohjelman
 • Страница 101 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 101 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 q 0 0 0 0 0 Tehtaalla suoritettu asetus on «LÄMPÖTILA KORKEA». Voit muuttaa sitä seuraavasti: Paina ”MENU”-painiketta (kuva 5). Näyttöön tulee valikon kohta «VALITSE KIELI». Paina selauspainiketta "<" tai ">" (kuva 6)
 • Страница 102 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 102 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 q 0 0 Vahvista valikon kohta ”OK” -painikkeella (kuva 6). Näyttöön tulee teksti ««KAHVIANNOKSEN MAKU». 0 Vahvista valikon kohta ”OK” -painikkeella (kuva 6). Sillä hetkellä voimassa oleva asetus näkyy näyttöruudussa 13.5
 • Страница 103 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 103 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 q Näyttö siirtyy ohjelmoinnin jälkeen automaattisesti takaisin valikon kohtaan, esim. «ESPRESSOKUPPI». 0 Palaa kahvin valmistuksen toimintamuotoon painamalla lopuksi kaksi kertaa ”Menu”-painiketta (kuva 5) tai odota n.
 • Страница 104 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 104 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 q 13.7 Kuuman veden ohjelman asettaminen (määrän ohjelmointi) Tehtaalla laitteeseen on asetettu vakiomäärä. Voit muuttaa määrää ja tallentaa muutoksen: 0 Paina ”MENU”-painiketta (kuva 5). Näyttöön tulee valikon kohta
 • Страница 105 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 105 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 q 0 0 0 0 0 3 14 Kyse on seuraavista asetuksista / tallennuksista: • veden kovuus • kuppien täyttömäärät • kahvin lämpötila • virrankatkaisuaika Paina ”MENU”-painiketta (kuva 5). Näyttöön tulee valikon kohta «VALITSE
 • Страница 106 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 106 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 q (kuva 35), poista tippuallas (kuva 36), tyhjennä ja puhdista se. 0 Tyhjennä ja puhdista sakkasäiliö perusteellisesti. Varmista, että kaikki pohjaan jäänyt kahvinporo poistetaan. Tärkeää: Sakkasäiliö on tyhjennettävä
 • Страница 107 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 107 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 q 0 0 0 0 0 0 0 tat irrottaa vedenkuumennusyksikön 3 kahvinkeittimen ollessa kytkettynä, se saattaa vaurioitua vakavasti. Puhdista vedenkuumennusyksikkö juoksevan vesijohtoveden alla astianpesuainetta käyttämättä. Älä
 • Страница 108 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 108 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 q muotoon, eikä kalkinpoisto-ohjelma käynnisty. Näytön ylärivillä näkyy vuorotellen teksti «LISÄÄ KALKINPOIST.» ja «PAINA MENU-PAINIKETTA» ja alarivillä edistymispalkki, joka näyttää edistymisen prosentteina « 0%». 0
 • Страница 109 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 109 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 q 15 Mitä tulisi tehdä, jos näyttöön tulee seuraava viesti... • 0 • 0 • 0 • 0 «TÄYTÄ SÄILIÖ» Vesisäiliö on tyhjä tai asennettu väärin. Täytä säiliö ja laita se paikoilleen ohjeiden mukaisesti, katso „Vesisäiliön
 • Страница 110 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 110 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 q 16 Ratkaistavat ongelmat, ennen kuin soitat asiakaspalveluun Jos kahvinkeitin ei toimi, voit helposti löytää toimintahäiriön syyn ja korjata sen kohdassa „Mitä tulisi tehdä, jos näyttöön tulee seuraava viesti...“ Sivu
 • Страница 111 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 111 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 q • Huoltoluukun sisäosassa oleva kääntölokero (Q) on tukossa eikä käänny. 0 Puhdista kääntölokero huolellisesti, etenkin saranoiden läheltä, jotta ne pysyvät liikkuvina. • 0 • 0 • 0 On käytetty kahvijauhetta
 • Страница 112 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 112 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 q 18 Hävittäminen 2 Pakkausmateriaali Pakkausmateriaalit ovat haitattomia ja kierrätettäviä. Muoviosat on merkitty esim. >PE<,> PS< jne. Toimita pakkausmateriaalit lajiteltuina niille varattuihin kunnallisiin
 • Страница 113 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 113 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 g Customer g Dear read this user manual carefully, Please paying special attention to the safety notes! Keep the manual in a safe place for later reference, and pass it on to any new owner. Contents 1 1.1 1.2 1.3 Key to
 • Страница 114 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 114 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 g 1 Key to picture 1.1 1.3 Front view (Figure 1) Drip tray grill Warming jug Main switch (on back of appliance) Height adjustable coffee dispenser Control panel (see Figure 3) Coffee bean holder cover Ground coffee chute
 • Страница 115 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 115 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 g 2 Coffee and Espresso • • • • • • Your fully automated machine could not be easier tooperate, both for making coffee and taking care of it. The exquisit, individualtaste is attributed to the pre-brewing system: before
 • Страница 116 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 116 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 g Safety during operation • Warning! Coffee spout, hot water nozzle, milk dispenser and cup tray become hot as a result of use. Keep children away! • Warning! Risk of scalding when hot water nozzle or milk dispenser is
 • Страница 117 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 117 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 g 4 Summary of menu options • • • • • • • • • • • «RESET TO DEFAULT» menu Reset the changed appliance settings to factory settings. Below you will find a summary of the menu options, which are used to change and save the
 • Страница 118 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 118 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 g 6.2 Filling with water 1 Before switching on, always make sure that there is water in the water tank and top up if necessary. The appliance needs water for the automatic rinsing processes every time it is switched on 3
 • Страница 119 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 119 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 g is filled with about 30 ml of water, the progress bar is completed. The appliance now displays «TURNING OFF PLEASE WAIT...» and switches itself off. 0 To fill the coffee bean container with coffee beans, see „Filling
 • Страница 120 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 120 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 g Finding out the water hardness level 0 To do this, dip the test strip in cold water for about 1 second. Shake off the excess water and look up the hardness level using the pink coloured fields. No or one pink field:
 • Страница 121 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 121 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 g You can choose your coffee with an extra mild, mild, normal, rich or extra rich flavour. 0 Select the desired coffee strength with the "coffee strength" knob (Figure 14). The selected coffee strength is displayed. 0
 • Страница 122 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 122 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 g 7.1 Tips for dispensing hotter coffee • If you want to make enough coffee for a small cup (less than 60 ml) immediately after switching on the coffee machine, use the hot water from the rinsing procedure to preheat the
 • Страница 123 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 123 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 g is full, the appliance interrupts the process. In order to fill the water tank or empty the waste coffee container, the jug must be removed; the programme that is running is interrupted at this point. Once the problem
 • Страница 124 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 124 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 g the appliance is ready again can ground coffee be inserted for the next cup. Never insert ground coffee when the machine is switched off, otherwise it will be spread all over the inside of the appliance. 1 Only use
 • Страница 125 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 125 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 g fixed in the «CAPPUCCINO PROGRAM» menu. 0 Swing the milk dispenser pipe out (Figure 28) and place a sufficiently big cup underneath the coffee dispenser and the milk dispenser pipe. 10.3 0 Press once on the
 • Страница 126 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 126 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 g been dispensed, dispensing stops automatically. For a few seconds the display shows «PLEASE WAIT...». After that the appliance is ready to make coffee again and the last selected coffee setting appears on the display.
 • Страница 127 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 127 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 g 13.2 Setting the coffee temperature 0 0 0 0 0 You can choose between three temperature levels. The coffee temperature levels are defined as follows: «TEMPERATURE LOW» «TEMPERATURE MEDIUM» «TEMPERATURE HIGH» The factory
 • Страница 128 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 128 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 g 0 0 0 0 0 0 You can change these settings as fol0 lows: Press the "MENU" button (Figure 5). The menu option «CHOOSE LANGUAGE» appears. Press the scrolling buttons "<" or ">" (Figure 6) until the menu option «JUG
 • Страница 129 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 129 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 g selected using the scrolling buttons "<" or ">" (Figure6) in 10 steps. When the bar is completely full, this represents the max. cup filling quantity of about 220 ml. 0 When the desired filling quantity is displayed,
 • Страница 130 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 130 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 g If "OK" is not pressed, the appliance automatically returns to the coffee mode after about 120 seconds without saving the entries. 0 To go back to the coffee mode, press the "MENU" button (Figure 5) or wait about 120
 • Страница 131 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 131 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 g 0 To go back to the coffee mode, press 14.1 the "MENU" button (Figure 5) twice or wait about 120 seconds until the 1 appliance automatically jumps back to coffee mode. 13.9 Resetting the appliance to factory settings
 • Страница 132 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 132 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 g 14.2 Emptying the waste coffee container 0 Carefully clean all the parts with hot water and detergent. 0 Put the suction pipe and the milk dispenser pipe back in place. The appliance shows how many coffees have been
 • Страница 133 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 133 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 g 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 to be emptied and the appliance thoroughly cleaned, incl. the brewing unit. Proceed as follows: Switch the coffee machine off using the On/Off button (Figure 11) (do not pull the power lead out) and
 • Страница 134 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 134 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 g 0 Before starting the descaling programme, clean the brewing unit (see „Cleaning the brewing unit“ page 132). 0 Press the "MENU" button (Figure5). The menu option «CHOOSE LANGUAGE» appears. 0 Press the scrolling
 • Страница 135 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 135 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 g shows a progress bar and percentage « 100%». After a few seconds the display just shows «FILL TANK !» 0 Empty the rinsing water out of the container. 0 Take out the water tank, fill it with clean water and put it back
 • Страница 136 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 136 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 g «INSERT BREWING UNIT !» • Someone probably forgot to put the brewing unit back in the coffee machine after cleaning it. 0 Insert the brewing unit, see „Cleaning the brewing unit“ page 132 «GENERAL ALARM» • The inside
 • Страница 137 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 137 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 g 3 • 0 • 0 • 0 • 0 Attention: The brewing unit can only be taken out when the appliance is switched off using the On/Off button at the front of the appliance. The appliance should not be disconnected from the mains. If
 • Страница 138 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 138 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 g 17 Technical data Mains voltage: Power consumption: ; 18 19 220-240 V 1350 W This appliance conforms with the following EC Directives: • Low Voltage Directive 2006/95/EC • EMC Directive 89/336/EEC with amendments
 • Страница 139 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 139 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d geehrte d Sehr geehrter Kundin, sehr Kunde, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise! Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen auf
 • Страница 140 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 140 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d 1 Bildlegende 1.1 1.3 Vorderansicht (Bild 1) Tropfgitter Warmhaltekanne Hauptschalter (Geräterückseite) Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf Bedienfeld (siehe Bild 3) Deckel für Kaffeebohnenbehälter Deckel für
 • Страница 141 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 141 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d 2 Kaffee und Espresso • • • • • • Die Funktion Ihres Vollautomaten garantiert Ihnen einfachste Bedienung, bei der Kaffeezubereitung ebenso wie bei der Wartung und Pflege. Der vorzügliche, individuelle Geschmack wird
 • Страница 142 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 142 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d • Verpackungsmaterial, wie z.B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Sicherheit beim Betrieb • Achtung! Kaffeeauslauf, Heißwasserdüse, Milchabgaberohr und Tassenablage werden funktionsbedingt während des
 • Страница 143 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 143 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d 4 Übersicht der Menüpunkte • • • • • • • • • • • Menü «RESET» Zurücksetzen der geänderten Geräteparameter auf Werkseinstellung. Im folgenden finden Sie eine Übersicht über die Menüpunkte, in denen Sie die werksseitig
 • Страница 144 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 144 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d 0 Schließen Sie das Gerät ausschließlich an eine geerdete Steckdose an. Benutzen Sie keine nicht geerdete Steckdose. 6.2 Wasser einfüllen Vergewissern Sie sich vor jedem Einschalten, ob sich Wasser im Wassertank
 • Страница 145 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 145 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d 0 Setzen Sie den Wassertank wieder ein (Bild 7). Drücken Sie dabei den Tank fest an, damit sich das Ventil des Wassertanks öffnet. Das Display zeigt nun: 6.5 «WASSERDÜSE EINSETZEN+ MENU DRÜCKEN» 0 Setzen Sie die
 • Страница 146 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 146 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d 0 Drücken Sie die Tasten Blättern "<" oder ">" (Bild 6) so oft, bis der Menüpunkt «WASSERHÄRTE» erscheint. 0 Bestätigen Sie den Menüpunkt mit der Taste "OK" (Bild 6). Das Display zeigt die aktuelle Einstellung, z.B.
 • Страница 147 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 147 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d Beschädigung verursacht durch Fremdkörper im Mahlwerk können von der Garantie ausgeschlossen sein. Das Gerät ist auf eine mittlere Tassengrösse und normale Kaffeestärke voreingestellt. Wählen Sie je nach Geschmack
 • Страница 148 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 148 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d 3 Wenn das Display die Meldung «TRESTERBEHÄLTER LEEREN» anzeigt, ist der Tresterbehälter voll und muss geleert sowie gereinigt werden, siehe „Tresterbehälter leeren“ Seite 159. Solange der Tresterbehälter nicht
 • Страница 149 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 149 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d eingestellt. Sie können Ihre bevorzugte Tassengrösse und Kaffeestärke wie unter „Programm für Kanne einstellen (Kaffeestärke und Füllmenge für die Kanne)“ Seite 154 beschrieben einstellen. 0 Drehen Sie den Deckel der
 • Страница 150 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 150 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d muss das Programm neu gestartet werden. Dabei muss die Menge Kaffee, die sich bereits in der Kanne befindet, berücksichtigt werden, damit die Kanne nicht überfüllt wird. 9 schalteter Maschine ein, da dieses sonst im
 • Страница 151 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 151 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d 10 Cappuccino oder heisse Milch zubereiten (Kaffee und Milchschaum) Sie können mit dieser Funktion entweder heisse, aufgeschäumte Milch, oder in einem Arbeitsgang Cappuccino zubereiten. 0 Den Deckel des Milchbehälters
 • Страница 152 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 152 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d den Stand des Milchaufschäumens anzeigt. 3 Die Milchmenge ist auf einen Standardwert voreingestellt. Sie können diesen nach Ihrem Geschmack ändern und speichern, siehe „Programm für Cappuccino einstellen (Milchmenge
 • Страница 153 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 153 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d • Wenn der Kaffee tröpfchenweise oder nicht ganz austritt, muss der Knopf um eine Position im Uhrzeigersinn gedreht werden. Drehen Sie jeweils um eine Position, bis eine zufrieden stellende Kaffeeausgabe erreicht wird.
 • Страница 154 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 154 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d Wird „OK“ nicht gedrückt, kehrt das 3 Gerät nach ca. 120 Sekunden automatisch in den Kaffeemodus zurück, ohne die Eingaben zu speichern. 0 Das Display springt nach der Programmierung automatisch zum Menüpunkt
 • Страница 155 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 155 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d Das Display springt nach der Programmierung automatisch zum Menüpunkt «KANNE KAFFEESTÄRKE» zurück. 0 Wenn Sie die Füllmenge für die Kanne ändern und speichern wollen, drücken Sie die Taste Blättern ">" (Bild 5) so oft,
 • Страница 156 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 156 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d 3 Die Speicherung der Tassenfüllmenge ist nur für 1 Tasse möglich. Für den Bezug von 2 Tassen werden die gespeicherten Werte verdoppelt. 13.6 Programm für Cappuccino einstellen (Milchmenge und Kaffeemenge
 • Страница 157 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 157 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d 13.7 Programm für Heißwasser ein13.8 Anzahl der bezogenen Kaffees, stellen (Ausgabemenge programAnzahl der bezogenen Kannen mieren) und Anzahl Entkalkungen abfragen (Statistik) Das Gerät ist werkseitig eine
 • Страница 158 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 158 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d 0 Um in den Kaffeemodus zurückzukeh- 14 ren, drücken Sie abschließend 2-mal die Taste "MENU" (Bild 5) oder warten Sie ca. 120 Sek., bis das Gerät automatisch in den Kaffeemodus zurückspringt. 14.1 13.9 Gerät auf
 • Страница 159 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 159 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d 0 Reinigen Sie regelmässig den Milchbehälter, siehe „Milchbehälter reinigen“ Seite 159. 14.3 0 Überprüfen Sie, dass die Öffnungen des 0 Kaffeeauslaufs nicht verstopft sind. Zum Säubern können Sie mit einer Nadel den
 • Страница 160 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 160 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d mehl in die Brüheinheit gelangen, da der Kanal gefüllt werden muss. Dies kann den ersten Kaffee beeinflussen. 14.5 Brüheinheit reinigen 0 0 0 0 Wir empfehlen, die Brüheinheit (je nach Nutzungsintensität) regelmäßig zu
 • Страница 161 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 161 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d 14.6 Entkalkungsprogramm durchführen Das Entkalkungsprogramm ermöglicht eine einfache und wirksame Entkalkung Ihres Gerätes. Wenn Sie durch die Displayanzeige «BITTE ENTKALKEN !» darauf hingewiesen werden, muss das
 • Страница 162 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 162 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d 0 Den Wassertank herausnehmen, mit frischem Wasser füllen und wieder einsetzen. Das Display zeigt in der oberen Zeile abwechselnd «GERÄT SPÜLT» und «TASTE MENU DRÜCKEN» und in der unteren Zeile einen Fortschrittsbalken
 • Страница 163 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 163 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d «TRESTERBEHÄLTER LEEREN» • Der Tresterbehälter ist voll. 0 Den Tresterbehälter wie in „Tresterbehälter leeren“ Seite 159 beschrieben leeren, reinigen und richtig wieder einsetzen. «TRESTERBEHÄLTER EINSETZEN» • Der
 • Страница 164 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 164 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d • Die Brüheinheit ist zu kalt. 0 Vor der Kaffeezubereitung die Brüheinheit mit dem Spülprogramm aufheizen (siehe „Spülen durchführen“ Seite 148). Der Kaffee hat wenig Crema • Der Kaffee ist zu grob gemahlen. 0 Den
 • Страница 165 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 165 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d • 0 • 0 • 0 Es wurde Kaffeepulver verwendet (anstatt der Kaffeebohnen), und die Maschine gibt keinen Kaffee ab. Es wurde zuviel vorgemahlener Kaffee eingefüllt. Die Brüheinheit entnehmen und das Innere der Maschine wie
 • Страница 166 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 166 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 d 19 Entsorgung 2 Verpackungsmaterial Die Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar. Die Kunststoffteile sind gekennzeichnet, z.B. >PE<, >PS< etc. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien
 • Страница 167 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 167 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c zákaznice, c Vážená zákazníku, vážený laskavì si peèlivì pøeètìte tento návod k obsluze. Dodržujte pøedevším bezpeènostní pokyny! Návod k použití peèlivì uschovejte a pøedejte ho i pøípadnému dalšímu majiteli
 • Страница 168 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 168 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c 1 Popis obrázkù 1.1 1.3 Pohled zepøedu na pøístroj s otevøenými servisními dvíøky (obr. 3) Pohled zepøedu (obr. 1) A Odkapávací møížka B Termokonvice C Hlavní vypínaè (na zadní stranì pøístroje) D Výškovì pøestavitelný
 • Страница 169 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 169 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c 2 Káva a espreso • • • • • • Vybavení plnì automatického kávovaru umožòuje nejen velmi snadno pøipravit kávu, ale i provádìt údržbu pøístroje. Následující funkce jsou urèeny pro individuální nastavení pøístroje: systém
 • Страница 170 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 170 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c Zajištìní bezpeènosti dìtí • Nenechávejte zapnutý pøístroj bez dozoru, a to pøedevším v pøípadì, když se v jeho blízkosti nacházejí dìti! • Dávejte pozor, aby si s pøístrojem nehrály dìti. • Obalový materiál, jako
 • Страница 171 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 171 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c 4 Pøehled bodù menu • • • • • • • • • • • Menu „RESETOVAT“ Nastavení zmìnìných parametrù pøístroje na výchozí hodnoty zvolené ve výrobì. Dále v tomto odstavci je uveden pøehled bodù menu, v nìmž mùžete mìnit pùvodní
 • Страница 172 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 172 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c 6.2 Doplnìní vody Pøed každým zapnutím pøístroje se pøesvìdète, zda je v zásobníku voda a podle potøeby ji doplòte. Pøístroj spotøebovává vodu pøi každém zapnutí resp. vypnutí na automatické proplachování. 0 Vyjmìte z
 • Страница 173 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 173 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c se objeví sloupec, který ukazuje prùbìh zvolené funkce. Jakmile je šálek naplnìn cca. 30 ml vody, je sloupec plný. Na displeji se objeví „PŘÍSTROJ SE VYPÍNÁ ČEKEJTE…“ a pøístroj se vypne. 0 Doplòte zrnkovou kávu do
 • Страница 174 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 174 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c proužkem anebo se informujte ve vodárnì. Zjištìní stupnì tvrdosti vody 0 Ponoøte zkušební proužek na cca. 1 s do studené vody. Nechejte okapat vodu a urèete stupeò tvrdosti podle rùžovì zbarvených polí. Žádné nebo
 • Страница 175 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 175 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c kost šálku. Na displeji se objeví nastavená velikost šálku. Výrobce nastavil standardní množství. Nastavené množství pro každou velikost šálku mùžete zmìnit a uložit – viz „Nastavení programu pro cappuccino
 • Страница 176 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 176 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c 3 7.1 Pøi prvním zapnutí kávovaru byste mìli pøipravit alespoò 4-5 šálkù, než budete moci pøipravit skuteènì chutný nápoj. Tipy pro pøípravu teplejší kávy • Pokud ihned po zapnutí pøístroje chcete namlít malé množství
 • Страница 177 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 177 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c „Konvice“, napø. „KONVICE EXTRA JEMNÁ“. Na spodní øádce jsou zobrazena tlaèítka pro pohyb v menu „<“ nebo „>“ a poèet šálkù, které mají být pøipraveny do konvice, napø.: „< > 4“. (obr. 19). Pøístroj pøipraví poslední
 • Страница 178 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 178 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c V prùbìhu spaøování nedoplòujte mletou kávu. Jakmile je spaøování dokonèeno a pøístroj je opìt pøipraven k použití, je možné doplnit mletou kávu pro další šálek. Nesypejte mletou kávu do vypnutého pøístroje, protože by
 • Страница 179 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 179 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c urèeno v menu „PROGRAM CAPPUCCINO“. 0 Trubku pro dávkování mléka (obr. 28) otoète a postavte pod výrok kávy a trubku pro dávkování mléka 10.3 dostateènì velký šálek. 0 Stisknìte jednou tlaèítko „Konvice/ Cappuccino“
 • Страница 180 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 180 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c Na displeji se na nìkolik sekund objeví hlášení „ČEKEJTE…“. Pøístroj je nyní opìt pøipraven k pøípravì kávy, na displeji se objeví naposledy zvolené nastavení. 3 3 Výrobce nastavil na pøístroji standardní množství.
 • Страница 181 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 181 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c 13.2 Nastavení teploty kávy 0 0 0 0 0 Teplotu mùžete nastavit ve tøech stupních. Teplota kávy je definována následujícím zpùsobem: „NÍZKÁ TEPLOTA“ „STŘEDNÍ TEPLOTA“ „VYSOKÁ TEPLOTA“ Ve výrobì je nastavena „VYSOKÁ
 • Страница 182 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 182 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c Pokud není stisknuto „OK“, pøístroj 0 Tisknìte tlaèítko pro pohyb v menu se vrátí po cca. 120 sekundách auto„<“ nebo „>“ (obr. 6), dokud se maticky do režimu pøípravy kávy bez neobjeví bod menu „PROGRAM uložení údajù.
 • Страница 183 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 183 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c Je-li sloupec zcela vyplnìn, odpovídá to maximálnímu plnicímu množství 220 ml na šálek. 0 Zobrazené požadované plnicí množství potvrïte stisknutím tlaèítka „OK“ (obr. 6). Tím je nastaveno plnicí množství. Pokud není
 • Страница 184 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 184 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c Pokud není stisknuto „OK“, pøístroj se vrátí po cca. 120 sekundách automaticky do režimu pøípravy kávy bez uložení údajù. Po naprogramování se displej automaticky vrátí do bodu menu „KÁVA NA CAPPUCCINO“. 0 Do režimu
 • Страница 185 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 185 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c provedených odvápòovacích cyklù, 14 napø. „POČET ODVÁPNĚNÍ 5“, pokud bylo provedeno pìt odvápòovacích cyklù. 0 Do režimu pøípravy kávy se vrátíte dvìma stisknutím tlaèítka „MENU“ (obr. 5), nebo poèkejte cca. 120 se-
 • Страница 186 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 186 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c 0 Nádobu na mléko èistìte pravidelnì – viz „Vyèištìní nádoby na mléko“, str. 186. 0 Zkontrolujte, zda otvory výtoku kávy nejsou ucpané. Pøi èištìní mùžete zaschlou usazenou kávu odstranit jehlou (obr. 34). 14.2
 • Страница 187 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 187 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c 0 0 0 0 sobu používání). Pokud jste pøístroj nepoužívali delší dobu (napø. po dobu dovolené), je nutné vyprázdnit nádobku na kávovou sedlinu a zásobník na vodu a pøístroj vèetnì spaøovací jednotky dùkladnì vyèistit.
 • Страница 188 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 188 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c pøípadné škody. Odvápòovací pøípravek obdržíte ve specializovaných prodejnách nebo si ho objednejte na servisní lince Electrolux. 3 0 0 0 0 0 0 Odvápnìní trvá cca. 45 minut a nesmí být pøerušeno. V pøípadì, že dojde k
 • Страница 189 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 189 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c pleji se objeví „PROPLACHOVÁNÍ“ a sloupec zobrazující prùbìh proplachování spolu s procentuálním údajem, napø. „ 55%“. Po nìkolika minutách je zásobník na vodu prázdný. Na horní øádce displeje se bude støídavì
 • Страница 190 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 190 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c • Jestliže mlýnek je pøíliš hluèný, mùže být zablokovaný kaménkem, který se dostal mezi kávová zrna. 0 Obrat’te se na servis. Na zablokování èi poškození mlýnku zpùsobené nežádoucími pøímìsmi se nevztahuje záruka.
 • Страница 191 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 191 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c Pokud zvolíte funkci nebo , nevytéká z pøístroje káva, nýbrž voda. • Mletá káva zùstala v násypce. 0 Kávu v ucpané násypce uvolnìte nožem (viz „Pøíprava nápoje z mleté kávy“, str. 177) (obr. 22). Vyèistìte spaøovací
 • Страница 192 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 192 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 c • • • • 17 Co dìlat, když chcete pøístroj pøepravit na jiné místo? Uschovejte originální obal, abyste v nìm mohli pøístroj pøepravovat. Jako ochranu proti poškrábání je bezpodmíneènì nutné používat originální fólii.
 • Страница 193 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 193 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o o VážSzanowni klienci! tej Prosimy o dok³adne przeczytanie instrukcji obs³ugi. A w szczególnoœci wskazówek dotycz¹cych bezpieczeñstwa u¿ytkowania! Instrukcjê obs³ugi nale¿y przechowywaæ w celu korzystania z niej w
 • Страница 194 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 194 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o 1 Opis rysunku 1.1 1.3 Widok z przodu (rys. 1) A B C D E F G H J K Kratka ociekowa O Dzbanek podtrzymuj¹cy ciep³o P Wy³¹cznik g³ówny (z ty³u urz¹dzenia) Q Wylot kawy o regulowanej wysokoœci R Panel obs³ugi (patrz rys.
 • Страница 195 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 195 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o 2 Kawa i kawa espresso • • • • • • Zasada dzia³ania tego automatu do kawy gwarantuje bardzo prost¹ obs³ugê, zarówno przy przyrz¹dzaniu kawy, jak i konserwacji i pielêgnacji urz¹dzenia. Znakomity i indywidualnie dobrany
 • Страница 196 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 196 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o • Materia³ów opakowaniowych, np. worków foliowych, nie nale¿y oddawaæ dzieciom do zabawy. Bezpieczeñstwo w trakcie u¿ytkowania • Uwaga! Otwór wyp³ywu kawy, dysza gor¹cej wody, rurka wyp³ywu mleka i tacka na fili¿anki
 • Страница 197 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 197 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o zablokowanie mechanizmu spowodowane przez cia³o obce, które dosta³o siê do œrodka, mo¿e nie zostaæ objête gwarancj¹. 4 Przegl¹d punktów menu • • • • • • • • • Poni¿ej przedstawiono przegl¹d punktów menu, za pomoc¹
 • Страница 198 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 198 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o Urz¹dzenia nie wolno wstawiaæ do 6.3 pomieszczeñ, w których mo¿e wyst¹piæ temperatura równa lub ni¿sza od 0 0 °C (urz¹dzenie mo¿e ulec uszkodzeniu z powodu zamarzniêcia wody). Uwaga! W przypadku wniesienia urz¹dzenia z
 • Страница 199 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 199 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o Na wyœwietlaczu pojawi siê tekst „NACIŚNIJ MENU, ABY WYBRAĆ POLSKI” we wszystkich mo¿liwych jêzykach. 0 Proszê poczekaæ, a¿ pojawi siê ¿¹dany jêzyk. Nastêpnie, w celu potwierdzenia, nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk
 • Страница 200 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 200 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o Po zakoñczeniu podgrzewania na urz¹dzeniu w górnym wierszu pojawi siê komunikat: «„PŁUKANIE”, a w dolnym wierszu pojawi siê wskaŸnik postêpu ze wskazaniem procentu „ 40%”. Nast¹pi automatyczne p³ukanie (trochê gor¹cej
 • Страница 201 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 201 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o ustawienie, np. „TWARDOŚĆ WODY 4”. 0 Naciskaæ przyciski przegl¹dania menu „<” lub „>” (rys. 6), tak czêsto, a¿ pojawi siê ¿¹dany stopieñ twardoœci. 0 Wybraæ ten punkt menu, naciskaj¹c przycisk „OK” (rys. 6). Je¿eli
 • Страница 202 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 202 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o na kawa zostaje zwil¿ona niewielk¹ iloœci¹ wody. Po krótkiej przerwie rozpoczyna siê w³aœciwe zaparzanie. Kawa zostanie nalana do fili¿anki, a na wyœwietlaczu w górnym wierszu pojawi siê wybrana wielkoœæ fili¿anki, 3 w
 • Страница 203 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 203 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o mo¿na równie¿ wykorzystaæ do podgrzania fili¿anki u¿ywanej do kawy. W takim przypadku wystarczy spuœciæ gor¹c¹ wodê do fili¿anki (a nastêpnie wylaæ). • Nie u¿ywaæ zbyt grubych, niepodgrzanych fili¿anek, poniewa¿
 • Страница 204 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 204 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o Je¿eli w ci¹gu kilku sekund nie zostanie przyciœniêty ¿aden przycisk, urz¹dzenie zaproponuje na wyœwietlaczu nastêpny krok: „WYBIERZ ILOŚĆ FILIŻANEK I NACIŚNIJ PRZYCISK DZBANEK”. 0 Po wybraniu ¿¹danej iloœci fili¿anek
 • Страница 205 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 205 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o lonej kawy do wy³¹czonego urz¹dzenia, poniewa¿ wtedy zostanie ona rozsypana w jego wnêtrzu. 1 U¿ywaæ wy³¹cznie kawy mielonej przeznaczonej do parzenia w automatach Espresso. Otwór ten nie jest przeznaczony na kawê
 • Страница 206 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 206 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o Wielkoœæ fili¿anek wskazana w górnym wierszu wyœwietlacza (np. „FILIŻANKA ESPRESSO”) nie ma tu znaczenia, poniewa¿ iloœæ przygotowywanej kawy jest zaprogramowana w Menu „PROGRAM CAPPUCCINO”. 0 Odchyliæ rurkê wyp³ywu
 • Страница 207 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 207 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o 11 Przygotowywanie gor¹cej 12 wody Ustawianie stopnia mielenia Gor¹c¹ wodê mo¿na u¿ywaæ do podgrzewania fili¿anek i do przygotowywania gor¹cych napojów, np. herbaty lub gotowych zup w proszku. Fabrycznie m³ynek jest
 • Страница 208 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 208 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o 13 Ustawienia menu 13.1 Ustawianie jêzyka 0 0 0 0 Mo¿na wybraæ jeden z wielu dostêpnych jêzyków. Wybór innego jêzyka: Nacisn¹æ przycisk „MENU” (rys. 5). Pojawi siê punkt menu „WYBIERZ JĘZYK”. Wybraæ ten punkt menu,
 • Страница 209 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 209 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o a¿ pojawi siê punkt menu „AUTO CZAS WYŁĄCZENIA”. 0 Wybraæ ten punkt menu, naciskaj¹c przycisk „OK” (rys. 6). Na wyœwietlaczu pojawi siê aktualne ustawienie, np. „AUTO CZAS WYŁ. 1 H”. 0 W razie potrzeby przyciskami
 • Страница 210 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 210 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o dach automatycznie powróci do trybu przygotowania kawy bez zapisywania wprowadzonych ustawieñ. Po zaprogramowaniu komunikat powraca automatycznie do punktu menu „IL. KAWY W DZB./FIL.”. 0 Aby powróciæ do trybu
 • Страница 211 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 211 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o 0 Wybraæ ten punkt menu, naciskaj¹c przycisk „OK” (rys. 6). Na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat „ILOŚĆ MLEKA”. 0 Aby zmieniæ i zapisaæ iloœæ mleka do przygotowania cappuccino, nale¿y potwierdziæ punkt menu przyciskiem
 • Страница 212 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 212 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o 0 Po pojawieniu siê ¿¹danej iloœci potwierdziæ wybór, naciskaj¹c przycisk „OK” (rys. 6). Iloœæ ta zostanie teraz zaprogramowana. Je¿eli przycisk „OK” nie zostanie wciœniêty, urz¹dzenie po ok. 120 sekundach
 • Страница 213 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 213 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o czu pojawi siê komunikat „PRZYWR UST. POCZ NIE”. 0 Naciskaæ przycisk przegl¹dania menu „<” (rys. 6), a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat „ PRZYWR UST. POCZ TAK”. 0 Wybraæ ten punkt menu, naciskaj¹c przycisk „OK”
 • Страница 214 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 214 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o wszystkie resztki, które osadzi³y siê na dnie. Wa¿ne: Za ka¿dym razem, gdy wyjmowana jest podstawka ociekowa opró¿niony, musi zostaæ te¿ pojemnik na fusy – nawet, gdy nie jest jeszcze pe³ny. Je¿eli czynnoœæ ta nie
 • Страница 215 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 215 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o zaparzacz (rys. 38), a nastêpnie wyci¹gn¹æ zaparzacz. 3 0 0 0 0 0 0 0 3 Uwaga: Wyjêcie zaparzacza jest mo¿liwe tylko wtedy, gdy urz¹dzenie jest wy³¹czone przyciskiem W³./Wy³. znajduj¹cym siê 3 w przedniej czêœci
 • Страница 216 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 216 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o 0 Naciskaæ przyciski przegl¹dania menu „<” lub „>” (rys. 6) tak czêsto, a¿ pojawi siê punkt menu „USUWANIE KAMIENIA”. 0 Wybraæ ten punkt menu, naciskaj¹c przycisk „OK” (rys. 6). Na wyœwietlaczu pojawi siê komunikat
 • Страница 217 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 217 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o „PŁUKANIE ZAKOŃCZONE” i „NACIŚNIJ MENU”, a w wierszu dolnym s³upek postêpu oraz wartoœæ procentowa „ 90%”. 0 Nacisn¹æ przycisk „MENU” (rys. 5). Na wyœwietlaczu w wierszu górnym wyœwietlaj¹ siê na przemian komunikaty
 • Страница 218 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 218 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o które dosta³o siê do œrodka, mo¿e nie zostaæ objête gwarancj¹. „USUNĄĆ KAMIEŃ!” • Komunikat ten informuje, ¿e w automacie do kawy znajduj¹ siê osady kamienia. 0 Nale¿y jak najszybciej przeprowadziæ program
 • Страница 219 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 219 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o Gdy wybrana jest funkcja lub , z automatu nie p³ynie kawa, tylko woda. • Zmielona kawa zawiesi³a siê w kanale wsypowym. 0 Przepchaæ kana³ wsypowy zatkany zmielon¹ kaw¹ za pomoc¹ no¿a (patrz „Przygotowywanie naparu z
 • Страница 220 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 220 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 o – Ustawienie „1 CAPPUCCINO”: mleko zostanie silnie spienione. – Ustawienie „2 CAFFELATTE”: mleko zostanie s³abo spienione. • Je¿eli mleko zostaje spienione za s³abo, pojemnik na mleko jest prawdopodobnie nieprawid³owo
 • Страница 221 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 221 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h h Tisztelt Vásárló! el ezt a Kérjük, figyelmesen olvassa használati útmutatót. Mindenekelõtt kérjük, tartsa be az útmutató elsõ lapjain közölt biztonsági tudnivalókat. A használati útmutatót gondosan õrizze meg, hogy
 • Страница 222 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 222 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h 1 Jelmagyarázat 1.1 1.3 Elölnézet (1. ábra) O P Q R S T U V W X Y A B C D E F G H J K L Csepegtetõrács Melegen tartó kanna Fõkapcsoló (a készülék hátoldalán) Állítható magasságú kávékifolyó Kezelõmezõ (lásd 3. ábra) A
 • Страница 223 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 223 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h 2 Kávé és presszókávé • • • • • • A kávéautomata mûködése egyszerû kezelhetõséget biztosít a kávékészítés, valamint a karbantartás és a gondozás során is. A kitûnõ, egyéni íz az alábbiaknak köszönhetõ: elõforrázó
 • Страница 224 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 224 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h Biztonságos üzemeltetés • Vigyázat! A kávékifolyó, a forróvízfúvóka, a tejkifolyó és a csészetároló mûködés közben üzemszerûen felforrósodik. A gyermekeket tartsa távol a készüléktõl! • Vigyázat! Bekapcsolt
 • Страница 225 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 225 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h 4 A menüpontok áttekintése • • • • • • • • • „VÍZKŐMENTESÍTÉS” menüpont A vízkõ-mentesítési program elindítása. • „STATISZTIKA” menüpont Az elkészített csészék számának, a 4, 6, 8 vagy 10 csészés kannák számának és az
 • Страница 226 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 226 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h Figyelem! Ha a hideg helyrõl érkezõ készüléket meleg helyiségben állítja fel, a bekapcsolás elõtt várjon kb. 2 órát! A kifröccsenésbõl eredõ károk elkerülése érdekében javasoljuk, hogy helyezzen megfelelõ alátétet a
 • Страница 227 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 227 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h 0 Töltse fel a víztartályt, lásd „Víz betöltése”, 226. oldal. 0 Helyezze be ismét a víztartályt (7. ábra). A tartályt erõsen nyomja a helyére, hogy kinyíljon a víztartály szelepe. A kijelzõn ekkor a következõ látható:
 • Страница 228 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 228 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h nõ kikapcsolás után kapcsoljuk ki a készülék hátoldalán található fõkapcsolót is (9. ábra). 6.7 A vízkeménység beállítása Az elsõ üzembe helyezés után ill. más vízminõség használata esetén a készüléket be kell állítani
 • Страница 229 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 229 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h 7 Kávékészítés babkávéból A babkávéból történõ kávékészítés során a következõ folyamat teljesen automatikusan megy végbe: õrlés, adagolás, préselés, elõforrázás, forrázás és a leforrázott kávézacc kidobása. Az õrlési
 • Страница 230 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 230 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h lásd „A kávéhõmérséklet beállítása”, 235. oldal. • Ha a bekapcsolt készülékkel hosszabb idõn keresztül nem készített kávét, akkor a következõ használat elõtt a forrázóegység elõmelegítése céljából öblítse át a
 • Страница 231 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 231 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h 8 Több csésze kávé készítése a kanna funkcióval Ezzel a funkcióval teljesen automatikusan készíthet több csésze kávét közvetlenül a mellékelt nemesacél termoszkannába: õrlés, adagolás, préselés, elõforrázás, forrázás
 • Страница 232 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 232 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h 2 csészét készíti el, hogy elérje a kívánt 8 csészényi kávét. A készülék megszakítja a folyamatot, ha túl kevés víz van a víztartályban a kívánt funkció végrehajtásához, illetve ha tele van a zacctartály. A víztartály
 • Страница 233 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 233 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h 10 Cappuccino vagy forró tej készítése (kávé és tejhab) Ezzel a funkcióval forró, habosított tejet készíthet, illetve cappuccinót egy munkamenetben. 0 A tejtartály fedelét az óramutató járásával megegyezõ irányba kissé
 • Страница 234 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 234 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h 3 A tejmennyiség gyárilag szabványos értékre van beállítva. Ezt a saját ízlése szerint módosíthatja majd eltárolhatja, lásd „Cappuccino program beállítása (a tej és a kávé mennyiségének programozása)”, 238. oldal.
 • Страница 235 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 235 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h Mindig egy pozícióval fordítsa odébb, egészen a kielégítõ kávékiadás eléréséig. • Amennyiben túl gyorsan folyik ki a kávé, és a kávéhab sem felel meg az ízlésének, fordítsa vissza a gombot egy pozícióval, az óramutató
 • Страница 236 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 236 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h Ha nem nyomják meg az „OK” gombot, a készülék kb. 120 másodperc után a bevitel mentése nélkül automatikusan visszatér kávékészítési üzemmódba. A programozás után a kijelzõn automatikusan ismét a „HŐMÉRSÉKLET” menüpont
 • Страница 237 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 237 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h esetben válasszon más kávéerõssé0 A kávékészítési üzemmódba való get az extrakönnyûtõl az extraerõsig, visszatéréshez végül nyomja meg 25 lépésben. szer a „MENU” gombot (5. ábra) vagy várjon kb. 120 másodpercet, 0
 • Страница 238 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 238 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h Ha a sáv teljesen fel van töltve, az a maximális csészetöltési mennyiségnek felel meg, ami kb. 220 ml. 0 Amikor megjelenik a kívánt feltöltési mennyiség, nyugtázza az „OK” gombbal (6. ábra). Ezzel a kívánt feltöltési
 • Страница 239 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 239 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h mennyiségének felel meg, ami kb. 220 ml. 0 Amikor megjelenik a kívánt feltöltési mennyiség, nyugtázza az „OK” gombbal (6. ábra). Ezzel a kívánt feltöltési mennyiség került beállításra. Ha nem nyomják meg az „OK”
 • Страница 240 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 240 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h 0 lenik az eddig készített kávék száma, pl. 135 alkalommal történt kávékészítés esetén „ÖSSZES KÁVÉ 135”. 0 0 Nyomja meg ismételten a lapozásra szolgáló „<” vagy „>” gombot (6. ábra), hogy megjelenítse az elkészített
 • Страница 241 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 241 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h a túlcsorduló kávézacc eltömíti a 0 Rendszeresen ürítse ki a csepptálcát, kávégépet. de a legkésõbb akkor, amikor a csepptálca piros úszója (33. ábra) 3 A zacctartály kivétele esetén a kijelmegjelenik a csepegtetõrács
 • Страница 242 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 242 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h Ez rendkívül súlyos sérüléseket okozhat. Feltétlenül húzza ki a hálózati csatlakozódugót. 0 Kevés babkávéval kávét készítve próbálja ki a daráló mûködését. Az elsõ darálás alkalmával vagy tisztítás után kevesebb kávé
 • Страница 243 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 243 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h Várja meg, hogy a kijelzõ kikapcsoljon, majd nyissa fel a karbantartónyílást, és helyezze ismét be a forrázóegységet. 14.6 A vízkõmentesítõ program végrehajtása A vízkõmentesítõ program lehetõvé teszi a készülék
 • Страница 244 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 244 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h 0 0 0 0 0 244 A készülék ekkor elõ van készítve a friss vízzel való öblítésre. A kijelzõn a felsõ sorban váltakozva az „ÖBLÍTÉS” és a „TARTÁLYT TÖLTSE MEG!” felirat látható, az alsó sorban pedig egy folyamatjelzõ sáv
 • Страница 245 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 245 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h „TEGYE BE A ZACCTARTÁLYT!” • A zacctartályt a tisztítás után nem helyezték vissza. 0 Nyissa fel a karbantartónyílást, és helyezze be a zacctartályt. „TÖLTSE BE AZ ŐRÖLT KÁVÉT!” • Az õröltkávé-funkció kiválasztása után
 • Страница 246 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 246 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h • Nem alkalmas a kávékeverék. 0 Használjon kávéautomatához alkalmas kávékeveréket. A kávé túl lassan folyik ki. • Túl finomra van õrölve a kávé. 0 Fordítsa az õrlési finomság beállító gombját az óramutató járásával
 • Страница 247 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 247 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h 0 Alaposan tisztítsa meg a gép belsejét, lásd „A forrázóegység tisztítása”, 242. oldal. Ismételje meg a kávékészítést, és ennek során elõször állítsa a forgatható „kávéerõsség / õrölt kávé” gombot a helyes pozícióba,
 • Страница 248 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 248 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 h mányzathoz, a szemétszállítókhoz, vagy az üzlethez, amelyben a terméket megvásárolta. 19 Ha javításra van szükség Feltétlenül õrizze meg az eredeti csomagolást, beleértve a habosított darabokat is. A szállítási károk
 • Страница 249 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 249 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v v Vážený zákazník, prečítajte si pozorne tieto pokyny na obsluhu. Najmä dodržiavajte bezpečnostné pokyny na prvých stranách tohto návodu na obsluhu! Odložte si tieto pokyny na obsluhu pre budúcu potrebu. Tento návod na
 • Страница 250 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 250 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v 1 Popis obrázku 1.1 1.3 Predný pohľad (obr. 1) O A Mriežka odkvapkávacej misky P B Termálný džbán C Hlavný vypínač (zadná strana Q prístroja) R D Výškovo nastaviteľný dávkovač S kávy E Ovláddací panel (viď obr. 3) T F
 • Страница 251 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 251 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v 2 Káva a espresso • • • • • • Váš plnoautomatický prístroj je veľmi jednoduché obsluhovat’, či už pri príprave kávy alebo pri jeho údržbe. Jedinečná, individuálna chut’ sa dosiahne zohriatim varného systému: pred
 • Страница 252 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 252 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v Bezpečnost’ počas prevádzky • Upozornenie! Výtok kávy, tryska horúcej vody, dávkovač mlieka a podnos na šálky sú počas používania horúce. Chráňte pred det’mi! • Upozornenie! Nebezpečenstvo obarenia pri zapnutí trysky
 • Страница 253 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 253 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v 4 Súhrn možností ponuky • • • • • • V ďalšom texte uvádzame súhrn možností ponuky, ktoré sa používajú na zmenu a uloženie továrenských nastavení, ako aj spustenie programov a prehliadanie informácií. Podrobnejšie
 • Страница 254 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 254 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v 6 Pred prvým použitím 6.1 Nastavenie prístroja a jeho zapojenie Vyberte si vhodný povrch, ktorý je vodorovný, stabilný, teplovzdorný a vodovzdorný. 1 254 Do zásobníka na vodu lejte len studenú vodu. Nikdy do zásobníka
 • Страница 255 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 255 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v 6.4 Prvé zapnutie Ak ste prístroj zapli prvý krát, tak automatický proces zapínania bude pokračovat’ až po zvolení požadovaného jazyka. 0 Zapnite prístroj pomocou hlavného vypínača na zadnej strane prístroja (obr. 9).
 • Страница 256 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 256 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v 6.5 Zapnutie prístroja 3 Pred zapnutím vždy skontrolujte, či je v nádrži na vodu dostatok vody a prípadne ju dolejte. Prístroj potrebuje vodu pre automatický proces oplachovania vždy pri 6.7 zapínaní a vypínaní. 0
 • Страница 257 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 257 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v 0 0 0 0 0 Nastavenie a uloženie úrovne tvrdosti vody Môžete nastavit’ 4 úrovne tvrdosti. Prístroj je prednastavený na úroveň 4. Stlačte tlačidlo "MENU" (PONUKA) (obr. 5) pri zapnutom prístroji. Objaví sa položka ponuky
 • Страница 258 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 258 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v Ak sa po nastavení veľkosti šálky 3 alebo sily kávy nestlačí žiadne tlačidlo v priebehu niekoľkých sekúnd, prístroj na svojom displeji navrhne ďalší krok: «PRESS 1 OR 2 CUPS KEY» (STLAČTE TLAČIDLO 1 ALEBO 2 ŠÁLKY). 3 0
 • Страница 259 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 259 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v • Ak ste dlhší čas nedávkovali žiadnu kávu pri zapnutom prístroji, tak musíte najprv prepláchnut’ systém, aby sa zohriala varná jednotka. Vyberte funkciu oplachovania v príslušnej ponuke (viď „Opláchnutie“, strana
 • Страница 260 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 260 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v proces varenia. Doplňte nádobu na zrnkovú kávu a stlačte tlačidlo "jug/ cappuccino" (džbán/cappuccino) (obr. 19). Potom prístroj už len pripraví dve zvyšné šálky na dokončenie požadovaných 8 šálok. Ak na dokončenie
 • Страница 261 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 261 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v nepripraví žiadnu kávu, káva sa rozpráši po celom prístroji a znečistí ho, alebo bude káva vytekat’ z otvorov pomaly po kvapkách a zobrazí sa správa «GROUND TOO FINE ADJUST MILL + PRESS HOT WATER KEY» (KÁVA PRÍLIŠ
 • Страница 262 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 262 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v 3 Po osadení nádrže na mlieko prístroj navrhne na displeji ďalší krok: «PRESS JUG KEY X1 FOR CAPPUCCINO, X2 FOR MILK ONLY» (STLAČTE DŽBÁNOVÉ TLAČIDLO X1 PRE CAPPUCCINO, X2 IBA PRE MLIEKO). 10.1 Príprava cappuccina 0
 • Страница 263 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 263 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v 0 Teraz vyberte nádrž na mlieko a vyčistite trysky na prístroji pomocou vlhkej handričky (obr. 31). 0 Dajte trysku na horúcu vodu naspät’ (obr. 10). 3 11 Po skončení čistenia vezmite nádrž na mlieko a dajte ju do
 • Страница 264 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 264 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v 13 13.1 0 0 0 0 3 0 264 spôsobuje rovnomerný rapotavý 13.2 Nastavenie teploty kávy zvuk. Ak počas mletia počujete Môžete si vybrat’ spomedzi troch takýto zvuk, ihneď prístroj vypnite a teplôt. Teplotné hladiny kávy sú
 • Страница 265 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 265 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v 13.3 Nastavenie času vypnutia 0 Pre návrat do režimu kávy stlačte tlačidlo "MENU" (PONUKA) (obr. 5) alebo počkajte pribl. 120 sekúnd, pokým prístroj automaticky neskočí naspät’ do režimu kávy. Ak sa zariadenie chvíľu
 • Страница 266 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 266 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v Po naprogramovaní displej 13.5 Nastavenie programu kávy automaticky skočí naspät’ na (programovanie hladiny možnost’ ponuky naplnenia) «JUG COFFEE TASTE» Prístroj je prednastavený na (CHUŤ KÁVY PRE DŽBÁN)». normálne
 • Страница 267 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 267 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v Ak sa "OK" nestlačí, tak sa prístroj po približne 120 sekundách vráti automaticky do režimu prípravy kávy bez uloženia nastavenia. Po naprogramovaní displej automaticky skočí spät’ do ponuky pre nastavenie hladiny
 • Страница 268 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 268 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v Ak je lišta úplne celá, znamená to max. naplnenie šálky pre program cappuccino, čo je pribl. 220 ml. 0 Ak sa zobrazí požadovaná hladina naplnenia, potvrďte ju tlačidlom "OK" (obr. 6). Hladina naplnenia sa týmto
 • Страница 269 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 269 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v (CELKOVÝ POČET 135) pre 135 pripravených káv. 0 Opakovane stláčajte rolovacie tlačidlá "<" alebo ">" (obr. 6) na zobrazenie počtu pripravených džbánov pre každú možnú veľkost’ pre program džbánu (4 šálky, 6 šálok, 8
 • Страница 270 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 270 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v 0 0 0 0 0 14.2 0 0 270 Pozor, aby sa odstránili všetky viď „Vyprázdnenie odpadovej zvyšky aj z dna nádoby. nádoby na kávovinu“, strana 270. Dôležité: Vždy, keď vyprázdňujete Pravidelne vyprázdňujte odkvapkávaciu misku,
 • Страница 271 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 271 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v 0 Vyebrte zvyšné kávové zrná (napr. vysávačom s hadicou a štrbinovou násadou). 3 Ak sa cudzí predmet nedarí vybrat’, spojte sa so zákazníckym servisom. Zablokovanie alebo poškodenie spôsobené cudzími predmetmi v
 • Страница 272 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 272 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v jej výšku (pred vložením) stlačením varnej jednotky zhora a zboku ako ukazuje obr. 41. 3 Ak je stále t’ažko zasunút’ varnú jednotku, zatvorte servisné dvierka, vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky a zasuňte ju
 • Страница 273 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 273 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v 0 0 0 0 Po približne 45 minútach sa vodná nádrž vyprázdni a horná čast’ displeja sa mení medzi «DESCALE COMPLETE» (ODVÁPNENIE DOKONČENÉ) a «PRESS MENU KEY» (STLAČIT’ TLAČIDLO PONUKA), pričom spodná čast’ ukazuje
 • Страница 274 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 274 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v • 0 • 0 «GROUND COFFEE TOO FINE SET GRIND LEVEL + PRESS HOT WATER KEY» (ZOMLETÁ KÁVA PRÍLIŠ JEMNÁ, NASTAVTE MLYNČEK + STLAČTE TLAČIDLO PRE HORÚCU VODU) Kávovar nemôže pripravovat’ kávu. Pod trysku s horúcou vodou
 • Страница 275 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 275 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v «GENERAL ALARM» (VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA) • Vnútro prístroja je veľmi znečistené. 0 Opatrne poumývajte vnútro prístroja, viď „Čistenie varnej jednotky“, strana 271. Ak kávovar stále ukazuje túto správu, aj keď bol
 • Страница 276 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 276 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v Varnú jednotku nie je možné vytiahnut’ na čistenie • Kávovar je zapnutý. Varná jednotka sa môže vytiahnut’, len ak je prístroj vypnutý. 0 Vypnite prístroj a vyberte varnú jednotku (viď „Čistenie varnej jednotky“,
 • Страница 277 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 277 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v 17 Technické údaje Siet’ové napätie: Príkon: ; 18 spracovateľa vášho domového odpadu alebo v obchode, kde ste tento výrobok zakúpili. 220-240 V 1350 W Tento prístroj je v súlade s nesledujúcimi smernicami ES: •
 • Страница 278 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 278 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 v 278
 • Страница 279 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 279 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x xSpoštovani kupec, Prosimo vas, da skrbno preberete navodilo za uporabo. Predvsem vas prosimo, da preberete vse varnostne napotke na prvih straneh navodila za uporabo! Shranite navodilo za uporabo, da vam bo pri roki v
 • Страница 280 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 280 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x 1 Legenda 1.1 1.3 Pogled od spredaj (slika 1) A Rešetka odkapne posode B Termo vrč C Glavno stikalo (na zadnji strani aparata) D Po višini nastavljiv iztok kave E Komandna plošča (glejte sliko 3) F Pokrov posode za
 • Страница 281 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 281 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x 2 Kava in espresso • • • • • • Vaš popolnoma avtomatičen kavni aparat ne bi mogel biti bolj preprosto uporaben, tako pri kuhanju kave kot pri vzdrževanju. Odlična, individualna aroma je zagotovljena s sistemom za
 • Страница 282 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 282 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x Varnost med delovanjem • Pozor! Med delovanjem se iztok kave, iztok mleka in polica za gretje skodelic močno segrejejo. Otrokom ne dovolite v bližino aparata! • Pozor! Nevarnost opeklin pri vklopu šobe za vročo vodo
 • Страница 283 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 283 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x 4 • «CAPPUCCINO PROGRAM» (PROGRAM CAPPUCCINO) menu Prilagodite količino mleka ali kave za cappuccino. • «HOT WATER PROGRAM» (PROGRAM VROČA VODA) menu Nastavite količino vroče vode. • «DESCALE» (ODSTRANJEVANJE KOTLOVCA)
 • Страница 284 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 284 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x 6 Pred prvo uporabo 6.1 Postavitev in priključitev aparata Postavite aparat na primerno ravno, stabilno, neogrevano in vodoodporno površino. 1 potisnite posodo v ležišče, tako da se odpre ventil posode za vodo. Da si
 • Страница 285 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 285 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x 6.4 Prvi vklop Ko prvikrat prižgete aparat, se samodejni postopek vklopa nadaljuje samo, če ste izbrali želeni jezik. 0 Vklopite aparat z glavnim stikalom na hrbtni strani aparata (slika 9). Na zaslonu se prikazuje
 • Страница 286 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 286 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x 6.5 Vklop aparata Pred vsakim vklopom preverite, da je v posodi za vodo voda, in jo po 6.7 potrebi dolijte. Aparat za kavo potrebuje vodo za proces samodejnega čiščenja ob vsakem vklopu in izklopu aparata. 0 Vklopite
 • Страница 287 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 287 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x 0 0 0 0 0 0 Nastavitev in shranitev ugotovljene vrednosti trdote vode Nastavite lahko 4 nivoje trdote vode. Aparat za kavo je tovarniško nastavljen na trdoto vode 4. Pritisnite gumb "MENU" (slika 5), ko je aparat
 • Страница 288 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 288 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x (slika 13) v smeri urnega kazalca proti položaju "čaša“. Po par sekundah je aparat znova pripravljen za uporabo in lahko si skuhate še eno skodelico kave. Na zaslonu je prikazana zadnja izbrana nastavitev. toplotne
 • Страница 289 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 289 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x 7.1 Nasveti za bolj vročo kavo • Če želite takoj po vklopu aparata skuhati bolj kratko kavo (manj od 60 ml), splaknite skodelico z vročo vodo iz postopka izzračevanja, da jo ogrejete. • Nastavite višjo temperaturo kave
 • Страница 290 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 290 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x 0 Zdaj lahko vzamete kavnik in zaprete pokrov (slika 20), da ohranite kavo toplo dalj časa. na osnovne operacije, ki so potrebne za zaporedno kuhanje več kav za kavnik. 0 Preverite, da je posoda za vodo polna, da je v
 • Страница 291 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 291 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x položaj (za 1 skodelico) ali (za 2 skodelici) da izberete funkcijo "mleta kava". S tem onesposobite delovanje mlinčka. Na zaslonu se izpiše obvestilo, npr. «ESPRESSO CUP PRE-GROUND 1 CUP» (SKODELICA ZA ESPRESSO (1
 • Страница 292 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 292 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x 0 Preverite, da je sesalna cev pravilno vstavljena (slika 25); nato denite pokrov nazaj na posodo za mleko in ga učvrstite z rahlim obratom v smeri urnega kazalca. 0 Potegnite ven šobo za vročo vodo (slika 10) in
 • Страница 293 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 293 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x 10.3 Čiščenje šob Po vsakem segrevanju mlaka ali pripravi cappuccina je treba šobe na posodi za mleko očistiti, sicer se mlečni ostanki lahko prisušijo: 0 Postavite primerno posodo pod cev za iztok mleka in pritiskajte
 • Страница 294 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 294 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x 3 Ne zavrtite vrtljivega gumba za nastavitev zrnatosti mletja predaleč, sicer bo kava, ko boste izbrali 2 skodelici, morda iztekala samo po kapljicah. 3 Učinek spremenjene nastavitve bo opazen šele po vsaj 2 skodelicah
 • Страница 295 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 295 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x 0 Za povratek v stanje za pripravo kave po končani nastavitvi pritisnite tipko "MENU" (slika 5) ali počakajte približno 120 sekund, da se aparat samodejno vrne v stanje za pripravo kave. 13.3 Nastavite časa izklopa 0 0
 • Страница 296 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 296 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x približno 120 sekund, da se aparat 0 Ko je prikazana želena jakost samodejno vrne v stanje za arome kave, jo potrdite z gumbom pripravo kave. "OK" (slika 6). Izbranajakost kave se shrani v spomin. 13.5 Nastavitev
 • Страница 297 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 297 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x 0 Ko je prikazana želena količina, jo potrdite z gumbom "OK" (slika 6). S tem ste shranili izbrano količino v pomnilnik. Če ne pritisnete tipke "OK", se po približno 120 sekundah aparat vrne v stanje za pripravo kave,
 • Страница 298 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 298 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x Ko je letvica dopolnjena, to predstavlja največjo količino kave pri programu cappuccino in sicer približno 220 ml. 0 Ko je prikazana želena količina, jo potrdite z gumbom "OK" (slika 6). S tem ste shranili izbrano
 • Страница 299 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 299 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x pripravljenih skodelic kave, npr. «TOT. COFFEES 135» (SKUPAJ 135 KAV) za 135 skuhanih skodelic kave. 0 Pritiskajte tipko za listanje "<" ali ">" (slika 6), da prikažete število pripravljenih kavnikov v vseh velikostih,
 • Страница 300 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 300 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x 1 0 0 0 0 0 0 0 Ne uporabljajte ostrih ali jedkih čistil. Notranjost in zunanjost aparata čistite samo z vlažno krpo. 0 Vsak dan vzemite ven posodo za vodo (slika 7) in zlijte proč vso preostalo vodo. Splaknite posodo
 • Страница 301 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 301 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x 14.4 Čiščenje kavnega mlinčka Ostanke mlete kave lahko odstranite iz posode za kavna zrna z majhno, mehko ščetko ali sesalnikom za prah. Pozor! Nikdar ne nalijte vode v mlinček, saj bi to poškodovalo mehanizem mlinčka.
 • Страница 302 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 302 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x Slika 44: Rdeča gumba nista pravilno izskočila. 0 Znova namestite odkapno posodo in posodo za kavno usedlino. 0 Zaprite servisna vratca. 3 Če kuhalna enota ni bila pravilno vstavljena, torej če niste slišali, da je
 • Страница 303 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 303 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x 1 0 0 0 0 Opozorilo: Zagotovite, da sredstvo za odstranjevanje kotlovca ne brizgne na površine, ki so občutljive na kislino, npr. na marmor, apnenec ali keramiko. Vstavite šobo za vročo vodo (slika 10). Postavite
 • Страница 304 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 304 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x 0 Zlijte vodo iz posode. 0 Odstranite posodo za vodo, nalijte vanjo čisto vodo in jo vrnite na svoje mesto. Aparat je zdaj pripravljen za rabo, pri čemer je v takšnem stanju, v kakršnem je bil pri zadnjem kuhanju kave.
 • Страница 305 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 305 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x • 0 • 0 • 0 16 «CLOSE DOOR» (ZAPRITE VRATCA) Servisna vratca so odprta. Zaprite servisna vratca. Če se servisnih vratc ne da zapreti, preverite, ali je kuhalna enota pravilno vstavljena (glejte „Čiščenje kuhalne
 • Страница 306 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 306 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x • 0 • 0 3 • 0 • 0 Ko pritisnete na gumb , se aparat ne vklopi Glavno stikalo na zadnji strani aparata ni vklopljeno (slika 8) ali pa vtič ni vtaknjen v omrežno vtičnico. Preverite, da je glavno stikalo v položaju "I"
 • Страница 307 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 307 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x • • • • 17 Kaj storiti pred prevozom aparata? Shranite originalno embalažo za zaščito pri prevozu. Pomembno je, da shranite originalno plastično vrečko kot zaščito pred praskami. Zaščitite aparat in kavnik pred udarci.
 • Страница 308 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 308 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 x 308
 • Страница 309 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 309 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w w Poštovani kupče, molimo Vas da pažljivo proèitate ove upute za uporabu. Posebno obratite pozornost na sigurnosne upute na prvim stranicama ovih uputa za uporabu! Molimo Vas da upute za uporabu saèuvate za kasnije
 • Страница 310 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 310 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w 1 Legenda za slike 1.1 1.3 Pogled sprijeda (Sl. 1) Rešetka okapnice Vrč za grijanje Glavni prekidač (poleđina aparata) Lijevak za kavu, namjestiv po visini Upravljačka ploča (vidi Sl. 3) Poklopac spremnika kave u zrnu
 • Страница 311 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 311 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w 2 Kava i espresso • • • • • • Vaš potpuno automatizirani aparat ne može biti lakši za korištenje, kako pri kuhanju kave tako i pri brizi za njega. Izvrstan, individualan okus postiže se pomoću sustava pred-kuhanja:
 • Страница 312 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 312 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w Sigurnost pri radu • Upozorenje ! Mlaznica za kavu, mlaznica za vruću vodu, lijevak za mlijeko i polica za šalice postaju vrući pri radu aparata. Držite djecu podalje ! • Upozorenje ! Opasnost od opeklina dok su
 • Страница 313 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 313 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w 4 Sažetak opcija izbornika • • • • • • • Dolje se nalazi sažetak opcija izbornika koje se koriste za promjene i pohranjivanje tvorničkih postavki aparata, kao i za početak programa i traženje informacija. Podrobnije
 • Страница 314 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 314 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w 6 Prvo korištenje 6.1 Postavljanje i priključivanje aparata Odaberite odgovarajuću površinu koja je horizontalna, stabilna, negrijana, suha i vodootporna. 0 Vratite spremnik za vodu na mjesto (Sl. 7). Pobrinite se da
 • Страница 315 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 315 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w 6.4 Prvo uključivanje Kada prvi put uključite aparat, proces automatskog prebacivanja počinje samo ako ste selektirali željeni jezik. 0 Uključite aparat pomoću glavnog prekidača na poleđini aparata (Sl. 9). Zatim
 • Страница 316 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 316 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w 6.5 Uključivanje aparata Prije uključivanja, uvijek provjerite da ima vode u spremniku za vodu i dolijte vodu po potrebi. Aparatu je potrebna voda za procese automatskog ispiranja svaki put pri uključivanju ili gašenju
 • Страница 317 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 317 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w 0 Pritiskujte tipke za listanje "<" ili ">" (Sl. 6) dok se ne pojavi stavka izbornika «WATER HARDNESS» (TVRDOĆA VODE). 0 Potvrdite tu stavku izbornika tipkom "OK" (Sl. 6). Zaslon prikazuje trenutnu postavku, npr.
 • Страница 318 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 318 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w 0 Pritisnite tipku za "1 šalicu" da 3 skuhate jednu šalicu, ili tipku za "2 šalice" da skuhate 2 šalice. Aparat sada melje zrnje kave. U procesu kuhanja kave, mljevena kava se najprije prska malom količinom vode radi
 • Страница 319 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 319 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w • Ako dulje vrijeme niste točili kavu dok je aparat bio uključen, prije kuhanja slijedeće kave trebate isprati sustav da zagrijete jedinicu za kuhanje. Odaberite funkciju ispiranja u odgovarajućem izborniku (vidi
 • Страница 320 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 320 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w U gornjem retku zaslona prikazuje se jačina kave, kako je postavljena u izborniku "Vrč", npr. «EXTRA-MILD JUG» (VRLO BLAGA VRČ). U donjem retku pojavljuju se tipke za listanje "<" ili ">" , kao i broj šalica koje treba
 • Страница 321 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 321 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w kavu stavlja izvan pogona. Aparat prikazuje npr. «ESPRESSO CUP PRE-GROUND 1 CUP». (ESPRESSO ŠALICA, MLJEVENA 1 ŠALICA). 0 Otvorite poklopac na žlijebu za mljevenu kavu i napunite ga svježom mljevenom kavom (Sl. 22).
 • Страница 322 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 322 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w 0 Izvucite mlaznicu za vruću vodu (Sl. 10) i posudu s mlijekom postavite ispod mlaznice (Sl. 26). Provjerite da je posuda s mlijekom pravilno stavljena na mjesto. 0 Količinu pjene na mlijeku možete postavljati po volji
 • Страница 323 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 323 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w 0 Postavite posudu ispod cijevi lijevka za mlijeko i pritisnite tipku "CLEAN" (ČIŠĆENJE) na posudi za mlijeko (Sl. 30) na najmanje 5 sekundi. Zaslon prikazuje «CLEANING» (ČIŠĆENJE). Upozorenje ! Opasnost od opeklina
 • Страница 324 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 324 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w 3 Pazite da dugme za namještanje strukture mljevenja ne zakrećete previše, jer inače kava može izlaziti u kapima kada točite 2 šalice. 3 Učinak ovi podešavanja bit će vidljiv tek nakon što se skuhaju najmanje 2 šalice
 • Страница 325 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 325 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w Zaslon se automatski prebacuje nazad na stavku izbornika «TEMPERATURE» nakon programiranja. 0 Da se vratite u način za kuhanje kave, pritisnite tipku "MENU" (IZBORNIK) (Sl. 5) ili čekajte oko 120 sekundi dok se aparat
 • Страница 326 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 326 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w 0 Potvrdite tu stavku izbornika 3 Zaslon se automatski prebacuje nazad na stavku izbornika tipkom "OK" (Sl. 6). Zaslon «JUG OR CUP LEVEL» prikazuje trenutnu postavku, npr. (RAZINA VRČA ILI ŠALICE) «EXTRA-MILD JUG»
 • Страница 327 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 327 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w Ako je potrebno, može se odabrati drugačija količinu punjenja, koristeći tipke za listanje "<" ili ">" (Sl. 6) u 10 koraka. Kada se traka sasvim popuni, to predstavlja maksimalnu količinu punjenja šalice od oko 220 ml.
 • Страница 328 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 328 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w Ako je potrebno, odaberite drugačiju količinu punjenja, koristeći tipke za listanje "<" ili ">" (Sl. 6) u 10 koraka. Kada se traka sasvim popuni, to predstavlja maksimalnu količinu kave za cappuccino program od oko 220
 • Страница 329 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 329 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w 0 0 0 0 0 «CHOOSE LANGUAGE» (IZABERITE JEZIK). Pritiskujte tipke za listanje "<" ili ">" (Sl. 6) dok se ne pojavi stavka izbornika «STATISTICS» (STATISTIKA). Potvrdite tu stavku izbornika tipkom "OK" (Sl. 6). Zaslon
 • Страница 330 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 330 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w 1 0 0 0 0 0 0 0 14.2 330 Nemojte koristiti kaustične ili ova poruka ostaje na zaslonu, a abrazivne proizvode. Unutrašnjost i aparat za kavu ne može dalje vanjsku stranu kućišta brišite samo kuhati kavu. vlažnom krpom.
 • Страница 331 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 331 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w 14.4 Čišćenje mehanizma mlinca za kavu Za uklanjanje ostataka kave iz spremnika zrnja možete koristiti malu mekanu četku ili usisavač. Upozorenje ! Nikada ne ulijevajte vodu u mehanizam mlinca, jer bi ga to oštetilo. 0
 • Страница 332 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 332 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w 0 Kada začujete da je jedinica kliknula u položaj, provjerite jesu li crvene kopče (Sl. 42, f) iskočile, inače se servisna vrata neće moći zatvoriti. Sl. 43: Dvije crvene kopče pravilno su iskočile. Sl. 44: Dvije
 • Страница 333 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 333 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w donji redak prikazuje liniju napredovanja s postotkom, « 0%». 0 Ispraznite spremnik za vodu, ulijte u njega najmanje 1 litru vode i dodajte sredstvo protiv kamenca. 1 0 0 0 0 Upozorenje: Pobrinite se da prskanja
 • Страница 334 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 334 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w 0 Izvadite spremnik za vodu, napunite ga čistom vodom i vratite na mjesto. Aparat za kavu sada je spreman za uporabu i vraća se u posljednji selektirani način za kavu. 3 15 Što činiti kada se na zaslonu prikazuju
 • Страница 335 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 335 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w 0 Program uklanjanja kamenca mora se izvesti što prije, kako je opisano u poglavlju„Izvođenje programa uklanjanja kamenca“ stranica 332. «CLOSE DOOR» (ZATVORITE VRATA) • Servisna vrata su otvorena. 0 Zatvorite servisna
 • Страница 336 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 336 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w Kada se selektira funkcija , iz aparata izlazi voda umjesto kave • Mljevena kava možda se zaglavila u žlijebu za punjenje. 0 Nožem uklonite mljevenu kavu koja blokira žlijeb za punjenje (vidi „Kuhanjekave iz mljevene
 • Страница 337 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 337 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w 0 Količinu pjene na mlijeku možete postavljati po volji pomoću klizača na poklopcu (Sl. 27). – Položaj "1 CAPPUCCINO": vrlo zapjenjeno mlijeko – Položaj "2 CAFFELATTE": ne jako zapjenjeno mlijeko. • Ako mlijeko nije
 • Страница 338 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 338 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 w 338
 • Страница 339 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 339 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Dragi kupče Molimo da pažljivo pročitate ova uputstva za upotrebu. Pre svega, molimo vas da se držite bezbednosnih uputstava na početnih nekoliko strana ovih uputstava za rad! Molimo vas da sačuvate ova uputstva za rad
 • Страница 340 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 340 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 1 Legenda za slike 1.1 1.3 Pogled spreda (Sl. 1) Rešetka za kapanje Vrč za grejanje Glavni prekidač (poleđina aparata) Levak za kafu, podesiv po visini Upravljačka ploča (vidi Sl. 3) Poklopac spremišta kafe u zrnu
 • Страница 341 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 341 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 2 Kafa i espreso kafa • • • • • • Vaš potpuno automatski aparat ne može biti lakši za korišćenje, kako pri kuvanju kafe tako i kod brige za njega. Izvrstan, individualan ukus postiže se pomoću sistema pred-kuvanja: pre
 • Страница 342 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 342 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Bezbednost pri radu • Upozorenje! Mlaznica za kafu, mlaznica za vruću vodu, levak za mleko i polica za šoljice postaju vrući pri radu aparata. Držite decu podalje ! • Upozorenje! Opasnost od opekotina dok su aktivirani
 • Страница 343 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 343 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 4 Sažetak opcija menija • • • • • • • Dole se nalazi sažetak opcija menija koje se koriste za promene i čuvanje fabričkih postavki aparata, kao i za početak programa i traženje informacija. Detaljniji podaci o tome se
 • Страница 344 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 344 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 6 Prvo korišćenje 6.1 Postavljanje i priključivanje aparata Odaberite odgovarajuću površinu koja je horizontalna, stabilna, negrejana, suva i vodootporna. 0 Vratite rezervoar za vodu na mesto (Sl. 7). Pobrinite se da
 • Страница 345 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 345 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 6.4 Prvo uključivanje Kada prvi put uključite aparat, proces automatskog prebacivanja počinje samo ako ste selektovali željeni jezik. 0 Uključite aparat pomoću glavnog prekidača na poleđini aparata (Sl. 9). Zatim ekran
 • Страница 346 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 346 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 6.5 Uključivanje aparata Pre uključivanja aparata, uvek se uverite da u rezervoaru za vodu ima vode i dopunite ga ako je potrebno. Aparat treba vodu za procese automatskog ispiranja svaki put pri uključivanju ili
 • Страница 347 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 347 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 0 0 0 0 Podešavanje i čuvanje ustanovljenih nivoa tvrdoće vode Možete postaviti 4 nivoa tvrdoće. Aparat je fabrički postavljen na nivo 4. Pritisnite taster "MENU" (Sl. 5) dok je aparat uključen. Pojavljuje se stavka
 • Страница 348 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 348 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 dugmeta "Veličina šoljice" (Sl. 13) u smeru kazaljke sata, prema "krčag". Nakon nekoliko sekundi aparat je opet spreman za korišćenje i možete kuvati sledeću kafu. Ekran prikazuje postavku za kafu koja je bila poslednja
 • Страница 349 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 349 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 7.1 Saveti za kuvanje vrelije kafe • Ako želite da skuvate dovoljno kafe za malu šoljicu (manje od 60 ml) odmah nakon uključivanja aparata za kafu, vrućom vodom zagrejte šoljice u koje ćete točiti kafu. • Postavite veću
 • Страница 350 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 350 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Proverite da li je rezervoar za vodu pun, da li ima dovoljno zrna u spremištu kafe u zrnu i da li je spremište taloga kafe ispražnjeno. Zatim pritisnite taster "MENU" (Sl. 6). U gornjoj lniiji ekrana prikazuje se
 • Страница 351 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 351 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 za kafu stavlja van pogona. Aparat prikazuje npr. «ESPRESSO CUP PRE-GROUND 1 CUP». (ESPRESO ŠOLJICA, MLEVENA 1 ŠOLJICA). 0 Otvorite poklopac na žlebu za mlevenu kafu i napunite ga svežom samlevenom kafom (Sl. 22).
 • Страница 352 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 352 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Izvucite mlaznicu za vruću vodu (Sl. 10) i posudu sa mlekom postavite ispod mlaznice (Sl. 26). Proverite da je posuda sa mlekom pravilno stavljena na mesto. 0 Količinu pene na mleku možete postavljati po volji pomoću
 • Страница 353 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 353 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Postavite posudu ispod cevi levka za mleko i pritisnite taster "CLEAN" (ČIŠĆENJE) na posudi za mleko (Sl. 30) na najmanje 5 sekundi. Ekran prikazuje «CLEANING» (ČIŠĆENJE). Upozorenje ! Opasnost od opekotina parom i
 • Страница 354 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 354 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 3 13 13.1 0 0 0 0 3 0 354 Efekat ovih podešavanja će biti 13.2 Podešavanje temperature vidljiv tek nakon što se skuvaju kafe najmanje 2 šoljice kafe. Možete birati između tri nivoa Uklanjanje stranih tela iz temperature
 • Страница 355 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 355 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 13.3 Podešavanje vremena isključivanja 0 0 0 0 0 3 0 Da se vratite u način za kuvanje kafe, pritisnite taster "MENU" (Sl. 5) ili sačekajte oko 120 sekundi dok se aparat automatski prebaci nazad u način za kuvanje kafe.
 • Страница 356 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 356 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Ekran se automatski prebacuje 13.5 Podešavanje programa za nazad na stavku menija kafu (programiranje količine «JUG COFFEE TASTE» punjenja) (KAFA U VRČU UKUS) Aparat je fabrički postavljen na nakon programiranja.
 • Страница 357 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 357 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Kada se prikaže željena količina punjenja, potvrdite jetasterom "OK" (Sl. 6). Sada je uprogramirana ta količina punjenja. Ako se "OK" ne pritisne, aparat se automatski vraća u način za kafu oko 120 s kasnije, bez
 • Страница 358 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 358 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Kada se traka sasvim popuni, to predstavlja maksimalnu količinu kafe za kapućino program od oko 220 ml. 0 Kada se prikaže željena količina punjenja, potvrdite jetasterom "OK" (Sl. 6). Sada je uprogramirana ta količina
 • Страница 359 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 359 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Pritiskajte tastere za pomeranje "<" ili ">" (Sl. 6) dok se ne pojavi stavka menija «STATISTICS» (STATISTIKA). 0 Potvrdite tu stavku menija tasterom "OK" (Sl. 6). Ekran prikazuje broj šoljica natočenih do tog momenta,
 • Страница 360 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 360 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Da biste ga očistili, odbravite i 0 Svaki dan izvadite rezervoar za otvorite servisna vrata pritiskom na vodu (Sl. 7) i izlijte svu preostalu odgovarajuće dugme (Sl. 35), a vodu. Isperite rezervoar svežom zatim
 • Страница 361 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 361 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 14.4 Čišćenje mehanizma mlina za kafu Za uklanjanje ostataka kafe iz spremišta kafe u zrnu možete koristiti malu mekanu četku ili usisivač. Upozorenje ! Nikada ne ulivajte vodu u mehanizam mlina, jer bi ga to oštetilo. 0
 • Страница 362 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 362 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Kada začujete da je jedica škljocnula u položaj, proverite da li su crvene kopče (Sl. 42, f) iskočile, inače se servisna vrata neće moći zatvoriti. Sl. 43: Dve crvene kopče pravilno su iskočile. Sl. 44: Dve crvene
 • Страница 363 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 363 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Ispraznite rezervoar za vodu, ulijte u njega najmanje 1 litar vode i dodajte sredstvo protiv kamenca. 1 0 0 0 0 Upozorenje: Pobrinite se da prskanja sredstva protiv kamenca ne dolaze u kontakt sa površinama koje su
 • Страница 364 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 364 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Aparat za kafu je sada spreman za upotrebu i vraća se u poslednji selektovani način za kafu. 15 • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 364 • Preporučujemo da bacite prvu šoljicu kafe skuvanu nakon programa uklanjanja kamenca. 0 Šta uraditi
 • Страница 365 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 365 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 • 0 • 0 16 pravilno umetnuta (vidi „Čišćenje jedinice za kuvanje“, stranica 361). «INSERT BREWING UNIT !» (UMETNITE JEDINICU ZA KUVANJE) Neko je verovatno zaboravio vratiti jedinicu za kuvanje u aparat nakon čišćenja.
 • Страница 366 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 366 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 • 0 • 0 3 • 0 • 0 • 0 366 Aparat se ne uključuje kada se pritisne taster Glavni prekidač na poleđini aparata nije uključen (Sl. 8) ili aparat nije priključen u utičnicu. Proverite da li je glavni prekidač u položaju "I"
 • Страница 367 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 367 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 • • • • 17 Šta uraditi ako se aparat za kafu mora prevoziti ? Zadržite originalnu ambalažu kao zaštitu za vreme transporta. Uvek koristite originalnu plastičnu vreću kao zaštitu od ogrebotina. Aparat i posudu zaštite od
 • Страница 368 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 368 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 368
 • Страница 369 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 369 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z z Dragi Clienþi,cu atenþie acest Vã rugãm sã citiþi manual al utilizatorului, ºi în mod deosebit avertizãrile de siguranþã! Pãstraþi manualul într-un loc sigur pentru a-l putea consulta mai târziu, ºi predaþi-l noului
 • Страница 370 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 370 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z 1 Legenda figurilor 1.1 1.3 Vedere din faþã (Fig. 1) A Grilã de scurgere B Cafetierã termos C Comutator principal (în spatele aparatului) D Distribuitor de cafea cu înãlþime reglabilã E Panou de comandã (Fig. 3) F
 • Страница 371 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 371 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z 2 Cafea ºi espresso • • • • • • Aparatul multifuncþional automat de cafea vã garanteazã uºurinþa absolutã a utilizãrii, atât în ce priveºte prepararea cafelei, cât ºi în ce priveºte întreþinerea ºi îngrijirea. Gustul
 • Страница 372 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 372 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z Siguranþa copiilor • Nu lãsaþi aparatul de cafea sã funcþioneze nesupravegheat, ºi aveþi grijã când copiii sunt prin preajma acestuia! • Copiii trebuie supravegheaþi pentru a fi sigur cã nu se joacã cu aparatul. •
 • Страница 373 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 373 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z 4 Descrierea opþiunilor de meniu • • • • • • • Meniul «CAPPUCCINO PROGRAM» Dozeazã cantitatea de lapte ºi cafea pentru cappuccino. • Meniul «HOT WATER PROGRAM» (program apã fierbinte) Dozeazã cantitatea de apã
 • Страница 374 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 374 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z 1 Asiguraþi o bunã circulaþie a aerului. • Dupã poziþionarea aparatului pe suprafaþa de lucru, asiguraþi un spaþiu de minimum 5 cm între aparat ºi pereþi, ºi minimum 20 cm 6.3 deasupra aparatului. 0 Nu instalaþi
 • Страница 375 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 375 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z Aparatul afiºeazã «HEATING UP...» în linia superioarã a afiºajului, iar în linia inferioarã afiºeazã o barã de proces ºi un procent « 40%» pentru a indica cât a avansat procesul de încãlzire. Când preîncãlzirea se
 • Страница 376 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 376 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z Douã benzi roz: Nivel duritate 2, mediu pânã la 2,5 mmol/l, sau pânã la 14° duritate germanã, sau pânã la 25,2° duritate francezã Trei benzi roz: Nivel duritate 3, durã pânã la 3,7 mmol/l, sau pânã la 21° duritate
 • Страница 377 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 377 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z 0 Pentru a reveni în modul de preparare cafea, apãsaþi în continuare tasta „MENU” (Fig. 5) sau aºteptaþi aproximativ 120 s pentru ca aparatul sã revinã automat în modul de preparare cafea. 3 7 Puteþi efectua ºi alte
 • Страница 378 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 378 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z 0 Imediat dupã ce cafeaua s-a oprit din curs, dacã doriþi sã mãriþi cantitatea de cafea, apãsaþi ºi þineþi apãsat tasta pentru „1 ceaºcã” , pânã când ajungeþi la cantitatea doritã 3 (aceastã operaþie trebuie efectuatã
 • Страница 379 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 379 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z 0 Apãsaþi tasta „MENU” (Fig. 5). Apare meniul «CHOOSE LANGUAGE» (selecþie limbã). 0 Cu ajutorul tastelor „<” sau „>” (Fig. 6) selectaþi «RINSING» (clãtire). 0 Confirmaþi opþiunea cu tasta „OK” (Fig. 6). Afiºajul indicã
 • Страница 380 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 380 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z întoarce automat în modul de preparare cafea. 0 Acum puteþi îndepãrta cafetiera termos ºi puteþi închide capacul (Fig. 20) pentru a menþine cafeaua caldã un timp mai îndelungat. 3 Dacã nu sunt suficiente boabe de cafea
 • Страница 381 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 381 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z mãsurare), folosiþi un cuþit sau o coadã de lingurã pentru a împinge cafeaua în jos (Fig. 23). Scoateþi infuzorul ºi curãþaþi în totalitate interiorul aparatului, conform instrucþiunilor de la secþiunea „Curãþarea
 • Страница 382 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 382 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z sunt afiºate bara de proces ºi procentajul, ex. « 40%» care indicã stadiul procesãrii cappucinoului. 3 Cantitatea de lapte ºi cafea este prestabilitã la cantitãþile normale. Puteþi modifica ºi salva aceste setãri dupã
 • Страница 383 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 383 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z 3 Aparatul este setat la o cantitate normalã în fabricã. Puteþi modifica ºi salva dupã cum doriþi, vezi „Setarea programului pentru apã fierbinte (programarea dozãrii cantitãþii)“, pagina 387 Nu trebuie sã lãsaþi sã
 • Страница 384 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 384 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z 0 0 0 0 0 «TEMPERATURE HIGH» (temperaturã înaltã) Setarea din fabricã este «TEMPERATURE HIGH». Puteþi modifica aceastã setare astfel: Apãsaþi tasta „MENU” (Fig. 5). Apare meniul «CHOOSE LANGUAGE» (selecþie limbã). Cu
 • Страница 385 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 385 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z 0 Puteþi modifica aceste setãri astfel: 0 Apãsaþi tasta „MENU” (Fig. 5). Apare meniul «CHOOSE LANGUAGE» (selecþie limbã). 0 Cu ajutorul tastelor „<” sau „>” (Fig. 6) selectaþi «JUG PROGRAM» (program cafetierã). 0
 • Страница 386 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 386 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z 0 Când apare dimensiunea doritã, confirmaþi opþiunea cu tasta „OK” (Fig. 6). 0 Afiºajul aratã o barã care poate fi mãritã sau micºoratã; aceasta reprezintã nivelul de umplere pentru o dimensiune de ceaºcã. Dacã este
 • Страница 387 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 387 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z reprezintã cantitatea de cafea folositã pentru prepararea unui cappuccino. Dacã este necesarã o cantitate diferitã de umplere aceasta poate fi selectatã prin folosirea tastele "<" sau ">" (Fig. 6), în 10 paºi. Când
 • Страница 388 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 388 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z 0 Confirmaþi opþiunea cu tasta „OK” pentru a indica 135 de cafele (Fig. 6). Aparatul este acum readus preparate. la setãrile din fabricã. 0 Apãsaþi tastele „<” sau „>” (Fig. 6) Dacã nu apãsaþi „OK”, dupã pentru a afiºa
 • Страница 389 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 389 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z tãviþa de scurgere (M), grila de 3 scurgere (A) ºi containerul de zaþ (P) cu apã caldã, un detergent slab ºi eventual cu o perie. 0 Dupã fiecare preparare a spumei clãtiþi duzele recipientului pentru 14.3 lapte pentru
 • Страница 390 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 390 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z deconectat de la priza de curent electric înainte de a începe lucrul. 0 Folosiþi o micã cantitate de boabe de cafea pentru a testa funcþionarea corectã a râºniþei, preparând o ceaºcã de cafea. La prima utilizare a
 • Страница 391 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 391 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z 14.6 Efectuarea programului de detartrare Programul de detartrare permite detartrarea aparatului în mod simplu ºi eficient. Aparatul trebuie detartrat atunci când afiºajul indicã acest lucru afiºând mesajul «DESCALE».
 • Страница 392 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 392 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z 0 0 0 0 0 0 3 392 aratã alternativ mesajele «RINSING» (clãtire) ºi «PRESS MENU KEY» (apãsaþi tasta MENU), în timp ce linia inferioarã aratã o barã de proces ºi un procent, « 50%». Goliþi recipientul sub duza de apã
 • Страница 393 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 393 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z «ADD PRE-GROUND COFFEE» (introduceþi cafea premãcinatã) • Cafeaua mãcinatã nu a fost turnatã în pâlnie odatã cu selectarea funcþiei de cafea premãcinatã. 0 Adãugaþi cafea mãcinatã conform procedurii de la secþiunea
 • Страница 394 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 394 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z încercaþi sã demontaþi infuzorul când aparatul este pornit acesta poate fi deteriorat grav. orar (consultaþi „Reglarea fineþii de mãcinare“, pagina 383). Cafeaua curge prea rapid • Cafeaua este mãcinatã prea brut. 0
 • Страница 395 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 395 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z • 0 • 0 • • • • 17 Laptele este prea spumos sau prea puþin spumos Aºezarea greºitã a suportului pe capacul recipientului pentru lapte. Puteþi seta cantitatea de spumã de pe lapte la orice nivel folosind gradaþia de pe
 • Страница 396 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 396 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 z 396
 • Страница 397 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 397 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Cienījamais pircēj, Lūdzu, uzmanīgi izlasi šīs lietošanas instrukcijas. Pats galvenais, ievērojiet drošības noteikumus, kas aprakstīti pirmajās šo lietošanas instrukciju lapaspusēs! Lūdzu, saglabājiet šīs lietošanas
 • Страница 398 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 398 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 1 1.1 Paskaidrojumi attēlam Skats no priekšpuses (1. att.) A Pilienu savācēja režģis 1.3 Skats no priekšpuses ar atvērtām apkopes durtiņām (3. att.) O B Sildkrūze P C Strāvas slēdzis (ierīces aizmugurē) D Regulējama
 • Страница 399 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 399 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 2 Kafija un espresso kafija 3 • • • • • • • Drošības vadlīnijas Pilnībā automātisko kafijas automātu ir ļoti vienkārši lietot, gan gatavojot kafiju, gan to kopjot. Izsmalcinātā, individuālā garša ir izskaidrojama ar
 • Страница 400 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 400 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Bērnu drošība • Neļaujiet ierīcei darboties bez uzraudzības un sevišķi sekojiet tam, lai tuvumā neatrastos bērni! • Bērni ir jāuzmana, lai pārliecinātos, ka tie nespēlējas ar ierīci. • Iepakošanas materiāli, piem.,
 • Страница 401 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 401 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 4 Izvēlnes opciju kopsavilkums • • • • • Turpinājumā atradīsiet izvēlnes opciju kopsavilkumu, kuras tiek lietotas, lai mainītu un saglabātu ierīces rūpnīcas iestatījumus, kā arī lai startētu programmas un apskatītu
 • Страница 402 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 402 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 6 Lietojot pirmo reizi 6.1 Ierīces sagatavošana un pievienošana Izvēlieties piemērotu virsmu, kas ir horizontāla, stabila, netiek karsēta, sausa un ūdensizturīga. 1 Brīdinājums! Ja ierīce ir uzstādīta siltā vietā pēc
 • Страница 403 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 403 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 3 6.4 Kafijas automāts rūpnīcā tika pārbaudīts. Lai to izdarītu, tika izmantota kafija, tāpēc ir pilnīgi normāli, ka dzirnaviņu mehānismā atrodat nedaudz kafijas. Noteikti tiek garantēts tas, ka šis kafijas automāts ir
 • Страница 404 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 404 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Ierīce tagad parāda pamatiestatījumus, t.i., krūzītes izmēru displeja augšējā rindā un kafijas stiprumu apakšējā rindā, piem.: «MEDIUM CUP NORMAL TASTE» (VIDĒJA KRŪZĪTE, NORMĀLA GARŠA) 6.5 Ierīces ieslēgšana 6.6 Pirms
 • Страница 405 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 405 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Trīs sārtie lauki: 3. līmenis, ciets līdz 3,7 mmol/l, vai līdz 21° Vācijas skalas cietības, vai virs 37,8° Francijas skalas cietības Četri sārtie lauki: 4. līmenis, ļoti ciets virs 3,7 mmol/l, vai virs 21° Vācijas skalas
 • Страница 406 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 406 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Izvēlieties vēlamo krūzītes izmēru ar „krūzītes izmēra“ rotējošo pogu (13. att.). Tiek parādīts izvēlētais krūzītes izmērs. Ierīce rūpnīcā ir iestatīta uz normāliem daudzumiem. Jūs tos varat mainīt un saglabāt katrai
 • Страница 407 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 407 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 3 Kad displejā tiek parādīts ziņojums «EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER» (IZTUKŠOJIET IZLIETOTĀS KAFIJAS TVERTNI), tas nozīmē, ka izlietotās kafijas tvertne ir pilna un tā ir jāiztukšo un jāiztīra, skatiet 14.2 „Izlietotās
 • Страница 408 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 408 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 8 Vairāku kafijas krūzīšu pagatavošana, izmantojot krūzes funkciju Izmantojot šo funkciju, pilnīgi automātiski varat pagatavot vairākas kafijas krūzītes komplektācijā iekļautajā nerūsošā tērauda krūzē: malšana,
 • Страница 409 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 409 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Tagad noņemiet krūzi un aizveriet vāciņu (20. att.), lai saglabātu kafiju siltu ilgu laiku. 3 9 Ja tvertnē nav pietiekami kafijas pupiņu, lai pabeigtu izvēlēto funkciju, ierīce pārtrauc procesu un gaida, līdz kafijas
 • Страница 410 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 410 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Ja iebēršanas trakts ir aizsprostots (ierīcē esošā mitruma dēļ vai tāpēc, ka ir iebērtas vairāk nekā 2 maltās kafijas mērkarotes), izmantojiet nazi vai karotes rokturi, lai malto kafiju nospiestu uz leju (23. att.). Pēc
 • Страница 411 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 411 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Pagrieziet piena dispensera cauruli 3 Piena daudzums ir iepriekš uz āru (28. att.) un novietojiet iestatīts uz normālu daudzumu. pietiekami lielu krūzi zem kafijas Jūs to varat mainīt un saglabāt tā, dispensera un
 • Страница 412 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 412 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Brīdinājums! Kad ir aktivizēta karstā ūdens caurulīte, pastāv applaucēšanās risks! Izplūstošs karstais ūdens var izraisīt applaucējumus. Karstā ūdens caurulīti aktivizējiet tikai tad, ja zem tās atrodas kāds trauks. 0
 • Страница 413 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 413 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 13 Izvēlnes iestatījumi 13.1 Valodas iestatīšana 0 0 0 0 Varat izvēlēties starp vairākām valodām. Citu valodu varat izvēlēties šādi: Nospiediet pogu „MENU“ (IZVĒLNE) (5. att.). Tiek parādīta izvēlnes opcija «CHOOSE
 • Страница 414 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 414 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 0 0 0 0 414 Varat izvēlēties starp 3 izslēgšanās 3 Displejs pēc programmēšanas laikiem (automātiska izslēgšanās automātiski pārlec atpakaļ uz pēc 1 līdz 3 stundām): izvēlnes opciju «AUTO SHUTOFF TIME» «AUTO SHUTOFF
 • Страница 415 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 415 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Ja nepieciešams, izmantojot 3 Displejs pēc programmēšanas ritināšanas pogas „<“ vai „>“ automātiski pārlec atpakaļ uz (6. att.), izvēlieties atšķirīgu kafijas izvēlnes opciju stiprumu 5 soļos no īpaši maigas «JUG OR
 • Страница 416 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 416 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Kad tiek parādīts vēlamais krūzītes izmērs, apstipriniet to ar pogu„OK“ (LABI) (6. att.). 0 Displejā parādās josla, kuru ir iespējams palielināt vai samazināt; tā attēlo krūzīšu iepildīšanas daudzumu. Ja nepieciešams,
 • Страница 417 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 417 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Displejs pēc programmēšanas 13.7 Karstā ūdens programmas automātiski pārlec atpakaļ uz iestatīšana (izlejamā izvēlnes opciju «MILK VOLUME» daudzuma ieprogrammēšana) (PIENA DAUDZUMS). Ierīce rūpnīcā ir iepriekš iestatīta
 • Страница 418 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 418 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 13.8 Ielieto kafijas krūzīšu skaita, ielieto krūžu skaita un atkaļķošanas procedūru skaita apskatīšana (statistika) Ierīce ļauj apskatīt šādas vērtības: – kopējo kafijas porciju skaitu, kas pagatavotas ar šo ierīci līdz
 • Страница 419 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 419 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Izvēlnes opciju apstipriniet ar pogu „OK“ (6. att.). Ierīce tagad ir atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem. Ja netiek nospiests taustiņš „OK“ (LABI), pēc aptuveni 120 sekundēm ierīce, neveicot atiestati uz rūpnīcas
 • Страница 420 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 420 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 netiek veikts, pastāv iespēja, ka izlietotās kafijas tvertne tiks pārpildīta vēlāk kafijas gatavošanas laikā un ka liekā kafija aizsprostos ierīci. 3 Kad izlietotās kafijas tvertne ir izņemta, displejā tiek parādīts
 • Страница 421 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 421 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 No sāniem uzpiediet uz divām sarkanajām gatavošanas sekcijas atbrīvošanas pogām, nospiežot tās virzienā uz centru (38. att.), un izvelciet gatavošanas sekciju ārā. 3 0 0 0 0 0 44. att.: divas sarkanās pogas nav
 • Страница 422 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 422 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 3 0 0 0 0 0 0 0 Atkaļķošanas procedūra aizņem aptuveni 45 minūtes un to nedrīkst pārtraukt. Ja rodas elektroenerģijas traucējumi, programma ir jārestartē. Pirms startējat atkaļķošanas programmu, iztīriet gatavošanas
 • Страница 423 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 423 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 0 0 0 0 KEY» (NOSPIEDIET IZVĒLNES TAUSTIŅU), kamēr displeja apakšējā daļā tiek parādīta progresa josla un procenti « 50%». Iztukšojiet tvertni, kas atrodas zem karstā ūdens caurulītes, un novietojiet to atpakaļ zem šīs
 • Страница 424 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 424 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 «INSERT WASTE COFFEE CONTAINER» (IEVIETOJIET IZLIETOTĀS KAFIJAS TVERTNI) • Izlietotās kafijas tvertne pēc tīrīšanas nav novietota atpakaļ. 0 Atveriet apkopes durtiņas un ievietojiet izlietotās kafijas tvertni. «ADD
 • Страница 425 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 425 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Kafija nav karsta • Krūzītes nav iepriekš uzsildītas. 0 Uzsildiet krūzītes, skalojot tās siltā ūdenī, vai vismaz 20 minūtes atstājot tās uz sakarsētās krūzīšu paplātes (H) (skatiet 7.1 „Padomi karstākas kafijas
 • Страница 426 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 426 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 • 0 • 0 • 0 • 0 • 426 Kafija neizplūst no kafijas dispensera snīpjiem, bet gan no apkopes durtiņu sāniem Caurumi kafijas dispenserā ir aizsprostoti ar piekaltušu kafiju. Ar adatu iztīriet piekaltušo kafiju (34. att.).
 • Страница 427 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 427 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 17 Tehniskie dati Strāvas padeve: Strāvas patēriņš: ; 18 2 2 220-240 V 1350 W W uz produkta vai uz tā Simbols iepakojuma norāda uz to, ka šo produktu nevar uzskatīt par mājturības atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod
 • Страница 428 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 428 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 428
 • Страница 429 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 429 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Brangus vartotojau, Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją. Pirmiausia prašome laikytis saugumo nurodymų, esančių pirmuose naudojimo instrukcijos puslapiuose! Išsaugokite šią naudojimo instrukciją
 • Страница 430 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 430 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 1 1.1 Paveikslėlių paaiškinimai Priekinė dalis (1 pav.) A Grotelės lašams nutekėti B Termosas C Pagrindinis jungiklis (galinėje prietaiso pusėje) D Kavos išleidimo vamzdeliai (reguliuojamas aukštis) E Valdymo skydelis
 • Страница 431 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 431 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 2 Kava ir espresso • • • • • • Visiškai automatiniu kavos ruošimo aparatu dar niekada nebuvo taip lengva naudotis, tiek ruošiant kavą, tiek rūpinantis juo. Rafinuotas, nepakartojamas skonis pasiekiamas dėl sudrėkinimo
 • Страница 432 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 432 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Saugumo taisyklės prietaisui veikiant • Dėmesio! Kavos išleidimo vamzdeliai, karšto vandens antgalis, pieno išleidimo vamzdelis ir puodelių dėklas naudojimo metu įkaista. Saugokite nuo vaikų! • Dėmesio! Naudojant karšto
 • Страница 433 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 433 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 4 • «CAPPUCCINO PROGRAM» (capuccino programa) meniu Nustatomas pieno ar kavos kiekis capuccino gėrimui. • «HOT WATER PROGRAM» (karšto vandens programa) meniu Karšto vandens kiekio nustatymas. • «DESCALE» (kalkių nuosėdų
 • Страница 434 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 434 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 6 Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą 6.1 Prietaiso nustatymas ir prijungimas Pastatykite prietaisą ant horizontalaus, stabilaus, nekaitinamo, sauso ir vandeniui atsparaus paviršiaus. 1 Įsitikinkite, kad patalpa,
 • Страница 435 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 435 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 3 6.4 Kavos ruošimo aparatas buvo patikrintas gamykloje. Tam buvo naudojama kava, todėl kavamalėje gali būti kavos liekanų. Mes garantuojame, kad prietaisas yra visiškai naujas. Prietaiso įjungimas pirmą kartą Jei
 • Страница 436 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 436 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 6.5 Prietaiso įjungimas 3 Visada prieš įjungdami kavos virimo aparatą, patikrinkite, ar vandens rezervuare yra pakankamai vandens, ir, jei reikia, pripilkite. Kavos virimo aparate visada turi būti vandens, kad 6.7
 • Страница 437 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 437 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Keturi rausvi ruoželiai: 4 lygis, labai kietas virš 3,7 mmol/l, arba virš 21° pagal vokiečių vandens kietumo matavimą, arba virš 37,8° pagal prancūzų vandens kietumo matavimą 0 0 0 0 0 Vandens kietumo lygio nustatymas ir
 • Страница 438 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 438 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Kavos stiprumo reguliavimo rankenėle nustatykite norimą kavos stiprumą (14 pav.). Rodomas pasirinktas kavos stiprumo lygis. 0 Padėkite vieną ar du puodukus po kavos išleidimo vamzdeliais (15 pav.). Judindami kavos
 • Страница 439 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 439 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 3 7.1 Patarimai, kaip paruošti karštesnź kavą • Jei, ką tik įjungę kavos aparatą, norite paruošti mažą puoduką kavos (mažiau nei 60 ml), puodelius pašildykite karštu vandeniu. • Atitinkamame meniu nustatykite didesnę
 • Страница 440 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 440 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 padėtį (18 pav.). Kavos išleidimo vamzdelius reikia pristumti prie taip ąsočio, kad jį būtų galima tinkamai įstatyti. Ekrane nuolat rodoma žinutė «FILL BEAN CONT. AND WATER TANK, EMPTY WASTE CONT., PRESS OK» (įpilkite
 • Страница 441 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 441 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Dėmesio! Įsitikinkite, kad maltos kavos piltuvėlyje neliko maltos kavos. Taip pat iš piltuvėlio pašalinkite bet kokius pašalinius objektus. Maltos kavos piltuvėlis nėra skirtas laikyti kavą, maltą kavą reikia pilti
 • Страница 442 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 442 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Į indą įpilkite pakankamai pieno (24 pav.). Neviršykite didžiausios ribos ant indo rankenos (apie 1000 ml). Geriausia naudoti liesą ar pusiau riebų šaltą pieną (apie 5 °C). 0 Įsitikinkite, kad įsiurbimo vamzdelis
 • Страница 443 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 443 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Po kelių sekundžių prietaisą vėl bus galima naudoti. Ekrane rodomas paskutinį kartą naudotas kavos režimo nustatymas. 0 Paspauskite karšto vandens mygtuką (32 pav.). Bėga karštas vanduo, ekrane rodoma žinutė «HOT WATER»
 • Страница 444 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 444 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 • Jei kava laša ar visai nebėga, rankenėlę pasukite per vieną spragtelėjimą pagal laikrodžio rodyklę. Sukite per vieną spragtelėjimą, kol kava bėgs normaliai. • Jei kava bėga per greitai, o putos nėra pageidaujamo
 • Страница 445 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 445 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Jei reikia, nustatykite temperatūrą slinkties mygtukais „<“ arba „>“ (6 pav.). 0 Kai rodoma norima temperatūra, pasirinkimą patvirtinkite „OK“ mygtuku (6 pav.). Dabar temperatūra užprogramuota. Jei nepaspausite „OK“
 • Страница 446 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 446 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 nustatykite skirtingą pripylimo lygį 0 Paspauskite „MENU“ mygtuką slinkties mygtukais „<“ arba „>“ (5 pav.). (5 pav.) iš 10 grafinės juostos Pasirodo meniu punktas atkarpų. «CHOOSE LANGUAGE» (pasirinkite kalbą). 3 Kai
 • Страница 447 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 447 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Paspauskite slinkties mygtukus „<“ 13.6 Capuccino programos arba „>“ (6 pav.), kol pasirodys nustatymas (pieno ir kavos meniu punktas «COFFEE kiekio nustatymas) PROGRAM» (kavos programa). Gamykloje buvo nustatytas 0
 • Страница 448 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 448 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Jei norite pakeisti ir išsaugoti capuccino ruošimui naudojamą kavos kiekį, paspauskite slinkties mygtukus „<“ arba „>“ (5 pav.), kol ekrane pasirodys meniu punktas «COFFEE FOR CAPUCC.» (kavos kieki capuccino ruošimui).
 • Страница 449 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 449 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 3 0 0 0 0 0 0 – paruoštų kavos termosų (4 13.9 Prietaiso nustatymų puodeliams, 6 puodeliams, 8 grąžinimas į gamyklinius puodeliams ir 10 puodelių) skaičių, nustatymus (Reset) – paruošt capuccino puodelių kiekį Šį
 • Страница 450 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 450 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 14 Valymas ir priežiūra Prietaisą reikia reguliariai valyti, kad jis nepriekaištingai veiktų, o paruoštos kavos kokybė išliktų gera. 14.1 Reguliarus valymas 1 1 1 1 0 0 0 0 0 450 0 Reguliariai valykite pieno indą, žr.
 • Страница 451 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 451 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 3 Naudojant prietaisą kasdien, kavos tirščių surinkimo indą reikia valyti taip pat kasdien. Kavos tirščių surinkimo indą reikia tuštinti tik, kai prietaisas yra įjungtas. Tik tada prietaisas užfiksuoja, kad indas buvo
 • Страница 452 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 452 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Išplaukite virimo mechanizmą po 3 Jei vistiek sunku įstatyti virimo mechanizmą, uždarykite techninės tekančio vandens srove priežiūros dureles, ištraukite nenaudodami ploviklių. Niekada prietaiso kištuką iš elektros
 • Страница 453 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 453 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Meniu punkto pasirinkimą patvirtinkite „OK“ mygtuku (6 pav.). Ekrane matomas pranešimas «DESCALE NO» (šalinti kalkių nuosėdas, ne). 0 Paspauskite slinkties mygtuką „<“, kol ekrane pasirodys žinutė «DESCALE YES»
 • Страница 454 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 454 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 vanduo, viršutinėje ekrano eilutėje rodomos žinutės «RINSING COMPLETE» (praplovimo procedūra baigta) ir «PRESS MENU KEY» (paspauskite „MENU“ mygtuką), o apatinėje eilutėje rodoma progreso juosta su procentais « 90%». 0
 • Страница 455 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 455 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 • 0 • 0 «FILL BEAN CONTAINER» (įpilkite kavos pupelių) Kavos pupelių inde nėra pupelių. Į kavos pupelių indą įpilkite pupelių, žr. „Kavos pupelių indo pripildymas“, puslapis 434. Jei kavamalė veikia labai garsiai,
 • Страница 456 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 456 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 spragtelėjimą (žr. „Malimo rupumo nustatymas“, puslapis 443). 3 Kava bėga per greitai. • Kava sumalta per stambiai. 0 Pasukite malimo rupumo reguliavimo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę per vieną spragtelėjimą (žr.
 • Страница 457 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 457 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 • Prietaisui esant išjungtam buvo įpilta maltos kavos. 0 Ištraukite virimo mechanizmą ir kruopščiai išvalykite prietaiso vidų, kaip aprašyta „Virimo mechanizmo valymas“, puslapis 451 skyriuje. Pakartokite operaciją,
 • Страница 458 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 458 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 19 Vežant prietaisą atlikti techninį aptarnavimą Jei taisymas yra būtinas, įskaitant ir maitinimo laido pakeitimą, prašome susisiekti su artimiausiu Electrolux klientų aptarnavimo centru. Taip pat žr. techninio
 • Страница 459 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 459 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Lugupeetud klient Palun lugege tähelepanelikult käesolevat kasutusjuhendit. Eriti oluline on järgida käesoleva kasutusjuhendi esimestel lehtedel toodud ohutusjuhiseid! Palun hoidke kasutusjuhend alles. Andke see
 • Страница 460 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 460 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 1 Pildiseletused 1.1 1.3 Eestvaade (Joonis 1) Tilgarest Soojenduskann Pealüliti (masina tagakülg) Muudetava kõrgusega kohviotsik Juhtpaneel (vt Joonis 3) Kohviubade anuma kaas Jahvatatud kohvi lehtri kaas Soojendusega
 • Страница 461 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 461 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 2 Kohv ja espresso • • • • • • Teie täisautomaatset masinat on väga lihtne kasutada nii kohvi valmistamiseks kui ka selle eest hoolitsemiseks. Suurepärase, ainulaadse maitse tagab eelniisutussüsteem: enne tegelikku
 • Страница 462 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 462 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Ohutu kasutamine • Hoiatus! Kohviotsik, kuuma vee pihusti, piimaotsik ja tassirest muutuvad kasutamise ajal kuumaks. Hoidke lapsed eemal! • Hoiatus! Kuuma vee pihusti või piimaotsiku aktiveerimisega kaasneb põletusoht!
 • Страница 463 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 463 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 4 • «CAPPUCCINO PROGRAM» (cappuccino programm) menüü Piima või kohvi koguse reguleerimine cappuccino jaoks. • «HOT WATER PROGRAM» (kuuma vee programm) menüü Veekoguse reguleerimine. • «DESCALE» (katlakivieemaldus) menüü
 • Страница 464 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 464 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 6 Enne esmakordset kasutamist 6.1 Seadme paigaldamine ja ühendamine Paigutage masin sobivale horisontaalsele, stabiilsele, kütmata, kuivale ja veekindlale pinnale. Täitke veemahuti ainult värske, külma veega. Ärge kunagi
 • Страница 465 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 465 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 6.4 Esimene sisselülitamine Masina esmakordsel kasutamisel jätkub automaatne sisselülitusprotsess ainult siis, kui olete valinud soovitud keele. 0 Lülitage masin sisse pealülitist, mis asub masina tagaküljel (Joonis 9).
 • Страница 466 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 466 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 6.5 Seadme sisselülitamine Veenduge enne sisselülitamist, et veepaagis oleks piisavalt vett ja lisage seda vajadusel juurde. Kohvimasin vajab vett automaatsete loputusprotsesside jaoks, mida teostatakse masina sisse- ja
 • Страница 467 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 467 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 0 0 0 0 Vee kareduse taseme määramine ja salvestamine Võimalik on seada 4 kareduse astet. Kohvimasin on tehases seatud kareduse astmele 4. Vajutage nuppu "MENU" (Joonis 5), kui masin on sisse lülitatud. Kuvatakse
 • Страница 468 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 468 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Asetage kohvitilade alla üks või kaks tassi (Joonis 15). Tila saab üles või alla lükata, vastavalt teie tassi kõrgusele, et vähendada soojuskadu ja kohvipritsmeid (Joonis 16). Kui mõne sekundi jooksul pärast
 • Страница 469 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 469 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 7.1 Nõuanded kuumema kohvi tegemiseks • Kui soovite kohe pärast kohvimasina sisselülitamist teha väikese tassi (alla 60 ml) kohvi, siis kasutage tassi soojendamiseks kuuma loputusvett. • Määrake vastavas menüüs kõrgem
 • Страница 470 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 470 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Kui kulgemisriba on lõpuni jõudnud ning protsendinäit on 100%, siis lõpetab masin kohvivalmistamise ja naaseb automaatselt kohvirežiimi. 0 Nüüd võite te kannu eemaldada ja sulgeda kaane (Joonis 20), et hoida kohvi kauem
 • Страница 471 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 471 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 ole hoiukoht; jahvatatud kohv peab liikuma otse kohvivalmistusmoodulisse. 0 Keerake "kohvi kanguse/ eeljahvatatud kohvi" nupp (Joonis 21) soovitud asendisse (1 tassi jaoks) või (2 tassi jaoks), et valida eeljahvatatud
 • Страница 472 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 472 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Soovitatav on kasutada osaliselt kooritud piima, mis on külmikutemperatuuril (umbes 5 °C). 0 Kontrollige, et imitoru oleks korralikult sisestatud (Joonis 25); seejärel asetage kaas tagasi piimaanumale ning kinnitage see,
 • Страница 473 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 473 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 10.3 Otsikute puhastamine Piima kuumutamise või cappuccino valmistamise järel peab alati piimaanuma otsikuid puhastama; vastasel korral võivad piimajäägid kõvastuda: 0 Asetage piimaotsiku alla anum ja suruge piimaanumal
 • Страница 474 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 474 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Kohvirežiimi naasmiseks vajutage nuppu "MENU" (Joonis 5) või oodake umbes 120 sekundit kuni masin ise automaatselt kohvirežiimi liigub. 3 Ärge keerake jahvatustaseme nuppu liiga kaugele, sest vastasel korral võib kohv
 • Страница 475 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 475 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Kohvirežiimi naasmiseks vajutage nuppu "MENU" (Joonis 5) või oodake umbes 120 sekundit kuni masin ise automaatselt kohvirežiimi liigub. 13.3 Väljalülitusaja määramine 0 0 0 0 0 Kui klahvi "OK" ei vajutata, siis naaseb
 • Страница 476 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 476 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Soovitud kohvikanguse kuvamisel 13.5 Kohviprogrammi määramine kinnitage valik klahviga"OK" (Täitemahu (Joonis 6). Nüüd programmeeritakse programmeerimine) antud kohvikangus. Kohvimasin on tehases Kui klahvi "OK" ei
 • Страница 477 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 477 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 tähistab cappuccino jaoks vajaliku piima kogust. Vajadusel saab kerimisklahviga "<" või ">" (Joonis 6) valida erinevat täitemahtu 10 astme vahemikus. Kui klahvi "OK" ei vajutata, siis naaseb masin ilma seadistust
 • Страница 478 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 478 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Kui klahvi "OK" ei vajutata, siis naaseb masin ilma seadistust salvestamata umbes 120 sekundi pärast automaatselt kohvirežiimi. Ekraanikuva naaseb programmeerimise järel automaatselt menüüvalikusse «COFFEE FOR CAPPUCC.»
 • Страница 479 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 479 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 kannufunktsiooni iga võimaliku suuruse kohta (4 tassi, 6 tassi, 8 tassi, 10 tassi). Ekraanil kuvatakse vastava tassikogusega valmistatud kannude hulk, nt «JUG 4 CUPS 12» (kann 4 tassi, 12) tähendab, et valmistatud on 12
 • Страница 480 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 480 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 tühjendada ka kohvijäägi anum, 0 Tühjendage aluskandikut isegi kui see ei ole täiesti täis. Kui regulaarselt. Kuid hiljemalt siis, kui seda ei tehta, siis võib kohvijäägi läbi tilgaresti ilmub nähtavale anum hiljem üle
 • Страница 481 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 481 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 3 Kui võõrkeha ei ole võimalik eemaldada, siis konsulteerige Klienditeeninduskeskusega. Garantii alla ei kuulu ka kohviveski blokeerimine või kahjustamine võõrkehade poolt. Hoiatus!Töötav kohviveski võib vigastusi
 • Страница 482 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 482 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 3 3 3 Kui kohvivalmistusmoodulit ei sisestata korralikult, s.t. kui kuulete, et see on kohale klõpsanud, kuid kaks punast nuppu ei ole korralikult välja klõpsanud, siis ei saa hooldusust sulgeda. Kui
 • Страница 483 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 483 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Vajutage nupule "MENU" (Joonis 5). Nüüd käivitub katlakivieemaldamiseprogramm ning katlakivieemaldamise lahus hakkab kuuma vee pihustist välja voolama. Ekraanil kuvatakse teade «DESCALING» (katlakivieemaldus) ja
 • Страница 484 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 484 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 15 Mida teha, kui ekraanil on kuvatud järgmised teated... «FILL TANK» (täitke paak) • Veepaak on tühi või valesti paigaldatud. 0 Täitke veepaak ja sisestage see vastavalt juhistele, vt "Veega täitmine", lk 464. • Paak on
 • Страница 485 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 485 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 «GENERAL ALARM» (üldalarm) • Masina sisemus on väga must. 0 Peske hoolikalt masina sisemust, vt "Kohvivalmistusmooduli puhastamine", lk 481. Kui kohvimasin kuvab puhastamise järel endiselt seda teadet, siis pidage nõu
 • Страница 486 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 486 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 3 • 0 • 0 • 0 • 0 486 Tähelepanu: Kohvivalmistusmoodulit võib eemaldada ainult siis, kui masin on masina esiküljel olevast SISSE/VÄLJA nupust välja lülitatud. Masina toitejuhet ei tohi välja tõmmata. Kui te püüate
 • Страница 487 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 487 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 17 Tehnilised andmed Võrgupinge: Voolutarve: ; 18 2 2 220-240 V 1350 W W sümbol toote või selle pakendi peal tähendab seda, et antud toodet ei saa käsitleda olmeprügina. Selle asemel tuleb seade elektri- ja
 • Страница 488 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 488 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 488
 • Страница 489 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 489 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t t Sayın müşterimiz, Lütfen, bu kullanım talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun. Herşeyden önce, lütfen bu kullanım talimatlarının ilk birkaç sayfasındaki güvenlik talimatlarına uyun! Lütfen, bu kullanma
 • Страница 490 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 490 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t 1 Resim Açıklaması Önden görünüş (Şekil 1) 1.1 A B C D Damlama tepsisi ızgarası Termos Ana şalter (cihazın arkasında) Yüksekliği ayarlanabilir kahve dağıtıcısı Kontrol paneli (Şekil 3'e bakınız) Kahve çekirdeği kabının
 • Страница 491 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 491 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t 2 Kahve ve Espresso • • • • • • Tam otomatik makinenizin bir yandan kahve yaparken , diğer yanda bu kahveye özen gösterecek şekilde kullanılması kolay olmayabilir. Enfes, özeltat ön-kaynatma sistemine bağlıdır: Asıl
 • Страница 492 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 492 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t Kullanım güvenliği • Uyarı! Kahve musluğu, sıcak su çeşmesi, süt dağıtıcısı ve fincan tepsisi kullanım sonucunda ısınır. Çocukları cihazdan uzak tutun! • Uyarı! Sıcak su çeşmesi veya süt dağıtıcısı açıldığında yanma
 • Страница 493 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 493 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t 4 • «CAPPUCCINO PROGRAM» (CAPPUCCINO PROGRAMI) menüsü Cappuccino için süt veya kahve miktarını ayarlayın. • «HOT WATER PROGRAM» (SICAK SU PROGRAMI) menüsü Sıcak su miktarını ayarlayın. • «DESCALE» (KİRECİ TEMİZLEYİN)
 • Страница 494 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 494 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t 6 İlk kullanım 6.1 Cihazın ayarlanması vebağlanması Yatay, sabit, ısı iletmeyen, kuru ve su geçirmez olan uygun bir yüzey seçin. 0 Su haznesini tekrar yerine yerleştirin (Şekil 7). Hazneyi su haznesindeki vana açılacak
 • Страница 495 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 495 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t 3 6.4 Kahve makinesi fabrikada test edilmiştir. Bunu yapmak için kahve kullanılmıştır, bu yüzden öğütme mekanizmasında biraz kahve bulunması son derece normaldir. Bu kahve makinesinin yeni olduğu yüzde yüz garanti
 • Страница 496 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 496 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t 6.5 Cihazın açılması Açmadan önce, daima haznede su bulunduğundan emin olun, gerekirse su ilave edin. Cihaz her 6.7 açıldığında veya kapatıldığında otomatik durulama işlemi için suya ihtiyaç duyar. 0 Cihazı
 • Страница 497 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 497 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t 0 0 0 0 0 Belirlenen su sertliği seviyesinin ayarlanması ve kaydedilmesi 4 su sertliği seviyesi ayarlayabilirsiniz. Cihaz fabrikada seviye 4'e ayarlanmıştır. Cihazaçıldığında "MENÜ" düğmesine (Şekil 5) basın. «CHOOSE
 • Страница 498 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 498 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t dağıtıcının yüksekliğini fincanınızın yüksekliğine uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz (Şekil 16). Fincan boyutu veya kahve sertliği ayarlandıktan sonra birkaç saniye 3 hiçbir düğmeye basılmazsa, cihaz ekranda
 • Страница 499 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 499 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t • İlgili menüden daha yüksek bir kahve sıcaklığını ayarlayın; „Kahve sıcaklığının ayarlanması“ sayfa 504'ye bakınız. • Cihaz açık haldeyken uzun süre kahve almadıysanız, sistemi kaynatma ünitesini önceden ısıtmak için
 • Страница 500 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 500 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t 0 Şimdi termosu çıkarın ve uzun süre sıcak tutmak için kapağı kapatın (Şekil 20). 0 Su haznesinin dolu olduğundan, kahve çekirdeği kabında yeterli miktarda kahve çekirdeği bulunduğundan ve atık kahve kabının boş
 • Страница 501 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 501 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t saklama kabı değildir, çekilmiş kahvenin doğrudan kaynatma ünitesine gitmesi gerekir. 0 Hazır çekilmiş kahve fonksiyonunu seçmek için "kahve çekirdeği / hazır çekilmiş kahve" düğmesini (Şekil 21) gerekli olan konuma (1
 • Страница 502 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 502 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t Tercihen buzdolabı sıcaklığındaki yağsız veya az yağlı süt (yaklaşık 5 °C) kullanılmalıdır. 0 Emme borusunun doğru şekilde takıldığından emin olun (Şekil 25); sonra kapağı tekrar süt kabına yerleştirin ve hafif saat
 • Страница 503 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 503 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t «HOT WATER» (Sıcak su) yazısını gösterir, programlanan miktardaki sıcak su çıkar çıkmaz, sıcak su çıkışı otomatik olarak durur. Ekran birkaç saniye «PLEASE WAIT...» (Lütfen bekleyin...) yazısını gösterir. Bundan sonra
 • Страница 504 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 504 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t Kahve düzgün şekilde çıkana kadar bir seferde bir konum çevirin. • Kahve çok hızlı çıkıyorsa ve krema istediğiniz gibi değilse, düğmeyi saat yönünün aksi istikametinde bir konum döndürün. 0 İstediğiniz dil
 • Страница 505 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 505 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t 0 Gerekirse, "<" veya ">" kaydırma düğmesiyle başka bir sıcaklığı seçin (Şekil 6). 0 İstediğiniz sıcaklık gösterildiğinde, onu "OK" (TAMAM) düğmesiyle onaylayın (Şekil 6). Buna bağlı olarak sıcaklık programlanır. "OK"
 • Страница 506 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 506 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t 0 0 0 0 0 0 3 0 506 0 "OK" (TAMAM) düğmesiyle menü Bu ayarları aşağıdaki gibi seçeneğini onaylayın (Şekil 6). değiştirebilirsiniz: 0 Büyültülüp, küçültülebilen bir çubuk "MENÜ" düğmesine basın ekrana gelir; bu fincan
 • Страница 507 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 507 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t 0 "MENÜ" düğmesine basın 3 Sadece 1 fincan için fincan dolum miktarını kaydetmek mümkündür. 2 (Şekil 5). fincan alınırken kaydedilen miktar «CHOOSE LANGUAGE» (DİLİ iki katına çıkartılır. SEÇİN) menü seçeneği ekrana
 • Страница 508 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 508 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t 3 0 0 0 3 0 3 0 508 "OK" (TAMAM)'a basılmazsa, cihaz 13.7 Sıcak su programının yaklaşık 120 saniye sonra girişleri ayarlanması (çıkış miktarının kaydetmeden otomatik olarak programlanması) kahve moduna geri döner.
 • Страница 509 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 509 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t 13.8 Yapılan kahve sayısı, yapılan termos sayısı, yapılan fincan sayısı ve kireç çözme işlemi sayısının görüntülenmesi (istatistikler) 3 0 0 0 0 0 işlemi için «TOT. DESCALES 5» (TOPLAM KİREÇ ÇÖZME İŞLEMİ 5)'i
 • Страница 510 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 510 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t 3 14 Programlamadan sonra, cihaz otomatik olarak kahve moduna geri döner. Bakım ve temizlik Cihazınızın sorunsuz çalışmasını ve kahve kalitesinin aynı kalmasını temin etmek için cihazı her zaman temiz tutun. 14.1
 • Страница 511 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 511 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t 3 Cihaz her gün kullanılıyorsa, kabı her gün boşaltın. Atık kahve kabını daima cihaz açıkken boşaltın. Cihaz sadece bu şekilde boşaltma işlemini gösterir. 14.3 Süt kabının temizlenmesi neden olabilir. Her zaman güç
 • Страница 512 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 512 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t 0 0 0 0 0 0 3 3 3 512 elektrik fişini prizden çekip, tekrar kaynatma ünitesini bulaşık takın. makinesinde temizlemeyin. Ekran kapanana kadar bekleyin, Makinenin içerisini dikkatli bir sonra servis kapısını kapatın ve
 • Страница 513 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 513 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t 0 "<" kaydırma tuşuna basın, ekran «DESCALE YES» (KİRECİ TEMİZLE EVET)'i gösterir. 0 "OK" (TAMAM) düğmesiyle onaylayın (Şekil 6). Kireç çözme programı başlar. "OK" (TAMAM)'a basılmazsa, cihaz yaklaşık 120 saniye sonra
 • Страница 514 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 514 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t gösterirken, üst satır «RINSING COMPLETE» (DURULUMA İŞLEMİ TAMAMLANDI) ve «FILL TANK !» (HAZNEYİ DOLDURUN) arasında değişir. Birkaç saniye sonra ekran sadece «FILL TANK !» (HAZNEYİ DOLDURUN!)'u gösterir. 0 Durulama
 • Страница 515 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 515 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t «PLEASE DESCALE !» (LÜTFEN KİRECİ TEMİZLEYİN!) • Kahve makinesinin kireçle kaplandığını gösterir. 0 En kısa zamanda „Kireç çözme programının uygulanması“ sayfa 512 bölümünde açıklanan kireç çözme programı
 • Страница 516 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 516 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t Kahve çok hızlı çıkıyor • Kahve çok kalın öğütülmektedir. 0 Öğütme seviyesi ayar düğmesini saat yönünün aksi istikametinde bir konum çevirin („Öğütme seviyesinin ayarlanması“ sayfa 503'ya bakınız). Kahve
 • Страница 517 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 517 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t sayfa 500'de tanımlandığı gibi doğru konuma getirerek işlemi tekrar edin. • Makine kapalıyken hazır çekilmiş kahve konulmuştır. 0 Kaynatma ünitesini „Kaynatma ünitesinin temizlenmesi“ sayfa 511'de tanımlandığı gibi
 • Страница 518 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 518 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 t 19 Servise ihtiyaç duyulursa Elektrik kablosunun değiştirilmesini de içeren onarımların yapılması zorunlu olursa, lütfen size en yakın Electrolux Müşteri Hizmetleri ile temasa geçin Lütfen, ayrıca verilen Electrolux
 • Страница 519 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 519 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y y Скъпи клиенти, Моля, прочетете настоящите инструкции за работа внимателно. Спазвайте особено инструкциите за безопасност на първите няколко страници от настоящите инструкции за работа! Моля, запазете инструкциите за
 • Страница 520 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 520 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y 1 1.1 Легенда 1.3 Изглед отпред (фиг. 1) O A Решетка на ваничката за P оттичане B Термокана Q С Главен превключвател (отзад на R уреда) S D Дюза за изпускане на кафето с регулираща се височина T Е Контролен панел
 • Страница 521 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 521 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y 2 Кафе и еспресо • • • • • • Вашата напълно автоматична кафемашина Ви гарантира изключително лесна работа, както при приготвянето на кафе, така и при поддръжката й. Превъзходният, индивидуален вкус се постига чрез
 • Страница 522 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 522 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y Безопасност на децата • Не оставяйте уреда включен без наблюдение и внимавайте особено, ако има деца! • Не разрешавайте на деца да играят с уреда. • Опаковъчният материал, например найлонови торбички, трябва да се
 • Страница 523 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 523 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y • търговския представител, от когото сте закупили уреда, или • Сервизната линия на Electrolux. При неправилно използване на уреда или при използване за цели, различни от посочените в това ръководство, ние не поемаме
 • Страница 524 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 524 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y • Меню «RESET TO DEFAULT» (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ) Връщане на променените настройки на уреда до фабрично зададените. 5 Режим Меню Предупреждение! Ако кафемашината бъде внесена в топла стая от
 • Страница 525 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 525 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y 6.3 Пълнене на контейнера за зърна кафе 0 Отворете капака на контейнера за зърна кафе и напълнете контейнера с пресни зърна кафе (фиг. 8). След това затворете обратно капака. 1 3 Забележка! Използвайте само чисти зърна
 • Страница 526 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 526 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y Сега уредът извежда на дисплея: 6.5 «TURNING OFF PLEASE WAIT...» (УРЕДЪТ СЕ ИЗКЛЮЧВА МОЛЯ, ИЗЧАКАЙТЕ...) и се изключва. 0 За пълнене на контейнера със зърна кафе вижте „Пълнене на контейнера за зърна кафе" страница
 • Страница 527 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 527 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y Три розови ивици: Степен на твърдост 3, твърда до 3,7 mmol/l или до 21° немска твърдост, или до 37,8° френска твърдост Четири розови ивици: Степен на твърдост 4, много твърда над 3,7 mmol/l или над 21° немска твърдост,
 • Страница 528 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 528 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y След приключване на програмирането дисплеят се връща автоматично на елемента «WATER HARDNESS» (ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА) . 0 За да се върнете в режима за кафе, натиснете копчето "Меню" (фиг. 5) или изчакайте около 120 сек.,
 • Страница 529 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 529 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y извършва действителният процес на сваряване. Кафето започва да излиза в чашата. В горния ред на дисплея се показва избраният размер на чашата, а в долния ред индикатор за хода с индикация на процентите « 40%». След
 • Страница 530 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 530 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y • • • • 7.2 за промиване за предварително загряване на чашите. Настройте по-висока температура на кафето в съответното меню; вижте „Настройване на температурата на кафето" страница 536. Ако не сте приготвяли кафе при
 • Страница 531 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 531 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y изцяло нагоре, за да може каната да се сложи отдолу. Дисплеят показва непрекъснато «FILL BEAN CONT. AND WATER TANK, EMPTY WASTE CONT., PRESS OK» (НАПЪЛНЕТЕ КОНТ. ЗА ЗЪРНА И РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА, ИЗПРАЗНЕТЕ конт. за
 • Страница 532 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 532 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y кафето ще излезе на капки и ще се появи съобщението «GROUND TOO FINE ADJUST MILL + PRESS HOT WATER KEY» (ПРЕКАЛЕНО ФИНО СМЛЯНО, НАСТРОЙТЕ ЕДРИНАТА НА СМИЛАНЕ + НАТИСНЕТЕ КОПЧЕТО ЗА ГОРЕЩА ВОДА). Не сипвайте смляно кафе
 • Страница 533 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 533 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y уредът предлага следващата стъпка върху дисплея: «PRESS 1 OR 2 CUPS KEY» (НАТИСНЕТЕ КОПЧЕТО ЗА 1 ИЛИ 2 ЧАШИ). 0 Изберете желания размер чаша с копчето за размер на чашата (фиг. 13). Избраният размер чаша се показва на
 • Страница 534 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 534 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y 0 Натиснете копчето за "кана/ капучино" (фиг. 29). Първо в чашата излиза горещо и разпенено мляко, след това кафе. В горния ред на дисплея се показва «CAPPUCCINO» (КАПУЧИНО), а в долния ред индикатор за хода с
 • Страница 535 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 535 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y 11 Приготвяне на гореща вода 12 Можете да използвате горещата вода за затопляне на чаши и за приготвяне на горещи напитки, например чай или готови супи. Предупреждение! Опасност от изгаряне при включена дюза за гореща
 • Страница 536 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 536 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y 13 13.1 0 0 0 0 3 0 536 предизвиква силно, равномерно 13.2 Настройване на тракане. Ако чуете такъв шум по температурата на кафето време на процеcа на смилане, Можете да изберете между три изключете незабавно степени на
 • Страница 537 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 537 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y «TEMPERATURE» (ТЕМПЕРАТУРА). 0 За да се върнете в режима за кафе, натиснете копчето "Меню" (фиг. 5) или изчакайте около 120 сек., за да се върне уредът автоматично на режима за кафе. 13.3 Настройване на времето за
 • Страница 538 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 538 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y 0 Потвърдете елемента с копчето "ОК" (фиг. 6). Дисплеят показва «JUG COFFEE TASTE» (КАНА - СИЛА НА КАФЕТО). 0 Потвърдете елемента с копчето "ОК" (фиг. 6). Дисплеят показва текущата настройка, например «EXTRA-MILD JUG»
 • Страница 539 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 539 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y 0 Натиснете копчетата за 3 Можете да запаметите превъртане "<" или ">" (фиг. 6), количеството на пълнене само за докато се появи елементът 1 чаша. При приготвянето на 2 «COFFEE PROGRAM» чаши запаметеното количество се
 • Страница 540 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 540 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y т.е. в зависимост от количеството смесван въздух). 0 Когато желаното количество на пълнене се покаже, го потвърдете с копчето "ОК" (фиг. 6). Сега това количество е програмирано. Ако не натиснете "OK", след около 120
 • Страница 541 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 541 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y След приключване на програмирането дисплеят се връща автоматично на елемента «HOT WATER PROGRAM» (ПРОГРАМА ЗА ГОРЕЩА ВОДА). 0 За да се върнете в режима за кафе, натиснете копчето "Меню" (фиг. 5) или изчакайте около 120
 • Страница 542 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 542 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y 0 Потвърдете елемента с копчето "ОК" (фиг. 6). На дисплея се показва «RESET TO DEFAULT NO» (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ НЕ). 0 Натиснете копчето за превъртане "<" (фиг. 6), докато се появи «RESET TO DEFAULT
 • Страница 543 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 543 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y кафе, на дисплея се показва 14.3 Почистване на контейнера следното съобщение: «EMPTY за мляко WASTE COFFEE CONTAINER» 0 Освободете капака на (ИЗПРАЗНЕТЕ КОНТЕЙНЕРА ЗА контейнера за мляко с леко ОТПАДЪЧНО КАФЕ),
 • Страница 544 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 544 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y Предупреждение! Опасност от нараняване от въртящия се механизъм за смилане. Никога не включвайте кафемашината, докато работите по механизма за смилане. Съществува опасност от тежко нараняване. Винаги изваждайте щепсела
 • Страница 545 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 545 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y използване на други препарати за отстраняване на котлен камък, Electrolux не поема отговорност за никакви щети. Можете да закупите течност за почистване на котления капък от специализираните магазини или от Сервизната
 • Страница 546 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 546 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y В горния ред на дисплея се сменят съобщенията «ADD DESCALER» and «PRESS MENU KEY» (СЛОЖЕТЕ ПРЕПАРАТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК и НАТИСНЕТЕ КОПЧЕТО "МЕНЮ"), а в долния се показва индикатор за хода с индикация на
 • Страница 547 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 547 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y COMPLETE» и «PRESS MENU KEY» (ПРОМИВАНЕТО ПРИКЛЮЧИ и НАТИСНЕТЕ КОПЧЕТО "МЕНЮ"), а в долния се показва индикатор за хода с индикация на процентите « 90%». 0 Натиснете копчето "МЕНЮ" (фиг. 5). За кратко в горния ред на
 • Страница 548 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 548 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y «ADD PRE-GROUND COFFEE» (СИПЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО СМЛЯНО КАФЕ) • В улея за пълнене не е сипано смляно кафе след избиране на функцията за предварително смляно кафе. 0 Сложете смляно кафе, както е описано в „Приготвяне на
 • Страница 549 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 549 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y Кафето не е горещо • Чашите не са затоплени предварително. 0 Затоплете чашите, като ги изплакнете с топла вода или ги оставите поне 20 минути върху нагреваемата поставка за чаши (Н) (вижте „Съвети за приготвяне на
 • Страница 550 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 550 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y мрежа. Ако се опитате да го извадите при включена кафемашина, може да се повреди сериозно. • 0 • 0 • 0 • 0 550 Кафето не излиза от дюзите за изпускане на кфе, а странично от сервизната врата. Отворите на дюзите за
 • Страница 551 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 551 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y • Изпразнете резервоара за вода и контейнера за използваното кафе. • Моля, внимавайте за мястото където държите уреда, особено през студените месеци от годината. Съществува опасност от повреди поради замръзване. 17 18
 • Страница 552 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 552 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 y 552
 • Страница 553 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 553 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u u Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè! Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå ýòî ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè. Îáÿçàòåëüíî ñîáëþäàéòå óêàçàíèÿ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè! Õðàíèòå ðóêîâîäñòâî è, â ñëó÷àå ïðîäàæè ïðèáîðà, ïåðåäàéòå åãî íîâîìó âëàäåëüöó.
 • Страница 554 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 554 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u 1 Ïîÿñíåíèå ê èëëþñòðàöèè 1.1 Âèä ñïåðåäè (ðèñ. 1) 1.3 Âèä ñïåðåäè ñ îòêðûòîé ñëóæåáíîé äâåðöåé (ðèñ. 3) O Ñëóæåáíàÿ äâåðöà (îòêðûòà) P Êîíòåéíåð äëÿ êîôåéíîé ãóùè (ñúåìíûé) Q Îòêèäíàÿ ïîëêà R Âàðî÷íûé áëîê S Ðó÷êà
 • Страница 555 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 555 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u 2 Êîôå è ýñïðåññî • • • • • • Ñ ïîìîùüþ ïîëíîñòüþ àâòîìàòèçèðîâàííîé êîôåâàðêè ìîæíî ëåãêî ïðèãîòîâèòü êîôå, îíà ïðîñòà â îáñëóæèâàíèè è óõîäå. Ïðåâîñõîäíûé, íåïîâòîðèìûé âêóñ áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêå êîôå:
 • Страница 556 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 556 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u • Çà äåòüìè ñëåäóåò íàáëþäàòü, ÷òîáû íå äîïóñòèòü èãð ñ ïðèáîðîì. • Óïàêîâî÷íûå ìàòåðèàëû, íàïðèìåð, ïîëèýòèëåíîâûå ïàêåòû, íå äîëæíû ïîïàäàòü äåòÿì â ðóêè. Óêàçàíèÿ ïî áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè • Âíèìàíèå! Âûïóñêíàÿ
 • Страница 557 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 557 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u • Ìåíþ «ПРОГРАММА КОФЕ» Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà âîäû äëÿ êàæäîé ÷àøêè (÷àøêà «Ýñïðåññî», ìàëåíüêàÿ ÷àøêà, áîëüøàÿ ÷àøêà, êðóæêà). • Ìåíþ «ПРОГРАММА КАПУЧЧИНО» Îòðåãóëèðîâàòü êîëè÷åñòâî ìîëîêà èëè êîôå äëÿ êàïó÷÷èíî. •
 • Страница 558 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 558 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u 6 Ïåðâûé ââîä â ýêñïëóàòàöèþ 0 Âñòàâüòå åìêîñòü äëÿ âîäû îáðàòíî (ðèñ. 7). Íàæìèòå íà åìêîñòü äëÿ âîäû, ÷òîáû îòêðûëñÿ âåíòèëü. 6.1 Óñòàíîâêà è ïîäêëþ÷åíèå ïðèáîðà 3 Ïîäáåðèòå ãîðèçîíòàëüíîå, óñòîé÷èâîå, ñóõîå,
 • Страница 559 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 559 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u 6.4 Ïåðâîå âêëþ÷åíèå Ïðè ïåðâîì ââîäå ïðèáîðà â ýêñïëóàòàöèþ àâòîìàòè÷åñêèé ïðîöåññ âêëþ÷åíèÿ áóäåò ïðîäîëæåí òîëüêî ïîñëå âûáîðà ÿçûêà. 0 Âêëþ÷èòå ïðèáîð ñ ïîìîùüþ ãëàâíîãî âûêëþ÷àòåëÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà çàäíåé
 • Страница 560 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 560 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u 3 6.6 Â ïðîöåññå ðàçîãðåâà (îêîëî 120 ñåêóíä) â âåðõíåé ñòðîêå äèñïëåÿ ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå «НАГРЕВАНИЕ…», à â íèæíåé — ñòðîêà ïðîãðåññà, îòîáðàæàþùàÿ ïðîöåññ íàãðåâàíèÿ â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè « 40%». Ïîñëå çàâåðøåíèÿ
 • Страница 561 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 561 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u 0 Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ âûáîðà íàæìèòå êëàâèøó «ÎÊ» (ðèñ. 6). Íà äèñïëåå îòîáðàçèòñÿ òåêóùàÿ íàñòðîéêà, íàïðèìåð, «ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ 4». 0 Çàòåì íàæèìàéòå êëàâèøè «<» èëè «>» (ðèñ. 6), ïîêà íå ïîÿâèòñÿ íóæíûé óðîâåíü
 • Страница 562 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 562 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u Ïðèáîð íà÷íåò ðàçìàëûâàòü çåðíà. 3 Ñíà÷àëà êîôåéíûé ïîðîøîê ñìà÷èâàåòñÿ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì âîäû. Ïîñëå íåáîëüøîé ïàóçû íà÷èíàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííîå çàâàðèâàíèå êîôå. Êîôå âûëèâàåòñÿ â ÷àøêó, â âåðõíåé ñòðîêå äèñïëåÿ
 • Страница 563 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 563 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u êîôå, òî ïåðåä ñëåäóþùèì çàâàðèâàíèåì ñèñòåìó íåîáõîäèìî ïðîìûòü, ÷òîáû ðàçîãðåòü âàðî÷íûé áëîê. Âûáåðèòå ôóíêöèþ ïðîìûâêè â ñîîòâåòñòâóþùåì ìåíþ (ñì. «Îïåðàöèÿ ïðîìûâêè», ñòð. 563). Äàéòå âîäå ñòå÷ü â ïîäñòàâëåííûé
 • Страница 564 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 564 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u çåðåí õâàòàåò òîëüêî íà 6 ÷àøåê, ïðèáîð ïðèãîòîâèò 6 ÷àøåê, à çàòåì ïðåðâåò îïåðàöèþ ïðèãîòîâëåíèÿ. Íàïîëíèòå êîíòåéíåð äëÿ çåðåí è íàæìèòå êëàâèøó «Êóâøèí/ Êàïó÷÷èíî» (ðèñ. 19). Ïîñëå ýòîãî ïðèáîð ïðèãîòîâèò äâå
 • Страница 565 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 565 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u Îáÿçàòåëüíî ïîëüçóéòåñü âõîäÿùåé â ñîñòàâ ìåðíîé ëîæêîé. Íå çàñûïàéòå áîëüøå 2 ìåðíûõ ëîæå÷åê áåç ãîðêè, èíà÷å ïðèáîð íå ñìîæåò ïðèãîòîâèòü êîôå, èëè êîôåéíûé ïîðîøîê ðàññûïëåòñÿ ïî ïðèáîðó è èñïà÷êàåò åãî, èëè êîôå
 • Страница 566 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 566 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû êîíòåéíåð ñ ìîëîêîì áûë âñòàâëåí ïðàâèëüíî. 0 Ñ ïîìîùüþ çàäâèæêè íà êðûøêå ìîæíî ïëàâíî ðåãóëèðîâàòü ñòåïåíü âñïåíèâàíèÿ ìîëîêà (ðèñ. 27). — Ïîëîæåíèå «1 ÊÀÏÓ××ÈÍλ: ñèëüíàÿ ìîëî÷íàÿ ïåíêà. —
 • Страница 567 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 567 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u ïðèâåñòè ê îáðàçîâàíèþ îòëîæåíèé. 0 Óñòàíîâèòå ïîä òðóáêó ïîäà÷è ìîëîêà åìêîñòü è íàæèìàéòå â òå÷åíèå ìèíèìóì 5 ñåêóíä êëàâèøó «CLEAN» íà êîíòåéíåðå ñ ìîëîêîì (ðèñ. 30). Íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ íàäïèñü «ОЧИСТКА!».
 • Страница 568 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 568 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u Åñëè êëàâèøà «ÎÊ» íå íàæàòà, òî ïðèáëèçèòåëüíî ÷åðåç 120 ñåêóíä ïðèáîð àâòîìàòè÷åñêè âåðíåòñÿ â ðåæèì ïðèãîòîâëåíèÿ êîôå áåç ñîõðàíåíèÿ ââåäåííûõ äàííûõ. òàê, êàê Âàì õî÷åòñÿ, ïîâåðíèòå ðåãóëÿòîð íà îäíî äåëåíèå ïðîòèâ
 • Страница 569 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 569 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u ïðèáîð àâòîìàòè÷åñêè âåðíåòñÿ â ðåæèì ïðèãîòîâëåíèÿ êîôå áåç ñîõðàíåíèÿ ââåäåííûõ äàííûõ. Ïîñëå ïðîãðàììèðîâàíèÿ äèñïëåé àâòîìàòè÷åñêè îòîáðàçèò ïóíêò ìåíþ «ТЕМПЕРАТУРА». 0 ×òîáû âåðíóòüñÿ â ðåæèì ïðèãîòîâëåíèÿ êîôå,
 • Страница 570 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 570 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u 0 Êîãäà áóäåò ïîêàçàíà íóæíàÿ êðå- 13.5 Íàñòðîéêà ïðîãðàììû êîôå ïîñòü êîôå, ïîäòâåðäèòå âûáîð, (íàñòðîéêà îáúåìà) íàæàâ êëàâèøó «ÎÊ» (ðèñ. 6). Íà ïðåäïðèÿòèè óñòàíîâëåíû ñòàíÍàñòðîåííàÿ êðåïîñòü êîôå ñîõðàäàðòíûå
 • Страница 571 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 571 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u ìåíþ íàñòðîéêè îáúåìà, íàïðèìåð, «ЧАШКА ЭСПРЕССО». 0 ×òîáû âåðíóòüñÿ â ðåæèì ïðèãîòîâëåíèÿ êîôå, äâàæäû íàæìèòå êëàâèøó «MENU» (ðèñ. 5) èëè ïîäîæäèòå îêîëî 120 ñåêóíä, ïîêà âîçâðàò íå áóäåò âûïîëíåí àâòîìàòè÷åñêè. 3
 • Страница 572 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 572 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u êëàâèøó «MENU» (ðèñ. 5) èëè 13.8 ïîäîæäèòå îêîëî 120 ñåêóíä, ïîêà âîçâðàò íå áóäåò âûïîëíåí àâòîìàòè÷åñêè. 13.7 Íàñòðîéêà ïðîãðàììû äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû (ïðîãðàììèðîâàíèå êîëè÷åñòâà ïîäà÷è) Íà ïðåäïðèÿòèè óñòàíîâëåíî
 • Страница 573 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 573 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u óäàëåíèþ íàêèïè, íàïðèìåð, 14 «ИТОГО УДАЛ. НАКИПИ 5», åñëè íàêèïü óäàëÿëàñü 5 ðàç. 0 ×òîáû âåðíóòüñÿ â ðåæèì ïðèãîòîâëåíèÿ êîôå, äâàæäû íàæìèòå êëàâèøó «MENU» (ðèñ. 5) èëè ïîäîæäèòå îêîëî 120 ñåêóíä, ïîêà âîç- 14.1
 • Страница 574 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 574 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u êà, ÷òîáû î÷èñòèòü èõ îò îñòàòêîâ ìîëîêà, ñì. «Î÷èñòêà òðóáîê», ñòð. 566. 0 Ðåãóëÿðíî ìîéòå êîíòåéíåð äëÿ ìîëîêà, ñì. ðàçäåë «Î÷èñòêà êîíòåéíåðà äëÿ ìîëîêà», ñòð. 574. 0 Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû íå çàáèâàëîñü îòâåðñòèå
 • Страница 575 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 575 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u ìåëüíèöû, âîçíèêøèõ èç-çà íàëè÷èÿ â íåé ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ, óñëîâèÿìè ãàðàíòèè íå ïðåäóñìîòðåíî. 1 Âíèìàíèå! Êîíòàêò ñ ðàáîòàþùåé ìåëüíèöåé ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîëó÷åíèþ òðàâìû. Íå âêëþ÷àéòå ïðèáîð â ïðîöåññå ÷èñòêè
 • Страница 576 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 576 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u 3 Åñëè âàðî÷íûé áëîê âñòàâëåí íåïðàâèëüíî, ò.å. ïðè âñòàâêå íå áûëî ñëûøíî ùåë÷êà, à êðàñíûå êëàâèøè âûøëè íåïðàâèëüíî, òî ñëóæåáíàÿ äâåðöà íå çàêðîåòñÿ. 3 Åñëè âàðî÷íûé áëîê âñòàâëÿåòñÿ ñ òðóäîì, òî åãî (ïåðåä
 • Страница 577 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 577 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u 0 0 0 0 «УДАЛЕНИЕ НАКИПИ» è ñòðîêà ïðîãðåññà ñ óêàçàíèåì ïðîöåíòíîé äîëè, íàïðèìåð, « 25%». Ïðîãðàììà óäàëåíèÿ íàêèïè àâòîìàòè÷åñêè âûïîëíèò íåñêîëüêî ïðîìûâàíèé, ðàçäåëåííûõ ïàóçîé, ÷òîáû óäàëèòü èçâåñòêîâûå îòëîæåíèÿ
 • Страница 578 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 578 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u • Åìêîñòü äëÿ âîäû çàãðÿçíåíà, èëè â íåé îáðàçîâàëèñü èçâåñòêîâûå îòëîæåíèÿ. 0 Ïðîìîéòå åìêîñòü äëÿ âîäû èëè óäàëèòå íàêèïü. • 0 • 0 • 0 «СЛИШКОМ ТОНКИЙ ПОМОЛ ОТРЕГУЛИР. КОФЕМОЛКУ И НАЖМИТЕ КЛАВИШУ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ»
 • Страница 579 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 579 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u 16 Ïðîáëåìû, êîòîðûå ìîæíî óñòðàíèòü ïåðåä òåì, êàê ïîçâîíèòü â êëèåíòñêóþ ñëóæáó Åñëè êîôåâàðêà íå ðàáîòàåò, ïðè÷èíó ñáîÿ ìîæíî íàéòè è óñòðàíèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, âîñïîëüçîâàâøèñü ãëàâîé «×òî äåëàòü, åñëè íà äèñïëåå
 • Страница 580 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 580 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u êëþ÷àòü îò ñåòè. Ïîïûòêà âûíóòü âàðî÷íûé áëîê ïðè âêëþ÷åííîé êîôåâàðêå ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ ïðèáîðà. • 0 • 0 • 0 • 0 580 Êîôå âûòåêàåò íå èç îòâåðñòèé âûïóñêíîé òðóáû, à ñáîêó èç ñëóæåáíîé äâåðöû. Îòâåðñòèÿ
 • Страница 581 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 581 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u 17 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 2 Ñòàðûé ïðèáîð W Ñèìâîë íà èçäåëèè èëè íà åãî óïàêîâêå óêàçûâàåò, ÷òî îíî íå ïîäëåæèò óòèëèçàöèè â êà÷åñòâå áûòîâûõ îòõîäîâ. Âìåñòî ýòîãî åãî ñëåäóåò ñäàòü â ñîîòâåòñòâóþùèé ïóíêò ïðèåìêè
 • Страница 582 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 582 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 u 582
 • Страница 583 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 583 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Øàíîâíèé ïîêóïåöü! Óâàæíî ïðî÷èòàéòå öåé ïîñ³áíèê ç åêñïëóàòàö³¿. Îáîâ’ÿçêîâî äîòðèìóéòåñÿ âêàç³âîê ç òåõí³êè áåçïåêè! Çáåð³ãàéòå ïîñ³áíèê ³, â ðàç³ ïðîäàæó ïðèñòðîþ, ïåðåäàéòå éîãî íîâîìó âëàñíèêó. Çì³ñò 1 1.1 1.2 1.3
 • Страница 584 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 584 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 1 Ïîÿñíåííÿ äî ³ëþñòðàö³é 1.3 1.1 Âèä ñïåðåäó ç â³ä÷èíåíèìè ñåðâ³ñíèìè äâåðöÿòàìè (ðèñ. 3) Âèä ñïåðåäó (ðèñ. 1) A Ðåø³òêà B ×àéíèê, ùî çáåð³ãຠòåïëî (äàë³ òåðìî÷àéíèê) C Ãîëîâíèé âèìèêà÷ (çàäíÿ ÷àñòèíà ïðèñòðîþ) D
 • Страница 585 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 585 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 2 Êàâà òà åñïðåñî • • • • • • Àâòîìàòè÷íà êàâîìàøèíà º ïðîñòîþ â îáñëóãîâóâàíí³, ÿê ïðè ïðèãîòóâàíí³ êàâè, òàê ³ â òåõí³÷íîìó îáñëóãîâóâàíí³ òà äîãëÿä³. ³äì³ííèé íåïîâòîðíèé ñìàê êàâè äîñÿãàºòüñÿ çàâäÿêè íàñòóïíèì
 • Страница 586 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 586 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 • ijòè ïîâèíí³ áóòè ï³ä íàãëÿäîì äëÿ çàïîá³ãàííÿ ïóñòîù³â ç ïðèëàäîì. • Ïàêóâàëüí³ ìàòåð³àëè, íàïðèêëàä, ïîë³åòèëåíîâ³ ïàêåòè, íå ïîâèíí³ ïîòðàïëÿòè äî ä³òåé. Âêàç³âêè ç áåçïå÷íî¿ åêñïëóàòàö³¿ • Óâàãà! Âèïóñêíèé îòâ³ð
 • Страница 587 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 587 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 íàâåäåíèõ ó öüîìó ïîñ³áíèêó. Ïðè áëîêóâàíí³ àáî ïîøêîäæåíí³ êàâîìîëêè âíàñë³äîê ïîòðàïëÿííÿ ñòîðîíí³õ ïðåäìåò³â ãàðàíò³ÿ âèðîáíèêà âòðà÷ຠñèëó. 4 • Îãëÿä ïóíêò³â ìåíþ • • • • • • Äàë³ íàâîäèòüñÿ îãëÿä ïóíêò³â ìåíþ, â
 • Страница 588 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 588 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 6 Ïåðøå ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ 6.1 Óñòàíîâêà òà ï³äêëþ÷åííÿ ïðèñòðîþ Êàâîìàøèíà âñòàíîâëþºòüñÿ íà ãîðèçîíòàëüíó, íàä³éíó, ñóõó, âîäîñò³éêó ïîâåðõíþ, ùî íå îá³ãð³âàºòüñÿ. 1 çàëèâàéòå áóäü-ÿêó ³íøó ð³äèíó, íàïðèêëàä,
 • Страница 589 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 589 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 âèêîðèñòîâóâàëè êàâó. Òîìó â êàâîìîëö³ ìîæóòü çíàõîäèòèñÿ çàëèøêè êàâè - öå íîðìàëüíå ÿâèùå. Âèðîáíèê ãàðàíòóº, ùî öÿ êàâîìîëêà º íîâîþ. 6.4 Ïåðøå óâ³ìêíåííÿ Ïðè ïåðøîìó ââåäåíí³ â åêñïëóàòàö³þ àâòîìàòè÷íèé ïðîöåñ
 • Страница 590 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 590 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 6.5 Óâ³ìêíåííÿ ïðèñòðîþ 3 Ïåðåä òèì, ÿê óâ³ìêíóòè ïðèñòð³é, ïåðåâ³ðòå, ÷è º âîäà â ðåçåðâóàð³. Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ äîëèéòå âîäó. Ïðèñòð³é àâòîìàòè÷íî ïðîìèâàºòüñÿ âîäîþ ïðè êîæíîìó âìèêàíí³ òà âèìèêàíí³. 0 Óâ³ìêí³òü
 • Страница 591 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 591 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Òðè ñìóæêè: ð³âåíü æîðñòêîñò³ 3 (æîðñòêà âîäà) äî 3,7 ììîë/ë, àáî äî 21° çà í³ìåöüêîþ øêàëîþ, àáî äî 37,8° çà ôðàíöóçüêîþ øêàëîþ ×îòèðè ñìóæêè: ð³âåíü æîðñòêîñò³ 4 (äóæå æîðñòêà âîäà) á³ëüøå í³æ 3,7 ììîë/ë, àáî á³ëüøå
 • Страница 592 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 592 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Íà çàâîä³-âèðîáíèêó ïðèñòð³é íàëàøòîâàíî íà ñòàíäàðòí³ çíà÷åííÿ. Ö³ íàëàøòóâàííÿ çà áàæàííÿì ìîæíà çì³íèòè òà çáåðåãòè äëÿ êîæíî¿ ïîðö³¿ êàâè, äèâ. ðîçä³ë «Íàëàøòóâàííÿ ïðîãðàìè ïðèãîòóâàííÿ êàâè (ïðîãðàìóâàííÿ ê³ëüêîñò³
 • Страница 593 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 593 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 äèâ. ðîçä³ë «Íàëàøòóâàííÿ ñòóïåíþ ïîìåëó», íà ñòîð. 598. 3 ßêùî íà äèñïëå¿ â³äîáðàæàºòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ «FILL TANK» (Íàïîâí³òü ðåçåðâóàð), òî íåîáõ³äíî çàïîâíèòè ðåçåðâóàð äëÿ âîäè, â ³íøîìó âèïàäêó ïðèñòð³é íå áóäå
 • Страница 594 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 594 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 ϳäòâåðä³òü âèá³ð ïóíêòó ìåíþ êíîïêîþ "OK" (ðèñ. 6). Íà äèñïëå¿ ç'ÿâèòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ «RINSING» (Ïðîìèâàííÿ) òà ñìóãà ïðîãðåñó ç ïðîöåíòíèì ñï³ââ³äíîøåííÿì « 40%». ϳñëÿ ïðîìèâàííÿ ïðèñòð³é àâòîìàòè÷íî ïîâåðòàºòüñÿ â
 • Страница 595 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 595 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 Ïðè çàïîâíåíí³ ñìóãè ïðîãðåñó òà äîñÿãíåíí³ ïðîöåíòíîãî ñï³ââ³äíîøåííÿ 100% ïðèñòð³é çàê³í÷óº çàâàðþâàííÿ òà àâòîìàòè÷íî ïîâåðòàºòüñÿ â ðåæèì ïðèãîòóâàííÿ êàâè. 0 Çí³ì³òü òåðìî÷àéíèê òà çàêðèéòå êðèøêó (ðèñ. 20), äëÿ
 • Страница 596 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 596 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 çàñèïòå â øàõòó êàâó äëÿ íàñòóïíî¿ ïîðö³¿. Íå çàñèïàéòå êàâó ó âèìêíåíó ìàøèíó, ³íàêøå âîíà ðîçñèïëåòüñÿ âñåðåäèí³ ïðèñòðîþ. 1 Âèêîðèñòîâóéòå ëèøå ìåëåíó êàâó, ÿêà ï³äõîäèòü äëÿ àâòîìàòè÷íèõ êàâîìàøèí "åñïðåñî". Íå
 • Страница 597 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 597 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 10.1 Ïðèãîòóâàííÿ êàïó÷³íî 0 Îáåð³òü çà äîïîìîãîþ ðó÷êè „Ì³öí³ñòü êàâè” ïîòð³áíó ì³öí³ñòü êàâè äëÿ ïðèãîòóâàííÿ êàïó÷³íî (ðèñ. 14). Îáðàíà ì³öí³ñòü êàâè â³äîáðàæàºòüñÿ íà äèñïëå¿. âèïóñêíó òðóáêó äëÿ ìîëîêà äîñòàòíüî
 • Страница 598 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 598 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Çí³ì³òü ºìí³ñòü äëÿ ìîëîêà òà î÷èñò³òü âîëîãîþ òêàíèíîþ ñîïëî íà ïðèñòðî¿ (ðèñ. 31). 0 Âñòàâòå ñîïëî äëÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè íàçàä (ðèñ. 10). 3 11 Ïî çàâåðøåíí³ ÷èùåííÿ âèéì³òü ºìí³ñòü äëÿ ìîëîêà òà ïîñòàâòå ó õîëîäèëüíèê.
 • Страница 599 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 599 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 ïðèãîòóâàíí³ 2 ÷àøîê êàâè êàâà áóäå âèò³êàòè äóæå ïîâ³ëüíî (ïî êðàïëÿõ). 3 13 ϳñëÿ ïðîãðàìóâàííÿ äèñïëåé àâòîìàòè÷íî ïîâåðòàºòüñÿ äî ïóíêòó ìåíþ «CHOOSE LANGUAGE» (Âèá³ð ìîâè). 0 Äëÿ ïîâåðíåííÿ äî ðåæèìó ïðèãîòóâàííÿ
 • Страница 600 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 600 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 ßêùî íå íàòèñíóòè "OK", òî ïðèñòð³é ÷åðåç ïðèáëèçíî 120 ñåêóíä àâòîìàòè÷íî ïîâåðíåòüñÿ â ðåæèì ïðèãîòóâàííÿ êàâè áåç çáåðåæåííÿ íàëàøòóâàíü. ϳñëÿ ïðîãðàìóâàííÿ äèñïëåé àâòîìàòè÷íî ïîâåðòàºòüñÿ äî ïóíêòó ìåíþ
 • Страница 601 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 601 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Íàòèñêàéòå êíîïêè äëÿ ïåðåãîðòàííÿ ìåíþ "<" àáî ">" (ðèñ. 6), ïîêè íà äèñïëå¿ íå ç'ÿâèòüñÿ 3 ïóíêò ìåíþ «JUG PROGRAM» (Ïðîãðàìóâàííÿ îáñÿãó). 0 ϳäòâåðä³òü âèá³ð ïóíêòó ìåíþ êíîïêîþ "OK" (ðèñ. 6). Íà äèñïëå¿
 • Страница 602 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 602 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Íàòèñêàéòå êíîïêè äëÿ 3 Ìîæíà çáåðåãòè ê³ëüê³ñòü âîäè ëèøå äëÿ îäí³º¿ ïîðö³¿ êàâè. Ïðè ïåðåãîðòàííÿ ìåíþ "<" àáî ">" ïðèãîòóâàíí³ 2 ïîðö³é êàâè (ðèñ. 6), ïîêè íà äèñïëå¿ íå çáåðåæåíå çíà÷åííÿ ïîäâîþºòüñÿ. ç'ÿâèòüñÿ
 • Страница 603 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 603 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 ßêùî íå íàòèñíóòè „OK”, òî ïðèáëèçíî ÷åðåç 120 ñåêóíä ïðèñòð³é àâòîìàòè÷íî ïîâåðíåòüñÿ â ðåæèì ïðèãîòóâàííÿ êàâè áåç çáåðåæåííÿ íàëàøòóâàíü. ϳñëÿ ïðîãðàìóâàííÿ äèñïëåé àâòîìàòè÷íî ïîâåðòàºòüñÿ äî ïóíêòó ìåíþ «MILK
 • Страница 604 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 604 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 àáî ïî÷åêàòè ïðèáëèçíî 120 ñåêóíä, ïîêè ïðèñòð³é àâòîìàòè÷íî ïîâåðíåòüñÿ â ðåæèì ïðèãîòóâàííÿ êàâè. 13.8 Çàïèò ê³ëüêîñò³ ïðèãîòîâëåíèõ ÷àøîê êàâè, ê³ëüêîñò³ ïðèãîòîâëåíèõ ÷àéíèê³â òà ê³ëüêîñò³ ïðîâåäåíèõ ïðîãðàì ç
 • Страница 605 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 605 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 ϳäòâåðä³òü âèá³ð ïóíêòó ìåíþ êíîïêîþ "OK" (ðèñ. 6). Ïðèñòð³é ïîâåðòàºòüñÿ äî çàâîäñüêèõ íàëàøòóâàíü. ßêùî íå íàòèñíóòè "OK", òî ïðèñòð³é ÷åðåç ïðèáëèçíî 120 ñåêóíä àâòîìàòè÷íî ïîâåðíåòüñÿ â ðåæèì ïðèãîòóâàííÿ êàâè áåç
 • Страница 606 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 606 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 ñåðâ³ñí³ äâåðöÿòà (ðèñ. 35), ïîò³ì 14.4 âèéì³òü ëîòîê äëÿ óëîâëþâàííÿ êðàïåëü (ðèñ. 36), ñïîðîæí³òü òà î÷èñò³òü éîãî. 0 Ñïîðîæí³òü òà ðåòåëüíî î÷èñò³òü êîíòåéíåð äëÿ êàâîâèõ â³äõîä³â. Ñë³ä âèäàëèòè âñ³ çàëèøêè êàâè, ùî 1
 • Страница 607 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 607 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 0 0 0 íåîáõ³äíî ñïîðîæíèòè êîíòåéíåð äëÿ êàâîâèõ â³äõîä³â òà ðåçåðâóàð äëÿ âîäè, ðåòåëüíî î÷èñòèòè ïðèñòð³é, âêëþ÷àþ÷è âàðèëüíèé áëîê. Âèêîíàéòå íàñòóïí³ ä³¿: Âèìêí³òü êàâîìàøèíó, íàòèñíóâøè êíîïêó "Ó²ÌÊÍ/ÂÈÌÊÍ."
 • Страница 608 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 608 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 1 Óâàãà! Íå âèêîðèñòîâóéòå ³íøèõ çàñîá³â äëÿ âèäàëåííÿ íàêèïó, îêð³ì òèõ, ÿê³ ðåêîìåíäóº êîìïàí³ÿ Electrolux. Êîìïàí³ÿ Electrolux íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ìîæëèâ³ ïîøêîäæåííÿ ïðèñòðîþ ó âèïàäêó âèêîðèñòàííÿ ³íøèõ
 • Страница 609 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 609 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 0 0 0 Êàâîìàøèíà ãîòîâà äëÿ ïðîìèâàííÿ ñâ³æîþ âîäîþ. Íà äèñïëå¿ â âåðõíüîìó ðÿäêó ïîïåðåì³ííî áëèìàþòü ïîâ³äîìëåííÿ «RINSING» (Ïðîìèâàííÿ) òà «FILL TANK» (Íàïîâí³òü ðåçåðâóàð), â íèæíüîìó ðÿäêó â³äîáðàæàºòüñÿ ñìóãà
 • Страница 610 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 610 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 0 Ïîñòàâòå ºìí³ñòü ï³ä ñîïëî äëÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè òà íàòèñí³òü êíîïêó „Ãàðÿ÷à âîäà” (ðèñ. 32). • Êàâà âèõîäèòü äóæå ïîâ³ëüíî. 0 Ïîâåðí³òü ðó÷êó ðåãóëþâàííÿ ñòóïåíþ ïîìåëó (ðèñ. 12) â íàñòóïíå ïîëîæåííÿ çà ãîäèííèêîâî¿
 • Страница 611 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 611 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 16 Ïðîáëåìè, ÿê³ ìîæíà âèð³øèòè áåç çâåðíåííÿ äî ê볺íòñüêî¿ ñëóæáè ßêùî êàâîìàøèíà íå ïðàöþº, ìîæíà ëåãêî çíàéòè òà óñóíóòè íåñïðàâí³ñòü. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî ñêîðèñòàòèñÿ ïîðàäàìè, íàâåäåíèìè â ðîçä³ë³ «Ùî ðîáèòè, êîëè
 • Страница 612 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 612 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 ïåðåäí³é ñòîðîí³ ïðèñòðîþ. Íå ñë³ä â³ä'ºäíóâàòè ïðèñòð³é â³ä åëåêòðîìåðåæ³. Ïðè íàìàãàíí³ âèòÿãíóòè âàðèëüíèé áëîê ç óâ³ìêíåíî¿ êàâîìàøèíè ìîæíà ¿¿ ñåðéîçíî ïîøêîäèòè. • 0 • 0 • 0 • 0 612 Êàâà âèò³êຠíå ç îòâîð³â äëÿ
 • Страница 613 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 613 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 17 Òåõí³÷í³ äàí³ Íàïðóãà â åëåêòðîìåðåæ³: Ñïîæèâàíà ïîòóæí³ñòü: ; 18 íåïðàâèëüíå ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè äàíîãî ïðîäóêòó. Äëÿ îäåðæàííÿ äîêëàäí³øî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ïåðåðîáêó äàíîãî ïðîäóêòó, áóäü ëàñêà, çâ'ÿæ³òüñÿ ç Âàøîþ
 • Страница 614 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 614 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 614
 • Страница 615 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 615 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 615
 • Страница 616 из 617
  822_949_354 ECG6600-East_Elux.book Seite 616 Freitag, 1. Februar 2008 11:36 23 822 949 354 – 03 - 1207
 • Страница 617 из 617