Инструкция для ELECTROLUX EGS 96648 NX

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

EGS96648

................................................ .............................................

KK ПІСІРУ АЛАҢЫ

ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ

НҰСҚАУЛАРЫ

2

RU ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

16

UK ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ

ІНСТРУКЦІЯ

32

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 49
  EGS96648 ................................................ ............................................. KK ПІСІРУ АЛАҢЫ ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ 2 НҰСҚАУЛАРЫ RU ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ИНСТРУКЦИЯ ПО 16 ЭКСПЛУАТАЦИИ UK ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ ІНСТРУКЦІЯ 32
 • Страница 2 из 49
  2 www.electrolux.com МАЗМҰНЫ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 49
  ҚАЗАҚ 3 1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс пайдаланбау нәтижесінде адам жарақат алса және ақаулық орын алса өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап
 • Страница 4 из 49
  4 www.electrolux.com • Май немесе өсімдік майы қосылған тағамды пештің үстіне қараусыз қалдыру қауіпті және өрт шығуы мүмкін. • Өртті ешқашан сумен сөндіруге әрекет жасамаңыз, бұндай жағдайда құрылғыны сөндіріп, содан кейін жалынды қақпақ немесе өрт басқыш көрпе тәрізді затпен жабыңыз. • Пісіру
 • Страница 5 из 49
  ҚАЗАҚ мен үстіңгі тартпаның арасында ауа ауысып тұруға жеткілікті орын қалуын қамтамасыз етіңіз. • Құрылғының астыңғы жағы ысып кетеді. Құрылғының астыңғы жағын қол жетпейтін етіп бітеу үшін тұтанбайтын оқшаулағыш панель орнатуды ұсынамыз. Электртоғына қосу Назарыңызда болсын! Өрт шығу және электр
 • Страница 6 из 49
  6 www.electrolux.com • Қатты қызған майдан бөлініп шығатын бу, кенет жарылыстың орын алуына себеп болады. • Құрамында тағам қалдықтары бар қолданылған май, бірінші рет қолданылып отырған майға қарағанда, төмен температурада өрттің пайда болуына алып келуі мүмкін. • Тұтанғыш заттарды немесе ішіне
 • Страница 7 из 49
  ҚАЗАҚ 7 3. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ 3.1 Пісіру алаңдарының көрінісі 1 1 Жартылай жылдам оттық 2 3 2 Үш шілтерлі оттық 3 Қосымша оттық 4 Басқару тетіктері 4 3.2 Басқару түймешелері Таңба Сипаттама газ берілмейді / сөндірулі қалып Таңба Сипаттама газ барынша аз беріледі жану қалпы / газ барынша көп беріледі
 • Страница 8 из 49
  8 www.electrolux.com A B C D A) B) C) D) Оттық табақшасы Оттық шілтері От алдырғыш Термореле Электр қуаты болмаған кезде оттықты электрлік құралсыз жағуға болады; мұндай жағдайда оттыққа жанған шырпыны жақындатып, тиісті түймешені төмен басыңыз да, сағат тілінің бағытына қарсы газды барынша
 • Страница 9 из 49
  ҚАЗАҚ Назарыңызда болсын! Кәстрөл саптарының пісіру алаңының алдыңғы қырының үстінде емес екеніне көз жеткізіңіз. Кәстрөлдерді барынша орнықты етіп қою және газды мүмкіндігінше аз пайдалану үшін кәстрөлдерді шеңберлердің ортасына қойыңыз. 9 Орнықсыз және түбі деформацияланған кәстрөлдерді
 • Страница 10 из 49
  10 www.electrolux.com 7. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ Ақаулық Газды жаққан кезде ұшқын шықпайды Ықтимал себебі Шешімі • Электр қуаты жоқ • Құрылғының жалғанғанын және электр қуатының іске қосылғанын тексеріңіз. • Сақтандырғышты тексеріңіз. Сақтандырғыш бірнеше рет ағытылып қалса, білікті электрші маманға
 • Страница 11 из 49
  ҚАЗАҚ A B C MOD. MOD. PROD.NO. PROD.NO. SER.NO SER.NO 03 IT DATA DATA MADE IN ITALY MODEL 11 MOD. PROD.NO. SER.NO. 0049 TYPE 230V-50Hz IP20 MODEL A) Кепілдік түбіртегіне жапсырып, осы бөлшекті жіберіңіз (егер қажет болса) B) Кепілдік түбіртегіне жапсырып, осы бөлшекпен сақтаңыз (егер қажет болса)
 • Страница 12 из 49
  12 www.electrolux.com тығыздағышты орнатыңыз. Содан кейін газ желісіне қосуды жалғастырыңыз. Иілгіш түтік төмендегі жағдайларда қолдану үшін дайындалады: – ол бөлме температурасынан жоғары, 30°Cтан асып қызып кете алмаса; – ұзындығы 1500 мм-ден аспаса; – ешбір жері жаншылмаса; – оны тартып не бұрап
 • Страница 13 из 49
  ҚАЗАҚ жабдықтау мәндеріне сай келетініне көз жеткізіңіз. • Құрылғы электр сымымен жабдықталған. Оны техникалық ақпарат тақтайшасындағы жүктемені көтере алатын дұрыс ашамен жабдықтау керек. Ашаның сай келетін розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз. • Әрқашан дұрыс орнатылған, қатерден сақтандырылған
 • Страница 14 из 49
  14 www.electrolux.com Тұмшапеш орнатылған ас үй жиһазы үсті мен тұмшапешті электр желісіне жекежеке қосу керек. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін және тұмшапешті құрылғыдан оңай алу үшін пештің 9. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ Пештің өлшемдерi Пештің ойығының өлшемдерi Ені: 595 мм Ені: 560 мм Ұзындығы: 525 мм
 • Страница 15 из 49
  ҚАЗАҚ ҚАЛЫПТЫ ҚУАТ кВт инж. 1/100 мм Жартылай жылдам ОТТЫҚ 2.0 96 Үш шілтерлі 4.0 146 15 СГ G30/G31 30/30 мбар-ға арналған газ оттықтары ҚАЛЫПТЫ ҚУАТ кВт инж. 1/100 мм г/сағ Қосымша 1.0 50 73 Жартылай жылдам 2.0 71 145 Үш шілтерлі 4.0 98 291 ОТТЫҚ 10. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЗИЯН КЕЛДІРМЕУ ТУРАЛЫ
 • Страница 16 из 49
  16 www.electrolux.com СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 17 из 49
  РУССКИЙ 17 1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно озна‐ комьтесь с приложенным руководством. Производитель не не‐ сет ответственность за травмы и повреждения, полученные/ вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Поза‐ ботьтесь о том, чтобы
 • Страница 18 из 49
  18 www.electrolux.com • Не эксплуатируйте данный прибор с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управле‐ ния. • Оставление на варочной панели продуктов, готовящихся на жире или масле, может представлять опасность и привести к пожару. • Ни в коем случае не пытайтесь залить
 • Страница 19 из 49
  РУССКИЙ 2.1 Установка ВНИМАНИЕ! Установка прибора должна осуще‐ ствляться только квалифицирован‐ ным персоналом! • Удалите всю упаковку. • Не устанавливайте и не подключайте при‐ бор, если он имеет повреждения. • Следуйте приложенным к прибору инструк‐ циям по его установке. • Выдерживайте
 • Страница 20 из 49
  20 www.electrolux.com 2.2 Эксплуатация ВНИМАНИЕ! Существует риск травмы, ожога или поражения электрическим током. • Перед первым использованием удалите всю упаковку, наклейки и защитную пленку (если она имеется). • Используйте прибор в жилых помещениях. • Не изменяйте параметры данного прибора. •
 • Страница 21 из 49
  РУССКИЙ • Во избежание повреждения покрытия ва‐ рочной панели производите его регуляр‐ ную очичтку. • Не используйте для очистки прибора пода‐ ваемую под давлением воду или пар. • Не мойте горелки в посудомоечной маши‐ не. • Протирайте прибор мягкой влажной тряп‐ кой. Используйте только нейтральные
 • Страница 22 из 49
  22 www.electrolux.com 4.1 Розжиг горелки A ВНИМАНИЕ! Будьте внимательны при использова‐ нии открытого огня на кухне. Изгото‐ витель не несет ответственность в случае неправильного обращения с огнем. B Всегда зажигайте горелку прежде чем поставить на нее посуду. Поджиг горелки: Нажмите на
 • Страница 23 из 49
  РУССКИЙ 23 ВНИМАНИЕ! Всегда уменьшайте или гасите пламя перед тем, как снимать посуду с кон‐ форки. 5. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ВНИМАНИЕ! См. Главу «Сведения по технике безопасности». 5.1 Экономия энергии • По возможности всегда накрывайте посуду крышками. • Как только жидкость начинает закипать, уменьшайте
 • Страница 24 из 49
  24 www.electrolux.com ВНИМАНИЕ! Перед каждой очисткой выключайте прибор и давайте ему остыть. Перед проведением технического обслужи‐ вания или чисткой прибора отсоеди‐ ните его от сети электропитания. Царапины или темные пятна на по‐ верхности не влияют на работу при‐ бора. • Подставки для посуды
 • Страница 25 из 49
  РУССКИЙ 25 7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Неисправность При розжиге нет искры. Возможная причина Решение • Отсутствует электропита‐ • Убедитесь, что прибор ние. подключен к электросети, а подача электроэнергии не отключена. • Проверьте предохрани‐ тель. В случае повторно‐ го срабатывания
 • Страница 26 из 49
  26 www.electrolux.com A B C MOD. MOD. PROD.NO. PROD.NO. SER.NO SER.NO 03 IT DATA DATA MADE IN ITALY MODEL MOD. PROD.NO. SER.NO. 0049 TYPE 230V-50Hz IP20 MODEL A) Приклейте на гарантийный талон и от‐ правьте (если применимо) B) Приклейте на гарантийный талон и сохра‐ ните (если применимо) C)
 • Страница 27 из 49
  РУССКИЙ вайте прокладку. Затем приступите к подклю‐ чению к линии подачи газа. Гибкая подводка может использоваться, толь‐ ко если: – ее температура не будет превышать ком‐ натную более, чем на 30°C; – ее длина не превышает 1500 мм; – она не имеет сужений; – она не натянута и не перекручена; – она
 • Страница 28 из 49
  28 www.electrolux.com 8.4 Подключение к электросети 8.6 Встраивание • Проверьте, чтобы напряжение и тип элек‐ тропитания, указанные на табличке с тех‐ ническими характеристиками, соответство‐ вали напряжению и типу электропитания в местной электросети. • В комплект поставки прибора входит сете‐ вой
 • Страница 29 из 49
  РУССКИЙ 30 mm min 20 mm (max 150 mm) A 60 mm 29 Кухонный шкаф с духовым шкафом Из соображений безопасности, а также для упрощения процедуры извлечения духового шкафа из шкафа, электрические соединения для варочной панели и духового шкафа дол‐ жны быть выполнены раздельно. B A) Съемная панель B)
 • Страница 30 из 49
  30 www.electrolux.com Горелка Ø обводного клапа‐ на в 1/100 мм Ускоренного приготовления 32 Горелка Ø обводного клапа‐ на в 1/100 мм Газовые горелки для ПРИРОДНОГО ГАЗА G20 13 мбар ОБЫЧНАЯ МОЩНОСТЬ, кВт инжектор 1/100 мм Вспомогательная 1.0 82 Ускоренного приготовления 2.0 111 С тройным
 • Страница 31 из 49
  РУССКИЙ 31
 • Страница 32 из 49
  32 www.electrolux.com ЗМІСТ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 33 из 49
  УКРАЇНСЬКА 33 1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно про‐ читати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідаль‐ ності за пошкодження, що виникли через неправильне встано‐ влення або експлуатацію. Інструкції з користування приладом слід зберігати
 • Страница 34 из 49
  34 www.electrolux.com • Не намагайтеся загасити вогонь водою. Натомість вимкніть прилад і накрийте чимось вогонь, наприклад кришкою або протипожежним покривалом. • Не зберігайте речі на варильних поверхнях. • Не використовуйте пароочищувач для чищення приладу. • Металеві предмети (наприклад, ножі,
 • Страница 35 из 49
  УКРАЇНСЬКА простору для циркуляції повітря між дном приладу та верхньою шухлядою. • Дно приладу може нагріватися. Рекомен‐ дується встановити розділювальну вогнет‐ ривку панель під приладом, щоб захистити доступ до дна. Підключення до електромережі Попередження! Існує ризик займання чи ураження
 • Страница 36 из 49
  36 www.electrolux.com • Пари, які виділяє дуже гаряча олія, можуть спричинити спонтанне займання. • Використана олія, що містить залишки їжі, може спричинити пожежу за нижчої темпе‐ ратури, ніж олія, яка використовується вперше. • Не кладіть займисті речовини чи предмети, змочені в займистих
 • Страница 37 из 49
  УКРАЇНСЬКА 37 3. ОПИС ВИРОБУ 3.1 Оснащення варильної поверхні 1 1 Конфорка середньої швидкості 2 3 2 Конфорка «потрійна корона» 3 Допоміжна конфорка 4 Ручки керування 4 3.2 Ручки керування Символ Символ Опис мінімальна подача газу Опис газ не подається / вимкнено положення розпа‐ лювання / макси‐
 • Страница 38 из 49
  38 www.electrolux.com A) Кришка і корона конфорки B) Термопара C) Свічка запалювання A B Якщо пальник випадково згасне, по‐ верніть ручку в положення "вимк." і спробуйте підпалити пальник знову через 1 хвилину. C Генератор іскри може спрацювати ав‐ томатично, коли ви увімкнете подачу електроенергії
 • Страница 39 из 49
  УКРАЇНСЬКА Попередження! Переконайтеся, що дно посуду не ви‐ ступає над ручками керування. Якщо ручки керування знаходяться під дном посуду, вони можуть нагрітися полум’ям. Не ставте одну каструлю чи сковорід‐ ку одночасно на дві конфорки. 39 Попередження! Переконайтеся що ручки посуду не
 • Страница 40 из 49
  40 www.electrolux.com того, потрібно перевіряти, чи не засмітилися отвори розсікачів конфорки. 6.2 Періодичне технічне обслуговування ням перевірити подачу газу та роботу при‐ строю для регулювання тиску, якщо він вста‐ новлений. Періодично звертайтеся до свого місцевого центру технічного
 • Страница 41 из 49
  УКРАЇНСЬКА A B C MOD. MOD. PROD.NO. PROD.NO. SER.NO SER.NO 03 IT DATA DATA MADE IN ITALY MODEL 41 MOD. PROD.NO. SER.NO. 0049 TYPE 230V-50Hz IP20 MODEL A) Приліпіть на гарантійний талон та віді‐ шліть цю частину (якщо застосовується) B) Приліпіть на гарантійний талон та збере‐ жіть цю частину (якщо
 • Страница 42 из 49
  42 www.electrolux.com Завжди встановлюйте прокладку. Після цього підключайте газ. Гнучкий шланг придатний до використання, якщо дотримано таких умов: – він не нагрівається вище кімнатної темпе‐ ратури, тобто вище 30°C; – його довжина не перевищує 1500 мм; – на ньому відсутні дроселі; – він не
 • Страница 43 из 49
  УКРАЇНСЬКА значене на табличці з технічними даними. Вилка має вставлятися у пристосовану ро‐ зетку. • Завжди користуйтеся правильно встановле‐ ною протиударною розеткою. • Переконайтесь, що після установки є віль‐ ний доступ до розетки електроживлення. • Не тягніть за кабель живлення при відклю‐
 • Страница 44 из 49
  44 www.electrolux.com Кухонна секція з духовою шафою варильну поверхню і духову шафу слід під‐ ключати до джерела електроживлення окре‐ мо. З міркувань безпеки, а також для полегшення від’єднання духової шафи від кухонної секції 9. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ Розміри варильної поверхні Габарити ніші
 • Страница 45 из 49
  УКРАЇНСЬКА 45 Газові конфорки для ПРИРОДНОГО ГАЗУ G20 20 мбар ЗВИЧАЙНА ПОТУЖНІСТЬ (кВт) форс. 1/100 мм Допоміжна конфорка 1.0 70 Конфорка середньої швидкості 2.0 96 Потрійна корона 4.0 146 КОНФОРКА Газові конфорки для СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ G30/G31 30/30 мбар ЗВИЧАЙНА ПОТУЖ‐ НІСТЬ кВт форс. 1/100 мм
 • Страница 46 из 49
  46 www.electrolux.com
 • Страница 47 из 49
  УКРАЇНСЬКА 47
 • Страница 48 из 49
  397330901-A-412013 www.electrolux.com/shop
 • Страница 49 из 49