Инструкция для ELECTROLUX EQG4120BOG, EQG 4120 BOG

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

EQG4120BOG

................................................ .............................................

KK ПІСІРУ АЛАҢЫ

ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ

НҰСҚАУЛАРЫ

2

RU ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

16

UK ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ

ІНСТРУКЦІЯ

31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 49
  EQG4120BOG ................................................ ............................................. KK ПІСІРУ АЛАҢЫ ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ 2 НҰСҚАУЛАРЫ RU ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ИНСТРУКЦИЯ ПО 16 ЭКСПЛУАТАЦИИ UK ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ ІНСТРУКЦІЯ 31
 • Страница 2 из 49
  2 www.electrolux.com МАЗМҰНЫ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 49
  ҚАЗАҚ 3 1. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс пайдаланбау нәтижесінде адам жарақат алса және ақаулық орын алса өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап
 • Страница 4 из 49
  4 www.electrolux.com • Өртті ешқашан сумен сөндіруге әрекет жасамаңыз, бұндай жағдайда құрылғыны сөндіріп, содан кейін жалынды қақпақ немесе өрт басқыш көрпе тәрізді затпен жабыңыз. • Пісіру алаңына зат сақтамаңыз. • Құрылғыны бумен тазалайтын құралмен тазаламаңыз. • Пышақ, шанышқы, қасық және
 • Страница 5 из 49
  ҚАЗАҚ • Құрылғының сымына немесе ашасына (бар болса) зақым келтірмеу үшін абай болыңыз. Зақым келген электр сымын ауыстырту үшін қызмет көрсету орталығына немесе электршіге хабарласыңыз. • Электр жүйесі құрылғыны кез келген полюсте ажыратуға мүмкіндік беретін оқшаулағыш құралмен жабықталуға тиіс.
 • Страница 6 из 49
  6 www.electrolux.com • • • • • • • орнатылған бөлменің жақсы желдетілуін қамтамасыз етіңіз. Желдеткіш саңылаулардың бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланған кезде қосымша желдету қажет болуы, мысалы, терезені ашу немесе барынша тиімді желдету тәсілін пайдалану қажет
 • Страница 7 из 49
  ҚАЗАҚ 3.1 Басқару тетігі Белгіше Белгіше 7 Сипаттама газ барынша аз беріледі Сипаттама газ берілмейді / сөндірулі қалып жану қалпы / газ барынша көп беріледі 4. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ 4.1 Оттықты тұтату Назарыңызда болсын! Ас үйде ашық отты пайдаланған кезде өте абай болыңыз. Жалынды дұрыс пайдаланбау
 • Страница 8 из 49
  8 www.electrolux.com Назарыңызда болсын! Кәстрөлдерді оттықтан алардан бұрын жалынды азайтыңыз немесе сөндіріп қойыңыз. 5. ПАЙДАЛЫ НҰСҚАУЛАР МЕНЕН КЕҢЕСТЕР Түбі оттықтың өлшеміне дәл келетін табалар мен кәстрөлдерді пайдаланыңыз (Техникалық сипаттама тарауын қараңыз). 5.1 Қуат үнемдеу Қуатты
 • Страница 9 из 49
  ҚАЗАҚ бөліктерді таза ұстаңыз және оттықтағы шілтер тесіктерінің бітелмегеніне көз жеткізіңіз. 9 тексеру үшін жергілікті қызмет көрсету орталығына аракідік хабарласыңыз. 6.2 Мерзімдік техникалық қызмет көрсету Газбен жабдықтау түтігінің және, егер орнатылған болса, қысым өтпелігінің күйін 7.
 • Страница 10 из 49
  10 www.electrolux.com Техникалық ақпарат тақтайшасы құрылғы корпусының астыңғы жағында орналасқан. • Үлгі ........................... • Құрылғының нөмірі (PNC) ............................. • Сериялық нөмірі .................... Назарыңызда болсын! Құрылғыны орнату, жалғау мен жөндеу бойынша
 • Страница 11 из 49
  ҚАЗАҚ Орнату аяқталғаннан кейін әр түтік фиттингінің жақсылап бекітілгенін тексеріңіз. Жалынды емес, сабын ерітіндісін пайдаланыңыз! 11 A 8.2 Инжекторларды ауыстыру 1. 2. 3. Таба тағандарын алыңыз. Оттықтың қақпақтары мен шілтерін алыңыз. 7-ші сомынкілттің көмегімен инжекторларды алыңыз да, өзіңіз
 • Страница 12 из 49
  12 www.electrolux.com көмегімен желіден ажыратуға мүміндік беретін қондырғыға, мысалы, желіні автоматты қорғайтын ажыратқышқа, жерге тұйықталудан қорғау тетігіне немесе сақтандырғышқа жалғаңыз. • Қосылым сымының ешқандай бөлігі 90°C температураға шыдай алмайды. Қосылым сымын ауыстыру үшін тек
 • Страница 13 из 49
  ҚАЗАҚ • Жұмыс алаңы мен шыны керамиканың арасындағы орынды силиконмен тұмшалаңыз. • Силиконға аздап сабынды су құйыңыз. 13 • Силиконның артық шыққан жерін қырғышпен алыңыз. 8.7 Бірнеше құрылғыны орнату Қосылған бөлшектер:ағытпа тетік(тер), қызуға төзімді силикон, резеңке пішін, бітегіш таспа. + 360
 • Страница 14 из 49
  14 www.electrolux.com 9. Жұмыс беті мен құрылғылардың арасындағы және құрылғылардың арасындағы саңылауларды силиконмен бітеңіз. 10. Силиконға аздап сабынды су құйыңыз. 11. Резеңке пішінді шыны керамикаға қойып, сәл күшпен итеріп, еппен орнынан жылжытыңыз. 12. Силикон әбден қатайғанша оған
 • Страница 15 из 49
  ҚАЗАҚ 15 Байпас диаметрлері Оттық Ø Байпас, 1/100 мм Жартылай жылдам 30 Жылдам 39 10. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЗИЯН КЕЛДІРМЕУ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТТАР Белгі салынған материалдарды қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге салыңыз. Электрлік және
 • Страница 16 из 49
  16 www.electrolux.com СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 17 из 49
  РУССКИЙ 17 1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно озна‐ комьтесь с приложенным руководством. Производитель не не‐ сет ответственность за травмы и повреждения, полученные/ вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Поза‐ ботьтесь о том, чтобы
 • Страница 18 из 49
  18 www.electrolux.com • Не эксплуатируйте данный прибор с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управле‐ ния. • Оставление на варочной панели продуктов, готовящихся на жире или масле, может представлять опасность и привести к пожару. • Ни в коем случае не пытайтесь залить
 • Страница 19 из 49
  РУССКИЙ Подключение к электросети ВНИМАНИЕ! Существует риск пожара и пораже‐ ния электрическим током. • Все электрические подключения должны производиться квалифицированным элек‐ триком. • Прибор должен быть заземлен. • Перед выполнением каких-либо операций по чистке прибора или по уходу за ним его
 • Страница 20 из 49
  20 www.electrolux.com нагретых предметов при использовании для приготовления жиров и масел. • Образуемые сильно нагретым маслом па‐ ры могут привести самопроизвольному воз‐ горанию. • Использованное масло может содержать остатки продуктов, что может привести к его возгоранию при более низких
 • Страница 21 из 49
  РУССКИЙ 21 3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 1 1 Горелка повышенной мощности 2 Горелка для ускоренного приготовления 3 Ручки управления 2 3 3.1 Поворотный регулятор Символ Символ Описание минимальная пода‐ ча газа Описание отсутствует подача газа / положение выкл положение розжи‐ га / максимальной подачи газа 4.
 • Страница 22 из 49
  22 www.electrolux.com A При отсутствии электропитания мож‐ но зажигать горелку без помощи электроподжига; для этого поднесите к горелке источник огня, нажмите со‐ ответствующую ручку и поверните ее против часовой стрелки в положение максимальной подачи газа. B Если горелка случайно погаснет, ус‐
 • Страница 23 из 49
  РУССКИЙ 23 6. УХОД И ОЧИСТКА ВНИМАНИЕ! Перед каждой чисткой выключайте прибор и давайте ему остыть. Перед проведением технического обслужи‐ вания или чисткой прибора отсоеди‐ ните его от сети электропитания и по‐ дождите, пока он остынет. ВНИМАНИЕ! Чистка прибора струей пара или очи‐ стителем
 • Страница 24 из 49
  24 www.electrolux.com Неисправность Возможная причина Способ устранения • Крышка и рассекатель го‐ • Убедитесь, что крышка и релки установлены не‐ рассекатель горелки ус‐ ровно тановлены правильно. Пламя гаснет сразу после розжига • Термопара недостаточно нагрелась • После появления пламе‐ ни
 • Страница 25 из 49
  РУССКИЙ ните колено в нужном направлении и затяни‐ те все резьбовые соединения. 25 После завершения установки убеди‐ тесь, что трубные соединения абсо‐ лютно герметичны. Используйте для проверки мыльный раствор. Запре‐ щается использовать пламя! 8.2 Замена инжекторов A B C A) Вывод трубы с гайкой
 • Страница 26 из 49
  26 www.electrolux.com A A) Винт обводного клапана • При переоборудовании с природного газа давлением 20 мбар на сжиженный газ за‐ крутите регулировочный винт до упора. • При переходе с сжиженного на природный газ давлением 20 мбар открутите винт об‐ водного клапана приблизительно на 1/4 оборота.
 • Страница 27 из 49
  РУССКИЙ 27 8.6 Сборка min. 650mm min. 450mm R 5mm min. 55mm 490+1mm 340+1mm min. 30 mm min. 20 mm • Заполните зазор между столешницей и сте‐ клокерамической поверхностью силиконо‐ вым герметиком. • Смочите силикон небольшим количеством мыльной воды. • Удалите излишек силиконового герметика при
 • Страница 28 из 49
  28 www.electrolux.com + 360 mm - 20 mm = 920 mm 490 mm 520 mm 580 mm Вырез в столешнице Расстояние от стены: не менее 50 мм Глубина: 490 мм Ширина: сложите ширину всех встраиваемых приборов и отнимите 20 мм (также см. «Обзор размеров всех приборов в ширину»). Установка более одного прибора 1.
 • Страница 29 из 49
  РУССКИЙ 29 11. С некоторым усилием прижмите резино‐ вый шпатель к стеклокерамической по‐ верхности и медленно проведите им по поверхности. 12. Не трогайте силикон, пока он не затвер‐ деет. На это потребуется около одного дня. 13. Аккуратно удалите выдавившийся сили‐ кон бритвенным лезвием. 14.
 • Страница 30 из 49
  30 www.electrolux.com Диаметры обводных клапанов Горелка Ø обводного клапана в 1/100 мм Ускоренного приготовления 30 Быстродействующая 39 10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Материалы с символом следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья.
 • Страница 31 из 49
  Українська 31 ЗМІСТ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 32 из 49
  32 www.electrolux.com 1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно про‐ читати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідаль‐ ності за пошкодження, що виникли через неправильне встано‐ влення або експлуатацію. Інструкції з користування приладом слід
 • Страница 33 из 49
  Українська 33 • Не намагайтеся загасити вогонь водою. Натомість вимкніть прилад і накрийте чимось вогонь, наприклад кришкою або протипожежним покривалом. • Не зберігайте речі на варильних поверхнях. • Не використовуйте пароочищувач для чищення приладу. • Металеві предмети (наприклад, ножі, виделки,
 • Страница 34 из 49
  34 www.electrolux.com • Під час встановлення приладу пильнуйте, щоб не пошкодити кабель живлення і штеп‐ сель (якщо є). Для заміни пошкодженого ка‐ белю слід звернутися у сервісний центр або до електрика. • Електричне підключення повинно передба‐ чати наявність ізолюючого пристрою для повного
 • Страница 35 из 49
  Українська • • • • • ковій вентиляції (наприклад, відкрити вікно), або ефективнішій вентиляції (наприклад, шляхом підвищення рівня механічної венти‐ ляції). Використовуйте тільки стійкий посуд пра‐ вильної форми; діаметр посуду має бути більшим, ніж діаметр конфорок. Існує ризик перегріву і розколу
 • Страница 36 из 49
  36 www.electrolux.com 3.1 Поворотний регулятор Символ Опис газ не подається / вимкнено Символ Опис мінімальна подача газу положення запалю‐ вання / максималь‐ на подача газу 4. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ 4.1 Запалювання конфорки Попередження! Будьте дуже обережні при викори‐ станні відкритого вогню в
 • Страница 37 из 49
  Українська Генератор іскри може спрацювати ав‐ томатично, коли ви увімкнете подачу електроенергії після встановлення або після того, як відновиться елек‐ тропостачання після перебоїв. Це нормально. 37 Попередження! Перед тим як зняти посуд з конфорки, зменшіть полум’я або вимикніть кон‐ форку. 4.2
 • Страница 38 из 49
  38 www.electrolux.com 2. 3. з металевим відблиском. Використо‐ вуйте для цього очищувач для склоке‐ раміки або нержавіючої сталі. Чистіть прилад вологою ганчіркою з неве‐ ликою кількістю миючого засобу. На завершення насухо витріть прилад чи‐ стою ганчіркою. 6.1 Очищення свічки запалювання Ця
 • Страница 39 из 49
  Українська • Модель ........................................ • Номер виробу (PNC) ................................... • Серійний номер (S.N.) ............ Попередження! Наведені нижче інструкції щодо вста‐ новлення, підключення й технічного обслуговування плити повинен вико‐ нувати кваліфікований
 • Страница 40 из 49
  40 www.electrolux.com 8.4 Підключення до електромережі 4. 5. Складіть усі деталі, виконавши процедуру у зворотному порядку. Замініть наклейку з технічними даними (міститься біля газової труби) на наклейку з параметрами газу того типу, що буде подаватися. Цю наклейку можна знайти в упаковці з
 • Страница 41 из 49
  Українська 41 8.6 Складання min. 650mm min. 450mm R 5mm min. 55mm 490+1mm 340+1mm min. 30 mm min. 20 mm • Герметизуйте щілину між робочою поверх‐ нею та склокерамікою за допомогою силіко‐ ну. • Змочіть силікон мильною водою. • Усуньте надлишок силікону за допомогою шкребка. 8.7 Встановлення кількох
 • Страница 42 из 49
  42 www.electrolux.com + 360 mm - 20 mm = 920 mm 490 mm 520 mm 580 mm Розкроювання робочої поверхні Відстань від стіни: мінімально 50 мм Глибина: 490 мм Ширина: сумарна ширина всіх приладів, що вбудовуються, мінус 20 мм (див. також «Огляд ширини приладів») Встановлення кількох приладів 1. Нанесіть
 • Страница 43 из 49
  Українська 43 11. Притисніть гумову форму до склокерамі‐ ки і повільно посуньте її уздовж проміжку. 12. Не торкайтеся до силікону, доки він не затвердіє; це може тривати близько до‐ би. 13. Обережно приберіть виступаючий силі‐ кон за допомогою леза для гоління. 14. Повністю почистіть склокераміку.
 • Страница 44 из 49
  44 www.electrolux.com Діаметри обвідних клапанів Конфорка Ø обвідного клапану в 1/100 мм Конфорка середньої швидкості 30 Швидка конфорка 39 10. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ Здавайте на повторну переробку матеріали, . позначені відповідним символом і електронних приладів. Не викидайте прилади, позначені
 • Страница 45 из 49
  Українська 45
 • Страница 46 из 49
  46 www.electrolux.com
 • Страница 47 из 49
  Українська 47
 • Страница 48 из 49
  892951840-E-092013 www.electrolux.com/shop
 • Страница 49 из 49