Инструкция для ELECTROLUX ZEO5410

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

63

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Устройство не предназначено для использования

детьми, неопытными людьми и людьми с

ограниченными умственными и физическими

возможностями иначе как под присмотром лица,

отвечающего за их безопасность. Пылесос имеет

двойную изоляцию и не требует заземления. Не

разрешайте детям играть с устройством.

Запрещается пользоваться пылесосом для

уборки:

В сырых помещениях.

Вблизи легковоспламеняющихся газов и т. п.

Без пылесборника s­bag® или сменного

фильтра (это может повредить пылесос).

Пылесос оснащен защитным устройством,

которое не дает закрыть крышку без

пылесборника s­bag® или сменного фильтра.

Закрывайте крышку без усилия.

Острых предметов.

Жидкостей (это может вызвать серьезные

повреждения устройства).

Горячей или остывшей золы, непогашенных

окурков и т.п.

Мелкой пыли, например, от штукатурки,

бетона, муки или золы.

Все это может привести к серьезным

повреждениям двигателя, не подпадающим

под действие гарантии.

Правила техники безопасности в отношении

шнура питания

В целях безопасности поврежденный шнур

питания должен быть заменен

производителем, агентом по обслуживанию

или другим квалифицированным

специалистом. Повреждения шнура питания

не подпадают под действие гарантии.

Не тяните и не поднимайте пылесос за шнур.

Перед чисткой и техническим обслуживанием

отключайте пылесос от сети питания.

Регулярно проверяйте, не поврежден ли шнур

питания. Пользоваться пылесосом с

поврежденным шнуром питания запрещается.

Храните пылесос в сухом месте.

Все работы по обслуживанию и ремонту

должны выполняться только в

уполномоченном сервисном центре Electrolux.

MĂSURI DE PROTECŢIE

Acest aparat nu este conceput pentru a fi folosit
de către persoane (inclusiv copii) având
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse,
sau care nu au experienţa ori cunotinţele
necesare, dacă nu sunt supravegheate sau nu
au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului
de către o persoană responsabilă de siguranţa
lor. Aspiratorul este prevăzut cu izolaţie dublă si
nu trebuie împământat. Copiii trebuie
supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul.

Nu aspiraţi niciodată:

În zonele umede.

În apropierea unor gaze inflamabile, etc.

Fără sac de colectare a prafului s-bag® /
filtru cartu (această eroare poate deteriora
aspiratorul). Este prevăzut un dispozitiv de
siguranţă, care împiedică închiderea
capacului fără sac de colectare a prafului s-
bag® / filtru cartu. Nu încercaţi să forţaţi
închiderea capacului.

Obiecte ascuţite.

Lichide (acestea pot deteriora grav aparatul).

Cenuă fierbinte sau rece, mucuri de ţigară
nestinse, etc.

Praf fin de gips, beton sau cenuă, de
exemplu.

Cele de mai sus pot cauza deteriorarea
gravă a motorului - deteriorare care nu este
acoperită prin garanţie.

Măsuri de siguranţă privind cablul
electric:

În cazul în care cablul de alimentare
electrică este deteriorat, pentru a evita
pericolul, acesta trebuie înlocuit de
producător, de un agent de service al
acestuia sau de o persoană calificată
corespunzător. Garanţia nu acoperă
defecţiunile cablului electric al aparatului.

Nu deplasaţi i nu ridicaţi niciodată
aspiratorul trăgând de cablu.

Deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică
înainte de a curăţa sau a efectua
întreţinerea aspiratorului.

Verificaţi cu regularitate dacă există semne
de deteriorare a cablului. Nu folosiţi
niciodată un aspirator al cărui cablu de
alimentare electrică este deteriorat.

Păstraţi întotdeauna aspiratorul într-un loc
uscat.

Orice operaţii de service i reparaţie trebuie
efectuate de un centru de service autorizat
Electrolux.

1
2
3
4
5
6
7
8
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 9
  Vacuum Cleaner Operating Instructions Tolmuimeja Kasutusjuhend Bodenstaubsauger Gebrauchsanweisung Putekļsūcēja Ekspluatācijas instrukcija Aspirapolvere Instruzioni per l’uso Dulkių siurblys Naudojimo instrukcija Aspirateur traîneau Mode d'emploi Porszívó Használati útmutató Stofzuiger
 • Страница 2 из 9
  RO RUS УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! STIMATE CLIENT K Vă mulţumim pentru alegerea unui aspirator Electrolux. Pentru a asigura satisfacţia dumneavoastră totală, citiţi cu atenţie prezenta broură de instrucţiuni. B G F E D Caracteristici A Controlul aspirării E Dispozitiv de desfacere capac pentru
 • Страница 3 из 9
  MĂSURI DE PROTECŢIE Acest aparat nu este conceput pentru a fi folosit de către persoane (inclusiv copii) având capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau care nu au experienţa ori cunotinţele necesare, dacă nu sunt supravegheate sau nu au fost instruite cu privire la utilizarea
 • Страница 4 из 9
  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ PORNIREA 1 2 Introduceţi furtunul până când clemele fac un sunet de clic pentru cuplare. (Apăsaţi clemele spre interior pentru a elibera furtunul). 3 1 Asiguraţi-vă că sacul de praf s-bag® este la locul lui. Conectaţi tubul metalic de extensie* apăsând i rotind în acelai timp
 • Страница 5 из 9
  SIGURANŢA I ÎNLOCUIREA SACULUI DE PRAF Siguranţa sacului de praf 1 2 Pentru a evita deteriorarea aspiratorului, nu îl folosiţi fără un sac de praf s-bag®. Este prevăzut un dispozitiv de siguranţă, care împiedică închiderea capacului fără un sac de colectare a prafului s-bag®. Nu încercaţi să
 • Страница 6 из 9
  SCHIMBAREA FILTRELOR Nu folosiţi niciodată aspiratorul fără filtre. Curăţarea filtrului de motor (1) • Eliberaţi clema i deschideţi capacul. • Scoateţi suportul sacului de praf care conţine sacul s-bag®. • Scoateţi filtrul. • Introduceţi un filtru nou, montaţi la loc suportul sacului de praf i
 • Страница 7 из 9
  УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК DEPANARE • Alimentare electrică: Dacă alimentarea electrică nu pornete, deconectaţi aspiratorul de la reţea i verificaţi fia, cablul i siguranţele acolo unde este cazul. • Blocaje/filtre murdare: Aspiratorul se poate opri automat în caz de blocaj grav sau filtru(e) excesiv
 • Страница 8 из 9
  74
 • Страница 9 из 9