Инструкция для ELECTROLUX ZEO5410

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

71

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Питание. При отсутствии питания отключите

пылесос от сети и проверьте вилку, шнур и

предохранители (при наличии).

Засорение и загрязнение фильтров. При

сильном засорении или слишком грязных

фильтрах пылесос может отключаться

автоматически. В этом случае отключите

пылесос от сети и дайте ему остыть 20–30

минут. Устраните засорение или замените

фильтры и снова включите пылесос.

Очистка забитых шлангов не подлежит

гарантийному обслуживанию.

Вода. При попадании в пылесос воды замена

двигателя должна выполняться в сервисном

центре Electrolux.

Ознакомьтесь с дополнительной информацией

в отдельной гарантийной брошюре Electrolux.

Символ

R

на изделии или на упаковке

означает, что изделие нельзя выбрасывать как

бытовой мусор. Вместо этого оно должно быть

передано для переработки в соответствующий

пункт сбора электрического и электронного

оборудования. Правильная утилизация

данного изделия способствует

предотвращению потенциальных негативных

последствий неправильной утилизации

изделий для окружающей среды и здоровья

людей. Подробную информацию об

утилизации данного изделия можно получить в

органах местного самоуправления, в службе,

ответственной за вывоз бытовых отходов или

в магазине, где было приобретено это

изделие.

DEPANARE

Alimentare electrică: Dacă alimentarea
electrică nu pornete, deconectaţi
aspiratorul de la reţea i verificaţi fia, cablul
i siguranţele acolo unde este cazul.

Blocaje/filtre murdare: Aspiratorul se
poate opri automat în caz de blocaj grav sau
filtru(e) excesiv de murdar(e). În astfel de
cazuri, deconectaţi aparatul de la reţea i
lăsaţi-l să se răcească timp de 20-30 de
minute. Eliminaţi blocajul i/sau înlocuiţi
filtrul/filtrele i reporniţi.

Curăţarea furtunurilor blocate nu este
acoperită prin garanţie.

Apă: Dacă este aspirată apă în aspirator,
motorul trebuie schimbat la un centru de
service Electrolux.

Vă rugăm să consultaţi de asemenea i
informaţiile suplimentare Electrolux din
broura separată de garanţie Electrolux.

Simbolul

R

de pe produs sau de pe

ambalajul acestuia indică faptul că acest
produs nu poate fi tratat ca deeu menajer.
În acest caz, aparatul trebuie predat la un
centru de colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice i electronice.
Asigurându-vă că acest produs este eliminat
în mod corespunzător, ajutaţi la prevenirea
unor potenţiale consecinţe negative asupra
mediului i sănătăţii oamenilor, consecinţe
care ar putea fi cauzate de casarea
necorespunzătoare a acestui produs. Pentru
informaţii detaliate referitoare la reciclarea
acestui produs, consultaţi autorităţile locale,
serviciul dumneavoastră de colectare a
deeurilor menajere sau magazinul de unde
aţi cumpărat produsul.

1
2
3
4
5
6
7
8
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 9
  Vacuum Cleaner Operating Instructions Tolmuimeja Kasutusjuhend Bodenstaubsauger Gebrauchsanweisung Putekļsūcēja Ekspluatācijas instrukcija Aspirapolvere Instruzioni per l’uso Dulkių siurblys Naudojimo instrukcija Aspirateur traîneau Mode d'emploi Porszívó Használati útmutató Stofzuiger
 • Страница 2 из 9
  RO RUS УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! STIMATE CLIENT K Vă mulţumim pentru alegerea unui aspirator Electrolux. Pentru a asigura satisfacţia dumneavoastră totală, citiţi cu atenţie prezenta broură de instrucţiuni. B G F E D Caracteristici A Controlul aspirării E Dispozitiv de desfacere capac pentru
 • Страница 3 из 9
  MĂSURI DE PROTECŢIE Acest aparat nu este conceput pentru a fi folosit de către persoane (inclusiv copii) având capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau care nu au experienţa ori cunotinţele necesare, dacă nu sunt supravegheate sau nu au fost instruite cu privire la utilizarea
 • Страница 4 из 9
  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ PORNIREA 1 2 Introduceţi furtunul până când clemele fac un sunet de clic pentru cuplare. (Apăsaţi clemele spre interior pentru a elibera furtunul). 3 1 Asiguraţi-vă că sacul de praf s-bag® este la locul lui. Conectaţi tubul metalic de extensie* apăsând i rotind în acelai timp
 • Страница 5 из 9
  SIGURANŢA I ÎNLOCUIREA SACULUI DE PRAF Siguranţa sacului de praf 1 2 Pentru a evita deteriorarea aspiratorului, nu îl folosiţi fără un sac de praf s-bag®. Este prevăzut un dispozitiv de siguranţă, care împiedică închiderea capacului fără un sac de colectare a prafului s-bag®. Nu încercaţi să
 • Страница 6 из 9
  SCHIMBAREA FILTRELOR Nu folosiţi niciodată aspiratorul fără filtre. Curăţarea filtrului de motor (1) • Eliberaţi clema i deschideţi capacul. • Scoateţi suportul sacului de praf care conţine sacul s-bag®. • Scoateţi filtrul. • Introduceţi un filtru nou, montaţi la loc suportul sacului de praf i
 • Страница 7 из 9
  УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК DEPANARE • Alimentare electrică: Dacă alimentarea electrică nu pornete, deconectaţi aspiratorul de la reţea i verificaţi fia, cablul i siguranţele acolo unde este cazul. • Blocaje/filtre murdare: Aspiratorul se poate opri automat în caz de blocaj grav sau filtru(e) excesiv
 • Страница 8 из 9
  74
 • Страница 9 из 9