Инструкция для Freggia CHX16B, CHX16W, CHX15B, CHX15X, CHX15W, CHX16X

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

КУХОННІ ВИТЯЖКИ

OKAPY KUCHENNE

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВЛЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ 
Й ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
INSTRUKCJA OBSŁUGI,
MONTAŻU I KONSERWACJI

CHX15, CHX16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 37
  КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ КУХОННІ ВИТЯЖКИ OKAPY KUCHENNE ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВЛЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ Й ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONSERWACJI CHX15, CHX16
 • Страница 2 из 37
  ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА • Высокая производительность – 400 м3 • Галогенные лампы • Низкий уровень шума • Долговечные жироулавливающие алюминиевые фильтры • Эффективные сменные угольные фильтры Благодарим Вас за приобретение вытяжки компании Freggia. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное
 • Страница 3 из 37
  RU СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА................................................................................................2 СОДЕРЖАНИЕ......................................................................................................................3 ОБЩИЕ
 • Страница 4 из 37
  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Внимательно прочитайте данную инструкцию, поскольку она содержит важные сведения относительно безопасности установки, эксплуатации и технического обслуживания изделия. Сохраните инструкцию, она может пригодиться Вам в будущем. Данное устройство разработано для следующих вариантов
 • Страница 5 из 37
  RU УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Минимальное расстояние между основной нагревающейся плоскостью и нижней частью кухонной вытяжки должна быть не менее 65 см. Если применяется соединительная труба из двух и более частей, то верхняя часть должна располагаться снаружи нижней части. Не
 • Страница 6 из 37
  УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ Совет: в зависимости от варианта монтажа используйте винты (шурупы) и дюбели, соответствующие типу стены (например, железобетон, гипсокартон и т. д.). Если винты и дюбели входят в комплект поставки, следует удостовериться в том, что они подходят для того типа стены, на
 • Страница 7 из 37
  RU ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Рекомендуется включать кухонную вытяжку перед началом приготовления какого-либо блюда. По завершении приготовления рекомендуется оставить вытяжку включенной в течение 15 минут для полного удаления испарений и дыма. Исправная работа вытяжки зависит от
 • Страница 8 из 37
  ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ А – включение/выключение подсветки В – выключение вытяжки С – первая скорость D – вторая скорость Е – третья скорость ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ВЫШЕПРИВЕДЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ
 • Страница 9 из 37
  RU Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 9
 • Страница 10 из 37
  Рис. 5 Рис. 6 10 Рис. 8 Рис. 7
 • Страница 11 из 37
  RU Рис. 9 Рис. 11 Рис. 10 Рис. 12 11
 • Страница 12 из 37
  ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ • Висока продуктивність – 400 м3 • Галогенні лампи • Низький рівень шуму • Довговічні жировловлювальні алюмінієві фільтри • Ефективні змінні вугільні фільтри Дякуємо Вам за те, що Ви придбали кухонну витяжку Freggia. Будь ласка, уважно прочитайте керівництво з експлуатації, бо в
 • Страница 13 из 37
  ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ................................................................................................................12 UА ЗМІСТ ЗМІСТ..........................................................................................................................................13 ЗАГАЛЬНІ
 • Страница 14 из 37
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Уважно прочитайте цю інструкцію, оскільки вона містить важливі відомості щодо безпеки монтажу, експлуатації та технічного обслуговування виробу. Збережіть інструкцію, вона може знадобитися вам у майбутньому. Цей пристрій розроблено для таких варіантів використання: • витяжний
 • Страница 15 из 37
  UА УСТАНОВлення ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Мінімальна відстань між основною площиною, що нагрівається, і нижньою частиною кухонної витяжки має становити не менше 65 см. Якщо застосовано сполучну трубу з двох і більше частин, то верхня частина має бути розташована ззовні нижньої частини.
 • Страница 16 из 37
  УСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ Порада: залежно від варіанта монтажу використовуйте гвинти (шурупи) та дюбелі, що відповідають типу стіни (наприклад, залізобетон, гіпсокартон тощо). Якщо гвинти та дюбелі входять до комплекту постачання, слід переконатися в тому, що вони годяться для типу стіни, на
 • Страница 17 из 37
  Фільтри-жировловлювачі затримують жирні частинки з повітря, тому швидкість їх забруднення залежить від регулярності використання витяжки. UА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Алюмінієві жировловлювальні фільтри необхідно мити не рідше одного разу на 2 місяці, щоб уникнути загоряння, таким
 • Страница 18 из 37
  ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ А – увімкнення/вимкнення підсвічування В – вимкнення витяжки С – перша швидкість D – друга швидкість Е – третя швидкість ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗБИТКИ, ЗАВДАНІ НЕДОТРИМАННЯМ ВИЩЕНАВЕДЕНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ. ВИРОБНИК ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВНОСИТИ ЗМІНИ ДО ДИЗАЙНУ ТА
 • Страница 19 из 37
  UА Мал. 1 Мал. 2 Мал. 3 Мал. 4 19
 • Страница 20 из 37
  Мал. 5 Мал. 6 20 Мал. 8 Мал. 7
 • Страница 21 из 37
  UА Мал. 9 Мал. 11 Мал. 10 Мал. 12 21
 • Страница 22 из 37
  GŁÓWNE ZALETY • Wysoka wydajność – 400 m3 • Lampy halogenowe • Niski poziom hałasu • Trwałe, przeciwtłuszczowe filtry aluminiowe • Wydajne, wymienne filtry węglowe Dziękujemy Państwu za dokonanie zakupu okapu kuchennego marki Freggia. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ
 • Страница 23 из 37
  SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI..................................................................................................................................23 INFORMACJE OGÓLNE.............................................................................................................24 PL GŁÓWNE
 • Страница 24 из 37
  INFORMACJE OGÓLNE Należy zapoznać się dokładnie z niniejszym tekstem, zawierającym wskazówki dotyczące bezpieczeństwa przy instalacji, eksploatacji i konserwacji okapu kuchennego. Należy zachować niniejsze instrukcje także dla późniejszych konsultacji. Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w
 • Страница 25 из 37
  Symbol przekreślonego kontenera podany na produkcie lub na dołączonej do niego dokumentacji oznacza, że produkt ten nie jest klasyfikowany jako odpad gospodarstwa domowego, w związku z czym musi być przekazany w stosownym punkcie zbiórki w celu recyklingu komponentów elektrycznych i
 • Страница 26 из 37
  INSTALACJA I PODŁĄCZENIE MONTAŻ OKAPU W WISZĄCEJ SZAFCE KUCHENNEJ 1. Wywiercić 4 otwory w szafce kuchennej, przestrzegając wymiarów wskazanych na rysunkach 1A-1B. 2. Umieścić okap pod szafką kuchenną i przymocować go za pomocą 4 śrub (nie wchodzą w skład zestawu) odpowiednimi dla danego typu mebla.
 • Страница 27 из 37
  INSTALACJA I PODŁĄCZENIE PL Uwaga! Aby okap mógł pracować w trybie filtracji należy zaopatrzyć się w filtry z węglem aktywnym. EKSPLOATACJA I KONSERWACJA Zaleca się uruchomienie urządzenia przed przystąpieniem do gotowania jakiejkolwiek potrawy. Po zakończeniu gotowania zaleca się nie wyłączać
 • Страница 28 из 37
  PANEL STEROWANIA А – włączanie/wyłączanie oświetlenia В – wyłączanie okapu С – pierwsza prędkość D – druga prędkość Е – trzecia prędkość 28 PANEL STEROWANIA
 • Страница 29 из 37
  CZĘŚCI ZAMIENNE I OBSŁUGA SERWISOWA PL Wszystkie nasze produkty przed opuszczeniem fabryki zostały wyregulowane i przetestowane przez wykwalifikowany personel aby zapewnić im jak najlepsze parametry pracy. CZĘŚCI ZAMIENNE W przypadku prac konserwacyjnych używać tylko oryginalnych części. Nie
 • Страница 30 из 37
  Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4
 • Страница 31 из 37
  Rys. 5 Rys. 6 Rys. 8 Rys. 7
 • Страница 32 из 37
  Rys. 9 Rys. 11 Rys. 10 Rys. 12
 • Страница 33 из 37
  NOTATKI
 • Страница 34 из 37
  NOTATKI
 • Страница 35 из 37
 • Страница 36 из 37
  Инструкцию в электронном виде можно скачать на сайте www.freggia.com Інструкцію в електронному вигляді можна завантажити на сайті www.freggia.com Instrukcję w formie elektronicznej można pobrać ze strony internetowej www.freggia.com Место для наклейки Місце для наклейки Miejsce na naklejkę
 • Страница 37 из 37