Инструкция для GOCLEVER ANDROID BOX 500, ANDROID BOX 500

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

 

 

 

Android TV 500 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

OWNER’S MANUAL 

 

 
 

 

 
 

 

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ 

 WWW.GOCLEVER.COM  

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi 

oraz zachowaj ją na przyszłość 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 41
  Android TV 500 INSTRUKCJA OBSŁUGI OWNER’S MANUAL ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INNYMI PRODUKTAMI TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość
 • Страница 2 из 41
  Spis treści / Contents Polski English 3 19 2
 • Страница 3 из 41
  Zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia              Przeczytaj i zachowaj niniejszą instrukcję. Nie zdejmuj osłony urządzenia. Wewnątrz nie znajdują się części mogące zostać naprawione przez użytkownika. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez serwisanta. Chroń urządzenie
 • Страница 4 из 41
  Spis treści Przedni i tylny panel Pilot zdalnego sterowania Połączenia Obsługa oprogramowania 1. Menu (ekran Home) 2. Aplikacje 3. Muzyka 4. Zdjęcia 5. Wideo 6. Eksplorator plików 7. Przeglądarka internetowa 8. Ustawienia 9. Funkcje DVB-T Specyfikacja Warunki gwarancji Karta gwarancyjna 5 6 9 10 10
 • Страница 5 из 41
  Przedni i tylny panel 1. Czujnik zdalnego sterowania: Używany do otrzymywania sygnału z pilota. 2. Przycisk zasilania: Włącz urządzenie lub przełącz je na tryb oczekiwania. 3. Port Mini USB oraz OTG (On-The-Go): Pozwala urządzeniu na pracę jako sprzęt peryferyjny komputera. 4, 5, 6. Port USB:
 • Страница 6 из 41
  Pilot zdalnego sterowania 1. WYCISZENIE: Wyłącz/włącz dźwięk. 2. INFO: Wyświetl informacje na temat oglądanego kanału. 3. Przejdź do następnego odtwarzania lub kanału TV/radio. 4. Wstrzymaj aktualne odtwarzanie lub kanał TV/radio, wciśnij ponownie, aby kontynuować odtwarzanie. 5. Szybkie
 • Страница 7 из 41
  11. Zmiana kanałów w trybie DTV. 12. 0-9: Wpisywanie wartości liczbowych w menu lub numeru kanału w trybie DTV. Umożliwia także pisanie przy pomocy słownika T-9. 13. IDŹ DO: Przejdź do pożądanej witryny sieci Web po wpisaniu jej adresu. 14. TV/RADIO: Przełącz pomiędzy kanałami TV/radio 15. TRYB
 • Страница 8 из 41
  Instalacja baterii w pilocie zdalnego sterowania Zdejmij pokrywę baterii z pilota zdalnego sterowania i umieść 2 baterie typu AAA. Używanie pilota zdalnego sterowania Aby użyć pilota zdalnego sterowania, wyceluj nim w urządzenia z odległości nie większej niż 7 metrów oraz pod kątem nie większym niż
 • Страница 9 из 41
  Połączenia 9
 • Страница 10 из 41
  Obsługa oprogramowania 1. Menu (ekran Home) Powyższe menu wyświetla następujące elementy: Aplikacje, muzykę, obrazy, filmy, przeglądarkę plików, przeglądarkę internetową, ustawienia oraz DVB. Ważne: Użytkownik może wybrać daną aplikację używając przycisków kursora na pilocie oraz przycisku OK.
 • Страница 11 из 41
  2.1 Zainstalowane aplikacje systemowe Aplikacje zainstalowane na systemie: Internetowe: Przeglądarka, wyszukiwarka, rozrywka, wiadomości, zakupy, społeczne, sport, pogoda, mapy, muzyka i inne. Odtwarzacz muzyki Przeglądarka obrazów Odtwarzacz wideo Przeglądarka plików Przeglądarka Google Ustawienia
 • Страница 12 из 41
  - Czy urządzenia są w tym samym segmencie adresu IP lub w tej samej grupie roboczej - Czy możesz uzyskać dostęp do folderów udostępnianych przez inny komputer - Włącz konto użytkownika „Gość” i nie stosuj żadnego hasła (Start > Uruchom > w puste pole wpisz gpedit.msc > Konfiguracja Komputera >
 • Страница 13 из 41
  Funkcje przycisków na pasku menu (od lewej do prawej):        Powrót do ekranu Home. Wyszukaj i pokaż listę wszystkich udostępnianych folderów Pokaż listę zaznaczonych folderów Sortuj według nazwy Powrót do poprzedniego folderu Wyświetl jako miniatury lub jako lista Pomoc dla wszystkich ikon
 • Страница 14 из 41
  Uwaga: wszystkie funkcje paska przycisków dostępne są także na pilocie zdalnego sterowania (patrz strona 5) 4. Zdjęcia Podświetl funkcję Picture na ekranie Home lub wciśnij przycisk PICTURE, aby wejść do przeglądarki obrazów. Wybierz urządzenie lub ścieżkę, gdzie znajdują się pliki graficzne.
 • Страница 15 из 41
  6. Eksplorator plików Podświetl funkcję File Browser na ekranie Home lub wciśnij przycisk FILE, aby wejść do przeglądarki plików. Wybierz urządzenie lub ścieżkę, gdzie znajdują się pożądane pliki. Użytkownik może przeglądać obrazy, odtwarzać muzykę, filmy lub edytować pliki. Funkcje przycisków na
 • Страница 16 из 41
  8. Ustawienia Wciśnij przycisk Ustawienia w Głównym menu, by dostać się do ustawień. 8.1 Sieci zwykłe i bezprzewodowe - Połączenia bezprzewodowe i przewodowe 8.2 Ethernet – Ustawienia lokalnej sieci, typu sieci, adresu IP/DNS 8.3 Dźwięk – Dostosowanie głośności 8.4 Wyświetlacz – Ustawienia obrazu:
 • Страница 17 из 41
  9.3 Pasek narzędzi Wciśnij przycisk OK. będąc w trybie DVB, aby przywołać pasek narzędzi, który zawiera takie funkcje jak: lista kanałów, elektroniczny przewodnik po kanałach telewizyjnych, ustawienia, menedżer programów, cofanie programów, menedżer Pvr, HIDE. 9.3.1 Channel List – lista kanałów EPG
 • Страница 18 из 41
  Specyfikacja Główne DDR2 4GB HDMI 1.3 x1, do 1080P CVBS, Audio L/R x1 tylko 480i lub 576i Coaxial Audio x1 USB x3 Mini USBOTG x1 Czytnik kart SD/MS/MMC 3 w 1 Wbudowane Wi-Fi 802.11 b/g/n 10/100M Ethernet RJ45 Wejście antenowe IEC 169-2 żeńskie, zasięg częstotliwości: VHF(174~230MHz),UHF (47 0-862
 • Страница 19 из 41
  19
 • Страница 20 из 41
  Android TV DVBT OWNER’S MANUAL VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. 20
 • Страница 21 из 41
  Safety Information  Please read and keep this Instructions  To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover or back. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.  To prevent fire or electric shock hazard, do not expose the unit to rain or
 • Страница 22 из 41
  Contents Front and Rear Panel Remote Control Connections User Operations 1. HOME menu 2. Application 3. Music 4. Picture 5. Video 6. File Brower 7. Web Browser 8. Setting 9. DVB-T Operations Specification 22 23 26 27 27 27 30 31 31 32 32 33 34 36 22
 • Страница 23 из 41
  Front and Rear Panel 1. REMOTE CONTROL Sensor: Used to receive the signal from the remote controller. 2. STANDBY button: Switch between standby and operation mode. 3. Mini USB Jack with OTG (On-The-Go): allows this box act as a peripheral USB device of a computer. 4,5,6 USB Jack: Connects to
 • Страница 24 из 41
  Remote Control 1. MUTE: Turn the sound off, press again to restore the sound. 2. INFO: Display information of the channel being viewed. 3. Go to next playback or TV/Radio channel. 4. Pause the current playback or TV/Radio channel, press again to resume normal play. 5. Fast backward a playback. 6.
 • Страница 25 из 41
  9. SETTING: Enter the menu in which user can configure the system settings. *only available in home page. 10. APPS: Shortcut to the applications installed inside the box. * only available in home page. 11. Used to change channels in DTV mode. 12. 0-9: Enter value in on-screen menu or channel number
 • Страница 26 из 41
  Installing the Batteries Remove the battery cover from the Remote Control and put 2xAAA size batteries inside the compartment. The diagram inside the Battery Compartment shows the correct way to install the batteries. Using the Remote Control To use the Remote Control, point it towards the front of
 • Страница 27 из 41
  Connections 27
 • Страница 28 из 41
  User Operations 1. HOME menu This menu displays all the common items inside the box: Application, Music, Picture, Movie, File Browser, Web Browser, Setting, DVB. Note: The user can select applications by cursor buttons and open it by OK button, the user also can pressed below hotkeys in home page:
 • Страница 29 из 41
  2.1 System built-in Applications These applications including, but not limited to the following: Websites: it collected the websites include: Browser, Search, Entertaining, News, Shopping, Social, Sports, Weather, Maps, Music and so on. MusicPlayer: for music playback PicturePlaye : for picture
 • Страница 30 из 41
  find the available PCs in the network, please check: * They are in the same IP address segment, or the same workgroup, * If you can access the PC shared folder by another computer, Enable and give the guest account a blank password (computer management: users and groups), then gpedit.msc ->
 • Страница 31 из 41
  Menu functions (from left to right):        Return to home page Search and list all the shared folders in network neighbors List the selected folders with check mark only Sort by file name Back to parent directory View by thumbnail or list Help for all the Irons 2.2 Install Applications  
 • Страница 32 из 41
  Note: All above operations also can be done by pressing the relevant hotkeys on the remote controller, user can also exit the current menu by pressing BACK button. 4 . Picture Highlight the Picture item in home page or press PICTURE hotkey to enter picture browser, choose the storage device and
 • Страница 33 из 41
  6. File Brower Highlight the File Brower item in home page or press FILE hotkey to enter file browser, browser the files in the certain storage device and path. User can browser the picture and playback the music/movie, or edit the certain file. Menu functions (from left to right):        
 • Страница 34 из 41
  New window: create a new web page, Bookmarks: Bookmarks/Most visited//History Windows: delete a web page Refresh: refresh the current web page Forward: go to the next web page More: various settings such as Text size/Clear cache/Set browser type. Set browser type: choose built-in flash player,
 • Страница 35 из 41
  9. DVB-T Operations 9.1DVB Install If it's the first time you got this IP box, or you ever did a factory reset in Settings->Privacy>Factory data reset,you need run Applications-> DVBInstaller to install the DVBEpgBookManage, DVBProgramManage, DVBEpg, DVBPlayer, DVBScan, DVBService one by one(after
 • Страница 36 из 41
  Set Password: allows user to modify the password, the default password is 1234. Update system time: set to Auto or off. Select storage device: choose the storage device for PVR/Time Timeshifting buffering time: allows user to choose the TimeShift duration to 10, 30,60 minutes according to the
 • Страница 37 из 41
  Specification Key Features DDR2 4GB HDMI 1.3 x1, up to 1080P CVBS, Audio L/R x1 only 480i or 576i Coaxial Audio x1 USB x3 Mini USBOTG x1 Card Reader SD/MS/MMC 3 w 1 Integrated Wi-Fi 802.11 b/g/n 10/100M Ethernet RJ45 RF In IEC 169-2 female, frequency range: VHF(174~230MHz),UHF
 • Страница 38 из 41
  Warunki gwarancji 1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Zakrzewie ( 62-069 ) przy ul. Przemysłowej 18 zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja
 • Страница 39 из 41
  18. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie. 19. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia. 20. Gwarant nie odpowiada za szkody
 • Страница 40 из 41
  WARRANTY CARD DATE SOLD: ...................................................................................................................................................................................................... ......... DATE MANUFACTURED:
 • Страница 41 из 41