Инструкция для GOCLEVER DVB-T 200, DVB-T 200

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

 

 

 

DVBT 200 

OWNER’S MANUAL 

 

DVBT 200

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 

 
 
 
 

 

VISIT OUR WEBSITE 

 WWW.GOCLEVER.COM  

TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T 

 

 

 
 
 
 
 

Read this manual before installation and use. 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 38
  DVBT 200 OWNER’S MANUAL DVBT 200 INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use.
 • Страница 2 из 38
  Contents / Spis treści English Polski Warunki gwarancji Karta gwarancyjna 3 18 35 37 2
 • Страница 3 из 38
  English Installation Remote Control Installing the Batteries Setting Language Setting Language Service Searching Auto Scan Manual Scan STB Operation Main Menu Broadcasting TV/Radio Multimedia Photo thumbnail Photo play Music thumbnail Music play Movie thumbnail System Setting Installation My Box TV
 • Страница 4 из 38
  Installation Left Side panel 1) DC IN: main power supply. 2) HDMI: High definition audio and video output used to connect to a HDMI device. 3) USB: For software upgrade and media playback. Right Side panel 1) RF IN: This socket connects to your external Aerial. 2) REMOTE CONTROL SENSOR: Used to
 • Страница 5 из 38
  Remote Control Key Remote Control (see page 5) Installing the Batteries Remove the battery cover from the remote control and put 2XAAA size batteries inside the compartment. The diagram inside the battery compartment shows the correct way to install the batteries. Setting Language Setting Language
 • Страница 6 из 38
  (12) Press <Exit> to save current settings. Figure 1. “SETUP” in “Main Menu” Figure 2. Installation Page Service Searching Scan possible frequencies to search services. Select user’s country site in “Country Setting” menu at first. The corresponding country’s default frequency table would be loaded
 • Страница 7 из 38
  Manual Scan Manual Scan adds the scanning results into database, it doesn’t erase the database. But User has to know the Frequency and Bandwidth for scanning. If user scans the same Frequency and Bandwidth more then once, the programs will be duplicated. Follow the steps (1) - (8) at Main Menu
 • Страница 8 из 38
  Figure 3. Main menu Figure 4. System version Broadcasting In “Broadcasting” menu, you can select TV, Radio and Recorder. (1) Press <Menu> to enter “Main Menu”. (2) Press <Up/Down> until switching to “Broadcasting” item. (3) Press <Left/Right>, switching to the wanted service type. (4) Press <OK> to
 • Страница 9 из 38
  My Recorder In “My Recorder” menu, user can manage the recorder. And through Navi bar, five subfunctions are provided, including “Edit”, “Vol”, “Del”, “Device” and “Option”. (1) Press <Navi> to enable recorder Navi bar. (2) Press <Left/Right> to select Navi bar item. (3) In “Edit” item, name of
 • Страница 10 из 38
  Navi for Record Playing When playing record, press <Navi> can enter record playing navigation bar, providing functional items of “File”, “Step”, “Vol”, “Zoom+”, “Zoom-”, “Info” and “Option”. (1) When playing record, press <Navi> to load recorder Navi bar. (2) Press <Left/Right> to select Navi bar
 • Страница 11 из 38
  Photo thumbnail (1) How to enter the photo thumbnail After STB starting up, press <menu> to enter “Main Menu”. Then press <Up/Down> until switching to "MULTIMEDIA" item and press <Left/Right> until switching to “Photo” (photo item has been selected when the photo icon is in the middle of screen).
 • Страница 12 из 38
  Movie thumbnail Focusing on “Main Menu” -> “MULTIMEDIA” -> “Movie”, press <OK> to enter “Movie Thumbnail” page. Movie play “Movie Play” screen can be entered by pressing <Yellow> key in “Movie Thumbnail” or choose “Exit & play” in “Top Option”. <Menu>: Press <menu> to return to “Main Menu”. <Red>:
 • Страница 13 из 38
  Country Setting Change of ”Country Setting” would re-set the default frequency channel table in service auto scan, and re-set the time-zone as the updated country region. OSD Language In “OSD Language” bar, user can select OSD language, to make an easy interaction with STB. Audio Language In “Audio
 • Страница 14 из 38
  GMT Usage In “GMT Usage” bar, user can select whether GMT is “ON” of “OFF”, determining whether STB system time is updated from TS periodly. Time Zone In “Time Zone” bar, user can select the time zone of current region, to show the right local time in STB . Set Date In “Set Date” bar, user can set
 • Страница 15 из 38
  user can set Menu Lock, Channel Lock, Censorship Lock, Change Password, sub-menu SW Update In “SW Update” sub-menu, user can update the STB application SW. (1) Press <Left/Right> to select sub-menu of “SW Update”. (2) Press <OK> or <Down> to enter the sub-menu. Set Default In “Set Default”
 • Страница 16 из 38
  (2) Press <OK> to enter the “Calculator” menu. (3) Press <Up/Down/Left/Right> to select focused item. (4) Press <OK> to input current focused symbol or number. (5) Press <Red> to get the calculation result. Game (1) Press <Up/Down> to focus on “Game” item. (2) Press <OK> to enter the “Game” menu.
 • Страница 17 из 38
  Troubleshooting If you experience problems with this receiver or its installation, in the first instance please read carefully the relevant sections of this User Manual and this Troubleshooting section. Problem Standby light not lit No signal found No picture or sound Mosaic blocks in picture or
 • Страница 18 из 38
  DVBT 200 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZOBACZYĆ WIĘCEJ PRODUKTÓW TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość 18
 • Страница 19 из 38
  Polski Instalacja Pilot zdalnego sterowania Instalacji baterii Ustawienia językowe Ustaw język Wyszukiwanie kanałów Automatyczne skanowanie Ręczne skanowanie Obsługa DVB-T Menu Główne Programy i usługi TV/Radio Multimedia Miniatury obrazów Odtwarzanie zdjęć Miniatury muzyczne Odtwarzanie muzyki
 • Страница 20 из 38
  Instalacja Lewa strona panelu 1) Główne wejście zasiania. 2) HDMI: High definition audio and video output, wejście dla urządzeń obsługujących standard HDMI 3) USB: Wejście dla urządzeń przenośnych (odtwarzanie multimediów, aktualizacja oprogramowania) Prawa strona panelu 1) Wejście RF: Umożliwia
 • Страница 21 из 38
  Pilot zdalnego sterowania Instrukcja obsługi klawiszy (patrz strona 5) Instalacja baterii Wysuń osłonę baterii znajdującą się na pilocie zdalnego sterowania i umieść dwie baterie AAA. Zwróć uwagę na schemat znajdujący się pod osłoną baterii na pilocie zdalnego sterowania, który pokazuje, jak
 • Страница 22 из 38
  (12) Wciśnij przycisk <Exit> aby zapisać zmiany 1. Ustawienia w menu głównym 2. Zakładka Instalacja Wyszukiwanie kanałów Przeszukiwanie dostępnych częstotliwości w poszukiwaniu kanałów. Przed rozpoczęciem wyszukiwania ustaw kraj w menu ustawień, aby załadować domyślne ustawienia częstotliwości
 • Страница 23 из 38
  (2) Wciśnij przycisk <OK> aby potwierdzić i rozpocząć skanowanie. Ręczne skanowanie Opcja ręcznego skanowania pozwala dodać kanały bez konieczności wymazywania istniejących kanałów. Użytkownik musi znać pasmo oraz częstotliwość kanału. Jeżeli podane zostaną te same częstotliwości, kanały zduplikują
 • Страница 24 из 38
  3. Menu Główne 4. Wersja systemu Programy i usługi W menu Programów możesz wybrać opcję TV, Radio lub Nagrywanie. (1) Wciśnij przycisk <Menu> aby wejść do menu. (2) Wciśnij przycisk <Góra/Dół> aby wybrać opcję Programy (3) Wciśnij przycisk <Lewo/Prawo>, aby przełączyć na pożądaną opcję. (4) Wciśnij
 • Страница 25 из 38
  Moje Nagrania W menu Moje Nagrania użytkownik może zarządzać nagraniami. Poprzez pasek Navi możliwe są ustawienia Edycji, Głośności, Usuwania, Urządzenia oraz Opcji. (1) Wciśnij przycisk <Navi> aby uruchomić pasek Navi. (2) Wciśnij przycisk <Lewo/Prawo> aby wybrać element z paska Navi. (3) Funkcja
 • Страница 26 из 38
  Navi i odtwarzanie nagrań Podczas odtwarzania nagrania wciśnij przycisk <Navi> aby uruchomić pasek z następującymi funkcjami: Plik, Przewijanie, Głośność, Zoom +/-, Info oraz Opcje. (1) Podczas odtwarzania nagrania wciśnij przycisk <Navi> aby uruchomić pasek Navi. (2) Wciśnij przycisk <Lewo/Prawo>
 • Страница 27 из 38
  Miniatury obrazów (1) Uruchomienie menu miniatur: Wciśnij przycisk <menu> aby wejść do menu. Wciśnij przycisk <Góra/Dół> aby wybrać opcję Multimedia. Wciśnij przycisk <Lewo/Prawo> aby wybrać opcję Zdjęcia (ikona fotografii musi znajdować się na środku ekranu). Wciśnij przycisk <OK> , aby przejść do
 • Страница 28 из 38
  Miniatury wideo Menu Główne -> Multimedia -> Wideo, wciśnij przycisk <OK> aby przejść do menu miniatur wideo Odtwarzanie filmu może zostać uruchomione za pomocą klawisza <Żółty> lub poprzez wybranie opcji Zamknij i odtwarzaj w górnym menu. <Menu>: Wciśnij przycisk <menu> aby powrócić do menu
 • Страница 29 из 38
  Ustawienia Kraju Ustawienia mające wpływ na częstotliwości wyszukiwanych kanałów w trybie automatycznego skanowania oraz na strefę czasową. Język Interfejsu Ustawienia języka system. Język Audio Ustawienia języka audio podczas oglądania danych kanałów/usług. Język Napisów Dialogowych Ustawienia
 • Страница 30 из 38
  Uzywanie GMT Funkcja pozwalająca ustalić, czy urządzenie może korzystać z aktualizacji czasu na podstawie GMT. Strefa Czasowa Funkcja pozwalająca ustalić daną strefę czasową. Ustawienia Daty Funkcja pozwalająca ustawić datę. Ustawienia Czasu Funkcja pozwalająca ustawić czas. Czas letni: Funkcja
 • Страница 31 из 38
  Aktualizacja SW Menu pozwalające wykonać aktualizację DVB-T (1) Wciśnij przycisk <Lewo/Prawo> aby wybrać podmenu. (2) Wciśnij przycisk <OK> lub <Dół> aby wejść. Ustawienia Domyślne Funkcja umożliwiająca przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia. Po wykonaniu tej operacji wszystkie ustawienia
 • Страница 32 из 38
  (4) Wciśnij przycisk <OK> aby wpisać dane w wybrane pole. (5) Wciśnij przycisk <Czerwony> aby obliczyć zadanie. Gra (1) Wciśnij przycisk <Góra/Dół> aby wybrać grę. (2) Wciśnij przycisk <OK> aby wejść do menu gry. (3) Wciśnij przycisk <Góra/Dół/Lewo/Prawo> aby ustalić tryb i poziom trudności gry.
 • Страница 33 из 38
  Troubleshooting Jeżeli występują problem z Twoim urządzeniem, przeczytaj poniższą tabelę i zastosuj się do zawartych instrukcji. Problem Dioda się nie świeci Przyczyna Odłączone zasilanie Brak sygnału Antena odłączona/uszkodzona Brak zasięgu Brak obrazu/dźwięku Mozaika lub inne zakłócenia ekranowe
 • Страница 34 из 38
  Warunki gwarancji 1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Zakrzewie ( 62-069 ) przy ul. Przemysłowej 18 zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja
 • Страница 35 из 38
  18. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie. 19. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia. 20. Gwarant nie odpowiada za szkody
 • Страница 36 из 38
  WARRANTY CARD DATE SOLD: ................................................................................................................................................................... ............................................ DATE MANUFACTURED:
 • Страница 37 из 38
  37
 • Страница 38 из 38