Инструкция для GOCLEVER DVB-T 400 INTERNET TV, DVB-T 400 INTERNET TV

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

 

 

 

GOCLEVER @400 

INTERNET TV 

OWNER’S MANUAL 

 

GOCLEVER @400 

INTERNET TV 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 

 

 

VISIT OUR WEBSITE 

 WWW.GOCLEVER.COM  

TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T 

 

 
 
 

Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi

 

oraz zachowaj ją na przyszłość

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 42
  GOCLEVER @400 INTERNET TV OWNER’S MANUAL GOCLEVER @400 INTERNET TV INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość
 • Страница 2 из 42
  Contents / Spis treści English Polski Warunki gwarancji Karta gwarancyjna 3 21 38 41 2
 • Страница 3 из 42
  English Installation Remote Control Connections Installing the Batteries Setting Language Service Searching Auto Scan Manual Scan STB Operation Main Menu Broadcasting TV/Radio and Recorder Multimedia Photo thumbnail Photo play Music thumbnail Music play Movie thumbnail System Settings Installation
 • Страница 4 из 42
  Installation Front panel 1. POWER BUTTON: Use to indicate the power state of the Set Top Box. 2. REMOTE CONTROL SENSOR: Use to receive the signal from the Remote Control. 3. USB: For software upgrade and media playback. Rear panel 1. ANT IN: This socket connects to your external Aerial. 2. RF LOOP:
 • Страница 5 из 42
  Remote Control 5
 • Страница 6 из 42
  Connections For a basic connection from your Set Top Box to the television, use the Composite connection outlined below. For a higher quality connection, use the Component Video connection outlined below combined with the Composite Audio Connection. For the highest quality connection use a direct
 • Страница 7 из 42
  Installing the Batteries Remove the battery cover from the remote control and put 2XAAA size batteries inside the compartment. The diagram inside the battery compartment shows the correct way to install the batteries. Setting Language User can select a preferred language among various languages at
 • Страница 8 из 42
  Figure 1. “SETUP” in “Main Menu” Figure 2. Installation Page Service Searching Scan possible frequencies to search services. Select user’s country site in “Country Setting” menu at first. The corresponding country’s default frequency table would be loaded then. In auto scan, the frequencies in
 • Страница 9 из 42
  Manual Scan Manual Scan adds the scanning results into database, it doesn’t erase the database. But User has to know the Frequency and Bandwidth for scanning. If user scans the same Frequency and Bandwidth more than once, the programs will be duplicated. Follow the steps (1) - (8) at Main Menu
 • Страница 10 из 42
  Broadcasting In “Broadcasting” menu, you can select TV, Radio and Recorder. (1) Press <Menu> to enter “Main Menu”. (2) Press <Up/Down> until switching to “Broadcasting” item. (3) Press <Left/Right>, switching to the wanted service type. (4) Press <OK> to watch the service. TV/Radio and Recorder
 • Страница 11 из 42
  Focus on “Device” bar item, pressing <Left/Right> can select device type. Focus on “Slot” bar, pressing <Left/Right> would switch between the devices with the same type and different plug-in slots. Focus on “Partition” bar, pressing <Left/Right> can select the part on target device, with the UI
 • Страница 12 из 42
  Multimedia In “multimedia”, user can select to play multi-media files. Illustrated as figure 5. Figure5. MULTIMEDIA menu Photo thumbnail (1) How to enter the photo thumbnail After STB starting up, press <menu> to enter “Main Menu”. Then press <Up/Down> until switching to "MULTIMEDIA" item and press
 • Страница 13 из 42
  Music thumbnail Focusing on “Main Menu” -> “MULTIMEDIA” -> “Music”, press <OK> to enter “Music Thumbnail” page. Press <Menu> to exit the Music Thumbnail” page and return to “Main Menu”. Music Play Pressing <OK> would enter “Music Play” Movie thumbnail Focusing on “Main Menu” -> “MULTIMEDIA” ->
 • Страница 14 из 42
  Installation In “Installation” sub-menu, user can set service scan and output parameters. (1) Press <Left/Right> to select sub-menu of “Installation”. (2) Press <OK> or <Down> to enter the sub-menu. Antenna Setting In “Antenna Setting” bar, user may set Antenna power off/on. Country Setting Change
 • Страница 15 из 42
  My Box In “My Box” sub-menu, user can set STB date and time. Power On at In “Power On at” bar, user can select whether Power On at is “TV” or “Menu”. OSD Style In “OSD Style” bar, user can select whether OSD Style is “Blue Style” or “Green Style”. GMT Usage In “GMT Usage” bar, user can select
 • Страница 16 из 42
  user can set Sleep Time, TV Format, TV Mode, OSD Transparency, Banner Display Time, Video Output, TV Resolution, Digital Audio Output, sub-menu Password In “Password” sub-menu, user can set menu/channel/censorship and change the password. The initial password is ”0000”. (5) Press <Left/Right> to
 • Страница 17 из 42
  (6) Press <OK> to enter the “Calendar” menu. (7) Press <Left/Right> to change year. (8) Press <Up/Down> to change month. Calculator “Calculator”: Used for mathematic calculation. (1) Press <Up/Down> to focus on “Calculator” item. (2) Press <OK> to enter the “Calculator” menu. (3) Press
 • Страница 18 из 42
  Specifications Item Sub Item Input frequency Parameter 174 ~ 230MHz 474 ~ 858MHz RF input level -80 ~ -20dBm IF bandwidth 7MHz and 8MHz Modulation Tuner QPSK, 16QAM, 64QAM MPEG2: MP@HL video decoding Decoder format MPEG4: Support up to ASP@L5 HD resolution Video Output format 576P, 576i, 720p,
 • Страница 19 из 42
  Troubleshooting If you experience problems with this receiver or its installation, in the first instance please read carefully the relevant sections of this User Manual and this Troubleshooting section. Problem Possible cause What to do Standby light not lit 12V DC lead unplugged Check the lead No
 • Страница 20 из 42
  GOCLEVER @400 INTERNET TV INSTRUKCJA OBSŁUGI ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.GOCLEVER.COM ABY ZOBACZYĆ WIĘCEJ PRODUKTÓW TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość 20
 • Страница 21 из 42
  Polski Instalacja Pilot Zdalnego Sterowania Połączenia Instalacji baterii Ustawienia językowe Wyszukiwanie kanałów Automatyczne skanowanie Ręczne skanowanie Obsługa Urządzenia Menu główne Programy i usługi TV/Radio i nagrywanie Multimedia Miniatury obrazów Odtwarzanie obrazów Miniatury muzyczne
 • Страница 22 из 42
  Instalacja Przedni panel 1. PRZYCISK ZASILANIA: Przycisk kontrolujący główne zasilanie urządzenia. 2. CZUJNIK PODCZERWIENI: Odbiera sygnał z pilota zdalnego sterowania. 3. USB: Gniazdo umożliwiające wgrywanie aktualizacji oraz multimediów. Tylny panel 1. WEJŚCIE ANTENOWE: Gniazdo umożliwiające
 • Страница 23 из 42
  Pilot Zdalnego Sterowania 23
 • Страница 24 из 42
  Połączenia Standardowe połączenie z telewizorem – kabel koncentryczny (patrz szkic poniżej). Połączenie wyższej jakości – kabel kompozytowy połączony z kompozytowym kablem audio (patrz szkic poniżej). Połączenie najwyższej jakości – kabel HDMI (patrz szkic poniżej). Uwaga: Podczas podłączania
 • Страница 25 из 42
  Instalacja Baterii Wysuń osłonę baterii znajdującą się na pilocie zdalnego sterowania i umieść dwie baterie AAA. Zwróć uwagę na schemat znajdujący się pod osłoną baterii na pilocie zdalnego sterowania, który pokazuje, jak poprawnie umieścić baterie. Ustawienia Językowe Ustaw język Użytkownik może
 • Страница 26 из 42
  1. Ustawienia w menu głównym 2. Zakładka Instalacja Wyszukiwanie Kanałów Przeszukiwanie dostępnych częstotliwości w poszukiwaniu kanałów. Przed rozpoczęciem wyszukiwania ustaw kraj w menu ustawień, aby załadować domyślne ustawienia częstotliwości danego kraju. W trybie automatycznego skanowania
 • Страница 27 из 42
  Ręczne skanowanie Opcja ręcznego skanowania pozwala dodać kanały bez konieczności wymazywania istniejących kanałów. Użytkownik musi znać pasmo oraz częstotliwość kanału. Jeżeli podane zostaną te same częstotliwości, kanały zduplikują się. Wykonaj kroki (1) - (8) w sekcji Menu Główne (strona 27) (1)
 • Страница 28 из 42
  Programy i usługi W menu Programów możesz wybrać opcję TV, Radio lub Nagrywanie. (1) Wciśnij przycisk <Menu> aby wejść do menu. (2) Wciśnij przycisk <Góra/Dół> aby wybrać opcję Programy (3) Wciśnij przycisk <Lewo/Prawo>, aby przełączyć na pożądaną opcję. (4) Wciśnij przycisk <OK> aby uruchomić
 • Страница 29 из 42
  (6) Funkcja Urządzenia pozwala zarządzać podłączonymi urządzeniami przenośnymi. Wybierz funkcję Urządzenia, wciśnij przycisk <Lewo/Prawo> aby wybrać urządzenie. Wybierz pasek dostępnych gniazd i wciśnij przyciski <Lewo/Prawo> aby wybrać urządzenie tego samego typu podłączone do innego gniazda.
 • Страница 30 из 42
  Multimedia W menu multimedia użytkownik ma możliwość przeglądania multimediów. Patrz obraz 5. 5. Menu multimediów Miniatury obrazów (1) Uruchomienie menu miniatur: Wciśnij przycisk <menu> aby wejść do menu. Wciśnij przycisk <Góra/Dół> aby wybrać opcję Multimedia. Wciśnij przycisk <Lewo/Prawo> aby
 • Страница 31 из 42
  Miniatury muzyczne Menu Główne -> Multimedia -> Muzyka, wciśnij przycisk <OK> aby przejść do menu miniatur muzycznych Wciśnij przycisk <Menu> aby opuścić menu miniatur i przejść do menu głównego. Odtwarzanie muzyki Wciśnij przycisk <OK> aby przejść w tryb odtwarzania muzyki. Miniatury wideo Menu
 • Страница 32 из 42
  Instalacja W podmenu Instalacja użytkownik może ustawić parametry usług oraz urządzeń wyjściowych. (1) Wciśnij przycisk <Lewo/Prawo> aby wejść do podmenu Instalacja. (2) Wciśnij przycisk <OK> lub <Dół> aby wejść w podmenu. Ustawienia anteny Ustawienia zasilania anteny (zasilanie wł./wył.).
 • Страница 33 из 42
  Uruchom i wyświetl Funkcja pozwalająca ustalić, co będzie wyświetlanie przy uruchomieniu urządzenia: TV lub menu. Styl Interfejsu Funkcja pozwalająca zmienić wystrój interfejsu na zielony lub niebieski. Używanie GMT Funkcja pozwalająca ustalić, czy urządzenie może korzystać z aktualizacji czasu na
 • Страница 34 из 42
  Hasło Zabezpieczające Menu pozwalające na założenie hasła zabezpieczającego/cenzurującego. Domyślne hasło to „0000”. (5) Wciśnij przycisk <Lewo/Prawo> aby wybrać menu Ustawień TV (6) Wciśnij przycisk <OK> lub <Dół> aby wejść do podmenu, użytkownik ma możliwość założenia hasła na menu, kanały,
 • Страница 35 из 42
  Kalkulator (1) Wciśnij przycisk <Góra/Dół> aby wybrać kalkulator. (2) Wciśnij przycisk <OK> aby przejść do aplikacji. (3) Wciśnij przycisk <Up/Down/Left/Right> aby wybrać podświetloną pozycję. (4) Wciśnij przycisk <OK> aby wpisać dane w wybrane pole. (5) Wciśnij przycisk <Czerwony> aby obliczyć
 • Страница 36 из 42
  Specyfikacja Techniczna Rodzaj Przedmiot Częstotliwość wejściowa Szczegóły 174 ~ 230MHz 474 ~ 858MHz Poziom RF -80 ~ -20dBm Przepustowość IF 7MHz i 8MHz Modulacja Odbiornik QPSK, 16QAM, 64QAM Format dekodowania Wideo MPEG2: MP@HL dekodowanie wideo MPEG4: Obsługa rozdzielczości ASP@L5 HD 576P, 576i,
 • Страница 37 из 42
  Rozwiązywanie Problemów Jeżeli występują problem z Twoim urządzeniem, przeczytaj poniższą tabelę i zastosuj się do zawartych instrukcji. Problem Przyczyna Rozwiązanie Dioda się nie świeci Odłączone zasilanie Sprawdź przewód Brak sygnału Antena odłączona/uszkodzona Sprawdź przewód antenowy/antenę
 • Страница 38 из 42
  Warunki Gwarancji 1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Zakrzewie ( 62-069 ) przy ul. Przemysłowej 18 zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja
 • Страница 39 из 42
  12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu. 13. Gwarancja nie obejmuje: 1. jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu
 • Страница 40 из 42
  Najszybszą metodą rozwiązywania wielu problemów jest kontakt przez zgłoszenie serwisowe pod adresem: www.AUTORMA.GOCLEVER.com Centralny Serwis Klienta Funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 16:30 tel. (061) 84 88 767. Goclever Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 18 62-069 Zakrzewo, Polska
 • Страница 41 из 42
  Karta Gwarancyjna DATA SPRZEDAŻY:…............................................................................................................................................................... DATA
 • Страница 42 из 42