Инструкция для GOCLEVER GAMEPAD 7, GAMEPAD 7

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 

 

 

GAMEPAD 7 

OWNER’S MANUAL 

 

GAMEPAD 7 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 

 
 
 

 

VISIT OUR WEBSITE 

 WWW.GOCLEVER.COM  

TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Przed skorzystaniem z 

urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi

 

oraz zachowaj ją na przyszłość

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 28
  GAMEPAD 7 OWNER’S MANUAL GAMEPAD 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość
 • Страница 2 из 28
  Contents / Spis treści English Polski Warunki gwarancji 3 13 24 2
 • Страница 3 из 28
  Introduction Thank you for purchasing our multi-function Android smart game player with entertainment and studying function. The device supports:  Full video format (H.264, DIVX, DIVX, XVID), RM, RMVB, MKV (H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4 (.H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD format), VOB
 • Страница 4 из 28
  Notes 1. Don’t use this player under the following environments: extremely high or low temperature, damp, dust, strong magnetic field, it’s non-water-tight. 2. Avoid to hit or friction with a hard object, otherwise it will lead to grind surface or other damage hardware. 3. Please tear off the
 • Страница 5 из 28
  Getting Started 1. L Key 2. R Key 3. Front Camera 4. USB Port 5. HDMI Output 6. Earphone Output 7. UP Key 8. Right key 9. Left key 10. Down Key 11. Select 12. VOL+ 13. VOL14. Rocker Button 15. Power on/ Screensaver Key 16.△Key 17.□Key 18. O Key 19. X Key 20. START 21. microSD card 22. Home key 23.
 • Страница 6 из 28
  Homepage Homepage would show after unlocking. There are five sections of screen which would be switched by sliding left or right with fingers. You can see a box in each section which is a newly-added 3D display way of Android4.0. Icons Icon Definition Icon Definition Google search Settings Back
 • Страница 7 из 28
  System Options Screen Lock – Select the “Settings” icon from your applications interface, click “Security” and choose the “Screen lock” function. Factory Data Reset – if you want to erase all data on your device, select the “Settings” icon from your applications interface, click “Backup & reset”
 • Страница 8 из 28
  Multimedia The device supports full format 1080p, RM.RMVB, online TV and flash player 11. USB Function If you want to send music, pictures or other files to the memory card of the phone from a computer, you should set memory card as a USB disk first. Set memory card as a USB disk 1) Connect the
 • Страница 9 из 28
  Key mapping Press and hold button Select next press and hold START. You will see buttons tap on it and move to game screen buttons. After set key mapping, tap on Save next Hide Now you can use GAMEPAD 7 buttons to play. 9
 • Страница 10 из 28
  How to hide Android task bar Go to Settings next Display tap on Statusbar Control You can chose 4 option when you tap on manual hide you see Tap o this icon to hide Android task bar. After sleep and wake up GAMEPAD task bar back. 10
 • Страница 11 из 28
  Game Manager GAMEPAD 7 have build games tap on icon Game Manager WARNING ! not all ROM game type are supported. BACK – close app REFRESH – press when put microSD card with games FLASH – to view games in GAMEPAD 7 TF CARD – to view games on microSD card FOLDER – to list folders FILE – to list files
 • Страница 12 из 28
  After run game you will see window with options Single – to run game to single mode Server – to run game in server mode need to be connect to Wi-Fi network Client – to run game in client mode need to be connected same network Wi-Fi as Server both devices must have same ROM game (need second GAMEPAD
 • Страница 13 из 28
  GAMEPAD 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Przed skorzystaniem z urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość 13
 • Страница 14 из 28
  Wstęp Dziękujemy za zakup wielofunkcyjnej, przenośnej konsoli do gier opartej na systemie Android. Urządzenie obsługuje:  Pełen format wideo, (H.264, DIVX, DIVX, XVID), RM, RMVB, MKV (H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4 (.H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD format), VOB (DVD format), PMP, MPEG,
 • Страница 15 из 28
  Uwaga 1. Urządzenie nie może pracować w następujących warunkach: bardzo wysoka lub niska temperatura powietrza, duża wilgotność powietrza, obecność pyłu, kurzu, pól elektromagnetycznych. Urządzenie nie jest wodoodporne. 2. Unikaj kontaktu urządzenia z twardymi przedmiotami, które mogą uszkodzić
 • Страница 16 из 28
  Rozpoczęcie Użytkowania 1. Przycisk L 2. Przycisk R 3. Przedni aparat 4. Port USB 5. Wyjście HDMI 6. Wejście słuchawkowe 7. Przycisk w górę 8. Przycisk w prawo 9. Przycisk w lewo 10. Przycisk w dół 11. Przycisk wyboru 12. Głośność + 13. Głośność 14. Joystick analogowy 15. Przycisk zasilania 16.
 • Страница 17 из 28
  Pulpit Po odblokowaniu ekranu, system wyświetli pulpit, który składa się z pięciu części. Aby przełączać się pomiędzy poszczególnymi ekranami pulpitu, przeciągaj palec po ekranie w lewo lub w prawo. Nowa wersja Androida posiada ulepszony interfejs 3D. Ikony Ikona Definicja Ikona Definicja Wyszukaj
 • Страница 18 из 28
  Opcje Systemowe Blokada Ekranu – wybierz ikonę ustawień z menu aplikacji, kliknij “Zabezpieczenia” i wybierz funkcję blokady ekranu. Ustawienia Fabryczne – jeżeli chcesz usunąć wszystkie dane z urządzenia, wybierz ikonę ustawień z menu aplikacji, kliknij element “Kopie i przywracanie”, a następnie
 • Страница 19 из 28
  Multimedia Urządzenie obsługuje pełen format wideo 1080p, RM.RMVB, PPTV, online TV oraz odtwarzacz flash player 11. Funkcja USB Jeżeli chcesz wysyłać pliki dźwiękowe, obraz lub inne pliki z komputera do karty pamięci telefonu, należy najpierw zdefiniować kartę pamięci jako dysk USB.. Określ kartę
 • Страница 20 из 28
  Mapowanie klawiszy Wciśnij i przytrzymaj Select następnie wciśnij START. Wyświetlone zostaną przyciski mapowania ustaw ja na miejscu przycisków ekranowych gry. Po ustawieniu przycisków mapowania na przyciskach gry wybierz Save potem Hide Teraz możesz grać w grę na GAMEPAD 7 przy użyciu klawiszy
 • Страница 21 из 28
  Ukrywanie paska zadań Uruchom Ustawienia następnie Wyświetlacz dotknij na Statusbar Control Do wyboru są 4 opcje po wybraniu manual hide pojawi się ikona na pasku dotknij aby ukryć pasek. Po wygaszeniu i obudzeniu GAMEPAD 7 pasek powróci. 21
 • Страница 22 из 28
  Game Manager GAMEPAD 7 posiada wbudowane gry, dotknij Game Manager UWAGA ! Nie wszystkie typy ROM gier są obsługiwane. BACK – zamykanie aplikacji REFRESH – przycisk odświeżania listy aplikacji FLASH – wyświetla gry umieszczone w pamięci GAMEPAD 7 TF CARD – wyświetla gry umieszczone na karcie
 • Страница 23 из 28
  Po uruchomieniu gry zostanie wyświetlone okno trybu multi-player jeśli jest dostępny dla danej gry Single – uruchamia grę na GAMPAD 7 dla jednego gracza Server – uruchamia grę w trybie serwer GAMEPAD 7 musi być połączony z siecią Wi-Fi Client – uruchamia grę w trybie client GAMEPAD 7 musi być
 • Страница 24 из 28
  Warunki gwarancji 1. GOCLEVER SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu ( 60-431 ) przy ul. Sianowskiej 4A zwany dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenie marki GOCLEVER, jest wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć jego funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi
 • Страница 25 из 28
  14. Gwarancja nie obejmuje: 1. jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy; 2. roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym; 3. uszkodzeń
 • Страница 26 из 28
  Serwisy partnerskie: Czechy Serbia BOUNCER S.R.O. ET Servis d.o.o. Beograd SLAVONICKA 324 Member of Logo d.o.o. 67531 Jemnice, Czech Republic Group Bulevar kralja Aleksandra 261 servis@goclever.cz 11000 Beograd. Srbija +381 11 2042 109,+381 11 2042 101 www.etservis.rs servis@etseivis.rs Ukraina
 • Страница 27 из 28
 • Страница 28 из 28