Инструкции и Руководства для JVC QP-D11RSE

Сейчас в базе инструкций для JVC QP-D11RSE насчитывается 3 бесплатных инструкций.

JVC QP-D11RSE (166 стр., ru;)

Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 167
  Česky Polski HOME CINEMA CONTROL CENTER Magyar OVLÁDACÍ SYSTÉM DOMÁCÍHO KINA ZESTAW KINA DOMOWEGO HÁZIMOZI-VEZÉRLŐ RENDSZER ЦEHTP УПPABЛEHИЯ ДOMAШHИM KИHOTEATPOM Pyccкий RX-E11S/RX-E12B INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA ИHCTPYKЦИЯ ПO ЗKCПЛУATAЦИИ LVT1301-006A
 • Страница 2 из 167
  Upozornění Ostrzeżenia i inne informacje Figyelmeztetések, előírások és egyebek Предупреждения, предостeрeжeнияи другoе В соответствии с Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей” срок службы (годности) данного товара, “по истечении которого он может представлять опасность для жизни,
 • Страница 3 из 167
  UPOZORNĚNĺ Aby se zabránilo poranění elektrickým proudem, požáru atd.: 1. Nesnímejte šrouby, kryty nebo skříňku. 2. Nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti. OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, pożaru, itp.: 1. Nie zdejmuj wkrętów, osłon ani obudowy. 2.
 • Страница 4 из 167
  Upozornění: Prostor pro odvětrávání Abyste přístroj ochránili před elektrickým šokem, požárem, poškozením, dodržujte při jeho instalaci tyto pokyny: Přední stěna:Žádné překážky, volný prostor Boční stěny: Žádné překážky ve vzdálenosti 10 cm od stěn Vzadu: Žádné překážky ve vzdálenosti 15 cm od
 • Страница 5 из 167
  Česky Obsah Obsah Označení součástí ................................................. 2 Začínáme ............................................................... 4 Než začnete s instalací ......................................................... Kontrola dodaného příslušenství
 • Страница 6 из 167
  Dálkový ovladač Česky Označení součástí 1 2 3 e r 4 t y 5 6 7 8 9 u i o ; p q a s w d Podrobnosti naleznete na stránkách uvedených v závorkách. 1 Tlačítko TV DIRECT (12) 2 Tlačítko Pohotovostní režim/Zapnuto (STANDBY/ON) (10, 34 – 38) AUDIO, DVR/DVD , VCR , STB , TV 3 • Tlačítka volby zdroje (10,
 • Страница 7 из 167
  Česky Podrobnosti naleznete na stránkách uvedených v závorkách. Přední panel 1 2 3 4 DVR / DVD VCR VIDEO TV FM MASTER VOLUME SOURCE SELECTOR / MULTI JOG HOME CINEMA CONTROL CENTER AM SET / TUNER PRESET STANDBY / ON TV DIRECT SETTING ADJUST SURROUND PHONES 5 6 7 8 9 q p 1 Tlačítko STANDBY/ON a
 • Страница 8 из 167
  Česky Začínáme Vložení baterií do dálkového ovladače Před použitím musíte do dálkového ovladače vložit dvě dodané baterie. 1 Než začnete s instalací Všeobecná bezpečnostní opatření • Při zapojování musíte mít suché ruce. • Všechny přístroje vypněte. • Přečtěte si příručky dodané s přístroji, které
 • Страница 9 из 167
  Česky Zapojení antén FM a AM (MW) Rámová anténa AM pro střední vlny (součást balení) Je-li příjem v pásmu FM slabý, připojte vnější anténu FM (není součástí balení). Chcete-li smontovat rámovou anténu AM (MW), zasuňte výčnělky na smyčce do mezer stojánku. Anténa FM (součást výrobku) FM 75 COAXIAL
 • Страница 10 из 167
  Česky Zapojení reproduktorů Schéma rozmístění reproduktorů Pravý předni reproduktor (R) Levý předni reproduktor (L) Subwoofer (SW) Středový reproduktor (C) Levý reproduktor prostorového zvuku (LS) 1 Pravý reproduktor prostorového zvuku (RS) 2 3 2 2(VIDEO) 1(DVR/DVD) CAUTION:SPEAKER IMPEDANCE 6 - 16
 • Страница 11 из 167
  Připojení SCART Prohlížet obrázky a poslouchat zvuky při přehrávání médií v jednotlivých přístrojích můžete v případě propojení pomocí kabelu SCART. • Pokud používané videopřístroje mají digitální výstupní konektor, připojte je pomocí digitálních konektorů popsaných v části „Digitální zapojení”
 • Страница 12 из 167
  Česky Formát televizoru a videa Tento přijímač nepřevádí videosignály. Pokud se videosignály videopřístrojů liší (jeden signál je například typu S-video a druhý je kompozitní), nebude obraz pravděpodobně zobrazen správně. V tomto případě sjednoťte videosignály všech videopřístrojů, jinak bude nutné
 • Страница 13 из 167
  Videopřístroj, jako například další videorekordér, můžete připojit ke vstupním konektorům VIDEO I N pomocí kabelu kompozitního videa a stereofonního audio kabelu. Přístroje tohoto typu jsou v této příručce označovány jako zdroj „VIDEO”. Digitální zapojení Česky 7 Připojení videopřístroje ke
 • Страница 14 из 167
  Česky 2 Výběr zdroje pro přehrávání Základní funkce Na předním panelu: Otáčejte ovladačem SOURCE SELECTOR, dokud se na displeji nezobrazí název požadovaného zdroje signálu. Rozsvítí se červený indikátor zdroje, který odpovídá zvolenému zdroji. • Při otáčení ovladače SOURCE SELECTOR se zdroj mění
 • Страница 15 из 167
  Chcete-li zvýšit hlasitost, otočte ovladačem MASTER VOLUME ve směru hodinových ručiček (nebo stiskněte tlačítko VOLUME + na dálkovém ovladači). Chcete-li hlasitost snížit, otočte ovladačem MASTER VOLUME proti směru hodinových ručiček (nebo stiskněte tlačítko VOLUME – na dálkovém ovladači). • Po
 • Страница 16 из 167
  Česky Aktivace funkce TV Direct Funkce TV Direct umožňuje použít tento přijímač jako přepínač zvuku a videa v době, kdy je přijímač vypnutý. Pokud je funkce TV Direct aktivní, prochází obraz a zvuk z videopřístrojů (např. přehrávače DVD) do televizoru přes tento přijímač. Můžete tak pracovat s
 • Страница 17 из 167
  Základní nastavení automatické paměti POUZE na dálkovém ovladači: Stisknutím tlačítka MUTING vypnete zvuk všech připojených reproduktorů a sluchátek. Na displeji se zobrazí indikace „MUTING” a zvuk se vypne. EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP AUTO MODE PL
 • Страница 18 из 167
  Česky 2 Stiskněte a podržte tlačítko SMART Základní nastavení SURROUND SETUP, dokud na displeji nezačne blikat nápis „SETTING UP”. EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP AUTO MODE PL ATT LPCM L C R HP DOLBY D S . WFR LFE NEO : 6 MHz DSP 3D DTS AAC LS SB RS
 • Страница 19 из 167
  • Přijímač dvakrát po sobě detekuje zvuk jako „SILENT”. Nastavení je dokončeno. (Vzdálenost reproduktorů, jejichž zvuk nebyl detekován, je nastavena na hodnotu „+9.0 m (+30 stop)”.) Přijímač ukončí inteligentní nastavení prostorového zvuku. • Přijímači se třikrát nezdaří detekovat zvuk. Na displeji
 • Страница 20 из 167
  Nastavení reproduktorů Česky Postup Nastavení informací subwooferu—SUBWOOFER Při každém zapnutí přijímač detekuje připojení subwooferu a automaticky změní jeho nastavení. Chcete-li toto nastavení změnit ručně, vyberte některou z níže uvedených položek. POUZE na předním panelu: Než začnete, mějte na
 • Страница 21 из 167
  Chcete-li zajistit ideální zvukové efekty režimů Surround/DSP, je nutné zejména nastavit vzdálenost reproduktorů od místa poslechu. V závislosti na vzdálenosti reproduktorů přijímač automaticky nastaví dobu zpoždění zvuku z jednotlivých reproduktorů, aby zvuk ze všech reproduktorů dosáhl místa
 • Страница 22 из 167
  Česky Nastavení reproduktoru funkce Virtual Surround Back—VIRTUAL SB Použití režimu Midnight —MIDNIGHT M. Při přehrávání záznamů ve formátu Dolby Digital Surround EX nebo DTS-ES můžete poslouchat zadní kanál prostorového zvuku i bez zadního reproduktoru prostorového zvuku. Tato funkce vytváří
 • Страница 23 из 167
  Používáte-li konektory digitálního vstupu, zaznamenejte, které komponenty jsou zapojeny ke kterým konektorům—DIGITAL IN1/ 2 (viz strana 9). Když potom volíte digitální zdroj, objeví se správný název zdroje. Konektor DIGITAL IN 1 (DVR/DVD): EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED
 • Страница 24 из 167
  Česky Nastavení zvuku Postup Na předním panelu: Než začnete, mějte na paměti... Po dokončení základního nastavení můžete zvuk upravit podle svých požadavků. Následující kroky je třeba provést v omezeném čase. Pokud se nastavování zruší před dokončením, začněte znovu od kroku 1. Příklad : Nastavení
 • Страница 25 из 167
  • SUBWFR LVL (výstupní úroveň subwooferu), • FRONT L LVL (výstupní úroveň levého předního reproduktoru), • FRONT R LVL (výstupní úroveň pravého předního reproduktoru), • CENTER LVL (výstupní úroveň středového reproduktoru), • SURR L LVL (výstupní úroveň levého reproduktoru prostorového zvuku), •
 • Страница 26 из 167
  Česky Nastavení basového zvuku Posílení basových zvuků—BASS BOOST Úroveň basových zvuků můžete zvýraznit pomocí funkce Bass Boost. • Provedené nastavení se ukládá do paměti pro každý zdroj. B.BOOST ON Tuto volbu vyberte, chcete-li zvýraznit úroveň basového zvuku. Na displeji se rozsvítí indikátor
 • Страница 27 из 167
  Ruční ladění stanic Česky Funkce tuneru POUZE na dálkovém ovladači: 1 Zvolte pásmo stisknutím tlačítka FM/AM. Naladí se posledně přijímaná stanice zvoleného pásma. • Při každém stisknutí toto tlačítko přepíná mezi pásmy FM a AM (MW). Funkce tuneru se ovládají zejména pomocí dálkového ovladače.
 • Страница 28 из 167
  3 Pokud bliká číslo pozice kanálu, zvolte číslo Na předním panelu: Česky kanálu stisknutím číselných tlačítek (1 – 10, +10). • Chcete-li zvolit kanál číslo 5, stiskněte 5. • Chcete-li zvolit kanál číslo 15, stiskněte +10 a pak 5. • Chcete-li zvolit kanál číslo 30, stiskněte +10, +10 a pak 10. EQ
 • Страница 29 из 167
  K ovládání služby RDS slouží pouze tlačítka na dálkovém ovladači. Pokud ovládáte přijímač pomocí dálkového ovladače, nastavte přepínač režimu na hodnotu „AUDIO/TV/VCR/ STB”. Přijímač umožňuje přijímat následující typy signálů RDS: PS (Programová služba): Zobrazuje běžně používané názvy stanic. PTY
 • Страница 30 из 167
  Česky Vyhledávání programů pomocí kódů PTY Jednou z výhod služby RDS je, že zadáním kódu PTY můžete v předvolených kanálech vyhledávat určitý druh programu (viz strany 23 a 24). Vyhledávání programů pomocí kódů PTY Dříve než začnete, nezapomeňte: • Zastavit hledání můžete kdykoliv stiskem tlačítka
 • Страница 31 из 167
  Popis kódů PTY Zprávy. Social: Affairs: Publicistický program s doplňujícími informacemi ke zprávám—diskuse nebo analýzy. Programy o sociologii, historii, geografii, psychologii a společenském dění. Religion: Náboženské programy. Phone In: Programy, ve kterých posluchači vyjadřují svoje názory
 • Страница 32 из 167
  Česky Přechodné přepnutí na požadované rozhlasové vysílání Další užitečná služba systému RDS se nazývá „Enhanced Other Networks”. Umožňuje, aby přijímač dočasně přeladil na program vysílání podle vašeho výběru (TA, NEWS nebo INFO) z jiné stanice, s výjimkou následujících případů: • Režim „Enhanced
 • Страница 33 из 167
  Seznámení s režimy prostorového zvuku Surround ■ Dolby Digital* Dolby Digital je metoda komprese digitálního signálu vyvinutá společností Dolby Laboratories, která umožňuje kódování a dekódování více kanálů (od jednoho kanálu až po kanály 5.1). • Pokud je na digitálním vstupu zjištěn signál Dolby
 • Страница 34 из 167
  Česky ■ DTS** Další metodou komprese digitálního signálu je DTS. Tato metoda byla vyvinuta ve společnosti Digital Theater Systems, Inc. Umožňuje kódování a dekódování více kanálů (od jednoho kanálu až po 6.1 kanály). • Pokud je na digitálním vstupu zjištěn signál DTS, na displeji se rozsvítí
 • Страница 35 из 167
  Zvuk, který slyšíte v koncertní síni, klubu apod. se skládá z přímého a nepřímého zvuku—primárních odrazů a odrazů zezadu. Přímý zvuk putuje k posluchači přímo, neodráží se. Nepřímé zvuky jsou však zpožděny kvůli vzdálenostem stropu a stěn. Tyto přímé a nepřímé zvuky jsou nejdůležitější součástí
 • Страница 36 из 167
  Česky Použití režimů Surround nebo DSP Dostupné režimy Surround nebo DSP závisejí na vstupním signálu. Podrobné informace naleznete v tématu „Dostupné režimy Surround a DSP podle příchozího signálu” na straně 33. Aktivace režimů Surround nebo DSP pro zdroj automaticky vyvolá nastavení uložené v
 • Страница 37 из 167
  Na předním panelu: Česky • Pro záznamy ve formátu Dual Mono: Můžete zvolit kanál, který chcete poslouchat (viz strana 18). EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP AUTO MODE PL ATT LPCM L C R HP DOLBY D S . WFR LFE NEO : 6 MHz DSP 3D DTS AAC LS SB RS AUTO SR
 • Страница 38 из 167
  Česky Ovládání jiných přístrojů JVC 7 Videorekordér Nastavte přepínač režimu na hodnotu „AUDIO/TV/ VCR/STB”. Pomocí dálkového ovladače můžete kromě přijímače nebo přehrávače DVD ovládat i další přístroje společnosti JVC. • Přečtěte si také příručky dodané k příslušným výrobkům. —Některé
 • Страница 39 из 167
  Pomocí následujících tlačítek můžete rekordér nebo přehrávač DVD společnosti JVC také ovládat, pokud podporuje odpovídající funkce: Různá nastavení: Chcete-li používat rekordér DVD, nastavte výběr režimu na hodnotu „DVR”. Chcete-li používat přehrávač DVD, nastavte výběr režimu na hodnotu „DVD”.
 • Страница 40 из 167
  Česky Kódy výrobců televizorů Ovládání přístrojů jiných výrobců Při změně přenosových signálů můžete dodaný dálkový ovladač použít k ovládání produktů jiných výrobců. • Přečtěte si také příručky dodané k příslušným výrobkům. • Chcete-li tyto přístroje ovládat dálkovým ovladačem, musíte nejprve pro
 • Страница 41 из 167
  Nastavte přepínač režimu na hodnotu „AUDIO/TV/VCR/STB”. 1 Stiskněte a podržte vypínač VCR . 2 Stiskněte tlačítko VCR. 3 Pomocí číselných tlačítek 1 - 9 a 0 zadejte kód výrobce. Viz „Kódy výrobců videorekordérů” v pravém sloupci. 4 Uvolněte vypínač VCR . Nyní můžete provést tyto operace: VCR :
 • Страница 42 из 167
  Česky ❏ Změna přenášených signálů pro ovládání přístroje STB Nastavte přepínač režimu na hodnotu „AUDIO/TV/VCR/STB”. 1 Stiskněte a podržte vypínač STB . 2 Stiskněte tlačítko STB CONTROL. 3 Pomocí číselných tlačítek 1 - 9 a 0 zadejte kód výrobce. Viz „Kódy výrobců přístrojů STB” v pravém sloupci. 4
 • Страница 43 из 167
  \ Nastavte zvukovou pozici subwooferu (viz strana 12). Dochází k nepravidelnému zkreslení zvuku z důvodu vnějšího rušení, jako je například výboj blesku. \ Používáte-li připojení digitálním koaxiálním kabelem, může docházet k nepravidelnému zkreslení zvuku způsobenému vnějším rušením (např. výbojem
 • Страница 44 из 167
  Česky Video Specifikace Citlivost/impedance vstupu video: Kompozitní video: DVR/DVD, VCR, TV, VIDEO: 1 V (p-p)/75 Ω S-Video: DVR/DVD, VCR: Y (svítivost): 1 V (p-p)/75 Ω C (chrominance, vysokofrekvenční): 0,3 V (p-p)/75 Ω RGB: DVR/DVD, VCR: 0,7 V (p-p)/75 Ω Složkový signál: DVR/DVD: Změna
 • Страница 45 из 167
  Spis treści Przyciski i elementy sterowania .......................... 2 Czynności wstępne ............................................... 4 4 4 4 5 6 7 9 Polski Zalecenia ogólne ................................................................... Rozpakowanie urządzenia
 • Страница 46 из 167
  Pilot Przyciski i elementy sterowania Polski Szczegółowe informacje przedstawiono na stronach podanych w nawiasach. 1 2 3 e r 4 t y 5 6 7 8 9 u p q w i o ; a s d 1 Przycisk TV DIRECT (12) 2 Przyciski włączania/wyłączania zasilania (10, 34 – 38) AUDIO, DVR/DVD , VCR , STB , TV 3 • Przyciski wyboru
 • Страница 47 из 167
  Szczegółowe informacje przedstawiono na stronach podanych w nawiasach. Panel przedni 1 2 3 4 DVR / DVD VCR VIDEO TV FM MASTER VOLUME SOURCE SELECTOR / MULTI JOG HOME CINEMA CONTROL CENTER AM SET / TUNER PRESET STANDBY / ON TV DIRECT SETTING ADJUST SURROUND 5 6 7 8 9 q p 1 Przycisk STANDBY/ON i
 • Страница 48 из 167
  Polski Czynności wstępne Zalecenia ogólne Środki ostrożności • Nie dotykać urządzenia mokrymi rękoma. • Przed wykonaniem połączeń odłączyć wszystkie urządzenia od źródła zasilania. • Zapoznać się z instrukcjami obsługi podłączanych urządzeń. Wybór miejsca pracy • Urządzenie należy ustawić w miejscu
 • Страница 49 из 167
  Podłączanie anteny FM i AM (MW) Antena ramowa AM (MW) (w zestawie) Polski W przypadku słabego odbioru sygnału FM podłącz zewnętrzną antenę FM (nie należy do wyposażenia). Wsuń i zatrzaśnij ząbki anteny ramowej AM (MW) w szczelinie podstawki. Antena FM (w zestawie) FM 75 COAXIAL AM LOOP AM EXT
 • Страница 50 из 167
  Podłączanie głośników Rozmieszczenie głośników Głośnik lewy przedni (L) Polski Głośnik prawy przedni (R) Subwoofer (SW) Głośnik centralny (C) Głośnik prawy tylny (RS) Głośnik lewy tylny (LS) 1 2 3 2 2(VIDEO) 1(DVR/DVD) CAUTION:SPEAKER IMPEDANCE 6 - 16 1 FRONT RIGHT LEFT CENTER SURROUND RIGHT LEFT
 • Страница 51 из 167
  Połączenie SCART Sygnały wizji i fonii można doprowadzić do amplitunera za pomocą pojedynczego przewodu SCART. • Jeśli podłączane urządzenia wideo są wyposażone w cyfrowe gniazda wyjściowe, należy wykonać także połączenie cyfrowe, w sposób opisany w części „Połączenia cyfrowe” (patrz str. 9).
 • Страница 52 из 167
  Format sygnału TV i wideo Amplituner nie konwertuje sygnałów wideo. Jeśli sygnał wideo jednego z urządzeń jest inny niż drugiego (np. jeden jest sygnałem S-Video, a drugi kompozytowym), obraz może być wyświetlany w nieprawidłowy sposób. Urządzenia wideo należy połączyć tak, aby wykorzystywany był
 • Страница 53 из 167
  7 Podłączanie urządzenia wideo do gniazd VIDEO IN Gniazda VIDEO IN umożliwiają podłączenie do amplitunera urządzenia wideo, na przykład drugiego magnetowidu, za pomocą przewodu kompozytowego i stereofonicznego przewodu audio. W niniejszej instrukcji urządzenie takie jest nazywane źródłem „VIDEO”.
 • Страница 54 из 167
  Polski Obsługa podstawowych funkcji urządzenia 2 1 3 2 Wybieranie źródła sygnału Na panelu przednim: Wybierz żądane źródło za pomocą pokrętła SOURCE SELECTOR, obserwując wskazania wyświetlacza. Wskaźnik wybranego źródła zaświeci się na czerwono. • Obracanie pokrętła SOURCE SELECTOR powoduje wybór
 • Страница 55 из 167
  Aby zwiększyć poziom głośności, obróć pokrętło MASTER VOLUME w prawo (lub naciśnij przycisk VOLUME + na pilocie). Aby zmniejszyć poziom głośności, obróć pokrętło MASTER VOLUME w lewo (lub naciśnij przycisk VOLUME – na pilocie). • Przez chwilę wyświetlana będzie informacja o poziomie głośności. EQ
 • Страница 56 из 167
  • Funkcja ta nie jest dostępna, gdy aktywny jest tryb dźwięku przestrzennego/tryb DSP. • Po naciśnięciu przycisku SOUND przyciski numeryczne działają w trybie wybierania ustawień dźwiękowych. Aby można ich było użyć do obsługi wybranego źródła sygnału, należy najpierw nacisnąć odpowiedni przycisk
 • Страница 57 из 167
  TYLKO przy użyciu pilota: Naciśnij przycisk MUTING, aby wyciszyć dźwięk emitowany przez głośniki i słuchawki. Na wyświetlaczu pojawi się napis „MUTING”, po czym ustawiony zostanie zerowy poziom głośności. EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP AUTO MODE PL
 • Страница 58 из 167
  2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk SMART Ustawienia podstawowe SURROUND SETUP, aż na wyświetlaczu zacznie migać napis „SETTING UP”. EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP AUTO MODE PL ATT LPCM L C R HP DOLBY D S . WFR LFE NEO : 6 MHz DSP 3D DTS AAC LS SB RS
 • Страница 59 из 167
  Ustawienia zostają wybrane. (Dla głośników, których sygnał nie został wykryty, odległość jest ustawiana na wartość „+9.0m (+30ft)”.) Następnie kalibracja głośników zostaje zakończona. • Gdy amplituner w trzech kolejnych próbach nie może wykryć sygnału. Na wyświetlaczu pojawia się napis „MANUAL”.
 • Страница 60 из 167
  Sposób wybierania ustawień Wybieranie ustawień głośnikowych Ustawienia dotyczące subwoofera—SUBWOOFER Za każdym razem gdy włączane jest zasilanie amplituner sprawdza, czy podłączony jest subwoofer i automatycznie wybiera właściwe ustawienie. Odpowiednie ustawienie można także wybrać ręcznie. Polski
 • Страница 61 из 167
  Ustawienie właściwej odległości głośników od miejsca odsłuchu ma istotne znaczenie dla uzyskania prawidłowych efektów przestrzennych/efektów procesora DSP. Na podstawie określonej przez użytkownika odległości automatycznie wybierana jest wielkość opóźnienia dla poszczególnych głośników tak, aby
 • Страница 62 из 167
  Polski Ustawienia wirtualnego tylnego kanału surround—VIRTUAL SB Ograniczanie zakresu dynamiki —MIDNIGHT M. Dźwięk zarejestrowany w formacie Dolby Digital Surround EX lub DTS-ES można odsłuchiwać także w przypadku braku tylnych głośników surround. Uaktywniany jest wówczas wirtualny tylny kanał
 • Страница 63 из 167
  W przypadku korzystania z cyfrowych gniazd wejściowych DIGITAL IN1/2 (patrz str. 9) zaleca się wybrać właściwe ustawienie rodzaju podłączonych do nich urządzeń, tak aby wyświetlana była prawidłowa nazwa źródła. Gniazdo DIGITAL IN 1(DVR/DVD): EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED
 • Страница 64 из 167
  Ustawienia dźwiękowe Sposób wybierania ustawień Na panelu przednim: Polski Zanim rozpoczniesz... Po dokonaniu ustawień podstawowych można wybrać żądane ustawienia dotyczące dźwięku. Dostępne ustawienia Istnieje możliwość zmiany opisanych poniżej ustawień. Szczegółowe informacje przedstawiono na
 • Страница 65 из 167
  Regulacja poziomu sygnału wyjściowego głośników Wybór ustawień dotyczących trybów dźwięku przestrzennego/trybów DSP • • • • • • Parametry dźwięku emitowanego w trybach przestrzennych/ trybach procesora DSP można dostosować do indywidualnych upodobań. • Aby uzyskać informacje o trybach dźwięku
 • Страница 66 из 167
  Wybór ustawień dotyczących niskich tonów Uwydatnianie niskich tonów—BASS BOOST Polski Stopień wzmocnienia niskich tonów można regulować - przy użyciu funkcji uwydatniania niskich tonów. • Ustawienie jest zapamiętywane dla każdego źródła. B.BOOST ON Uaktywnienie funkcji uwydatniania niskich tonów.
 • Страница 67 из 167
  Obsługa tunera Strojenie ręczne TYLKO przy użyciu pilota: 1 Za pomocą przycisku FM/AM wybierz zakres. EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP AUTO MODE PL ATT LPCM L C R HP DOLBY D S . WFR LFE NEO : 6 MHz DSP 3D DTS AAC LS SB RS AUTO SR kHz 96 / 24 Większość
 • Страница 68 из 167
  3 Za pomocą przycisków numerycznych (1 – 10, Na panelu przednim: +10) wybierz żądany numer stacji, gdy na wyświetlaczu wciąż miga wskazanie numeru stacji. • Aby wybrać numer 5, naciśnij 5. • Aby wybrać numer 15, naciśnij +10, a następnie 5. • Aby wybrać numer 30, naciśnij +10, +10, a następnie 10.
 • Страница 69 из 167
  Funkcję RDS można obsługiwać wyłącznie przy użyciu pilota. Pilot działa w trybie obsługi amplitunera po ustawieniu przełącznika wyboru trybu pracy w położeniu „AUDIO/TV/VCR/STB”. Amplituner umożliwia odbiór następujących sygnałów RDS: PS (Program Service - nazwa stacji): Wyświetlanie nazwy stacji.
 • Страница 70 из 167
  Wyszukiwanie stacji nadającej wybrany sygnał PTY Jedną z zalet systemu RDS jest możliwość wyszukania stacji nadającej konkretny rodzaj programu na podstawie wybranego kodu PTY. Przeszukiwane są tylko stacje zapisane w pamięci tunera (patrz str. 23 i 24). Polski Znajdowanie programu określonego
 • Страница 71 из 167
  News: Wiadomości. Social: Affairs: Programy tematyczne będące uzupełnieniem lub komentarzem informacji, takie jak debaty czy analizy. Programy dotyczące socjologii, historii, geografii, psychologii i społeczeństwa. Religion: Programy religijne. Phone In: Programy, w których słuchacze wyrażają swoje
 • Страница 72 из 167
  Polski Automatyczne wybieranie stacji nadającej żądany typ programu Inną przydatną funkcją systemu RDS jest „Enhanced Other Networks”. Funkcja ta umożliwia tymczasowe dostrojenie tunera do częstotliwości stacji nadającej właśnie wybrany typ programu (TA, NEWS i/lub INFO). • Funkcja Enhanced Other
 • Страница 73 из 167
  Opis trybów dźwięku przestrzennego ■ Dolby Digital* Dolby Digital jest cyfrowym formatem kompresji sygnału opracowanym przez firmę Dolby Laboratories i umożliwiającym kodowanie oraz dekodowanie dźwięku wielokanałowego (od 1 do 5.1 kanałów). • W przypadku wykrycia na wejściu cyfrowym sygnału w
 • Страница 74 из 167
  ■ DTS** DTS jest formatem kodowania i dekodowania cyfrowego dźwięku wielokanałowego (od 1 do 6.1 kanałów) opracowanym przez firmę Digital Theater Systems, Inc. • W przypadku wykrycia na wejściu cyfrowym sygnału w formacie DTS na wyświetlaczu zapala się wskaźnik DTS. Polski DTS Digital Surround DTS
 • Страница 75 из 167
  Gdy aktywny jest któryś z trybów DAP, dźwięk jest emitowany przez wszystkie podłączone i aktywne głośniki. Dźwięk w sali koncertowej czy klubie muzycznym dociera do uszu słuchacza zarówno bezpośrednio, jak i po odbiciu się od licznych przeszkód—w postaci odbić wczesnych i wtórnych. W przypadku
 • Страница 76 из 167
  Korzystanie z trybów dźwięku przestrzennego/trybów DSP Polski O możliwości użycia poszczególnych trybów dźwięku przestrzennego/trybów DSP decyduje rodzaj sygnału wejściowego. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz „Tryby dźwięku przestrzennego i tryby DSP dostępne dla poszczególnych
 • Страница 77 из 167
  Na panelu przednim: • Gdy odtwarzany jest dźwięk w formacie Dual Mono: Użytkownik może wybrać sygnały, które mają być przetwarzane (patrz str. 18). EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP AUTO MODE PL ATT LPCM L C R HP DOLBY D S . WFR LFE NEO : 6 MHz DSP 3D
 • Страница 78 из 167
  Polski Obsługa innych urządzeń JVC 7 Magnetowid Ustaw przełącznik wyboru trybu pracy pilota w położeniu „AUDIO/TV/VCR/STB”. Pilot amplitunera/odtwarzacza DVD może służyć także do sterowania innymi urządzeniami produkcji JVC. • Informacje na ten temat można również znaleźć w instrukcji obsługi
 • Страница 79 из 167
  7 Nagrywarka DVD lub odtwarzacz DVD Następujących przycisków można użyć, jeśli posiadana nagrywarka lub odtwarzacz DVD marki JVC obsługuje daną funkcję: Wybór ustawień: AUDIO: SUBTITLE: SET UP: VFP: PROGRESSIVE*: ANGLE: Wybór języka ścieżki dźwiękowej/kanału. Wybór języka napisów dialogowych.
 • Страница 80 из 167
  Lista kodów producentów odbiorników TV Polski Obsługa urządzeń innych producentów Pilot amplitunera może służyć także do sterowania urządzeniami innych producentów, pod warunkiem wprowadzenia do jego pamięci odpowiedniego kodu. • Informacje na ten temat można również znaleźć w instrukcji obsługi
 • Страница 81 из 167
  Ustaw przełącznik wyboru trybu pracy pilota w położeniu „AUDIO/TV/VCR/STB”. 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk VCR . 2 Naciśnij przycisk VCR. 3 Za pomocą przycisków 1 – 9 i 0 wprowadź odpowiedni kod producenta. Patrz „Lista kodów producentów magnetowidów” po prawej stronie. 4 Zwolnij przycisk VCR .
 • Страница 82 из 167
  ❏ Programowanie pilota do obsługi posiadanej przystawki telewizyjnej Lista kodów producentów przystawek telewizyjnych Ustaw przełącznik wyboru trybu pracy pilota w położeniu „AUDIO/TV/VCR/STB”. 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk STB . 2 Naciśnij przycisk STB CONTROL. 3 Za pomocą przycisków 1 – 9 i 0
 • Страница 83 из 167
  Rozwiązywanie problemów Poziom uwydatnienia niskich tonów przy odsłuchu stereofonicznym jest zbyt wysoki. \ Wybierz odpowiedni poziom wzmocnienia dla subwoofera (parz str. 12). W odtwarzanym dźwięku pojawiają się zniekształcenia, np. wskutek wyładowań atmosferycznych. W przypadku nieprawidłowej
 • Страница 84 из 167
  Tor wizji Dane techniczne Czułość/impedancja wejściowa dla sygnałów wideo: Sygnał kompozytowy: DVR/DVD, VCR, TV, VIDEO: 1 V(p-p)/75 Ω Sygnał S-Video: DVR/DVD, VCR: Y (luminancja): 1 V(p-p)/75 Ω C (chrominancja, sygnał synchronizacji): 0,3 V(p-p)/75 Ω Sygnał RGB: DVR/DVD, VCR: 0,7 V(p-p)/75 Ω Polski
 • Страница 85 из 167
  Tartalomjegyzék A készülék főbb részei és kezelőszervei ............. 2 A kezdő lépések .................................................... 4 Üzembe helyezés előtt ........................................................... A mellékelt tartozékok ellenőrzése
 • Страница 86 из 167
  Távvezérlő A készülék főbb részei és kezelőszervei Magyar 1 2 3 e r 4 t y 5 6 7 8 9 u i o ; p q a s w d További részletek a zárójelben feltüntetett oldalakon. 1 TV DIRECT gomb (12) 2 Készenléti állapot bekapcsolva gombok (10, 34 – 38) AUDIO, DVR/DVD , VCR , STB , TV 3 • Forrásválasztó gombok (10,
 • Страница 87 из 167
  További részletek a zárójelben feltüntetett oldalakon. Előlap 1 2 3 4 DVR / DVD VCR VIDEO TV FM MASTER VOLUME SOURCE SELECTOR / MULTI JOG HOME CINEMA CONTROL CENTER AM SET / TUNER PRESET STANDBY / ON TV DIRECT SETTING ADJUST SURROUND PHONES 9 q p 1 STANDBY/ON gomb és a készenléti állapot jelzőfénye
 • Страница 88 из 167
  A kezdő lépések Az elemek behelyezése a távvezérlőbe A távvezérlő használata előtt helyezze be a két mellékelt elemet. 1 Üzembe helyezés előtt Általános óvintézkedések Magyar • A keze feltétlenül legyen száraz. • Kapcsoljon ki minden részegységet. • Olvassa el a csatlakoztatni kívánt részegységek
 • Страница 89 из 167
  Az FM és AM (MW) antennák csatlakoztatása Keretantenna az AM (MW) adások vételéhez (tartozék) Ha az FM vétel gyenge minőségű, csatlakoztasson szabadtéri FM antennát (nem tartozék). Magyar Az AM (MW) keretantenna összeszereléséhez a kereten lévő füleket pattintsa az alapzat réseibe. FM antenna
 • Страница 90 из 167
  A hangszórók csatlakoztatása A hangszórók elhelyezése Bal elülső hangszóró (L) Jobb elülső hangszóró (R) Mélynyomó (SW) Magyar Középső hangszóró (C) Jobb oldali térhatás -hangszóró (RS) Bal oldali térhatás -hangszóró (LS) 1 2 3 2 2(VIDEO) 1(DVR/DVD) CAUTION:SPEAKER IMPEDANCE 6 - 16 1 FRONT RIGHT
 • Страница 91 из 167
  NE használja a televíziót a videomagnón keresztül, illetve ne használjon beépített videomagnóval rendelkező televíziót, mert a kép torzulhat. Video-részegységek csatlakoztatása SCART csatlakozás A különböző részegységeket SCART kábellel csatlakoztatva élvezheti azok kép- és hanganyagát. • Ha a
 • Страница 92 из 167
  A televízió- és videoformátumhoz Ez a vevőkészülék nem képes a videojelek átalakítására. Ha az egyik video-részegység videojele eltér a másik részegységétől (például az egyik S-video, a másik pedig kompozit), elképzelhető, hogy nem megfelelően látja a képet. Ebben az esetben egységesítse a
 • Страница 93 из 167
  7 Videorészegység csatlakoztatása a VIDEO IN csatlakozókhoz Kompozit videokábel és sztereó audiokábel segítségével videorészegységet (pl. egy másik videomagnót) csatlakoztathat a VIDEO IN csatlakozókhoz. A kézikönyv az ilyen részegységet forrás „VIDEO”-nak nevezi. Digitális csatlakoztatás A
 • Страница 94 из 167
  2 A lejátszandó forrás kiválasztása Alapvető műveletek Az előlapon: Forgassa addig a SOURCE SELECTOR gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt forrás neve. A kiválasztott forráshoz tartozó jelzőfény vörösen világít. • A SOURCE SELECTOR elfordításával a forrás a következők szerint változik: 2
 • Страница 95 из 167
  3 A hangerő beállítása A hangerő szintjének növeléséhez fordítsa el a MASTER VOLUME gombot az óramutató járásával megegyező irányba (vagy nyomja meg a VOLUME + gombot a távvezérlőn). A hangerő szintjének csökkentéséhez fordítsa el a MASTER VOLUME gombot az óramutató járásával ellentétes irányba
 • Страница 96 из 167
  A TV Direct aktiválása A TV Direct segítségével a vevőkészüléket AV kapcsolóként is használhatja, ha a vevőkészülék nincs bekapcsolva. Ha a TV Direct funkció aktiválva van, a képek és a hangok a videorészegységekből - pl. DVD-lejátszó - ezen a vevőkészüléken keresztül jutnak el a televízióhoz.
 • Страница 97 из 167
  Az automatikus memória alapbeállítása A hang átmeneti kikapcsolása CSAK a távvezérlőn: A MUTING gomb megnyomásával az összes csatlakoztatott hangszóró és fejhallgató hangját elnémíthatja. A kijelzőn megjelenik a „MUTING” felirat, és a hang kikapcsol. EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO
 • Страница 98 из 167
  2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a SMART Alapbeállítások SURROUND SETUP gombot, amíg a „SETTING UP” üzenet villogni nem kezd a kijelzőn. EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP AUTO MODE PL ATT LPCM L C R HP DOLBY D S . WFR LFE NEO : 6 MHz DSP 3D DTS AAC LS SB
 • Страница 99 из 167
  • A vevőkészülék a hangot egymás után kétszer „SILENT” típusúnak érzékeli. A készülék elvégzi a beállítást. (A vevőkészülék annak a hangszórónak a távolságát, amelyből nem érzékel hangot „+9,0m (+30ft)” értékre állítja be.) A vevőkészülék kilép az intelligens térhatás-beállítás funkcióból. • Ha a
 • Страница 100 из 167
  A beállítás lépései A hangszórók beállítása A mélyhangsugárzó adatainak beállítása— SUBWOOFER A vevőkészülék minden egyes bekapcsoláskor észleli a mélynyomó jelenlétét, és automatikusan módosítja a mélynyomó beállítását. Amennyiben manuálisan kívánja módosítani a beállítást, válassza az alábbi
 • Страница 101 из 167
  A hallgatási pont és a hangszórók távolsága fontos a Térhatás/ DSP-módok lehető legjobb hanghatásának elérése szempontjából. A készülék a hangszórótávolság alapján automatikusan beállítja a hangszórókon keresztül érkező hang késleltetési idejét úgy, hogy az összes hangszóróból érkező hang egy
 • Страница 102 из 167
  A virtuális térhatású hátulsó hangszóró beállítása—VIRTUAL SB Az Éjszakai mód használata —MIDNIGHT M. A hátsó térhatású csatorna élményében lehet része, ha Dolby Digital Surround EX vagy DTS-ES szoftvert játszik le hátsó térhatáshangszórók nélkül—Virtuális hátsó térhatás. Ezzel a funkcióval
 • Страница 103 из 167
  A digitális bemeneti csatlakozók használatakor állítsa be, hogy melyik részegységet melyik csatlakozóhoz csatlakoztatta— DIGITAL IN1/2 (lásd 9. oldal), hogy a digitális forrás kiválasztásakor a megfelelő forrásnév jelenjen meg. A DIGITAL IN 1(DVR/DVD) csatlakozóhoz: EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P.
 • Страница 104 из 167
  Hangbeállítás A beállítás lépései Az előlapon: Mielőtt hozzálátna, ne feledje... Az alapbeállítások elvégzése után tetszés szerint állíthatja be a hangot. Magyar Alapbeállítású elemek A következő elemeket állíthatja be. További részletek a zárójelben feltüntetett oldalakon. • Nem lehet kiválasztani
 • Страница 105 из 167
  A hangszórók kimeneti szintjének beállítása A hangparaméterek beállítása Térhatásés DSP-módban • • • • • • A térhatás/DSP hangparamétereket tetszés szerint állíthatja be. • A Térhatás/DSP-módokról részletesen a 29–33. oldalon olvashat. SUBWFR LVL (a mélynyomó kimeneti szintje) FRONT L LVL (bal
 • Страница 106 из 167
  A mély hangok szabályozása Mély hangok felerősítése—BASS BOOST A mély hangokat a Bass Boost funkció segítségével erősítheti fel. • Beállítás után a készülék eltárolja az egyes források beállításait. B.BOOST ON Válassza ezt a mély hangok felerősítéséhez. A kijelzőn a BASS felirat lesz látható.
 • Страница 107 из 167
  Hangolóegységműveletek Az állomások kézi beállítása CSAK a távvezérlőn: 1 Nyomja meg az FM/AM gombot a sáv kiválasztásához. A készülék a kiválasztott sáv utoljára hangolt állomására áll be. • Valahányszor megnyomja a gombot, a sáv vált FM és AM (MW) között. Miután az előlapon található SOURCE
 • Страница 108 из 167
  3 A csatornaszámot a számgombok (1 – 10, +10) Az előlapon: megnyomásával választhatja ki, amíg a csatornaszám-pozíció villog. • Az 5-ös csatornaszámot az 5-ös gombbal választhatja ki. • A 15-as csatornaszám kiválasztásához a +10, majd a 5 gombot nyomja le. • A 30-as csatornaszámot a +10, +10, majd
 • Страница 109 из 167
  FM állomások vétele az RDS (Radio Data System) rendszerrel Az RDS műveletekhez csak a távvezérlő gombjai használhatók. Ha a vevőkészüléket távvezérlővel használja, állítsa a módválasztót „AUDIO/TV/VCR/STB.” állásra. A vevőkészülék a következő típusú RDS jeleket tudja venni: PS (műsorszolgáltatás):
 • Страница 110 из 167
  Programok keresése PTY kódok szerint PTY kódok Az RDS szolgáltatás egyik előnye, hogy a PTY kódok megadásával megkereshet egy adott műsorfajtát a beprogramozott rádióállomások között (lásd 23. és 24. oldal). Műsor keresése PTY kód szerint None Alarm ! News TEST Affairs Document Info (Információ)
 • Страница 111 из 167
  A PTY kódok ismertetése: News: Hírek. Social: Affairs: A napi eseményekkel foglalkozó program, tartalma a hírektől függ—vita vagy elemzés. Szociológiai, történelmi, földrajzi, pszichológiai és társadalmi vonatkozású műsorok. Religion: Vallási műsorok. Info (Információ): Olyan műsorok, melyek célja
 • Страница 112 из 167
  Tetszőleges sugárzott műsorra váltás átmenetileg Egy másik hasznos RDS szolgáltatás az „Enhanced Other Networks” szolgáltatás. ĺgy a vevőkészülék átmenetileg másik állomásról jövő, tetszés szerinti programra (TA, NEWS, illetve INFO) válthat, kivéve a következő eseteket: • Az Enhanced Other Networks
 • Страница 113 из 167
  Valósághű hangterek létrehozása A Térhatás módok bemutatása ■ Dolby Digital* A Dolby Digital a Dolby Laboratories által kifejlesztett, többcsatornás (1-től akár 5.1 csatornáig) kódolást és dekódolást lehetővé tevő digitális jeltömörítési módszer. • Ha a készülék Dolby Digital jelet érzékel a
 • Страница 114 из 167
  ■ DTS** A DTS egy másik, a Digital Theater Systems, Inc. által kifejlesztett, többcsatornás (1-től akár 6.1 csatornáig) kódolást és dekódolást lehetővé tevő, digitális jeltömörítési módszer. • Ha a készülék DTS jelet érzékel a digitális bemeneten, akkor a DTS jelzés világít a kijelzőn. DTS Digital
 • Страница 115 из 167
  A DSP-módok bemutatása A koncerttermekben, klubokban stb. hallott hangok közvetlen és közvetett hangokból—közeli és hátsó visszaverődésekből— állnak. A közvetlen hangok közvetlenül, visszaverődés nélkül jutnak el a hallgatóhoz. Ezzel szemben a közvetett hangok a mennyezet és a falak távolságától
 • Страница 116 из 167
  A Térhatás/DSP-módok használata Az rendelkezésre álló Térhatás-/DSP-módok a bejövő jelektől függenek. Részletes információt „A bejövő jel szerint rendelkezésre álló Térhatás- és DSP-módok” c. részben talál, a 33. oldalon. Ha valamely forráshoz aktivál egy Térhatás-/DSP-módot, a készülék
 • Страница 117 из 167
  Az előlapon: • A Dual Mono szoftver esetében: Bármelyik hallgatni kívánt csatornát kiválaszthatja (lásd 18. oldal). EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP AUTO MODE PL ATT LPCM L C R HP DOLBY D S . WFR LFE NEO : 6 MHz DSP 3D DTS AAC LS SB RS AUTO SR kHz 96 /
 • Страница 118 из 167
  Más JVC berendezések működtetése 7 VCR Állítsa a módválasztót az „AUDIO/TV/VCR/STB” pozícióba. Magyar A mellékelt távvezérlővel nemcsak a vevőkészüléket és a DVD-lejátszót, hanem más JVC berendezéseket is működtethet. • Olvassa el a többi termékhez mellékelt útmutatót is. – Néhány JVC videomagnó
 • Страница 119 из 167
  7 DVD-felvevő vagy DVD-lejátszó A következő gombokkal is működtethet JVC DVD-felvevőt vagy DVD-lejátszót, ha az támogatja a megfelelő funkciót: A különféle beállításokhoz: A DVD-lejátszó működtetéséhez állítsa a módválasztót „DVD” állásba. A hang nyelvének/csatornájának kiválasztása. A felirat
 • Страница 120 из 167
  TV gyártói kódok Más gyártók berendezéseinek működtetése Az átviteli jelek módosítása révén az ehhez a készülékhez mellékelt távvezérlővel más gyártók készülékeit is működtetheti. Magyar • Olvassa el a többi termékhez mellékelt útmutatót is. • Ha e részegységeket távvezérlővel használja, akkor
 • Страница 121 из 167
  Állítsa a módválasztót az „AUDIO/TV/VCR/STB” pozícióba. 1 Nyomja le és tartsa lenyomva a VCR gombot. 2 Nyomja le a VCR gombot. 3 Az 1–9 és a 0 számgombokkal adja meg a gyártó kódját. Lásd a „Videomagnó-gyártói kódok” c. részt a jobb oldali oszlopban. 4 Engedje fel a VCR gombot. Ezek után a
 • Страница 122 из 167
  ❏ Az átviteli jelek módosítása az STB működtetéséhez Állítsa a módválasztót az „AUDIO/TV/VCR/STB” pozícióba. 1 Nyomja le és tartsa lenyomva az STB gombot. 2 Nyomja meg az STB CONTROL gombot. 3 Az 1 – 9 és a 0 számgombokkal adja meg a gyártó kódját. Lásd az „STB gyártói kódok” c. részt a jobb oldali
 • Страница 123 из 167
  Hibaelhárítás A mély hang túlságosan felerősödik, ha sztereóban hallgatja. \ Állítsa be a hangpozíciót (lásd 12. oldal). A hangok külső zaj (pl. villámlás) esetén időnként eltorzulnak. \ Ha digitális koaxiális csatlakozást használ, a hangot időnként eltorzíthatja a külső zaj (pl. villámlás), de
 • Страница 124 из 167
  Videó Műszaki adatok Képbemeneti érzékenység/impedancia: Kompozit videó: DVR/DVD, VCR, TV, VIDEO: 1 V(p-p)/75 Ω S-videó: DVR/DVD, VCR: Y (luminancia): 1 V (p-p)/75 Ω C (színesség, burst): 0,3 V (p-p)/75 Ω RGB: DVR/DVD, VCR: 0,7 V (p-p)/75 Ω Részegység: DVR/DVD: A kivitel és a műszaki adatok
 • Страница 125 из 167
  Оглавление ÎãëàâëåíèåÎãëàâëå > Обозначение деталей ......................................... 2 Начало работы ..................................................... 4 Перед установкой ............................................................... Дополнительные принадлежности, входящие в комплект
 • Страница 126 из 167
  Пульт ДУ Обозначение деталей Подробнее смотрите на страницах, указанных в скобках. 1 Кнопка TV DIRECT (12) 2 Кнопки Режим ожидания/вкл. (10, 34 – 38) AUDIO, DVR/DVD , VCR , STB , TV 3 • Кнопки выбора источника (10, 12, 23, 34, 36, 37) DVR/DVD, VCR, TV, FM/AM, VIDEO • Кнопка STB CONTROL (38) 4
 • Страница 127 из 167
  Подробнее смотрите на страницах, указанных в скобках. Передняя панель 1 2 3 4 DVR / DVD VCR VIDEO TV FM MASTER VOLUME SOURCE SELECTOR / MULTI JOG HOME CINEMA CONTROL CENTER AM SET / TUNER PRESET STANDBY / ON TV DIRECT SETTING ADJUST SURROUND PHONES 5 6 7 8 9 p 1 Кнопка STANDBY/ON и индикатор
 • Страница 128 из 167
  Начало работы Установка элементов питания в пульт ДУ Перед использованием пульта ДУ сначала установите в него две прилагаемые батареи. 1 2 3 Перед установкой Общие меры предосторожности Русский • Убедитесь, что руки сухие. • Выключите питание всех компонентов. • Прочтите руководства, прилагаемые ко
 • Страница 129 из 167
  Подсоединение антенн FM и AM (MW) Рамочная антенна AM (MW) (поставляется в комплекте) При плохом качестве приема подключите внешнюю антенну FM (не входит в комплект). Для сборки антенны AM (MW) вставьте крепления рамки в предусмотренные отверстия в основании. FM 75 COAXIAL AM LOOP AM EXT ANTENNA
 • Страница 130 из 167
  Подсоединение громкоговорителей Русский Схема расположения громкоговорителей 1 2 3 2 2(VIDEO) 1(DVR/DVD) CAUTION:SPEAKER IMPEDANCE 6 - 16 1 FRONT RIGHT LEFT CENTER SURROUND RIGHT LEFT SPEAKERS DIGITAL IN SUBWOOFER OUT SW Подключение громкоговорителей: передних, центрального и громкоговорителей
 • Страница 131 из 167
  Подсоединение видеокомпонентов Coeдиинение SCART Можно смотреть изображение и слушать звук, поступающие с источника, подключив источник с помощью кабеля SCART. • Если видеокомпоненты снабжены цифровыми выходами, также подключите их с помощью цифровых разъемов, как описано в разделе „Цифровые
 • Страница 132 из 167
  Для телевизионного и видеоформата Ресивер не может преобразовывать видеосигналы. Если видеосигнал одного из компонентов отличается от другого (например, один - S-video, другой композитный), картинку невозможно будет увидеть. В этом случае выровняйте видеосигналы всех компонентов, иначе придется
 • Страница 133 из 167
  7 Подключение видеокомпонентов к разъему VIDEO IN Такие компоненты, как другой ВМ, можно подключить к разъему VIDEO IN с помощью композитного видеокабеля и стерео аудиокабеля. Эти компоненты в настоящем руководстве указаны как источники „VIDEO”. Цифровые подключения Выключите все подсоединяемое
 • Страница 134 из 167
  2 Выберите источник воспроизведения Основные операции На передней панели: Поворачивайте рукоятку SOURCE SELECTOR, пока на дисплее не появится название нужного источника. Индикатор выбранного источника загорится красным. • По мере поворота рукоятки SOURCE SELECTOR источник меняется в следующей
 • Страница 135 из 167
  Отрегулируйте громкость Чтобы увеличить громкость, поверните рукоятку MASTER VOLUME по часовой стрелке (или нажмите VOLUME + на пульте ДУ). Чтобы уменьшить громкость, поверните рукоятку MASTER VOLUME против часовой стрелки (или нажмите VOLUME – на пульте ДУ). • При регулировке громкости на дисплее
 • Страница 136 из 167
  Включение функции TV Direct Функция TV Direct позволяет использовать ресивер в качестве AV-переключателя, когда ресивер выключен. При включении режима TV Direct изображения и звук передаются через ресивер на телевизор с таких видеокомпонентов, как проигрыватель DVD. Таким образом, можно
 • Страница 137 из 167
  Временное отключение звука ТОЛЬКО с пульта дистанционного управления: Нажмите MUTING, чтобы отключить звук всех подключенных громкоговорителей и наушников. Звук отключается, а на дисплее появляется надпись „MUTING”. EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP AUTO
 • Страница 138 из 167
  Основные настройки 2 EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP AUTO MODE PL ATT LPCM L C R HP DOLBY D S . WFR LFE NEO : 6 MHz DSP 3D DTS AAC LS SB RS AUTO SR kHz 96 / 24 3 Для достижения наилучшего пространственного эффекта в режимах Surround и DSP (см.стр.
 • Страница 139 из 167
  • Когда ресивер расценил звук как „SILENT” дважды подряд. Производится настройка. (Расстояние до громкоговорителя, звук которого не был распознан, принимается равным „+9.0 м (+30 футов).”) Ресивер выходит из режима Smart Surround Setup. • Когда ресивер трижды не может распознать звук. На дисплее
 • Страница 140 из 167
  Работа с устройством Настройка громкоговорителей Настройка сабвуфера—SUBWOOFER Каждый раз при включении ресивер проверяет, подключен ли сабвуфер, и автоматически настраивает его. Если вы хотите изменить настройки вручную, выполните одно из следующих действий. ТОЛЬКО на передней панели: Перед
 • Страница 141 из 167
  Установка расстояния от точки прослушивания до громкоговорителя - одно из важных факторов достижения наилучшего пространственного эффекта для режимов Surround и DSP. Ориентируясь на расстояние до громкоговорителя, ресивер автоматически вводит время задержки звука для каждого громкоговорителя,
 • Страница 142 из 167
  Настройка виртуального заднего громкоговорителя объемного звука—VIRTUAL SB Использование режима Midnight mode—MIDNIGHT M. Можно получить удовольствие от воспроизведения заднего канала объемного звука при прослушивании записей Dolby Digital Surround EX или DTS-ES без использования задних
 • Страница 143 из 167
  Настройка интерфейсов цифрового входа (DIGITAL IN)—DIGITAL IN1/2 При использовании интерфейсов цифрового входа следует установить, какие компоненты подключены к какому разъему - DIGITAL IN1/2 (см. стр. 9), чтобы на дисплее правильно отображалось название источника при выборе цифрового источника.
 • Страница 144 из 167
  Регулировка звука Работа с устройством На передней панели: Перед началом работы помните, что: Регулировку звука можно выполнять после завершения основных настроек. Время выполнения описанных ниже действий ограничено. Если настройка была прервана до ее окончания, начните ее заново с пункта 1.
 • Страница 145 из 167
  Регулировка громкости громкоговорителей Регулировка параметров звука для режимов Surround и DSP • SUBWFR LVL (уровень громкости сабвуфера), • FRONT L LVL (уровень громкости левого переднего громкоговорителя), • FRONT L LVL (уровень громкости правого переднего громкоговорителя), • CENTER LVL
 • Страница 146 из 167
  Регулировка басов Усиление звука низких частот—BASS BOOST Можно настраивать усиление звука низких частот—Bass Boost. • Выполненные регулировки запоминаются для каждого источника. B.BOOST ON Выбор фазы звука сабвуфера—SBWFR PHASE Фазу звукового сигнала сабвуфера можно менять. • Выполненные
 • Страница 147 из 167
  Операции с тюнером Ручная настройка станций ТОЛЬКО с пульта дистанционного управления: 1 Выберите диапазон с помощью кнопки FM/AM. Тюнер настраивается на последнюю принимавшуюся станцию выбранного диапазона. • При каждом нажатии кнопки происходит переключение диапазона между FM и AM (MW). Если с
 • Страница 148 из 167
  3 С помощью цифровых кнопок (1 – 10, +10) На передней панели: выберите номер канала, пока номер мигает на дисплее. • Для выбора канала 5 нажмите 5. • Для выбора канала 15 нажмите +10, затем 5. • Для выбора канала 30 нажмите +10, затем +10 и 10. EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS
 • Страница 149 из 167
  Использование функции Radio Data System (RDS) для приема FM Для управления функцией RDS можно использовать только кнопки пульта ДУ. Для работы с ресивером с помощью пульта ДУ установите переключатель режима в положение „AUDIO/TV/VCR/STB.” С помощью данного ресивера можно принимать следующие типы
 • Страница 150 из 167
  Поиск программ с помощью кодов PTY Коды PTY None Одно из достоинств службы RDS состоит в том, что можно найти определенный тип программы на заранее выбранных каналах (см. стр. 23 и 24), введя коды PTY. Поиск программ с помощью кодов PTY Перед началом работы помните, что: • Для остановки поиска в
 • Страница 151 из 167
  Описание кодов PTY: News: Новости. Social: Affairs: Тематические программы, дополнения к новостям - обсуждение или анализ. Программы о социологии, истории, психологии и об обществе. Religion: Религиозные программы. Phone In: Люди высказывают свое мнение по телефону или на общественных выступлениях.
 • Страница 152 из 167
  Временное переключение на выбранную передачу Другая полезная возможность службы RDS - „Enhanced Other Networks”. Она позволяет приемнику временно переключаться на выбранную передачу (TA, NEWS и/или INFO) с другого источника, за исключением следующих случаев: • Режим Enhanced Other Networks работает
 • Страница 153 из 167
  Создание реалистичных звуковых полей Понятие о режимах Surround ■ Dolby Digital* Dolby Digital - способ сжатия цифрового сигнала, разработанный лабораториями Dolby Laboratories, позволяющий выполнять многоканальное кодирование и декодирование (от 1 до 5.1 каналов). • Когда на цифровом входе
 • Страница 154 из 167
  ■ DTS** DTS - другой способ сжатия цифрового сигнала, разработанный лабораториями Dolby Laboratories, позволяющий выполнять многоканальное кодирование и раскодирование (от 1 до 6.1 каналов). • Когда на цифровом входе определяется сигнал DTS, на дисплее загорается соответствующий индикатор. DTS
 • Страница 155 из 167
  Понятие о режимах DSP Звук, воспроизводимый в концертных залах, клубах и т.д., состоит из прямых и непрямых звуков—ранних и тыловых отражений. Прямой звук поступает к слушателю напрямую, без всяких отражений. Непрямой звук поступает с задержкой после отражения от стен и потолка. Прямой и непрямой
 • Страница 156 из 167
  Использование режимов Surround/ DSP Доступные режимы Surround/DSP меняются в зависимости от типа сигнала на входе. Подробнее см. „Доступные в соответствии с входящим сигналом режимы Surround и DSP „ на стр. 33. При включении одного из режимов Surround/DSP автоматически выводятся сохраненные
 • Страница 157 из 167
  На передней панели: • Для программ Dual Mono: Можно выбрать для прослушивания любой из каналов (см. стр. 18). EQ C.TONE VIRTUAL SB AUDIO P. BASS TA NEWS INFO RDS TUNED ST AUTO MUTING SLEEP AUTO MODE PL ATT LPCM L C R HP DOLBY D S . WFR LFE NEO : 6 MHz DSP 3D DTS AAC LS SB RS kHz 96 / 24 AUTO SR
 • Страница 158 из 167
  Работа с другими устройствами JVC 7 Видеомагнитофон Установите переключатель режимов в положение „AUDIO/TV/VCR/STB.” Пульт ДУ, поставляемый в комплекте, предназначен не только для ресивера/DVD проигрывателя, но и для других продуктов JVC. 7 ТВ Всегда можно выполнить следующее действия: VCR :
 • Страница 159 из 167
  7 Устройство записи DVD или DVD проигрыватель Следующие кнопки также можно использовать для управления устройством записи DVD JVC или DVD проигрывателем, если он поддерживает соответствующие функции: Для проведения различных настроек: Для управления проигрывателем DVD установите переключатель
 • Страница 160 из 167
  Работа с устройствами других производителей Изменив тип передаваемого сигнала, можно использовать прилагаемый пульт ДУ для управления другими продуктами данного производителя. • Также сверьтесь с инструкциями, прилагаемыми к другим продуктам. • Для управления этими компонентами с пульта ДУ прежде
 • Страница 161 из 167
  Изменение передаваемого сигнала для управления видеомагнитофоном Коды производителей для видеомагнитофонов Производитель Установите переключатель режимов в положение „AUDIO/TV/VCR/STB.” 1 Нажмите и удерживайте кнопку VCR JVC Akai Bell+Howell Blaupunkt CGM Daewoo Digtal Fisher GE Grundig Hitachi
 • Страница 162 из 167
  ❏ Изменение передаваемого сигнала для управления STB Коды производителей для STB Производитель Установите переключатель режимов в положение „AUDIO/TV/VCR/STB.” 1 Нажмите и удерживайте кнопку STB . 2 Нажмите кнопку STB CONTROL. 3 Введите код производителя при помощи кнопок 1 – 9, и 0. См. правую
 • Страница 163 из 167
  Поиск и устранение неисправностей Работает только один громкоговоритель. \ Кабели громкоговорителей подключены неправильно. Проверьте подключение кабелей громкоговорителей. Если необходимо, отключите шнур питания и снова подключите кабели (см. стр. 6). При прослушивании стерео низкие частоты
 • Страница 164 из 167
  Технические характеристики Видео Чувствительность/Входное сопротивление видеовхода Композитный видеосигнал: DVR/DVD, VCR, TV, VIDEO: 1 В (пик.)/75 Ω S-video: DVR/DVD, VCR: Y (яркость): 1 В (пик.)/75 Ω C (цветность, максимум): 0,3 В (пик.)/75 Ω RGB : DVR/DVD, VCR: 0,7 В (пик.)/75 Ω Компонент:
 • Страница 165 из 167
  CZ, PO, HU, RU © 2005 Victor Company of Japan, Limited Cover_RX-E11S[EV]f.p65 3 0205RYMLMCJEIN 05.1.19, 7:56 PM
 • Страница 166 из 167
  BBone_RX-E11S[EV]f.p65 1 Instructions HOME CINEMA CONTROL CENTER 05.1.19, 8:38 PM RX-E11S/RX-E12B
 • Страница 167 из 167