Инструкция для MAXWELL MW-3601 SR, MW-3601 W

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

PURIFICATOR DE AER CU FUNCŢIA DE IONIZARE 

Descriere

1.  Filtru electrostatic

2.  Grătar de aer

3.  Indicatorul de lucru a dispozitivului (iluminare decorativă)

4.  Fişă de reţea

Caracteristici speciale
-

Încăperele cum ar fi camera de depozitare, bucătărie, birou, coridor, toaletă de obicei au un miros 

de aer închis, ceea ce contribuie la dezvoltarea bacteriilor, care şi prezint  sursa mirosului neplă-

cut. Purificatorul de aer  va rezolva aceasta problema şi se va umpla camera cu aer curat. 

-

Pentru neutralizarea mirosurilor neplăcute şi lichidarea bacteriilor se utilizează tehnologia brizei 

de ioni. În timpul funcţionării purificatorului se produc ioni negativi şi ozonul (O

3

), care ucide bacte-

riile, iar filtrul electrostatic imbibă particulele de praf, polen şi spori fungice. 

-

Purificatorul nu creează nici un zgomot în timpul funcţionării, prezintă un dispozitiv cu un consum 

redus de energie electrică şi nu necesită înlocuirea oricăror fel de piese a filtrului. 

-

Indicatorul de pe panou oferă iluminarea locală. 

-

Fişă de reţea se afla pe carcasa dispozitivului. 

MĂSURI DE PRECAUŢIE 

Pentru a reduce riscul de traumatism, de apariţie a incendiilor sau de electrocutare la exploatarea 

dispozitivului trebuie să respectaţi măsurile de siguranţă de bază, inclusiv următoarele:

Înainte de a conecta dispozitivul citiţi cu atenţie această instrucţiune.

Înainte de prima conectare, verificaţi că tensiunea de lucru a dispozitivului corespunde cu tensiunea 

în reţeaua electrică.

Nu introduceţi fişa cablului dispozitivului în prize defectate sau uzate. 

Nu lăsaţi aparatul conectat fără supraveghere.

Este interzisă utilizarea dispozitivului în afara încăperilor. 

Nu folosiţi dispozitivul în încăperile cu umiditate ridicata, de exemplu în camera de baie.

Nu atingeţi niciodată carcasa dispozitivului cu mîinile umede.

Nu utilizaţi dispozitivulul în apropierea dispozitivelor de  încălzire.

Nu conectaţi uscătorul în locuri unde sunt împroşcaţi aerosoli sau unde se utilizează lichide uşor 

inflamabile. 

Nu blocaţi grătarul de aer şi nu plasaţi in ele obiecte străine. 

Pungile de polietilenă, folosite în calitate de ambalaj, pot fi periculoase. Pentru a preveni nenoroci-

rea păstraţi ambalajul departe de copii şi nou-noscuţi. Pungă nu este o jucărie. 

Nu permiteţi copiilor sa se joace cu dispozitivul. Fiţi deosebit de precaut atunci când lângă dispozi-

tivul funcţionat se află copiii sau persoane cu dizabilităţi. 

Prezentul dispozitiv nu este prevăzut pentru a fi utilizat de către copii şi persoane cu dizabilităţi. 

Aceştia pot utiliza dispozitivul doar în cazuri excepţionale în care persoana responsabilă pentru 

siguranţa  acestora  le-a  explicat  instrucţiunile  corespunzătoare  de  utilizare  a  dispozitivului  şi 

pericolele legate de utilizarea necorespunzătoare a acestuia. 

Se interzice conectarea şi utilizarea dispozitivului dacă el funcţionează cu întreruperi, după căderea 

sau deterioararea lui. În aceste cazuri adresaţi-vă unui centru autorizat de service pentru verificarea 

şi repararea dispozitivului. 

Înainte de a curăţa filtrul extrageţi obligatoriu fişa cablului dispozitivului de la reaţea. 

Purificator de aer este destinat doar pentru uz în condiţii casnice. 

CONECTARE
-

Înainte de a conecta dispozitivului la reţea electrică, asiguraţi-vă că tensiunea de lucru a dispoziti-

vului electric corespunde cu tensiunea în reţeaua în casa D-vă.

-

Introduceţi fişa cablului (4) în priză electrică, se va ilumina indicatorul de lucru a dispozitivului (3).

-

Purificatorul poate funcţiona o periodă lungă de timp, dar este necesar să respectaţi normele 

tehnicei de securitate, ca şi la funcţionarea oricărui alt dispozitivului: deconectaţi dipozitivul de la 

reţeaua electrică atunci cînd nu-l utilizaţi. 

Remarcă
-

Dacă filtrul electroctatic (1) nu este instalat sau este instalat incorect, dispozitivul nu se va 

conecta.  

-

O sfîrîitură uşoară în timpul funcţionării a dispozitivului este legătă cu umiditatea relativă a aerului 

în încăpere, este un fenomen normal.

CURĂŢAREA DISPOZITIVULUI

Carcasa
-

Ştergeţi carcasa dispozitivului cu o bucată de ţesătură uşor umezită, apoi ştergeţi-l până la 

uscare. 

-

Este interzisă scufundarea dispozitivului în apă sau în alte lichide. 

-

Nu utilizaţi substanţele abrazive şi dizolvanţile pentru a curăţa carcasa dispozitivului.  

Curăţarea filtrului electrostatic (1)

Este recomandată de a curăţi plăcile filtrului electrostatic  (1) o dată pe săptămînă.
-

Extrageţi fişa cablului de alimentare din priză electrică. 

-

Extrageţi filtrul electrostatic (1), trăgând mânerul. Nu atingeţi plăcile pînă când nu veţi scoateţi 

resturile de la încărcătura statică. Pentru a face acest lucru atingeţi cu plăcile la orice obiect legat 

la pămînt, de exemplu, conductă de apă sau robinet. 

-

Ştergeţi plăcile cu o bucată de ţesătură uşor umezită, pentru a înlătura particulele de praf; uscaţi 

filtrul electrostatic un anumit timp. Înainte de instalare, verificaţi-vă că plăcile filtrului electrostatic 

sunt uscate complet. 

-

Instalaţi filtrul electrostatic (1) la loc.

ÎNLĂTURAREA DEFECŢIUNILOR

Defecţiune

Cauzele posibile

Înlăturarea

Dispozitivul nu 

se conectează.

.

1. Dispozitivul nu este conectat 

la reţeaua electrica.

2. Lipsa curentului electric în 

priza.

3. Nu este instalat sau este 

instalat incompact filtru 

electroctatic. 

4. Defectul dispozitivului.

1. Conectaţi dispozitivul la reţeaua electrica.

2. Pentru a verifica încercaţi să conectaţi un 

alt dispozitiv în aceeaşi priză.

3. Verificaţi dacă filtrul electrostatic este 

istalat stabil. 

4. Adresaţi-vă la centrul autorizat de service 

pentru repararea dispozitivului 

.

Caracteristici tehnice

1.  Alimentarea: 220-240V,  ~50 Hz

2.  Puterea de consum: 2 W

3.  Ieşirea ozonului : mai puţin de 0,05 % părţi la un milion 

4.  Suprafaţă de lucru pînă la 10 m²

5.  Productivitatea  3 m

3

/oră

Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica caracteristicile dispozitivelor  fără anunţare prealabilă. 

Durata de funcţionare a aparatului – 3 ani

Garanţie

În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul dat, rugăm să Vă adresaţi la distribuitorul regional sau 

la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanţie se realizează cu condiţia prezen-

tării bonului de plată sau a oricărui alt document financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat. 

Acest produs corespunde cerinţelor EMC, întocmite în conformitate cu Directiva 89/336/EEC 

i Directiva cu privire la electrosecuritate/joasă tensiune (73/23 EEC).

romÂnĂ/ moldoveneascĂ 

6

ИОНИЗАЦИИ ҚЫЗМЕТІ БАР  АУА ТАЗАРТҚЫШ

Сипаттамасы

1.  Электростатикалық сүзгіш

2.  Ауа торы

3.  Құрылғының жұмыс істеу көрсеткіші (безендірілген көмескілеу)

4.  Желілік айыртетік

Тән ерекшеліктері
-

Қойма, асхана, жұмыс бөлмесі, кіреберіс, әжетхана сияқты бөлмелерде тұйық ауа көлемі 

болады,  бұл бактериялар санының өсуіне әсер етеді, олар жағымсыз иістің себебі болады. 

Ауа тазартқыш бұл мәселені шешеді және бөлмені таза ауамен толтырады.

-

Жағымсыз иістерді бейтараптандыру және бактерияларды жою үшін иондық самал 

технологиясы пайдаланылады. Тазартқыш жұмыс істегенде кері иондар және озон (O

3

түзіледі, ол бактерияларды өлтіреді, ал электростатикалық сүзгіш шаңның ең ұсақ бөліктерін, 

тозаңды, көгеру спораларын аулайды. 

-

Тазартқыш жұмыс істегенде ешқандай шу шығармайды, бұл аспап электр энергиясын аз 

тұтынады (2 Вт), сонымен қатар қандай-да бір бөлшектерді ауыстыруды қажет етпейді.

-

Жарықдиодты көрсеткіш жергілікті жарықтандыруды қамтамасыз етеді.

-

Желілік айыртетік құрылғы корпусында орналасқан.

САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

Жарақаттар  алу,  өрттің  пайда  болу  немесе  электр  тоғы  соққысы  тәуекелін  азайту  үшін,  электр 

аспабын пайдаланған кезде қауіпсіздік техникасының негізгі шараларын сақтау керек, келесілерді 

қоса:

Аспапты пайдалану алдында берілген нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыңыз.

Алғашқы іске қосу алдында, аспаптың жұмыс істеу кернеуі желідегі кернеуге сәйкес келетініне 

көз жеткізіңіз.

Желілік айыртетікті бүлінген және тозған ашалықтарға қосуға тыйым салынады. 

Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. 

Аспапты үйден тыс пайдалануға тыйым салынады.

Құрылғыны ылғалдылығы жоғары бөлмелерде, мысалы жуыну бөлмесінде пайдаланбаңыз.

Құрылғы корпусын сулы қолмен ұстамаңыз.

Құрылғыны қыздырғыш құрылғылардың қасында пайдаланбаңыз.

Сепкіштер  себілетін  немесе  тез  тұтанатын  сұйықтықтар  пайдаланатын  жерлерде  құрылғыны 

іске қоспаңыз.

Ауа торына бөтен заттарды түсірмеңіз және салмаңыз.

Орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптар, қауіп төндіруі мүмкін. Тұншығуға жол бермеу 

үшін орауды сәбилер мен балалардан алшақ ұстаңыз. Қап – ойыншық емес.

Балаларға  құрылғыны  ойыншық  ретінде  пайдалануға  тыйым  салынады.  Аспапты  балалар 

немесе мүмкіндігі шектеулі тұлғалар пайдаланған кезде аса назар болыңыз.

Берілген құрылғы балаларға және мүмкіндіктері шектеулі адамдарға пайдалануға арналмаған. 

Ерекше  жағдайларда  балаларға  аспапты  қауіпсіз  пайдалану  және  оны  дұрыс  пайдаланбаған 

кезде  пайда  болатын  қауіптер  туралы  сәйкес  және  түсінікті  нұсқаулықтар  берілген  болса 

құрылғыны пайдалануға рұқсат етіледі.

Желілік айыр тетіктің немесе баудың бүлінуі кезінде, егер ол іркіліспен істегенде немесе суға 

түскеннен  кейін  құрылғыны  пайлануға  тыйым  салынады.  Мұндай  жағдайларда  туындылас 

(өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Сүзгішті тазалау алдында міндетті түрде құрылғыны ашалықтан суыру қажет.

Ауа тазартқыш үйде пайдалануға арналған.

ІСКЕ ҚОСУ
-

Құрылғыны электр желісіне қосу алдында аспаптың жұмыс істеу кернеуі желідегі кернеуге 

сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

-

Желілік айыртетікті (4) электр ашалығына салыңыз, сол кезде құрылғының жұмыс істеу 

көрсеткіші (3) жанады.

-

Тазартқыш ұзақ уақыт жұмыс істей алады, бірақ кез-келген электр аспабының жұмысында 

сияқты қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау қажет: құрылғыны пайдалану қажеттілігі 

болмағанда, оны желіден ажыратыңыз.

Ескерту
-

Егер электростатикалық сүзгіш (1) орнатылмаған немесе дұрыс орнатылмаған болса, онда 

құрылғы іске қосылмайды.

-

Құрылғы жұмыс істеу уақытындағы сәл шыртылдау бөлмедегі салыстырмалы 

ылғалдылыққа байланысты болады, бұл қалыпты құбылыс.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАЛАУ

Корпусы
-

Құрылғы корпусын сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін оны құрғатып сүртіңіз.

-

Құрылғыны суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға салуға тыйым салынады.

-

Құрылғы корпусын тазалау үшін қажайтын жуғыш заттарды немесе еріткіштерді пайдалануға 

тыйым салынады.

Электростатикалық сүзгішті (1) тазалау 

Электростатикалық сүзгіштің (1) тілімдерін аптасына бір рет тазалау ұсынылады.
-

Желілік баудың айыртетігін электр ашалығынан суырыңыз.

-

Саптан тартып, электростатикалық сүзгішті (1) шығарыңыз. Тілімдерден статикалық зарядтың 

қалдығын алғанға дейін, қолыңызды тигізбеңіз. Бұл үшін тілімдерді кез-келген жерлендірілген 

затқа, мысалы су құбырына немесе немесе су шүмегіне тигізіңіз.

-

Шаң бөлшектірн жою үшін тілімдерді сәл дымқыл матамен сүртіңіз; электростатикалық сүзгішті 

біршама уақыт бойы құрғатыңыз. Орнату алдында, электростатикалық сүзгіштің тілімдері 

абсолютті құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

-

Электростатикалық сүзгішті (1) орнына орнатыңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Ақаулық

Мүмкін себептері

Жойылуы

Құрылғы іске 

қосылмайды.

1. Құрылғы электр 

ашалығына қосылмаған.

2. Электр ашалығында 

кернеу жоқ.

3. Электростатикалық 

сүзгіш орнатылмаған 

немесе тығыз 

орнатылмаған.

4. Құрылғы бүлінген.

1. Құрылғыны электр ашалығына қосыңыз.

2. Тексеру үшін сол ашалыққа басқа 

құрылғыны қосып көріңіз.

3. Электростатикалық сүзгіштің тығыз 

орнатылғанына көз жеткізіңіз.

4. Құрылғыны жөндеу үшін туындыгерлес 

(өкілетті) қызмет көрсету орталығына 

хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамалары

1. 

Электрқорегі: 220-240 В 

50 Гц

2. 

Тұтынатын қуаты: 2 Вт

3. 

Озонның шығуы: миллионға 0,05 % бөліктен кем емес

4. 

Жұмыс аймағы 10 м

2

 -ге дейін

5. 

Өнімділігі  3 м

3

/сағ

Өндіруші құрылғының сипаттамаларын алдын-ала хабарлаусыз өзгерту құқығын сақтайды

Құрылғының қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық мiндеттiлiгi

Гарантиялық  жағдайдағы  қаралып  жатқан  бөлшектер  дилерден  тек  сатып  алынған  адамға 

ғана  берiледi.  Осы  гарантиялық  мiндеттiлiгiндегi  шағымдалған  жағдайда  төлеген  чек  немесе 

квитанциясын көрсетуi қажет.

Бұл тауар ЕМС – жағдайларға сәйкес келедi негiзгi Мiндеттемелер 89/336/EEC  

Дерективаның ережелерiне енгiзiлген Төменгi  Ережелердiң Реттелуi (73/23 EEC)

ҚАЗАҚ

5

4

2

AIR PURIFIER WITH IONIZATION

Description
1.  Electrostatic filter
2.  Air grate
3.  Unit operating indicator (mood lighting)
4.  Plug

Characteristics
−  Such rooms as pantry, kitchen, study, corridor, WC usually have closed air volume, which contrib-

utes to growth of the bacteria number, which are the source of unpleasant odor. The air purifier can
solve this problem and fill the room with clean air.

−  To remove unpleasant odors and kill bacteria, the unit uses the technology of ion breeze. During the

unit operation, negative ions and ozone (O

3

) are formed, which kill bacteria, and the electrostatic

filter catches finest particles of dust, pollen and fungus spores.

−  The air purifier does not produce any noise during its operation. Its is a unit with low energy con-

sumption (2 W) and does not require changing the filter details.

−  The light emitting diode indicator ensures local lighting.
−  The plug is on the body of the unit.

SAFETY MEASURES
To reduce the risk of injures, fire or electric shock, when operating the unit, it is necessary to follow the
basic safety rules, including the following:
•  Before switching the unit on read this instruction carefully.
•  Before first usage make sure that your home electricity supply corresponds to the voltage of current

specified on the housing.

•  Never insert the plug into defective or worn-out outlets.
•  Never leave the operating unit unattended.
•  Do not use the unit outdoors.
•  Do not use the unit in rooms with high humidity, for example, in bathroom.
•  Never touch the unit body with wet hands.
•  Do not use the unit near heating elements.
•  Do not use the unit in places where aerosols or inflammable liquids are used.
•  Do not close the air grate and do not insert any objects into it.
•  Polyethylene bags, used as packaging, can be dangerous. To prevent stifle keep the packaging

away from babies and children. Such plastic bag is not a toy.

•  Never allow children to use the unit as a toy. Close attention is necessary when children or disabled

persons are near the working unit.

•  This  unit  is  not  intended  for  usage  by  children  or  disabled  persons.  This  unit  is  not  intended  for

usage by children or disabled persons unless they are given all the necessary instructions on safety
measures and information about danger, which can be caused by improper usage of the unit.

•  Do  not  switch  on  and  do  not  use  the  unit  if  its  works  irregularly,  fell  or  is  damaged.  Apply  to  an

authorized service center for testing and repair of the unit.

•  Before cleaning the air filter, pull the plug out of the socket
•  The air purifier is intended for household usage only.

SWITCHING ON
−  Before connecting the unit to the mains, make sure that the operating voltage of the unit corre-

sponds to the voltage of the electric network of your house.

−  Insert the plug (4) into the socket, the unit operating indicator will light up (3).
−  The air purifier can operate for a long time, but it is necessary to follow basic safety rules applied

when using any electric unit: always unplug the unit when it is not used.

Note.
−  If the electrostatic filter (1) is not installed or is installed incorrectly, the unit will not turn on.
−  Slight crackling during the unit operation is related to atmosphere relative humidity in the room, it 

is normal.

CLEANING THE UNIT
Body
−  Wipe the unit's body with a damp cloth and then wipe dry.
−  Never immerse the unit into water or other liquids.
−  Do not use abrasive cleaners and solvents for cleaning the unit body.

Cleaning the electrostatic filter (1)
It is recommended to clean the plates of the electrostatic filter (1) once a week.
−  Take the plug out of the socket.
−  Take the electrostatic filter (1) out pulling the handle. Do not touch the plates until you remove all

electrostatic  charge.  To  make  this  touch  the  plates  with  any  earthed  object,  for  example,  to  the
waster pipe or tap.

−   Wipe the plates with a slightly wet cloth to remove the dust particles, dry the electrostatic filter for

some time. Before installing make sure that the plates of the electrostatic filter are absolutely dry.

−  Set the electrostatic filter (1) in its place.

TROUBLESHOOTING

Failure

Possible causes

Solution

The unit does not
switch on.

1. The unit is not plugged in

the socket.

2. No voltage in the socket.
3. The electrostatic filter

is not installed or is
installed not firmly.

4. Unit failure.

1. Connect the unit to the socket.
2. Try to connect another unit to the same

socket.

3. Check whether the electrostatic filter is

firmly installed.

4. Apply to the authorized service center for

unit repairs.

Technical specifications
1.  Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz.
2.  Power consumption: 2 W.
3.  Ozone output: less than 0.05% ppm.
4.  Applicable area up to 10

 

m

2

5.  Working capacity: 3 m

2

/hour.

The  manufacture  preserves  the  right  to  change  the  specifications  of  the  unit  without  a  preliminary 
notification.

Service life of the unit is 3 years

Guarantee 
Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was
purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this
guarantee.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 
89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)

ENGLISH

LUFTREINIGER MIT IONISATOR

Beschreibung
1.  Elektrostatisches Filter
2.  Luftgitter
3.  Betriebsindikator des Geräts (dekorative Beleuchtung)
4.  Netzstecker

Besonderheiten
−  Solche Räume, wie ein Lagerraum, eine Küche, ein Kabinett, ein Korridor, eine Toilette, haben normaler-

weise einen geschlossenen Raumumfang, wodurch die Vermehrung von Bakterien erfolgt, die als Quelle
der unangenehmen Luft dienen. Der Luftreiniger löst dieses Problem und füllt den Raum mit reiner Luft.

−  Für die Neutralisierung von unangenehmen Gerüchen und die Vernichtung von Bakterien wird die Tech-

nologie der Ionenbrise verwendet. Während des Betriebs des Geräts entstehen negative Ionen und der
Ozon (O

3

), der Bakterien vernichtet, und das elektrostatische Filter fängt die kleinsten Staubpartikeln,

Pollen und Pilzsporen auf.

−  Der Luftreiniger erzeugt während seines Betriebs keinen Lärm, es ist ein Gerät mit niedrigem Stromver-

brauch (2 W), wobei kein Ersatzteilewechsel fürs Filter notwendig ist.

−  Das LED-Indikator gewährleistet eine lokale Beleuchtung.
−  Der Netzstecker befindet sich am Gehäuse des Geräts.

SICHERHEITSMAßNAHMEN
Um Brände, Stromschläge oder andere Verletzungen zu vermeiden, befolgen Sie beim Gebrauch des Geräts
grundlegende Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich:
•  Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie aufmerksam diese Betriebsanleitung durch.

•  Vergewissern Sie sich vor dem ersten Einschalten des Geräts, ob die Netzspannung mit der Spannung Ihres

Geräts übereinstimmt.

•  Es ist nicht gestattet, den Netzstecker in beschädigte oder abgenutzte Steckdosen einzuschalten.

•  Lassen Sie das eingeschaltet Gerät nie unbeaufsichtigt.

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät außerhalb der Räumlichkeiten zu nutzen.

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit zu nutzen, z.B. im Badezim-

mer.

•  Es ist nicht gestattet, das Gehäuse des Geräts mit nassen Händen zu berühren.

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät in der Nähe von Heizgeräten zu nutzen.

•  Benutzen Sie nie das Gerät an den Orten, wo Sprays oder leicht entflammbare Flüssigkeiten verwendet

werden.

•  Sperren  Sie  nie  das  Luftgitter  mit  irgendwelchen  Gegenständen  ab  und  stecken  Sie  darin  keine  Ge-

genstände ein.

•  Plastiktaschen, die als Verpackung genutzt werden, können gefährlich sein. Um das Ersticken zu ver-

meiden, halten Sie die Verpackung von Säuglingen und kleinen Kindern fern. Die Plastiktasche ist kein
Spielzeug.

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kindern als Spielzeug zu geben. Besondere Vorsichtsmaßnahmen

sind  in  den  Fällen  angesagt,  wenn  sich  Kinder  oder  behinderte  Personen  während  der  Nutzung  des
Geräts in der Nähe aufhalten.

•  Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten Personen nicht genutzt werden. In Ausnahmefällen soll

die Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, entsprechende verständliche Anweisungen über die
sichere Nutzung des Geräts und über die Gefahren geben, die bei seiner falschen Nutzung entstehen
können.

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät einzuschalten und zu nutzen, wenn Störungen auftreten, es mit Unter-

brechungen funktioniert, abgestürzt ist oder beschädigt wurde. In diesem Fall wenden Sie sich an einen
autorisierten (bevollmächtigten) Servicedienst, um das Gerät prüfen und reparieren zu lassen.

•  Vor der Reinigung des Filters ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

•  Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet.

INBETRIEBNAHME
−  Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der

örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

−  Stecken Sie den Netzstecker (4) in die Steckdose, dabei leuchtet der Betriebsindikator (3) auf.
−  Der Luftreiniger kann längere Zeit arbeiten, jedoch beachten Sie die Sicherheitsvorschriften, wie bei an-

deren elektrischen Geräten: schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch vom Stromnetz immer ab.

Anmerkung
−  Falls das elektrostatisches Filter (1) nicht aufgestellt ist oder nicht richtig aufgestellt ist, schaltet sich das 

Gerät nicht ein.

−  Leichtes Knacken während des Betriebs des Geräts ist mit relativer Luftfeuchtigkeit im Raum verbunden, 

es ist normal.

REINIGUNG DES GERÄTS
Gehäuse
−  Wischen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten und danach mit einem trockenen Tuch.
−  Es ist nicht gestattet, das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen.
−  Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel für die Reinigung des Geräts zu benutzen.

Reinigung des elektrostatischen Filters (1)
Es wird empfohlen, die Platten des elektrostatischen Filters (1) einmal pro Woche zu wechseln.
−  Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
−  Ziehen Sie das elektrostatische Filter (1) heraus, indem Sie am Griff ziehen. Berühren Sie die Platten

nicht, bis Sie statische Ladung nicht beseitigen. Berühren Sie dafür einen beliebigen geerdeten Gegen-
stand mit den Platten, z.B. an das Leitungsrohr oder an den Wasserhahn.

−  Wischen  Sie  die  Platten  mit  einem  feuchten  Tuch,  um  Staubpartikeln  zu  entfernen,  trocknen  Sie  das

elektrostatische Filter. Vergewissern Sie sich vor der Aufstellung, dass die Platten des elektrostatischen
Filters absolut trocken sind.

−  Setzen Sie das elektrostatische Filter (1) zurück auf.

STÖRUNGSBESEITIGUNG

Störung

Ursache

Behebung

Das Gerät
schaltet
sich nicht
ein.

1. Das Gerät ist an die Steckdose
nicht angeschlossen.
2. Keine Spannung in der
Steckdose.
3. Das elektrostatisches Filter
ist undicht aufgestellt oder nicht
aufgestellt.
4. Störung des Geräts

1. Das Gerät ist an die Steckdose nicht
angeschlossen.
2. Schalten Sie ein anderes Gerät in die
gleiche Steckdose zur Prüfung ein.
3. Prüfen Sie, ob das elektrostatisches Filter
gut befestigt ist.
4. Wenden Sie sich an einen autorisierten
(bevollmächtigten) Kundenservicedienst.

Technische Eigenschaften
1.  Stromversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz
2.  Leistungsaufnahme: 2 W
3.  Ozon-Ausgangsleistung: weniger als 0,05% Partikel pro eine Million
4.  Arbeitsfläche bis 10 m²
5.  Leistung: 3 m

3

/Stunde

Der Hersteller behält die Rechte vor, Veränderungen in die Konstruktion des Geräts ohne vorzeitige Bena-
chrichtigung vornehmen zu dürfen.

Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre.

Gewährleistung 
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat,
bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewähr-
leistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, 
die in 89/336/EWG -Richtlinie des Rates und den Vorschriften 73/23/EWG über die Niederspan-
nun-gsgeräte vorgesehen sind.

DEUTSCH

3

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА С ФУНКЦИЕЙ ИОНИЗАЦИИ

Описание
1.  Электростатический фильтр
2.  Воздушная решетка
3.  Индикатор работы устройства (декоративная подсветка)
4.  Сетевая вилка

Характерные особенности
-  Такие помещения, как кладовая, кухня, кабинет, коридор, туалет, обычно имеют замкнутый

воздушный  объем,  что  способствует  росту  числа  бактерий,  которые  являются  источником
неприятного запаха. Очиститель воздуха решит эту проблему и наполнит помещение чистым
воздухом.

-  Для  нейтрализации  неприятных  запахов  и  уничтожения  бактерий  используется  технология

ионного  бриза.  Во  время  работы  очистителя  образуются  отрицательные  ионы  и  озон  (O

3

),

который  убивает  бактерии,  а  электростатический  фильтр  улавливает  мельчайшие  частицы
пыли, пыльцу и грибковые споры.

-  Очиститель  не  создаёт  никакого  шума  в  работе,  это  прибор  с  низким  потреблением

электроэнергии (2 Вт), причем он не требует замены каких-либо деталей фильтра.

-  Светодиодный индикатор обеспечивает местное освещение.
-  Сетевая вилка находится на корпусе устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Чтобы снизить риск получения травм, возникновения пожара или поражения электротоком, при
эксплуатации  электроприбора  необходимо  соблюдать  основные  меры  техники  безопасности,
включая следующие:
•  Перед включением устройства внимательно изучите инструкцию.
•  Перед  первым  включением  убедитесь,  что  рабочее  напряжение  устройства  соответствует

напряжению в электросети.

•  Запрещается вставлять сетевую вилку устройства в неисправные или изношенные розетки.
•  Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
•  Запрещается использовать устройство вне помещений.
•  Не  используйте  устройство  в  помещении  с  повышенным  уровнем  влажности,  например,  в

ванной комнате.

•  Никогда не прикасайтесь влажными руками к корпусу устройства.
•  Не используйте устройство рядом с нагревательными устройствами.
•  Не  включайте  устройство  в  местах,  где  распыляются  аэрозоли  либо  используются

легковоспламеняющиеся жидкости.

•  Не закрывайте воздушную решетку и не вставляйте в нее какие-либо предметы.
•  Полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, могут представлять опасность.

Чтобы  предотвратить  беду,  держите  упаковку  подальше  от  младенцев  и  детей.  Пакет  –  не
игрушка.

•  Не  разрешайте  детям  использовать  устройство  в  качестве  игрушки.  Особое  внимание

проявляйте в том случае, если рядом с работающим устройством находятся дети или лица с
ограниченными возможностями.

•  Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными

возможностями. В исключительных случаях лицо, отвечающее за безопасность, должно дать
соответствующие  и  понятные  инструкции  о  безопасном  использовании  устройства  и  тех
опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.

•  Запрещается включать и использовать устройство, если оно работает с перебоями, падало

или было повреждено. В этих случаях следует обратиться в авторизованный (уполномоченный)
сервисный центр для проверки и ремонта устройства.

•  Перед чисткой фильтра необходимо обязательно вынуть устройство из розетки.
•  Очиститель воздуха предназначен только для домашнего использования.

ВКЛЮЧЕНИЕ
-  Прежде  чем  подключить  устройство  к  электросети,  убедитесь  в  том,  что  напряжение,

указанное на устройстве, соответствует напряжению в электросети в вашем доме.

-  Вставьте сетевую вилку (4) в электрическую розетку, при этом загорится индикатор работы

устройства (3).

-  Очиститель может работать долго, но необходимо соблюдать правила техники безопасности,

как  при  работе  любого  электроприбора:  отключайте  устройство  от  сети,  когда  нет
необходимости его использования.

Примечание
-   Если  электростатический  фильтр  (1)  не  установлен  или  установлен  неправильно,  то 

устройство не включится.

-   Легкое  потрескивание  во  время  работы  устройства  связано  с  относительной  влажностью 

воздуха в помещении, это нормальное явление.

ЧИСТКА УСТРОЙСТВА
Корпус
-  Протирайте корпус устройства слегка влажной тканью, после чего протрите его насухо.
-  Запрещается погружать устройство в воду или любые другие жидкости.
-  Не  используйте  абразивные  моющие  средства  или  растворители  для  чистки  корпуса

устройства.

Чистка электростатического фильтра (1)
Рекомендуется очищать пластины электростатического фильтра (1) раз в неделю.
-  Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
-  Извлеките электростатический фильтр (1), потянув за ручку. Не прикасайтесь к пластинам,

пока  не  снимете  с  них  остаток  статического  заряда.  Для  этого  прикоснитесь  пластинами  к
любому заземленному предмету, например к водопроводной трубе или крану.

-  Протрите  пластины  слегка  влажной  тканью,  чтобы  удалить  частицы  пыли;  просушите

электростатический фильтр в течение некоторого времени. Перед установкой убедитесь, что
пластины электростатического фильтра абсолютно сухие.

-  Установите электростатический фильтр (1) на место.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность

Возможные причины

Устранение

Устройство не
включается.

1. Устройство не включено в
электрическую розетку.
2. Отсутствие напряжения в
электрической розетке.
3. Не установлен или
неплотно установлен
электростатический фильтр.
4. Неисправность
устройства.

1. Включите устройство в электрическую розетку.
2. Для проверки попробуйте включить в ту же розетку
другое устройство.
3. Проверьте, прочно ли закреплен
электростатический фильтр.
4. Обратитесь в авторизованный (уполномоченный)
сервисный центр для ремонта устройства.

Технические характеристики

1.  Электропитание: 220-240 В 50 Гц

2.  Потребляемая мощность: 2 Вт
3.  Выход озона: менее 0,05 % частей на миллион
4.  Площадь работы до 10 м

2

5.  Производительность 3 м

3

/час

Производитель  оставляет  за  собой  право  изменять  характеристики  устройств  без 
предварительного уведомления

Срок службы устройства 3 года

  

  Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандар-
там безопасности и гигиены.

Изготовитель: ТУШКОМ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
РЕСПУБЛИКА КИПР,
Адрес: Кипр, Тисеос, 4, Энгоми, а/я 2413, Никосия.
Сделано в Китае

РУССКИЙ

2

1

3

4

MW-3601 instrukz.indd   1

12.01.2012   10:05:03

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    русский 4 romÂnĂ/ Moldovenească AIR PURIFIER WITH IONIZATION LUFTREINIGER MIT IONISATOR ИОНИЗАЦИИ ҚЫЗМЕТІ БАР АУА ТАЗАРТҚЫШ PURIFICATOR DE AER CU FUNCŢIA DE IONIZARE Description 1. Electrostatic filter 2. Air grate 3. Unit operating indicator (mood lighting) 4. Plug Beschreibung 1.
  • Страница 2 из 3
    Český Українська Беларускi Ўзбек ČISTIČ VZDUCHU S FUNKCÍ IONIZACE ОЧИЩУВАЧ ПОВІТРЯ З ФУНКЦІЄЮ ІОНІЗАЦІЇ АЧЫШЧАЛЬНІК ПАВЕТРА З ФУНКЦЫЯЙ ІЯНІЗАЦЫІ IОNLАSH ХUSUSIYATLАRI HАVО TОZАLАGICH Popis 1. Elektrostatický filtr 2. Vzdušná mřížka 3. Inikátor činnosti zařízení 4. Síťová vidlice Опис 1.
  • Страница 3 из 3