Инструкция для MAXWELL MW-3602 SR

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 PURIFICATOR DE AER CU FUNCŢIA DE IONIZARE 

Scopul principal a purificatorului de aer cu funcţia de ionizare - crearea concentraţiei optimale de ioni încărcaţi 

negativ în cameră, care sunt necesare pentru activitatea vitală a oamenilor, animalelor, plantelor. 

Utilizând purificatoarele de aer ionice în locuinţe, veţi putea respira aer curat, aproape ca aer de munte.

La utilizarea aparatelor electrice întotdeaună trebuie să ţineţi minte despre respectarea măsurilor de sigu-

ranţă. 

Citiţi cu atenţie instrucţiune de exploatare a dispozitivului.

Descriere

1.  Comutatorul regimelor de lucru a dispozitivului

2.  Orificiile pentru ieşirea aerului şi ioni negativi

3.  Orificiu de intrare a aerului

4.  Suport

5.  Filtru electrostatic

6.  Indicatorul de conectare a regimului de ionizare “Ion”

7.  Indicatorul de conectare a regimului ventilatorului “Fan”

MĂSURI DE SIGURANŢĂ 

Pentru a reduce riscul de traumatism, de apariţie a incendiilor sau de electrocutare la exploatarea dispoziti-

vului trebuie să respectaţi măsurile de siguranţă de bază, inclusiv următoarele:

Înainte de a conecta dispozitivul citiţi cu atenţie instrucţiune.

Înainte de prima conectare, verificaţi că tensiunea de lucru a dispozitivului corespunde cu tensiunea în 

reţeaua electrică.

Nu introduceţi fişa cablului dispozitivului în prize defectate sau uzate. 

Extrăgând cablul electric din priză, nu trageţi de cablu, ci apucaţi fişa.

Nu atingeţi carcasa dispozitivului şi fişa cablului cu mîinile umede.

Asiguraţi-vă că cablul electric să nu se atingă suprafeţe fierbinţi şi de margini ascuţite a mobilierului.

Nu înfăşuraţi cablul pe carcasa dispozitivului şi nu-l folosiţi în calitate de mâner de transportare.

Nu lăsaţi dispozitivul conectat fără supraveghere.

Este interzisă utilizarea dispozitivului în afara încăperilor. 

Nu folosiţi dispozitivul în încăperile cu umiditate ridicata, de exemplu în camera de baie.

Nu utilizaţi dispozitivulul în apropierea dispozitivelor de  încălzire.

Nu  conectaţi  dispozitivuul  în  locuri  unde  sunt  împroşcaţi  aerosoli  sau  unde  se  utilizează  lichide  uşor 

inflamabile. 

Nu blocaţi grătarul de aer şi nu plasaţi in el obiecte străine. 

Pungile de polietilenă, folosite în calitate de ambalaj, pot fi periculoase. Pentru a preveni nenorocirea 

păstraţi ambalajul departe de copii şi nou-noscuţi. Pungă nu este o jucărie. 

Nu permiteţi copiilor sa se joace cu dispozitivul. Fiţi deosebit de precaut atunci când lângă dispozitivul 

funcţionat se află copiii sau persoane cu dizabilităţi. 

Prezentul dispozitiv nu este prevăzut pentru a fi utilizat de către copii şi persoane cu dizabilităţi. Aceştia 

pot utiliza dispozitivul doar în cazuri excepţionale în care persoana responsabilă pentru siguranţa acesto-

ra le-a explicat instrucţiunile corespunzătoare de utilizare a dispozitivului şi pericolele legate de utilizarea 

necorespunzătoare a acestuia. 

Se interzice conectarea şi utilizarea dispozitivului dacă el funcţionează cu întreruperi, după căderea sau 

deterioararea lui. În aceste cazuri adresaţi-vă unui centru autorizat de service pentru verificarea şi repa-

rarea dispozitivului. 

Înainte de a curăţa filtrul extrageţi obligatoriu fişa cablului dispozitivului de la reţea. 

Purificator de aer este destinat doar pentru uz în condiţii casnice. 

Ozonul şi sănătatea D-vă

-

Dispozitivul dat îndeplineşte cerinţele de securitate pentru dispozitivele care produc cantităţi mici de ozon 

– mai puţin de 50 ppm (părţi la un milion).

-

Oamenii care suferă de boli a tractului respirator superior, plămînilor, boli de inima şi a altor boli care 

majorează sensibilitatea la ozon ar trebui să se consulte în prealabil cu medicul despre posibilitatea de 

a utiliza purificatorul de aer. 

Principiul de funcţionare a purificatorului de aer

-

Generatorul ionilor negativi îmbogăţeşte aerul cu milioane de ioni încărcat negativ.

-

Pe filtru electrostatic (5) se precipitează microparticulele cu mărimea mai puţin de 0,1 microni, cum ar fi 

sporuri, polen al plantelor şi praful fin. 

-

Dispozitivul nu conţine filtrele care necesită înlocuire periodică. Este suficient de a şterge plăcile filtrului 

electrostatic (5) cu o stofă umedă.

-

Ventilatorul asigură fluxul de aer fără impact semnificativ de zgomot.

Utilizare

Pentru circulaţia optimală a aerului purificatorul de aer ar trebuie să fie amplasat la o înălţime aproximativ de 

90  cm de la podea.

1.  Montaţi dispozitivul pe o suprafaţă plană şi uscată. 

2.  Întroduceţi fişa cablului electric   în priză.

3.  Conectaţi dispozitivul, setând comutatorul regimelor de lucru (1) în poziţia «Ion» sau «Fan», se va ilumina 

indicatorul respectiv al regimului de lucru.

4.  În regimul «Ion» lucrează numai ionizatorul, dar în regimul «Fan» lucrează cum ionizatorul aşa şi ven-

tilatorul.

5.  Pentru a deconecta dispozitivul setaţi comutatorul regimelor de lucru (1) în poziţia «Off», indicatorul de 

lucru se va stînge.

Remarcă

-

Dacă filtrul electroctatic (5) nu este instalat sau este instalat incorect, dispozitivul nu se va conecta.  

-

O sfîrîitură uşoară în timpul funcţionării a dispozitivului este legătă cu umiditatea relativă a aerului în 

încăpere, este un fenomen normal.

CURĂŢAREA DISPOZITIVULUI

Carcasa

-  Ştergeţi carcasa dispozitivului cu o bucată de ţesătură uşor umezită, apoi ştergeţi-l până la uscare. 

-  Este interzisă scufundarea dispozitivului în apă sau în alte lichide. 

-  Nu utilizaţi substanţele abrazive şi dizolvanţile pentru a curăţa carcasa dispozitivului.

-  Periodic curăţiţi orificiile de intrare a aerului (3) cu o perie sau folosiţi aspiratorul de praf cu duza respec-

tivă.

Curăţarea filtrului electrostatic (5)

Este recomandată curăţarea plăcilor filtrului electrostatic  (5) o dată pe săptămînă.

- Deconectaţi dispozitivul şi extrageţi fişa cablului electric  din priză electrică. 

- Extrageţi filtrul electrostatic (5) trăgând mânerul. Nu atingeţi plăcile pînă când nu veţi scoate resturile de la 

încărcătura statică. Pentru a face acest lucru atingeţi cu plăcile la orice obiect legat la pămînt, de exemplu, 

conductă de apă sau robinet. 

- Ştergeţi plăcile metalice ale filtrului cu o bucată de ţesătură uşor umezită, pentru a înlătura particulele de 

praf; uscaţi filtrul electrostatic un anumit timp. Înainte de instalare, verificaţi-vă că plăcile filtrului electrostatic 

sunt uscate complet. 

- Instalaţi filtrul electrostatic (5) la loc.

ÎNLĂTURAREA DEFECŢIUNILOR

Defecţiune

Cauzele posibile

Înlăturarea

Dispozitivul nu se 

conectează.

1. Dispozitivul nu este 

conectat la reţeaua 

electrica.

2. Lipsa curentului electric 

în priza.

3. Nu este instalat sau este 

instalat incompact filtrul 

electroctatic. 

4. Defectul dispozitivului.

1. Conectaţi dispozitivul la reţeaua electrica.

2. Pentru a verifica încercaţi să conectaţi un alt 

dispozitiv în aceeaşi priză.

3. Verificaţi dacă filtrul electrostatic este istalat 

corect. 

4.  Adresaţi-vă  la  centrul  autorizat  de  service 

pentru repararea dispozitivului

.

Caracteristici tehnice

1.  Alimentarea: 220-240V,  ~ 50 Hz

2.  Puterea de consum: 5 W

3.  Ieşirea ozonului : mai puţin de 0,05 % părţi la un milion 

4.  Suprafaţă de lucru pînă la 15 m²

5.  Productivitatea  18 m

3

/oră

Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica caracteristicile dispozitivelor  fără anunţare prealabilă. 

Durata de funcţionare a aparatului – 3 ani

Garanţie

În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul dat, rugăm să Vă adresaţi la distribuitorul regional sau la 

compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanţie se realizează cu condiţia prezentării bonu-

lui de plată sau a oricărui alt document financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat. 

Acest  produs  corespunde  cerinţelor  EMC,  întocmite  în  conformitate  cu  Directiva  89/336/EEC  i 

Directiva cu privire la electrosecuritate/joasă tensiune (73/23 EEC).

romÂnĂ/ moldoveneascĂ 

6

ИОНИЗАЦИИ ҚЫЗМЕТІ БАР  АУА ТАЗАРТҚЫШ

Ионизация қызметі бар ауа тазартқышының негізгі міндеті – бөлмеде адамдардың, жануарлардың және 

өсімдіктердің өмір сүруіне қажетті кері зарядталған иондардың оптималды шоғырлануын қамтамасыз ету.

Тұрғын бөлмелерде иондық ауа тазартқыштарды пайдаланып, сіз таза, тау ауасымен тыныс ала аласыз.

Электр аспаптарымен жұмыс істегенде әрқашан қауіпсіздік шараларын сақтауды есте ұстаған жөн.

Құрылғыны пайдалану бойынша нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыңыз.

Сипаттамасы

1.  Құрылғы жұмыс режимдерінің ауыстырғышы

2.  Ауаның және кері иондардың шығуына арналған саңылаулар

3.  Ауатартқыш тор

4.  Тіреу

5.  Электростатикалық сүзгіш

6.  “Ion” ионизация режимінің іске қосылу көрсеткіші

7.  Индикатор включения режима вентилятора “Fan” желдеткіш режимінің іске қосылу көрсеткіші

8.  Желілік бау

САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

Жарақаттар алу, өрттің пайда болу немесе электр тоғы соққысы тәуекелін азайту үшін, электр аспабын 

пайдаланған кезде қауіпсіздік техникасының негізгі шараларын сақтау керек, келесілерді қоса:

Аспапты пайдалану алдында берілген нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыңыз.

Алғашқы іске қосу алдында, аспаптың жұмыс істеу кернеуі желідегі кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Желілік айыртетікті бүлінген және тозған ашалықтарға қосуға тыйым салынады. 

Желілік айыртетікті ашалықтан суырғанда, желілік баудан тартпаңыз, ал айыртетіктен ұстаңыз.

Құрылғы корпусын және желілік айыртетікті сулы қолмен ұстамаңыз.

Желілік баудың ыстық беттерге және үшкір шеттерге тиюіне жол бермеңіз.

Желілік бауды құрылғы корпусына орауға және оны тасымалдауға арналған сап ретінде пайдалануға 

тыйым салынады.

Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. 

Аспапты үйден тыс пайдалануға тыйым салынады.

Құрылғыны ылғалдылығы жоғары бөлмелерде, мысалы жуыну бөлмесінде пайдаланбаңыз.

Құрылғыны қыздырғыш құрылғылардың қасында пайдаланбаңыз.

Сепкіштер себілетін немесе тез тұтанатын сұйықтықтар пайдаланатын жерлерде құрылғыны іске қоспаңыз.

Ауа торына бөтен заттарды түсірмеңіз және салмаңыз.

Орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптар, қауіп төндіруі мүмкін. Тұншығуға жол бермеу үшін 

орауды сәбилер мен балалардан алшақ ұстаңыз. Қап – ойыншық емес.

Балаларға құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануға тыйым салынады. Аспапты балалар немесе мүмкіндігі 

шектеулі тұлғалар пайдаланған кезде аса назар болыңыз.

Берілген құрылғы балаларға және мүмкіндіктері шектеулі адамдарға пайдалануға арналмаған. Ерекше 

жағдайларда балаларға аспапты қауіпсіз пайдалану және оны дұрыс пайдаланбаған кезде пайда болатын 

қауіптер туралы сәйкес және түсінікті нұсқаулықтар берілген болса құрылғыны пайдалануға рұқсат етіледі.

Желілік айыр тетіктің немесе баудың бүлінуі кезінде, егер ол іркіліспен істегенде немесе суға түскеннен 

кейін құрылғыны пайлануға тыйым салынады. Мұндай жағдайларда туындылас (өкілетті) қызмет көрсету 

орталығына хабарласыңыз.

Сүзгішті тазалау алдында міндетті түрде құрылғыны ашалықтан суыру қажет.

Ауа тазартқыш үйде пайдалануға арналған.

-

Озон және сіздің денсаулығыңыз

-

Берілген құрылғы озонның шамалы көлемін өндіретін құрылғыларға арналған қауіпсіздік талаптарына жауап 

береді - 50 ppm-нан аз (миллионның бір бөлігі).

-

Озонға сезгіштікті жоғарылататын, жоғары тыныс алу жолдарының, өкпе ауруларынан, жүрек ауруларынан 

және басқа аурулардан зардап шегетін адамдар, тазартқышты пайдалану мүмкіндігі туралы дәрігермен 

алдын-ала кеңесуі керек.

Ауа тазартқышының жұмыс істеу принципі

-

Кері иондар генераторы ауаны миллиондаған кері зарядталған иондармен байытады.

-

Электростатикалық сүзгіште (5) споралар, өсімдіктер тозаңы, ұсақ шаң сияқты 0,1 микроннан кішкентай 

микробөлшектер шөгеді. 

-

Құрылғыда уақытылы ауыстыруды қажет ететін сүзгіштер жоқ. Электростатикалық сүзгіштің (5) тілімдерін 

дымқыл матамен сүрту жеткілікті.

-

Желдеткіш басым шуыл әсерінсіз ауа ағынын қамтамасыз етеді.

Пайдаланылуы

Ауаның оптималды айналымы үшін ауа тазартқышын еденнен 90 см биіктікте орналастырған жөн.

1.  Құрылғыны түзу түзу құрғақ бетке орналастырңыз.

2.  Желілік баудың айыретітігін (8) ашалыққа салыңыз.

3.  Жұмыс істеу режимдерінің ауыстырғышын (1) «Ion» немесе «Fan» күйіне белгілеп құрылғыны іске қосыңыз, 

сол кезде жұмыс режимдерінің сәйкес көрсеткіші жанады.

4.  «Ion» режимінде ионизатор ғана, ал «Fan» режимінде ионизатор да, желдеткіш те қоса жұмыс істейді.

5.  Құрылғыны сөндіру үшін жұмыс режимдерінің ауыстырғышын (1) «Off» күйіне беліглеңіз, сол кезде жұмыс 

істеу көрсеткіші сөнеді.

Ескерту

-   Егер электростатикалық сүзгіш (1) орнатылмаған немесе дұрыс орнатылмаған болса, онда құрылғы 

іске қосылмайды.

-   Құрылғы жұмыс істеу уақытындағы сәл шыртылдау бөлмедегі салыстырмалы ылғалдылыққа 

байланысты болады, бұл қалыпты құбылыс.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАЛАУ

Корпусы

-

Құрылғы корпусын сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін оны құрғатып сүртіңіз.

-

Құрылғыны суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға салуға тыйым салынады.

-

Құрылғы корпусын тазалау үшін қажайтын жуғыш заттарды немесе еріткіштерді пайдалануға тыйым 

салынады.

-

Ауатартқыш торды (3) мезгілімен қылшақпен тазалаңыз немесе бұл үшін сәйкес қондырмасы бар 

шаңсорғышты пайдаланыңыз.

Электростатикалық сүзгішті (5) тазалау 

Электростатикалық сүзгіштің (5) тілімдерін аптасына бір рет тазалау ұсынылады.

-

Құрылғыны сөндіріңіз және желілік баудың айыртетігін   электр ашалығынан суырыңыз.

-

Саптан тартып, электростатикалық сүзгішті (5) шығарыңыз. Тілімдерден статикалық зарядтың қалдығын 

алғанға дейін, қолыңызды тигізбеңіз. Бұл үшін тілімдерді кез-келген жерлендірілген затқа, мысалы су 

құбырына немесе немесе су шүмегіне тигізіңіз.

-

Шаң бөлшектірн жою үшін металл тілімдерді сәл дымқыл матамен сүртіңіз; электростатикалық сүзгішті 

біршама уақыт бойы құрғатыңыз. Орнату алдында, электростатикалық сүзгіштің тілімдері абсолютті құрғақ 

екеніне көз жеткізіңіз.

-

Электростатикалық сүзгішті (5) орнына орнатыңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Ақаулық

Мүмкін себептері

Жойылуы

Құрылғы іске қосылмайды.

1. Құрылғы электр ашалығына  

қосылмаған.

2. Электр ашалығында кернеу жоқ.

3. Электростатикалық сүзгіш 

орнатылмаған немесе тығыз 

орнатылмаған.

4. Құрылғы бүлінген.

1. Құрылғыны электр ашалығына 

қосыңыз.

2. Тексеру үшін сол ашалыққа басқа 

құрылғыны қосып көріңіз.

3. Электростатикалық сүзгіштің тығыз 

орнатылғанына көз жеткізіңіз.

4. Құрылғыны жөндеу үшін 

туындыгерлес (өкілетті) қызмет 

көрсету орталығына хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамалары

1.  Электрқорегі: 220-240 В 

50 Гц

2.  Тұтынатын қуаты: 5 Вт

3.  Озонның шығуы: миллионға 0,05 % бөліктен кем емес

4.  Жұмыс аймағы 15 м

-ге дейін

5.  Өнімділігі 18 м

3

/сағ

Өндіруші құрылғының сипаттамаларын алдын-ала хабарлаусыз өзгерту құқығын сақтайды

Құрылғының қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық мiндеттiлiгi

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана берiледi. Осы 

гарантиялық мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi қажет.

Бұл тауар ЕМС – жағдайларға сәйкес келедi негiзгi Мiндеттемелер 89/336/EEC  Дерективаның 

ережелерiне енгiзiлген Төменгi  Ережелердiң Реттелуi (73/23 EEC)

ҚАЗАҚ

5

4

2

AIR PURIFIER WITH IONIZATION
The main purpose of the air purifier with ionization is creating in a room of an optimal concentration of negative
ions which are necessary for normal life activities of humans, plants and animals.
Using air purifiers with ionization in accommodation rooms you can breathe fresh almost mountain air.
When using electric units it is necessarily always to remember about complying with safety rules.
Carefully read the unit manual.

Description
1.  Switch of the unit operating modes.
2.  Openings for air output and negative ions.
3.  Air intake grate.
4.  Stand.
5.  Electrostatic filter.
6.  Ionization mode indicator “Ion”.
7.  Fan ventilator mode indicator “Fan”.

SAFETY MEASURES
To reduce the risk of injures, fire or electric shock when operating the unit it is necessary to follow the basic safety
rules, including the following:
•  Before switching the unit on read this instruction carefully.
•  Before first usage make sure that your home electricity supply corresponds to the voltage of current specified

on the housing.

•  Never insert the plug into defective or worn-out outlets.
•  When unplugging, do not pull the cord, take the plug.
•  Do not touch the unit housing and the plug with wet hands.
•  Make sure that the cord does not touch hot surfaces or sharp edges of furniture.
•  Never wind the cord over the housing of the unit or use as a carrying handle.
•  Never leave the operating unit unattended.
•  Do not use the unit outdoors.
•  Do not use the unit in rooms with high humidity, for example, in bathroom.
•  Do not use the unit near heating elements.
•  Do not use the unit in places where aerosols or inflammable liquids are used.
•  Do not close the air grate and do not insert any objects into it.
•  Polyethylene bags, used as packaging, can be dangerous. To prevent stifle keep the packaging away from

babies and children. Such plastic bag is not a toy.

•  Never allow children to use the unit as a toy. Close attention is necessary when children or disabled persons

are near the working unit.

•  This unit is not intended for usage by children or disabled persons. In exceptional cases a person who is

responsible for safety should give them all the necessary instructions on safety measures and information
about danger, which can be caused by improper usage of the unit.

•  Do not switch on and do not use the unit if it works irregularly, fell or is damaged. Apply to an authorized service

center for testing and repair of the unit.

•  Before cleaning the filter, pull the plug out of the socket.
•  The air purifier is intended for household usage only.

Ozone and health
−  This unit complies with the safety requirements for units generating small volumes of ozone, less than 50 ppm

(parts per million).

−  People  suffering  from  diseases  of  upper  air  passages,  lungs,  heart  diseases  and  other  illnesses,  which

increase sensitivity to ozone, should consult the doctor on the possibility of using the air purifier.

Unit operation principle
−  Negative ions generator enriches the air with millions of negative ions.
−  Electrostatic filter (5) catches microparticles less than 0.1 micron in size, such as spores, plant pollen and

fine dust.

−  The  unit  does  not  contain  filters  which  need  periodical  replacement.  It  is  sufficient  to  wipe  plates  of  the

electrostatic filter (5) with wet cloth.

−  Ventilator provides an air flow with slight noise effect.

Use
The air purifier should be placed at the height of 90 cm from the floor for optimal air circulation.
1.  Place the unit on a flat dry surface.
2.  Insert the plug of the cord into the socket.
3.  Switch the unit on by setting the operating modes switch (1) into «Ion» or «Fan» position, and the correspond-

ing operating mode indicator will light up.

4.  In «Ion» mode only the ionizer is operating, in «Fan» mode both ionizer and ventilator are operating.
5.  To switch the unit off set the operating modes switch (1) into «Off» position, and the operating indicator will

go out.

Note:
−  If the electrostatic filter (5) is not installed or is installed incorrectly, the unit will not turn on.
−  Slight crackling during the unit operation is related to atmosphere relative humidity in the room, it is normal.

CLEANING THE UNIT
Housing
−  Wipe the unit housing with a damp cloth and then wipe dry.
−  Never immerse the unit into water or other liquids.
−  Do not use abrasive cleaners and solvents for cleaning the unit housing.
−  Periodically  clean  the  air  intake  grate  (3)  with  a  brush  or  use  a  vacuum  cleaner  with  a  corresponding

attachment.

Cleaning the electrostatic filter (5)
It is recommended to clean the plates of the electrostatic filter (5) once a week.
−  Switch the unit off and take the plug of the cord out of the socket.
−  ake the electrostatic filter (5) out pulling the handle. Do not touch the plates until you remove all electrostatic

charge. You can do it by touching any grounded object e.g. water pipe or tap with these plates.

−  Wipe the plates with a slightly wet cloth to remove the dust particles, dry the electrostatic filter for some time.

Before installing make sure that the plates of the electrostatic filter are absolutely dry.

−  Set the electrostatic filter (5) in its place.

TROUBLESHOOTING

Failure

Possible causes

Solution

The unit does
not switch on.

1. The unit is not plugged in

the socket.

2. No voltage in the socket.
3.  The  electrostatic  filter

is  not  installed  or  is  in-
stalled not firmly.

4. Unit failure.

1. Connect the unit to the socket.
2. Try to connect another unit to the same sock-

et.

3.  Check  whether  the  electrostatic  filter  is  in-

stalled correctly.

4. Apply to the authorized service center for unit

repairs.

Technical specifications
1.  Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz.
2.  Power consumption: 5 W.
3.  Ozone output: less than 0.05% ppm.
4.  Applicable area up to 15

 

m

2

5.  Working capacity: 18 m

3

/hour.

The manufacture preserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary notification.

Service life of the unit is 3 years

Guarantee 
Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was pur-
chased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC 
and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)

ENGLISH

LUFTREINIGER MIT IONISATOR
Luftreiniger mit Ionisator ist für Schaffung im Raum einer optimalen Konzentration der Aionen geeignet, die für normale 
Lebenstätigkeit der Menschen, Tiere und Pflanzen notwendig sind.
Falls Sie den Ionenluftreiniger im Wohnraum benutzen, können Sie reine, fast gebirgische Luft atmen.
Beim Gebrauch der elektrischen Geräte ist es wichtig, Sicherheitsmaßnahmen zu beachten
Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie aufmerksam diese Betriebsanleitung durch.

Beschreibung
1.  Betriebsschalter
2.  Austrittsöffnungen für die Luft und Anionen
3.  Lufteinlassgitter
4.  Abstellplatte
5.  Elektrostatisches Filter
6.  Indikator der Einschaltung des Ionisationsbetriebs
7.  Indikator der Einschaltung des Ventilatorbetriebs

SICHERHEITSMAßNAHMEN
Um Brände, Stromschläge oder andere Verletzungen zu vermeiden, befolgen Sie beim Gebrauch des Geräts 
grundlegende Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich:

•  Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie aufmerksam diese Betriebsanleitung durch.

•  Vor dem ersten Einschalten des Geräts vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der Spannung Ihres Geräts 

übereinstimmt.

•  Es ist nicht gestattet, den Netzstecker in beschädigte oder abgenutzte Steckdosen einzuschalten. 

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten vom Stromnetz am Netzkabel zu ziehen, halten Sie es am Stecker.

•  Berühren Sie nie das Gehäuse des Geräts und den Netzstecker mit nassen Händen.

•  Achten Sie darauf, dass das Netzkabel heiße oder scharfe Ecken der Möbel nicht berührt.

•  Es ist nicht gestattet, das Netzkabel auf das Gehäuse des Geräts zu wickeln und als Griff beim Tragen des Geräts 

zu benutzen.

•  Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt. 

•  Es wird nicht gestattet, dieses Gerät außerhalb der Räumlichkeiten zu betreiben.

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit zu benutzen, z.B. im Badezimmer.

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät in der Nähe von Heizgeräten zu benutzen.

•  Benutzen Sie nie das Gerät an den Orten, wo Sprays oder leicht entflammbare Flüssigkeiten verwendet werden.

•  Sperren Sie nie das Luftgitter mit irgendwelchen Gegenständen ab und stecken Sie darin keine Gegenstände ein.

•  Plastiktaschen, die als Verpackung genutzt werden, können gefährlich sein. Um das Ersticken zu vermeiden, halten 

Sie die Verpackung von Säuglingen und kleinen Kindern fern. Die Plastiktasche ist kein Spielzeug.

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät den Kindern als Spielzeug zu geben. Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den 

Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Personen während der Nutzung des Geräts in der Nähe aufhal-
ten.

•  Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten Personen nicht genutzt werden. In Ausnahmefällen soll die Person, 

die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, entsprechende verständliche Anweisungen über die sichere Nutzung des 
Geräts und über die Gefahren geben, die bei seiner falschen Nutzung entstehen können. 

•  Es ist nicht gestattet, das Gerät einzuschalten und zu benutzen, wenn Störungen auftreten, es mit Unterbrechun-

gen funktioniert, abgestürzt ist oder beschädigt wurde. In diesem Fall wenden Sie sich an einen autorisierten (be-
vollmächtigten) Servicedienst, um das Gerät prüfen und reparieren zu lassen.

•  Vor der Reinigung des Filters ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

•  Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet

Ozon und Ihre Gesundheit

Dieses Gerät entspricht Sicherheitsvorschriften für Geräten, die kleine Menge von Ozon erzeugen, weniger als 50 
ppm (Partikel pro eine Million).

Die  Menschen  mit  Erkrankungen  der  oberen  Luftwege,  Lungen-  und  Herzerkrankungen,  die  Überempfindlichkeit 
zum Ozon erhöhen, müssen im Voraus den Arzt konsultieren über die Möglichkeit den Luftreiniger zu benutzen.

Nutzungsprinzip des Luftreinigers

Anionengenerator reicht die Luft mit Millionen von Anionen an.

Auf dem elektrostatischen Filter (5) fallen die Mikroteilchen weniger als 0,1 Mikron groß, wie Sporen, Blütenstaub 
und feinkörniger Staub, aus. 

Das  Gerät  hat  keine  Filter,  die  regelmäßiges  Wechseln  brauchen.  Es  ist  genug,  die  Platten  des  elektrostatischen 
Filters (5) mit einem feuchten Tuch zu wischen.

Ventilator versorgt den Luftstrom ohne merklichen Geräuscheffekt.

Verwendung
Stellen Sie den Luftreiniger auf der Höhe etwa 90 cm vom Boden, um den gleichmäßigen Luftumlauf zu gewährleisten.
1.  Stellen Sie das Gerät auf eine trockene und feste Oberfläche auf.
2.  Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels   in die Steckdose.
3.  Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter (1) in die Position «Ion» oder «Fan» stellen, es wird dabei Be-

triebsindikator leuchten.

4.  Im Ionisationsbetrieb funktioniert nur Ionisator, und im Ventilatorbertieb funktioniert sowie Ionisator, als auch Ven-

tilator.

5.  Um das Gerät auszuschalten, stellen sie den Schalter (1) in die Position „Off“, dabei schaltet der Anzeiger (2) ab.

Anmerkung
-   Falls das elektrostatisches Filter (5) nicht aufgestellt ist oder nicht richtig aufgestellt ist, schaltet sich das Gerät nicht 

ein.

-   Leichtes  Knacken  während  des  Betriebs  des  Geräts  ist  mit  relativer  Luftfeuchtigkeit  im  Raum  verbunden,  es  ist 

normal.

REINIGUNG DES GERÄTS
Gehäuse
-   Wischen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten und danach mit einem trockenen Tuch.
-   Es ist nicht gestattet, das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen.
-   Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel für die Reinigung des Geräts zu benutzen.
-   Reinigen Sie das Lufteinlassgitter (3) regelmäßig mit einer Bürste oder benutzen Sie den Staubsauger mit einem 

entsprechenden Aufsatz.

Reinigung des elektrostatischen Filters (5)
Es wird empfohlen, die Platten des elektrostatischen Filters (5) einmal pro Woche zu wechseln.
-   Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
-   Ziehen Sie das elektrostatische Filter (5) heraus, indem Sie am Griff ziehen. Berühren Sie die Platten nicht, bis Sie 

statische Ladung nicht beseitigen. Berühren Sie dafür einen beliebigen geerdeten Gegenstand mit den Platten, z.B. 
an das Leitungsrohr oder an den Wasserhahn.

-   Wischen Sie die Platten mit einem feuchten Tuch, um Staubpartikeln zu entfernen, trocknen Sie das elektrostatische 

Filter. Vergewissern Sie sich vor der Aufstellung, dass die Platten des elektrostatischen Filters absolut trocken sind.

-   Setzen Sie das elektrostatische Filter (5) zurück auf.

STÖRUNGSBESEITIGUNG

Störung

Ursache

Behebung

Das Gerät 
schaltet sich 
nicht ein.

1. Das Gerät ist an die Steckdose nicht 

angeschlossen.

2. Keine Spannung in der Steckdose.
3. Das elektrostatisches Filter ist undicht 

aufgestellt oder nicht aufgestellt.

4. Störung des Geräts

1. Schließen Sie das Gerät an die Steck-

dose an. 

2.  Schließen  Sie ein anderes Gerät an 

die  gleiche  Steckdose  zur  Prüfung 
an.

3.   Prüfen Sie die Richtigkeit der Aufs-

tellung des elektrostatischen Filters

4.    Wenden  Sie  sich  an  einen  autorisi-

erten  (bevollmächtigten)  Kunden-
servicedienst  um  das  Gerät  repari-
eren zu lassen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
1.  Stromversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz
2.  Aufnahmeleistung: 5 W
3.  Ozon-Ausgangsleistung: weniger als 0,05% Partikel pro eine Million
4.  Arbeitsfläche bis 15

 

5.  Leistung: 18m

3

/Stunde

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Veränderungen in der Konstruktion des Geräts ohne vorzeitige Benachrichti-
gung vorzunehmen.

Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre.

Gewährleistung 
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei 
beliebiger  Anspruchserhebung  soll  man  während  der  Laufzeit  der  vorliegenden  Gewährleistung  den  Check  oder  die 
Quittung über den Ankauf vorzulegen. 

Das  vorliegende  Produkt  entspricht  den  Forderungen  der  elektromagnetischen  Verträglichkeit,  die  in 
89/336/EWG  -Richtlinie  des  Rates  und  den  Vorschriften  73/23/EWG  über  die  Niederspannun-gsgeräte 
vorgesehen sind.

DEUTSCH

3

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА С ФУНКЦИЕЙ ИОНИЗАЦИИ
Основное  назначение  очистителя  воздуха  с  функцией  ионизации,  создание  в  помещении  оптимальной
концентрации  отрицательно  заряженных  ионов,  которые  необходимы  для  нормальной  жизнедеятельности
людей, животных и растений.
Используя ионные очистители воздуха в жилых помещениях, вы почувствуете чистый, почти горный воздух.
При работе с электроприборами необходимо всегда помнить о соблюдении мер безопасности.
Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации устройства.

Описание
1.

Переключатель режимов работы устройства

2.

Отверстия выхода воздуха и отрицательных ионов

3.

Воздухозаборная решетка

4.

Подставка

5.

Электростатический фильтр

6.

Индикатор включения режима ионизации “Ion”

7.

Индикатор включения режима вентилятора “Fan”

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Чтобы  снизить  риск  получения  травм,  возникновения  пожара,  поражения  электротоком,  при  эксплуатации
электроприборов необходимо соблюдать основные меры техники безопасности, включая следующие:
•  Перед включением устройства внимательно изучите инструкцию.
•  Перед  первым  включением  убедитесь,  что  рабочее  напряжение  устройства  соответствует  напряжению

сети.

•  Запрещается вставлять сетевую вилку устройства в неисправные или изношенные розетки.
•  Вынимая сетевую вилку из розетки, не тяните за сетевой шнур, а держитесь за вилку.
•  Не прикасайтесь к корпусу устройства и сетевой вилке мокрыми руками.
•  Следите за тем, чтобы сетевой шнур не касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
•  Запрещается наматывать сетевой шнур на корпус устройства и использовать его в качестве ручки для пере-

носки.

•  Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
•  Запрещается использовать устройство вне помещений.
•  Не используйте устройство в помещении с повышенным уровнем влажности, например, в ванной комнате.
•  Не используйте устройство рядом с нагревательными устройствами.
•  Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли либо используются легковоспламеняющиеся

жидкости.

•  Не закрывайте воздушную решетку и не вставляйте в нее какие-либо предметы.
•  Полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, могут представлять опасность. Чтобы предот-

вратить удушение держите упаковку подальше от младенцев и детей. Пакет – не игрушка.

•  Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки. Особое внимание проявляйте в том слу-

чае, если рядом с работающим устройством находятся дети, либо лица с ограниченными возможностями.

•  Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностя-

ми, если только им не даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном пользовании устрой-
ством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном пользовании лицом, отвечающим
за их безопасность.

•  Запрещается включать и использовать устройство, если оно работает с перебоями, падало или было по-

вреждено. В этом случае обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта устрой-
ства.

•  Перед чисткой фильтра обязательно выньте вилку сетевого шнура из розетки.
•  Устройство предназначено только для домашнего использования.

Озон и ваше здоровье
−  Данное устройство удовлетворяет требованиям безопасности - для устройств, вырабатывающих небольшое

количество озона, менее 50 ppm (частей на миллион).

−  Люди, страдающие заболеваниями верхних дыхательных путей, легких, заболеваниями сердца и прочими

болезнями, которые повышают чувствительность к озону, должны предварительно проконсультироваться с
врачом о возможности использования очистителя воздуха.

Принцип действия очистителя воздуха
−  Генератор отрицательных ионов обогащает воздух миллионами отрицательно заряженных ионов.
−  На электростатическом фильтре (5) осаждаются микрочастицы размером менее 0,1 микрона, такие как спо-

ры, пыльца растений и мелкая пыль.

−  Устройство не содержит фильтров, которые требуют периодической замены. Пластины электростатического

фильтра (5) достаточно протереть влажной тканью.

−  Вентилятор обеспечивает поток воздуха без значительного шумового эффекта.

Использование
Устанавливайте очиститель воздуха на высоте примерно 90 см от пола для оптимальной циркуляции воздуха
1.  Установите устройство на ровную сухую поверхность.
2.  Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
3.  Включите устройство, установив переключатель режимов работы (1) в положение «Ion» или «Fan», при этом

загорится соответствующий индикатор работы.

4.  В режиме «Ion» работает только ионизатор, а в режиме «Fan» работает как ионизатор, так и вентилятор.
5.  Для  выключения    устройства  установите  переключатель  режимов  работы  (1)  в  положение  «Off»,  при  этом

индикатор работы погаснет.

 Примечание
−  Если электростатический фильтр (5) не установлен или установлен неверно, то устройство не включится.
−  Легкое потрескивание во время работы устройства связано с относительной влажностью воздуха в помеще-

нии, это нормальное явление.

ЧИСТКА УСТРОЙСТВА
Корпус
−  Протирайте корпус устройства слегка влажной тканью, после чего протрите его насухо.
−  Запрещается погружать устройство в воду или любые другие жидкости.
−  Не используйте абразивные моющие средства или растворители для чистки корпуса устройства.
−  Периодически очищайте воздухозаборную решетку (3) щеткой или воспользуйтесь пылесосом с соответ-

ствующей насадкой.

Чистка электростатического фильтра (5)
Рекомендуется очищать пластины электростатического фильтра (5) раз в неделю.
−  Отключите устройство и выньте вилку сетевого шнура из розетки.
−  Извлеките электростатический фильтр (5) потянув за ручку. Не прикасайтесь к пластинам, пока не снимете

с них остаток статического заряда. Для этого прикоснитесь пластинами к любому заземленному предмету,
например к водопроводной трубе или крану.

−  Протрите металлические пластины фильтра слегка влажной тканью, чтобы удалить частицы пыли; просуши-

те  электростатический  фильтр  в  течение  некоторого  времени.  Перед  установкой  убедитесь,  что  пластины
электростатического фильтра абсолютно сухие.

−  Установите электростатический фильтр (5) на место.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность

Возможные причины

Устранение

Устройство не
включается

1. Устройство не включено в

сетевую розетку.

2. Отсутствие напряжения в

сетевой розетке.

3. Неустановлен или неплотно

установлен  электростати-
ческий фильтр.

4. Неисправность
устройства.

1. Включите устройство в сетевую розетку.
2. Для проверки попробуйте включить в ту

же розетку другое устройство.

3.  Проверьте,  правильность  установки

электростатического фильтра.

4.    Обратитесь  в  авторизованный  сервис-

ный центр для ремонта устройства.

Технические характеристики
1.  Напряжение питания: 220-240 В 50 Гц
2.  Потребляемая мощность: 5В
3.  Выход озона: менее 0.05 % частей на миллион
4.  Площадь работы до 15 м

2

 

5.  Производительность 18 м

3

Производитель  оставляет  за  собой  право  изменять  характеристики  устройств  без  предварительного 
уведомления

Срок службы устройства 3 года

  

  Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопас-
ности и гигиены.

Изготовитель: ТУШКОМ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
РЕСПУБЛИКА КИПР,
Адрес: Кипр, Тисеос, 4, Энгоми, а/я 2413, Никосия.
Сделано в Китае

РУССКИЙ

1

1

4

2

5

6

7

MW-3602 IM.indd   1

12.01.2012   10:33:13

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    1 Қазақ romÂnĂ/ Moldovenească AIR PURIFIER WITH IONIZATION The main purpose of the air purifier with ionization is creating in a room of an optimal concentration of negative ions which are necessary for normal life activities of humans, plants and animals. Using air purifiers with ionization in
  • Страница 2 из 3
    Český Українська Беларускi Ўзбек ČISTIČ VZDUCHU S FUNKCÍ IONIZACE Hlavní účel čističe vzduchu s funkcí ionizace – vytvoření v místnosti optimální koncentrace negativně nabitých iontů, které jsou nutné pro normální životnost lidi, zvířat i rostlin. Uživujíc iontových čističů vzduchu v  bytových
  • Страница 3 из 3