Инструкция для OLYMPUS 10x50 DPS I (N1240482)

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    EN Warning 1. Never look directly into the sun with binoculars. Loss of vision may occur. 2. Do not place the binoculars in a location subject to direct sunlight. Fire may result if this occurs. Binoculars EN BG CZ DE DK EE ES F FR GR HR HU AR T NSTRUCT ONS ИНСТРУКЦИИ NÁVOD K POUŽ T BED ENUNGSANLE
  • Страница 2 из 3
    LT Prieš pradėdami naudotis žiūronais, atidžiai perskaitykite instrukciją, kad naudotumėtės jais teisingai. Perskaitę instrukciją laikykite ją saugioje vietoje. LV Lai nodrošinātu binokļa pareizu lietošanu, vispirms rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Pēc rokasgrāmatas izlasīšanas glabājiet to drošā
  • Страница 3 из 3