Инструкция для PANASONIC SC-AK240

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

17

RQTV0067

УКР

АЇНСЬКА

РУССКИЙ ЯЗЫК

RQT8043

Інструкція з пoшукy та усунення неcпpaвнocтей

Перш ніж звертатися в ремонтну майстерню, проведіть наведені нижче перевірки. Якщо Ви не можете виправити 

систему, як описано нижче, або виникла несправність, відсутня в переліку, зверніться в зручний для Вас центр 

із обслуговування, з поданого cпиcку, або до Вашого дилера.
Сторінки, на які є посилання у порадах, позначені номерами в чорному колі 
4.

Загальні несправності

Незважаючи на те, що пристрій 

перебуває в режимі очікування, 

вмикається підсвічування дисплея, 

та на ньому постійно змінюється 

зображення.

Відключіть функцію ознайомлення. 

5

Після налаштування годинника режим ознайомлення відключається автоматично. 

%

Немає звуку.

Звук переривається.

Збільште гучність.
Вимкніть пристрій, відшукайте причину проблеми, виправте її та знову ввімкніть 
пристрій.
Можливими причинами може бути коротке замикання додатного та від’ємного 
контактів динаміків, викривлення звуку в динаміках внаслідок встановлення 
надмірного рівня гучності або потужності або використання пристрою в приміщенні з 
високою температурою повітря.

Звук не стійкий, реверсований чи 

чутно лише з одного динаміка.

Перевірте підключення динаміків. 

4

Під час відтворення 

прослуховується гудіння.

Мережевий шнур або флуоресцентна лампа перебуває поблизу кабелів. Забезпечте 
перебування інших пристроїв та шнурів чим далі від кабелів даного апарата.

На дисплей виведено “ERROR”.

Виконано некоректну операцію. Прочитайте інструкцію та спробуйте ще раз.

В режимі очікування на дисплеї 

показується позначка “– –:– –”.

Ви вперше увімкнули пристрій до мережі живлення або до цього стався збій 
живлення.
Встановіть час. 

%

На дисплей виведено “F61”.

Перевірте та виправте підключення шнурів динаміків. 

4

Якщо це не допоможе усунути несправність, проблема в джерелі живлення. 
Зверніться до Вашого дилера.

Прослуховування радіоприймача

Чутно шум.

Індикатор стерео мигає або не 

світиться.

Звук спотворюється.

Скористайтесь зовнішньою антеною. 

5

Чутно звуки ударів.

Виключіть телевізор або помістіть його подалі від апарата.

Під час прослуховування станцій в 

діапазоні АМ чутно низьке гудіння.

Розташуйте антену подалі від інших кабелів та шнурів.

Коли поблизу знаходиться телевізор

Зображення телевізора зникає або 

на ньому з’являються смуги.

Неправильне розташування та орієнтація антени. Якщо Ви використовуєте кімнатну 
антену, замініть її зовнішньою.
Провід телевізійної антени  прокладений занадто близько до апарата. Розташуйте 
провід антени телевізора чим далі від апарата.

Використання касетної деки

Погана якість звучання.

Почистіть головки. 

(

Неможливо здійснити запис.

Якщо на касетах були видалені захисні упори, закрийте отвори клейкою стрічкою. 

#

Відтворення дисків

На дисплеї відображається 

неправильна інформація або 

відтворення не розпочинається.

Можливо, диск вставлений уверх дном. 

!

Протріть диск.
Замініть диск, якщо він подряпаний, деформований або нестандартний.
Всередині апарата міг створитися конденсат в результаті різкої зміни температури.
Почекайте близько години, поки він випарується, та спробуйте знову.

При вставлянні одного і того самого 

диска щоразу відображається різна 

кількість доріжок.

Чути незвичайні звуки.

Можливо, подряпано поверхню диска, або записані на ньому дані дефектні. Замініть 
диск.

Не читається диск CD-RW.

Можливо, диск не повністю відформатований. Повністю від форматуйте диск за 
допомогою записуючого обладнання, перш ніж записувати на нього.

Індикація “VBR–” замість часу, що 

залишається до кінця відтворення.

Апарат не може показати час, що залишається до кінця відтворення, для доріжок, 
записаних зі змінною швидкістю передачі бітів (VBR).

Лотки для дисків

Лоток (лотки) для дисків не 

відкривається.

На дисплеї висвітлюється 

“CHGR ERR ”

Після вимкнення пристрою натисніть [

y/I], щоб вийняти лоток або лотки, які 

застрягли. Увімкніть пристрій знову, і лоток або лотки повернуться до стану, який 
передував виникненню проблеми.
Якщо це не виправить помилки, будь-ласка, зверніться до дилера.

(Продовження на наступній сторінці)

35

RQTV0067-R_2UR.indd   17

RQTV0067-R_2UR.indd   17

11/29/05   11:53:14 AM

11/29/05   11:53:14 AM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 37
  Инструкция по эксплуатации Інструкції з експлуатації CD-cтереосистема CD-стереосистема На рисунке показана модель SC-AK340. На малюнках зображено модель SC-AK340. Model No. SC-AK340 SC-AK240 Пpилагаемые пpинадлeжности Додаткові пристрої Проверьте наличие дополнительных принадлежностей в комплекте.
 • Страница 2 из 37
  Уважаемый покупатель Благодарим за приобретение данной системы. Для обеспечения наилучшего качества работы системы и безопасности внимательно прочтите инструкцию. Эта инстpукция по эксплуатации пpименима к следующим системам. AK340 : указывает на функции, свойственные только модели SC-AK340. AK240
 • Страница 3 из 37
  Расположение Установите аппаpат на ровной поверхности подальше от прямого солнечного света, высоких темпеpатуp, высокой влажности и чрезмерных вибpаций. Подобные условия могут повpедить коpпус аппаpата и дpугие компоненты, сокpатив тем самым сpок его службы. Располагайте аппаpат на pасстоянии по
 • Страница 4 из 37
  Перед началом эксплуатации Шаг 1 - Выполнение соединений Подсоедините сетевой кабель переменного тока только лишь после подсоединения всех частей аппарата. 1 Подсоединение кабелей громкоговорителей. AK340 Серый AK240 Подсоедините левую (L) сторону таким же образом Красный 2 Подсоединение рамочной
 • Страница 5 из 37
  Подсоединение дополнительных антенн РУССКИЙ ЯЗЫК Если качество приема радиостанций плохое, используйте наружную антенну. Примечание: Отсоединяйте наружную антенну, когда аппарат не используется. Не используйте наружную антенну во время грозы. Внешняя FM-антенна Внешняя AM-антенна Внешняя AM-антенна
 • Страница 6 из 37
  Обзор кнопок управления Основной аппарат Для выбора страницы смотрите цифры, указанные в скобках. Индикатор питания переменного тока [AC IN] Этот индикатор горит, когда аппарат подключен к электророзетке. Приемник сигнала пульта ДУ Лоток для дисков Открытие/закрытие лотка для дисков (7) 1 Кнопка
 • Страница 7 из 37
  Диски Нажмите кнопку [4, REW / ] или [¢, / FF]. • Во время воспроизведения в произвольном порядке (\ см. ниже, “Функции режима воспроизведения”) невозможно выполнить пропуск для воспроизведения дорожек, которые уже были воспроизведены. РУССКИЙ ЯЗЫК Пропустить дорожку Во время работы в режиме
 • Страница 8 из 37
  Диски (продолжение) Примечание: • При воспроизведении дорожки с номером 25 или более на дисплее отображается оставшееся время воспроизведения “– –:– –”. • Если название содержит более 9 символов, оно будет прокручиваться на дисплее. Прокручивание начинается каждые 3 секунды. • Индикация “NO TAG”
 • Страница 9 из 37
  Дополнительные функции ( только для формата Повторите действия пунктов с 3 по 4 в режиме остановки. Повторите действия пунктов с 4 по 6 в режиме остановки. проверить запрограммированный перечень Нажмите кнопку [4, REW / ] или [¢, / FF] при появлении на дисплее “PGM” в режиме остановки.
 • Страница 10 из 37
  Диски (продолжение) Примечание относительно компакт-дисков • Этот аппарат может осуществлять доступ к 99 дорожкам. • Выбирайте диски с такой пометкой. • Этот аппарат может воспроизводить файлы в формате MP3 или WMA и обычные перезаписываемые аудио компакт-диски в цифровом формате CD-DA, которые
 • Страница 11 из 37
  Кассеты – Воспроизведение и запись • Файлы считаются дорожками, а папки считаются альбомами. • Этот аппарат может осуществлять доступ к 999 дорожкам, 255 альбомам и 20 сессиям записи. • Диск должен отвечать формату ISO9660 уровень 1 или 2 (за исключением расширенных форматов). • Для воспроизведения
 • Страница 12 из 37
  Кассеты – Воспроизведение и запись (продолжение) Только с помощью пульта дистанционного управления записать определенные диски/ дорожки 1) Нажмите кнопку [DISC], а затем кнопку [1] ~ [5], чтобы выбрать диск. Убедитесь, что диск остановлен. 2) Нажмите кнопку [PLAY MODE], чтобы выбрать нужный режим
 • Страница 13 из 37
  Радио 1 2 3 Нажмите кнопку [TUNER, BAND] для выбора диапазона “FM” или “AM” . Нажмите кнопку [PLAY MODE] для выбора режима “MANUAL ”. Нажмите кнопку [4, REW / ] или [¢, / FF] для настройки на частоту необходимой станции. • “ ” Отображается на дисплее во время приема стереофонической программы в
 • Страница 14 из 37
  Таймер 1 Нажмите кнопку [CLOCK/TIMER] для включения функции таймера. Каждый раз при нажатии на эту кнопку выполняются следующие изменения: CLOCK ➞ ˚ PLAY ➞ ˚ REC Начальный дисплей 2 ˚PLAY : для установки таймера воспроизведения. ˚REC : для установки таймера записи. (Перейдите к следующему пункту в
 • Страница 15 из 37
  Настройка звука Использование режима сна Эта функция позволяет настроить автоматическое выключение аппарата после окончания установленного времени. Нажмите кнопку [SLEEP] для выбора желательного времени. SLEEP 30 SLEEP 60 SLEEP 90 SLEEP OFF SLEEP 120 Индикатор режима сна Для отмены Нажмите кнопку
 • Страница 16 из 37
  Подключение внешнего оборудования Подключение к портативному звуковому оборудованию Данная функция дает возможность слушать музыку с портативного звукового оборудования. Разъем MUSIC PORT Портативное звуковое оборудование (не входит в комплект) Аудио кабель (не входит в комплект) Воспроизведение с
 • Страница 17 из 37
  Поиск и устранение неисправностей РУССКИЙ ЯЗЫК Прежде чем обратится в центр обслуживания, проведите указанные ниже проверки. Если Вы не можете исправить систему, как описано ниже, или возникла неисправность, отсутствующая в перечне, обратитесь в центр обслуживания из представленного списка, или к
 • Страница 18 из 37
  Поиск и устранение неисправностей (продолжение) Пульт дистанционного управления Пульт дистанционного управления не работает. Проверьте правильность установки батареи. 5 Замените батареи, если они разряжены. Переустановка памяти (Инициализация) Чтобы переустановить память в следующих случаях, см.
 • Страница 19 из 37
  РУССКИЙ ЯЗЫК ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПPOДУКЦИИ СТЕРЕОСИСТЕМА С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ МОДЕЛЬ ЅС-AK340 (ОСНОВНОЙ БЛОК ЅA-AK340 С КОЛОНКАМИ ЅВ-AK340) Panasonic сертиФицирована ОС ГОСТ-А3ИЯ, (Регистрационный номер в Госреестре – РОСС SG.0001.11BZ02) СертиФикат соответствия: Nº POCC
 • Страница 20 из 37
  Шановний покупець Дякуємо Вам за придбання цього апарата. Для оптимального використання та безпеки, будь-ласка, прочитайте уважно цю інструкцію. Ці інструкції з експлуатації призначені для наступних систем. AK340 : позначає функції, які властиві лише моделі SC-AK340. AK240 : лише моделі SC-AK240.
 • Страница 21 из 37
  Розміщення Розташуйте апарат у вертикальному положенні на рівній поверхні поза зоною дії прямого сонячного проміння, високих температур, високої вологості та надмірної вібрації. Ці умови можуть пошкодити корпус та інші складові, скорочуючи, таким чином, життя апарата. Розташуйте апарат щонайменше
 • Страница 22 из 37
  Розпочинаючи роботу Крок 1 – Здійснення під’єднань Під’єднуйте шнур живлення ЗС лише після з’єднання всіх частин апарата. 1 Під’єднайте кабелі гучномовців. AK340 Cipими Червоними AK240 Виконайте підключення лівого (L) динаміка таким самим чином 2 Під’єднайте рамкову AM-антену. Виконайте підключення
 • Страница 23 из 37
  Під’єднання додаткових антен РУССКИЙ ЯЗЫК Якщо прийом радіосигналу занадто слабкий, використовуйте зовнішню антену. Примітка: Коли пристрій не використовується, від’єднуйте зовнішню антену. Не використовуйте зовнішню антену під час грози. Зовнішня FM-антена Зовнішня AM-антена Зовнішня AM-антена (не
 • Страница 24 из 37
  Огляд органів управління Основний апарат Для вибору сторінки дивіться цифри, зазначені в дужках. Індикатор живлення змінного струму [AC IN] Цей індикатор горить, коли апарат під’єднаний до штепсельної розетки. 1 Пepeмикач живлення [y/l] (10, 18) Натисніть перемикач, щоб переключити апарат із режиму
 • Страница 25 из 37
  Диски Натисніть кнопку [4, REW / ] або [¢, / FF]. • У випадку відтворення у довільному порядку (\ див. нижче, “Функції режиму відтворення”), Ви не можете швидко перейти до тих доріжок, які вже було відтворено. РУССКИЙ ЯЗЫК Пропустити доріжку У режимах 1-ALBUM та 1-ALBUM RANDOM програвач
 • Страница 26 из 37
  Диски (Продовження) Примітка: • Коли відтворюється доріжка під номером 25 або вище, час, що залишився, відображається у форматі “– –:– –”. • Якщо в заголовку міститься більше 9 символів, його назва прокручуватиметься на дисплеї. Прокрутка починається кожні 3 секунди. • Якщо заголовки, які було
 • Страница 27 из 37
  Повторіть кроки від 3 до 4 у режимі зупинки. Повторіть кроки від 4 до 6 у режимі зупинки. перевірити запрограмований перелік Натисніть кнопку [4, REW / ] або [¢, / FF] коли в режимі зупинки на дисплеї відображається індикація “PGM”. Відображається номер доріжки, порядок відтворення програми та
 • Страница 28 из 37
  Диски (Продовження) Примітка щодо компакт-дисків • Цей апарат може здійснювати доступ до 99 доріжок. • Вибирайте диски з цією позначкою. • Цей пристрій може відтворювати файли у форматі MP3 або WMA і звичайні та перезаписувані аудіо-компакт-диски у цифровому форматі CD-DA, які були “закриті”
 • Страница 29 из 37
  Касети – Відтворення та запис • Файли розглядаються як доріжки та папки розглядаються як альбоми. • Цей апарат може здійснювати доступ до 999 доріжок, 255 альбомів та 20 сесій запису. • Диск повинен відповідати формату ISO9660 рівень 1 або 2 (за винятком розширених форматів). • Для відтворення у
 • Страница 30 из 37
  Касети – Відтворення та запис (Продовження) Тільки з пульта дистанційного управління записати певні диски/ доріжки 1) Натисніть кнопку [DISC] та тоді кнопку [1] ~ [5], щоб вибрати диск. Впевніться в тому, що диск не програвається. 2) Натисніть кнопку [PLAY MODE], щоб вибрати необхідний режим (\
 • Страница 31 из 37
  Радіо 1 2 3 Натисніть кнопку [TUNER, BAND] для вибору діапазону “FM” aбo “AM”. Натисніть кнопку [PLAY MODE ] для вибору ручного режиму настроювання “MANUAL ”. Натисніть кнопку [4, REW / ] або [¢, / FF] для настройки на частоту необхідної станції. • “ ” Відображається на дисплеї під час прийому
 • Страница 32 из 37
  Таймер 1 Натисніть кнопку [CLOCK/TIMER], щоб вибрати таймер. Кожного разу, коли Ви натискаєте цю кнопку: CLOCK ➞ ˚ PLAY ➞ ˚ REC Початковий дисплей 2 ˚PLAY : вибір таймера відтворення ˚REC : вибір таймера запису (Переходьте до наступного кроку за 8 секунд ) Натисніть [4, REW / ] або [¢, / FF], щоб
 • Страница 33 из 37
  Настройка звуку Попередньо встановлений еквалайзер Натисніть кнопку [PRESET EQ] кілька разів для вибору бажаних настройок. HEAVY ➞ SOFT ➞ CLEAR ➞ VOCAL ➞ DISCO FLAT (вимкнення) HALL LIVE Ця функція дозволяє настроїти автоматичне вимкнення апарату після закінчення встановленого часу. Настройка Ефект
 • Страница 34 из 37
  Зовнішій апарат Під’єднання до портативного аудіо-обладнання Ця функція дає Вам можливість відтворювати музику на портативному аудіо-пристрої. Гніздо MUSIC PORT Портативне аудіо-обладнання (не постачається) Аудіо-кабель (не постачається) Відтворення на портативному аудіообладнанні Перед тим, як
 • Страница 35 из 37
  Інструкція з пoшукy та усунення неcпpaвнocтей РУССКИЙ ЯЗЫК Перш ніж звертатися в ремонтну майстерню, проведіть наведені нижче перевірки. Якщо Ви не можете виправити систему, як описано нижче, або виникла несправність, відсутня в переліку, зверніться в зручний для Вас центр із обслуговування, з
 • Страница 36 из 37
  Інструкція з пoшукy та усунення неcпpaвнocтей (Продовження) Пульт дистанційного управління Пульт дистанційного управління не працює. Перевірте, що батареї вставлені правильно. 5 Замініть батареї, якщо вони розряджені. Відновлення вмісту пам’яті (ініціалізація) У разі виникнення наступних обставин
 • Страница 37 из 37