Инструкция для PARROT MKi9200

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

PARROT

MKi9200

Snabb installationsguide

Hurtig installationsguide

Stru

čná uživatelská příručka

Skrócona instrukcja instalacji

Руководство пользователя

Hızlı kurulum kılavuzu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 81
  PARROT MKi9200 Snabb installationsguide Hurtig installationsguide Stručná uživatelská příručka Skrócona instrukcja instalacji Руководство пользователя Hızlı kurulum kılavuzu
 • Страница 2 из 81
 • Страница 3 из 81
  Parrot MKi9200 Installation diagrams....................... Dansk.............................................. Svenska .......................................... Česky............................................... Polski...............................................
 • Страница 4 из 81
 • Страница 5 из 81
  A Dobbelt ekstern mikrofon Dubbel extern mikrofon Dvojitý externí mikrofon Podwójny mikrofon zewnętrzny Двойной внешний микрофон Harici çift mikrofon B-C Monteringstilbehør - mikrofon Monteringstillbehör – mikrofon Příslušenství pro montáž – mikrofon Akcesoria do montażu - mikrofon Монтажные
 • Страница 6 из 81
  Not used 3 4 2 1 www.parrot.com 5 6 • 1: 12V ignition (orange) • 2: 12V battery supply (red) • 3: Ground • 4: Connection to the vehicle’s power supply - Bilradio med ISO-stik - Bilradio med ISO-uttag - Autorádio s konektorem ISO 6 • 5 : Connection to the vehicle’s speakers • Rear right speaker
 • Страница 7 из 81
  3 Not used 4 2 1 www.parrot.com 7 • 1 : 12V ignition (orange) • 2 : 12V battery supply (red) • 3 : Ground • 4 : Connection to the vehicle’s power supply • 5 : Line-out 1 • : Line 1 + : white • : Line 1 - : brown - Bilradio med Line In-indgange - Bilradio med line in-uttag - Autorádio se vstupy Line
 • Страница 8 из 81
  - Isætning af batteriet i fjernbetjeningen - Kaukosäätimen pariston asennus - vložení baterie dálkového ovládání - Uzaktan kumanda pilinin takılması - Włożenie baterii do pilota - Установка батарейки пульта дистанционного управления - Montering af fjernbetjeningen på instrumentbordet - Montera
 • Страница 9 из 81
  cl ic - Uzaktan kumandanın gösterge tablosu üzerine yerleştirilmesi - Nie instalować pilota po zewnętrznej stronie kierownicy - Neumísťujte dálkové ovládání na vnější stranu volantu - Uzaktan kumandanın gösterge tablosu üzerine yerleştirilmesi - Nie instalować pilota po zewnętrznej stronie
 • Страница 10 из 81
  10
 • Страница 11 из 81
  Denne forenklede guide til Parrot MKi9200 giver dig de vigtigste instruktioner, så du let kan bruge denne enhed. Indholdsfortegnelse Installation af Parrot MKi9200............................................. 11 Brug af Parrot MKi9200 for første gang.............................. 14 Brug af
 • Страница 12 из 81
  Bilradio med ISO-stik Montering af sættets strømkabel 1. Tilslut det håndfrie sæts hanstik til radioen. • Der henvises til el-skemaet for din radio. 2. Forbind lydledningsnettet og bilens strømforsyning til hunstikkene for Parrot MKi9200. • Den røde ledning til sættets kabel svarer til +12V
 • Страница 13 из 81
  Montering af lydstik • Hvis du bruger det andet beslag, skal der sættes dobbeltklæbende tape på dets bagside for at klistre den fast på instrumentbordet. Herefter kan fjernbetjeningen sættes ned i holderen. Du kan forbinde bilens ratkontakter med det håndfrie Parrot-sæt ved hjælp af en
 • Страница 14 из 81
  Brug af PARROT MKi9200 for første gang Forbind fjernbetjeningen og styreboksen Hvis fjernbetjeningen ikke lader til at være forbundet med styreboksen første gang Parrot MKi9200 bruges, trykkes der nogle gange på den røde knap samtidigt med at knappen Play (afspil) og den grønne knap holdes nede.
 • Страница 15 из 81
  Sådan forbindes 2 telefoner med Parrot MKi9200 For at aktivere den funktion, der tillader tilslutning af 2 telefoner, vælg Præferencer > Bluetooth > Dual Mode. Når der tændes for Parrot MKi9200, forsøger den at oprette en forbindelse med alle de parrede telefoner, der findes i bilen. Hvis der
 • Страница 16 из 81
  Brug af telefonifunktion Før du bruger telefonifunktionen på Parrot MKi9200, skal du tilslutte din telefon ved den. Hvis du bruger denne enhed for første gang, skal du også først gennem tilkoblingsfasen. Betjeninger Knap Funktioner Kort tryk: - Besvar et indgående opkald - Start stemmestyringen -
 • Страница 17 из 81
  - Brug eventuelt drejeknappen til at vælge mellem kontaktpersonens forskellige telefonnumre. • Hvis kontakten, som du vil ringe til, ikke er i telefonlisten på den telefon, som er tilsluttet Parrot MKi9200, standses bilen et passende sted og foretag herefter opkaldet med din telefon. Foretag et
 • Страница 18 из 81
  Brug af Musikfunktionen Vælg en lydkilde • Brug USB-, Jack- eller iPod-stikkene for at forbinde Parrot MKi9200 med din lydafspiller/MP3-afspiller/USB-stik. Tilslut din iPod til Parrot MKi9200 via Jack-kablet, hvis du bruger følgende iPod-modeller: iPod Mini, iPod Photo, iPod 3G og iPod Shuffle.
 • Страница 19 из 81
  Betjeninger Knap Funktioner Kort tryk: - Start musikfunktionen - Stands/genoptag afspilningen Langt tryk: Aktiver Virtual Bass-effekten - Kort tryk: Gå tilbage til starten af musiknummeret / gå til forrige musiknummer - Langt tryk: Spol hurtigt tilbage - Kort tryk: Gå til næste musiknummer - Langt
 • Страница 20 из 81
  Problemer med musikfunktionen Nulstil din iPod / iPhone, før du forbinder den med Parrot MKi9200 igen. For at nulstille en iPod / iPhone (denne procedure sletter ikke nogen data) skal du gøre følgende: •  iPod: Tryk på Menu og på den midterste knap samtidigt, indtil iPod’en genstartes. •  iPhone:
 • Страница 21 из 81
  Denna förenklade handbok för Parrot MKi9200 innehåller de viktigaste instruktionerna som gör det möjligt för dig att lätt använda apparaten. Användningen av vissa funktioner är endast beroende av din telefon. Innehåll Installera Parrot MKi9200.................................................... 21
 • Страница 22 из 81
  Bilradio med ISO-uttag 1. Anslut anslutningsdonen av hantyp för handsfree-satsen till bilradion. Installera satsens strömkabel • Kontrollera bilradions kopplingsschema. 2. Anslut bilens kabelhärvor för ljud och strömförsörjning till anslutningsdonen av hontyp för Parrot MKi9200. • Den röda kabeln
 • Страница 23 из 81
  Använda apparaten första gången Installera anslutningsdonen för ljudet • Anslut anslutningsdonen för ljudet till elektroniklådan och installera anslutningsdonen för ljudet (USB/iPod/jack) i handskfacket, mittpanelen eller sidofacket beroende på hur bilens instrumentpanel är utformad. dig när du
 • Страница 24 из 81
  Använda apparaten första gången Koppla fjärrkontrollen och den elektroniska lådan När du använder Parrot MKi9200 första gången och det verkar som om fjärrkontrollen inte är kopplad till den elektroniska lådan, trycker du flera gånger på den röda knappen samtidigt som du håller in Play och den gröna
 • Страница 25 из 81
  När två telefoner ansluts till Parrot MKi9200 betraktas den ena som huvudtelefon och den andra som sekundär telefon. Som standard motsvarar huvudtelefonen den telefon som har varit parkopplad längst med Parrot MKi9200. Du kan ta emot samtal (manuellt eller via röstigenkänning) från både
 • Страница 26 из 81
  1. Tryck på vridknappen och välj alternativet Katalog. 2. Välj en bokstav och tryck på vridknappen. > Gör så här när du har valt en kontakt: - Tryck på den gröna knappen för att ringa upp personens standardnummer. - Använd eventuellt vridknappen för att välja bland de olika numren för kontakten. •
 • Страница 27 из 81
  Använda magiska ord • Genom att säga det magiska ordet «svara» kan du ta emot ett inkommande samtal. • Genom att säga det magiska ordet «avvisa» kan du avvisa ett inkommande samtal. För att använda följande magiska ord måste du först aktivera dem. Gör så här: 1. Tryck på rullhjulet och välj sedan
 • Страница 28 из 81
  • Du kan även spela upp musikfiler som finns på ett SD-kort. Gör så här för att föra över filerna: 1. Sätt i SD-kortet på minneskortplatsen. 2. Anslut Parrot MKi9200 till datorn via en USB-/mini-USB-kabel. 3. För över musikfilerna på samma sätt som för en vanlig nyckel. Manöverknappar Knapp
 • Страница 29 из 81
  3. terupprätta anslutningen mellan de två apparaterna. Å Läs det här först •  Kontrollera att meddelandet «Goodbye» visas på displayen på Parrot MKi9200 när du slår från tändningen på bilen. Läs avsnittet Kontrollera installationen för mer information. •  Kontrollera att du har den senaste
 • Страница 30 из 81
  För mer information eller om du har andra typer av problem Läs våra vanliga frågor och svar som finns på vår webbplats i avsnittet Vanliga frågor och svar. Du kan också få hjälp via diskussionsforumet för Parrotanvändare på vår webbplats. Kontakta avdelningen för teknisk support (kontaktuppgifter
 • Страница 31 из 81
  Cesky V tomto zjednodušeném návodu k použití přístroje Parrot Mki9200 najdete základní instrukce, které vám umožní snadnou obsluhu tohoto zařízení. Obsah Instalace přístroje Parrot Mki9200.................................... 31 První
 • Страница 32 из 81
  Autorádio s konektorem ISO 1. Zapojte vidlice zástrčky handsfree sady do autorádia. 2. Zapojte svazky audio a napájení vozu do nástrček sady Parrot MKi9200. 3. Na instalačním kabelu zapojte volný žlutý drát do jednoho ze vstupů mute pro audio systém, pokud je jím vybaven (mute in1, mute in2 nebo
 • Страница 33 из 81
  Kontrola zapojení Pro kontrolu správného zapojení ParrotMKi musí sada/ display při vypnutí klíčku zapalování zobrazit pozdrav “Good bye!” • Pokud jej umístíte na volant, dbejte na to, aby bylo dobře upevněno a při řízení se nepohybovalo. Neinstalujte jej na vnější stranu volantu, aby Vám nevadilo
 • Страница 34 из 81
  První použití přístroje PARROT MKi9200 Pokud řídící jednotka Parrot MKi9200 při prvním použití nereaguje na ovládací panel, podržte současně zelené tlačítko, červené tlačítko a tlačítko PLAY/PAUSE, dokud sada nezobrazí: “ Pairing remote control”. Tento úkon však musí být proveden do 30 vteřin po
 • Страница 35 из 81
  Pokud jsou ve vozidle přítomny více než 2 spárované telefony, ustanoví spojení se 2 telefony, jejichž spárování je dřívější. Když jsou k Parrot MKi9200 připojeny 2 telefony, jeden je považován za hlavní telefon a druhý za sekundární telefon. Ve výchozím stavu odpovídá hlavní telefon telefonu, jehož
 • Страница 36 из 81
  Použití funkce telefonování Před použitím funkce telefonování z handsfree sady k ní musíte nejprve připojit telefon /PDA. ► Přečtěte si část Spárování a propojení telefonu / PDA přes Bluetooth, kde naleznete více informací. Ovladače • Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte červené tlačítko. -
 • Страница 37 из 81
  • Pokud kontakt, který chcete volat, není v seznamu telefonu připojeného na sadu, zastavte vůz na vhodném místě a uskutečněte hovor z Vašeho telefonu. Telefonování pomocí hlasové výzvy Tato funkce je k dispozici pouze, pokud byly kontakty předem uloženy do hands free sady. 1. Stiskněte zelené
 • Страница 38 из 81
  Používání funkce „Hudba“ Nastavení audio zdroje • Použijte konektory USB, Jack nebo iPod pro připojení sady Parrot MKi9200 k audio čtečce / přehrávači MP3 / klíči USB. $* Pokud používáte Parrot MKi9200 s iPod Mini, iPod Photo, iPod 3G a iPod Shuffle, pak propojte iPod s Parrot MKi9200 s použitím
 • Страница 39 из 81
  3. bnovte spojení mezi 2 přístroji. O V případě problému Než začnete •  Ujistěte se, že se správně zobrazí zpráva „Na shledanou” na displeji Parrot MKi9200, když vypnete zapalování vozidla. ► Další informace naleznete v oddíle Kontrola instalace . •  Zkontrolujte, zda máte na Parrot MKi9200
 • Страница 40 из 81
  Při jakémkoliv jiném problému nebo pro další informace Přejděte na FAQ uvedené na našich webových stránkách, oddíl FAQ. Informujte se na diskusním fóru uživatelů Parrot na našich webových stránkách. Kontaktujte naši technickou podporu (kontakty jsou uvedeny na předposlední straně). 40
 • Страница 41 из 81
  Polski Niniejsza skrócona instrukcja Parrot Mki9200 zawiera podstawowe instrukcje umożliwiające łatwą obsługę urządzenia. Spis treści Instalacja Parrot Mki9200.................................................. 41 Przed pierwszym użyciem................................................. 44 Używanie
 • Страница 42 из 81
  Radio samochodowe z łącznikiem ISO 1. Podłączyć łączniki wewnętrzne zestawu głośnomówiącego do radia samochodowego. 2. Podłączyć łącza audio i zasilania pojazdu do łączników zewnętrznych Parrot Mki9200. 3. Podłączyć wolny żółty przewód kabla instalacji do od powiedniego wejścia mute w systemie
 • Страница 43 из 81
  Sprawdzenie instalacji Sprawdzić biegunowość zasilania zestawu głośnomówiącego. W tym celu, należy wyłączyć stacyjkę pojazdu po zainstalowaniu Parrot Mki9200: na wyświetlaczu pojawi się wówczas komunikat „Good bye!”. W przypadku braku tego komunikatu, należy zamienić pozycję czerwonego przewodu z
 • Страница 44 из 81
  Przed pierwszym użyciem Połączenie pilota ze skrzynką elektroniczną Jeżeli podczas pierwszego korzystania z Parrot Mki9200, użytkownikowi wydaje się, iż pilot nie jest połączony ze skrzynką elektroniczną, należy przycisnąć kilkakrotnie czerwony przycisk jednocześnie przyciskając przez cały czas
 • Страница 45 из 81
  Po dokonaniu synchronizacji z Parrot Mki9200, oba urządzenia połączą się automatycznie za każdym razem kiedy użytkownik znajdzie się w samochodzie. W tym celu, wyświetlacz Parrot Mki9200 musi być podłączony. Synchronizują się wyłącznie kontakty wprowadzone do pamięci telefonu. Podłączenie 2
 • Страница 46 из 81
  Używanie funkcji telefonu Przed użyciem funkcji telefonu zestawu Parrot Mki9200, należy podłączyć telefon/palmtop do zestawu. Nazwa kontaktu jest ogłoszona jeżeli numer tego kontaktu został zapisany w liście kontaktów telefonu podłączonego do Parrot Mki9200. Obsługa Przycisk Funkcja • Jeżeli
 • Страница 47 из 81
  > Po wybraniu kontaktu: - Przycisnąć zielony przycisk, aby połączyć się z wybra nym numerem. - Skorzystać ewentualnie z krążka, aby wybrać numer spośród numerów kontaktów. • Jeżeli użytkownik pragnie połączyć się z kontaktem, który nie znajduje się w kontaktach telefonu podłączonego do Parrot
 • Страница 48 из 81
  Obsługa funkcji muzyki Wybór źródła audio • Przy pomocy łączników USB, Jack lub iPod podłączyć Parrot Mki9200 do odbiornika audio / MP3 / pamięci USB. Podłączyć swój iPod do Parrot Mki9200 za pomocą kabla jack w przypadku korzystania z następujących modeli iPoda : iPod Mini, iPod Photo, iPod 3G
 • Страница 49 из 81
  Obsługa Przycisk Funkcja Virtual Bass : Powróci do pocz tku utworu / powróci do poprzedniego utworu : Szybki powrót : Przej do nast pnego utworu Szybkie przyj cie do przodu Zmieni W razie problemu no •  Upewnić się, że komunikat “Do widzenia” pojawia się na ekranie Parrot MKi9200 po wyłączeniu
 • Страница 50 из 81
  3. onownie połączyć oba urządzenia. P Problemy związane z funkcją muzyki W przypadku innego problemu lub w celu uzyskania dodatkowych informacji Zapraszamy do sekcji FAQ na naszej stronie internetowej . Reinicjalizować iPod / iPhone® przed ponownym połączeniem z Parrot MKi9200. W celu
 • Страница 51 из 81
  РУССКИЙ Это краткое руководство по устройству Parrot Mki9200 предоставляет вам основные инструкции, позволяющие легко использовать это устройство. Использование некоторых функций зависит только от вашего телефона. СОДЕРЖАНИЕ Установка Parrot Mki9200 Установка Parrot
 • Страница 52 из 81
  аудиосистемы. •  При подключении комплектов громкой связи Parrot к аудиосистеме автомобиля возможно ограничение функциональных характеристик штатного электрооборудования. Если акустическая система, кроме аудиосистемы используется другим штатным электрооборудованием, например системой парковки, то в
 • Страница 53 из 81
  некорректной работе комплекта «хендсфри». • На некоторых автомобилях необходимо поменять местами провода питания красного и оранжевого цвета. Для этого необходимо просто поменять местами два плавких предохранителя, расположенных на кабеле установки комплекта Parrot Mki9200. На некоторых автомобилях
 • Страница 54 из 81
  двусторонний скотч, который имеется не его задней стороне, для приклеивания к приборной панели. Теперь пульт дистанционного управления можно вставить в этот кронштейн. Выждите примерно 2 часа после закрепления самоклеящегося кронштейна и убедитесь, что он хорошо закреплен на приборной панели.
 • Страница 55 из 81
  Спаривание и подключение мобильного телефона к комплекту Parrot Mki9200 При первом использовании телефона с Parrot Mki9200 данные два устройства нужно спарить: после того, как устройства определят друг друга, данная операция больше не потребуется. Для этого: 1. Нужно обеспечить, чтобы Parrot
 • Страница 56 из 81
  как с основного, так и со вторичного телефона. На Parrot MKi9200 доступна только телефонная книга основного телефона. Вы можете звонить только с основного телефона. Тем не менее, вы временно можете переключиться с одного подключенного телефона на второй, нажав на две секунды красную кнопку.
 • Страница 57 из 81
  Прием вызова При входящем вызове раздается звуковой сигнал. Имя контакта произносится, если его номер записан в списке телефона, подключенного к Parrot Mki9200. • Если вы хотите принять вызов, нажмите на зеленую кнопку. Затем нажмите на красную кнопку, чтобы завершить вызов. • Если вы хотите
 • Страница 58 из 81
  выдает подтверждающее сообщение. 3. Подтвердите, произнеся «Да», или «Вызвать», либо уточните номер (например: домой, работа, мобильный). > В этом случае, включается вызов данного абонента. . Использование функции воспроизведения музыки • Используйте разъемы USB, Jack или iPod для подключения
 • Страница 59 из 81
  через Bluetooth; устройство, оснащенное выходом Jack. Нажмите на кнопку Play и удерживайте ее в течение 2 секунд для активации/дезактивации эффекта Virtual Bass. Команды В случае проблем Сначала • Убедитесь, что сообщение «До свидания» действительно появляется на дисплее Parrot MKi9200 , когда вы
 • Страница 60 из 81
  настройки. 2. а вашем телефоне, удалите сопряжение с le Parrot Н MKi9200 (или реинициализируйте ваш iPhone). 3. Снова установите соединение между 2 устройствами. Реинициализируйте ваш iPod / iPhone, прежде чем вновь подключать его к Parrot MKi9200. Инициализация iPod / iPhone (при этом никакие
 • Страница 61 из 81
  Türkçe Parrot Mki9200’nin bu kolaylaştırılmış kılavuzu, bu cihazı kolayca kullanmanızı sağlayacak olan başlıca talimatları verir. Bu kılavuzda yazılı olan fonksiyonellikler, sadece rehberiniz Latin harflerinden meydana geliyorsa mevcuttur. Ayrıca, Parrot Mki9200 (varsayılan İngilizcedir) dilinin
 • Страница 62 из 81
  gelen mute girişlerinden birinin boştaki kablosunu bağlayın (mute in1, mute in2 veya mute in3). Line in girişli radyo • Bu tip bir bağlantıyı, bir « Line » çıkışını (kahverengi ve beyaz kablolar veya kırmızı ve siyah kablolar) ses sistemini zin « Line » girişine bağlayarak kullanın. • İki çift «
 • Страница 63 из 81
  figürasyonuna göre, torpido gözüne, orta konsola veya boş göze yerleştirin. • Verilen koruyucu kapağı kullanın. Elektronik kutunun monte edilmesi Kutuyu aşağıdaki yerlere monte etmekten kaçının : - ısıtıcı veya klimanın yakınına - güneşe maruz kalan bir yere - metal duvarların arkasına. Çift
 • Страница 64 из 81
  lk kullanım Uzaktan kumanda ile elektronik kutunun ilişkilendirilmesi Parrot Mki9200’i ilk kez kullanırken uzaktan kumanda elektronik kutuyla ilişkili görünmüyorsa, Play düğmesini ve yeşil düğmeyi basılı tutarken kırmızı düğmeye birkaç kez basın. Bu eylem, aracınızın marş etmesinden sonraki 30
 • Страница 65 из 81
  Parrot MKi9200’e 2 telefon bağlanması 2 telefon bağlanmasına olanak sağlayan modu etkinleştirmek için Tercihler > Bluetooth > İkili Mod seçeneğini seçin. Parrot MKi9200 açıldığında, araçta bulunan ve ikizlenmiş tüm telefonlarla bağlantı kurmaya çalışır. Araçta 2’den fazla ikizlenmiş telefon varsa,
 • Страница 66 из 81
  Telefon fonksiyonunun kullanılması Parrot Mki9200’nuzun telefon fonksiyonu kullanmadan önce, öncelikle telefonunuzu/PDA cihazınızı bağlamanız gerekir. düğmeye basın. - Farklı kişilerin numaraları arasında seçim yapmak için düğmeyi kullanın. ► Daha fazla bilgi için Bluetooth ® ile bir telefonu /
 • Страница 67 из 81
  Komutlar Düğme Bu fonksiyon sadece, kişileriniz eller serbest kitinde önceden kayıtlıysa mevcuttur. Fonksiyonlar Kısa basış : - Gelen çağrıya cevap verir - Ses tanıma modunu başlatır - Çağrıyı telefona aktarır (özel görüşme modu) - Özel görüşme modundan çıkar - Gelen ikinci bir çağrıya cevap verir
 • Страница 68 из 81
  Müzik fonksiyonunun kullanılması Bir ses kaynağının seçilmesi • Parrot Mki9200’i ses okuyucusu / MP3 çalar / USB anahtarına bağlamak için, USB, Jak veya iPod konektörlerini kullanın. • Müzik kaynağını değiştirmek için, düğmeye basarak menüye erişin ve aşağıdaki sıra ile kaynağı seçin : - iPod, -
 • Страница 69 из 81
  Sorun olması durumunda Müzik fonksiyonu ile ilgili sorunlar •  Aracın kontağını kestiğinizde Parrot MKi9200 ekranında « Güle güle » mesajının belirdiğinden emin olun. ► Daha fazla bilgi için Kurlumun doğrulanması bölümüne bakınız. Parrot MKi9200’e tekrar bağlamadan önce iPod / iPhone cihazınızı
 • Страница 70 из 81
  70
 • Страница 71 из 81
  Allmän information Garanti För Parrot-produkterna lämnas en 1 års garanti på delar och arbete räknat från inköpsdagen - utom om produkten ändrats - mot överlämnande av ett inköpsbevis (med datum, inköpsställe och produktens serienummer) till återförsäljaren eller direkt till Parrot. Detta gäller
 • Страница 72 из 81
  som du har köpt skiljer sig en aning från den modell som beskrivs i denna manual. I så fall kan en senare version av instruktionsboken vara tillgänglig i elektroniskt format på Parrots webbplats www.parrot.com. Varumärken Namnet och loggan Bluetooth är varumärken som tillhör Bluetooth ® SIG, Inc.
 • Страница 73 из 81
  elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elek-tronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og
 • Страница 74 из 81
  používání, na jakékoliv poškození v důsledku nehody, nestandardního nebo nepovoleného používání výrobku a na neoriginální výrobek, který nevyrobila společnost Parrot. Parrot nenese zodpovědnost za uložení, ztrátu nebo poškození dat během dopravy nebo opravy. Vzhledem k tomu, že se jedná o
 • Страница 75 из 81
  nr seryjny produktu) u sprzedawcy lub bezpośrednio w Parrot. Gwarancja nie obejmuje aktualizacji oprogramowania dołączonego do produktów Parrot z telefonami komórkowymi Bluetooth® w celu zapewnienia zgodności, odzyskiwania danych, uszkodzenia zewnętrznego produktu spowodowanego nieprawidłowym
 • Страница 76 из 81
  wersja instrukcji może być dostępna w formacie elektronicznym na witrynie Parrot www.parrot.com. Znaki zastrzeżone Nazwa i logo Bluetooth stanowią znaki zastrzeżone Bluetooth ® SIG, Inc., a ich wykorzystanie przez Parrot S.A. odbywa się na zasadzie licencji. iPod jest znakiem handlowym Apple Inc.,
 • Страница 77 из 81
  в руководство пользователя без каких-либо ограничений и без уведомления пользователя. Поскольку мы стремимся к постоянному усовершенствованию нашей продукции, приобретенное вами изделие может незначительно отличаться от модели, описанной в данном руководстве. В таком случае, вы можете получить
 • Страница 78 из 81
  fatura edilecektir. Bu ürünün teknik ayrıntıları sebebiyle, kurulumunu oto tamircinize yaptırtmanızı öneririz. Parrot, hiçbir şekilde kullanım talimatlarında bulunan yönergelere uygun olmayan bir kurulumdan ve/veya kendi tarafınızdan yapılan uygun olmayan bir kurulumdan kaynaklanan herhangi bir
 • Страница 79 из 81
  Technical support If you have any questions regarding your Parrot product, contact our hotline by phone or using our technical contact form available on our website (support section). Italy : [+39] 02 59 90 15 97 Spain : [+34] 902 404 202 UK : [+44] (0)844 472 2360 Germany : 0900 1727768 USA : [+1]
 • Страница 80 из 81
  Parrot S.A. - 174, quai de Jemmapes - 75010 Paris - France Fax + 33 1 48 03 06 66 / Phone +33 1 48 03 60 60 www.parrot.com
 • Страница 81 из 81