Инструкция для PHILIPS SAECO HD8323, HD8325, HD8327

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

OPERATING INSTRUCTIONS

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

NÁVOD NA POUŽITIE

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE.

PRZECZYTAĆ UWAŻNIE NINIEJSZE INSTRUKCJE OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИНЫ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT ALAPOSAN OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST.

TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

SKÔR, NEŽ ZAČNETE PRÍSTROJ POUŽÍVAŤ, SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE.

ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ МАШИНОЮ, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

PRED UPORABO APARATA POZORNO PREBERITE TA NAVODILA ZA UPORABO.

CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL.

PRIJE NEGO ZAPOČNETE S KORIŠTENJEM APARATA, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE ZA KORIŠTENJE.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С МАШИНАТА.

PRE UPOTREBE APARATA, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA UPUTSTVA ZA UPOTREBU.

Register your product and get support at 

www.philips.com/welcome

English

Polski

Русский

Magyar

Č

eština

Român

ă

Hrvatski

Български

Srpski

Українська

Slovenš

čina

Slovensky

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

NAVODILA ZA UPORABO

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE

UPUTE ZA KORIŠTENJE

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Type HD 8323 / HD 8325 / HD8327

ІНСТ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 109
  www.philips.com/welcome Русский Type HD 8323 / HD 8325 / HD8327 Polski English Register your product and get support at Hrvatski Български READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. PRZECZYTAĆ UWAŻNIE NINIEJSZE INSTRUKCJE OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA. ПЕРЕД
 • Страница 2 из 109
  2 1 3 4 5 6 11 7 8 9 10 14 15 12 16 13 40 cm 16 in 17 18 19 20 20 cm 8 in 20 cm 8 in 20 cm 8 in 20 cm 8 in Fig.-Rys.-Obr.-Мал.-Slika-Sl.-Фиг. (A) •2• Fig.-Rys.-Obr.-Мал.Slika-Sl.-Фиг. (B)
 • Страница 3 из 109
  (1) Fig.-Rys.-Obr.-Мал.-Slika-Sl.-Фиг. (2) Fig.-Rys.-Obr.-Мал.-Slika-Sl.-Фиг. (3) Fig.-Rys.-Obr.-Мал.-Slika-Sl.-Фиг. (4) Fig.-Rys.-Obr.-Мал.-Slika-Sl.-Фиг. (5) Fig.-Rys.-Obr.-Мал.-Slika-Sl.-Фиг. (6) Fig.-Rys.-Obr.-Мал.-Slika-Sl.-Фиг. (7) Fig.-Rys.-Obr.-Мал.-Slika-Sl.-Фиг. (8)
 • Страница 4 из 109
  Fig.-Rys.-Obr.-Мал.-Slika-Sl.-Фиг. (13) Fig.-Rys.-Obr.-Мал.-Slika-Sl.-Фиг. (14) Fig.-Rys.-Obr.-Мал.-Slika-Sl.-Фиг. (15) Fig.-Rys.-Obr.-Мал.-Slika-Sl.-Фиг. (16) Fig.-Rys.-Obr.-Мал.-Slika-Sl.-Фиг. (17) Fig.-Rys.-Obr.-Мал.-Slika-Sl.-Фиг. (18) Fig.-Rys.-Obr.-Мал.-Slika-Sl.-Фиг. (19)
 • Страница 5 из 109
  Fig.-Rys.-Obr.-Мал.-Slika-Sl.-Фиг. (25) Fig.-Rys.-Obr.-Мал.-Slika-Sl.-Фиг. (26) Fig.-Rys.-Obr.-Мал.-Slika-Sl.-Фиг. (27) Fig.-Rys.-Obr.-Мал.-Slika-Sl.-Фиг. (28) Fig.-Rys.-Obr.-Мал.-Slika-Sl.-Фиг. (29) Fig.-Rys.-Obr.-Мал.-Slika-Sl.-Фиг. (30) (31) Fig.-Rys.-Obr.-Мал.-Slika-Sl.-Фиг. (32)
 • Страница 6 из 109
  1 GENERAL INFORMATION 2 The coffee machine is suitable for preparing 1 or 2 cups of espresso coffee and is provided with a swivel steam and hot water wand. The controls on the front side of the machine are labelled with easy-to-read symbols. The machine has been designed for domestic use and is not
 • Страница 7 из 109
  Only connect the coffee machine to a suitable socket. The voltage must correspond to that indicated on the machine’s label. Power Cord Never use the coffee machine if the power cord is defective or damaged. If damaged, the power cord must be replaced by the manufacturer or an authorised service
 • Страница 8 из 109
  4 INSTALLATION For your own and other people safety, follow the "Safety Regulations" indicated in Section 3 carefully. 4.1 Packaging Fill the tank only with fresh, non-sparkling, drinking water. Hot water or any other liquid may damage the tank. Do not operate the machine if water is not present:
 • Страница 9 из 109
  • • • • • • • 5.1 • • • • • • • The machine is now ready; please see related sections for operating details on how to brew coffee and dispense steam. • 5 • COFFEE BREWING Warning! During the coffee brewing it is forbidden to remove the pressurized filter holder by manually turning it clockwise.
 • Страница 10 из 109
  5.2 Using Coffee Pods 6 • As a general rule any type of coffee available on the market can be used. However, coffee is a natural product and its flavour changes according to its origin and blend; it is therefore a good idea to try different types of coffee in order to find the most suited to your
 • Страница 11 из 109
  STEAM / CAPPUCCINO Danger of scalding! Dispensing may be preceded by small jets of hot water. The wand can reach high temperatures: Do not touch it directly with bare hands. 9 CLEANING • • • • • • • Once finished, close the knob (3) by turning it clockwise and remove the cup with frothed milk.
 • Страница 12 из 109
  10 DESCALING Limescale builds up with the use of the appliance; the machine needs descaling every 1-2 months and/or whenever a reduction in water flow is noticed. Use the Saeco descaling solution only. In case of conflict, priority must be given to what is indicated in the operation and maintenance
 • Страница 13 из 109
  The machine does not turn on. The pump is very noisy. Possible Causes Solution The machine is not connected to the Connect the machine to the electrical network. electrical network. No water in the tank. Refill with water (Section 4.4). The "machine ready" light (20) was off Wait until the "machine
 • Страница 14 из 109
  1 IINFORMACJE OGÓLNE Ekspres do kawy jest przeznaczony do przygotowywania 1 lub 2 filiżanek kawy espresso, i jest on wyposażony w nastawną rurkę do wytwarzania pary i gorącej wody. Przyciski umieszczone na przedniej części urządzenia są oznaczone łatwymi do zrozumienia symbolami. Urządzenie zostało
 • Страница 15 из 109
  Zasilanie elektryczne Podłączać urządzenie jedynie do odpowiedniego gniazdka elektrycznego. Napięcie musi odpowiadać napięciu podanemu na tabliczce umieszczonej na urządzeniu. Kabel zasilania Nie używać nigdy ekspresu do kawy, jeśli kabel zasilania jest wadliwy. Gdy kabel zasilający jest
 • Страница 16 из 109
  Legenda dotycząca komponentów urządzenia (Str.2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Panel sterujący Pokrywa pojemnika na wodę Pokrętło gorącej wody/pary Miejsce na akcesoria Pojemnik na wodę Taca do odstawiania filiżanek Zbiornik ściekowy wody + kratka Blok zaparzający kawę Rurka
 • Страница 17 из 109
  • • (Rys.5) - Ustawić pokrętło wyboru funkcji (17) w pozycji „ ". Poczekać, aż z rurki wylotu pary (Pannarello) wypłynie regularny strumień wody. (Rys.5) - Ustawić pokrętło wyboru funkcji (17) w pozycji „ ". Zamknąć pokrętło (3) „gorąca woda/para”, obracając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
 • Страница 18 из 109
  • • • • • (Rys.14) - Obracać uchwyt filtra od lewej do prawej strony, aż do momentu zablokowania. (Rys.15) - Wziąć 1 lub 2 rozgrzane filiżanki i ustawić je pod uchwytem filtra pod ciśnieniem. Sprawdzić, czy są poprawnie umieszczone pod otworami wylotu kawy. (Rys.14) - Obrócić pokrętło wyboru
 • Страница 19 из 109
  GORĄCA WODA • Niebezpieczeństwo poparzenia! Na początku parzenia gorąca woda może przez chwilę pryskać. Rurka wylotu może osiągnąć wysokie temperatury: nie dotykać jej bezpośrednio rękami. • • • • • • • • • • 8 Wcisnąć wyłącznik ON/OFF (11) i ustawić go w pozycji „I". Zaczekać, aż zapali się lampka
 • Страница 20 из 109
  • • • • • (Rys.34) - Należy codziennie opróżniać i myć tacę ociekową. Do czyszczenia urządzenia stosować miękką ściereczkę nawilżoną w wodzie. (Rys.20) - By przeprowadzić czyszczenie uchwytu filtra pod ciśnieniem, wykonać kolejno następujące czynności: - (Rys.9) - wyciągnąć filtr i umyć go
 • Страница 21 из 109
  11 UTYLIZACJA URZĄDZENIA Polski INSTRUKCJE USUWANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU: Ten produkt odpowiada wymogom dyrektywy nr 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. • Symbol umieszczony na sprzęcie lub opakowaniu wskazuje na to, że zużyty sprzęt nie może być traktowany jako ogólny odpad domowy, a że należy
 • Страница 22 из 109
  Usterka Możliwe przyczyny Możliwe rozwiązanie Urządzenie nie włącza się. Urządzenie nie jest podłączone do sieci Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. elektrycznej. Pompa jest bardzo hałaśliwa. Brakuje wody w pojemniku. Uzupełnić wodę. (par. 4.4). Kontrolka (20) „maszyna gotowa” była
 • Страница 23 из 109
  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Кофемашина предназначена для приготовления 1 или 2 чашек кофе эспрессо и оснащена вращающейся трубкой для подачи пара и горячей воды. Кнопки панели управления на передней части устройства обозначены легкочитаемыми символами. Машина была спроектирована для домашнего пользования и не
 • Страница 24 из 109
  не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, умственными или сенсорными возможностями или лицами, не имеющими достаточного опыта и/или квалификации, если они не обучены использовать машину лицом, ответственным за их безопасность, либо не находятся под его
 • Страница 25 из 109
  4.3 Подключение машины 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Электрический ток может представлять опасность! Поэтому всегда строго придерживайтесь правил безопасности. Никогда не используйте поврежденный электрошнур! Поврежденные шнуры и вилки следует немедленно заменить в авторизированных центрах
 • Страница 26 из 109
  • • трубки пара (насадки Pannarello). (Рис.5) - Установите ручку выбора (17) в положение " ". Поверните ручку (3) "горячая вода/пар" по часовой стрелке. Выньте емкость. 5 Внимание! Во время приготовления кофе запрещено снимать герметичный держатель фильтра, проворачивая его по часовой стрелке.
 • Страница 27 из 109
  • • • • • очистите края держателя фильтра от остатков кофе. (Рис.13) - Вставьте снизу держатель фильтра (12) в устройство подачи (8). (Рис.14) - Проверните держатель фильтра слева направо до блокировки. (Рис.15) - Возьмите1 или 2 предварительно разогретые чашки и установите их под герметичным
 • Страница 28 из 109
  ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБОЙ ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ПОЛУЧЕНИЕМ ПАРА ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ТРУБКА ПАРА (НАСАДКА PANNARELLO) НАПРАВЛЕНА НА ПОДДОН ДЛЯ СБОРА ВОДЫ. 7 Для обеспечения наилучшего результата используйте холодное молоко. • ГОРЯЧАЯ ВОДА Рекомендуется подача пара в течение максиму 60
 • Страница 29 из 109
  • • • • • (Рис.31-32-33) - Необходимо еженедельно прочищать трубку пара. Для выполнения этой операции необходимо: - снять внешнюю часть насадки Pannarello (для регулярной чистки); - снять верхнюю часть насадки Pannarello с трубки пара; - вымыть верхнюю часть насадки Pannarello свежей питьевой
 • Страница 30 из 109
  12 (Рис.23) - После окончания отбора воды, для остановки подачи установите ручку выбора (17) в положение " ". (Рис.24) - Поверните кран подачи воды (3) по часовой стрелке. 13 Повторите операции, начиная с пункта (8) 4 раза. 14 (Рис.19) - Снимите держатель фильтра, провернув его справа налево, и
 • Страница 31 из 109
  Неисправность Возможные причины Способ устранения Машина не включается. Машина не подключена к электросети. Подключите машину к электросети. Насос слишком шумный. Отсутствие воды в баке Светодиод (20) "машина готова" был выключен когда ручка выбора (17) Подождать, пока загорится светодиод (20).
 • Страница 32 из 109
  1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A kávéfőző gép 1 vagy 2 csésze eszpresszó kávé főzésére lett tervezve; állítható gőzölő és melegvíz-kieresztő csővel van ellátva. A gép elülső részén található kezelőgombok könnyen értelmezhető szimbólumokkal vannak ellátva. A gép otthoni használatra lett tervezve, nem pedig
 • Страница 33 из 109
  Elektromos áramellátás célra, hanem mossa ki a tartályt, és töltse fel hideg ivóvízzel. A kávéfőző gépet arra alkalmas elektromos hálózathoz csatlakoztassa. A szükséges hálózati feszültség a készüléken feltüntetett címkéről leolvasható. A használat helye és karbantartás Ne használja a kávéfőző
 • Страница 34 из 109
  4 ÜZEMBE HELYEZÉS Saját és mások biztonsága érdekében szigorúan tartsa be a 3. fejezet „Biztonsági előírások” c. utasításait. 4.1 Csomagolás Az eredeti csomagolás úgy lett tervezve és kialakítva, hogy a szállításkor megvédje a gépet. Tanácsos megőrizni a jövőbeli szállításokhoz. a gépet víz nélkül:
 • Страница 35 из 109
  • • • • A gép most készen áll. A kávé- és gőzkieresztés funkció részleteit lásd a megfelelő fejezetek alatt. • • • • • • • • 5 KÁVÉKIERESZTÉS Figyelem! Kávékieresztés közben ne vegye ki sose a nyomás alatti szűrőtartót manuálisan elforgatva az óramutató járásával megegyező irányba. Égési sérülés
 • Страница 36 из 109
  • • • • • • • • • • Ez a mozgás biztosítja a nyomás alatti szűrőtartó tökéletes működését. (Fig.16) - Melegítse elő a nyomás alatti szűrőtartót a választógombot (17) " " helyzetbe állítva; a víz elkezd kifolyni a nyomás alatti szűrőtartóból (ez a művelet csak az első kávéhoz szükséges). (Fig.17) -
 • Страница 37 из 109
  • (Fig.28) - Merítse be a gőzölő csövet a tejbe, és nyissa ki a választógombot (3) az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatva. Lassan forgassa el a tejet tartalmazó edényt alulról felfelé, hogy egyenletessé tegye a felmelegedést. • • A kieresztést max. 60 másodpercig ajánljuk. • • • A
 • Страница 38 из 109
  1 (Fig.13-14) - Alulról helyezze be a szűrőtartót a kieresztő egységbe (8) és forgassa el balról jobbra egészen a rögzüléséig. 2 (Fig.1B) - Vegye ki és ürítse ki a víztartályt. 3 (Fig.2) - Töltse a Saeco vízkőmentesítőszerkoncentrátumo s palack FELÉT a berendezés víztartályába, majd töltse fel a
 • Страница 39 из 109
  Hiba Lehetséges okok Megoldás A gép nem kapcsol be. A gép nincs csatlakoztatva az elektromos Csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathálózathoz. hoz. A pumpa nagyon hangos. Nincs víz a tartályban Töltse fel vízzel (4.4 fejezetet). A "pronto macchina" lámpa (20) ki volt kapcsolva, amikor a
 • Страница 40 из 109
  1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Kávovar je určen pro přípravu jednoho či dvou šálků kávy espresso. Je opatřen otočnou tryskou na výdej páry a horké vody. Ovládací prvky na čelní straně kávovaru jsou označeny symboly podporujícími intuitivní ovládání. Kávovar s elegantním designem byl vyprojektován pro použití
 • Страница 41 из 109
  Přívod elektrického proudu Prostor pro používání a údržbu Zapojte kávovar do vhodné elektrické zásuvky. Napětí musí odpovídat hodnotě uvedené na štítku zařízení. Pro řádný provoz kávovaru doporučujeme řídit se následujícími pokyny: • Vyberte rovnovážnou odkládací plochu; • Pro kávovar vyčleňte
 • Страница 42 из 109
  4 INSTALACE Pro vlastní bezpečnost i bezpečnost dalších osob dodržujte pečlivě “Bezpečnostní předpisy” uvedené v kap. 3. mohly nádržku poškodit. Nezapínejte kávovar, jestliže není naplněný vodou: ujistěte se, že je uvnitř nádržky dostatečné množství vody. • 4.1 Obal Originální obal byl
 • Страница 43 из 109
  • • • • • • • • Kávovar je nyní připraven; pro bližší informace ohledně výdeje kávy a páry odkazujeme na příslušné kapitoly. 5 VÝDEJ KÁVY Upozornění! Je zakázáno odpojovat tlakový držák filtru, otáčejíc ním směrem doprava během přípravy kávy. Nebezpečí popálenin. • • • • Během této operace může
 • Страница 44 из 109
  • • • • • • • (Obr.12) - Zasuňte kapsli do držáku filtru; ujistěte se, že papírový okraj kapsle nepřesahuje držák filtru. (Obr.13) - Zasuňte tlakový držák filtru zespodu do jednotky na přípravu kávy (8). (Obr.14) - Otáčejte držákem filtru zleva doprava, až do jeho zablokování. Odeberte 1
 • Страница 45 из 109
  • Aby mohl kávovar fungovat, je nutno přistoupit k naplnění okruhu, jak je uvedeno v části 4.5. 10 ODVÁPNĚNÍ Vytváření vodního kamene je způsobené používáním kávovaru; odvápnění je nutné provádět po každých 1-2 měsících provozu kávovaru a/nebo při zaznamenání sníženého průtoku vody. Používejte
 • Страница 46 из 109
  11 (Obr.2) - Naplňte znovu nádržku čerstvou vodou. (Obr.21) - Dejte objemnou nádobu pod parní trysku (Pannarello). Otevřete výpustný kohout vody (3) otočením směrem doleva. (Obr.22) - Otočte volič (17) do polohy " " a vypusťte veškerý obsah nádržky pomocí parní trysky/horké vody. 12 (Obr.23) - Po
 • Страница 47 из 109
  Závada Možné příčiny Řešení Kávovar se nezapne. Kávovar není připojený k elektrické síti. Připojte kávovar k elektrické síti. Čerpadlo je příliš hlučné. Nedostatek vody v nádržce. Naplňte nádržku vodou (část 4.4). Kontrolka (20) "pohotovostního stavu" byla při přepínání voliče (17) do polohy
 • Страница 48 из 109
  1 ÚVOD Tento kávovar je určený na prípravu 1 alebo 2 šálok kávy espresso a je vybavený otočnou dýzou na vypúšťanie pary a horúcej vody. Ovládacie prvky v prednej časti prístroja sú označené symbolmi pre jednoduché a intuitívne ovládanie. Stroj bol naprojektovaný na používanie v domácnosti a nie je
 • Страница 49 из 109
  Napájanie prúdom Priestor na prevádzku a údržbu Kávovar pripájajte iba k vhodnej zásuvke. Napätie musí zodpovedať špecifikácii uvedenej na štítku prístroja. Pre zaručenie správneho chodu kávovaru doporučujeme dodržiavať nasledujúce pokyny: • Vybrať dostatočne rovnú plochu; • Zvoliť si dostatočne
 • Страница 50 из 109
  4 INŠTALÁCIA Za účelom zaistenia vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti tretích osôb dodržujte svedomito bezpečnostné normy uvedené v kap. 3. Do nádržky lejte vždy len čerstvú pitnú a neperlivú vodu. Teplá voda ako aj iné tekutiny môžu poškodiť nádržku. Prístroj neuvádzajte do činnosti bez vody:
 • Страница 51 из 109
  • • • • • • Z parnej dýzy/horúcej vody (Pannarella) vypustite celý obsah nádržky na vodu; pre zastavenie vypúšťania prepnite gombík prepínača (17) do polohy " " a zatvorte kohútik (3) tak, že ním budete otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek. (Obr.2) - Naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou.
 • Страница 52 из 109
  5.2 S kávovými kapsulami 6 • V zásade je možné použiť akýkoľvek typ kávy, ktorý je bežne dostupný na trhu. Káva je však prírodným produktom a jej chuť sa môže meniť v závislosti od oblasti pôvodu či zmesi; doporučujeme preto vyskúšať niekoľko druhov a zvoliť si tú, ktorá najlepľšie vyhovuje
 • Страница 53 из 109
  PARA / CAPPUCCINO Nebezpečenstvo obarenia! Na začiatku prípravy môže horúca voda prerušovane striekať. Dýza, cez ktorú vyteká, môže dosahovať vysoké teploty: v žiadnom prípade sa jej nedotýkajte rukami. • • • • • • • • Stlačte vypínač ON/OFF (11) a prepnite ho do polohy "I". Počkajte, kým sa LED
 • Страница 54 из 109
  10 ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA Pri používaní stroja je tvorba vodného kameňa normálna; odstraňovanie vodného kameňa vykonávajte v 1-2-mesačných intervaloch a/alebo keď si všimnete znížený prietok vody. Používajte výhradne prípravok na odstránenie vodného kameňa Saeco. V prípade pochybností či
 • Страница 55 из 109
  Porucha Možné príčiny Nápravy Prístroj sa nezapne. Stroj nie je zapojený do elektrickej siete. Zapojte prístroj do elektrickej siete. Čerpadlo je veľmi hlučné. Chýba voda v nádržke. Doplňte vodou (ods.4.4). LED kontrolka (20) "pohotovostného stavu" zhasla pri prepínaní gombíka prepí- Počkajte, kým
 • Страница 56 из 109
  1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Кавомашина призначена для приготування 1 або 2 філіжанок кави еспресо і обладнана поворотною трубкою для видачі пари та гарячої води. Кнопки панелі управління на передній частині пристрою позначено зрозумілими символами. Машина сконструйована для побутового використання і не
 • Страница 57 из 109
  Підключайте кавомашину лише до відповідної електричної розетки. Напруга має відповідати зазначеній на паспортній табличці апарата. трішніх механізмів машини. Не використовуйте для харчових потреб воду, що залишалася в бачку декілька днів; помийте бачок і наповніть його свіжою питною водою. Шнур
 • Страница 58 из 109
  Перелік компонентів машини (Стор.2) 4.3 Підключення машини 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Електричний струм може бути небезпечним! Тому завжди чітко дотримуйтесь правил безпеки. Ніколи не використовуйте пошкоджений шнур! Пошкоджені шнури та вилки необхідно негайно замінити в авторизованому
 • Страница 59 из 109
  • • Дочекайтесь поки з парової трубки (насадки Pannarello) вийде рівномірний струмінь води. (Мал.5) - Поверніть ручку вибору (17) в положення " ". Проверніть ручку (3) "гаряча вода/пара" за годинниковою стрілкою. Заберіть ємність. 4.6 Операції перед першим використанням або після тривалого
 • Страница 60 из 109
  • • • • • (мал.14) - Проверніть тримач фільтра зліва направо до блокування. (Мал.15) - Візміть 1 чи 2 підігріті філіжанки та розташуйте їх під герметичним тримачем фільтра; переконайтесь, що вони знаходяться безпосередньо під отворами, з яких подається кава. (Мал.14) - Поверніть ручку вибору (17) в
 • Страница 61 из 109
  7 Для отримання найкращого результату використовуйте холодне молоко. • КИП'ЯТОК Рекомендується подача пари протягом максимум 60 секунд. Небезпека опіку! На початку видачі можуть з'являтися невеликі бризки гарячої води. Парова трубка може мати високу температуру: не торкайтеся до неї руками. • • • •
 • Страница 62 из 109
  • • • • • - помити верхню частину Pannarello свіжою питною водою; - протерти парову трубку вологою тканиною і видалити можливі залишки молока; - встановити верхню частину на парову трубку (і переконатися, що вона повністю з'єдналася); поставити зовнішню частину Pannarello на місце. (Мал.34) -
 • Страница 63 из 109
  Цикл зняття накипу завершено. (Мал.2) - Наповніть бачок свіжою питною водою. В разі необхідності заповніть систему, як вказано в розд. 4.5. Розчин для зняття накипу належить утилізувати відповідно до вказівок виробника і (або) норм, діючих у країні використання. 11 УТИЛІЗАЦІЯ • Прилади, що більш не
 • Страница 64 из 109
  Несправність Машина не вмикається. Помпа надто гучна. Можливі причини Спосіб усунення Машина не підключена до електричної Підключіть машину до електричної мережі. мережі. Відсутність води в бачку Долийте води (розд. 4.4). Світлодіод (20) "машина готова" був виключений коли ручку вибору (17)
 • Страница 65 из 109
  • 65 • Українська
 • Страница 66 из 109
  1 SPLOŠNO Kavni aparat je namenjen pripravi 1 ali 2 skodelic ekspres kave in je opremljen s premično cevjo za točenje pare ter vroče vode. Komande na prednjem delu aparata so označene z lahko razumljivimi simboli. Aparat je načrtovan za uporabo v gospodinjstvu in ni namenjen za neprekinjeno
 • Страница 67 из 109
  Napajanje z električno energijo Prostor za uporabo in vzdrževanje Kavni aparat lahko priklopite samo v ustrezno omrežno vtičnico. Napetost mora biti skladna z napetostjo, ki je navedena na tablici aparata. Za pravilno in dobro delovanje kavnega aparata vam svetujemo naslednje: • Izberite dobro
 • Страница 68 из 109
  4 NAMESTITEV Zaradi vaše varnosti in varnosti drugih oseb natančno upoštevajte "Varnostne predpise", podane v 3. poglavju. 4.1 Embalaža Originalna embalaža je načrtovana in izdelana za zaščito aparata pri pošiljanju. Svetujemo vam, da jo shranite za morebitne bodoče prevoze. 4.2 Opozorila za
 • Страница 69 из 109
  • • • • • • Aparat je sedaj pripravljen; za podrobnejši opis delovanja točenja kave in pare glejte ustrezna poglavja. 5 • • • • • • • • • • • TOČENJE KAVE Pozor! Med točenjem kave je nadtlačni nosilec filtra prepovedano odklopiti tako, da bi ga ročno zasukali v desno. Nevarnost za opekline. • 5.1
 • Страница 70 из 109
  5.2 S kavo v kapsulah 6 • Praviloma lahko uporabljate vse vrste kave, ki se dobi v prodaji. Vendar pa je kava naravni proizvod in njene lastnosti se lahko spreminjajo glede na njen izvor in mešanico; zato je priporočljivo, da preizkusite razne vrste kave in tako dobite tisto, ki najbolje ustreza
 • Страница 71 из 109
  PARA/KAPUČINO Nevarno za opekline! Na začetku točenja se lahko pojavijo kratki brizgi vroče vode. Cev za točenje lahko doseže visoko temperaturo: ne dotikajte se je neposredno z rokami. • • • • • • • • Pritisnite ON/OFF stikalo (11) in je postavite v položaj "I". Počakajte, da se led lučka (20)
 • Страница 72 из 109
  10 ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA Nastajanje vodnega kamna se pojavlja ob uporabi aparata; odstranjevanje vodnega kamna je potrebno vsaka 1-2 meseca uporabe aparata in/ali ko opazite zmanjšan pretok vode. Uporabljajte izključno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Saeco. Navedeno v priročniku za
 • Страница 73 из 109
  Okvara Možni vzroki Rešitev Aparat se ne vklopi. Aparat ni priključen v električno omrežje. Aparat priključite v električno omrežje. Črpalka je zelo glasna. Ni vode v rezervoarju Dolijte vodo (odstavek 4.4). Led lučka (20) "Pripravljenost aparata" je bila ugasnjena, ko se je vrtljivi gumb za
 • Страница 74 из 109
  1 INFORMAŢII GENERALE Aparatul de cafea este indicat pentru prepararea a 1 sau 2 cești de cafea espresso și este dotat cu o duză orientabilă pentru prepararea de abur și apă caldă. Comenzile de pe partea din faţă a aparatului sunt marcate cu simboluri ușor de interpretat. Aparatul a fost proiectat
 • Страница 75 из 109
  Conectaţi aparatul de cafea numai la o priză de curent adecvat. Tensiunea trebuie să corespundă aceleia indicate pe eticheta aparatului. Cablul de alimentare Nu folosiţi niciodată aparatul de cafea în cazul în care cablul de alimentare este defect. În cazul în care cablul de alimentare este
 • Страница 76 из 109
  4 INSTALARE Pentru siguranţa proprie și a terţilor, respectaţi cu stricteţe „Normele de siguranţă” prezentate la cap. 3. 4.1 Ambalare Ambalajul original a fost proiectat și realizat pentru a proteja aparatul în timpul transportării. Se recomandă păstrarea acestuia pentru o eventuală transportare
 • Страница 77 из 109
  • • • • • • Aparatul este acum pregătit; pentru detaliile de funcţionare pentru prepararea cafelei și a aburului, consultaţi capitolele corespunzătoare. 5 PREPARAREA CAFELEI Atenţie! În timpul preparării cafelei este interzisă scoaterea suportului de filtru presurizat prin rotirea lui manuală în
 • Страница 78 из 109
  5.2 Cu cafea sub formă de capsule • • • • • • • • • • • • • • • (Fig.9) - Scoateţi, folosind o linguriţă de cafea, filtrul pentru cafea măcinată (14) din suportul de filtru presurizat (12). (Fig.10) - Introduceţi în suportul de filtru presurizat (12) adaptorul pentru capsule (15), cu partea bombată
 • Страница 79 из 109
  ABUR / CAPPUCCINO Pericol de arsuri! La începutul distribuirii cafelei se pot verifica stropi de apă caldă. Duza de distribuire poate atinge temperaturi ridicate: evitaţi să o atingeţi direct cu mâinile. • • • • • • • • Apăsaţi întrerupătorul ON/OFF (11) și aduceţi-l în poziţia „I". Așteptaţi ca
 • Страница 80 из 109
  10 DECALCIFIERE Formarea calcarului se produce pe parcursul utilizării aparatului; decalcifierea este necesară la fiecare 1-2 luni de utilizare a aparatului și/sau atunci când se observă o reducere a debitului de apă. Utilizaţi exclusiv produsul de decalcifiere Saeco. Indicaţiile din manualul de
 • Страница 81 из 109
  Defecţiune Aparatul nu pornește. Pompa face mult zgomot. Cauze posibile Remediu Aparatul nu este conectat la reţeaua elecConectaţi aparatul la reţeaua electrică. trică. Lipsește apa din rezervor Umpleţi din nou cu apă (par.4.4). Ledul (20) „aparat pregătit" era stins atunci când s-a adus manivela
 • Страница 82 из 109
  1 OPĆENITO Aparat za kavu namijenjen je za pripremu 1 ili 2 šalice espresso kave, a opremljena je usmjerljivom cijevi za ispust pare i tople vode. Upravljačke tipke na prednjoj strani aparata označene su simbolima jednostavnim za tumačenje. Aparat je osmišljen za korištenje u domaćinstvu i nije
 • Страница 83 из 109
  Strujno napajanje Prostor za korištenje i održavanje Aparat za kavu spajajte samo na odgovarajuću utičnicu. Napon mora odgovarati onome koji je označen na pločici aparata. Za ispravan i dobar rad aparata za kavu preporučuje se sljedeće: • Odaberite čim ravniju površinu za odlaganje; • Odaberite
 • Страница 84 из 109
  4 INSTALACIJA Zbog vlastite sigurnosti i sigurnosti trećih osoba, strogo se pridržavajte uputa navedenih u pog. 3 "Sigurnosne norme". 4.1 Ambalaža Originalna ambalaža je osmišljena i proizvedena kako bi zaštitila aparat tijekom prijevoza. Preporučuje se sačuvati je za eventualan budući prijevoz.
 • Страница 85 из 109
  • • • • • • 5.1 • • • • • • • • Aparat je sad spreman; detalji o postupcima ispuštanja kave i pare bit će obrađeni u odgovarajućim poglavljima. • 5 • ISPUŠTANJE KAVE Pažnja! Tijekom ispuštanja kave zabranjeno je izvlačiti hermetički zatvoren nosač filtera ručno ga okrećući u smjeru kazaljke na
 • Страница 86 из 109
  5.2 S dozama kave 6 • Općenito govoreći, moguće je koristiti sve vrste kave dostupne u prodaji. U svakom slučaju, kava je prirodni proizvod, a njezin se okus mijenja ovisno o porijeklu i mješavini; preporučuje se, dakle, isprobati različite vrste kako biste pronašli onu koja će najbolje odgovarati
 • Страница 87 из 109
  PARA/CAPPUCCINO Opasnost od opeklina! Na početku ispuštanja moguće je da će doći do kratkotrajnog prskanja tople vode. Cijev za ispust može doseći povišene temperature: izbjegavajte je izravno doticati rukama. • • • • • • • • Pritisnite prekidač ON/OFF (11) i postavite ga u položaj "I". Pričekajte
 • Страница 88 из 109
  10 ČIŠĆENJE KAMENCA Stvaranje kamenca je posljedica korištenja aparata; čišćenje kamenca je potrebno izvršiti nakon svakih 1-2 mjeseca korištenja aparata i/ili kad se primijeti smanjenje količine nosivosti vode. Koristite isključivo Saeco proizvod za čišćenje kamenca. Ono što je navedeno u
 • Страница 89 из 109
  Kvar Mogući uzroci Uklanjanje kvara Aparat se ne uključuje. Aparat nije priključen na električnu mrePriključite aparat na električnu mrežu. žu. Pumpa je vrlo bučna. U spremniku nedostaje vode Nadolijte vode.(odj.4.4.). Lampica (20) "aparat spreman" je bila isključena kad je ručica za odabir (17)
 • Страница 90 из 109
  1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Кафемашината е предназначена за приготвяне на 1 или 2 чаши кафе еспресо. Тя е снабдена с подвижна тръбичка за подаване на пара и гореща вода. Командите, разположени върху фронталната част на уреда са отбелязани със символи, улесняващи правилното им разбиране. Машината е
 • Страница 91 из 109
  УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Никога не мокрете електрическите части: опасност от късо съединение! Парата и горещата вода могат да причинят изгаряния! Никога не насочвайте струята пара или гореща вода към части от тялото; хващайте внимателно накрайника за пара/гореща вода. Опасност от изгаряния!
 • Страница 92 из 109
  ни намеси производителят не носи никаква отговорност за евентуални щети. Мерки за пожарна безопасност При пожар използвайте пожарогасители с въглероден двуокис (CO2). Не използвайте вода или прахови пожарогасители. 4 МОНТАЖ За Вашата собствена безопасност, както и за безопасността на трети лица,
 • Страница 93 из 109
  • • • (Фиг.1A) - Повдигнете и отстранете капака на резервоара за вода (2). (Фиг.1B) - Извадете резервоара за вода (5). (Фиг.2) - Изплакнете го и го напълнете с прясна питейна вода; избягвайте да го препълвате. Наливайте в резервоара само прясна негазирана питейна вода. Горещата вода, както и други
 • Страница 94 из 109
  5. ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ • Внимание! По време на приготвянето на кафе е строго забранено свалянето на херметичната цедка и ръчното й въртене по посока на часовниковата стрелка. Опасност от изгаряния. • • • • • • • По време на тази операция индикаторът (20) — "машината е готова" може да светне и да
 • Страница 95 из 109
  • • • • • • • • (Фиг.17) -Изчакайте да изтекат около 150 мл вода и завъртете превключвателя (17) в положение за да спрете работния цикъл. (Фиг.19) - Свалете херметичната цедка, като я завъртите от дясно на ляво, и излейте останалата вода. (Фиг.12) - Поставете чалдата в цедката; убедете се, че
 • Страница 96 из 109
  7 ГОРЕЩА ВОДА • Опасност от изгаряния! В началото на подаването може да се образуват пръски гореща вода. Тръбичката за подаване на пара/гореща вода може да се нагрее до високи температури: избягвайте пряк допир с ръце. • • • • • • • • 8 Натиснете бутона ON/OFF (11) и го поставете в положение "I".
 • Страница 97 из 109
  ПОЧИСТВАНЕ Операциите по поддръжка и почистване могат да се извършват само когато машината е студена и изключена от електрическата мрежа. • В никакъв случай не потапяйте машината във вода, не мийте съставните й части в съдомиялна. • Не използвайте етилов спирт, разтворители и/или агресивни
 • Страница 98 из 109
  7 8 9 10 11 12 13 14 ята, дадени в Раздел 7 на настоящото ръководство. След това изключете кафемашината с помощта на бутона ON/OFF (11) и я оставете изключена за 3 минути. Повторете операциите, описани в точка 6 до пълното изпразване на резервоара за вода. (Фиг.2) - Измийте резервоара с прясна
 • Страница 99 из 109
  Машината не се включва. Помпата е много шумна. Кафето е твърде студено. Не се образува млечна пяна. Не е възможно приготвянето на капучино. Възможни причини Отстраняване на проблема Машината не е свързана към електрическата мрежа. Липсва вода в резервоара. Индикаторът (20) не свети в момента на
 • Страница 100 из 109
  1 OPŠTI DEO Aparat za kafu je namenjen za pripremu 1 ili 2 šolje espreso kafe i ima usmerivu cev za ispuštanje pare i tople vode. Komande na prednjem delu aparata su obeležene simbolima radi lakšeg tumačenja. Aparat je napravljen za kućnu upotrebu i nije namenjen za stalnu, profesionalnu upotrebu.
 • Страница 101 из 109
  Napajanje strujom Prostor za upotrebu i održavanje Aparat za kafu povezujte samo sa utičnicom sa odgovarajućom strujom. Napon mora odgovarati onom koji je naveden na pločici aparata. Za pravilan i dobar rad aparata za kafu, savetuje se sledeće: • Pronađite ravnu potpornu površinu koja dobro
 • Страница 102 из 109
  4 INSTALACIJA Zbog sopstvene sigurnosti i sigurnosti trećih lica strogo se pridržavajte uputstava datih u poglavlju “Sigurnosni standardi“ koje se nalaze u pogl. 3. tečnosti mogu oštetiti rezervoar. Ne pokrećite aparat bez vode: utvrdite da je ima dovoljno u rezervoaru. • (Sl.3A) - Ubacite
 • Страница 103 из 109
  • • • • (Sl.2) - Napunite rezervoar svežom pijaćom vodom. (Sl.13-14) - Ubacite od dole nosač filtera u blok za ispuštanje (8) i rotirajte ga od leva na desno sve dok se ne zablokira. (Sl.15) - Postavite adekvatnu posudu ispod nosača za filter. (Sl.16) - Rotirajte ručku za izbor (17) u položaj " " i
 • Страница 104 из 109
  • • • • • • • • • počeće da izlazi voda iz nosača filtera pod pritiskom (ova operacija je neophodna samo za prvu kafu). (Sl.17) -Nakon što ispustite 150cc vode, stavite ručku za izbor (17) u položaj " " da biste zaustavili ispuštanje. (Sl.19) - Uklonite nosač filtera pod pritiskom sa aparata tako
 • Страница 105 из 109
  • • Na kraju, zatvorite ručku (3) tako što ćete je rotirati u smeru kazaljki na satu; uzmite šolju sa ulupanim mleko. (Sl.30) - Postavite ručku za izbor (17) u položaj " ". Ako su obe led lampice " " i " "upaljene, aparat ima previsoku temperaturu za ispuštanje kafe. Nastavite sa punjenjem sistema
 • Страница 106 из 109
  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 svaka) vode; nakon toga, isključite aparat pomoću prekidača ON/OFF (11) i postavite ga u položaj "0". Ostavite da sredstvo za uklanjanje kamenca deluje oko 1520 minuta i neka aparat bude isključen. Uključite aparat pritiskom na prekidač ON/OFF (11). (Sl.21) - Preuzmite
 • Страница 107 из 109
  Kvar Aparat se ne uključuje. Pumpa je previše bučna. Mogući uzrok Aparat nije povezan na električnu mrežu. Nedostaje vode u rezervoaru Rešenje Povežite aparat na električnu mrežu. Napunite do vrha vodom. (par.4.4). Led lampa (20) "aparat je spreman" bila je isključena kada je drška za selekciju
 • Страница 108 из 109
  Rev.02 del 15-09-11 Type HD 8323 / HD 8325 / HD8327 The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia jakichkolwiek zmian bez wcześniejszej zapowiedzi. Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения без
 • Страница 109 из 109