Инструкция для PHILIPS GC7015

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Always here to help you

User manual

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

GC7000 Series

4239_000_9296_4_DFU-Booklet_A5_v1.indd   1

8/12/14   2:02 PM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 105
  Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome GC7000 Series User manual 4239_000_9296_4_DFU-Booklet_A5_v1.indd 1 8/12/14 2:02 PM
 • Страница 2 из 105
  4239_000_9296_4_DFU-Booklet_A5_v1.indd 2 8/12/14 2:02 PM
 • Страница 3 из 105
  3 4239_000_9296_4_DFU-Booklet_A5_v1.indd 3 8/12/14 2:02 PM
 • Страница 4 из 105
  1 2 IMPORTANT -- Perform Calc-Clean process regularly for great steam and prolonged life (Fig. 1). -- Recommended water to use: distilled or demineralised water (Fig. 2). Introduction This iron has been approved by The Woolmark Company Pty Ltd for the ironing of wool-only products, provided that
 • Страница 5 из 105
  GC7000 series ENGLISH 6 БЪЛГАРСКИ 11 ČEŠTINA 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 22 EESTI 28 HRVATSKI 33 MAGYAR 38 ҚАЗАҚША 43 LIETUVIŠKAI 48 LATVIEŠU 53 POLSKI 58 ROMÂNĂ 63 РУССКИЙ 68 SLOVENSKY 74 SLOVENŠČINA 79 SRPSKI 84 TÜRKÇE 89 УКРАЇНСЬКА 94 4239_000_9296_4_DFU-Booklet_A5_v1.indd 5 8/12/14 2:02 PM
 • Страница 6 из 105
  6 ENGLISH General description (Fig. 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Carry lock (specific types only) Water tank filling funnel Water tank Iron platform Supply hose Mains cord with plug Calc-Clean button with Calc-Clean light On/off button with power-on light ECO button with light Soleplate Steam
 • Страница 7 из 105
  ENGLISH 7 Sound and light Calc-Clean reminder -- After 1 to 3 months of use, the light of the Calc-Clean button starts flashing and the appliance starts beeping to indicate that you have to perform the Calc-Clean process (Fig. 6). -- You can continue steam ironing for 1 hour while the Calc-Clean
 • Страница 8 из 105
  ENGLISH 8 1 You can deactivate the ECO mode by pressing the ECO button. The green light goes off (Fig. 16). For the shortest ironing time, we advise you to switch off the ECO mode. Safety auto-off (specific types only) The safety auto-off function automatically switches off the appliance if it has
 • Страница 9 из 105
  ENGLISH Problem 9 Possible cause Solution The Calc-Clean process has not been completed. You have to perform the Calc-Clean process again (see chapter ‘IMPORTANT - Cleaning and maintenance’). Dirty water and Impurities or chemicals impurities come present in the water have out of the soleplate.
 • Страница 10 из 105
  10 ENGLISH Problem Steam does not come out immediately when I press the steam trigger. Possible cause Solution You use the ECO mode. For more steam, switch off the ECO mode by pressing the ECO button. The green ECO light goes off. Water is converted into steam in the soleplate. When you press the
 • Страница 11 из 105
  БЪЛГАРСКИ 11 Общо описание (фиг. 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Заключване при носене (само за определени модели) Фуния за пълнене на резервоара за вода Воден резервоар Поставка за ютията Захранващ маркуч Захранващ кабел с щепсел Бутон Calc-Clean за почистване на накип със светлинен индикатор
 • Страница 12 из 105
  12 БЪЛГАРСКИ ВАЖНО – Почистване и поддръжка Интелигентна система Calc-Clean за почистване на накип Вашият уред е проектиран с интелигентна система Calc-Clean за почистване на накип, за да се гарантира, че премахването и почистването на накип се извършват редовно. Това спомага за поддържане на
 • Страница 13 из 105
  БЪЛГАРСКИ 13 7 Когато процесът Calc-Clean за почистване на накип завърши, ютията престава да издава звукови сигнали (фиг. 13). 8 Почистете ютията с парче плат и я поставете обратно върху основата на уреда (фиг. 14). 9 Тъй като интелигентният контейнер Calc-Clean се нагрява по време на процеса
 • Страница 14 из 105
  14 БЪЛГАРСКИ Проблем Възможна причина Решение Ютията не подава пара. Във водния резервоар няма достатъчно вода. Напълнете резервоара за вода над означението MIN. Натиснете и задръжте спусъка за пара, докато не започне да излиза пара. Може да отнеме до 30 секунди, преди да започне да излиза пара. Не
 • Страница 15 из 105
  БЪЛГАРСКИ 15 Проблем Възможна причина Решение Процесът Calc-Clean за почистване на накип не е завършен. Може да изпълните процеса Calc-Clean за почистване на накип отново (вижте раздела “ВАЖНО – Почистване и поддръжка”). От гладещата плоча излизат нечистотии и мръсна вода. Във вентилационните
 • Страница 16 из 105
  16 БЪЛГАРСКИ Проблем Възможна причина Решение Излиза силна струя пара, когато освободя спусъка за пара след поставяне на ютията на поставката за ютия. Когато ютията е наклонена нагоре, останалата вода се събира и се превръща в силна струя пара. Това е нормално. Освободете спусъка за пара 2 до 3
 • Страница 17 из 105
  ČEŠTINA 17 Všeobecný popis (Obr. 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zámek pro přenášení žehličky (pouze některé typy) Plnicí nálevka nádržky na vodu Nádržka na vodu Žehlicí plocha Přívodní hadice Napájecí kabel se zástrčkou Tlačítko Calc-Clean s kontrolkou Calc-Clean Vypínač s kontrolkou zapnutí
 • Страница 18 из 105
  18 ČEŠTINA Zvukové a světelné připomenutí procesu Calc-Clean -- Po 1 až 3 měsících používání začne blikat kontrolka tlačítka Calc-Clean a přístroj začne pípat, aby vás upozornil, že máte provést proces Calc-Clean (Obr. 6). -- V žehlení s napařováním můžete při blikání kontrolky funkce Calc-Clean a
 • Страница 19 из 105
  ČEŠTINA 19 Úspora energie režim ECO V rámci úspory energie se při zapnutí přístroje automaticky aktivuje režim ECO. Rozsvítí se zelená kontrolka. Díky režimu ECO (snížené množství páry) můžete ušetřit energii, aniž byste ovlivnili výsledek žehlení. 1 Stisknutím tlačítka ECO režim ECO deaktivujete.
 • Страница 20 из 105
  20 ČEŠTINA Problém Možná příčina Řešení Ze dna žehličky odkapává voda. Po procesu Calc-Clean může Otřete žehlicí plochu dosucha kouskem látky. z žehlicí plochy kapat horká Pokud kontrolka tlačítka Calc-Clean stále bliká voda. a přístroj stále pípá, proveďte proces Calc-Clean (viz kapitola „DŮLEŽITÉ
 • Страница 21 из 105
  ČEŠTINA 21 Problém Možná příčina Řešení Proud páry je slabý. Nedrželi jste spoušť páry stisknutou dostatečně dlouho. Během pohybu žehličky po látce držte spoušť páry trvale stisknutou. Máte zapnutý režim ECO. Chcete-li větší množství páry, stisknutím tlačítka ECO režim ECO vypněte. Zelená kontrolka
 • Страница 22 из 105
  22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γενική περιγραφή (Εικ. 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Κλείδωμα μεταφοράς (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους) Άνοιγμα πλήρωσης της δεξαμενής νερού Δοχείο νερού Βάση σίδερου Σωλήνας τροφοδοσίας Καλώδιο με φις Κουμπί Calc-Clean με λυχνία Calc-Clean Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης με
 • Страница 23 из 105
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Καθαρισμός και συντήρηση Έξυπνο σύστημα καθαρισμού αλάτων Calc-Clean Η συσκευή έχει σχεδιαστεί με ένα έξυπνο σύστημα καθαρισμού αλάτων (Smart Calc-Clean), ώστε η αφαίρεση και ο καθαρισμός των αλάτων να διεξάγονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Έτσι διατηρείται η ισχυρή
 • Страница 24 из 105
  24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8 Σκουπίστε το σίδερο με ένα κομμάτι ύφασμα και τοποθετήστε το ξανά στο σταθμό βάσης (Εικ. 14). 9 Επειδή το δοχείο Smart Calc-Clean θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού αλάτων, περιμένετε περίπου 5 λεπτά προτού το αγγίξετε. 10 Μεταφέρετε το δοχείο Smart Calc-Clean στο
 • Страница 25 из 105
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ 25 Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση Η λυχνία του κουμπιού Calc-Clean αναβοσβήνει και από τη συσκευή ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος κάθε φορά που πιέζω τη σκανδάλη ατμού. Δεν βγαίνει ατμός από την πλάκα. Δεν έχει πραγματοποιηθεί ή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καθαρισμού αλάτων.
 • Страница 26 из 105
  26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πρόβλημα Πιθανή αιτία Η διαδικασία καθαρισμού αλάτων δεν ξεκινά. Βλ. κεφάλαιο “ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Δεν έχετε πατήσει το Καθαρισμός και συντήρηση”. κουμπί Calc-Clean για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί από τη συσκευή ο χαρακτηριστικός ήχος. Το σίδερο αφήνει γυαλάδα ή σημάδι πάνω στο ρούχο. Η
 • Страница 27 из 105
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 Πρόβλημα Όταν πιέζω τη σκανδάλη ατμού, δεν βγαίνει αμέσως ατμός. Πιθανή αιτία Λύση Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ECO. Για περισσότερο ατμό, απενεργοποιήστε τη λειτουργία ECO πατώντας το κουμπί ECO. Η πράσινη λυχνία ECO σβήνει. Κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη ατμού Το νερό μετατρέπεται σε
 • Страница 28 из 105
  28 EESTI Üldine kirjeldus (Jn 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kandmislukk (ainult teatud mudelitel) Veepaagi veetäiteava Veenõu Triikraua alus Voolik Pistikuga toitekaabel Katlakivi eemaldamise nupp koos katlakivi eemaldamise märgutulega Sisse-väljalülitamise nupp koos sisselülitatud toite
 • Страница 29 из 105
  EESTI 29 Katlakivi eemaldamise meeldetuletus märgutule ja helisignaaliga -- Pärast 1 kuni 3 kuud kasutamist hakkab katlakivi eemaldamise nupu märgutuli vilkuma ja seade hakkab piiksuma, et tuletada meelde, et peate teostama katlakivi eemaldamise toimingu (Jn 6). -- Kui katlakivi eemaldamise
 • Страница 30 из 105
  30 EESTI Energiasääst Säästurežiim ECO (öko) Et aidata teil säästa energiat, aktiveerub ECO-režiim seadme sisselülitamisel automaatselt. Põleb roheline märgutuli. Kui kasutate säästurežiimi ECO (vähendatud auru kogus), säästate energiat, tegemata järeleandmisi triikimise kvaliteedis. 1 ECO-režiimi
 • Страница 31 из 105
  EESTI 31 Probleem Võimalik põhjus Lahendus Tallast tilgub vett. Pärast katlakivi eemaldamise toimingut võib jääkvesi tallast välja tilkuda. Kuivatage tald lapiga. Kui katlakivi eemaldamise nupu märgutuli jätkab vilkumist ja seade piiksumist, sooritage katlakivi eemaldamise toiming (vt ptk „TÄHTIS!
 • Страница 32 из 105
  32 EESTI Probleem Võimalik põhjus Lahendus Aur on nõrk. Te ei vajuta aurunuppu pidevalt. Hoidke aurunuppu all, kui te riiet triigite. Te kasutate ECO-režiimi. Suurema auruvoo saamiseks lülitage ECO-režiim ECO-nupule vajutades välja. Roheline ECO-märgutuli kustub. Vesi muudetakse tallas auruks.
 • Страница 33 из 105
  HRVATSKI 33 Opći opis (Sl. 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Mehanizam za fiksiranje prilikom nošenja (samo određeni modeli) Lijevak za punjenje spremnika za vodu Spremnik za vodu Postolje za glačalo Crijevo za dovod pare Kabel za napajanje s utikačem Gumb Calc-Clean s indikatorom Calc-Clean Gumb za
 • Страница 34 из 105
  34 HRVATSKI Zvučni i svjetlosni podsjetnik za Calc-Clean -- Nakon 1 do 3 mjeseca uporabe indikator gumba Calc-Clean počet će bljeskati, a aparat će se početi oglašavati zvučnim signalom kako bi vas upozorio da morate izvršiti postupak Calc-Clean (Sl. 6). -- Možete nastaviti glačanje s parom 1 sat
 • Страница 35 из 105
  HRVATSKI 35 Ušteda energije Način rada ECO (Ekološki) Kako biste lakše uštedjeli energiju, načina rada ECO automatski se aktivira kada uključite aparat. Zeleno svjetlo je uključeno. Koristeći način rada ECO (smanjena količina pare), možete uštedjeti energiju bez kompromisa po pitanju rezultata
 • Страница 36 из 105
  36 HRVATSKI Problem Mogući uzrok Rješenje Aparat proizvodi glasan zvuk pumpanja. Spremnik za vodu je prazan. Napunite spremnik vodom i pritišćite gumb za paru dok zvuk pumpanja ne postane blaži i dok para ne počne izlaziti iz površine za glačanje. Iz površine za glačanje kapa voda. Nakon postupka
 • Страница 37 из 105
  HRVATSKI 37 Problem Mogući uzrok Rješenje Snažan mlaz pare ispušta se kada otpustim gumb za paru nakon postavljanja glačala na postolje. Kada je glačalo nagnuto prema gore, preostala voda skuplja se i pretvara ga u jak mlaz pare. To je normalno. Otpustite gumb za paru 2 do 3 sekunde prije nego što
 • Страница 38 из 105
  38 MAGYAR Általános leírás (ábra 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Vasalózár (csak bizonyos típusoknál) Víztartály töltő tölcsér Víztartály Vasalótartó Ellátó tömlő Hálózati kábel csatlakozódugóval Vízkőmentesítés gomb vízkőmentesítés jelzőfénnyel Be-/kikapcsológomb jelzőfénnyel ECO gomb
 • Страница 39 из 105
  MAGYAR 39 Hang- és fényjelzést adó vízkőmentesítés emlékeztető -- 1-3 hónapnyi használat után a vízkőmentesítés jelzőfény villogni kezd, és a készülék sípoló hangot ad, mellyel a vízkőmentesítés elvégzésére emlékeztet (ábra 6). -- Még egy órán át folytathatja a gőzölést a vízkőmentesítés jelzőfény
 • Страница 40 из 105
  40 MAGYAR Energiatakarékosság ECO (ÖKO) üzemmód Energiatakarékossági okokból a készülék bekapcsolásakor az ECO üzemmód automatikusan működésbe lép. Ekkor a zöld jelzőfény világít. Az ECO üzemmód (csökkentett gőzmennyiség) használatával a vasalási eredmény romlása nélkül takaríthat meg energiát. 1
 • Страница 41 из 105
  MAGYAR 41 Probléma Lehetséges ok Megoldás A készülékből Üres a víztartály. hangos szivattyúzó hang hallatszik. Töltse fel vízzel a víztartályt, és tartsa lenyomva a gőzvezérlő gombot, amíg a szivattyúzó hang el nem halkul és gőz nem áramlik ki a vasalótalpból. A vasalótalpból vízcseppek jönnek ki.
 • Страница 42 из 105
  42 MAGYAR Probléma Lehetséges ok A gőzvezérlő A vasalótalpban gőz gomb felengedése keletkezik. A gőzvezérlő után is távozik gőz. gomb felengedése után a maradék víz gőzzé alakul. Ez normális jelenség. Megoldás Engedje fel a gőzvezérlő gombot 2-3 másodpercig, mielőtt visszahelyezi a vasalót
 • Страница 43 из 105
  ҚАЗАҚША 43 Жалпы сипаттама (Cурет 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Тасымалдау бекітпесі (тек белгілі бір түрлерде) Су ыдысын толтыру шұңғымасы Су ыдысы Үтіктің түпқоймасы Бу беру шлангісі Штепсельдік ұшы бар қуат сымы Қақ тазалау шамы бар қақ тазалау түймесі Тоққа қосылғандығын білдіретін жарығы
 • Страница 44 из 105
  44 ҚАЗАҚША МАҢЫЗДЫ - тазалау және техникалық қызмет көрсету Зерделі Calc-clean жүйесі Құрылғыда жиі қақты кетіріп, тазалауды қамтамасыз ететін зерделі қақ тазалау жүйесі бар. Бұл буды қаттырақ шығаруға және уақыт өте келе үтік табанынан кір мен дақтардың ақпауына көмектеседі. Тазалау процесінің
 • Страница 45 из 105
  ҚАЗАҚША 45 10 Зерделі қақ тазалау ыдысын шұңғылшаға апарып, төгіңіз де, кейін тағы пайдалану үшін сақтап қойыңыз (Cурет 15). 11 Қажет болса, 1 - 10 қадамдарын қайталауға болады. Қақ тазалау процесін бастамай тұрып қақ тазалау ыдысын босатыңыз. Ескертпе. Қақ тазалау процесінің барысында үтік ішінде
 • Страница 46 из 105
  46 ҚАЗАҚША Проблема Ықтимал себебі Шешімі Құрылғы өшті. Қорғайтын автоматты өшіру функциясы іске қосылған. Бу генераторы 5 минуттан көбірек пайдаланылмаса, бұл автоматты түрде орын алады. Қосу/өшіру қосқышын «off» (өшірулі) күйіне, содан кейін «on» (қосулы) күйіне орнатыңыз Құрал қатты сору Су
 • Страница 47 из 105
  ҚАЗАҚША 47 Проблема Ықтимал себебі Шешімі Үтіктеу тақтасының қаптамасы ылғалды болады немесе табаннан су тамшылары шығады. Ұзақ үтіктеу сеансынан кейін бу үтіктеу тақтасының жапқышында суға айналған. Пенопласт тозған болса, үтік үстелінің қабын ауыстырыңыз. Үтік үстелінің сулануын болдырмау үшін,
 • Страница 48 из 105
  48 LIETUVIŠKAI Bendrasis aprašymas (Pav. 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nešiojimo užraktas (tik tam tikruose modeliuose) Piltuvėlis vandens bakeliui pildyti Vandens bakelis Lygintuvo pagrindas Tiekimo žarnelė Maitinimo laidas su kištuku Kalkių šalinimo mygtukas ir kalkių šalinimo lemputė Įjungimo
 • Страница 49 из 105
  LIETUVIŠKAI 49 Kalkių šalinimo priminimas garsu ir šviesa -- Panaudojus 1–3 mėnesius, pradeda mirksėti kalkių šalinimo mygtuko indikatorius ir prietaisas ima pypsėti – taip pranešama, kad turi būti atlikta kalkių šalinimo procedūra (Pav. 6). -- Mirksint kalkių šalinimo indikatoriui ir prietaisui
 • Страница 50 из 105
  50 LIETUVIŠKAI Energijos taupymas ECO (EKONOMINIS) režimas Siekiant taupyti energiją, įjungus prietaisą automatiškai įjungiamas ECO režimas. Dega žalia lemputė. Naudodami ECO režimą (sumažintas garų kiekis), sutaupysite energijos ir puikiai išlyginsite drabužius. 1 Jei norite išjungti ECO režimą,
 • Страница 51 из 105
  LIETUVIŠKAI 51 Problema Galima priežastis Sprendimas Iš lygintuvo pado laša vanduo. Pasibaigus kalkių šalinimo procedūrai iš lygintuvo pado gali lašėti likęs vanduo. Nuvalykite lygintuvo padą sausa audeklo skiaute. Jei kalkių šalinimo mygtuko indikatorius dar mirksi, o prietaisas pypsi, atlikite
 • Страница 52 из 105
  52 LIETUVIŠKAI Problema Galima priežastis Sprendimas Garų srautas yra silpnas. Jūs nuolat nespaudžiate garų jungiklio. Braukdami lygintuvu per audinį laikykite nuspaustą garų jungiklį. Jūs naudojate ECO režimą. Jei norite daugiau garų, paspauskite ECO mygtuką ir išjunkite ECO režimą. Žalia ECO
 • Страница 53 из 105
  LATVIEŠU 53 Vispārīgs apraksts (Zīm. 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pārnēsāšanas aizslēgs (tikai atsevišķiem modeļiem) Ūdens tvertnes piepildīšanas piltuve Ūdens tvertne Gludekļa platforma Tvaika padeves vads Elektrības vads ar kontaktdakšu Calc-Clean poga ar Calc-Clean lampiņu
 • Страница 54 из 105
  54 LATVIEŠU Skaņas un gaismas Calc-Clean atgādinājums -- Pēc 1 līdz 3 mēnešus ilgas lietošanas Calc-Clean pogas lampiņa sāk mirgot un ierīce sāk pīkstēt, lai norādītu, ka jāveic Calc-Clean process (Zīm. 6). -- Varat turpināt gludināšanu ar tvaiku 1 stundu, kopš sākusi mirgot Calc-Clean lampiņa un
 • Страница 55 из 105
  LATVIEŠU 55 Enerģijas taupīšana ECO (Ekoloģisks) režīms Lai ietaupītu enerģiju, ECO režīms tiek automātiski aktivizēts, kad ierīce tiek ieslēgta. Iedegas zaļā lampiņa. Izmantojot ECO režīmu (samazināts tvaika apjoms), varat ietaupīt enerģiju, saglabājot optimālu gludināšanas rezultātu. 1 Varat
 • Страница 56 из 105
  56 LATVIEŠU Problēma Iespējamais iemesls Risinājums No gludināšanas virsmas pil ūdens. Pēc Calc-Clean procesa atlikušais ūdens var pilēt no gludināšanas virsmas. Noslaukiet gludināšanas virsmu sausu ar drānas gabalu. Ja Calc-Clean pogas lampiņa joprojām mirgo un ierīce joprojām pīkst, izpildiet
 • Страница 57 из 105
  LATVIEŠU 57 Problēma Iespējamais iemesls Risinājums Tvaika padeve ir vāja. Jūs neturat tvaika slēdzi nospiestu. Turiet tvaika slēdzi nepārtraukti nospiestu, kad pārvietojat gludekli pāri audumam. Jūs izmantojat ECO režīmu. Lai iegūtu vairāk tvaika, izslēdziet ECO režīmu, nospiežot ECO pogu. Zaļā
 • Страница 58 из 105
  58 POLSKI Opis ogólny (rys. 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Przycisk blokujący na czas przenoszenia (tylko wybrane modele) Lejek wlewowy wody w zbiorniku wody Zbiornik wody Podstawa żelazka Wąż dopływowy Przewód sieciowy z wtyczką Przycisk funkcji Calc-Clean z wskaźnikiem Calc-Clean Wyłącznik ze
 • Страница 59 из 105
  POLSKI 59 Przypomnienie o funkcji Calc-Clean za pomocą światła i dźwięku -- Po 1–3 miesiącach użytkowania wskaźnik na przycisku funkcji Calc-Clean zaczyna migać, a urządzenie emituje sygnał dźwiękowy w celu wskazania, że należy użyć funkcji Calc-Clean (rys. 6). -- Gdy wskaźnik funkcji Calc-Clean
 • Страница 60 из 105
  60 POLSKI Oszczędność energii Tryb ECO Aby pomóc w oszczędzaniu energii, po włączeniu urządzenia automatycznie aktywowany jest tryb ECO. Zaczyna świecić zielony wskaźnik. Korzystając z trybu ECO (mniejsza ilość pary), można oszczędzać energię i nadal osiągać doskonałe rezultaty pasowania. 1 Tryb
 • Страница 61 из 105
  POLSKI 61 Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie Urządzenie wyłączyło się. Została uaktywniona funkcja automatycznego wyłączania. Dzieje się to samoczynnie, jeśli generator pary nie jest używany przez ponad 5 minut. Ustaw wyłącznik w pozycji wyłączonej, a następnie w pozycji włączonej. Z
 • Страница 62 из 105
  62 POLSKI Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie Prawdopodobnie deska do prasowania nie radzi sobie z ilością pary wytwarzanej przez generator. Aby zapobiec skraplaniu pary na desce do prasowania, podłóż pod pokrowiec dodatkową warstwę filcu. Para jest emitowana po zwolnieniu przycisku
 • Страница 63 из 105
  ROMÂNĂ 63 Descriere generală (fig. 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Blocare la transport (doar la anumite modele) Pâlnie de umplere a rezervorului de apă Rezervor de apă Suport pentru fier de călcat Furtun de alimentare Cablu de alimentare cu ştecher Buton de detartrare cu LED de detartrare Buton
 • Страница 64 из 105
  64 ROMÂNĂ Memento pentru detartrare cu LED şi avertizare sonoră -- După o lună până la 3 luni de utilizare, LED-ul butonului de detartrare începe să lumineze intermitent, iar aparatul începe să emită sunete pentru a indica faptul că trebuie să efectuaţi procesul de detartrare (fig. 6). -- Puteţi
 • Страница 65 из 105
  ROMÂNĂ 65 Economie de energie Modul ECO (Economic) Pentru a vă ajuta să economisiţi energie, modul ECO este activat automat atunci când porniţi aparatul. Ledul verde rămâne aprins. Utilizând modul ECO (cantitate redusă de abur), puteţi economisi energie fără a compromite rezultatele de călcare. 1
 • Страница 66 из 105
  66 ROMÂNĂ Problemă Cauză posibilă Soluţie Aparatul produce Rezervorul de apă este gol. un sunet puternic specific pompării. Umpleţi rezervorul cu apă şi apăsaţi declanşatorul de aburi până când sunetul specific pompării devine mai estompat şi aburul iese din talpa fierului. Din talpa fierului se
 • Страница 67 из 105
  ROMÂNĂ 67 Problemă Cauză posibilă Soluţie Aburul continuă să iasă după ce eliberez declanşatorul de abur. Abur este generat în talpă. Când eliberaţi declanşatorul de abur, apa rămasă se transformă în abur. Acest lucru este normal. Eliberaţi declanşatorul de abur cu 2 sau de 3 secunde înainte de a
 • Страница 68 из 105
  68 РУССКИЙ Общее описание (Рис. 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Блокировка (только для некоторых моделей) Заливное отверстие резервуара для воды Резервуар для воды Подставка утюга Шланг подачи пара Сетевой шнур с вилкой Кнопка Calc-Clean с индикатором Calc-Clean Кнопка включения/выключения с
 • Страница 69 из 105
  РУССКИЙ 69 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Очистка и уход Интеллектуальная система очистки от накипи Для обеспечения регулярной очистки от накипи в приборе используется интеллектуальная система очистки Smart Calc-Clean. Она способствует поддержанию оптимальной подачи пара, а также предотвращению появления пятен
 • Страница 70 из 105
  70 РУССКИЙ 9 Поскольку контейнер Smart Calc-Clean нагревается во время процесса очистки от накипи, подождите около 5 минут, прежде чем взять его в руки. 10 Поднесите контейнер Smart Calc-Clean к раковине и слейте воду, а затем поместите его на хранение до следующего использования (Рис. 15). 11 При
 • Страница 71 из 105
  РУССКИЙ 71 Проблема Возможная причина Способы решения При каждом нажатии кнопки подачи пара начинает мигать индикатор кнопки CalcClean, звучит сигнал. Из подошвы не поступает пар. Процесс очистки от накипи не был проведен или был проведен не до конца. Чтобы снова активировать подачу пара, выполните
 • Страница 72 из 105
  72 РУССКИЙ Проблема Возможная причина Способы решения Процесс очистки от накипи не запускается. Вы не удерживали кнопку Calc-Clean в течение 2 секунд (пока на приборе не начнет звучать сигнал). См. главу “ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Очистка и уход”. После использования утюга на ткани остается блеск или след
 • Страница 73 из 105
  РУССКИЙ 73 Проблема Возможная причина Слабая подача пара. Требуется непрерывное Проводя утюгом по ткани, постоянно нажатие кнопки подачи пара. удерживайте кнопку подачи пара нажатой. При нажатии кнопки подачи пара не происходит немедленной подачи пара. Способы решения Вы используете режим ECO. Для
 • Страница 74 из 105
  74 SLOVENSKY Opis zariadenia (Obr. 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zámok na prenášanie (len určité modely) Lievik na plnenie zásobníka na vodu Zásobník na vodu Podstavec žehličky Prívodná hadica Sieťový kábel so zástrčkou Tlačidlo funkcie Calc-Clean na odstraňovanie vodného kameňa s kontrolným
 • Страница 75 из 105
  SLOVENSKY 75 DÔLEŽITÉ – Čistenie a údržba Inteligentný systém odstránenia vodného kameňa Vaše zariadenie je vybavené inteligentným systémom na odstránenie vodného kameňa, ktorý má za úlohu pravidelné odstraňovanie vodného kameňa a čistenie. To pomáha udržiavať silný výkon pary a zabraňuje
 • Страница 76 из 105
  76 SLOVENSKY 9 Vzhľadom na to, že nádoba pre inteligentný systém odstránenia vodného kameňa sa počas procesu odstraňovania vodného kameňa zohreje, pred dotknutím sa jej počkajte približne 5 minút. 10 Odneste nádobu pre inteligentný systém odstránenia vodného kameňa k umývadlu, vyprázdnite ju a
 • Страница 77 из 105
  SLOVENSKY 77 Problém Možná príčina Riešenie Kontrolné svetlo tlačidla funkcie Calc-Clean na odstraňovanie vodného kameňa bliká a zariadenie zapípa vždy, keď stlačím aktivátor pary. Zo žehliacej plochy však nevychádza para. Neurobili ste alebo ste ešte nedokončili proces odstránenia vodného kameňa.
 • Страница 78 из 105
  78 SLOVENSKY Problém Možná príčina Riešenie Žehlička zanecháva na odeve lesklé plochy alebo iné stopy. Povrch, ktorý ste žehlili, nebol rovný, pretože ste napríklad žehlili švy alebo záhyby odevu. Žehličku Perfect Care možno bezpečne používať na žehlenie všetkých druhov oblečenia. Lesklé plochy a
 • Страница 79 из 105
  SLOVENŠČINA 79 Splošni opis (Sl. 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zaklep za prenašanje (samo pri določenih modelih) Lijak za polnjenje zbiralnika za vodo Zbiralnik za vodo Podstavna plošča za likalnik Dovodna cev Napajalni kabel z vtičem Gumb za odstranjevanje vodnega kamna z indikatorjem za
 • Страница 80 из 105
  80 SLOVENŠČINA Zvočni in svetlobni opomnik za odstranjevanje vodnega kamna -- Indikator gumba za odstranjevanje vodnega kamna začne utripati po 1 do 3 mesecih uporabe, aparat pa začne piskati, kar pomeni, da morate odstraniti vodni kamen (Sl. 6). -- Ko začne utripati indikator za odstranjevanje
 • Страница 81 из 105
  SLOVENŠČINA 81 Varčevanje z energijo Način ECO Ko vklopite aparat, se samodejno vklopi tudi način ECO, ki omogoča manjšo porabo energije. Zeleni indikator sveti. Z načinom ECO (manjši izpust pare) lahko varčujete z energijo ob enako učinkovitem likanju. 1 Način ECO lahko izklopite tako, da
 • Страница 82 из 105
  82 SLOVENŠČINA Težava Možni vzrok Rešitev Iz likalne plošče uhajajo vodne kapljice. Po odstranjevanju vodnega kamna lahko preostala voda kaplja iz likalne plošče. Likalno ploščo obrišite s krpo. Če indikator gumba za odstranjevanje vodnega kamna še vedno utripa in aparat še vedno piska, odstranite
 • Страница 83 из 105
  SLOVENŠČINA 83 Težava Možni vzrok Rešitev Para je šibka. Ne držite sprožilnika pare. Ko likalnik pomikate čez tkanino, sprožilnik pare imejte pritisnjen. Uporabljate način ECO. Za močnejšo paro sprostite gumb ECO, da izklopite način ECO. Zeleni indikator ECO ugasne. Voda se v paro spremeni v
 • Страница 84 из 105
  84 SRPSKI Opšti opis (Sl. 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Brava za nošenje (samo određeni modeli) Levak za punjenje rezervoara za vodu Rezervoar za vodu Postolje za peglu Crevo za dovod Kabl za napajanje sa utikačem Dugme za čišćenje kamenca sa indikatorom Dugme za uključivanje/isključivanje sa
 • Страница 85 из 105
  SRPSKI 85 Zvučni i svetlosni podsetnik za čišćenje kamenca -- Indikator na dugmetu Calc-Clean počeće da svetli nakon 1 do 3 meseca upotrebe i aparat će početi da se oglašava zvučnim signalom, što ukazuje na to da je potrebno da obavite proces čišćenja kamenca (Sl. 6). -- Možete da nastavite da
 • Страница 86 из 105
  86 SRPSKI Ušteda energije Režim ECO Kako bi vam pomogao da uštedite energiju, režim ECO se automatski aktivira kada uključite aparat. Zeleni indikator svetli. Korišćenjem režima ECO (smanjena količina pare) možete da uštedite energiju bez kompromisa po pitanju rezultata peglanja. 1 Možete da
 • Страница 87 из 105
  SRPSKI 87 Problem Mogući uzrok Rešenje Aparat proizvodi glasan zvuk nalik pumpanju. Rezervoar za vodu je prazan. Napunite rezervoar vodom i pritiskajte dugme za paru dok zvuk nalik pumpanju ne postane blaži i para ne počne da izlazi iz grejne ploče. Iz grejne ploče pojavljuju se kapi vode.
 • Страница 88 из 105
  88 SRPSKI Problem Mogući uzrok Rešenje Para nastavlja da izlazi nakon što otpustim dugme za paru. Para se generiše u grejnoj ploči. Kada otpustite dugme za paru, preostala voda se pretvara u paru. Ovo je normalno. Otpustite dugme za paru 2 do 3 sekunde pre nego što peglu vratite na postolje ili na
 • Страница 89 из 105
  TÜRKÇE 89 Genel açıklamalar (Şek. 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Taşıma kilidi (sadece belirli modellerde) Su haznesi doldurma deliği Su haznesi Ütü platformu Besleme hortumu Fişli elektrik kablosu Kireç Temizleme düğmesi ve Kireç Temizleme ışığı Güç açık göstergeli açma/kapama düğmesi Işıklı ECO
 • Страница 90 из 105
  90 TÜRKÇE Ses ve ışık Kireç Temizleme hatırlatıcı -- 1 - 3 aylık kullanımdan sonra Kireç Temizleme düğmesi yanıp sönmeye ve cihaz Kireç Temizleme işlemini uygulamanız gerektiğini hatırlatmak için sesli uyarı vermeye başlar (Şek. 6). -- Kireç Temizleme ışığı yanıp sönerken ve cihaz sesli uyarı
 • Страница 91 из 105
  TÜRKÇE 91 Enerji tasarrufu ECO (Ekonomi) modu Enerji tasarrufuna yardımcı olmak için cihaz açıldığında ECO (Ekonomi) modu otomatik olarak etkinleştirilir. Yeşil ışık yanar. ECO (Ekonomi) modunu kullanarak (daha az miktarda buhar çıkışı ile), ütüleme sonucundan ödün vermeden enerji tasarrufu
 • Страница 92 из 105
  92 TÜRKÇE Sorun Nedeni Çözüm Cihazdan yüksek bir pompalama sesi geliyor. Su haznesi boşalmıştır. Su haznesini suyla doldurun ve pompalama sesi azalana ve ütü tabanından buhar gelene kadar buhar tetiğine basın. Ütü tabanından su damlıyor. Kireç Temizleme işleminden sonra, kalan su ütü tabanından
 • Страница 93 из 105
  TÜRKÇE 93 Sorun Nedeni Çözüm Buhar tetiğini ütüyü ütü platformuna yerleştirdikten sonra bıraktığımda yoğun bir buhar akımı oluşuyor. Ütü dik olarak yerleştirildiğinde, kalan su toplanır ve yoğun bir buhar akımına dönüştürülür. Bu durum normaldir. Buhar tetiğini ütüyü ütü platformuna veya ütü
 • Страница 94 из 105
  94 УКРАЇНСЬКА Загальний опис (Мал. 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Фіксатор для транспортування (лише окремі моделі) Лійка для наповнення резервуара для води Резервуар для води Платформа праски Шланг подачі пари Шнур живлення і штекер Кнопка Calc-Clean з індикатором Calc-Clean Кнопка живлення з
 • Страница 95 из 105
  УКРАЇНСЬКА 95 ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ – Чищення та догляд Розумна система Calc-Clean Цей пристрій містить розумну систему Calc-Clean для забезпечення регулярного видалення накипу і чищення. Це допомагає підтримувати потужну ефективність відпарювання і з часом запобігає виведенню бруду і плям з підошви.
 • Страница 96 из 105
  96 УКРАЇНСЬКА 10 Віднесіть контейнер розумної системи Calc-Clean до раковини, спорожніть його і відкладіть для подальшого використання (Мал. 15). 11 Якщо потрібно, можна повторити кроки 1-10. Обов’язково спорожніть контейнер Calc-Clean перед тим, як почати процес видалення накипу. Примітка: Під час
 • Страница 97 из 105
  УКРАЇНСЬКА 97 Проблема Можлива причина Вирішення Індикатор на кнопці CalcClean блимає, а пристрій подає звукові сигнали щоразу після натиснення кнопки відпарювання. Пара не виходить з підошви. Ви не виконали або не завершили процедуру видалення накипу. Виконайте процедуру видалення накипу
 • Страница 98 из 105
  98 УКРАЇНСЬКА Проблема Можлива причина Вирішення Процес видалення накипу CalcClean не запускається. Ви не натиснули кнопку Calc-Clean протягом 2 секунд, поки пристрій не почав подавати звукові сигнали. Див. розділ “ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ – Чищення та догляд”. Праска залишає блиск або відбитки на одязі.
 • Страница 99 из 105
  УКРАЇНСЬКА 99 Проблема Пара не виходить відразу після натиснення кнопки відпарювання. Можлива причина Вирішення Ви використовуєте режим ECO. Для більшої кількості пари вимкніть режим ECO натисканням кнопки ECO. Зелений індикатор ECO згасне. Натисніть кнопку відпарювання і не Вода перетворюється на
 • Страница 100 из 105
  4239_000_9296_4_DFU-Booklet_A5_v1.indd 100 8/12/14 2:02 PM
 • Страница 101 из 105
  SVARBU -- Reguliariai atlikite kalkių šalinimo procedūrą, kad puikiai veiktų garų funkcija ir būtų ilgesnis eksploatavimo laikas (Pav. 1). -- Rekomenduojamas vanduo: distiliuotas arba demineralizuotas (Pav. 2). SVARĪGI -- Izpildiet Calc-Clean procesu regulāri, lai nodrošinātu labu tvaika padevi un
 • Страница 102 из 105
  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 min. 16 4239_000_9296_4_DFU-Booklet_A5_v1.indd 102 8/12/14 2:02 PM
 • Страница 103 из 105
  4239_000_9296_4_DFU-Booklet_A5_v1.indd 103 8/12/14 2:02 PM
 • Страница 104 из 105
  4239.000.9296.4 4239_000_9296_4_DFU-Booklet_A5_v1.indd 104 8/12/14 2:02 PM
 • Страница 105 из 105