Инструкция для PHILIPS GC8625/30

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

GC8600 series 

PerfectCare Aqua

User manual

4239_000_8864_1_DFU Booklet_Simple_A5_v4.indd   1

10/8/13   11:13 AM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 77
  GC8600 series PerfectCare Aqua User manual 4239_000_8864_1_DFU Booklet_Simple_A5_v4.indd 1 10/8/13 11:13 AM
 • Страница 2 из 77
  4239_000_8864_1_DFU Booklet_Simple_A5_v4.indd 2 10/8/13 11:13 AM
 • Страница 3 из 77
  1 IMPORTANT: Perform descaling regularly for great steam and prolonged life. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Для продления срока службы и сохранения мощности подачи пара регулярно очищайте устройство от накипи. ÖNEMLİ: Mükemmel buhar ve uzun süreli kullanım ömrü için kireç temizleme işlemini düzenli olarak
 • Страница 4 из 77
  DŮLEŽITÉ: Odvápnění provádějte pravidelně, abyste zaručili velký výstup páry a delší životnost. IMPORTANT: Efectuaţi detartrarea în mod regulat pentru abur constant şi o durată de viaţă îndelungată. FONTOS: Rendszeresen végezzen vízkőmentesítést a kiváló gőzölésért és a hosszabb élettartamért.
 • Страница 5 из 77
  GC8600 series PerfectCare Aqua ENGLISH 6 РУССКИЙ 9 TÜRKÇE 13 POLSKI 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 20 ČEŠTINA 24 ROMÂNĂ 28 MAGYAR 32 БЪЛГАРСКИ 36 HRVATSKI 40 EESTI 44 LATVIEŠU 47 SRPSKI 50 SLOVENSKY 54 SLOVENŠČINA 58 LIETUVIŠKAI 61 УКРАЇНСЬКА 64 ҚАЗАҚША 68 4239_000_8864_1_DFU Booklet_Simple_A5_v4.indd 5 10/8/13 11:13
 • Страница 6 из 77
  6 ENGLISH Important Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. Read this user manual, the important information leaflet, and the quick start guide on the packaging carefully before
 • Страница 7 из 77
  ENGLISH 7 Energy saving - ECO mode By using the ECO mode (reduced amount of steam), you can save energy without compromising on the ironing result. Note: For the shortest ironing time, we advise you to use the ‘OptimalTemp’ mode. 1 Press the ECO button when the appliance is switched on (Fig. 4). 2
 • Страница 8 из 77
  ENGLISH 8 Troubleshooting This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your
 • Страница 9 из 77
  РУССКИЙ 9 Важная информация Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой компанией Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome. Перед использованием прибора ознакомьтесь со сведениями, содержащимися в данном руководстве пользователя,
 • Страница 10 из 77
  10 РУССКИЙ Энергосберегающий режим ECO Благодаря режиму ECO (уменьшенная мощность подачи пара) можно экономить электроэнергию и при этом по-прежнему получать отличные результаты. Примечание Для достижения максимально быстрого результата рекомендуем использовать режим OptimalTemp. 1 Нажмите кнопку
 • Страница 11 из 77
  РУССКИЙ 11 6 Отключите парогенератор от сети и дайте ему остыть в течение не менее 2 часов. Извлеките клапан EASY DE-CALC и дайте оставшейся воде вытечь из прибора. Установите клапан EASY DE-CALC. Поиск и устранение неисправностей Данная глава посвящена наиболее распространенным проблемам,
 • Страница 12 из 77
  12 РУССКИЙ Проблема Возможная причина Способы решения Клапан EASY DE-CALC плохо закрыт. Выключите прибор и дайте ему полностью остыть в течение 2 часов. Отвинтите клапан и установите его назад должным образом. Износилось резиновое уплотняющее кольцо клапана EASY DE-CALC. Обратитесь в авторизованный
 • Страница 13 из 77
  TÜRKÇE 13 Önemli Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz, Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/welcome. Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu, önemli bilgiler broşürünü ve hızlı başlangıç
 • Страница 14 из 77
  14 TÜRKÇE Enerji tasarrufu - ECO (Ekonomi) modu ECO modunu kullanarak (daha az miktarda buhar çıkışı ile) ütüleme sonucundan ödün vermeden enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Dikkat: En kısa ütüleme süresi için ‘OptimalTemp’ modunu kullanmanızı öneriyoruz. 1 Cihaz açıkken ECO düğmesine basın (Şek. 4).
 • Страница 15 из 77
  TÜRKÇE 15 Sorun giderme Bu bölüm, cihazda en sık karşılaşabileceğiniz sorunları özetlemektedir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız, sık sorulan sorular listesi için www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun. Sorun Nedeni
 • Страница 16 из 77
  16 POLSKI Ważne Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/ welcome. Przed użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi, ulotką
 • Страница 17 из 77
  POLSKI 17 Oszczędzanie energii — tryb ECO Korzystając z trybu ECO (mniejsza ilość pary), można oszczędzać energię i nadal osiągać doskonałe rezultaty pasowania. Uwaga: Aby skrócić czas prasowania, zalecamy korzystanie z trybu OptimalTemp. 1 Naciśnij przycisk ECO po włączeniu urządzenia (rys. 4). 2
 • Страница 18 из 77
  18 POLSKI Rozwiązywanie problemów Ten rozdział opisuje najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę www.philips.com/support, na której znajduje się lista często zadawanych
 • Страница 19 из 77
  POLSKI 19 Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie Żelazko nie nagrzewa się, a czerwony wskaźnik DECALC miga. Urządzenie przypomina o przeprowadzeniu procedury usuwania kamienia. Wskaźnik miga co miesiąc lub po 10 sesjach prasowania. Przeprowadź procedurę usuwania kamienia (patrz rozdział „WAŻNE
 • Страница 20 из 77
  20 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σημαντικό Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, το
 • Страница 21 из 77
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ 21 Εξοικονόμηση ενέργειας - Λειτουργία ECO Με τη λειτουργία ECO (μειωμένη ποσότητα ατμού), μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια χωρίς να μειώσετε την απόδοση του σίδερου. Σημείωση: Για πιο γρήγορο σιδέρωμα, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση “Optimal Temp”. 1 Πατήστε το κουμπί
 • Страница 22 из 77
  22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Πατήστε παρατεταμένα τη σκανδάλη ατμού και σιδερώστε ένα χοντρό ύφασμα με κινήσεις εμπρός και πίσω για 3 λεπτά. (Εικ. 9) Από την πλάκα βγαίνει βρώμικο καυτό νερό. 5 Διακόψτε τη διαδικασία καθαρισμού όταν δεν βγαίνει άλλο νερό από την πλάκα ή όταν αρχίζει να βγαίνει ατμός από την
 • Страница 23 из 77
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23 Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση Δεν έχετε σφίξει καλά την τάπα EASY DE-CALC. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε 2 ώρες μέχρι να κρυώσει. Ξεβιδώστε και επανατοποθετήστε την τάπα για να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει. Ο ελαστικός δακτύλιος σφράγισης της τάπας EASY DE-CALC έχει φθαρεί.
 • Страница 24 из 77
  24 ČEŠTINA Důležité Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou společnost Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome. Před použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto uživatelskou příručku a
 • Страница 25 из 77
  ČEŠTINA 25 Úsporný režim ECO Díky režimu ECO (snížené množství páry) můžete ušetřit energii, aniž byste ovlivnili výsledek žehlení. Poznámka: Chcete-li dosáhnout co nejkratšího žehlicího času, doporučujeme použít režim OptimalTemp. 1 Když je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko ECO (Obr. 4). 2
 • Страница 26 из 77
  26 ČEŠTINA Řešení problémů V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, navštivte web www.philips.com/ support, kde jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy, nebo kontaktujte
 • Страница 27 из 77
  ČEŠTINA 27 Problém Možná příčina Řešení Žehlička se nezahřívá a kontrolka DECALC bliká. Přístroj vás upozorňuje, že je třeba odstranit vodní kámen. Kontrolka bliká přibližně po měsíci používání nebo po deseti žehleních. Odstraňte vodní kámen podle pokynů v kapitole DŮLEŽITÉ – čištění a údržba, část
 • Страница 28 из 77
  28 ROMÂNĂ Important Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome. Citiţi acest manual de utilizare, broşura cu informaţii separată şi ghidul de iniţiere rapidă de pe ambalaj cu
 • Страница 29 из 77
  ROMÂNĂ 29 Economisirea energiei - modul ECO Utilizând modul ECO (cantitate redusă de abur), puteţi economisi energie fără a compromite rezultatele de călcare. Notă: Pentru cel mai scurt timp de călcare, vă sfătuim să utilizaţi modul „OptimalTemp”. 1 Apăsaţi pe butonul ECO când aparatul este pornit
 • Страница 30 из 77
  30 ROMÂNĂ 6 Scoateţi din priză generatorul de abur şi lăsaţi-l să se răcească timp de cel puţin 2 ore. Scoateţi butonul rotativ EASY DE-CALC şi goliţi apa rămasă. Strângeţi butonul rotativ EASY DE-CALC. Depanare Acest capitol prezintă cele mai frecvente probleme care pot surveni la utilizarea
 • Страница 31 из 77
  ROMÂNĂ 31 Problemă Cauză posibilă Soluţie Fierul de călcat nu se încălzeşte şi ledul EASY DECALC luminează intermitent. Aparatul vă aminteşte că trebuie să efectuaţi procedura de îndepărtare a calcarului. Ledul luminează intermitent după fiecare lună sau la fiecare 10 sesiuni de călcat. Executaţi
 • Страница 32 из 77
  32 MAGYAR Fontos! Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon. Kérjük, a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, a Fontos tudnivalók című ismertetőt és a
 • Страница 33 из 77
  MAGYAR 33 Energiatakarékosság – ECO mód Az ECO üzemmód (csökkentett gőzmennyiség) használatával a vasalási eredmény romlása nélkül takaríthat meg energiát. Megjegyzés: A legrövidebb vasalási időhöz az „OptimalTemp” üzemmód beállítást javasoljuk. 1 Nyomja meg az ECO gombot a készülék bekapcsolt
 • Страница 34 из 77
  34 MAGYAR 5 Addig folytassa a tisztítást, míg már nem folyik ki víz, vagy ha már gőz áramlik ki a vasalótalpból. 6 Húzza ki a gőzfejlesztő csatlakozóját a fali aljzatból, majd hagyja hűlni legalább 2 órán át. Távolítsa el az EASY DE-CALC gombot, és hagyja kifolyni a maradék vizet. Helyezze vissza
 • Страница 35 из 77
  MAGYAR 35 Probléma Lehetséges ok Megoldás A vasaló nem melegszik fel, és a DE-CALC jelzőfény villog. A készülék emlékezteti Önt a vízkőmentesítési eljárás végrehajtására. A jelzőfény körülbelül egy hónap, illetve 10 vasalás után kezd villogni. Hajtsa végre a vízkőmentesítést a „FONTOS – tisztítás
 • Страница 36 из 77
  36 БЪЛГАРСКИ Важно Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на адрес www.philips.com/ welcome. Преди да използвате уреда, внимателно прочетете това ръководство на потребителя, брошурата с
 • Страница 37 из 77
  БЪЛГАРСКИ 37 Пестене на енергия – ECO режим Като използвате ECO режима (по-малко количество пара), можете да пестите енергия без компромис с качеството на гладене. Забележка: За най-бързо гладене ви съветваме да използвате режима “OptimalTemp”. 1 Натиснете бутона ECO, когато уредът е включен (фиг.
 • Страница 38 из 77
  38 БЪЛГАРСКИ 5 Спрете почистването, когато от гладещата повърхност спре да изтича вода или започне да излиза пара. 6 Изключете генератора за пара и го оставете да изстине в продължение на поне 2 часа. Отстранете копчето “EASY DE-CALC” и оставете оставащата вода да изтече. Затегнете копчето “EASY
 • Страница 39 из 77
  БЪЛГАРСКИ 39 Проблем Ютията не се нагрява и червеният светлинен индикатор DECALC мига. Възможна причина Решение Гуменият уплътнителен пръстен на копчето “EASY DE-CALC” се е износил. Свържете се с упълномощен сервиз на Philips за ново копче “EASY DE-CALC”. Уредът ви напомня да изпълните процедурата
 • Страница 40 из 77
  40 HRVATSKI Važno Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na web-stranici www.philips.com/welcome. Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik, letak s važnim informacijama
 • Страница 41 из 77
  HRVATSKI 41 Štednja energije – način rada ECO Koristeći način rada ECO (smanjena količina pare), možete uštedjeti energiju bez kompromisa po pitanju rezultata glačanja. Napomena: Za najkraće vrijeme glačanja savjetujemo vam da upotrebljavate način rada “OptimalTemp”. 1 Pritisnite gumb ECO dok je
 • Страница 42 из 77
  42 HRVATSKI 6 Iskopčajte generator pare i ostavite ga da se hladi najmanje 2 sata. Izvadite regulator EASY DE-CALC i pustite preostalu vodu da istječe. Zategnite regulator EASY DE-CALC. Rješavanje problema U ovom poglavlju opisani su najčešći problemi s kojima biste se mogli susresti prilikom
 • Страница 43 из 77
  HRVATSKI 43 Problem Mogući uzrok Rješenje Glačalo se ne zagrijava, a crveni indikator DECALC bljeska. Aparat vas podsjeća da treba izvršiti postupak uklanjanja kamenca. Indikator bljeska otprilike nakon svakih mjesec dana ili svakih 10 glačanja. Izvršite postupak uklanjanja kamenca prateći upute u
 • Страница 44 из 77
  44 EESTI Tähtis Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philipsi toodete kasutajate hulka! Philipsi klienditoe tõhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/welcome. Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt pakendil olevat kasutusjuhendit, olulise teabe brošüüri ja
 • Страница 45 из 77
  EESTI 45 1 Vajutage ECO-nuppu, kui seade on sisse lülitatud. (Jn 4). 2 OptimalTempi režiimi naasmiseks vajutage uuesti ECO-nuppu. Automaatne väljalülitusrežiim (ainult teatud mudelitel) Energia säästmiseks lülitub aurugeneraator automaatselt välja, kui seda pole kümne minuti jooksul kasutatud.
 • Страница 46 из 77
  46 EESTI Probleem Võimalik põhjus Lahendus Tallast tuleb välja musta vett või valgeid ebemeid või see jätab riidele pruune plekke. Seadmesse on tekkinud katlakivi, kuna seda ei ole korrapäraselt katlakivist puhastatud. Puhastage seade katlakivist (vt ptk “TÄHTIS! Puhastamine ja hooldus”, osa
 • Страница 47 из 77
  LATVIEŠU 47 Svarīgi! Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē www.philips.com/welcome. Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu, brošūru ar svarīgu informāciju un īso
 • Страница 48 из 77
  48 LATVIEŠU 2 Lai pārslēgtu atpakaļ uz optimālās temperatūras režīmu, vēlreiz nospiediet pogu ECO. Automātiskās izslēgšanās režīms (tikai atsevišķiem modeļiem) Lai taupītu enerģiju, tvaika ģenerators automātiski izslēdzas, ja tas netiek lietots 10 minūtes, un sāk mirgot iesl./izsl. pogas lampiņa.
 • Страница 49 из 77
  LATVIEŠU 49 Traucējummeklēšana Šajā nodaļā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kādas var rasties, rīkojoties ar ierīci. Ja nevarat atrisināt problēmu, izmantojot turpmāko informāciju, apmeklējiet vietni www.philips.com/ support un skatiet bieži uzdoto jautājumu sarakstu vai sazinieties ar klientu
 • Страница 50 из 77
  50 SRPSKI Važno Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža Philips, registrujte proizvod na www.philips.com/welcome. Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik, brošuru sa važnim informacijama i vodič za brzi početak na pakovanju pre
 • Страница 51 из 77
  SRPSKI 51 Ušteda energije – režim ECO Korišćenjem režima ECO (smanjena količina pare) možete da uštedite energiju bez kompromisa po pitanju rezultata peglanja. Napomena: Ako želite da postignete najkraće vreme peglanja, savetujemo vam da koristite režim „OptimalTemp“. 1 Pritisnite dugme ECO kada je
 • Страница 52 из 77
  52 SRPSKI 6 Isključite posudu za paru iz električne mreže i ostavite je da se hladi najmanje 2 sata. Uklonite regulator EASY DE-CALC i pustite da preostala voda isteče. Pričvrstite regulator EASY DE-CALC. Rešavanje problema Ovo poglavlje sumira najčešće probleme sa kojima se možete sresti prilikom
 • Страница 53 из 77
  SRPSKI 53 Problem Mogući uzrok Rešenje Pegla se ne zagreva i treperi crveni indikator DE-CALC. Aparat vas podseća da obavite proceduru čišćenja kamenca. Ovaj indikator treperi nakon približno jednog meseca ili nakon svakih 10 sesija peglanja. Obavite proceduru čišćenja kamenca u skladu sa
 • Страница 54 из 77
  54 SLOVENSKY Dôležité Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/welcome. Pred použitím zariadenia si prečítajte tento návod na použitie, leták s
 • Страница 55 из 77
  SLOVENSKY 55 Úspora energie – režim ECO Vďaka režimu ECO (znížené množstvo pary) môžete pri žehlení ušetriť energiu bez zníženia kvality výsledkov žehlenia. Poznámka: Na dosiahnutie najkratšieho času žehlenia odporúčame použiť režim „OptimalTemp“. 1 Keď je zariadenie zapnuté, stlačte tlačidlo ECO
 • Страница 56 из 77
  56 SLOVENSKY 6 Odpojte naparovací žehliaci systém a nechajte ho aspoň 2 hodiny chladnúť. Odstráňte vypúšťaciu zátku EASY DE-CALC a vylejte zvyšnú vodu. Dotiahnite vypúšťaciu zátku EASY DE-CALC. Riešenie problémov Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri
 • Страница 57 из 77
  SLOVENSKY 57 Problém Možná príčina Riešenie Žehlička sa nezohrieva a červené kontrolné svetlo DE-CALC bliká. Zariadenie vás upozorňuje, aby ste vykonali postup odstraňovania vodného kameňa. Kontrolné svetlo bliká približne raz za mesiac alebo po 10 žehleniach. Podľa pokynov uvedených v časti
 • Страница 58 из 77
  58 SLOVENŠČINA Pomembno Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na www.philips.com/welcome. Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik, letak s pomembnimi informacijami in vodnik za
 • Страница 59 из 77
  SLOVENŠČINA 59 2 Če želite spet uporabljati način “OptimalTemp”, še enkrat pritisnite gumb ECO. Način varnostnega samodejnega izklopa (samo pri določenih modelih) Parni likalnik z energijo varčuje tako, da se samodejno izklopi, če ga 10 minut ne uporabljate. indikator v gumbu za vklop/izklop začne
 • Страница 60 из 77
  60 SLOVENŠČINA Težava Možni vzrok Rešitev Iz likalne plošče uhajajo umazana voda, rjavi madeži ali beli kosmiči. V aparatu se je nabral vodni kamen, ker ga niste redno odstranjevali. Iz aparata odstranite vodni kamen (oglejte si poglavje “POMEMBNO – čiščenje in vzdrževanje”, razdelek
 • Страница 61 из 77
  LIETUVIŠKAI 61 Svarbu Sveikiname įsigijus gaminį ir sveiki atvykę į „Philips“ svetainę! Jei norite pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, savo gaminį užregistruokite adresu www.philips.com/welcome. Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą, svarbios informacijos lapelį ir
 • Страница 62 из 77
  62 LIETUVIŠKAI Automatinio apsauginio išjungimo režimas (tik tam tikruose modeliuose) Jei garų generatorius nenaudojamas 10 minučių, jis automatiškai išsijungia, kad būtų taupoma energija. Įjungimo / išjungimo mygtuko lemputė ima mirksėti. Norėdami vėl aktyvinti generatorių, paspauskite įjungimo /
 • Страница 63 из 77
  LIETUVIŠKAI 63 Problema Galima priežastis Sprendimas Iš lygintuvo pado veržiasi užterštas vanduo, rudos nuosėdos arba baltos apnašos. Kalkės susikaupė prietaise, nes iš jo nebuvo reguliariai šalinamos kalkės. Pašalinkite iš prietaiso kalkes (žr. skyriaus „SVARBU – valymas ir priežiūra“ dalį „Kalkių
 • Страница 64 из 77
  64 УКРАЇНСЬКА Важлива інформація Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome. Перед тим як користуватися пристроєм, уважно прочитайте цей посібник
 • Страница 65 из 77
  УКРАЇНСЬКА 65 Економія енергії – режим ECO (Екорежим) Режим ECO (Екорежим, менша кількість пари) дозволяє економити енергію без погіршення результату прасування. Примітка: Для нетривалого прасування рекомендується використовувати режим оптимальної температури (“OptimalTemp”). 1 Коли пристрій
 • Страница 66 из 77
  66 УКРАЇНСЬКА 6 Від’єднайте генератор пари від мережі та дайте йому охолонути щонайменше протягом 2 годин. Вийміть регулятор EASY DE-CALC і дайте воді, що залишилися, витекти. Затягніть регулятор EASY DE-CALC. Усунення несправностей У цьому розділі зведено основні проблеми, які можуть виникнути під
 • Страница 67 из 77
  УКРАЇНСЬКА 67 Проблема Можлива причина Вирішення Праска не нагрівається, і блимає червоний індикатор DECALC. Пристрій нагадує про необхідність видалення накипу. Індикатор блимає приблизно через місяць або через 10 сеансів прасувань. Видаліть накип згідно із вказівками в розділі “ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
 • Страница 68 из 77
  68 ҚАЗАҚША Маңызды Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өнімді www.philips.com/ welcome веб-торабында тіркеңіз. Құралды пайдаланбастан бұрын, осы пайдаланушы нұсқаулығын, маңызды ақпарат парақшасын
 • Страница 69 из 77
  ҚАЗАҚША 69 Энергияны үнемдеу - ECO режимі ECO режимін пайдалану арқылы (будың азайтылған көлемі) үтіктеу нәтижесіне әсер етпестен энергияны үнемдеуге болады. Ескертпе. Аз уақыт үтіктеу үшін «OptimalTemp» режимін пайдалануға кеңес береміз. 1 Құрал қосылған кезде, ECO түймесін басыңыз (Cурет 4). 2
 • Страница 70 из 77
  70 ҚАЗАҚША 6 Бу генераторын ажыратыңыз және оны кем дегенде 2 сағат суытыңыз. EASY DE-CALC тұтқасын алып, қалған суды ағызыңыз. EASY DE-CALC тұтқасын қатайтыңыз. Ақаулықтарды жою Бұл тарауда құрылғыда ең жиі кездесетін мәселелер жинақталған. Төмендегі ақпараттың көмегімен мәселені шеше алмасаңыз,
 • Страница 71 из 77
  ҚАЗАҚША 71 Проблема Ықтимал себебі Шешімі Үтік қызбайды және қызыл DE-CALC шамы жыпылықтайды. Құрал сізге қақтан тазалау іс рәсімін орындауды ескертеді. Шам ай сайын немесе әр 10 үтіктеу сеансынан кейін жыпылықтайды. «МАҢЫЗДЫ - тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауының «Құралды қақтан
 • Страница 72 из 77
  4239_000_8864_1_DFU Booklet_Simple_A5_v4.indd 72 10/8/13 11:13 AM
 • Страница 73 из 77
  4239_000_8864_1_DFU Booklet_Simple_A5_v4.indd 73 10/8/13 11:13 AM
 • Страница 74 из 77
  2 3 4 5 6 7 8 9 4239_000_8864_1_DFU Booklet_Simple_A5_v4.indd 74 10/8/13 11:14 AM
 • Страница 75 из 77
  4239_000_8864_1_DFU Booklet_Simple_A5_v4.indd 75 10/8/13 11:14 AM
 • Страница 76 из 77
  4239.000.8864.1 4239_000_8864_1_DFU Booklet_Simple_A5_v4.indd 76 10/8/13 11:14 AM
 • Страница 77 из 77