Инструкция для ROWENTA OPIO ES3200

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

www.rowenta.com

0828114

IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114  28/04/09  17:00  Page C1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 65
  28/04/09 17:00 Page C1 0828114 IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 www.rowenta.com
 • Страница 2 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 17:00 Page C4
 • Страница 3 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 DE p. 7 - 11 GB p. 12 - 16 PL p. 17 - 21 CZ p. 22 - 26 SK p. 27 - 30 HU p. 31 - 36 RU p. 37 - 40 UA p. 41 - 46 RO p. 47 - 51 ET p. 52 - 56 LT p. 57 - 61 LV p. 62 - 66 28/04/09 16:57 Page C7
 • Страница 4 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page C8
 • Страница 5 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 7 1. BESCHREIBUNG a. Deckel des Wasserbehälters b. Abnehmbarer Wasserbehälter c. Filterfach c1. Filter für gemahlenen Kaffee (1 Tasse) und weiche Kaffeepads. c2. Filter für gemahlenen Kaffee (2 Tassen) c3. Filter für Espresso-Pad (1 Tasse) d.
 • Страница 6 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 Page 8 Sobald das Gerät die gewünschte Temperatur erreicht hat, geht das Anzeigelämpchen Kaffee (h3) an. - Stellen Sie den Funktionswahlschalter Kaffee (h) auf die Position (h2). - Sobald die Tassen wie gewünscht gefüllt sind, muss der Wahlschalter
 • Страница 7 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 9 SYSTEMATISCHE REINIGUNG DER DAMPFLEITUNGEN: Nach jedem Aufschäumen von Milch müssen die Dampfleitungen gereinigt werden: - Stellen Sie einen leeren Behälter unter die Dampfdüse (k). - Stellen Sie den Funktionswahlschalter Dampf (i) auf die
 • Страница 8 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 DE 28/04/09 16:57 Page 10 Funktionswahlschalter Kaffee (h) auf die Position (h2). - Schalten Sie das Gerät mit einem Druck auf den An/Aus Knopf aus (Abb. 4) Stellen Sie den Wahlschalter (h) anschließend auf die Position (h2). - Lassen Sie den Entkalker 10 bis 15
 • Страница 9 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 11 12. LÖSUNG VON EVENTUELLEN PROBLEMEN Probleme Der Espresso ist nicht heiß genug. Lösungen Wärmen Sie die Tasse vor. Entkalken Sie Ihre Kaffeemaschine. Warten Sie, bis das Anzeigelämpchen Vorheizen Kaffee angeht. Der Kaffee läuft nicht oder
 • Страница 10 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 12 1. DESCRIPTION GB a. Water compartment lid b. Detachable water compartment c. Filter storage c1. Filter for ground coffee (1 cup) and soft pod. c2. Filter for ground coffee (2 cups) c3. Filter for espresso pod (1 cup) d. Measuring spoon e.
 • Страница 11 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 13 over, holding the filter by the tab so that the spent coffee does not fall out (fig 11). 4. BEFORE USING FOR THE FIRST TIME Before using your espresso machine for the first time, clean all the accessories in soapy water and dry them. Rinse
 • Страница 12 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 (fig. 12) (i2). - Remove your container. - Your device is ready to froth milk. GB 16:57 Page 14 OF THE DRIP TRAY: The drip tray must be emptied after each time the appliance is used. If multiple espressos are prepared one after another, it should be
 • Страница 13 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 Regular descaling of your appliance is a guarantee of an extended lifetime. The frequency with which you need to descale your appliance depends on the hardness of your water and the way you use the coffee maker. You will find a summary table below
 • Страница 14 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 16 11. ANSWERS TO POSSIBLE PROBLEMS Problems The espresso is not hot enough. GB Solutions Preheat the cup. Descale the coffee machine. Wait for the coffee preheating light to come on. The coffee does not flow through or flows very slowly. The
 • Страница 15 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 17 1. OPIS a. Pokrywka zbiornika b. Wyjmowany zbiornik na wodę c. Schowek na filtry c1. Filtr do zmielonej kawy (1 filiżanka) i saszetka miękka. c2. Filtr do zmielonej kawy (2 filiżanki) c3. Filtr do saszetki espresso (1 filiżanka) d.
 • Страница 16 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 Page 18 Aby uzyskać optymalny efekt, przed przystąpieniem do parzenia kawy zalecamy podgrzanie akcesoriów (pojemnika na filtr, filtra i filiżanek) w sposób opisany powyżej, bez kawy. 4. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM PL 16:57 Przed pierwszym użyciem ekspresu do
 • Страница 17 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 - Po spienieniu pożądanej ilości mleka, przestawić przełącznik funkcji Pary (i) do pozycji „O" (rys. 15). Urządzenie schładza się automatycznie (dźwięk pompy). Po zakończeniu operacji, kontrolka funkcji kawy (h3) zapala się. Gorąca woda spływa do
 • Страница 18 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 20 9. GWARANCJA PL 10. NAPRAWY Urządzenie to posiada gwarancję, ale każde jego nieprawidłowe podłączenie, czynności i użytkowanie niezgodne z niniejszą instrukcją tę gwarancję anulują. Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku
 • Страница 19 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Problemy Page 21 Rozwiązania Pompa pracuje zbyt głośno. Upewnić się, czy w zbiorniku jest woda i czy zbiornik jest dobrze osadzony. Mleko nie pieni się lub pieni się zbyt słabo. Poczekać, aż kontrolka podgrzewania pary włączy się. Użyć zimnego
 • Страница 20 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 22 1. POPIS a. Víko zásobníku b. Odnímatelný zásobník na vodu c. Uložení filtrů c1. Filtr na mletou kávu (1 šálek) a sáčkovou kapsli c2. Filtr na mletou kávu (2 šálky) c3. Filtr na kapsli espreso (1 šálek) d. Dávkovací odměrka e. Odnímatelná
 • Страница 21 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 16:57 Page 23 Pozor! Držák filtru nevyjímejte, jestliže volič funkce Káva (h) je v poloze „symbol espresso“ (h2) a vytéká káva. Před prvním použitím kávovaru očistěte všechny součásti příslušenství v saponátové vodě a poté je
 • Страница 22 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 Po použití páry rychle a pečlivě očistěte parní trysku pomocí navlhčené mycí houby (aby nezaschly zbytky). Pod parní trysku vložte nádobu s vodou a opakujte postup pro pěnění mléka, aby se tryska správně pročistila. Pro uvolnění vypouštěcího otvoru parní
 • Страница 23 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 25 9. ZÁRUKA 10. OPRAVY Váš přístroj je kryt zárukou, která se však nevztahuje na jakoukoliv chybu při zapojení do elektrické sítě, manipulaci nebo použití v rozporu s návodem. Tento přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti, na
 • Страница 24 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Problémy Page 26 Řešení Čerpadlo je abnormálně hlučné. Ujistěte se, zda v zásobníku je voda a zda zásobník je ve správné poloze. Mléko nepění nebo pění málo. Počkejte, až bude svítit kontrolka předehřátí páry. Použijte čerstvé a studené mléko.
 • Страница 25 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 27 1. POPIS a. Veko nádržky b. Vyberateľná nádržka na vodu c. Priestor na odkladanie filtrov c1. Filter na mletú kávu (1 šálka) a jemné vrecko c2. Filter na mletú kávu (2 šálky) c3. Filter na kávové vrecka na prípravu espressa (1 šálka) d.
 • Страница 26 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 28 4. PRED PRVÝM POUŽITÍM SK Pozor! Držiak filtra nevyberajte, keď je prepínač funkcie Káva (h) v polohe (h2) a keď káva vyteká. Pred prvým použitím kávovaru umyte všetko príslušenstvo v saponátovej vode a potom ho osušte. Prístroj
 • Страница 27 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 29 - Nádržku naplňte zmesou troch dielov vody a jedného dielu bieleho octu alebo zmesou ½ litra vody a jedného vrecka prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa dostupného v predajnej sieti. Nádobku podložte pod priestor pre držiak filtra.
 • Страница 28 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 30 9. ZÁRUKA 10. OPRAVY Tento prístroj je v záruke, ale na škody spôsobené nesprávnym zapojením, nesprávnou manipuláciou alebo nesprávnym používaním, iné ako tie, ktoré sú opísané v tomto návode, sa záruka nevzťahuje. Tento prístroj je určený
 • Страница 29 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 Problémy 16:57 Page 31 Riešenia Čerpadlo je príliš hlučné. Skontrolujte, či je v nádržke voda a či je nádržka správne umiestnená. Z mlieka sa vytvorilo málo peny alebo žiadna. Počkajte, kým sa rozsvieti kontrolné svetlo predhrievania pri príprave pary.
 • Страница 30 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 32 1. LEÍRÁS a. A tartály fedele b. Kivehető víztartály c. Szűrőtároló c1. Szűrő őrölt kávéhoz (1 csésze) és vékony kávékapszulához c2. Szűrő őrölt kávéhoz (2 csésze) c3. Szűrő eszpresszó kapszulához (1 csésze) d. Adagolókanál e. Eltávolítható
 • Страница 31 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 33 4. ELSŐ HASZNÁLAT ELÕTT Jobb eredmény elérése érdekében javasoljuk a tartozékok (szűrőtartó, szűrő és csészék) előmelegítését a fenti lépések elvégzésével, őrölt kávé hozzáadása nélkül. A kávéfőző gép első használata előtt tisztítsa meg az
 • Страница 32 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 - Miután elkészült a kívánt mennyiségű tejhab, állítsa vissza a gőz funkció kiválasztót (i) „O” pozícióra (15. ábra). A készülék automatikusan lehűl (szivattyúzaj). Ezen művelet végeztével bekapcsol a kávé jelzőlámpa (h3). A cseppgyűjtő tálcába (m) meleg
 • Страница 33 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 - a vízkő eltávolításának elmulasztása - vízkőlerakódás következtében válik szükségessé. 16:57 Page 35 A vízkövesedés következtében szükségessé váló javításokat nem fedi a garancia. Minden vásárlás utáni, illetve cserealkatrészekre vonatkozó problémával
 • Страница 34 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Probléma Page 36 Megoldás A szivattyú túl zajos. Bizonyosodjon meg arról, hogy a tartályban megfelelő mennyiségű víz található, és hogy a tartályt megfelelően helyezte be. A tej nem válik kellően habossá, vagy egyáltalán nem habosodik. Várja meg a
 • Страница 35 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 37 1. ОПИСАНИЕ a. Крышка резервуара b. Съемный резервуар для воды c. Отделение для фильтров c1. Фильтр для молотого кофе (1 чашка) и мягкой компактной дозы. c2. Фильтр для молотого кофе (2 чашки) c3. Фильтр для компактной дозы для
 • Страница 36 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 4. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА 16:57 Page 38 вкусу, установите переключатель в положение (h1). - Снимите держатель фильтра, повернув его против часовой стрелки - Для удаления остатков молотого кофе поверните держатель фильтра, удерживая фильтр за
 • Страница 37 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 39 ЧИСТКА ДЕРЖАТЕЛЯ ФИЛЬТРА: Для удаления возможных остатков кофе регулярно очищайте отделение держателя фильтра с помощью влажной салфетки. Если вы не используете кофе-машину, не устанавливайте держатель фильтра на место во избежание износа
 • Страница 38 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 - И, наконец, для очистки кофе-машины от средства для удаления накипи, проделайте 2 цикла промывки прибора, полностью наполнив резервуар водой. Менее 7 От 7 до 20 Более 20 RU Мягкая вода (<19°th) Page 40 Внимание: Химические вещества, входящие в состав
 • Страница 39 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 Неполадки Кофе не вытекает или вытекает очень медленно. Скорость подачи воды очень маленькая или вода не проходит. 16:57 Page 41 Устранение неполадки Проверьте наличие воды в резервуаре и правильность его установки. Проверьте правильность установки
 • Страница 40 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 42 1. ОПИС a. Кришка резервуара b. Знімний резервуар для води c. Місце для зберігання фільтрів c1. Фільтр для меленої кави (1 чашка) та кави у гнучких капсулах. c2. Фільтр для меленої кави (2 чашки) c3. Фільтр для кави еспресо в таблетках (1
 • Страница 41 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 43 - Витягніть тримач фільтра, повернувши його наліво . - Щоб викинути кавову гущу, знову поверніть тримач фільтра, підтримуючи фільтр за допомогою язичка, щоб випала тільки гуща (рис. 11). 4. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ Перед тим як почати
 • Страница 42 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 - Коли вибіжить вся вода, що знаходилась в каналах проходження пари, поверніть перемикач режимів використання пари (i) в положення попереднього нагрівання пари (i2) (рис. 12). - Приберіть посудину, яку ви підставляли для збирання води. - Ваша кавоварка
 • Страница 43 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 також від частоти використання кавоварки. У наведеній нижче таблиці подана частота зняття накипу залежно від жорсткості води і частоти використання. М′яка вода (<19°th) Page 45 9. ГАРАНТІЯ Прилад має гарантію, але будь-які помилки під час підключення,
 • Страница 44 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 Несправність Кава виливається з тримача фільтра. 16:57 Page 46 Способи усунення Перевірте, чи правильно зафіксований тримач фільтра. Очистіть ущільнення фільтрувальної головки (див. розділ про очищення) або, якщо необхідно, замініть його. Перевірте, чи
 • Страница 45 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 47 1. DESCRIERE a. Capacul rezervorului b. Rezervor de apă detaşabil c. Spaţiu de depozitare a filtrelor c1. Filtru pentru cafea măcinată (1 ceaşcă) şi doză de cafea tip plic. c2. Filtru pentru cafea măcinată (2 ceşti) c3. Filtru pentru doza
 • Страница 46 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 Page 48 este prevăzut, pentru a nu-l scăpa şi a arunca doar cafeaua măcinată (Fig. 11). Pentru un rezultat mai bun, vă recomandăm să efectuaţi în prealabil o preîncălzire a accesoriilor (suport pentru filtru, filtru şi ceşti) urmând etapele de mai sus,
 • Страница 47 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 - Coborâţi şi înclinaţi progresiv recipientul dumneavoastră, astfel încât duza de abur să fie chiar la suprafaţa laptelui. - După obţinerea cantităţii de spumă dorite, readuceţi selectorul funcţiei abur (i) în poziţia „O” (fig. 15). Aparatul se răceşte
 • Страница 48 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 50 Pentru orice problemă după vânzare sau privind piesele de schimb, consultaţi distribuitorul dumneavoastră sau un centru de service autorizat. Atenţie: Substanţele chimice conţinute de detartranţi pot deteriora suprafaţa de lucru (marmură
 • Страница 49 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Probleme Page 51 Soluţii Pompa face prea mult zgomot. Asiguraţi-vă că există suficientă apă în rezervor şi că acesta este instalat corect. Laptele nu face suficientă spumă sau chiar deloc. Aşteptaţi până se aprinde martorul luminos de preîncălzire
 • Страница 50 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 52 1. KIRJELDUS a. Mahuti kaas b. Eemaldatav veepaak c. Filtrite panipaik c1. Jahvatatud kohvi (1 tass) ja pehme kohvipadjakese filter. c2. Jahvatatud kohvi filter (2 tassi) c3. Espressopadjakese filter (1 tass) d. Mõõtelusikas e. Eemaldatav
 • Страница 51 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 53 Paremate tulemuste saamiseks on soovitatav tarvikud (sõelahoidja ja tassid) ilma viimasesse kohvi panemata üles soojendada. 4. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST Enne kohvimasina kasutamist peske kõik selle tarvikud vee ja pesuvahendiga puhtsaks
 • Страница 52 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 süttib märgutuli Kohv (h3). Tilgakogujasse (m) voolab tulist vett. - Nüüd saab seadme abil valmistada cappuccino jaoks vajaliku espresso. Page 54 katlakivieemaldusvahendit. Pange sõelahoidja alla mahuti. Käivitage seade (joon.4). - Laske umbes 1/3
 • Страница 53 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 55 10. PARANDAMINE Kui seade rikki läheb, viige see volitatud teeninduskeskusesse. Ärge püüdke mitte kunagi seadet lahti monteerida! (vastasel juhul ei ole garantii tagatud). 11. VÕIMALIKE PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Probleem Espresso pole
 • Страница 54 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 56 12. KASUTAMISKÕLBMATUKS MUUTUNUD ELEKTRILINE VÕI ELEKTROONILINE SEADE Aitame hoida looduskeskkonda! Teie seadme juures on kasutatud väga mitmeid ümbertõõtlemist või kogumist võimaldavaid materjale. Viige seade kogumispunkti või viimase
 • Страница 55 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 57 1. APRAŠYMAS a. Talpyklos dangtelis b. Išimama vandens talpykla c. Filtrų dėžė c1. Filtras, skirtas maltai kavai (1 puodelis) ir minkštoms kavos kapsulėms. c2. Maltos kavos filtras (2 puodeliai) c3. „Espresso“ kavos maišelio filtras (1
 • Страница 56 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 4. PASIRENGIMAS NAUDOTI PIRMĄ KARTĄ Page 58 Dėmesio! Neišimkite filtro dėklo, kai kavos funkcijos selektorius (h) yra ties padėtimi (h2) ir kava bėga. Prieš pirmą kartą naudodami kavos aparatą, visus priedus nuplaukite vandeniu su muilu, paskui
 • Страница 57 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 59 8. NUKALKINIMAS SVARBU! Dėmesio! Garų vamzdelis dar karštas! Būkite atsargūs, kad nenudegtumėte! Garantija netaikoma sugedusiems aparatams, kurie periodiškai nebuvo nukalkinami. Kavos aparatas reguliariai turi būti nukalkinamas taip: - Į
 • Страница 58 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 60 Kilus bet kokiai problemai dėl priežiūros po pardavimo arba dėl atsarginių dalių, pasitarkite su savo pardavėju arba įgaliotu priežiūros centru. 9. GARANTIJA Jūsų aparatui taikoma garantija, tačiau bet kokia jungimo, tvarkymo ar naudojimo
 • Страница 59 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 61 12. ELEKTRINIS AR ELEKTRONINIS GAMINYS, KURIO GALIOJIMO LAIKAS BAIGĖSI Prisidėkime prie aplinkos apsaugos! Jūsų aparate yra daug medžiagų, kurias galima pakeisti į pirmines žaliavas arba perdirbti. Nuneškite jį į surinkimo punktą arba, jei
 • Страница 60 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:57 Page 62 1. APRAKSTS a. Tvertnes vāks b. Noņemama ūdens tvertne c. Filtru nodalījums c1. Maltas kafijas filtrs (1 tasīte) un kafijas maisiņš. c2. Filtrs maltai kafijai (2 tases) c3. Filtrs espresso tabletei (1 tase) d. Dozēšanas karote e. Noņemamā
 • Страница 61 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 4. PIRMS PIRMREIZĒJĀS IZMANTOŠANAS 16:58 Page 63 Uzmanību! Nenoņemiet filtra turētāju, kamēr funkcijas Kafija pārslēgs (h) atrodas pozīcijā ar (h2), kā arī kafijas tecēšanas laikā. Pirms kafijas aparāta pirmās izmantošanas nomazgājiet visus tās
 • Страница 62 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 Page 64 daļām ūdens un 1 daļas baltā etiķa, vai maisījumu, kas sastāv no ½ litra ūdens un tirdzniecībā pieejamā atkaļķotāja paciņas. Zem filtra turētāja nodalījuma novietojiet trauku. Ieslēdziet ierīci (4. zīm.) - Ļaujiet aizplūst 1/3 šķidruma no trauka,
 • Страница 63 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:58 Page 65 Par jebkurām garantijas apkalpes vai atvienoto daļu problēmām, konsultējieties ar aparāta pārdevēju vai atzīto pakalpojumu centru. 10. REMONTDARBI Ja jūsu ierīce sabojājas, uzticiet to sertificētam servisa centram. Nekad neizjauciet ierīci!
 • Страница 64 из 65
  IFU ROWENTA Opio EE 0828114:0828114 28/04/09 16:58 Page 66 12. ELEKTRISKIE UN ELEKTRONISKIE PRODUKTI EKSPLUATĀCIJAS TERMIŅA BEIGĀS Iesaistāmies vides aizsardzībā! Ierīces ražošanā izmantoti vairāki materiāli, kas ir lietojami atkārtoti vaiotrreiz pārstrādājami. Nododiet to elektroierīču savākšanas
 • Страница 65 из 65