Инструкция для SONY XS-FB6930

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

XS-FB6930/XS-FB1630

4-558-111-

11

(1) (BG)

©2014 Sony Corporation  

Инструкции

BG

Трилентов 
високоговорител

Спецификации

XS-FB6930

Високоговорител Коаксиален, 

трилентов:

Нискочестотен 
високоговорител 
16 × 24 см, коничен тип
Високочестотен 
високоговорител 6,6 см, 
коничен тип
Супер-високочестотен 
високоговрител 1,1 см, 
тип купол

Краткосрочна максимална мощност*

450 W*

2

Номинална мощност 

60 W*

2

CEA 2031 RMS мощност 

60 W

Номинален импеданс 

4 Ω

Звуково налягане на изходящия звук 

92±2 dB (1 W, 1 м)*

2

Ефективен честотен диапазон 

40 – 22 000 Hz*

2

Тегло 

Прибл. 1040 г на 
високоговорител

Включени принадлежности 

Части за монтаж

XS-FB1630

Високоговорител Коаксиален, 

трилентов:

Нискочестотен 
високоговорител 16 см, 
коничен тип
Високочестотен 
високоговорител 3,5 см, 
тип балансиран купол
Супер-високочестотен 
високоговрител 0,6 см 
тип купол

Краткосрочна максимална мощност*

1

270 W*

2

Номинална мощност 

40 W*

2

CEA 2031 RMS мощност 

45 W

Номинален импеданс 

4 Ω

Звуково налягане на изходящия звук

91±2 dB (1 W, 1 м)*

2

Ефективен честотен диапазон 

50 – 24 000 Hz*

2

Тегло 

Прибл. 630 г на 
високоговорител

Включени принадлежности 

Части за монтаж

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна 
без предупреждение.

*

1

 „Краткосрочната максимална мощност“ може 

да бъде наречена и „Пикова мощност“.

*

2

 Тестово състояние: IEC 60268-5 (2003-05)

Бележка за клиентите: следната информация 
е приложима само за оборудване, продавано 
в държави, прилагащи директивите на ЕС.

Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan 
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan 
Относно съвместимостта с продуктите на ЕС: 
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 
70327 Stuttgart, Germany

Размери

Устройство: мм

Референтна точка

Референтна равнина

Референтна ос

23

72

237

222

ø 80

4-4,5 × 7,5

4 – ø 4,5

166

280

36

94

84

118

15

3

XS-FB6930

180

166

150

45°

45°

5

ø 158

P.C.D. ø 142

4 – ø 4,5

27

44

18

ø 126

ø 7

5

83

XS-FB1630

Предпазни мерки

  Не използвайте непрекъснато системата 

от високоговорители над капацитета й за 
приемана пикова мощност.

  Пазете надалеч магнитни ленти и лични 

кредитни карти с магнитно покритие от 
системата от високоговорители, за да ги 
защитите от повреда, причинена от магнитите 
във високоговорителите.

  Моля, обърнете внимание на посоченото 

по-долу, когато инсталирате 
високоговорителите, в противен случай може 
да възникне неизправност и/или влошаване 
на качеството на звука.

 

– Не докосвайте диафрагмите и/или конусите на 

високоговорителите с ръка или инструменти.

 

– Не пъхайте пръстите си в отворите на рамката.

 

– Не изпускайте чужди обекти във 

високоговорителите.

Ако не можете да намерите подходящо място 
за поставяне, се консултирайте с търговеца си 
на автомобили или с най-близкия търговец на 
Sony, преди да монтирате.

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    4-558-111-11(1) (BG) Предпазни мерки  Не използвайте непрекъснато системата от високоговорители над капацитета й за приемана пикова мощност.  Пазете надалеч магнитни ленти и лични кредитни карти с магнитно покритие от системата от високоговорители, за да ги защитите от повреда, причинена от
  • Страница 2 из 3
    Монтаж Освен това проверете дали решетката не допира вътрешни елементи, например на лостчетата за прозорец, дръжки на врати, подлакътници, джобове на вратата, лампи или седалки и др.  Ако ще поставяте тази система от високоговорители на задната кора, се уверете, че изводите на високоговорителите,
  • Страница 3 из 3