Инструкция для VITEK VT-1513

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

1513.indd   1

1513.indd   1

10.06.2010   15:21:45

10.06.2010   15:21:45

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 49
  1513.indd 1 10.06.2010 15:21:45
 • Страница 2 из 49
  2 1513.indd 2 10.06.2010 15:21:48
 • Страница 3 из 49
  ENGLISH COFFEE MAKER DESCRIPTION 1 – Housing 2 – Platform for warming the cups 3 – Water tank lid 4 – Removable water tank 5 – Ready indicator 6 – Operating modes knob 7 – Cappuccinator pipe with a tip 8 – Filter clamp 9 – Drip tray 10 – Tray grid 11 – Filter holder handle 12 – Filter holder 13 –
 • Страница 4 из 49
  ENGLISH steam on the right side of the tray grid (10). Be careful not to get burns by the outgoing steam. - Watch the tray (9) filling, regularly pour out water and wash the tray (9). supply, by setting the knob (6) to the “ ” position. • Wait till the indicator (5) lights up, then set the ”
 • Страница 5 из 49
  ENGLISH the tip (7) from the cappuccinator pipe, wipe the outer surface of the cappuccinator pipe with a damp soft cloth, wash the tip (7) under tapping water. 5. Place the corresponding cup on the tray grid (10). 6. Insert the plug into the socket. 7. Switch on the coffee maker, by pressing the
 • Страница 6 из 49
  ENGLISH Drip tray (9) - Remove the grid (10) from the tray (9), remove the tray (9) and pour out water, put the tray on its place, put the grid (10) on the tray. PROBLEMS, THEIR CAUSES AND SOLUTIONS Problem Cause Solution The coffee maker does not switch on No voltage in the socket. Power plug is
 • Страница 7 из 49
  DEUTSCH sichtig. • Es ist nicht gestattet, die Filterhalterung während des Betriebs des Geräts abzunehmen. • Tauchen Sie nie das Kabel in die Kaffeemaschine oder andere Flüssigkeiten, um Stromschlagrisiko oder Verletzungen zu vermeiden. • Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder der
 • Страница 8 из 49
  DEUTSCH Achtung! Es ist nicht gestattet, die Filterhalterung (12) während des Betriebs des Geräts abzunehmen. Um die Filterhalterung (12) abzunehmen, drehen Sie den Griff nach links und nehmen Sie die Filterhalterung ab. BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF • Vergewissern Sie sich,
 • Страница 9 из 49
  DEUTSCH Auffangschale (9) abgeleitet, dabei hören Sie einen typischen Ton und der Dampf tritt von der rechten Seite des Gitters der Auffangschale (10) aus. Seien Sie vor Verbrühungen mit heißem Dampf vorsichtig. Achten Sie darauf, dass die Auffangschale (9) nicht überfüllt wird, gießen Sie Wasser
 • Страница 10 из 49
  DEUTSCH Die Kaffeestärke hängt von der Qualität und der Mahlfeinheitsgrades der Kaffeebohnen ab. Wird die Tasse mit Kaffe zu lange gefüllt, bedeutet das, dass Kaffee sehr grob gemahlen oder zusammengepresst ist. 11. ENTKALKUNG Führen Sie die Entkalkung der Kaffeemaschine für den effektiven Betrieb
 • Страница 11 из 49
  DEUTSCH STÖRUNGEN, IHRE URSACHEN UND BESEITIGUNGSMETHODEN Störung Ursache Störungsbeseitigungsmethode Keine Netzspannung. Die Kaffeemaschine schaltet Der Netzstecker des Netzkabels sich nicht ein. sitzt in der Steckdose undicht. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker funktioniert. Der
 • Страница 12 из 49
  РУССКИЙ КОФЕВАРКА • Не дотрагивайтесь до горячих частей и поверхностей кофеварки. • Соблюдайте осторожность во время работы с выходящим паром. • Запрещается снимать держатель фильтра во время работы кофеварки. • Во избежание пожара, удара электрическим током или физических повреждений не погружайте
 • Страница 13 из 49
  РУССКИЙ водой выключите подачу воды, установив ручку (6) в положение “ ”, слейте воду из чашки. В зависимости от объема чашки проведите эту процедуру несколько раз, после этого бойлер будет промыт. рые могут возникать при его неправильном пользовании. • Не используйте кофеварку вне помещений. •
 • Страница 14 из 49
  РУССКИЙ Примечание: - После установки ручки режимов работы (6) в положение “ ”, происходит сброс давления, остатки горячей воды подаются в поддон (9), при этом вы услышите характерный звук и увидите выходящий пар с правой стороны решетки поддона (10), опасайтесь ожогов от выходящего горячего пара.
 • Страница 15 из 49
  РУССКИЙ нуты, установив ручку (6) в положение « », после чего выключите подачу пара, установив ручку (6) в положение “ ” и выключите кофеварку нажатием кнопки ON/OFF (14). Подождите 10-15 минут. 11. Повторите процедуру, описанную в пунктах 7-10, не менее 3 раз. 12.Включите кофеварку нажатием кнопки
 • Страница 16 из 49
  РУССКИЙ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ Неисправность Кофеварка не включается Вода вытекает из нижней части кофеварки Утечка кофе из держателя фильтра Причина В сетевой розетке отсутствует напряжение. Вилка сетевого шнура не до конца вставлена в розетку. Поддон для воды переполнен.
 • Страница 17 из 49
  ҚАЗАҚ КОФЕ БҰҚТЫРҒЫШ • Шығатын бумен жұмыс істеген кезде абай болыңыз. • Сүзгіні ұстауышты кофебұқтырғыш жұмыс істеп тұрған кезде шешіп алуға тыйым салынады. • Өрттің шығуын, электр тоғының соғуын немесе физикалық жарақат алып қалуды болдырмау үшін желі шнуырының ашасын, желі шнурын немесе
 • Страница 18 из 49
  ҚАЗАҚ болуы мүмкін қауіптер туралы түсінік берілген жағдайда ғана мүмкін. • Кофебұқтырғыштыбөлмеден тыс жерде пайдаланбаңыз. • Кофебұқтырғышты температурсы 0°C-ден төмен бөлбеде қалдырмаңыз. • Тек үйде пайдалануға арналған. тоқтатыңыз, тұтқаны (6) “ ” күйіне орнатып, суды кеседен төгіп тастаңыз.
 • Страница 19 из 49
  ҚАЗАҚ Маңызды: - Көбікті əзірлеуге арналған сүт балғын жəне консервантсыз болуы қажет, яғни, ұзақ сақталатын сүт болмауы керек. Кəдімгі майлылығы 4-тен 6%-ға дейінгі сүтті пайдаланыңыз, кілегейдің майлылығы кемінде 10% болуы керек. - Сүтті немесе кілегейді көпірткеннен кейін бірден капучинатор
 • Страница 20 из 49
  ҚАЗАҚ ұнтақ немесе қатты басылған дегенді білдіреді. 11. ҚАҚТЫ КЕТІРУ Кофебұқтырғыштың тиімді жұмыс істеуі үшін қақты əрбір 2-3 ай сайын кетіріп отыру қажет болады, ал «ащы» суды қолданған жағдайда жиірек жасау керек. 1. Тетіктің (14) «OFF/сөнд» күйінде, ал тұтқа (6) - “ ” күйінде тұрғанын тексеріп
 • Страница 21 из 49
  ҚАЗАҚ АҚАУЛЫҚТАР, ОЛАРДЫҢ СЕБЕПТЕРІ МЕН ЖОЮ ƏДІСТЕРІ Ақау Кофебұқтырғыш қосылмайды Кофебұқтырғыштың төменгі жағынан су ағады. Сүзгінің ұстауышынан кофе ағады Əзірленген кофенің бөтен иісі бар Себебі Желілік розеткада кернеу жоқ. Желі шнурының ашасы розеткаға түбіне дейін орнатылмаған. Су ағатын
 • Страница 22 из 49
  ROMÂNĂ CAFETIERĂ • Pentru a decupla cafetiera de la reţea setaţi toate butoanele de comandă în poziţia închis, după care scoateţi ştecherul din priză. Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de conductor. • Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei şi să contacteze cu suprafeţe
 • Страница 23 из 49
  ROMÂNĂ • Pentru a umple boilerul cu apă fixaţi mânerul (6) - Aveţi grijă să nu umpleţi peste măsură tava (9), periodic goliţi apa şi spălaţi tava (9). în poziţia “ ”, după 15-20 secunde sau la primele semne de apariţie a apei în cană, opriţi debitul de apă, fixând mânerul (6) în poziţia “ ”. •
 • Страница 24 из 49
  ROMÂNĂ Remarcă: - Vă recomandăm să aşteptaţi răcirea aparatului cel puţin 5 minute, înainte de a prepara din nou cafea. ” şi umpleţi Fixaţi mânerul (6) în poziţia “” ceaşca cu aproximativ 100 ml de apă (acest lucru este necesar pentru a înlătura apa din boiler şi a-l umple cu soluţia de acid
 • Страница 25 из 49
  ROMÂNĂ PROBLEME DE FUNCŢIONARE ŞI SOLUŢIILE PENTRU ÎNLĂTURAREA ACESTORA Problema Cauze Lipseşte curentul în reţeaua de alimentare. Cafetiera nu funcţionează deloc Ştecherul de la cordonul de alimentare nu este introdus corect în priză. Apa se scurge pe la baza Tava pentru picături este plină
 • Страница 26 из 49
  ČESKÝ • Pro odpojení kávovaru od síti vložte všichni tlačítka ovládaní do polohy „vypnuto“, a potom vytáhnete sítovou vidlici ze zásuvky. Vytahujíc vidlice sítově šňůry ze zásuvky, na natahujte za šňůru, a berte se za vidlici. • Dbejte toho, aby síťová šňůra ne skláněla se nad kraj stolu i ne
 • Страница 27 из 49
  ČESKÝ hořké vody posouvají do palety (9), přitom vy uslyšíte specifický zvuk a uvidíte vystupující páru z pravé strany mříže palety (10), strachujte se opařenin vystupující hořkou párou. - Sleďte za naplněním palety (9), periodický slévejte vodu a promývejte paletu (9). • Zapněte kávovar klepnutím
 • Страница 28 из 49
  ČESKÝ kapučinator zvenku vlhkou měkkou látkou, sám násadec (7) vyslaďte pod tekoucí vodou. ” i naplníte 9. Vložte držadlo (6) v polohu “ vodou šálek kapacitou kolem 100 mililitrů (to je nutné proto, aby odvodnit bojler i zaplnit jeho roztokem citrónový kyseliny), pro vypnutí dodávky vody vložte
 • Страница 29 из 49
  ČESKÝ POŠKOZENÍ, JICH DŮVODY I METODY OPRAVY Porucha Kávovar ne spouští Voda vytéká z dolejší části kávovaru Prosakování kávy z držáku filtru Upravená káva má nepovolanou vůni Důvod Metoda opravy Přesvědčte se, že sítová zásuvV síťové zásuvce chybí napětí. ka pracuje. Vidlice síťové šňůry ne do
 • Страница 30 из 49
  УКРАЇНЬСКИЙ КАВОВАРКА • Будьте обережними під час роботи з парою, що виходить. • Забороняється знімати тримач фільтру під час роботи кавоварки. • Щоб уникнути пожежі, ураження електричним струмом або фізичних пошкоджень, не занурюйте вилку мережного шнуру, мережний шнур чи корпус кавоварки у воду
 • Страница 31 из 49
  УКРАЇНЬСКИЙ Увага! - Забороняється знімати тримач фільтру (12) під час роботи кавоварки. - Щоб зняти тримач фільтру (12), поверніть ручку в ліву сторону та зніміть тримач. • Забороняється залишати кавоварку в місцях з температурою нижче 0°C. • Тільки для домашнього використання. ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ
 • Страница 32 из 49
  УКРАЇНЬСКИЙ молоко з жирністю від 4 до 6%, жирність вершків має бути щонайменше 10%. - Відразу після збивання молока чи вершків прочистіть трубку-капучінатор та наконечник (7) - для цього опустіть трубку-капучінатор з наконечником (7) в склянку з водою, встановивши ручку (6) в положення « », потім
 • Страница 33 из 49
  УКРАЇНЬСКИЙ ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ Для ефективної роботи кавоварки рекомендується проводити видалення накипу кожні 2-3 місяці, а при використанні жорсткої води - частіше. 1. Переконайтесь, що кнопка (14) знаходиться у положенні «OFF/вимкн.», а ручка (6) - в положенні « ». 2. Приготуйте розчин лимонної
 • Страница 34 из 49
  УКРАЇНЬСКИЙ НЕСПРАВНОСТІ, ЇХ ПРИЧИНИ ТА МЕТОДИ УСУНЕННЯ Несправність Причина Метод усунення В мережній розетці відсутня напруга. Переконайтесь, що мережна розетка працює. Вилка мережного шнура не повністю вставлена в розетку. Перевірте, чи повністю вставлена вилка в розетку. Кавоварка не
 • Страница 35 из 49
  БЕЛАРУСКI КАВАВАРКА • Забараняецца здымаць трымальнік фільтра падчас працы кававаркі. • У пазбяганне пажару, удару электрычным токам ці фізічных пашкоджанняў не апускайце вілку сеткавага шнура, сеткавы шнур ці корпус кававаркі ў ваду ці іншыя вадкасці. • Заўсёды адключайце кававарку ад электрычнай
 • Страница 36 из 49
  БЕЛАРУСКI ЗАХАВАЙЦЕ ГЭТУ ІНСТРУКЦЫЮ ПРЫГАТАВАННЕ КАВЫ ЭСПРЭСА • Пераканайцеся, што кнопка (14) знаходзіцца ў становішчы "OFF/выкл”, а ручка (6) - у становішчы “ ”. • Зніміце ёмістасць (4), напоўніце яе халоднай вадой да адзнакі MAX і ўсталюйце на месца. • Насыпце молатую каву ў фільтр (13) мернай
 • Страница 37 из 49
  БЕЛАРУСКI Нататка: - Паўторная падрыхтоўка кавы рэкамендуецца вырабляць з інтэрваламі не меней 5 хвілін. левы бок. Выдаліце рэшткі молатай кавы і прамыйце фільтр (13). Нататка: - Выкарыстоўваныя кубкі неабходна папярэдне нагрэць, для гэтага ўсталюйце кубкі на пляцоўку (2), падчас нагрэву вады ў
 • Страница 38 из 49
  БЕЛАРУСКI 5. 6. 7. 8. Нататка: - Для выдалення накіпу можна выкарыстоўваць адмысловыя сродкі для выдалення накіпу ў кававарках і кавамашынах, строга выконваючы інструкцыі па іх выкарыстанні. павінны супасці з меткамі на бойлеры, пасля чаго павярніце ручку трымальніка фільтра (11) у правы бок да
 • Страница 39 из 49
  БЕЛАРУСКI НЯСПРАЎНАСЦІ, ІХ ПРЫЧЫНЫ І МЕТАДЫ УСТАРАНЕННЯ Няспраўнасць Прычына Метад устраранення Кававарка не ўключаецца Пераканайцеся, што сеткавая У сеткавай разетцы адсутнічае разетка працуе. напруга. Праверце, ці да канца ўстаўлена Вілка сеткавага шнура не да канца вілка у разетку. ўстаўлена ў
 • Страница 40 из 49
  ЎЗБЕК QAHVA QAYNATGICH • Buyum bilan ishlash paytida chiqayotgan bug’dan ehtiyot bo’ling. • Qahva qaynatgichning ishlashi paytida filtrning qisqichini yechib olish taqiqlanadi. • Yong’inga, elektr tokning zarbasi tufayli shikstlanishga yoki jismoniy shikastlanishlarga yo’l qo’ymaslik uchun tarmoq
 • Страница 41 из 49
  ЎЗБЕК amallarni bir necha marta takrorlang, shundan keyin boyler yuvilgan bo’ladi. • Qahva qaynatgichni hech qachon harorati 0°C dan past bo’lgan xonalarda qoldirmang. • Faqat o’y-ro’zg’orda foydalanish uchun. Diqqat! - Qahva qaynatgichning ishlash paytida filtr qisqichini (12) yechib olish
 • Страница 42 из 49
  ЎЗБЕК yog’sizlantirilmagan , yog’lilik darajasi 4 % dan 6% gacha bo’lgan sutdan foydalaning, qaymoq6ing yog’lilik darajasi 10% dan past bo’lmasligi lozim. - Stutni yoki qaymoqni ko’pirtirishdan keyin darhol kapuchinator naychasini va uchlikni (7) tozalang – buning uchun uchligi mustahkamlangan
 • Страница 43 из 49
  ЎЗБЕК uzoq quyiladigan bo’lsa, bu qahva juda mayda yanchilganligini yoki juda qattiq zichlanganligini bildiradi. « » holatiga o’rnatib, bug’ berishni o’chiring va ON/OFF (14) tugmasini bosib, Qahva qaynatgichni o’chiring. 10-15 minut kutib turing. 11.7-10 bandlarida tasvirlangan amallarni, kamida 3
 • Страница 44 из 49
  ЎЗБЕК NOSOZLIKLAR, ULARNING SABABLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH USULLARI Nosozlik Nosozlikning sababi Bartaraf etish usuli Qahva qaynatgich yoqilmayapti Elektr tarmoq rozetkasida kuchlanish yo’q. Tarmoq simining vilkasi rozetkaga oxirigacha kiritilmagan. Tarmoq rozetkasi ishlayotganligiga ishonch
 • Страница 45 из 49
  GB A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606ххххххх means that the item was manufactured in June (the sixth month)
 • Страница 46 из 49
  BEL Дата вытворчасці вырабу паказана ў серыйным нумары на таблічке з тэхнічнымі дадзенымі. Серыйны нумар прадстаўляе сабою адзінаццатае чысло, першыя чатыры лічбы якога абазначаюць дату вытворчасці. Напрыклад, серыйны нумар 0606ххххххх азначае, што выраб быў зроблен ў чэрвені (шосты месяц) 2006
 • Страница 47 из 49
  1513.indd 47 10.06.2010 15:21:53
 • Страница 48 из 49
  1513.indd 48 10.06.2010 15:21:53
 • Страница 49 из 49