Инструкция для VITEK VT-1989

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

CÎNTAR DIGITAL PERSONAL 

Cântarul digital personal

 

este un aparat sigur în funcţionare, de precizie 

şi nu necesită întreţinere specială. Se recomandă efectuarea cântăririi la 

ore fixe.

ÎNAINTE  DE  EXPLOATARE  CITIŢI  CU  GRIJĂ  INSTRUCŢIUNILE  DE 

UTILIZARE ŞI PĂSTRAŢI-LE PENTRU A LE FOLOSI PE VIITOR.

INSTRUCŢIUNE DE UTILIZARE

1.  Îndepărtaţi ambalajul de pe cântar.

2.  Deschideţi capacul locaşului bateriilor şi îndepărtaţi garnitura de izola-

re. 

3.  Apăsând butonul de selectare a unităţii de măsură selectaţi unităţile de 

măsură necesare  “kg”, “lb” sau  

«st»

4.  Aşezaţi cântarul pe o suprafaţă dreaptă şi rigidă, pardoseala denivela-

tă sau acoperită cu covor poate influenţa precizia cântăririi.

5.  Proszę poczekać, póki monitor nie wyłączy.

6.  Aşteptaţi câteva secunde până pe ecran apare mesajul  «0.0», cânta-

rul este gata pentru utilizare.

7. Valoarea greutăţii corpului D-voastră se va menţine pe ecran timp de 

câteva secunde, după care cântarul se va deconecta.

Atenţiune! 

-   Dacă pe ecran apare mesajul «Lo», este necesară înlocuirea bateriilor. 

Deschideţi capacul compartimentului pentru baterii, introduceţi baterii-

le noi respectând polaritatea, închideţi capacul. 

-   În cazul în care pe ecran apare mesajul «OL», cântarul este supraîn-

cărcat.  Coborâţi imediat de pe cântar, pentru e evita defectarea aces-

tuia.

-   In cazul in care cantarul nu va fi folosit un timp îndelungat îndepărtaţi 

bateriile din acesta.

ÎNTREŢINEREA APARATULUI

 

•  Folosiţi cu grijă cântarul acesta fiind un instrument de precizie, de ace-

ea evitaţi variaţiile de temperatură, umiditatea ridicată, apăraţi de lovi-

turi şi de acţiunea raţelor directe ale soarelui. 

•  Păstraţi cântarul departe de sursele de încălzire.

•  Nu efectuaţi sărituri pe cântar.

•  Curăţaţi platforma de sticlă cu o cârpă umedă

•  Nu folosiţi agenţi de curăţare chimici sau abrazivi pentru curăţirea cân-

tarului.

•  Nu lăsaţi apa să intre în interiorul corpului cântarului. 

•  Nu utilizaţi şi nu depozitaţi cântarul în încăperi cu umiditate ridicată (de 

circa 80%), feriţi de apă sau alte lichide pentru a nu influenţa precizia 

datelor sau defectarea cântarului. 

DATE TEHNICE

Sarcina maximă:  

 

 

180kg/28st/397lb 

Gradarea scării:                    

 

100 g/0,2 funţi

Diapazonul temperaturilor de funcţionare: +5/+30°C

Sursa de alimentare:    

 

1 baterii cu litiu CR 2032

Producătorul îi rezervează dreptul de a schimba caracteristicile aparatelor 

fără anunţare prealabilă. 

Termenul de exploatare a aparatului – 5 ani.

Garanţie

În legătură cu oferirea garanţiei pentru produsul dat, rugăm să Vă adresaţi 

la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul 

dat. Serviciul de garanţie se realizează cu condiţia prezentării bonului de 

plată sau a oricărui alt document financiar, care confirmă cumpărarea pro-

dusului dat. 

 Acest produs corespunde cerinţelor EMC, întocmite în conformita-

te cu Directiva 2004/108/ЕС  i Directiva cu privire la electrosecuri-

tate/joasă tensiune (2006/95/ЕС )

romÂnĂ

 

6

ЭЛЕКТРОНДЫ ЕДЕНДІК ТАРАЗЫ

Электрондық едендіңк таразы сенімді, дәл және арнайы күтімді 

қажет етпейді. Бір уақытта өлшеген жөн.

ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ ОҚЫП 

ШЫҒУЫҢЫЗДЫ ЖӘНЕ ОНЫ ӘРІ ҚАРАЙ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН 

САҚТАП ҚОЮЫҢЫЗДЫ ӨТІНЕМІЗ.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ.

1.  Таразыны қораптан алып шығарыңыз. 

2.  Батарей бөлігінің қақпағын ашыңыз да оқшаулағыш төстемені 

алып тастаңыз.

3.  Салмақ өлшемін таңдау тетігін баса отырып, өлшеуге қажетті 

«kg»

«lb»

 немесе 

«st»

 бірлігін таңдаңыз. 

4.  Таразыны тегіс қатты бетке қойыңыз, егер еден түзу болмаса, 

еденге кілем немесе кілем қабаты жабылған болса, онда өлшеу 

дәлдігі төмендейді. 

5.  Дисплей сөнгенше күте тұрыңыз.

6.  Бірнеше секунд күтіңіз, дисплейде «0.0» мәні пайда болған кезде, 

таразы жұмысқа дайын болады. 

7.  Дисплейде бірнеше секунд бойы сіздің салмағыңыздың мәні 

сақталады, одан кейін таразы өздігінен сөніп қалады. 

Назар аударыңыз!

 

-   Дисплейде «Lo» мәні көрінген жағдайда, батарейлерді ауыстыру 

керек.. Батарей бөлігінің қақпағын ашыңыз, жаңа батарейлерді 

полюстілігін сақтай отырып салыңыз да, қақпақты жабыңыз.

-   Егер дисплейде «OL» мәні көрінсе, таразыдағы салмақ шамадан 

көп. Оның бұзылуын болдырмау үшін дереу таразыдан түсіңіз.  

-    Ұзақ уақыт бойы жұмыс істемейтін кезде батарей бөлігінің 

қақпағын ашыңыз да батарейлерді алып тастаңыз.

ПРИБОРДЫҢ КҮТІМІ 

  Таразыны пайдаланған кезде абай болыңыз, себебі бұл дәл 

аспап, сондықтан да температураның ауытқуынан, жоғары 

ылғалдықтан, соққылардан немесе тікелей күн сәулесінің түсуінен 

сақтаңыз. 

•  Таразыны қыздырғыш приборлардан алшақ жерде ұстаңыз..

•  Таразының үстінде секірмеңіз..

•  Әйнекті платформаны дымқыл матамен сүртіңіз.

•  Таразыны тазалау үшін химиялық немесе қажағыш заттарды 

пайдаланбаңыз.

•  Таразының корпусының ішіне сұйықтықтың кіріп кетуіне жол 

бермеңіз. 

•  Таразыны ылғалдығы жоғары бөлмеде (ылғалдығы 80 %-дан 

жоғары) пайдаланбаңыз және сақтамаңыз, сумен немесе басқа 

да сұйықтықтармен байланысқа түсуін болдырмаңыз, бөл өлшеу 

дәлдігіне әсер етеді немесе таразының істен шығып қалуына әкеп 

соғады. 

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ.

 

Максималды салмағы:  

 

 

180кг/28st/397lb 

Шкаланың бөліктері:                    

 

100г/0,2 фунт

Жұмыс істеу температурасының ауқымы:  

+5/+30°C

Қорек алу элементі:    

 

 

1 литийлі CR 2032  

 

 

 

 

 

 

батарейлер

Өндiрушi прибордың характеристикаларын өзгертуге,  алдын ала 

ескертусiз өзiнiң құқын сақтайды. 

Құралдың қызмет ету мерзімі - 5 жыл

Гарантиялық мiндеттiлiгi

Гарантиялық  жағдайдағы  қаралып  жатқан  бөлшектер  дилерден  тек 

сатып алынған адамға ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi 

шағымдалған  жағдайда  төлеген  чек  немесе  квитанциясын  көрсетуi 

қажет.

ҚАЗАҚ

5

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ

Электронные напольные весы надежны, точны и не требуют какого-
либо специального ухода. Рекомендуем производить взвешивание 
в одно и то же время.

ПОЖАЛУЙСТА,  ПРОЧИТАЙТЕ  НАСТОЯЩУЮ  ИНСТРУКЦИЮ  ПЕРЕД 
НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките весы из упаковки.
2.  Откройте  крышку  батарейного  отсека  и  удалите  изоляционную 

прокладку.

3.  Нажимая  на  кнопку  выбора  меры  веса,  выберите  необходимые

 

единицы взвешивания «kg»

«lb» или «st» 

.

4. Поставьте  весы  на  ровную  твердую  поверхность,  если  пол 

неровный, покрыт ковром или ковровым покрытием, то точность

 

взвешивания уменьшится.

5.  Подождите, пока дисплей не выключится.
6. Встаньте  на  весы,  держа  ступни  параллельно  и  распределив 

равномерно  вес  тела.  Стойте  неподвижно,  пока  происходит 
взвешивание.

7. На  дисплее  сохранится  значение  Вашего  веса  в  течение 

нескольких секунд, затем весы автоматически выключатся.

Внимание! 

-   Если на дисплее отобразилось значение «Lo», следует заменить 

батарейки. Откройте крышку батарейного отсека, установите но-
вые батарейки, соблюдая полярность, закройте крышку.

-   Если на дисплее отобразилось значение «OL», весы перегруже-

ны. Немедленно сойдите с весов, чтобы предотвратить их пов-
реждение.

-   Во время длительных перерывов в работе откройте крышку ба-

тарейного отсека и извлеките батарейки.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ 

•  Соблюдайте осторожность при пользовании весами, т.к. это точ-

ный инструмент, поэтому избегайте перепадов температур, по-
вышенной влажности, ударов или воздействия прямых солнеч-
ных лучей. 

•  Держите весы вдали от нагревательных приборов.
•  Не прыгайте на весах.
•  Протирайте стеклянную платформу влажной тканью.
•  Не используйте химические или абразивные средства для чист-

ки весов.

•  Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса весов. 
•  Не используйте и не храните весы в помещениях с повышенной 

влажностью  (влажность  более  80  %),  не  допускайте  контакта  с 
водой,  либо  другими  жидкостями  это  может  повлиять  на  точ-
ность измерения или привести к выходу весов из строя. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный вес:    

 

180кг/28st/397lb 

Деления шкалы:                    

 

100 г/0,2 фунта

Диапазон рабочих температур:  

+5/+30°C

Элементы питания:    

 

1 литиевая батарейка 

 

 

 

 

 

CR 2032

Производитель оставляет за собой право изменять характеристи-
ки приборов без предварительного уведомления

Срок службы прибора - 5 лет  

Данное  изделие  соответствует  всем  требуемым  европей-
ским и российским стандартам безопасности и гигиены.

АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия

РУССКИй

4

ELEKTRONISCHE PERSONENWAAGE

Elektronische Personenwaage ist zuverlässig, präzis und pflegeleicht. 
Wir empfehlen Ihnen, das Abwiegen zur gleichen Tageszeit vorzuneh-
men.

VOR DEM GEBRAUCH LESEN SIE AUFMERKSAM DIE BEDIENUNGS-
ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE DIESE FÜR DIE WEITERE NUTZUNG.

BETRIEBSANLEITUNG
1.  Nehmen Sie die Waage aus der Verpackung heraus.
2.  Öffnen Sie das Batteriefach und entfernen Sie die Isolierdichtung. 
3.  Während des Drückens des Knopfes der Messeinheitswahl können 

Sie die notwendige Messeinheit wählen: 

«kg»,«lb» 

oder

 «st»

.

4.  Stellen Sie die Waage auf eine harte gerade Oberfläche auf. Wenn 

der Fußboden ungerade ist oder ein Teppich oder Teppichbelag auf 
dem Fußboden liegt, verringert sich die Wägegenauigkeit. 

5.  Warten Sie ab, bis sich der Bildschirm einschaltet.
6.  Stellen Sie sich auf die Waage, stellen Sie Füße parallel und vertei-

len Sie gleichmäßig das Körpergewicht. Stehen Sie auf der Waage, 
ohne sich zu bewegen, solange die Abwiegung erfolgt.

7.  Ihr Gewicht wird innerhalb von einigen Sekunden auf dem Bild-

schirm angezeigt, danach schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Achtung! 
   Falls die Anzeige “Lo” auf dem Bildschirm erscheinen, bedeutet 

dies, dass die Batterien leer sind. Öffnen Sie den Deckel des Bat-
teriefachs und legen Sie neue Batterien ein, beachten Sie dabei die 
Polarität.

  Falls die Anzeige “OL” auf dem Bildschirm erscheinen, bedeutet 

dies, dass die Waage überlastet ist. Treten Sie sofort von der Waage 
herunter, um deren Beschädigung zu vermeiden.

-  Falls Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, öffnen Sie den De-

ckel des Batteriefachs und nehmen Sie die Batterien heraus.

REINIGUNG UND PFLEGE
•   Seien Sie beim Nutzen der Waage vorsichtig, weil es ein Präzisions-

instrument ist, vermeiden Sie Temperaturschwankungen, erhöhte 
Feuchtigkeit, Schläge, Staub oder direkte Sonnenstrahle. 

•   Halten Sie das Gerät von heißen Oberflächen fern.
•   Es ist verboten, auf der Waage zu springen.
•  Wischen Sie die Waagenoberfläche mit einem feuchten Tuch ab.
•   Es ist nicht gestattet, Abrasiv und Lösungsmittel für die Reinigung 

der Waage zu benutzen.

•   Achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit ins Gehäuse des Staubsau-

gers nicht eindringt. 

•   Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Räumen mit erhöhter Luft-

feuchtigkeit (über 80 %) zu nutzen, lassen Sie keinen Kontakt mit 
Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu, weil dadurch die Messungs-
genauigkeit beeinflusst wird oder der Betriebsausfall des Geräts 
passieren kann.  

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Maximales Gewicht:  

 

180kg/28st/397lb 

Skalenteilung:    

 

100 g/0,2 lb

Temperaturbereich:  

 

+5/+30°C

Versorgungsquelle:  

 

1 Lithiumbatterie CR 2032

Der  Produzent  behält  sich  das  Recht  vor,  die  Charakteristiken  der 

Geräte ohne Vorankündigung zu ändern.

Betriebslebensdauer des Geräts – 5 Jahre

Gewährleistung   
Ausführliche  Bedingungen  der  Gewährleistung  kann  man  beim 
Dealer,  der  diese  Geräte  verkauft  hat,  bekommen.  Bei  beliebiger 
Anspruchserhebung  soll  man  während  der  Laufzeit  der  vorliegenden 
Gewährleistung  den  Check  oder  die  Quittung  über  den  Ankauf  vorzu-
legen.

 

 Das  vorliegende  Produkt    entspricht  den  Forderungen  der 

elektromagnetischen  Verträglichkeit,  die  in  2004/108/EC  - 

Richtlinie des Rates und den Vorschriften 2006/95/EC  über die 

Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

DEUTSCH

3

ELECTRONIC SCALE

Electronic scale is safe, precise and does not need special care.  
We recommend you to measure yourself at the same time of day.

PLEASE READ CAREFULLY THIS INSTRUCTION BEFORE OPERATING 
THE UNIT AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.  

OPERATING INSTRUCTIONS

1.  Unpack the scale.
2.  Open the battery compartment lid and remove the isolating gap.  
3.  Pressing the measuring units’ selection button, select the desired 

units «kg»,«lb» or «st»

.

4.  Put the unit on the even stable surface, if the floor is uneven, with 

carper, measuring precision decreases.  

5.  Wait untill the LCD Display is off.
6.  Stand on the unit with your feet parallel, uniformly distributing body 

weight. Stand steadily while weighting.

7.  The weight will be displayed for a few seconds before turning off au-

tomatically.  

Attention! 

-   If “Lo” is displayed, replace the battery. Open the battery compart-

ment lid, insert a new battery, following the polarity, and close the 
lid.

-   If “OL” is displayed, the scale is overloaded. Immediately get off the 

scale in order to prevent its damage. 

-   If the scale is not being used for a long time, open the battery com-

partment lid and take the battery out of the compartment.  

Cleaning the unit

•  Be careful while operating the unit, as it is a precision instrument, 

avoid extremes of temperature, high humidity, strong impacts, dust 
or direct sunlight. 

•  Keep away from heating appliances.
•  Do not jump on the unit.
•  Clean the glass platform with a damp cloth.
•  Do not use chemical agents or abrasives for cleaning the unit.
•  Do not allow liquids to get into the case of the unit. 
•  Do not operate and do not store the scale in the room with high hu-

midity (more than 80 %),  keep the unit away from water or other 
liquids, it can influence precision of measurements or disable the 
scale.  

SPECIFICATIONS

Maximal weight:  

 

 

180kg/28st/397lb 

Division: 

 

 

 

100g/0,2 lb

Operating temperature:  

                +5/+30°C

Battery:  

 

 

               1 lithium battery CR 2032

The manufacturer reserves the right to change the device's characteris-
tics without prior notice.

Service life of  appliance -  5 years

GUARANTEE 

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer 
from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must 
be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by 
the  Council  Directive  2004/108/ЕС    and  to  the  Low  Voltage 
Regulation (2006/95/ЕС )

ENGLISH

2

VT-1989_new.indd   1

15.05.2014   14:50:56

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    ENGLISH DEUTSCH Қазақ romÂnĂ ELECTRONIC SCALE ELEKTRONISCHE PERSONENWAAGE ЭЛЕКТРОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ВЕСЫ ЭЛЕКТРОНДЫ ЕДЕНДІК ТАРАЗЫ CÎNTAR DIGITAL PERSONAL Electronic scale is safe, precise and does not need special care. We recommend you to measure yourself at the same time of day. Elektronische
  • Страница 2 из 3
    Český УКРАЇНЬСКИЙ Беларускi Ўзбек ELEKTRONICKÉ PODLAHOVÉ VÁHY ЕЛЕКТРОННІ ПІДЛОГОВІ ВАГИ ЭЛЕКТРОННЫЯ ПАДЛОГАВЫЯ ШАЛІ ELEKTRON POL USTI TAROZI Elektronické podlahové váhy spolehlive, přesné i nevyžadují které-nebo speciální obsluhy. Doporučujeme vykonávat vážení v nastejný čas. Електронні підлогові
  • Страница 3 из 3