Инструкция для VITEK VT-2384

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Электрқысқаштар

Электрлік  қысқыштар  құрғақ  және  ылғалды 

шаштарды бұйралау үшін пайдаланылады.

Сипаттамасы

1. 

Сап

2. 

Қосылу/сөндірілу батырмасы 

3. 

Қыздыру  температурасын  баптау  батырмала

-

ры «-/+»

4. 

Жылыту температурасы индикаторы

5. 

Шашқа арналған қысу тұтқасы

6. 

Тұғыр 

7. 

Жұмыс беті

8. 

Ұштық

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 

•  Электрлі қысқашты суы бар ыдыстың (ванна, 

бассейн  және  т.с.с.)  жанында  пайдалануға 

тыйым салынады.

•  Құрылғыны 

жуынатын 

бөлмеде 

пайдаланғаннан  кейін  оны  бірден  электр 

желісінен ажыратып қойыңыз, ол үшін желілік 

шнур  ашасын  электр  розеткасынан  ажырату 

керек,  өйткені  судың  жақын  тұруы  құрығы 

сөндіргіш  арқылы  сөндірулі  болған  күннің 

өзінде қауіпті болып саналады.

•  Қосымша  қорғаныс  үшін  жуыну  бөлмесіндегі 

қоректендіру  тізбегіне  қорғаныс  ажыратылу 

құрылғысын (ҚАҚ) 30 мА-ден аспайтын номи

-

налды  іске  қосылу  тоғымен  орнатқан  дұрыс; 

орнатқан кезде маманға хабарласқан жөн;

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Электр  аспабын  пайдалану  алдында  берілген 

нұсқаулықты  зейін  қойып  оқып  шығыңыз,  және 

оны  келешекте  анықтамалық  мәлімет  ретінде 

пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Құрылғыны  осы  нұсқаулықта  баяндалғандай 

тікелей  мақсаты  бойынша  ғана  пайдаланыңыз. 

Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, 

тұтынушыға немесе оның мүлігіне зиян келтіруіне 

әкелуі мүмкін. 

•  Іске  қосар  алдында  электр  желісінің  кернеуі 

құрылғының жұмыс кернеуіне сәйкестігіне көз 

жеткізіңіз.

•  Құрылғыны аэрозольдер шашырайтын жерде 

немесе  тез  тұтанатын  сұйықтықтар  пайдала

-

нылатын жерде қоспаңыз. 

•  Құрылғыны  пайдаланған  кезде  желілік  шнур

-

ды оның ұзын бойына жазу керек.

•  Желілік бау:

– 

ыстық заттарға тимеу керек,

– 

суға батырылмауы керек,

– 

жиһаздардың өткір жиектер арқылы созылып 

тұрмауы керек,

– 

құрылғыны  тасымалдау  үшін  тұтқа  ретінде 

қолданылмауы қажет. 

•  Құрылғыны,  желілік  шнурын  немесе  желілік 

шнур ашасын су қолмен ұстамаңыз.

•  Құрылғыны пайдаланбас бұрын желілік шнур

-

ды  мұқият  тексеріп  шығыңыз  және  оның 

бүлінбегеніне  көз  жеткізіңіз.  Желілік  сымы 

немесе  желілік  сым  айыры  зақымдалған 

жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз.

•  Суға  шомылып  жатқанда,  құрылғыны 

пайдаланбаңыз.

•  Құрылғыны бөлмеден тыс жерде пайдалануға 

тыйым салынған.

•  Құрылғыны  суға  толы  ваннаға  неме

-

се  раковинаға  түсіп  кету  қаупі  бар  жерге 

қоймаңыз; құрылғы корпусын, желілік шнурды 

немесе желілік шнур ашасын суға немесе кез 

келген басқа сұйықтыққа батырмаңыз.

•  Құрылғы  суға  құлап  кеткен  жағдайда  дереу 

желілік  шнур  ашасын  электр  розеткасы

-

нан  сурыңыз,  осыдан  кейін  ғана  құрылғыны 

судан  алып  шығуға  болады.  Құрылғыны 

тексеру  және  жөндеу  үшін  жақын  маңдағы 

рұқсаты  бар  (уәкілетті)  сервис  орталығына 

жолығыңыз.

•  Жұмыс  істеп  тұрған  құрылғыны  ешқашан 

қараусыз қалдырмаңыз.

•  Ұйқыңыз  толық  ашылмаған  жағдайда, 

құрылғыны пайдаланбаңыз.

•  Су  шашты  немесе  синтетикалық  париктерді 

сәндеу үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.

•  Құрылғының ыстық беттерінің бетке, мойынға 

немесе  ашық  дене  мүшелеріне  тиюін 

болдырмаңыз.

•  Құрылғы  жұмыс  істеп  тұрған  кезде  оны 

жылыға  сезімтал  беттерге,  жұмсақ  беттің 

үстіне  (төсекке  немесе  диванға)  қоймаңыз 

және оның бетін жауып қоймаңыз. 

•  Жұмыс  істейтін  құрылғыны  тек  сабынан 

ұстаңыз.  Құрылғымен  жұмыс  істеген  кезде 

жұмыс беттеріне қолды тигізбеңіз.

•  Абай  болыңыз!  Құрылғыны  электр  желісінен 

ажыратқаннан  кейін  оның  жұмыс  беті  біраз 

уақытқа дейін ыстық күйде болады.

•  Құрылғыны  алып  тастамас  бұрын,  міндетті 

түрде оны суытыңыз және ешқашан құрылғы 

корпусын желілік сыммен орамаңыз.

•  Желілік  шнур  ашасын  электр  розеткасынан 

суырған  кезде,  желілік  шнурдан  тартпаңыз, 

желілік шнурдың ашасынан ұстаңыз.

•  Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін және 

тазалау  алдында  оны  міндетті  түрде  үнемі 

электр желісінен ажыратып отырыңыз.

•  Аспапты уақытында тазалап тұрыңыз.

•  Жұмыс  істеп  тұрған  кезде  балаларға 

құрылғының  корпусын  және  желілік  шнурды 

ұстауға рұқсат бермеңіз.

•  Бұл  құрылғы  8  жастан  төменгі  балалардың 

пайдалануына арналмаған. 

•  Бұл прибор жеке мүмкіншілігі шектеулі, жүйке, 

психикасы ауыратын немесе білімі жеткіліксіз 

адамдарға (8 жастан жоғары балаларды қоса 

алғанда) пайдалануға арналмаған. Бұл адам

-

дар  тек  өздерінің  қауіпсіздіктері  үшін  жауап 

беретін  тұлғаның  қадағалауымен  болса, 

сондай-ақ  өздеріне  құрылғыны  қауіпсіз  пай

-

далану және дұрыс пайдаланбаған жағдайда 

орын  алуы  мүмкін  қауіпті  жағдайлар  туралы 

тиісті және түсінікті нұсқаулар берілген болса 

осы приборды пайдалана алады.

•  Балалардың  құрылғыны  ойыншық  ретінде 

пайдалануына  жол  бермес  үшін,  оларды 

қадағалап отырыңыз.

•  Балалардың  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету 

мақсатында  қаптама  ретінде  пайдаланы

-

латын  полиэтилен  қапшықтарды  қараусыз 

қалдырмаңыз.

Назар  аударыңыз!

  Балаларға  полиэтилен 

пакеттермен  немесе  қаптама  үлдірмен  ойнауға 

рұқсат бермеңіз. 

Тұншығу қаупі!

•  Құрылғының  желілік  шнуры  немесе  желілік 

шнур  ашасы  бүлінген  болса,  құрылғы  дұрыс 

жұмыс  істемей  тұрса,  сондай-ақ  ол  құлаған 

болса, онда құрылғыны пайдаланбаңыз.

•  Құрылғыны  өз  бетіңізше  бөлшектемеңіз. 

Ақаулықты байқаған жағдайда жақын маңдағы 

рұқсаты  бар  (уәкілетті)  сервистік  орталыққа 

хабарласыңыз

•  Құрылғыны  тек  зауыт  қыптамасымен  ғана 

тасымалдаңыз.

•  Құрылғыны  салқын  және  құрғақ  жерде, 

балалардың  және  мүмкіндігі  шектеулі 

адамдардың қол жетімсіз жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ  ТЕК  ТҰРМЫСТЫҚ  ЖАҒДАЙДА 

ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН

АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құрылғыны  суық  (қысқы)  шарттарда 

тасымалдағаннан  немесе  сақтағаннан  кейін 

оны бөлме температурасында екі сағаттан 

кем емес ұстау қажет.

•  Құрылғыны  қораптан  шығарып  алыңыз, 

құрылғының  жұмысына  кедергі  келтіретін 

барлық жапсырмаларды алып тастаңыз.

•  Құрылғының 

бүтіндігін 

тексеріңіз, 

бүлінген  жерлері  болған  кезде  құрылғыны 

пайдаланбаңыз.

•  Құрылғыны  қосар  алдында  электрлік  желі 

кернеуінің  құрылғының  жұмыс  кернеуіне 

сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.

ПАЙДАЛАНУ

Оңтайлы  нәтижелерге  қолжеткізу  үшін  шашты 

сабынсумен  жуыңыз,  оны  сүлгімен  сүртіңіз, 

фенмен  кептіріңіз  және  тараңыз.  Одан  кейін 

шашты сәндеуге кірісіңіз.

•  Шашты 4-5 см бұрымдарға бөліңіз.

•  Желілік  шнурдың  ашасын  электр  розеткасы

-

на сұғыңыз.

•  Батырмасын  (2) 

  басыңыз,  қыздыру  тем

-

пературасы  индикаторлары    (4)  жыпылықтай 

бастайды.

•  Батырмасы  (3)  «-/+»  арқылы  150º  –  200ºС 

аралықта  жұмыс  бетінің  (7)  температурасын 

белгілеңіз. 

Шаш түрі 

Температура

Жұқа, ыстыққа 
сезімтал шаш үшін

+150° С-тан 
+170° С-қа дейін

Қалыңдығы орташа 
қалыпты, бұйра 
шашатар үшін

+170° С-тан 
+180° С-қа дейін

Қатты, қалың, 
жалбыраған шаштар 
үшін

+180° С-тан 
+200° С-қа дейін

Ескертпе:

 Температураны белгілеу барысында 

жұмыс  бетінің  жылдам  қызатындығын  және 

салқындауы көп уақыт қажет ететіндігін есте 

сақтаңыз.

•  Құрылғыны  түзу  және  ыстыққа  төзімді  бетте 

орналасқан тіреуге (6) орнатыңыз 

•  Жұмыс  беті  (7)  белгіленген  температураға 

дейін  қызғанда  (2)  индикаторы  тұрақты  жана

-

тын болады.

•  Бос қолыңызбен шаш тарамын ұстаңыз.

•  Қысу тұтқасын (5) басыңыз шаш ұшын жұмыс 

бетіне  (7)  орналастырыңыз  және  қысқышты 

босатыңыз.  Шашты  жұмыс  бетін  айналды

-

ра бұраңыз. 

•  Біраз уақыт күтіңіз, одан соң қысу тұтқасын (5) 

басып шашты босатыңыз.

•  Барлық шаш тарамдары үшін берілген рәсімді 

қайталаңыз.

Ескерту: 

– 

Құрылғымен жұмыс жасау кезінде жұмыс 

үстіңгі бетіне жақындамаңыз.

– 

Алғаш  пайдаланғанда  жұмыс  бетінен 

бөгде  иіс  білінуі  немесе  аз  мөлшерде 

түтін шығуы ықтимал, оған жол беріледі.

– 

Жұмыс  уақытындағы  үзілістер  кезінде 

құрылғыны  түзу  тұрақты  жылуға 

төзімді бетке қойыңыз.

– 

Шашыңызды  ретке  келтіріп  болғаннан 

кейін  бірден  тарамаңыз,  олардың 

салқындауына  мүмкіндік  беріңіз.  Шаш 

сәндеу  табиғи  болып  көрінуі  үшін  ірі 

шаш  бөліктерін  ұсақ  бөліктерге  ажы

-

ратып бөліңіз.

•  Сәндеу  аяқталған  соң  батырманы  (2) 

 

басып,  құралды  сөндіріңіз,  одан  соң  желілік 

сым айырын розаткадан суырыңыз.

•  Құрылғыны  тіреуге  (6)  тегіс,  жылуға  төзімді 

бетке  орналастырып,  приборды  толық 

суытыңыз.

Ескерту: 

Пайдаланылмаған 

жағдайда 

құрылғы 

60 

минуттан соң автоматты түрде сөнеді.

Тазалау және күтім

•  Тазалар алдында құрылғыны электр желісінен 

ажыратып, оны толығымен суытыңыз.

•  Құрылғыны,  желілік  сымды  және  желілік 

сым  ашасын  суға  немесе  кез-келген  басқа 

сұйықтыққа салуға тыйым салынады.

•  Құрылғыны  тазалау  үшін  жуғыш  және 

қажайтын  құралдарды,  сондай-ақ  қандайда 

бір  еріткіштерді  пайдалануға  тыйым  салы

-

нады.

•  Құрылғының  корпусын  жұмсақ,  сәл  ылғал 

матамен сүртіңіз, одан кейін құрғатып сүртіңіз.

Сақтау

•  Құрылғыны  сақтауға  жинамас  бұрын,  оны 

толық суытып тазалаңыз.

•  Желі  шнурын  құрылғының  корпусына  айнал

-

дыра  орамаңыз,  бұл  оның  бүлінуіне  әкеп 

соғуы мүмкін.

•  Құрылғыны  салқын  және  құрғақ  жерде, 

балалардың  және  мүмкіндігі  шектеулі 

адамдардың қол жетімсіз жерде сақтаңыз.

Жеткізілім жинағы

Электрқысқаштар – 1 дн.

Нұсқаулық – 1 дн.

Техникалық сипаттары

Электрқорегі: 

110–

240 В ~ 50/60 Г

ц

Қажет ететін қуаты: 

48–52 Вт

Өндіруші  алдын  ала  ескертусіз  құрылғы 

сипаттамаларын өзгертуге құқылы болады

Құралдың қызмет ету мерзімі – 5 жыл

Гарантиялық мiндеттiлiгi

Гарантиялық  жағдайдағы  қаралып  жатқан 

бөлшектер  дилерден  тек  сатып  алынған  адамға 

ғана  берiледi.  Осы  гарантиялық  мiндеттiлiгiндегi 

шағымдалған  жағдайда  төлеген  чек  немесе  кви

-

танциясын көрсетуi қажет.

Электрощипцы

Электрощипцы  используются  для  завивки 
сухих и слегка влажных волос.

Описание

1. Рукоятка
2. Кнопка включения/выключения 
3. Кнопки  установки  температуры  нагрева 

«-/+»

4. Индикаторы температуры нагрева
5. Ручка зажима для волос
6. Подставка 
7. Рабочая поверхность
8. Наконечник

ВНИМАНИЕ! 

•  Запрещается  использовать  электрощип

-

цы  вблизи  ёмкостей  с  водой  (ванна,  бас

-

сейн и т. д.).

•  После  использования  устройства  в  ван

-

ной комнате отключите его от сети, вынув 

вилку  сетевого  шнура  из  розетки,  так  как 

близость  воды  представляет  опасность, 

даже когда устройство выключено сетевым 

выключателем;

•  Для дополнительной защиты целесообразно 

установить в цепь питания ванной комнаты 

устройство  защитного  отключения  (УЗО)  с 

номинальным  током  срабатывания,  не  пре

-

вышающим  30  мА;  при  установке  следует 

обратиться к специалисту

.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства вни-
мательно прочитайте настоящее руководство 
и  сохраните  его  для  использования  в  каче-
стве справочного материала.
Используйте устройство только по его прямому 
назначению,  как  изложено  в  данном  руковод-
стве. Неправильное обращение с устройством 
может  привести  к  его  поломке,  причинению 
вреда пользователю или его имуществу. 

•  Перед  включением  убедитесь,  что  напря

-

жение  электрической  сети  соответствует 

рабочему напряжению устройства.

•  Не  включайте  устройство  в  местах,  где 

распыляются аэрозоли либо используются 

легковоспламеняющиеся жидкости. 

•  При  эксплуатации  устройства  рекоменду

-

ется  размотать  сетевой  шнур  на  всю  его 

длину.

•  Сетевой шнур не должен:

–  соприкасаться с горячими предметами,
–  погружаться в воду,
–  протягиваться  через  острые  кромки 

мебели,

–  использоваться  в  качестве  ручки  для 

переноски устройства. 

•  Не  беритесь  за  устройство,  сетевой  шнур 

или вилку сетевого шнура мокрыми руками.

•  Перед использованием устройства внима

-

тельно  осмотрите  сетевой  шнур  и  убеди

-

тесь, что он не поврежден. Если вы обна

-

ружили  повреждение  сетевого  шнура,  не 

пользуйтесь устройством.

•  Не используйте устройство во время при

-

нятия ванны.

•  Запрещено  использовать  устройство  вне 

помещения.

•  Не  кладите  и  не  храните  устройство  в 

местах, где оно может упасть в ванну или 

раковину,  наполненную  водой;  не  погру

-

жайте  корпус  устройства,  сетевой  шнур 

или  вилку  сетевого  шнура  в  воду  или 

любую другую жидкость.

•  Если устройство упало в воду, немедленно 

выньте  вилку  сетевого  шнура  из  розетки, 

только после этого можно достать устрой

-

ство  из  воды.  Обратитесь  в  ближайший 

авторизованный сервисный центр для про

-

ведения осмотра или ремонта устройства.

•  Никогда  не  оставляйте  работающее 

устройство без присмотра.

•  Не используйте устройство, если вы нахо

-

дитесь в сонном состоянии.

•  Не  используйте  устройство  для  укладки 

мокрых волос или синтетических париков.

•  Избегайте  соприкосновения  горячих 

поверхностей  устройства  с  лицом,  шеей 

или другими открытыми участками тела.

•  Не кладите устройство во время работы на 

чувствительные к теплу поверхности, 

мяг

-

кую поверхность (на кровать

 

или диван)

 и 

не накрывайте его. 

•  Держите  работающее  устройство  только  за 

рукоятку. Не касайтесь рабочей поверхности 

во время работы с устройством.

•  Будьте  осторожны!  Рабочая  поверхность 

остаётся  горячей  некоторое  время  после 

отключения устройства от сети.

•  Прежде  чем  убрать  устройство,  обяза

-

тельно  дайте  ему  остыть  и  никогда  не 

обматывайте сетевой шнур вокруг корпуса 

устройства.

•  Вынимая вилку сетевого шнура из розетки, 

не тяните за сетевой шнур, а держитесь за 

вилку сетевого шнура.

•  Всегда  отключайте  устройство  от  сети 

после использования и перед чисткой.

•  Регулярно проводите чистку устройства.

•  Не  разрешайте  детям  касаться  корпуса 

устройства  и  сетевого  шнура  во  время 

работы.

•  Данное устройство не предназначено для 

использования детьми младше 8 лет. 

•  Данное  устройство  не  предназначе

-

но  для  использования  людьми  (вклю

-

чая  детей  старше  8  лет)  с  физическими, 

нервными,  психическими  отклонениями 

или  без  достаточного  опыта  и  знаний. 

Использование устройства такими лицами 

возможно, только если  они находятся под 

присмотром лица, отвечающего за их без

-

опасность,  а  также,  если  им  были  даны 

соответствующие  и  понятные  инструкции 

о  безопасном  использовании  устройства 

и тех опасностях, которые могут возникать 

при его неправильном пользовании.

•  Осуществляйте  надзор  за  детьми,  чтобы 

не  допустить  использования  устройства  в 

качестве игрушки.

•  Из  соображений  безопасности  детей 

не  оставляйте  полиэтиленовые  пакеты, 

используемые  в  качестве  упаковки,  без 

присмотра.

Внимание!

  Не  разрешайте  детям  играть  с 

полиэтиленовыми  пакетами  или  пленкой. 

Опасность удушения!

•  Не  используйте  устройство,  если  повреж

-

ден  сетевой  шнур  или  вилка  сетевого 

шнура,  если  устройство  работает  с  пере

-

боями, а также после его падения.

•  Не  разбирайте  устройство  самостоятель

-

но. В случае обнаружения неисправности, 

обратитесь  в  ближайший  авторизованный 

сервисный центр.

•  Перевозите  устройство  в  заводской  упа

-

ковке.

•  Храните  устройство  в  сухом  прохладном 

месте,  недоступном  для  детей  и  людей  с 

ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО  ПРЕДНАЗНАЧЕНО  ТОЛЬКО 
ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

В  случае  транспортировки  или  хранения 
устройства в холодных (зимних) условиях 
необходимо  выдержать  его  при  комнат-
ной температуре не менее двух часов.

•  Распакуйте  устройство  и  удалите  любые 

наклейки, мешающие работе устройства.

•  Проверьте  целостность  устройства,  при 

наличии  повреждений  не  пользуйтесь 

устройством.

•  Перед  включением  убедитесь,  что  напря

-

жение  электрической  сети  соответствует 

рабочему напряжению устройства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для  достижения  оптимальных  результатов 
вымойте  волосы  шампунем,  вытрите  их  су-
хим полотенцем, просушите феном и расче-
шите. Затем приступите к укладке.

•  Разделите  волосы  на  пряди  шириной 

4-5 см.

•  Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
•  Нажмите  кнопку  (2) 

,  индикаторы  тем-

пературы нагрева (4) начнут мигать.

•  Кнопками  (3)  «-/+»  установите  темпера-

туру  рабочей  поверхности  (7)  от  150

º

  до 

200

º

С.

Тип волос 

Температура

Для тонких волос, 
чувствительных к 
высокой температуре

от 150 до 170°С

Для нормальных, 
волнистых волос 
средней толщины

от 170 до 180°С

Для жестких, густых, 
сильно вьющихся 
волос

от 180 до 200°С

Примечание

:  При  установке  температуры 

помните,  что  нагрев  рабочей  поверхности 
происходит быстро, а её остывание  требует 
более продолжительного времени.

•  Установите устройство на подставку (6) на 

ровной теплостойкой поверхности. 

•  Когда  рабочая  поверхность  (7)  нагреется 

до заданной температуры, индикаторы (2) 

будут светиться постоянно.

•  Свободной рукой захватите прядь волос.

•  Нажмите  на  ручку  зажима  (5),  поместите 

конец  пряди  на  рабочую  поверхность  (7) 

и опустите зажим. Накрутите прядь вокруг 

рабочей поверхности. 

•  Подождите некоторое время, затем нажми

-

те на ручку зажима (5) и освободите прядь.

•  Повторите данную процедуру на оставших

-

ся прядях волос.

Примечание: 

–  Во  время  работы  устройства  не  касай-

тесь руками рабочей поверхности.

–  При  первом  использовании  возмож-

но  появление  постороннего  запаха  и 
небольшого количества дыма от рабочей 
поверхности, это допустимо.

–  В  перерывах  во  время 

работы  положи-

те  устройство  на  ровную  теплостойкую 
поверхность.

–  Не  расчесывайте  волосы  сразу  после 

укладки,  дайте  им  остыть.  Чтобы  укладка 
выглядела  естественно,  аккуратно  разде-
лите крупные пряди волос на более мелкие

.

•  Завершив укладку, выключите устройство, 

нажав  кнопку  (2) 

,  затем  выньте  вилку 

сетевого шнура

 из розетки.

•  Установите устройство на подставку (6) на 

ровной теплостойкой поверхности и дайте 

ему полностью остыть.

Примечание: 

Устройство  автоматически  отключается  че-
рез 60 минут, если оно не используется.

Чистка и уход

•  Перед  чисткой  отключите  устройство  от 

сети и дайте ему полностью остыть.

•  Запрещается  погружать  устройство,  сете

-

вой  шнур  и  вилку  сетевого  шнура  в  воду 

или любые другие жидкости.

•  Запрещается  использовать  для  чистки 

устройства  моющие  и  абразивные    сред

-

ства, а также какие-либо растворители.

•  Протрите  корпус  устройства  мягкой,  слег

-

ка  влажной  тканью,  после  чего  вытрите 

его насухо.

Хранение

•  Перед тем, как убрать устройство на хра

-

нение, дайте ему полностью остыть и про

-

ведите чистку.

•  Не обматывайте сетевой шнур вокруг кор

-

пуса,  так  как  это  может  привести  к  его 

повреждению.

•  Храните  устройство  в  сухом  прохладном 

месте,  недоступном  для  детей

 

и  людей  с 

ограниченными возможностями

.

Комплектация

Электрощипцы – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

Технические характеристики

Напряжение питания: 110–

240 В ~ 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 48–52 Вт

Производитель оставляет за собой право из-
менять  характеристики  устройств  без  пред-
варительного уведомления

Срок службы устройства – 5 лет

Данное  изделие  соответствует  всем 
требуемым европейским и российским 
стандартам безопасности и гигиены.

Производитель:  
АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
Сделано в Китае

Curling tongs

The  curling  tongs  are  used  for  curling  of 
both slightly wet and dry hair.

Description

1. Handle
2. On/Off button 
3. Heating  temperature  setting  buttons 

«-/+»

4. Heating temperature indicators
5. Сlamp handle
6. Safety stand 
7. Operating surface
8. Protective tip

ATTENTION! 

•  Do not use the unit near containers filled 

with  water  (such  as  bath,  swimming 

pool, etc.).

•  After  using  the  unit  in  a  bathroom, 

unplug  it  by  taking  the  power  plug  out 

of  the  mains  socket,  as  closeness  of 

water  is  dangerous  even  if  the  unit  is 

switched off.

•  For additional protection you can install 

a  residual  current  device  with  nominal 

operation  current  not  exceeding  30  mA 

into the mains of the bathroom; contact 

a specialist for installation.

SAFETY MEASURES

Before using the unit, read this instruction 
manual  carefully  and  keep  it  for  future 
reference.
Use  the  unit  for  intended  purposes  only, 
as  specified  in  this  manual.  Mishandling 
the unit can lead to its breakage and cause 
harm  to  the  user  or  damage  to  his/her 
property. 

•  Before switching the unit on, make sure 

that the voltage of the mains corresponds 

to the unit operating voltage.

•  Do  not  switch  the  unit  on  in  places 

where  aerosols  are  sprayed  or  highly 

inflammable liquids are used. 

•  It is recommended to unwind the power 

cord to its full length while using the unit.

•  The power cord should not:

–  touch hot objects,
–  be immersed into water,
–  run over sharp edges of furniture,
–  be  used  as  a  handle  for  carrying  the 

unit. 

•  Do  not  touch  the  unit,  the  power  cord 

and the power plug with wet hands.

•  Before  using  the  unit,  examine  the 

power cord closely and make sure that it 

is not damaged. If you find any damages 

of the power cord, do not use the unit.

•  Do not use the unit while taking a bath.

•  Do not use the unit outdoors.

•  Do  not  put  or  keep  the  unit  in  places 

where it can fall into a bath or a sink filled 

with water; do not immerse the unit body, 

cord or plug into water or other liquids.

•  If the unit is dropped into water, unplug 

it  immediately  and  only  then  take  it 

out  of  the  water.  Apply  to  the  nearest 

authorized  service  center  for  testing  or 

repairing the unit.

•  Never  leave  the  operating  unit 

unattended.

•  Do  not  use  the  unit  when  you  are 

drowsy.

•  Do not use the unit to style wet hair or 

synthetic wigs.

•  Avoid contact of hot surfaces of the unit 

with your face, neck or other open parts 

of your body.

•  During  operation  do  not  put  the  unit 

on  heat-sensitive  surfaces,  soft  surface 

(bed or sofa) and do not cover it. 

•  Take the switched on unit by the handle 

only. Do not touch the operating surface 

while using the unit.

•  Be  careful!  The  operating  surface 

remains hot for some time after the unit 

is unplugged.

•  Before you take the unit away, be sure 

to let it cool down, never wind the power 

cord around the unit body.

•  When unplugging the unit, pull the plug 

but not the power cord.

•  Unplug  the  unit  after  every  usage  and 

before cleaning.

•  Clean the unit regularly.

•  Do  not  allow  children  to  touch  the  unit 

and the power cord during the operation.

•  This  unit  is  not  intended  for  usage  by 

children under 8 years of age. 

•  This  unit  is  not  intended  for  usage  by 

people  (including  children  over  8)  with 

physical,  neural  and  mental  disorders  or 

with insufficient experience or knowledge. 

Such  persons  can  use  this  unit  only  if 

they  are  under  supervision  of  a  person 

who  is  responsible  for  their  safety  and 

if  they  are  given  all  the  necessary  and 

understandable  instructions  concerning 

the safe usage of the unit and information 

about  danger  that  can  be  caused  by  its 

improper usage.

•  Do  not  leave  children  unattended

 

to 

prevent using the unit as a toy.

•  For  children  safety  reasons  do  not 

leave  polyethylene  bags,  used  as  a 
packaging, unattended.

Attention!

  Do  not  allow  children  to  play 

with  polyethylene  bags  or  packaging  film. 

Danger of suffocation!

•  Never use the unit if the power cord or 

the  power  plug  is  damaged,  if  the  unit 

works improperly or after it was dropped.

•  Do not dismantle the unit by yourself. In 

case of any defect, contact the nearest 

authorized service center.

•  Transport  the  unit  in  the  original 

package.

•  Keep the unit in a dry cool place out of 

reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD 
USAGE ONLY

BEFORE  USING  THE  UNIT  FOR  THE 
FIRST TIME

After  unit  transportation  or  storage 
under  cold  (winter)  conditions,  it  is 
necessary  to  keep  it  for  at  least  two 
hours  at  room  temperature  before 
switching on.

•  Unpack the unit and remove any stickers 

that can prevent unit operation.

•  Check the unit for damages, do not use 

it in case of damages.

•  Before  switching  the  unit  on,  make 

sure  that  your  home  mains  voltage 

corresponds  to  the  unit  operating 

voltage.

USAGE

To get the best results, wash your hair with 
shampoo, wipe it with a dry towel, dry with a 
hairdryer and comb your hair. After that you 
can start styling your hair.

•  Divide the hair into locks 4-5 cm wide.

•  Insert  the  power  plug  into  the  mains 

socket.

•  Press  the  button  (2) 

,  the  heating 

temperature  indicators  (4)  will  start 

blinking.

•  Use  the  buttons  (3)  «-/+» 

to  set 

the  desired  operating  surface  (7) 

temperature  within  the  range  from 

+150

°

С

 to 

+200

°

С.

Hair type 

Temperature

Fine hair, sensitive to 
high temperature

from +150° С to 
+170° С

Normal wavy hair of 
medium thickness

from +170° С to 
+180° С

Hard, thick, curly hair.

from +180° С to 
+200° С

Note:

  While  setting  the  temperature, 

remember that operating surface heats up 
fast but cools down much longer.

•  Place the unit on the safety stand (6) on 

a flat heat-resistant surface. 

•  Once the operating surface (7) reaches 

the  set  temperature,  the  indicators  (2) 

will glow constantly.

•  Take a hair lock with the free hand.

•  Press  the  clamp  handle  (5),  place  the 

end of the lock on the operating surface 

(7) and move the clamp down. Wind the 

lock around the operating surface. 

•  Wait  for  a  while,  then  press  the  clamp 

handle (5) and release the hair lock.

•  Repeat  this  procedure  on  the  rest  of 

your hair.

Notes: 

–  Do  not  touch  the  operating  surface 

during the unit operation.

–  During the first operation some foreign 

smell  and  a  small  amount  of  smoke 
from the operating surface is possible, 
this is normal.

–  During the breaks between operations 

put  the  unit  on  a  flat  heat-resistant 
surface.

–  Do  not  comb  your  hair  right  after 

styling,  let  them  cool  off.  Divide  big 
locks  into  smaller  ones  carefully  to 
make the hairstyle look naturally.

•  After  styling,  switch  the  unit  off  by 

pressing  the  button  (2) 

and  then 

unplug it.

•  Put the unit on the safety stand (6) on a 

flat heat-resistant surface and let it cool 

down completely.

Note: 

The unit will be automatically switched off 
after 60 seconds of non-use.

Cleaning and care

•  Before cleaning, unplug the unit and let 

it cool down completely.

•  Do not immerse the unit, the power cord 

and  the  power  plug  into  water  or  any 

other liquids.

•  Do  not  use  detergents,  abrasives  and 

any solvents to clean the unit.

•  Clean the unit body with a soft, slightly 

damp cloth and then wipe it dry.

Storage

•  Let  the  unit  cool  down  completely  and 

clean it before taking away for storage.

•  Never  wind  the  power  cord  around  the 

unit body as it can damage the cord.

•  Keep the unit in a dry cool place out of 

reach of children and disabled persons.

Delivery set

Curling tongs – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.

Technical specifications

Power supply: 110–

240 V ~ 50/60 Hz

Power consumption: 48–52 W

The  manufacturer  preserves  the  right  to 
change the specifications of the unit without a 
preliminary notification.

Unit operating life is 5 years

Guarantee

 

Details regarding guarantee conditions can be 
obtained from the dealer from whom the appli-
ance was purchased. The bill of sale or receipt 
must  be  produced  when  making  any  claim 
under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the 
Council  Directive  2004/108/ЕС 
and to the Low Voltage Regulation 
(2006/95/ЕС)

2

3

4

ENGLISH

РуССКИй

ҚАЗАҚША

VT-2384_360x350.indd   1

10.02.2014   10:02:39

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    ENGLISH THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY BEFORE USING THE UNIT FOR THE FIRST TIME After unit transportation or storage under cold (winter) conditions, it is necessary to keep it for at least two hours at room temperature before switching on. • Unpack the unit and remove any stickers
  • Страница 2 из 3
    Беларуская Українська Електрощипці Електрощипці використовуються для завивання сухого або злегка вологого волосся. • Опис 1. Рукоятка 2. Кнопка вмикання/вимкнення 3. Кнопки установлення температури нагріву «-/+» 4. Індикатори температури нагріву 5. Ручка затискача для волосся 6. Підставка 7. Робоча
  • Страница 3 из 3