Инструкция для ZELMER 01Z11

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Szanowni Klienci!

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję prosimy za-

chować, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.

Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub 

z jego niewłaściwą obsługą.

Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do 

przepisów prawnych, norm, dyrektyw, albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Odkurzacz przeznaczony jest tylko do użytku domowego.

Odkurzacz wolno podłączyć jedynie do sieci prądu zmiennego 220–240 V zabezpieczonej bezpiecznikiem sieciowym 16A.

Nie wyciągać wtyczki z gniazdka pociągając za przewód, nie ciągnąć odkurzacza za przewód.

Nie uruchamiać urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny uszkodzona.

Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu 

uniknięcia zagrożenia. Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowo-

dować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.

Nie przejeżdżać odkurzaczem oraz szczotkami ssącymi po przewodzie przyłączeniowym, gdyż grozi to uszkodzeniem izolacji przewodu.

Przed czyszczeniem odkurzacza należy wyjąć wtyczkę przewodu z gniazdka zasilającego.

Nie wolno odkurzać bez worka i filtrów oraz w przypadku ich uszkodzenia.

Nie odkurzać odkurzaczem ludzi ani zwierząt, a szczególnie uważać, aby nie przybliżać końcówek ssących do oczu i uszu.

Nie wciągać do odkurzacza: zapałek, niedopałków papierosów, rozżarzonego popiołu.

Unikać zbierania ostrych przedmiotów. Nie odkurzać mokrych przedmiotów, nie wciągać wody ani innych płynów.

Sprawdzać czy nie jest zatkany wąż ssący, rury i ssawki. Znajdujące się wewnątrz nich śmieci usuwać.

Nie odkurzać drobnych pyłów jak: mąka, cement, sadza, gips, tonery drukarek i kserokopiarek itp.

Odkurzacza wolno używać jedynie wewnątrz pomieszczeń i tylko do odkurzania suchych powierzchni.

Dywany wyczyszczone na mokro należy przed odkurzaniem wysuszyć.

Niedopuszczalne jest zasłanianie otworów wentylacyjnych na górze korpusu odkurzacza w czasie odkurzania.

Zatkane zostają w ten sposób otwory wylotowe w osłonie filtra wylotowego. Nagrzane powietrze nie mając ujścia, może doprowadzić do przegrzania 

silnika, powodując jego awarię, lub spowodować deformacje części z tworzyw sztucznych.

Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, 

a także nie posiadające wiedzy lub doświadczenia, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządze-

nia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego używania. Nie dopuszczaj dzieci do urządzenia.

Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

PL

1

CZ

SK

H

PL

RU

4

16

10

7

Instrukcja użytkowania

ODKURZACZ

Typ 01Z011

ZELMER S.A.

35-016 Rzeszów,  

ul.Hoffmanowej 19,   

Polska

www.zelmer.pl

Návod k obsluze

VYSAVAČ 

Typ 01Z011

ZELMER BOHEMIA, s.r.o.

Horní Těrlicko 770, 735 42 

Těrlicko

Tel.: 596 423 710,  

Fax: 596 423 713

Mobilní telefon: 602 583 958

e-mail:zelmer@zelmer.cz

Kezelési utasítás

PORSZÍVÓK

Típus 01Z011

ASPICO KFT

H-9027 Győr, Puskás T. u. 4

Tel. +36 96 511 291

Fax. +36 96 511 293

Návod na použitie

VYSÁVAČ

Typ 01Z011

ZELMER SLOVAKIA, s.r.o.

Bidovce 316, 044 45 Bidovce

tel.:055 / 720 40 10  

fax:055 / 720 40 40

e-mail:zelmer@zelmer.sk;  

www.zelmer.sk

Инструкция по 

эксплуатации ПЫЛЕСОС

Tип  01Z011

ООО”Зелмер Раша”

Россия, Москва

Краснопрудная,30/34

ИНН 7708619872;  

КПП 770801001

БИК 044525716;  

ИНН 7710353606

Instrucţiuni de folosire

ASPIRATORUL

Tip 01Z011

Zelmer Romania

Popa Savu Street No.77,

Office No1 , First Floor

District 1 Bucharest Romania

Phone No / Fax: 

+40.21.22.22.173

Mobil Phone :+40.726.110.701

RO

13

BG

19

UA

22

GB

25

Инструкция за 

експлоатация

Прахосмукачка

Тип 01Z011

ДИСТРИБУТОР: ДЕНСИ-М 

ЕООД

бул. “Акад. Ст. Младенов” №90

1700 София Б Ъ Л Г А Р И Я

Тел.: 02 / 960 12 01;  

Факс:02 / 960 12 07

Інструкція з експлуатації

Порохотяг

Модель 01Z011

Представництво в Україні

ТзОВ „Інтернаціонально-

торгова компанія”

м. Львів, Городоцька 367,  

ТМ Zelmer

(032) 2951229 / (032) 2951066

м. Київ (044) 4840631  

(044) 4840635

Instruction for use

Vacuum cleaner

Type 01Z011

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 29
  1 CZ PL 4 Instrukcja użytkowania ODKURZACZ Typ 01Z011 Návod k obsluze VYSAVAČ Typ 01Z011 ZELMER S.A. 35-016 Rzeszów, ul.Hoffmanowej 19, Polska www.zelmer.pl ZELMER BOHEMIA, s.r.o. Horní Těrlicko 770, 735 42 Těrlicko Tel.: 596 423 710, Fax: 596 423 713 Mobilní telefon: 602 583 958
 • Страница 2 из 29
  WYMAGANIA NORM I DANE TECHNICZNE Pokrywa przednia Odkurzacz jest urządzeniem klasy II i spełnia wymagania obowiązujących norm. Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw: – Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC, – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC. Wyrób
 • Страница 3 из 29
  WOREK – ZBIORNIK KURZU Odkurzacz jest wyposażony w zbiornik kurzu (worek)jednorazowego użytku. Zakupu nowych worków można dokonać w punktach sprzedaży urządzeń ZELMER. WYMIANA ZBIORNIKA KURZU (WORKA) Po napełnieniu worka należy go wyjąc i wyrzucic do smieci. Wymiana worka jest konieczna, gdy
 • Страница 4 из 29
  CZ Vážení zákazníci! Důkladně si prosím přečtěte tento návod k obsluze. Zvláště bezpečnostní pokyny jsou velmi důležité. Návod k obsluze si uschovejte pro případ pozdějšího použití. Dovozce/výrobce neodpovídá za případné škody způsobené použitím přístroje v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou
 • Страница 5 из 29
  Vysávání čalounění, matrací apod. Otevřete kryt schránky a vyjměte malou sací hubici. Malá hubice. Vybavená proužkem pro zachytávání nití zachytí niti, jemná vlákna apod. Při tohoto druhu vysávání doporučujeme snížit sací výkon. Vysávání jemných materiálů a nerovných předmětů Otevřete kryt schránky
 • Страница 6 из 29
  JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ŽE: Sací výkon vysavače je malý: – vyměňte nebo vyčistěte prachový sáček a filtry, – zkontrolujte sací hadici, sací trubky, hubici a odstraňte případný předmět, který snížil průchodnost sací soustavy. Hubici lze jen ztěžka pohybovat po vysávané ploše: – snižte sací výkon
 • Страница 7 из 29
  SK Vážení zákazníci! Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Osobitne dôkladne sa oboznámte s bezpečnostnými pokynmi. Tento návod uchovajte, aby ste ho mohli využívať aj pri ďalšom používaní vysávača. Dovozca/výrobca nezodpovedá za prípadné chyby vzniknuté následkom používania
 • Страница 8 из 29
  Škáry, kúty prehĺbeniny atď. Štrbinové odsávadlo je určené na vysávanie: medzier, kútov, škár a iných ťažko dostupných zákutí. Vysávanie čalúnenia, matracov a pod.: Otvorte kryt schránky a vyberte malú hubicu. Malá hubica sa používa na vysávanie čalúneného nábytku, matracov, závesov, záclon a pod.
 • Страница 9 из 29
  POZOR! – Filter, ktorý bol preplachovaný vodou, musí byť pred vložením vysušený. – vložte clonu filtra na pôvodné miesto ľahkým pritlačením. POZOR!!! – Správne založená clona musí zaklapnúť v telese vysávača. ČISTENIE A ÚDRŽBA VYSÁVAČA Pred čistením a údržbou vysávača je potrebné ubezpečiť sa, že
 • Страница 10 из 29
  H Tisztelt Vásárlók! Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a termék későbbi használata során is rendelkezésre álljon. Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget
 • Страница 11 из 29
  Rések, sarkok, mélyedések stb. A résszívó az alábbiak porszívózására szolgál: rések, sarkok, nyílások és egyéb, nehezen hozzáférhető helyek. Kárpitozott bútorok, matracok stb. porszívózása: Nyissa fel a tárolórekesz fedelét és vegye ki a kis szívófejet. A kis szívófej a kárpitozott bútorok,
 • Страница 12 из 29
  A PORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA A porszívó tisztítása és karbantartása előtt ügyeljen arra, hogy a hálózati dugó ne legyen bekapcsolva a konnektorba. A porzsák kamráját és a porszívó külső borítását szükség esetén törölje le nedves ruhával (mosogatószerrel is be lehet nedvesíteni), hagyja
 • Страница 13 из 29
  RO Stimaţi Clienţi! Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă. Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării aparatului. Importatorul /
 • Страница 14 из 29
  Spaţii înguste, colţuri, mici adâncituri ş.a. Accesoriul de aspirare pentru spaţii înguste serveşte la aspirarea suprafeţelor înguste, a colţurilor, a fantelor şi a altor spaţii mai greu accesibile. Curăţarea de praf a tapiţeriilor, saltelelor ş.a.: Deschideţi masca aspiratorului de praf şi
 • Страница 15 из 29
  închideţi aspiratorul şi scoateţi ştecărul din priza reţelei electrice, împingeţi pârghia măştii de protecţie a filtrului înspre partea din afara aspiratorului de praf, ridicaţi masca de protecţie a filtrului, scoateţi filtrul de evacuare a aerului (microfiltrul) îmbibat cu impurităţi, desfaceţi-l
 • Страница 16 из 29
  RU Уважаемые Пользователи ! Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора. Импортер/изготовитель не
 • Страница 17 из 29
  Щели, углы, углубления и т.п. Щелевая насадка предназначена для удаления пыли из различных щелей, углов, углублений и в других труднодоступных местах. Очистка текстильной обивки мягкой мебели, матрасов и т.п.: Oткройте крышку отделения для аксессуаров и выньте малую насадку. Малая насадка
 • Страница 18 из 29
  – сильно нажмите на блокаду крышки фильтра в направлении от пылесоса, – снимите крышку фильтра, – извлеките отработанный выходной фильтр (микрофильтр), освобождая его из 4 защелок, и замените новым, аккуратно устанавливая фильтр на 4 защелки (чистый выходной фильтр может быть как новым, так бывшим
 • Страница 19 из 29
  BG Уважаеми клиенти! Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда. Вносителят/ производителят не отговаря за
 • Страница 20 из 29
  Фуги, ъгли, вдлъбнатини и др. Смукателната приставка за фуги служи за почистване на: фуги, ъгли, процепи и други трудно достъпни места. Почистване на тапицерия, матраци и др.: Отворете капака на мястото за прибиране на принадлежностите и извадете малката приставка. Малката смукателна приставка
 • Страница 21 из 29
  Смяната става по следния начин: – изключете прахосмукачката и извадете щепсела от ел. контакта, – натиснете прикрепващия елемент на предпазното покритие на филтъра по посока извън прахосмукачката, – извадете нагоре предпазното покритие на филтъра, – извадете замърсения изходящ филтър (микрофилтър),
 • Страница 22 из 29
  UA Шановні Клієнти! Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю скористатися нею під час користування у майбутньому. Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
 • Страница 23 из 29
  Щілини, кути, заглиблення та ін. Щілинна насадка служить для очищування: щілин, кутів, зазорів та інших важкодоступних місць. Прибирання матраців ітд.: Відкрийте кришку сховку і вийміть малий всмоктувач. Малий всмоктувач призначений для прибирання обтягнутих меблів, матраців, занавісок, фіранок
 • Страница 24 из 29
  – витягінть уверх заслонку фільтра, – витягніть забруднений вихідний фільтр (мікрофільтр), знімаючи його з 4 зачепів i замініть його новим – старанно встановлюючи на 4 зачепи (чистий вхідний фільтр може бути новим або дотепер вживаним – прополосканим у воді), УВАГА!!! – У випадку полоскання
 • Страница 25 из 29
  GB Dear Clients! Please read these instructions carefully. Pay your special attention to important safety instructions. Keep this User’s Guide for future reference. The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or inappropriate handling. The
 • Страница 26 из 29
  Vacuuming upholstery, mattress, etc.: Open the compartment lid and take out the small nozzle. Small nozzle is used for upholstery, mattress and curtains cleaning. It is equipped with a tape for picking up threads, which enables exact picking up the threads, fine fibres, etc. We recommend reducing
 • Страница 27 из 29
  CLEANING AND MAINTENANCE Remember to check if the vacuum cleaner is unplugged before cleaning and maintenance. Clean the casing and bag chamber with damp cloth (it can be wet with wash – up liquid) dry or wipe up to get it dry. Do not use abrasive agents or dissolvent. Vacuum the nozzle-brush,
 • Страница 28 из 29
  GW01-055
 • Страница 29 из 29