Инструкция для ZELMER 34Z016

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Instrukcja użytkowania

WAGA

ZELMER Typ 34Z016

Инструкция за експлоатация

КАНТАР

ZELMER Tип 34Z016

Návod k obsluze

VÁHA

ZELMER Typ 34Z016

Kezelési utasítás

MÉRLEG

ZELMER 34Z016 Típus

Návod na použitie

VÁHA

ZELMER Typ 34Z016

Instrucţiuni de folosire

CÂNTAR

ZELMER Tip 34Z016

Инструкция по эксплуатации

ВЕСЫ

ZELMER Tип 34Z016

Інструкція з експлуатації

ВАГИ

ZELMER Tип 34Z016

2–4

PL

5–7

CZ

8–10

SK

11–13

HU

23–25

UA

26–28

EN

17–19

RU

20–22

BG

14–16

RO

User manual

BATHROOM SCALE

ZELMER Type 34Z016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 29
  PL 2–4 Instrukcja użytkowania CZ 5–7 Návod k obsluze WAGA VÁHA ZELMER Typ 34Z016 ZELMER Typ 34Z016 SK 8–10 Návod na použitie HU 11–13 Kezelési utasítás VÁHA RO 14–16 RU 17–19 BG 20–22 MÉRLEG ZELMER Typ 34Z016 ZELMER 34Z016 Típus UA 23–25 EN 26–28 Instrucţiuni de folosire Инструкция по эксплуатации
 • Страница 2 из 29
  PL Spis treści Wskazówki dotyczące użytkowania wagi ............................................................................................................................................... 2 Dane techniczne .
 • Страница 3 из 29
  1. Maksymalna waga: 180 kg. 2. Minimalna waga: 5 kg. 3. Tolerancja pomiaru masy: ± 1%. 4. Przyrost pomiaru masy: 0,1 kg. 5. Oznaczenie baterii: 4 x AAA. Budowa wagi: 1. Wyświetlacz 1 2. Stopki gumowe 3. Miejsce na baterie (4 x AAA) 4. Przełącznik jednostki pomiaru 2 3 4 Obsługa i działanie wagi:
 • Страница 4 из 29
  Kiedy na wyświetlaczu pojawia się „0.0”, wtedy użytkownik może wybrać jednostkę pomiaru przez kolejne przestawianie przełącznika w komorze baterii (kg, lb, st:lb). Ekologia – zadbajmy o środowisko Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt
 • Страница 5 из 29
  CZ Obsah Pokyny pro používání přístroje................................................................................................................................................................ 5 Technické údaje.
 • Страница 6 из 29
  1. Maximální hmotnost: 180 kg. 2. Minimální hmotnost: 5 kg. 3. Tolerance měření hmotnosti: ± 1%. 4. Stupnice pro měření hmotnosti: 0,1 kg. 5. Označení baterii: 4 x AAA. Konstrukce: 1. Displej 1 3. Místo na baterie (4 x AAA) 4. Přepínač měřicích jednotek 2. Gumové podložky 2 3 4 Obsluha a provoz
 • Страница 7 из 29
  Když se na displeji objeví „0.0”, může uživatel zvolit jednotku měření dalším přepnutím přepínače v prostoru pro baterie (kg, lb, st:lb). Ekologicky vhodná likvidace Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
 • Страница 8 из 29
  SK Obsah Pokyny tykajúce sa prevádzky váhy. ...................................................................................................................................................... 8 . Technické údaje.
 • Страница 9 из 29
  1. Maximálna hmotnosť 180 kg. 2. Minimálna hmotnosť: 5 kg. 3. Tolerancia merania hmotnosti: ± 1%. 4. Stupnica merania hmotnosti: 0.1 kg. 5. Označenie batérie: 4 x AAA. Konštrukcia váhy: 1. Displej 1 2. Gumené nožičky 3. Priestor na batériu (4 x AAA) 4. Prepínač jednotky merania 2 3 4 Obsluha a
 • Страница 10 из 29
  Ak sa na displeji zobrazí „0.0“, používateľ môže zvoliť jednotku merania postupným prepínaním prepínača v priestore na batériu (kg, lb, st:lb). Ekologicky vhodná likvidácia Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali byť
 • Страница 11 из 29
  HU Tartalomjegyzék A mérleg kezelési utasításai ..................................................................................................................................................................11 Műszaki adatok
 • Страница 12 из 29
  1. Maximális mérhető súly: 180 kg. 2. Minimális mérhető súly: 5 kg. 3. Tömegmérési pontosság: ± 1%. 4. Tömegmérés skálabeosztása: 0.1 kg. 5. Az elem típusa: 4 x AAA. A mérleg szerkezeti felépítése: 1. Kijelző 1 2. Gumitalpak 3. Az elem helye (4 x AAA) 4. Mértékegység átkapcsoló 2 3 4 A mérleg
 • Страница 13 из 29
  Amikor a kijelzőn megjelenik a „0.0”, a felhasználó kiválaszthatja a mérési mértékegységet az elemtartóban található kapcsológomb megfelelő átállításával (kg, lb, st:lb). Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket Minden felhasználó hozzájárulhat a környezet védelméhez. Az nem nehéz és nem túl
 • Страница 14 из 29
  RO Cuprins Indicaţii privind folosirea cântarului....................................................................................................................................................... 14 Date
 • Страница 15 из 29
  1. Greutatea maximă: 180 kg. 2. Greutatea minimă: 5 kg. 3. Marja de eroare în măsurarea masei corporale: ± 1%. 4. Masa corporală se măsoară în diviziuni de: 0.1 kg. 5. Tipul de baterie: 4 x AAA. Structura cântarului: 1. Ecran 1 2. Suport de cauciuc pentru tălpi 3. Loc pentru baterii (4 x AAA) 4.
 • Страница 16 из 29
  Când pe ecran apare”0.0”, atunci utilizatorul poate alege unitatea de măsură prin succesive deplasări ale comutatorului (kg, lb, st:lb). Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici prea
 • Страница 17 из 29
  RU Содержание Указания по эксплуатации весов.....................................................................................................................................................................17 Техническая
 • Страница 18 из 29
  1. Maксимальный вес: 180 кг 2. Mинимальный вес: 5 кг 3. Погрешность измерения веса тела: ± 1% 4. Цена деления анализатора веса тела: 0.1 кг 5. Источник питания: батареи 4 x AAA. Устройство весов: 1. Дисплей 1 3. Отсек для батарей (4 x AAA) 4. Переключатель единиц измерения 2. Резиновые ножки 2 3 4
 • Страница 19 из 29
  Когда на дисплее появится «0.0», Вы можете выбрать единицу измерения с помощью переключателя на нижней стороне корпуса весов (kg, lb, st:lb). Экология – Забота о окружающей среде Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану окружающей среды. Это не требует особенных усилий. С этой целью:
 • Страница 20 из 29
  BG Съдържание Препоръки за използване на кантара.............................................................................................................................................................20 Технически
 • Страница 21 из 29
  1. Максимално тегло: 180 кг. 2. Минимално тегло: 5 кг. 3. Толеранс на теглене: ± 1%. 4. Скала на теглене: 0,1 кг. 5. Батерия: 4 x AAA. Устройство весов: 1. Дисплей 1 3. Място за батериите (4 x AAA) 4. Превключвател на мерните единици 2. Гумени крачета 2 3 4 Употреба и работа на кантара: Сложете
 • Страница 22 из 29
  Когато на дисплея се появи „0.0”, потребителят може да избере мерната единица с превключване на превключвателя на мястото на батерията (kg, lb, st:lb). Екология – Грижа за околната среда Всеки потребител може да допринесе за опазването на околната среда. Това не е трудно нито скъпо. За тази цел:
 • Страница 23 из 29
  UA Зміст Вказівки щодо користування вагами ..............................................................................................................................................................23 Технічні дані
 • Страница 24 из 29
  1. Максимальна вага: 180 кг 2. Мінімальна вага: 5 кг. 3. Допуск вимірювання маси: ± 1%. 4. Приріст вимірювання маси: 0.1 кг. 5. Позначення батареї: 4 x AAA. Складові частини вагів: 1. Дисплей 1 2. Гумові стопки 3. Місце для батарей (4 x AAA) 4. Перемикач одиниці вимірювання 2 3 4 Обслуговування і
 • Страница 25 из 29
  Коли на дисплеї появиться „0.0”, тоді користувач може вибрати одиницю вимірювання шляхом наступного перевстановлення перемикача у камері батареї (kg, lb, st:lb). Екологія – Давайте дбати про навколишнє середовище Кожен користувач може дбати про охорону навколишнього природного середовища. Це не є
 • Страница 26 из 29
  EN Content Important handling instructions............................................................................................................................................................. 26 Technical
 • Страница 27 из 29
  1. Maximum weight: 180 kg. 2. Minimum weight: 5 kg. 3. Weight measurement tolerances: ± 1%. 4. Weight measurement increase: 0.1 kg. 5. Batteries marking: 4 x AAA. Outline: 1. Display 1 2. Rubber supports 3. Batteries compartment (4 x AAA) 4. Measurement unit selection buttons 2 3 4 Handling and
 • Страница 28 из 29
  It is possible to switch between measurement units pressing the button at batteries compartment when “0.0” appears on display (kg, lb, st:lb). Ecology – Environment protection Each user can contribute to protect the environment. It is neither difficult nor expensive. In order to do so: Return
 • Страница 29 из 29