Инструкция для ELECTROLUX ESI 6601ROK, ESI 6601ROW, ESI 6601ROX

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

• Cantitatea de detergent este prea mare.
Pete şi picături de apă uscate pe pahare şi vase.
• Cantitatea de agent de clătire eliberată este

insuficientă. Reglaţi selectorul de agent de

clătire pe un nivel mai ridicat.

• Problema poate fi calitatea detergentului.
Vasele sunt umede
• Programul nu are fază de uscare sau tempe‐

ratura fazei de uscare este mai redusă.

• Dozatorul pentru agent de clătire este gol.
• Problema poate fi calitatea agentului de clăti‐

re.

• Problema poate fi calitatea tabletelor de deter‐

gent combinat. Încercaţi o altă marcă sau acti‐

vaţi dozatorul de agent de clătire şi folosiţi

agent de clătire împreună cu tabletele de de‐

tergent combinat.

Pentru alte cauze posibile consultaţi ca‐

pitolul "INFORMAŢII ŞI SFATURI".

10.2 Activarea dozatorului pentru

agent de clătire

Activarea dozatorului pentru agent de clătire

poate fi efectuată numai când opţiunea Multitab

este activată.

1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a porni

aparatul. Aparatul trebuie să fie în modul se‐

tare. Consultaţi capitolul "Setarea şi pornirea

unui program".

2. Ţineţi apăsate simultan Delay şi Option până

când indicatoarele   ,   şi   încep să se

aprindă intermitent.

3. Apăsaţi TimeSaver.

• Indicatoarele   şi   se sting.
• Indicatorul   continuă să se aprindă in‐

termitent.

• Afişajul indică setarea curentă.

Dozator pentru agent de clăti‐

re dezactivat
Dozator pentru agent de clăti‐

re activat

4. Apăsaţi TimeSaver pentru a modifica seta‐

rea.

5. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a dezacti‐

va aparatul şi confirma setarea.

6. Reglaţi cantitatea de agent de clătire.
7. Umpleţi dozatorul pentru agentul de clătire.

11. INFORMAŢII TEHNICE

Dimensiuni

Lăţime / Înălţime / Adâncime

(mm)

596 / 818 - 898 / 575

Conexiunea la reţeaua

electrică

Consultaţi plăcuţa cu datele tehnice.

 

Tensiune

220-240 V

 

Frecvenţă

50 Hz

Presiunea de alimentare cu

apă

Min. / max. (bari / MPa)

(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )

Alimentarea cu apă 

1)

Apă rece sau caldă

2)

max. 60 °C

Capacitate

Seturi

12

Consum energetic

Modul Rămas conectat

0.10 W

Modul Oprit

0.10 W

1) Racordaţi furtunul de alimentare cu apă la un robinet cu filet 3/4.

2) Dacă apa caldă provine din surse alternative de energie (de ex. panourile solare, energia eoliană), utilizaţi

o sursă de apă caldă pentru a reduce consumul de energie.

ROMÂNA

33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 73
  ESI 6601ROW ESI 6601ROK ESI 6601ROX ................................................ ............................................. BG СЪДОМИЯЛНА МАШИНА РЪКОВОДСТВО ЗА 2 УПОТРЕБА RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 19 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 35 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ
 • Страница 2 из 73
  2 www.electrolux.com СЪДЪРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ОПИСАНИЕ НА УРЕДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 73
  БЪЛГАРСКИ 1. 3 ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ Преди инсталиране и експлоатация на уреда прочетете внимателно предоставените ин‐ струкции. Производителят не носи отговор‐ ност, ако неправилното инсталиране и ек‐ сплоатация предизвикат наранявания и щети. Пазете инструкциите в близост до уреда за бъдещи
 • Страница 4 из 73
  4 www.electrolux.com 1.3 Употреба • Уредът е предназначен за домакински и други битови нужди като: – Служебни кухни в магазини, офиси и други работни помещения – Ферми – От клиенти в хотели, мотели и други ме‐ ста за настаняване – Пансиони, общежития и социални заве‐ дения. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от
 • Страница 5 из 73
  БЪЛГАРСКИ 2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 1 2 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Горно разпръскващо рамо 7 Отделение за препарат за изплакване 3 Филтри 4 Табелка с данни 9 Кошничка за прибори 2 Долно разпръскващо рамо 5 Резервоар за сол 6 Скала за твърдост на водата 8 Отделение за препарати 10 Долна кошница 11 Горна
 • Страница 6 из 73
  6 www.electrolux.com 3. КОМАНДНО ТАБЛО 1 Auto Off Program AutoFlex 45º-70º 50º Intensive 70º 2 1 Hour 55º Quick Plus 60º 3 11 10 9 8 Rinse & Hold EnergySaver Multitab TimeSaver Delay 4 3 sec MyFavourite Save MyFavourite Reset 5 7 Option 6 1 Бутон за включване/изключване 7 Индикатори 3 Индикатори 4
 • Страница 7 из 73
  БЪЛГАРСКИ Индикатори 7 на дисплея Индикатор TimeSaver. 3.1 Лента за програми Лентата с програми показва информация, която е свързана с програмата и опциите TimeSaver. Стартиране и протичане на програмата Когато програмата стартира, двата странични сегмента на лентата с програми светват. Докато
 • Страница 8 из 73
  8 www.electrolux.com Програма 5) Програма фази Нормално замърся‐ ване Чинии и прибори 4) Степен на замърся‐ ване Тип зареждане Миене 55 °C Изплаквания "Пресни" замърсява‐ ния Чинии и прибори Миене 60 °C Изплакване Всички Oпции Предварително измива‐ не 1) С тази програма може да постигнете
 • Страница 9 из 73
  БЪЛГАРСКИ 9 5. ОПЦИИ Включете или изключете опциите преди началото на програмата. Не можете да включите или изключите опциите, докато програмата работи. Ако са зададени една или повече оп‐ ции, уверете се, че съответните ин‐ дикатори са включени преди програ‐ мата да стартира. 5.1 TimeSaver Тази
 • Страница 10 из 73
  10 www.electrolux.com 5.5 Звукови сигнали Звуковите сигнали работят, когато уредът има неизправност. Не е възможно е звуковите сиг‐ нали да се деактивират. Звуков сигнал прозвучава и когато програма‐ та завърши. По подразбиране звуковият сиг‐ нал е изключен, но може да се активира. Как да
 • Страница 11 из 73
  БЪЛГАРСКИ 11 Омекотител на водата настройка Твърдост на водата Немски градуси (°dH) Френски градуси (°fH) милимол/ли‐ тър Кларк градуси Ръчно Елек‐ тронно 4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 1 2 <4 <7 < 0.7 <5 12) 12) 1) Фабрично положение. 2) Не използвайте сол на това ниво. Трябва да настроите
 • Страница 12 из 73
  12 www.electrolux.com 6.2 Пълнене на резервоара за сол 1. 2. 3. 4. 5. Завъртете капачката обратно на часов‐ никовата стрелка и отворете резервоара за сол. Поставете 1 литър вода в резервоара за сол (само първия път). Напълнете резервоара за сол със сол за съдомиялна машина. Почистете солта около
 • Страница 13 из 73
  БЪЛГАРСКИ • Ако използвате комбинирани таблетки за миене, активирайте опцията Multitab. 13 5. Задайте и стартирайте правилната про‐ грама за вида зареждане и степента на замърсяване. 7.1 Използване на миялния препарат A 1. B 2. 30 3. 4 MAX + 32 - 1 20 4. C 5. 7.2 Настройка и стартиране на програма
 • Страница 14 из 73
  14 www.electrolux.com Отваряне на вратичката, докато уредът работи Ако отворите вратичката уредът спира. Кога‐ то затворите вратичката, уредът продължава от момента на прекъсването. Отмяна на отложения старт, докато отброяването работи Когато отмените отложен старт, трябва да за‐ дадете програмата
 • Страница 15 из 73
  БЪЛГАРСКИ • Не поставяйте в уреда предмети, изработе‐ ни от дърво, рог, алуминий, олово и мед. • Не поставяйте в уреда предмети, които мо‐ гат да абсорбират вода (гъби, домакински кърпи). • Отстранете оставащата храна от предме‐ тите. • За да премахнете лесно останала загоряла храна, накиснете
 • Страница 16 из 73
  16 www.electrolux.com 2. 3. 4. 5. A1 A2 6. 7. За отделяне на филтър (A), издърпайте част (A1) и (A2). Извадете филтър (B). Почистете филтъра с вода. Преди да сложите филтър (B) обратно, се уверете, че няма останала храна или замърсявания по краищата на каналче‐ то. Уверете се, че филтър (B) е
 • Страница 17 из 73
  БЪЛГАРСКИ Проблем 17 Възможно решение Уверете се, че няма повреден предпазител в та‐ блото за бушони. Програмата не се включва. Уверете се, че вратичката на уреда е затворена. Ако е зададен отложен старт, отменете настрой‐ ката или изчакайте края на отброяването. Уредът не се пълни с вода. Уверете
 • Страница 18 из 73
  18 www.electrolux.com 2. Натиснете и задръжте едновременно бу‐ тони, Delay и Option, докато индикаторите , и започнат да премигват . 3. Натиснете TimeSaver, • Индикаторите и угасват. • Индикаторът продължава да мига. • На дисплея се извежда текущата на‐ стройка. 4. Натиснете TimeSaver, за да
 • Страница 19 из 73
  ROMÂNA 19 CUPRINS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DESCRIEREA PRODUSULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 20 из 73
  20 www.electrolux.com 1. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate. Producăto‐ rul nu este responsabil dacă instalarea şi utiliza‐ rea incorectă a aparatului provoacă răniri şi dau‐ ne. Păstraţi întotdeauna
 • Страница 21 из 73
  ROMÂNA – În bucătăriile pentru personal din magazine, birouri şi alte medii de lucru – Ferme – De către clienţii din hoteluri, moteluri şi alte medii de tip rezidenţial – Unităţi de cazare cu micul dejun inclus. • Aparatul poate genera abur fierbinte dacă deschideţi uşa în timpul desfăşurării unui
 • Страница 22 из 73
  22 www.electrolux.com 3 Filtre 8 Dozator pentru detergent 4 Plăcuţă cu date tehnice 5 Rezervor pentru sare 9 Coş pentru tacâmuri 10 Coş inferior 6 Disc pentru măsurarea durităţii apei 11 Coş superior 7 Dozator pentru agentul de clătire 3. PANOUL DE COMANDĂ 1 Auto Off Program AutoFlex 45º-70º 50º
 • Страница 23 из 73
  ROMÂNA 23 Indicatoare lumi‐ Descriere noase Indicatorul Multitab. Indicatorul EnergySaver. Indicatorul senzorului de turbiditate. Acesta se aprinde când senzorul pentru programul AUTO funcţionează. În timpul funcţionării senzorului, doar indicatorul aferent este aprins. Toţi ceilalţi indicatori,
 • Страница 24 из 73
  24 www.electrolux.com Program Grad de murdărire Tip încărcătură 2) 3) Fazele programului Opţiuni Toate Vase din porţelan, ta‐ câmuri, oale şi cratiţe Prespălare Spălare de la 45 °C până la 70 °C Clătiri Uscare EnergySaver Nivel ridicat de murdărie Vase din porţelan, ta‐ câmuri, oale şi cratiţe
 • Страница 25 из 73
  ROMÂNA 25 Informaţii pentru institutele de testare Pentru a beneficia de toate informaţiile necesare pentru performanţa testului, trimiteţi un e-mail la adresa: info.test@dishwasher-production.com Scrieţi codul numeric al produsului (PNC) indicat pe plăcuţa cu datele tehnice. 5. OPŢIUNI Activaţi
 • Страница 26 из 73
  26 www.electrolux.com Modul de setare a programului MyFavourite 1. Apăsaţi lung Program până când se aprind indicatoarele şi opţiunile asociate programu‐ lui MyFavourite • Afişajul indică durata programului. 5.5 Semnalele acustice tare. Consultaţi capitolul "Setarea şi pornirea unui program". 2.
 • Страница 27 из 73
  ROMÂNA 27 Reglarea dedurizatorului Duritatea apei Grade germane (°dH) Grade franceze (°fH) mmol/l Grade Clarke Manuală Electro‐ nică <4 <7 < 0.7 <5 12) 12) 1) Poziţia din fabricaţie. 2) Nu utilizaţi sare la acest nivel. Trebuie să reglaţi dedurizatorul de apă manual şi electronic. Setarea manuală
 • Страница 28 из 73
  28 www.electrolux.com 6.2 Umplerea rezervorului pentru sare 1. 2. 3. 4. 5. Rotiţi capacul la stânga pentru a deschide rezervorul pentru sare. Introduceţi 1 litru de apă în rezervorul pen‐ tru sare (numai la prima utilizare). Umpleţi rezervorul pentru sare, folosind sa‐ re pentru maşina de spălat
 • Страница 29 из 73
  ROMÂNA 29 7.1 Utilizarea detergentului A 1. B 2. 3. 30 4 MAX + 32 - 1 20 4. C 7.2 Setarea şi pornirea unui program Funcţia Auto Off Pentru reducerea consumului electric, această funcţie dezactivează automat aparatul după câ‐ teva minute dacă: • Nu aţi închis uşa pentru a porni programul. •
 • Страница 30 из 73
  30 www.electrolux.com Înainte de a porni un nou program, veri‐ ficaţi dacă există detergent în dozatorul pentru detergent. La terminarea programului Afişajul indică 0:00. Toate segmentele barei de programe sunt aprin‐ se cu lumină fixă. 1. Apăsaţi butonul pornit/oprit sau aşteptaţi ca funcţia Auto
 • Страница 31 из 73
  ROMÂNA • Există suficientă sare pentru maşina de spălat vase şi agent de clătire (dacă nu utilizaţi table‐ te de detergent combinate). 31 • Capacul rezervorului pentru sare este strâns. 9. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA AVERTIZARE Înainte de a curăţa aparatul, deconecta‐ ţi-l şi scoateţi ştecherul din
 • Страница 32 из 73
  32 www.electrolux.com 9.4 Curăţarea interiorului Dacă utilizaţi frecvent programe cu durata re‐ dusă, acestea pot lăsa depuneri de grăsime şi piatră în interiorul aparatului. Pentru a împiedica acest lucru, vă recomandăm să rulaţi programe cu durată mare de cel puţin de 2 ori pe lună. 10. DEPANARE
 • Страница 33 из 73
  ROMÂNA • Cantitatea de detergent este prea mare. Pete şi picături de apă uscate pe pahare şi vase. • Cantitatea de agent de clătire eliberată este insuficientă. Reglaţi selectorul de agent de clătire pe un nivel mai ridicat. • Problema poate fi calitatea detergentului. Vasele sunt umede • Programul
 • Страница 34 из 73
  34 www.electrolux.com 12. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR Reciclaţi materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi la reciclarea deşeurilor din aparatele electrice şi
 • Страница 35 из 73
  РУССКИЙ 35 СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 36 из 73
  36 www.electrolux.com 1. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответ‐ ственности за травмы и повреждения, полу‐ ченные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы
 • Страница 37 из 73
  РУССКИЙ • Если наливной шланг поврежден, немед‐ ленно выньте вилку сетевого шнура из ро‐ зетки. Обратитесь в сервисный центр для замены наливного шланга. • 1.3 Эксплуатация • • Прибор предназначен для бытового и ана‐ логичного применения, например: – В помещениях, служащих кухнями для
 • Страница 38 из 73
  38 www.electrolux.com 2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 1 2 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Верхний разбрызгиватель 7 Дозатор ополаскивателя 3 Фильтры 4 Табличка с техническими данными 9 Корзина для столовых приборов 2 Нижний разбрызгиватель 5 Емкость для соли 6 Переключатель жесткости воды 8 Дозатор моющего средства 10
 • Страница 39 из 73
  РУССКИЙ 39 3. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 1 Auto Off Program AutoFlex 45º-70º 50º Intensive 70º 2 11 10 9 1 Hour 55º Quick Plus 60º Rinse & Hold EnergySaver 3 Multitab TimeSaver Delay 4 3 sec MyFavourite Save MyFavourite Reset 5 7 8 Option 6 1 Кнопка «Вкл/Выкл» 7 Индикаторы 3 Индикаторы 4 Дисплей 9
 • Страница 40 из 73
  40 www.electrolux.com Индикаторы Описание Индикатор функции (TimeSaver). 3.1 Полоса программ Полоса программ отображает сведения, отно‐ сящиеся к программе и функции TimeSaver Запуск и ход выполнения программы При запуске программы мигают два боковых сегмента на полосе программ. По мере выполнения
 • Страница 41 из 73
  РУССКИЙ Программа 4) 5) Степень загрязненно‐ Этапы сти программы Тип загрузки Свежее загрязнение Посуда и столовые приборы Режимы Мойка, 60°C Полоскание Все 41 Предварительная мойка 1) Данная программа обеспечивает наиболее практичное потребление воды и энергии при мытье посуды и столовых приборов
 • Страница 42 из 73
  42 www.electrolux.com 5. РЕЖИМЫ Включать или выключать режимы следует перед запуском программы. Режим невозможно включить или вы‐ ключить, когда выполняется програм‐ ма. В случае выбора одного или более режимов убедитесь перед запуском, что загорелись соответствующие ин‐ дикаторы. 5.1 TimeSaver
 • Страница 43 из 73
  РУССКИЙ программе MyFavourite и дополнительным функциям. • На дисплее отобразится продолжитель‐ ность работы программы 5.5 Звуковая сигнализация 2. Одновременно нажав и удерживая Delay и Option, дождитесь начала мигания инди‐ , и . каторов 3. Нажмите на Delay; • Индикаторы и погаснут. • Индикатор
 • Страница 44 из 73
  44 www.electrolux.com Настройка смягчителя для воды Жесткость воды Градусы по не‐ мецкому стандарту (°dH) Градусы по французскому стандарту (°fH) ммоль/л Градусы по шкале Кларка Вручную Элек‐ трон‐ ная 15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 1 4 11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 1 3 4 - 10 7 - 18 0.7 -
 • Страница 45 из 73
  РУССКИЙ 45 6.2 Заполнение емкости для соли 1. 2. 3. 4. 5. Поверните крышку против часовой стрел‐ ки и откройте емкость для соли. Налейте в емкость для соли 1 л воды (только перед первым использованием). Насыпьте посудомоечную соль в емкость для соли. Уберите соль вокруг отверстия емкости для соли.
 • Страница 46 из 73
  46 www.electrolux.com 5. Выберите подходящую программу мойки в соответствии с типом загрузки и сте‐ пенью ее загрязненности. 7.1 Использование моющего средства A 1. B 2. 30 3. 4 MAX + 32 - 1 20 C 4. 5. 7.2 Настройка и запуск программы Функция Auto Off Для снижения энергопотребления эта функ‐ ция
 • Страница 47 из 73
  РУССКИЙ Открывание дверцы во время работы прибора Открывание дверцы приводит к остановке ра‐ боты прибора. При закрывании дверцы рабо‐ та продолжается с момента, на котором она была прервана. Отмена отсрочки пуска во время обратного отсчета При отмене отсрочки пуска необходимо зано‐ во задать
 • Страница 48 из 73
  48 www.electrolux.com 8.3 Загрузка корзин Примеры загрузки корзин Вы найдете в прилагаемой брошюре. • Используйте прибор только для мытья при‐ надлежностей, пригодных для мытья в по‐ судомоечных машинах. • Не загружайте в прибор изделия из дерева, кости, алюминия, олова и меди. • Не помещайте в
 • Страница 49 из 73
  РУССКИЙ 2. 3. 4. 5. A1 A2 6. 7. 49 Для разборки фильтра (A) потянув, раз‐ делите (A1) и (A2). Извлеките фильтр (B). Промойте фильтры водой. Перед тем, как установить фильтр (B) на место, убедитесь, что внутри или по краям отстойника нет остатков пищи или других загрязнений загрязнений. Убедитесь,
 • Страница 50 из 73
  50 www.electrolux.com Неисправность Возможное решение Убедитесь, что предохранитель на электрощите не поврежден. Программа не запускается. Убедитесь, что дверца прибора закрыта. Если задана отсрочка пуска, отмените отсрочку или дождитесь окончания обратного отсчета. В прибор не поступает вода.
 • Страница 51 из 73
  РУССКИЙ 2. Одновременно нажав и удерживая Delay и Option, дождитесь начала мигания инди‐ каторов , и . 3. Нажмите на TimeSaver; • Индикаторы и погаснут. • Индикатор продолжит мигать. • На дисплее отобразится текущая на‐ стройка. 51 4. Для изменения установки нажмите TimeSaver. 5. Нажмите на кнопку
 • Страница 52 из 73
  52 www.electrolux.com
 • Страница 53 из 73
  СРПСКИ 53 САДРЖАЈ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОПИС ПРОИЗВОДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 54 из 73
  54 www.electrolux.com 1. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ Пре инсталације и коришћења уређаја, паж‐ љиво прочитајте приложено упутство. Произ‐ вођач није одговоран уколико услед непра‐ вилне инсталације и употребе уређаја дође до повреда и квара. Чувајте упутство за упо‐ требу поред уређаја ради будућих
 • Страница 55 из 73
  СРПСКИ мрежне утичнице. Обратите се сервису да бисте заменили доводно црево за воду. 1.3 Коришћење • Овај уређај је намењен за употребу у дома‐ ћинству и сличним окружењима као што су: – кухиње за особље у продавницама, кан‐ целаријама и другим радним окружењи‐ ма; – сеоске куће; – од стране
 • Страница 56 из 73
  56 www.electrolux.com 2. ОПИС ПРОИЗВОДА 1 2 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Горњи крак са млазницама 7 Дозатор за средство за испирање 3 Филтери 4 Плочица са техничким карактеристикама 9 Корпа за прибор за јело 2 Доњи крак са млазницама 5 Посуда за со 6 Бирач за тврдоћу воде 8 Дозатор детерџента 10 Доња
 • Страница 57 из 73
  СРПСКИ 57 3. КОНТРОЛНА ТАБЛА 1 Auto Off Program AutoFlex 45º-70º 50º Intensive 70º 1 Hour 55º 2 11 10 9 Quick Plus 60º 3 8 Rinse & Hold EnergySaver Multitab TimeSaver Delay 4 3 sec MyFavourite Save MyFavourite Reset 5 7 Option 6 1 Дугме за укључивање/искључивање 7 Индикатори 3 Индикатори 4 Дисплеј
 • Страница 58 из 73
  58 www.electrolux.com Индикатори Опис TimeSaver индикатор. 3.1 Програмска трака Програмска трака приказује информације које се односе на тај програм и на опцију TimeSa‐ ver. Старт и одвијање програма Када програм стартује, трепере 2 бочна сегмента про‐ грамске траке. Како програм напредује, средњи
 • Страница 59 из 73
  СРПСКИ Програм 4) 5) Степен запрљаности Врста пуњења Програм фазе Свежа запрљаност Посуђе и прибор за јело Прање на 60 °C Испирање Све 59 Опције Претпрање 1) Са овим програмом постижете најефикаснију потрошњу воде и електичне енергије за посуђе и прибор за јело који су нормално запрљани. (Ово је
 • Страница 60 из 73
  60 www.electrolux.com 5.1 TimeSaver Ова опција повећава притисак и температуру воде. Тиме се скраћује трајање фазе прања и фазе сушења. Укупно трајање програма скра‐ ћује се за приближно 50%. Резутати прања исти су као и при нормалном трајању програма. Резултати сушења могу бити умањени. Како да
 • Страница 61 из 73
  СРПСКИ 3. Притисните Delay. • Индикатори и ће се искључити. • Индикатор наставља да трепери. • На дисплеју се приказује тренутно под‐ ешавање. Звучни сигнал укључен 61 Звучни сигнал искључен 4. Притисните Delay да бисте променили подешавање. 5. Притисните дугме за укључивање/ис‐ кључивање да бисте
 • Страница 62 из 73
  62 www.electrolux.com Ручно подешавање Окрените бирач за тврдоћу воде на позицију 1 или 2. Електронско подешавање 1. Притисните дугме за укључивање/ис‐ кључивање да бисте активирали уређај. Уверите се да је уређај у режиму подеша‐ вања, погледајте „Подешавање и покрета‐ ње програма". 2. Истовремено
 • Страница 63 из 73
  СРПСКИ 63 6.3 Сипање средства за испирање у дозатор 1. B A 2. 3. M AX 4 3 2 1 + - 4. C D Притисните дугме за отпуштање (D) да бисте отворили поклопац (C). Напуните дозатор средства за испирање (A), не више од ознаке „макс.”. Помоћу упијајуће крпе уклоните средство за испирање које сте просули како
 • Страница 64 из 73
  64 www.electrolux.com 7.2 Подешавање и покретање програма Функција Auto Off У циљу смањења потрошње енергије, ова функција аутоматски деактивира уређај неко‐ лико минута након што: • нисте затворили врата ради стартовања програма • се програм заврши. Режим подешавања За нека подешавања је неопходно
 • Страница 65 из 73
  СРПСКИ Важно • Оставите посуђе да се охлади пре него што га извадите из уређаја. Вруће посуђе може лако да се оштети. • Прво извадите посуђе из доње корпе, а за‐ тим из горње. 65 • На бочним странама и на вратима уређаја може да се задржи вода. Нерђајући челик се брже хлади од посуђа. 8. НАПОМЕНЕ И
 • Страница 66 из 73
  66 www.electrolux.com 9. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ УПОЗОРЕЊЕ Пре одржавања уређаја деактивирај‐ те уређај и одвојте утикач кабла за напајање од зидне утичнице. Прљави филтери и зачепљени крако‐ ви са млазницама утичу лоше на ре‐ зултате прања. Редовно их проверавајте и, уколико је потребно, очистите их. 9.1
 • Страница 67 из 73
  СРПСКИ 67 Да бисте то спречили, препоручујемо вам да барем 2 пута месечно користите програм који дуго траје. 10. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА Уређај неће да се покрене или се зауставља у току рада. Пре него што се обратите сервису, решење проблема потражите у информацијама датим у наставку. Код неких
 • Страница 68 из 73
  68 www.electrolux.com Флеке и осушене капи воде на чашама и посуђу • Ослобођена количина средства за испира‐ ње није довољна. Подесите бирач сред‐ ства за испирање на виши положај. • Узрок томе може да буде квалитет детер‐ џента. Посуђе је мокро • Програм нема фазу сушења или је фаза су‐ шења са
 • Страница 69 из 73
  СРПСКИ 69 2) Уколико топла вода долази преко алтернативног извора енергије, (нпр. соларни панели, извори који енергију производе помоћу ветра), користите топлу воду да бисте смањили потрошњу електричне енергије. 12. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА Рециклирајте материјале са симболом Паковање одложите у
 • Страница 70 из 73
  70 www.electrolux.com
 • Страница 71 из 73
  СРПСКИ 71
 • Страница 72 из 73
  117919971-A-052013 www.electrolux.com/shop
 • Страница 73 из 73