Инструкция для ELECTROLUX ESL 4300RA

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

10.1 Якщо результати миття та

сушіння незадовільні

На склянках та іншому посуді наявні смуги

білуватого кольору або синюватий наліт.
• Надто велике дозування ополіскувача.

Зменште рівень ополіскувача за допомогою

регулятора.

• Надто багато миючого засобу.
Плями та сліди від води на склянках і іншому

посуді
• Недостатнє дозування ополіскувача. Збіль‐

ште рівень ополіскувача за допомогою ре‐

гулятора.

• Проблема може бути спричинена якістю

миючого засобу.

Посуд вологий
• Програма не включає фази сушіння, або

вибрана низька температура сушіння.

• Дозатор ополіскувача порожній.
• Проблема може бути спричинена якістю

ополіскувача.

• Проблема може бути спричинена якістю

комбінованого таблетованого миючого за‐

собу. Спробуйте використати засіб іншого

виробника або активуйте дозатор миючого

засобу, так щоб ополіскувач використовува‐

вся разом із комбінованим таблетованим

миючим засобом.

Див. розділ «ПОРАДИ ТА ПІДКАЗ‐

КИ», щоб дізнатися про інші можливі

причини.

10.2 Активація дозатора

ополіскувача

Активація дозатора ополіскувача можлива,

лише якщо активована функція Multitab.
1. Для увімкнення приладу натисніть кнопку

увімкнення/вимкнення.

2. Виберіть функцію Reset.
3. Натисніть і утримуйте одночасно кнопки

 і 

 , доки не почнуть блима‐

ти індикатори 

 , 

 і 

 .

4. Натисніть 

 .

Індикатори 

 і 

 погаснуть.

• Індикатор 

 продовжує блима‐

ти.

• Індикатор завершення програми вим‐

кнений.

5. Натисніть 

 . Загорається індика‐

тор завершення програми. Дозатор ополі‐

скувача увімкнено.

6. Для вимкнення приладу та підтвердження

налаштування натисніть кнопку увімкнен‐

ня/вимкнення.

7. Відрегулюйте дозування ополіскувача.
8. Залийте ополіскувач у дозатор ополіскува‐

ча.

11. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Габарити

Ширина/висота/глибина (мм)

446 / 818 - 898 / 550

Підключення до електро‐

мережі

Див. табличку з технічними даним.

 

Напруга

220-240 В

 

Частота струму

50 Гц

Тиск у мережі водопоста‐

чання

Мін/макс (бар/МПа)

(0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )

Подача води 

1)

Холодна або гаряча вода

2)

макс. 60°C

Ємність

Кількість комплектів посуду

9

44 www.electrolux.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 49
  ESL 4300RA ................................................ RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА UK ПОСУДОМИЙНА МАШИНА ............................................. MANUAL DE UTILIZARE 2 ИНСТРУКЦИЯ ПО 16 ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ 31
 • Страница 2 из 49
  2 www.electrolux.com CUPRINS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 DESCRIEREA PRODUSULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 49
  ROMÂNA 1. 3 INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate. Producăto‐ rul nu este responsabil dacă instalarea şi utiliza‐ rea incorectă a aparatului provoacă răniri şi dau‐ ne. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile
 • Страница 4 из 49
  4 www.electrolux.com – În bucătăriile pentru personal din magazine, birouri şi alte medii de lucru – Ferme – De către clienţii din hoteluri, moteluri şi alte medii de tip rezidenţial – Unităţi de cazare cu micul dejun inclus. AVERTIZARE Pericol de vătămare, arsuri, electrocuta‐ re sau incendiu. •
 • Страница 5 из 49
  ROMÂNA 3 Filtre 4 Plăcuţă cu date tehnice 5 Rezervor pentru sare 6 Disc pentru măsurarea durităţii apei 7 Dozator pentru agentul de clătire 8 Dozator pentru detergent 5 • Când programul începe să funcţioneze, lumi‐ na roşie se aprinde şi rămâne aprinsă pe în‐ treaga durată a programului. • Când
 • Страница 6 из 49
  6 www.electrolux.com 4. PROGRAME 2) 3) 4) 5) 6) Grad de Faze murdărire program Tip încărcătură Durata (min) Consum de energie (kWh) Consum de apă (l) Nivel mediu de murdărie Vase din porţe‐ lan şi tacâmuri Prespălare Spălare la 50 °C Clătiri Uscare 172 0.79 8.5 Toate Vase din porţe‐ lan, tacâmuri,
 • Страница 7 из 49
  ROMÂNA 7 5. OPŢIUNI Activaţi opţiunea Multitab înainte de a seta un program. Nu puteţi activa opţiu‐ nea atunci când programul este în curs de desfăşurare. 5.1 Multitab Activaţi această opţiune doar atunci când utilizaţi tablete de detergent combinat. Opţiunea dezactivează automat utilizarea agen‐
 • Страница 8 из 49
  8 www.electrolux.com 5. În aparat pot rămâne reziduuri de la spălare. Porniţi un program pentru a le elimina. Nu fo‐ losiţi detergent şi nu încărcaţi coşurile. 2. Umpleţi rezervorul pentru sare. 3. Umpleţi dozatorul pentru agentul de clătire. 4. Deschideţi robinetul de apă. 6.1 Reglarea
 • Страница 9 из 49
  ROMÂNA – De exemplu, 5 semnale acustice şi 5 aprinderi intermitente + pauză + 5 sem‐ nale acustice şi 5 aprinderi intermitente = nivelul 5. 9 5. Apăsaţi în mod repetat pentru a mo‐ difica setarea. De fiecare dată când apăsaţi numărul nivelului creşte. 6. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
 • Страница 10 из 49
  10 www.electrolux.com 7.2 Setarea şi pornirea unui program Funcţia Auto Off Pentru reducerea consumului electric, această funcţie dezactivează automat aparatul după câ‐ teva minute dacă: • Nu aţi închis uşa pentru a porni programul. • Programul s-a încheiat. Funcţia Reset Anumite setări necesită ca
 • Страница 11 из 49
  ROMÂNA 11 8. INFORMAŢII ŞI SFATURI 8.1 Dedurizatorul de apă Apa dură conţine o cantitate mare de minerale care poate cauza deteriorarea aparatului şi rezul‐ tate de spălare nesatisfăcătoare. Dedurizatorul de apă neutralizează aceste minerale. Sarea pentru maşina de spălat vase menţine de‐
 • Страница 12 из 49
  12 www.electrolux.com 9. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA AVERTIZARE Înainte de a curăţa aparatul, deconecta‐ ţi-l şi scoateţi ştecherul din priză. Filtrele murdare şi braţele stropitoare în‐ fundate reduc rezultatele de spălare. Efectuaţi verificarea periodic şi, dacă este necesar, curăţaţi-le. 9.1
 • Страница 13 из 49
  ROMÂNA 13 În cazul anumitor probleme, diferite indicatoare se aprind simultan, constant sau intermitent pen‐ tru a indica un cod de alarmă. Cod de alarmă Problemă • Indicatorul programului setat se aprinde in‐ Aparatul nu se alimentează cu apă. termitent fără oprire. • Indicatorul de final de ciclu
 • Страница 14 из 49
  14 www.electrolux.com 10.1 Dacă rezultatele procesului de spălare şi uscare nu sunt satisfăcătoare Dâre de culoare albă sau pelicule albăstrui pe pahare şi vase • Cantitatea de agent de clătire eliberată este prea mare. Reglaţi selectorul de agent de clătire pe un nivel mai redus. • Cantitatea de
 • Страница 15 из 49
  ROMÂNA 15 2) Dacă apa caldă provine din surse alternative de energie (de ex. panourile solare, energia eoliană), utilizaţi o sursă de apă caldă pentru a reduce consumul de energie. 12. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR Reciclaţi materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea
 • Страница 16 из 49
  16 www.electrolux.com СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 17 из 49
  РУССКИЙ 1. 17 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответ‐ ственности за травмы и повреждения, полу‐ ченные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное
 • Страница 18 из 49
  18 www.electrolux.com • Если наливной шланг поврежден, немед‐ ленно выньте вилку сетевого шнура из ро‐ зетки. Обратитесь в сервисный центр для замены наливного шланга. • 1.3 Эксплуатация • • Прибор предназначен для бытового и ана‐ логичного применения, например: – В помещениях, служащих кухнями для
 • Страница 19 из 49
  РУССКИЙ 19 2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 1 2 11 10 9 8 7 1 Верхний разбрызгиватель 2 Нижний разбрызгиватель 3 Фильтры 4 Табличка с техническими данными 5 Емкость для соли 6 Переключатель жесткости воды 6 5 4 3 • При запуске программы появляется крас‐ ный индикатор, который горит на протяже‐ нии всего времени
 • Страница 20 из 49
  20 www.electrolux.com 1 Кнопка «Вкл/Выкл» 3 Кнопка Delay 2 Кнопки выбора программ 4 Индикаторы Индикаторы Описание 3h Индикатор «3 часа». 6h Индикатор «6 часов». Индикатор функции Multitab. Индикатор отсутствия соли. Во время работы программы данный инди‐ катор всегда погашен. Индикатор отсутствия
 • Страница 21 из 49
  РУССКИЙ 21 2) Данная программа обеспечивает наиболее практичное потребление воды и энергии при мытье посуды и столовых приборов обычного уровня загрязнения. (Это стандартная программа для тестирующих организаций). 3) Прибор самостоятельно определяет степень загрязненности и количество посуды в
 • Страница 22 из 49
  22 www.electrolux.com 2. Воспользуйтесь функцией Reset. 3. Одновременно нажав и удерживая и , дождитесь начала мигания индикаторов , и 4. . Нажмите на . • Индикаторы и по‐ гаснут. • продолжит Индикатор программы мигать. • Индикатор окончания цикла погаснет. 5. . Загорится индикатор Нажмите на
 • Страница 23 из 49
  РУССКИЙ 23 Настройка смягчителя для воды Жесткость воды Градусы по не‐ мецкому стандарту (°dH) Градусы по французскому стандарту (°fH) ммоль/л Градусы шкалы Клар‐ ка Вручную Элек‐ трон‐ ным спосо‐ бом 19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 21) 51) 15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 1 4 11 - 14 19 - 25
 • Страница 24 из 49
  24 www.electrolux.com 6.3 Заполнение дозатора ополаскивателя 1. B A 2. 3. M AX 4 3 2 1 + - 4. C D Нажмите на кнопку снятия блокировки (D), чтобы открыть крышку (C). Наполните дозатор ополаскивателя (A), не превышая отметку «Макс». Во избежание избыточного пенообразо‐ вания удалите пролившийся
 • Страница 25 из 49
  РУССКИЙ 7.2 Настройка и запуск программы Функция Auto Off Для снижения энергопотребления эта функ‐ ция автоматически отключает прибор через несколько минут в следующих случаях: • Дверца не была закрыта для запуска про‐ граммы. • Работа программы завершена. Функция Reset Некоторые настройки требуют
 • Страница 26 из 49
  26 www.electrolux.com Посудомоечная соль обеспечивает чистоту и хорошее состояние смягчителя для воды. Важно правильно выбрать уровень настройки для смягчителя для воды. Это гарантия того, что смягчитель для воды будет использовать верное соотношение посудомоечной соли и воды. 8.2 Использование
 • Страница 27 из 49
  РУССКИЙ 27 9. УХОД И ОЧИСТКА ВНИМАНИЕ! Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки. Грязные фильтры засоренность раз‐ брызгивателей приводит к ухудше‐ нию качества мойки. Периодически проверяйте состояние фильтров и, при необходимости,
 • Страница 28 из 49
  28 www.electrolux.com 10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Прибор не запускается или останавливается во время работы. Перед тем, как обращаться в сервисный центр, для разрешения проблемы восполь‐ зуйтесь данной информацией. В случае ряда неисправностей одновремен‐ ное постоянное или прерывистое
 • Страница 29 из 49
  РУССКИЙ После выполнения проверки включите при‐ бор. Выполнение программы продолжится с того момента, на котором она была прервана. Если неисправность появится снова, обрат‐ итесь в сервисный центр. В случае появления других кодов неисправ‐ ностей обратитесь в сервисный центр. 10.1 Если результаты
 • Страница 30 из 49
  30 www.electrolux.com Вместимость Комплектов посуды Потребляемая мощность При оставлении во включенном состоянии 0.10 Вт 9 В выключенном состоянии 0.10 Вт 1) Присоедините наливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4". 2) Если горячая вода подается из системы, использующей альтернативные
 • Страница 31 из 49
  Українська 31 ЗМІСТ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОПИС ВИРОБУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 32 из 49
  32 www.electrolux.com 1. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користува‐ ча. Виробник не несе відповідальності за пош‐ кодження, що виникли через неправильне встановлення або експлуатацію. Інструкції з користування приладом слід
 • Страница 33 из 49
  Українська • У разі пошкодження наливного шланга не‐ гайно вийміть штепсельну вилку з розетки. Для заміни наливного шланга звертайтеся до сервісного центру. 1.3 Користування • Цей прилад призначений для використання у побутових та аналогічних сферах, напри‐ клад: – на кухнях магазинів, офісів та
 • Страница 34 из 49
  34 www.electrolux.com 2. ОПИС ВИРОБУ 1 2 11 10 9 8 7 6 1 Середній розпилювач 2 Нижній розпилювач 3 Фільтри 4 Табличка з технічними даними 5 Контейнер для солі 6 Перемикач рівня жорсткості води 5 4 3 • Після запуску програми з’являється черво‐ не світло, яке продовжує світитися протя‐ гом усього
 • Страница 35 из 49
  Українська 1 Кнопка увімкнення/вимкнення 2 Кнопки програм Індикатори Індикатор 3 годин. 6h 4 Індикатори Опис 3h 3 Кнопка Delay Індикатор 6 годин. Індикатор Multitab. Індикатор солі. Коли виконується програма, індикатор не світиться. Індикатор ополіскувача. Коли виконується програма, індикатор не
 • Страница 36 из 49
  36 www.electrolux.com 2) Ця програма забезпечує найефективніше споживання води й електроенергії при митті посуду і столових приборів із середнім ступенем забруднення. (Це стандартна програма для дослідницьких установ.) 3) Прилад автоматично визначає ступінь забруднення та кількість посуду в
 • Страница 37 из 49
  Українська 4. . Натисніть • Індикатори і погас‐ нуть. • Індикатор продовжує блимати. • Індикатор завершення програми вим‐ кнений. 5. Натисніть . Загорається індикатор за‐ вершення програми. Звуковий сигнал за‐ вершення програми вмикається. 6. Для вимкнення приладу та підтвердження налаштування
 • Страница 38 из 49
  38 www.electrolux.com Пом'якшувач води налаштування Жорсткість води Німецька градуси (°dH) Французька градуси (°fH) ммоль/л Кларк градуси Вручну Елек‐ троніка 15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 1 4 11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 1 3 4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 1 2 <4 <7 < 0.7 <5 12) 12) 1)
 • Страница 39 из 49
  Українська 39 6.3 Заповнення дозатора ополіскувача 1. B A 2. 3. M AX 4 3 2 1 + - 4. C D Натисніть кнопку (D), щоб відкрити криш‐ ку (C). Наповніть дозатор ополіскувача (A), не перевищуючи позначки «max». Якщо ополіскувач розлився, витріть його ганчіркою, що добре вбирає рідину. Це дозволить
 • Страница 40 из 49
  40 www.electrolux.com Функція Reset Для деяких налаштувань потрібно, щоб при‐ лад був у режимі користувача. Щоб переключити прилад у режим користува‐ ча, виберіть функцію Reset. 1. Одночасно натисніть і утримуйте кнопки індикатор і , доки не почне світитися . Запуск програми без відкладеного
 • Страница 41 из 49
  Українська • Під час останньої фази полоскання ополі‐ скувач допомагає висушити посуд, не зали‐ шаючи розводів і плям. • Комбіновані таблетовані миючі засоби міст‐ ять миючий засіб, ополіскувач та інші до‐ даткові агенти. Перевірте, чи таблетований засіб відповідає жорсткості води у вашій
 • Страница 42 из 49
  42 www.electrolux.com 9.1 Чищення фільтрів 1. Поверніть фільтр (А) проти годинникової стрілки і зніміть його. 2. Щоб розібрати фільтр (A), роз’єднайте частини (A1) і (A2). Вийміть фільтр (B). Промийте фільтри водою. Встановіть фільтр (В) у початкове поло‐ ження. Переконайтеся, що його правиль‐ но
 • Страница 43 из 49
  Українська 43 Код попередження Проблема • Індикатор встановленої програми миг‐ тить безперервно. • Індикатор завершення періодично бли‐ має по 1 разу. Прилад не заповнюється водою. • Індикатор встановленої програми миг‐ тить безперервно. • Індикатор завершення періодично бли‐ має по 2 рази. Прилад
 • Страница 44 из 49
  44 www.electrolux.com 10.1 Якщо результати миття та сушіння незадовільні 10.2 Активація дозатора ополіскувача На склянках та іншому посуді наявні смуги білуватого кольору або синюватий наліт. • Надто велике дозування ополіскувача. Зменште рівень ополіскувача за допомогою регулятора. • Надто багато
 • Страница 45 из 49
  Українська Споживання енергії 45 Режим «Залишити увімкненим» 0.10 Вт Режим «Вимкнено» 0.10 Вт 1) Приєднайте шланг подачі води до водопровідного крана з різьбленням 3/4 дюйма. 2) Якщо гаряча вода нагрівається за допомогою альтернативних джерел енергії (наприклад, сонячних батарей або
 • Страница 46 из 49
  46 www.electrolux.com
 • Страница 47 из 49
  Українська 47
 • Страница 48 из 49
  117915441-A-412012 www.electrolux.com/shop
 • Страница 49 из 49