Инструкция для ELECTROLUX ESL 4200LO

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

8.4 Przed rozpoczęciem programu

Upewnić się, że:
• filtry są czyste i prawidłowo założone;
• ramiona spryskujące nie są zatkane;
• ułożenie naczyń i przyborów kuchennych w

koszach jest prawidłowe;

• program jest odpowiedni dla danego rodzaju

załadunku i stopnia zabrudzenia;

• zastosowano prawidłową ilość detergentu;
• w zmywarce znajduje się sól do zmywarek i

płyn nabłyszczający (chyba że stosowane są

wieloskładnikowe tabletki z detergentem);

• pokrywka zbiornika soli nie jest poluzowana.

9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE!

Przed przeprowadzeniem konserwacji

należy wyłączyć urządzenie i wyjąć

wtyczkę przewodu zasilającego z gniaz‐

da elektrycznego.

Brudne filtry i zapchane ramiona sprys‐

kujące pogarszają efekt zmywania.

Należy je regularnie sprawdzać i w ra‐

zie potrzeby wyczyścić.

9.1 Czyszczenie filtrów

C

B

A

1.

Obrócić filtr (A) przeciwnie do ruchu wska‐

zówek zegara i wyjąć go.

A

1

A

2

2.

Aby rozebrać filtr (A), należy rozdzielić

części (A1) i (A2).

3.

Wyjąć filtr (B).

4.

Przepłukać filtry wodą.

5.

Umieścić filtr (B) w pierwotnym położeniu.

Sprawdzić, czy jest zamontowany prawidło‐

wo pod dwoma zaczepami (C).

26 www.electrolux.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 45
  ESL 4200LO ................................................ ............................................. KK ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНА ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ 2 НҰСҚАУЛАРЫ PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 16 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 30 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ
 • Страница 2 из 45
  2 www.electrolux.com МАЗМҰНЫ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 45
  ҚАЗАҚ 1. 3 ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс пайдаланбау нәтижесінде адам жарақат алса және ақаулық орын алса өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты келешекте қарап жүру үшін үнемі сақтап
 • Страница 4 из 45
  4 www.electrolux.com • • • Назарыңызда болсын! Қатерлі кернеу. • Егер су құятын түтік бүлінсе, ашаны дереу розеткадан суырыңыз. Су құятын түтікті ауыстыру үшін Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. 1.3 Қолданылуы • Бұл құрылғы үйде және сол сияқты төменде аталған жерлерде қолдануға арналған: –
 • Страница 5 из 45
  ҚАЗАҚ 2. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ 1 2 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Үстіңгі бүріккіш түтік 7 Шайғыш зат үлестіргіші 3 Сүзгілер 9 Ас құралдары себеті 10 Астыңғы себет 2 Астыңғы бүріккіш түтік 8 Жуғыш зат үлестіргіші 4 Техникалық ақпарат тақтайшасы 5 Тұз сауыты 11 Үстіңгі себет 6 Су кермектігі тетігі 3. БАСҚАРУ
 • Страница 6 из 45
  6 www.electrolux.com 4. БАҒДАРЛАМАЛАР 3) 4) Бағдарлама циклдар Ұзақтық (мин) Қуат (кВт) Су (л) Қалыпты ластанған Фарфор ыдысаяқ пен ас құралдары Алғашқы жуу Жуу 50 °C Шаю циклдары Құрғату 120 - 130 0.8 - 0.9 12 - 13 Жуу 65 °C Шаю циклдары Құрғату 100 - 110 1.4 - 1.5 18 - 20 Қатты ластанған Фарфор
 • Страница 7 из 45
  ҚАЗАҚ Бағдарлама аяқталған кезде естілетін дыбыстық сигналды қалай қосуға болады 1. Құрылғыны іске қосу үшін қосу/сөндіру түймешігін басыңыз. 2. Қажет болса Reset функциясын орындаңыз. 3. Program түймешігін бағдарлама индикаторы жыпылықтай бастап, бағдарлама индикаторы тұрақты жанғанша басып ұстап
 • Страница 8 из 45
  8 www.electrolux.com Су жұмсартқыш реттеу Су қысымы Германия градусы (°dH) Франция градусы (°fH) ммоль/л Кларк градусы Қолдан Электр онды тәсілме н 19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 21) 51) 15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 1 4 11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 1 3 4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 1
 • Страница 9 из 45
  ҚАЗАҚ 9 6.3 Тұз сауытын толтыру 1. 2. 3. 4. 5. Тұз сауытының қақпағын сағат тілінің бағытына қарсы бұрап ашыңыз. Тұз сауытына 1 литр су құйыңыз (ең алғаш қолданғанда ғана). Тұз сауытына ыдыс жуғыш машина тұзынан салыңыз. Тұз сауытының ернеуіндегі тұзды тазалаңыз. Тұз сауытының қақпағын сағат
 • Страница 10 из 45
  10 www.electrolux.com 7.1 Жуғыш затты қолдану A 1. B 2. 3. 30 4 MAX + 32 - 1 20 4. C 7.2 Таблетка тәрізді құрама жуғыш затты пайдалану Тұз және шайғыш заты бар таблеткаларды қолданғанда, тұз сауыты мен шайғыш зат сауытын толтырмаңыз. 1. Су жұмсартқышты ең төмен мәнге қойыңыз. 2. Шайғыш затты
 • Страница 11 из 45
  ҚАЗАҚ Жаңа бағдарламаны бастар алдында, жуғыш зат үлестіргіште жуғыш заттың бар екеніне көз жеткізіңіз. Бағдарламаның соңы Бағдарлама аяқталған кезде "соңы" индикаторы жанады. 1. Құрылғыны сөндіру үшін қосу/өшіру түймешігін басыңыз. 2. Судың шүмегін жабыңыз. 11 Маңызды • Ыдыс-аяқтарды құрылғыдан
 • Страница 12 из 45
  12 www.electrolux.com 8.4 Бағдарламаны бастау алдында Мынаны ескеріңіз: • Сүзгілердің таза екенін және орнатылып тұрғанын. • Бүріккіш түтіктердің бітеліп қалмағанын. • Заттардың себеттерге дұрыс салынғанын. • Бағдарламаның салынған ыдыстың түріне және ластану дәрежесіне сай екенін. • Жуғыш зат
 • Страница 13 из 45
  ҚАЗАҚ 6. 13 (A) сүзгісін құрастырып, (B) сүзгісіндегі орнына қойыңыз. Сырт етіп орнына түскенше сағат тілінің бағытымен бұраңыз. Сүзгілер дұрыс салынбаса, жуу нәтижесі қанағаттанғысыз болуы және құрылғыға нұқсан келуі мүмкін. 9.2 Бүріккіш түтіктерді тазалау Бүріккіш түтіктерді ағытып алмаңыз.
 • Страница 14 из 45
  14 www.electrolux.com Ақаулық Ықтимал шешімі Бағдарлама басталмай тұр. Құрылғы есігінің жабық тұрғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыға су құйылмай тұр. Су шүмегінің ашық тұрғанына көз жеткізіңіз. Сумен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының өте төмен емес екеніне көз жеткізіңіз. Бұл ақпаратты жергілікті
 • Страница 15 из 45
  ҚАЗАҚ Сумен жабдықтау қысымы Ең аз / ең көп (бар / мПа) 15 (0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 ) макс. 60 °C Сумен жабдықтау 1) Суық су немесе ыстық су2) Сыйымдылығы Орналастыру параметрлері Қуат тұтынуы Қосылған қалпы қалдыру режимінде 0.99 Вт Сөндірулі режимде 0.10 Вт 9 1) Су құятын түтікті 3/4'' бұрамасы
 • Страница 16 из 45
  16 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 17 из 45
  POLSKI 1. 17 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie przeczytać dołączo‐ ną instrukcję obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować
 • Страница 18 из 45
  18 www.electrolux.com OSTRZEŻENIE! Niebezpieczne napięcie. • W razie uszkodzenia węża dopływowego na‐ leży natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego. Należy skontaktować się z punktem serwisowym w celu wymiany węża dopływowego. 1.3 Przeznaczenie • To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
 • Страница 19 из 45
  POLSKI 19 2. OPIS URZĄDZENIA 1 2 11 10 9 8 7 5 4 6 3 1 Górne ramię spryskujące 7 Dozownik płynu nabłyszczającego 3 Filtry 9 Kosz na sztućce 10 Dolny kosz 2 Dolne ramię spryskujące 8 Dozownik detergentu 4 Tabliczka znamionowa 5 Zbiornik soli 11 Górny kosz 6 Pokrętło ustawienia twardości wody 3.
 • Страница 20 из 45
  20 www.electrolux.com 4. PROGRAMY 3) 4) Zużycie wody (l) Średnie Zmywanie wstęp‐ 120 - 130 Naczynia stołowe ne i sztućce Zmywanie w tem‐ peraturze 50°C Płukania Suszenie 0.8 - 0.9 12 - 13 1.4 - 1.5 18 - 20 Duże Naczynia stoło‐ we, sztućce, garnki i patelnie 2) Zużycie energii (kWh) Średnie Zmywanie
 • Страница 21 из 45
  POLSKI 21 5. OPCJE 5.1 Sygnały dźwiękowe 5. Poczekać, aż zgaśnie wskaźnik programu Sygnały dźwiękowe są emitowane po wystąpie‐ niu usterki urządzenia. Sygnałów tych nie można wyłączyć. Sygnał dźwiękowy może być również emitowany po zakończeniu programu. Domyślnie ten sygnał jest wyłączony, ale
 • Страница 22 из 45
  22 www.electrolux.com Regulacja zmiękczania wody Twardość wody Stopnie niemieckie (°dH) Stopnie francuskie (°fH) mmol/l Stopnie Clarke'a ręczna elektro‐ niczna 29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 21) 7 23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 21) 6 19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 21) 51) 15 - 18 26 - 32
 • Страница 23 из 45
  POLSKI 23 6.3 Napełnianie zbiornika soli 1. 2. 3. 4. 5. Obrócić pokrywkę w lewo i otworzyć zbior‐ nik soli. Wlać 1 litr wody do zbiornika soli (tylko za pierwszym razem). Napełnić zbiornik soli solą do zmywarek. Usunąć sól rozsypaną wokół otworu zbiorni‐ ka soli. Obrócić pokrywkę w prawo, aby
 • Страница 24 из 45
  24 www.electrolux.com 7.1 Stosowanie detergentu A 1. B 2. 30 3. 4 MAX + 32 - 1 20 C 4. 5. 7.2 Należy stosować wieloskładnikowe tabletki z detergentem Stosując tabletki zawierające sól i płyn nabły‐ szczający, nie należy napełniać zbiornika soli i dozownika płynu nabłyszczającego. 1. Ustawić
 • Страница 25 из 45
  POLSKI Anulowanie programu Włączyć funkcję Reset. Przed uruchomieniem nowego progra‐ mu należy upewnić się, że w dozowniku znajduje się detergent. Po zakończeniu programu Po zakończeniu programu włącza się wskaźnik zakończenia programu. 1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć urządzenie. 25 2.
 • Страница 26 из 45
  26 www.electrolux.com 8.4 Przed rozpoczęciem programu Upewnić się, że: • filtry są czyste i prawidłowo założone; • ramiona spryskujące nie są zatkane; • ułożenie naczyń i przyborów kuchennych w koszach jest prawidłowe; • program jest odpowiedni dla danego rodzaju załadunku i stopnia zabrudzenia; •
 • Страница 27 из 45
  POLSKI 6. 27 Złożyć filtr (A) i umieścić go w pierwotnym położeniu w filtrze (B). Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się zabloku‐ je. Nieprawidłowe położenie filtrów może skutkować niezadowalającymi efektami zmywania i uszkodzeniem urządzenia. 9.2 Czyszczenie ramion spryskujących 9.3
 • Страница 28 из 45
  28 www.electrolux.com Problem Możliwe rozwiązanie Program nie uruchamia się. Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte. Urządzenie nie napełnia się wodą. Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty. Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt niskie. W tym celu należy skontaktować się z miejscowym
 • Страница 29 из 45
  POLSKI 29 maks. 60°C Dopływ wody1) Zimna lub ciepła woda2) Pojemność Liczba standardowych nakryć Pobór mocy Tryb włączenia 0.99 W Tryb wyłączenia 0.10 W 9 1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4". 2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów
 • Страница 30 из 45
  30 www.electrolux.com СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 31 из 45
  РУССКИЙ 1. 31 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответ‐ ственности за травмы и повреждения, полу‐ ченные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное
 • Страница 32 из 45
  32 www.electrolux.com • Если наливной шланг поврежден, немед‐ ленно выньте вилку сетевого шнура из ро‐ зетки. Обратитесь в сервисный центр для замены наливного шланга. • 1.3 Эксплуатация • • Прибор предназначен для бытового и ана‐ логичного применения, например: – В помещениях, служащих кухнями для
 • Страница 33 из 45
  РУССКИЙ 33 2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 1 2 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Верхний разбрызгиватель 7 Дозатор ополаскивателя 3 Фильтры 9 Корзина для столовых приборов 10 Нижняя корзина 2 Нижний разбрызгиватель 8 Дозатор моющего средства 4 Табличка с техническими данными 5 Емкость для соли 11 Верхняя корзина 6
 • Страница 34 из 45
  34 www.electrolux.com 4. ПРОГРАММЫ 3) 4) Этапы программы Продолж. (мин) Энерго‐ потре‐ бление (кВт·ч) Вода (л) Обычное за‐ грязнение Посуда и столо‐ вые приборы Предваритель‐ ная мойка Мойка, 50°C Ополаскивания Сушка 120 - 130 0.8 - 0.9 12 - 13 Мойка, 65°C Ополаскивания Сушка 100 - 110 1.4 - 1.5 18
 • Страница 35 из 45
  РУССКИЙ 35 5. РЕЖИМЫ 5.1 Звуковая сигнализация Звуковые сигналы, выдаваемые прибором в случае неисправности, отключить невозмож‐ но. Помимо этого, по окончании программы вы‐ дается звуковой сигнал. По умолчанию выда‐ ча звукового сигнала отключена, но ее можно включить. Включение звукового сигнала
 • Страница 36 из 45
  36 www.electrolux.com Настройка смягчителя для воды Жесткость воды Градусы по не‐ мецкому стандарту (°dH) Градусы по французскому стандарту (°fH) ммоль/л Градусы шкалы Клар‐ ка Вручную Элек‐ трон‐ ным спосо‐ бом 43 - 50 76 - 90 7.6 - 9.0 53 - 63 2 1) 9 37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 21) 8 29 -
 • Страница 37 из 45
  РУССКИЙ 37 6.3 Заполнение емкости для соли 1. 2. 3. 4. 5. Поверните крышку против часовой стрел‐ ки и откройте емкость для соли. Налейте в емкость для соли 1 л воды (только перед первым использованием). Насыпьте посудомоечную соль в емкость для соли. Уберите соль вокруг отверстия емкости для соли.
 • Страница 38 из 45
  38 www.electrolux.com 7.1 Использование моющего средства A 1. B 2. 30 3. 4 MAX + 32 - 1 20 C 4. 5. Нажмите на кнопку снятия блокировки (B), чтобы открыть крышку (C). Заполните дозатор (A) моющим сред‐ ством. При использовании программы, включаю‐ щей стадию предварительной мойки, по‐ местите немного
 • Страница 39 из 45
  РУССКИЙ Убедитесь в наличии моющего сред‐ ства в дозаторе моющего средства перед запуском новой программы. По окончании программы По завершении программы загорается инди‐ катор окончания цикла. 1. Выключите прибор нажатием на кнопку «Вкл/Выкл». 2. Закройте водопроводный вентиль. 39 Важно • Прежде
 • Страница 40 из 45
  40 www.electrolux.com 8.4 Перед запуском программы Убедитесь, что: • Фильтры очищены и установлены должным образом. • Разбрызгиватели не засорены. • Посуда правильно загружена в корзины. • Выбранная программа соответствует типу посуды и степени ее загрязненности. • Использовано подходящее
 • Страница 41 из 45
  РУССКИЙ 6. 41 Соберите фильтр (A) и установите его на его место в фильтр (B). Поверните по ча‐ совой стрелке до щелчка. Неверная установка фильтров может привести к неудовлетворительным результатам мойки и повреждению прибора. 9.2 Чистка разбрызгивателей Не снимайте разбрызгиватели. Если отверстия
 • Страница 42 из 45
  42 www.electrolux.com Неисправность Возможное решение Прибор не включается. Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку электропитания. Убедитесь, что предохранитель на электрощите не поврежден. Программа не запускается. Убедитесь, что дверца прибора закрыта. В прибор не поступает вода.
 • Страница 43 из 45
  РУССКИЙ Напряжение 43 220-240 В Частота 50 Гц Давление в водопровод‐ ной сети Мин. / макс. (бар / МПа) (0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 ) Водоснабжение 1) Холодная или горячая вода2) Вместимость Комплектов посуды Потребляемая мощность При оставлении во включенном состоянии 0.99 Вт В выключенном состоянии
 • Страница 44 из 45
  117915470-A-282012 www.electrolux.com/shop
 • Страница 45 из 45